Текст на англійській мові моя сім я: Error 404 (Not Found)!!1

Содержание

My Family. Моя семья. Моя родина

My Family. Топик на английском языке. Топік англійською мовою

I’d like to tell you about my family. I’m Anton Petrenko.

My family is not big, but also is not small: Dad, Mom, me, my brother, and my sister. We live in Kiev.

My mother’s name is Maria. She is a good looking woman of forty. She is a dentist. I think it’s a very important job, because she treats people’s teeth.

My Dad is forty-five, his name’s Igor. He is tall, strong and very athletic. He is a translator, and he works for a publishing house. My parents both like their work very much.

I’m fifteen. I go to gymnasium. My favourite lessons are English and Spanish. I like foreign languages as my Dad, so I want to be an interpreter. After school graduation I will enter Kiev Linguistic University.

My elder sister Katya is nineteen, she goes to the Kiev National University, and she wants to be an archeologist. She is fond of ancient history and archeology. In summer she goes to excavations of ancient towns, such as Olvia and others.

My younger brother Sasha is eight years old, he goes to school. He likes spending time outdoors, playing computer games and watching TV.

My grandparents are retired. They spend a lot of their time in the garden, growing vegetables and fruits.

We have united family and always help each other. Everyone in my family is my best friend. I love my family very much.

Моя семья

Я хотел бы рассказать вам о своей семье. Меня зовут Антон Петренко.

Моя семья не очень большая, но и не маленькая: папа, мама, я, брат и сестра. Мы живем в Киеве.

Мою маму зовут Мария. Она красивая женщина, ей сорок лет. Она стоматолог. Я считаю, что это очень важная работа, потому что она лечит людям зубы.

Моему отцу сорок пять лет, его зовут Игорь. Он высокий, сильный и очень спортивный. Он переводчик, работает в издательстве. Моим родителям очень нравится их работа.

Мне 15 лет. Я хожу в гимназию. Мои любимые уроки — английский и испанский. Я люблю иностранные языки, как и мой папа, поэтому хочу быть устным переводчиком. После окончания школы я буду поступать в Киевский университет иностранных языков.

Моей старшей сестре Кате девятнадцать лет, она учится в Киевском Национальном университете и хочет быть археологом. Она увлекается историей и археологией. Летом она ездит на раскопки древних городов, таких как Ольвия и другие.

Моему младшему брату Саше 8 лет, он ходит в школу. Он любит проводить время на открытом воздухе, играть в компьютерные игры и смотреть телевизор.

Мои бабушка и дедушка — пенсионеры. Они проводят много времени на приусадебном участке, выращивают овощи и фрукты.

У нас дружная семья и мы всегда помогаем друг другу. Каждый член семьи — мой лучший друг. Я очень люблю мою семью.

Моя родина

Я хотів би розповісти вам про свою сім’ю. Мене звуть Антон Петренко.

Моя родина не дуже велика, але і не маленька: тато, мама, я, брат і сестра. Ми живемо в Києві.

Мою маму звати Марія. Вона красива жінка, їй сорок років. Вона стоматолог. Я вважаю, що це дуже важлива робота, тому що вона лікує людям зуби.

Моєму батькові сорок п’ять років, його звуть Ігор. Він високий, сильний і дуже спортивний. Він перекладач, працює у видавництві. Моїм батькам дуже подобається їх робота.

Мені 15 років. Я ходжу в гімназію. Мої улюблені уроки – англійська та іспанська. Я люблю іноземні мови, як і мій тато, тому хочу бути усним перекладачем. Після закінчення школи я вступатиму в Київський університет іноземних мов.

Моїй старшій сестрі Каті дев’ятнадцять років, вона навчається у Київському національному університеті і хоче бути археологом. Вона захоплюється історією і археологією. Влітку вона їздить на розкопки древніх міст, таких як Ольвія та інші.

Моєму молодшому брату Саші 8 років, він ходить до школи. Він полюбляє проводити час на відкритому повітрі, грати в комп’ютерні ігри і дивитися телевізор.

Мої бабуся і дідусь – пенсіонери. Вони проводять багато часу на присадібній ділянці, виращують овочі і фрукти.

У нас дружня родина і ми завжди допомагаємо один одному. Кожен член сім’ї – мій найкращий друг. Я дуже люблю свою сім’ю.

Твір з англійської:My Family/Моя сім’я

Our family is neither big nor small. I have a mother, a father, and a sister. We live together in a flat in one of the industrial districts of Kharkiv. We are an average family.
My father Ihor Ivanovych is 45 years old. He is a tall and well-built man with short black hair and grey eyes. He works as a manager at a big plant. He likes his work and spends most of his time there. By character, my father is a quiet man, while my mother is energetic and talkative.

My mother’s name is Olha Petrivna. She is a teacher of music and plays the piano well. My mother always has a lot of work to do about the house and at school. She is a busy woman and we all help her.

My sister’s name is Alla. Like our mother, Alla has blue eyes and fair hair. She is a very good-looking girl. Alla is three years younger than me. She is a pupil of the 8th form. She does well at school and gets only good and excellent marks. Literature is her favorite subject and she wants to become a teacher, as well as I do.

Our family is very united. We like to spend time together. In the evenings we watch TV, read books and newspapers, listen to music or just talk about the events of the day. Our parents don’t always agree with what we say, but they listen to our opinion.

All of us like to spend our weekends in the country. We often go to the village where our grandparents live. They are aged pensioners now but prefer to live in the country. My grand-grandmother is still alive. She lives in my grandmother’s family and is always glad to see us. Her health is poor and she asks us to come and see her more often. I also have many other relatives: uncles, aunts, cousins. We are happy when we are together.

ПЕРЕКЛАД

 


Наша сім’я є ні великою, ні маленькою. У мене є мама, тато і сестра. Ми всі живемо разом в квартирі в одному з промислових районів міста Харкова. Ми — звичайна сім’я.
Мій батько — Ігор Іванович, 45 років. Він високий, ставний чоловік з коротким чорним волоссям і сірими очима. Він працює менеджером на великому заводі. Він любить свою роботу і проводить більшу частину свого часу там. За характером, мій батько спокійна людина, в той час як моя мама енергійна і балакуча.

Мою маму звати Ольга Петрівна. Вона — вчитель музики, і вона добре грає на фортепіано. У моєї мами завжди багато роботи по дому і в школі. Вона зайнята жінка, і ми всі їй допомагаємо.

Ім’я моєї сестри — Алла. Як і наша мати, Алла має блакитні очі і світле волосся. Вона дуже красива дівчина. Алла на три роки молодша за мене. Вона — учениця 8-го класу. Вона добре вчиться в школі і отримує тільки добрі та відмінні оцінки. Література — її улюблений предмет, і вона хоче стати вчителем, також як і я.

Наша родина дуже дружня. Ми любимо проводити час разом. Вечорами ми дивимося телевізор, читаємо книги і газети, слухаємо музику або просто поговоримо про події дня. Наші батьки не завжди згодні з тим, що ми говоримо, але вони прислухаються до нашої думки.

Ми любимо проводити вихідні в селі. Ми часто їздимо в село, де живуть наші бабусі і дідусі. Зараз вони пенсіонери у віці, але вони вважають за краще жити в селі. Моя прабабуся ще жива. Вона живе в родині бабусі і завжди рада бачити нас. У неї погане здоров’я, і ​​вона просить нас приїжджати і відвідувати її частіше. У мене також є багато інших родичів: дядьки, тітки, двоюрідні брати. Ми раді, коли ми разом.

Текс англійською моя сім’я. Топік «My Family» з англійської. Словничок на тему родина

Сім’я — найголовніше, що є в нашому житті. «Розповідь про мою сім’ю» — тема, яка входить до обов’язкового переліку есе англійською мовою в шкільній програмі.

Мета цієї теми — не тільки закріпити знання іноземної мови, а й навчити дітей цінувати своїх батьків, допомагати братам і сестрам, піклуватися про бабусю і дідуся.

структура есе

Розповідь про сім’ю англійською повинен складатися зі вступу (30-70 слів), основної частини (80-150 слів) і висновку (30-70 слів). У старших класах іноді пишуть розгорнуті есе по 500-700 слів. Для здачі ЄДІ необхідно написати есе, яке складається з 250-300 слів.

У вступі повинні міститися відомості про автора есе (його ім’я, вік, можливо, хобі). В основній частині стисло описуються всі члени сім’ї, вказується рід їх діяльності, заняття, хобі. Також тут потрібно охарактеризувати те, що об’єднує всю родину в одне ціле — сімейні традиції, звички, заняття по вихідних і ін. На закінчення робиться висновок про роль сім’ї в житті людини, висловлюється особисте ставлення учня до його сім’ї.

За аналогічною структурі може бути написане оповідання про сім’ю на німецькою, французькою та іншими мовами.

На що звертають увагу при оцінці розповіді

При оцінюванні розповіді про сім’ю враховують граматичну правильність, а також логічність і повноту викладу. Навіть є текст написаний без помилок, за нього не поставлять гарну оцінку, якщо зміст недостатньо повно розкриває тему.

Про кожного члена сім’ї слід дати приблизно однакові відомості: ім’я (обов’язково), вік, професія (для батьків, бабусь, дідусів), хобі, захоплення.

«Розповідь про мою сім’ю» необов’язково повинен містити тільки позитивні оцінки. Можлива і критика поведінки когось із членів сім’ї, вказівка \u200b\u200bна проблеми у відносинах з братом, сестрою, батьками. Не потрібно соромитися говорити про негативні сторони, адже проблеми бувають у всіх. Далеко не кожну сім’ю можна назвати по-справжньому щасливою, проте все ж в оповіданні слід постаратися описати сім’ю об’єктивно, приділити більше уваги позитивних сторін.

В есе потрібно не тільки показати своє знання англійської мови, а й висловити свою думку по темі твори.

Невеликий словничок по темі «сім’я»

«Розповідь про мою сім’ю» створюється не тільки для того, щоб розповісти про важливі в нашому житті людей, але і з метою продемонструвати знання значень слів, які пов’язані з темою «Сім’я». Звичайно, багато простих слова, що позначають родинні зв’язки, відомі кожному школяреві. Але лексику, яка позначає далеких родичів та інших членів сім’ї, знають не всі. Тому пропонуємо невеликий список, який може допомогти при написанні оповідання.

baby brother / baby sister

наймолодший брат або сестра

зведені брати

двоюрідний брат

підліток

мої близькі люди

мої родичі, рідні

closest relatives; nearest relatives

найближчі родичі

близькі родичі

distant relatives

далекі, неблизькі родичі

family members; members of the family

члени сім’ї

Girlfriend / boyfriend

дівчина хлопець.

Фрази, які можуть допомогти при написанні оповідання

В оповіданні про сім’ю англійською можна за бажанням використовувати такі вирази:

First of all let me tell about my grandfather / father . ..

Перш за все дозвольте мені розповісти про мого дідуся / батька …)

Our family is small / large

Наша сім’я маленька / велика

There are … members / people in my family.

У моїй родині … людина.

There are 4/5 of us in our family.

У нашій родині 4/5 осіб.

Besides me there is (two more children, three more children) in our family

Крім мене в нашій родині є (двоє, троє дітей).

My younger brother is only (2/3/4 years old)

Моєму молодшому брату тільки (2/3/4 роки).

He / she is clever / active / kind

Він / вона розумний (а), активний (а), добрий (а).

His / her favorite subject is …

Його / її улюблений предмет …

He / she is lazy.

Він / вона ледачий (а).

He / she does not like …

Він / вона не любить …

I would like to …

Я б хотів…

I am proud of …

Я пишаюся…

I am happy because …

Я щасливий (а), тому що …

I am sad because …

Мені сумно, тому що …

Розповідь про сім’ю з перекладом на російську. приклад 1

Нижче представлений приклад розповіді про сім’ю англійською з перекладом. Текст може бути використаний в 6-8 класах школи.

My name is Nikolay, i am 13 years old and I would like to describe you our family.

My family is not really large but very friendly. I have mother, father, brother and sister. I also have grandma, but she does not live with us. She lives in another city. I visit my grandmother one time by month. Her name is Olga. She is 71 y.o.

My father’s name is Alexander. He is a doctor. He is kind and clever person.

My mother called Natalia. She is a housewife. Every day she cooks, cleans the home and takes care about our family. She also helps to my father. She is very beautiful and kind. My mother always tells me that the family is the most important this in life.

My brother’s name is Arkadiy. He is 11 years old. His favorite subject is history. After school he likes to play football with me and our friends.

My sister’s name is Tatiana. She is only 3 years old. She is a funny, active and smart girl.

My hobby is painting. Also I like reading books.

Every weekend all members from my family spend time together. We visit museums, go for a walk, go the cinema or to the theatre. Every summer we go to Crimea or Egypt. I like going to the beach and swimming. But my brother Mikhail prefers to spend his holiday in forest or mountains. He likes winter.

I adore my family.

Мене звуть Микола, мені 13 років і я б хотів розповісти вам про нашу сім’ю.

Моя родина не дуже велика, але дуже дружна. У мене є мати, батько, брат і сестра. У мене також є бабуся, але вона не живе з нами. Вона живе в іншому місті. Я відвідую мою бабусю один раз на місяць. Її звуть Ольга, їй 71 рік.

Мого батька звуть Олександр. Він лікар. Він добрий і розумна людина.

Мою маму звуть Наталья. Він домогосподарка. Кожен день вона готує, прибирає в будинку і піклується про нашу сім’ю. Вона також допомагає моєму батькові. Вона дуже красива і добра. Моя мама завжди говорить мені, що сім’я — найважливіша річ у світі.

Мого брата звуть Аркадій. Йому 11 років. Його улюблений предмет — історія. Після школи йому подобається грати в футбол зі мною і нашими друзями.

Мою сестру звуть Тетяна. Їй тільки 3 роки. Вона весела, активна і розумна дівчинка.

У вихідні всі члени нашої родини проводять час разом. Ми відвідуємо музеї, гуляємо, ходимо в кінотеатр або театр. Щоліта ми їздимо в Крим або Єгипет. Я люблю ходити на пляж і купатися. Але мій брат Михайло воліє проводити канікули в лісі або в горах. Він любить зиму.

Я обожнюю свою сім’ю.

Розповідь про сім’ю з перекладом на російську. приклад 2

Іноді до сім’ї зараховують не лише людей, а й домашніх тварин. Справді, хіба вони — не члени сім’ї? В оповіданні про мою сім’ю можна згадати і улюблених вихованців. Це буде до речі.

Нижче ви можете познайомитися з прикладом розповіді про сім’ю англійською (з перекладом), написаному від імені учня 4-го класу.

Hello everybody! My name is Nikita and I am from Novgorod, a beautiful and great town. I am ten y.o. and I am in the 4th year.

I have two sisters. Maria is my baby sister. She is only four years old and every day my mother brings her to kindergarten.

I also have another sister called Anna. She is nineteen years old and she studies psychology at university. She has a fiance, his name is Oleg. He is very kind and intelligent. Every weekend he visits our home. We playing tennis or walking together.

Our parents are nice and very understanding. They are always ready to help us when we have problems.

My father, Sergey, is a doctor. He is forty-seven years old. My mother is a nurse. Her name is Alina and she is forty-one years old.

I think that our lovely pets are also the members of our family. I like animals and I take care about my little pet.

In our family we have three pets: a big black dog, a little white cat and a black-white rabbit. The rabbit belongs to me, the dog is a pet of my baby sister and the cat is a pet of my elder sister.

We are a happy family!

Привіт всім! Мене звуть Микита і я з Новгорода, прекрасного і великого міста. Мені 10 років і я вчуся в 4-му класі.

В мене є дві сестри. Марія — моя наймолодша сестра. Їй тільки 4 роки і кожен день моя мама водить її в дитячий сад.

У мене також є інша сестра, її звуть Анна. Їй 19 років і вона вивчає психологію в університеті. У неї є наречений, його звуть Олег. Він дуже добрий і розумний. Кожні вихідні він приходить до нас в гості. Ми разом граємо в теніс або гуляємо.

Наші батьки хороші і дуже розуміють. Вони завжди готові допомогти нам, якщо у нас виникають проблеми.

Мій батько Сергій працює лікарем. Йому 47 років. Моя мама працює нянею. Її звуть Аліна і їй 41 рік.

Я вважаю, що наші улюблені вихованці також є членами нашої сім’ї. Я люблю тварин і дбаю про моє маленького вихованця.

У нашій родині є три домашніх тварин: чорна собака, білий кіт і чорно-білий кролик. Кролик належить мені, собака — вихованець моєї молодшої сестри, а кіт — моєї старшої сестри.

Ми — щаслива родина!

висновок

Працюючи над темою «Розповідь про мою сім’ю», обов’язково потрібно бути щирим і по можливості цікаво все викласти. Пам’ятайте, що іноді краще написати невелике, але якісне твір, ніж довгий розповідь, який буде нудно читати. Адже сім’я — це найдорожче, що у нас є. І головне — кожна сім’я унікальна і неповторна!

Someone said, «The most important thing in the world is family and love.» I think that a lot of people agree with this statement.
My family consists of four people: my lovely father, mother, elder brother and me.
My father’s name is Vladimir. He had been working as a deputy manager in the mining company, before he was pensioned off. Now he is 62 and takes care of my mother and our household. By the way, he had started cooking really great dishes after he retired, it «s his favorite hobby.
My mother’s name is Olga. She is an IT manager in the treasure house. She has been working with computers for as long as I remember. I think she enjoys tinkering with them and making some changes in the software. She is 58, but still looks as if she «s 48. Amazing!
My parents are kind but rather strict in educating their children and grandchildren. They always give me and my brother some good advice on how to live and share their life experience with us.

My elder brother works as a lawyer. His name is Denis. Now he lives with his own family in another country and I terribly miss our get-together time. He is quite handsome man with dark brown hair which has just started to go gray. Thank goodness, my sister-in-law is not a jealous woman. He is sincere and reliable. I can rely on him in any difficult situation. Also he is a 2-year-old girl proud father. Her name is Elizabeth, and she behaves like a real queen. She always demands attention of her parents and likes to boss around a little bit.

I can say that we’re a very amiable family. My parents understand us at first glance, and we help each other without further ado.

Твір на тему Моя сім’я

Хтось сказав: «Найголовніше в світі — це сім’я і любов». Я думаю, що багато людей згодні з цим твердженням.
Моя сім’я складається з чотирьох осіб: мій прекрасний батько, мати, старший брат і я, звичайно.
Мого батька звуть Володимир. Він працював заступником керуючого в гірничодобувній компанії, до того як вийшов на пенсію. Зараз йому 62 роки і він піклується про мою матір і нашої сім’ї. До речі, після виходу на пенсію він почав готувати дійсно відмінні страви, це його улюблене хобі.
Мою маму звати Ольга. Вона є ІТ-менеджером в казначействі. Працює з комп’ютерами настільки довго, скільки я можу згадати. Думаю, їй подобається возитися з ними і вносити деякі зміни в програмне забезпечення. Їй 58 років, але вона все ще виглядає так, як ніби їй 48 років. Неймовірно!
Мої батьки добрі, але досить суворі у вихованні своїх дітей і онуків. Вони завжди дають мені і моєму братові хороші поради про те, як жити, і діляться своїм життєвим досвідом.

Мій старший брат працює адвокатом. Його звуть Денис. Зараз він живе зі своєю сім’єю в іншій країні, і я страшенно сумую за нашим посиденьок. Він досить гарний чоловік з темно-каштановим волоссям, які тільки почали сивіти. Слава Богу, моя невістка НЕ \u200b\u200bревнива жінка. Він щирий і надійний. Я можу покластися на нього в будь-якій складній ситуації. Також він гордий батько 2-річної дівчинки. Її звуть Елізабет, і вона веде себе як справжня королева. Завжди вимагає уваги своїх батьків і любить трохи командувати.

Можу сказати, що ми дуже дружна сім’я. Мої батьки розуміють нас з першого погляду, і ми допомагаємо один одному без зайвих слів.

Схожі твори

Розповідь про сім’ю англійською може початися з описів всіх членів вашої родини. Потім розкажіть про те, ким працюють батьки, а також про існуючі у вашій родині відносинах, про те, наскільки ви дружні і що любите робити разом.

Перевірте, наскільки добре ви пам’ятаєте англійські слова на тему «Сім’я».

 • Mother (mom, mum) — мама.
 • Father (dad) — папа.
 • Parents / Grandparents — батьки / бабуся і дідусь.
 • Grandmother (grandma) — бабуся.
 • Grandfather (grandpa) — дідусь.
 • Sister — сестра.
 • Brother — брат.
 • Aunt — тітка.
 • Cousins \u200b\u200b- двоюрідні брати, двоюрідні сестри.
 • Uncle — дядько.
 • Relatives — родичі.
 • Twins — близнюки.
 • To consist of — складатися з.
 • Member — член сім’ї.
 • In our family — в нашій родині.
 • To include — включати.

My family consists of five members — my dad and my mom, my younger brother, my elder sister and myself. — Моя сім’я складається з п’яти чоловік — мої тато і мама, мій молодший брат, моя старша сестра і я.

There are four of us in our family — my parents, my twin sister and myself. — У нашій родині чотири людини — мої батьки, моя сестра-близнюк і я.

My family includes six members — my grandmother, my parents, my two younger brothers and myself. — Моя сім’я включає шість чоловік — моя бабуся, мої батьки, мої два молодших брата і я.

Також для складання повноцінного розповіді про спільні заняттях будуть потрібні такі вирази:

 • To spend time — проводити час.
 • Together — разом.
 • To cook — готувати.
 • To play football, basketball, volleyball — грати в футбол, волейбол, баскетбол.
 • To go shopping — ходити по магазинам.
 • To hate — ненавидіти.
 • To enjoy — отримувати задоволення.
 • To study — вчитися.
 • To work as — працювати.
 • Outdoors — на свіжому повітрі.
 • To be retired — бути на пенсії.
 • To take interest in — цікавитися.
 • To help each other — допомагати один одному.

Розповідь про сім’ю англійською

приклади

Давайте складемо пропозиції з даними словами і виразами, якими може бути доповнена тема «Сім’я» англійською.

Порада: розповісти докладно про кожного члена сім’ї досить важко, тому ми можемо позначити найцікавіше і головне заняття в житті кожного, а також згадати, ким працює батько або родич.

Me and my mom like shopping. My dad never goes shopping — he hates it. — Ми з мамою любимо ходити по магазинах. Мій батько ніколи не ходить по магазинах — він це ненавидить.

Me and my sister enjoy spending time outside. — Ми з сестрою любимо проводити час на свіжому повітрі.

My grandmother likes knitting very much. — Моя бабуся дуже любить в’язати.

My mother works as an accountant. — Моя мама працює бухгалтером.

My farther works at a plant. — Мій батько працює на заводі.

My grandparents are retired. — Мої бабуся і дідусь на пенсії.

My elder brother studies in Moscow. — Мій старший брат вчиться в Москві.

My mother cooks very well, I take interest in cooking. — Моя мама дуже добре готує, я цікавлюся кулінарією.

We often spend time together watching interesting movies. — Ми часто проводимо час разом за переглядом цікавих фільмів.

My brother and my father like to play football together. — Мій брат і тато люблять разом грати в футбол.

Me and my mom like to spend time cooking new dish. — Ми з мамою любимо проводити час за приготуванням нового блюда.

Стосунки у сім’ї

 • Loving — люблячий.
 • Clever — розумний.
 • Strong — сильний.
 • Understanding — розуміє.
 • Friendly — доброзичливий.
 • Helpful — чуйний.
 • Caring — турботливий.
 • Supportive — співчутливий, що підтримує.
 • Wonderful — чудовий.

Топік «Моя сім’я» англійською

Твір англійською «Моя сім’я»

Давайте складемо невелику розповідь про свою сім’ю, вживши слова і вирази з даного уроку.

I have a wonderful family. There are four of us — my parents, my elder brother and myself. I have a very supportive family. My mother always gives me a good advice when I need it. She is very clever. She is a housewife and she is often busy with cleaning and cooking. My farther is very strong. He works as an engineer. He is very friendly person. My brother is 21 years old, he studies at university. He is very understanding and he always supports me when I need his help. I’m only 16. I go to school. One of my classmates is my cousin. She lives with her family not far from us. She is my best friend. I’m glad to have such a loving family.

У мене є чудова сім’я. Нас четверо — мої батьки, мій старший брат і я. У моїй родині всі підтримують один одного. Моя мама завжди дає мені добру пораду, коли я в ньому потребу. Вона дуже розумна. Вона домогосподарка і часто зайнята прибиранням і приготуванням їжі. Мій тато дуже сильний. Він працює інженером. Він дуже доброзичливий чоловік. Моєму братові 21 рік, він вчиться в університеті. Він дуже розуміє і завжди підтримує мене, коли мені потрібна його допомога. Мені всього 16. Я вчуся в школі. Одна з моїх однокласниць — моя двоюрідна сестра. Вона зі своєю родиною живе недалеко від нас. Вона мій найкращий друг. Я рада мати таку люблячу сім’ю.

Зверніть увагу: говорячи про вік англійською мовою, ми або додаємо до цифри years old (he is 25 years old), або просто називаємо вік — he is 25.

Розповідь англійською про сім’ю можна доповнити захопленнями кожного. Розкажіть, що саме ваша сім’я любить робити, коли збирається разом (meet together), які у вас є спільні улюблені фільми (favorite films / movies) і куди ви любите ходити разом. Можливо, ви просто любите прогулятися (to take a walk), сходити в ресторан або кафе (eating out) або відвідати друзів або родичів (to visit friends / relatives).

Подивіться відео про родинні стосунки в сім’ї:

Сім’я — це осередок суспільства, покликана підтримувати родинні зв’язки і бути в мирі та злагоді. Написати розповідь про родину на англійській мові часто задають в школах учням, тому приклад розповіді про сім’ю з перекладом завжди актуальний.

Зі статті ви дізнаєтесь:

Словничок на тему родина

Насамперед, родина  в перекладі на англійська мова, звучить як family.

 • to introduce — представлятися.
 • let me introduce myself — дозвольте представитися
 • elder brother — старший брат
 • younger sister — молодша сестра
 • a plant — фабрика, завод
 • to become — стати
 • an engineer — інженер
 • a driver — водій
 • go shopping — ходити за покупками

Нижче наводиться розповідь англійською мовою — About family.

About family

I have a big family. First of all let me introduce myself. My name is Regina. I’m twelve years old. I’m at 6-th grade.

There are three kids in our family include me. My elder brother name is Ildar, my younger sister Svetlana. Ildar is twenty-five. He is an engineer in a plant. He graduate University in 21 years. Svetlana is 10 years. She is in 4-th grade. She want to become a doctor. Also we have a pet. It is cat. His name is Timon. It is my favourite cat.

My parents are not so old. My father is fifty-one, he is a driver. My Mum is fifty, she works in a library.

Also I have grandmother an grandfather. They are both teachers. My grandparents are already retired. They like gardening and spend all their time growing potatoes, tomatoes and so on.

Every week we go to the swimming pool.

I like to play with my cat. Sometimes I play in different games with my sister Svetlana. Ildar helps me to do home work.

Every week we also go shopping and buy fruits, tasty food and, of course, а toy for me.

I love my family!

Розповідь англійською мовою about family

Про сім’ю

У мене велика родина. Перш за все, дозвольте мені представитися самої. Мене звуть Регіна. Мені 12 років. Я вчуся в 6-му класі.

У моїй сім’ї троє дітей, включаючи мене. Мого старшого брата звуть Ільдар, мою молодшу сестру звуть Світлана. Ільдар 25 років. Він інженер на заводі. Він закінчив університет в 21 рік. Світлані 10 років. Вона в 4-му класі. Вона хоче стати лікарем. Також у нас є домашня тварина. Це кіт. Його звуть Тімон. Це мій улюблений кіт.

Мої батьки не такі старі. Моєму татові 51 рік, він шофер. Моїй мамі 50, вона працює в бібліотеці.

Також у мене є бабуся і дідусь. Вони обоє вчителі. Вони вже на пенсії. Вони люблять садівництво і проводять весь свій час, вирощуючи картоплю, помідори та інші овочі.

Щотижня ми ходимо в басейн.

Я люблю грати з моїм котом. Іноді я граю в різні ігри з моєю сестрою Світланою. Ільдар допомагає мені робити домашнуюю роботу.

Щотижня ми також ходимо за покупками і купуємо фрукти, смачну їжу і, звичайно ж, іграшку для мене.

Я люблю свою сім’ю!

Розповідь англійською мовою про сім’ю

MY FAMILY OR ABOUT MY FAMILY

My name is Alexander. Well, I am 13 and live in a happy family made up of my mum, dad and my younger brother, Oleg, who is eight. My Dad Vladimir is an electrician and works at a plant. He fixes electric motors for factories. The job is ok I think but my dad always tells me to study better, so, I can get a different occupation when I am bigger. My mum, Natalie, works in a supermarket which is a useful job because she gets discounts on food and brings home tasty sweets and chocolate, occasionally new computer games which Oleg and I have never played before.

Oleg, my brother, is quite fun to have around. He is very smart and likes drawing much which is good but lately he has been a bit of a pain wanting to play my games on dad’s laptop. This leads to arguments sometimes and mum keeps telling me to share more with Oleg. I like going to meet my friends in the park after school. We practice with our skateboards doing tricks. However, every day I must pick up my brother and take care of him which means I have to bring him with me to the park. This is fine but he wants to do the same tricks as me and my friends but he is too small and sometimes scrapes his knee or hurts himself and mum, of course, punishes me when this happens and says that I should not let Oleg do it . But I’m proud that he does. No other eight years old in the neighbourhood can match him I’m certain!

I enjoy visiting my grandparents in the village. They are interesting and always tell me exciting stories. Best of all I like when we take our tent to the forest nearby and camp there. Dad makes a barbecue of meat and fish and mum brings pots of food from grandma. We play football and other games during a daytime. At night dad plays the guitar and we sing songs around our camp fire. Mum, dad and I and Oleg. I like my family; life is great!

Розповідь англійською мовою my family

Моя сеіья або про мою сім’ю

Мене звати Олександр. Мені 13 років, і я живу в щасливій родині, яка складається з моєї мами, тата і мого молодшого брата Олега, якому вісім років. Мій тато Володимир — електрик, і працює на заводі. Він встановлює електродвигуни для фабрик. Робота не погана, я думаю, але мій тато завжди нагадує мені вчитися краще, щоб я зміг отримати іншу роботу, коли виросту. Моя мама Наталія, працює в супермаркеті, це корисна робота, тому що вона отримує знижки на продукти і приносить додому смачні цукерки та шоколад, іноді непогані комп’ютерні ігри, в які, Олег і я ніколи не грали раніше.

Олег, мій брат, досить забавний. Він дуже розумний і сильно любить малювати, це добре, але останнім часом він був чимось на зразок проблеми, яка бажає грати в мої ігри на ноутбуці тата. Це іноді призводить до сварок, і мама постійно твердить мені, що б ябольше ділився з Олегом. Мені подобається зустрічатися з моїми друзями в парку після школи. Ми практикуємо з нашими скейтбордах, роблячи трюки. Однак, кожен день я повинен забирати свого брата і піклуватися про нього, означає, що я должентакже вести його зі мною в парк. Це здорово, але він хоче робити ті ж самі трюки, як я і мої друзі, але він занадто маленький і іноді збиває коліно або заподіює собі біль, і мама, звичайно, карає мене, коли це відбувається, і вона каже, що я не повинен дозволяти Олегу цього. Але я гордий тим, що він робить. Жоден інший восьмирічний в районі не може відповідати йому, я впевнений!

Я люблю відвідувати бабусю і дідуся в селі. Вони цікаві люди і завжди розповідають мені захоплюючі історії. Найбільше мені подобається, коли ми беремо нашу палатку і йдемо до лісу поблизу і розбиваємо табір. Папа робить барбекю з м’яса і риби, а мама приносить їжу від бабусі в каструльках. Ми граємо в футбол та інші ігри в денний час. Вночі тато грає на гітарі, а ми співаємо пісні навколо багаття. Мама, тато, і я, і Олег. Мені подобається моя сім’я; життя — чудова!

Топік про сім’ю англійською мовою,сам по собі, не складний, але, саме такі прості завдання викликають труднощі в підборі по даній темі лексики, відповідної віковим особливостям і рівню володіння англійською мовою.

У кожного з нас є сім’я і від того, яка вона, залежать наше виховання і складаються стосунки з навколишнім світом. Як то кажуть:

Every family is a small but the most important cell of a big society, which exists to remind us not to forget about our closest and dearest people. It helps us to keep up alliances and to make happy each family’s member.

Кожна сім’я — це маленька, але найважливіша осередок великого суспільства, покликана нагадувати нам про наших близьких і дорогих людей, а також підтримувати наші родинні зв’язки і робити щасливими всіх членів сім’ї.

Якщо ви зважилися написати топік з англійської мови «Аbout my family», то такі приклади текстів з перекладом допоможуть вам.

Зі статті ви дізнаєтесь:

Текст 1. My family (Моя сім’я)

I am Ildar Kirillov. Ildar is my first name and Kirillov is my last name. I am sixteen years old. I want to tell you something about my family. It is not big family — only five people. I have a father, mother, sister, and grandmother.

First of all, a few words about my parents. My father is forty five. He is an engineer. He likes singing and when we have free time at home I play the guitar and we sing together. When my father was a little boy he used to take things into pieces. My grandmother told me a story that once he tried to mend their microwave oven but he could not. Then they had to call in a repairman. It happened a long time ago but now he is able to fix almost everything.

My mother is a good-looking lady with dark hair. She is forty two but she looks much younger. She is a geography teacher and she works at school. She likes her job. My mother keeps house tidy and takes care of everyone of us. Also, she is very good at cooking.

My parents have been married for 18 years. They usually work hard. They have a lot in common but they have different views on music, books, and movies. For example, my father likes horror films whereas my mother likes comedies; my father is fond of football but my mother does not like any sports.

My grandmother is retired. She lives with us and helps us to run the house. My sister’s name is Alice. She is younger than me and she’s a schoolgirl. I like playing with her on the backyard.

I want to go to university because I would like to study foreign languages. I always try to be in a good mood. We are a good family and we have a lot of relatives.

Перекладз англійської мови: Моя сім’я

Я — Ільдар Кирилов. Ільдар — моє ім’я, Кирилов — прізвище. Мені 16 років. Я хочу розповісти вам трохи про мою сім’ю. Сім’я у мене не дуже велика — всього п’ять чоловік. Це тато, мама, сестра і бабуся.

В першу чергу кілька слів про моїх батьків. Моєму батькові 45 років. Він інженер. Він часто співає і коли ми вдома і у нас видається вільний час, я беру гітару і ми співаємо разом. Коли він був маленьким, він любив все розбирати на частини. Моя бабуся розповідала мені, що одного разу мій тато спробував полагодити їх мікрохвильову піч, але у нього нічого не вийшло. І їм довелося викликати ремонтника. Але це було багато років тому. Зараз він вміє лагодити майже все.

Моя мама добре виглядає і у неї темне волосся. Їй 42 роки, але виглядає вона набагато молодше. Вона — вчитель географії та вона працює в школі. Мама любить свою професію. Вона утримує будинок в чистоті і піклується про всіх нас. А ще, вона дуже добре готує.

Мої батьки в шлюбі ось уже 18 років. Зазвичай, вони наполегливо працюють. У них багато спільного, але у них різні погляди на книги, музику і кіно. Наприклад, батько любить фільми жахів, а моя мама любить комедію; батько захоплюється футболом, а моя мама не любить спорт.

Моя бабуся пенсіонерка. Вона живе з нами і допомагає нам по дому. Мою сестру звуть Аліса. Вона молодша за мене і вона школярка. Я люблю грати з нею на задньому дворі.

Я хочу вчитися в університеті і вивчати іноземні мови. Я завжди намагаюся бути в гарному настрої. Наша сім’я хороша і у нас багато родичів.

Текст 2. About my family — Про моїй родині


I have a big lovely family. Well, let me introduce myself to you. My name is Alina. I am 12 years old. Besides me, there are two more children in our family. My older brother’s name is Igor; my younger sister’s name is Lena.

Igor is twenty-four. He works as an engineer for a small company. He graduated from university two years ago. It is very good to have an elder brother. As a rule, he helps Lena and me to do our homework. Lena is ten years old. She says her dream is to become a doctor in the future. However, nobody knows that I like this idea.

Also, we have a big pet. It is a dog. We like to look after it. Its name is Mushket and it is my favourite one. I like playing and having fun with my favourite pet. Sometimes, I have to play with my sister too. But, unfortunately, she is too small to share secrets with.

My parents are not strict. My Daddy is over fifty and he works as a driver. He is a very kind man. My Mummy is nearly fifty. I am proud of the fact that she works in the local library. She has been a librarian for a lot of years. My mum knows plenty of interesting stories.

As well as me, my mother has parents. It means I have grandparents. My grandfather and grandmother used to work at school as teachers. Now, they are retired and live in a village. They have a kitchen garden and they enjoy growing things. In summer my grandparents spend all their time in the garden harvesting vegetables.

My sister and I like swimming, so on Saturdays we usually go to swimming pool. At weekends my family always goes shopping. We usually buy food and some nice toys for Lena and me. On Sundays we all usually cook together in the kitchen. In the evening we get together at the table to have nice dinner. I love my family!

Переклад на російську: ПРО МОЮ СІМ’Ю

У мене велика мила родина. Отже, дозвольте, представитися. Мене звати Алина. Мені 12 років. Крім мене в моїй родині ще двоє дітей. Мого старшого брата звуть Ігор, мою молодшу сестричку звати Олена. Ігорю 24 роки. Він працює в невеликій фірмі інженером. Він закінчив університет 2 роки тому. Славно, коли є старший брат. Як правило, він допомагає мені й Олені робити домашні завдання. Олені 10 років. Вона мріє стати лікарем в майбутньому. Однак ніхто не знає, що мені подобається ця ідея.

Також, у нас є велика домашня тварина. Це собака. Нам подобається піклуватися про неї. Його звуть Мушкет і я дуже люблю його. Я люблю грати і веселитися з моїм улюбленцем. Іноді мені доводиться грати з сестрою теж, але, на жаль, вона занадто маленька, щоб ділитися з нею секретами.

Мої батьки не суворі. Моєму таточку більше 50 років, він працює водієм. Він дуже добрий. Моїй матусі близько 50. Я пишаюся, що вона працює в бібліотеці. Мама працює бібліотекарем вже багато років. Вона знає багато цікавих історій.

Також як і мене, у моєї мами є батьки. Це означає, що у мене є бабуся і дідусь. У минулому вони працювали шкільними вчителями. Вони вже на пенсії і живуть в селі. У дідуся і бабусі є город, і вони люблять вирощувати щось. Влітку вони проводять весь свій час на городі, збираючи урожай овочів.

Ми з сестрою любимо плавати і по суботах ми відвідуємо басейн. Кожні вихідні ми обов’язково всією сім’єю ходимо за покупками і набуваємо продукти, а також які-небудь іграшки для Олени і для мене. По неділях ми зазвичай все разом готуємо на кухні і збираємося ввечері за столом покуштувати смачну вечерю. Я люблю свою сім’ю!

Текст 3. My family — Моя сім’я

My name is Maria. I am fifteen years old. I am a high-school student. I am at French school, so I study English and French. I like learning languages \u200b\u200band writing things. I am going to be an international journalist.

I have a family: a father, mother, and brother. I love them a lot. My father is fifty three and he is an English teacher. He loves his job and he is really into teaching English.

My mother is forty six. She is a beautiful lady with huge green eyes. She is a landscape designer. My mom has clever fingers and she makes wonderful things at her work. She loves her job as well.

My brother is twenty and he is a musician. He is a conservatory student and he studies clarinet and piano. He can write music and he is very keen on doing it. I like his music. I think he is going to be a great composer.

What the best thing we like is going bowling. We enjoy it a lot and we often go to bowling club. Sometimes, we think that it would be nice to have our own bowling at home. I have very nice family. We get on very well with each other.

Переклад на російську: Моя сім’я

Мене звати Марія. Мені 15 років. Я вчуся в школі, в випускному класі. Це школа з ухилом вивчення французької мови. Там я вивчаю англійську та французьку мови. Я люблю вивчати мови і писати на різні теми. Я збираюся стати міжнародним журналістом.

Моя сім’я — це тато, мама і брат. Я дуже люблю їх. Моєму батькові 53 роки і він викладач англійської мови. Він любить свою роботу і він виконує її на відмінно.

Моїй мамі 46 років. Вона красива дама з величезними зеленими очима. Вона ландшафтний дизайнер. У неї золоті руки і вона робить чудові речі на роботі. Вона теж дуже любить свою роботу.

Моєму братові 20 років і він музикант. Він студент консерваторії по класу кларнета і фортепіано. Він вміє писати музику і він дуже любить це. Мені подобається його музика. Думаю, він буде великим композитором.

Найбільше ми любимо грати в боулінг і ми часто ходимо в боулінг-клуб. Іноді, ми думаємо, що було б здорово мати вдома власний боулінг. У мене чудова сім’я. Ми прекрасно ладнаємо один з одним.

Розповідь про мою сім’ю англійською мовою з перекладом. Твір My family англійською з перекладом. Опис зовнішності і характеру членів сім’ї

У нашому житті немає нічого важливішого, ніж родина. На англійську мову сім’я перекладається як:

family [фемілі] — сім’я
my family [травень фемілі] — моя сім’я

I have a big family of 4 people [Ай хев е біг фемілі оф фор піпл] — У мене велика сім’я з чотирьох чоловік.

Обов’язковими членами сім’ї є:
father [фазер] — тато
Husband [хазбенд] — чоловік

mother [мазер] — мама
wife [вайф] — дружина

А якщо ми хочемо сказати про них як про одному цілому, то найчастіше ми вживаємо слово батьки: parents [перентс] — батьки

I love my parents very much, because we are very close with them [Ай лав травня перентс Вері мач, бікоз ві ар Вері Клоз віз ЗЕМ] — Я дуже люблю своїх батьків, тому що ми з ними дуже близькі.

Також в сім’ї можуть бути:
daughter [дотер] — дочка
son [сан] — син
children [чілдрен] — діти

My son is five years old and my daughter is 7 years old [Трав сан з файв іарс олд енд травня дотер з Севен іарс олд] — Моєму синові п’ять років і моєї дочки сім років.

sister [систер] — сестра
brother [бразер] — брат

My sister is very funny and smart, I love her very much [Трав сістер з Вері Фані Ендс смарт ай лав Хе Вері мач] — Моя сестра дуже весела і розумна, я її дуже сильно люблю.

Але бувають і незвичайні випадки:
twins [твинс] — близнюки
twin-brother [твін-бразер] — брат-близнюк
twin-sister [твін-сістер] — сестра-близнюк

I have a twin-sister, and we are very much alike [Ай хев твін сістер, енд ві ар Вері мач елайк] — У мене є сестра близнюк, і ми з нею дуже схожі.

Також не варто забувати і про літніх членів сім’ї: grandparents [грендперентс] — дідусь і бабуся

I do not see my grandparents often but still I love them and miss them very much [Ай ду нот сі травня грендперентс Вері офен бат стіл ай лав ЗЕМ енд міс ЗЕМ Вері мач] — Хоч я і не бачу своїх бабусю і дідуся часто, але я все ж сумую за ним і дуже сильно люблю їх.

grandmother [грендмазер] — бабуся
grandfather [грендфазер] — дідусь

У бабусі і дідусі обов’язково є онуки:

grandchildren [грендчілдрен] — онуки
granddaughter [гренддотер] — внучка
grandson [грендсан] — онук

From the window I saw grandfather with his granddaughter yesterday [Фром зе ВІНДОУ ай зі грендфазер віз хиз гренддотер естердей] — Вчора з вікна я побачив дідуся зі своєю онукою.

Другорядними членами сім’ї є:
uncle [Анкл] — дядько
aunt [ант] тітка
cousin [Казин] — двоюрідний брат або сестра

His uncle is a teacher and her aunt is a singer [Хиз Анкл з е Тічер енд Хе ант з е сінгер] — Його дядько — учитель, а її тітка — співачка.

niece [НИИС] — племінниця
Nephew [нефію] — племінник

I have three nieces and five nephews in Moscow [Ай хев фрі ніісіс енд файв нефьюс by Москоу] — У мене є три племінниці і п’ять племінників в.

Також членами сім’ї можуть бути:
step-father [степфазер] — вітчим
step-mother [степмазер] — мачуха
step-con [степсан] — прийомний син
step-daughter [степдотер] — пасербиця

When I was five my father died, and my mother remarried, that is why I had a step-father [Вен ай віз файв фай фазер Дайдо, енд травня мазер рімерід, Зет і паль ай хев е степфазер] — Коли мені було п’ять років мій батько помер, і мама знову вийшла заміж, ось чому у мене був вітчим.

Діалог про сім’ю англійською мовою

 • Tell me how big is your family?
 • My family is very big. I have wife, one daughter and two sons. Also I have 3 nephews and 2 cousins. And what about you?
 • My family is not very big. I have a husband, one daughter and one son.
 • And are your grandparents alive?
 • Only my grandmother. I do not see her very often.

Розповідь про сім’ю англійською

У мене велика родина.

Мама, тато, старший брат і молодша сестра. Є ще бабуся, дідусь, дядько, тітка.

Найстарший в нашій родині — прадід. Йому 90 років. Він дуже розумний і з ним завжди весело.

Мій дід теж дуже розумний, він вміє робити лук і стріли, вчив мене читати і рахувати, а взимку ми з ним катаємося на ковзанах.

Моя бабуся читала мені казки, а тепер ми з нею часто читаємо один одному вірші Пушкіна, Блока, і нашого улюбленого поета — Лермонтова.

З мамою ми багато гуляємо в парках, ходимо в картинні галереї. Тато вчить грати мене в шахи, а ще ми ходимо з ним в басейн: я вже навчився плавати.

Я дуже люблю великі сімейні свята, коли всі збираються за одним столом.

I have a big family.

Mom, dad, older brother and younger sister. There is grandma, grandpa, uncle, aunt.

The eldest in our family — great-grandfather. He is 90 years old. He is very smart and he’s always fun.

My grandfather is also very smart, he knows how to make a bow and arrow, taught me to read and count, and in the winter we skate.

My grandmother read me a story, and now we often read each other poems by Pushkin, Block, and our beloved poet Lermontov.

With mom we do a lot of walking in the parks, go to art galleries. Dad’s teaching me to play chess, and we go with him to the pool: I learned to swim.

I love large family gatherings when everyone gathers at the table.

Сім’я — одна з найпопулярніших тем для розповіді не тільки в школі та університеті, але і на курсах з вивчення мови. Найчастіше цю тему пропонують власникам середнього або нижче середнього рівня мови. Розповідь про сім’ю англійською або просто невеликий текст по темі «Моя сім’я» (My family) дуже просто написати, якщо слідувати певним пунктам.

Як розповідати про сім’ю по пунктам

Щоб написати розповідь на будь-яку тему було простіше, найкраще використовувати план розповіді. Такий план підкаже в якій послідовності скласти свою розповідь, щоб він був логічний і зрозумілий слухачам / читачам. Ми підготували для вас план із п’яти пунктів:

 1. Привітання

 2. подання себе

 3. Заголовне пропозицію, підбиває до теми

 4. Основна частина розповіді:
  • Розповісти велика родина або маленька.

  • Назвати всіх членів сім’ї і розповісти про них.

  • Невеликий опис — можна розповісти про позитивні риси сім’ї.

  • Розповісти про загальне проведення часу.

 5. Заключне пропозиція.

Корисні фрази для початку розповіді

Мета заголовного пропозиції пояснити слухачеві / читачеві на яку тему ви збираєтеся говорити. Коли ви плануєте розповідь про родину, саме в цьому реченні необхідно про це повідомимо. Ми підготували для вас кілька варіантів такої пропозиції з перекладом:

Корисні фрази для середини розповіді

Зрозуміло, у кожного оповідача вийде свій унікальний розповідь про родину. Щоб полегшити роботу з основною змістовною частина, ми підготували для вас 15 фраз, які можна використовувати в оповіданні як є, або поміняти під себе.

Фраза англійськоюПереклад на російську
I have two parents.У мене двоє батьків.
I have only one parent.У мене тільки один батько.
I am adopted.Мене усиновили / удочерили.
My father is a pilot.Мій батько пілот.
Every week we go to the theatre.Щотижня ми ходимо в театр.
Also I have grandfather and grandmother.Ще у мене є дідусь і бабуся.
I am the only child.Я єдина дитина.
I have a sister.У мене є сестра.
My brother is older than me.Мій брат старше мене.
My mother’s name is Sara.Мою маму звати Сара.
Also we have a dog.Ще у нас є собака.
I spend a lot of time with my family.Я проводжу з родиною багато часу.
I see them only on holidays.Я бачу їх тільки у свята.
My father Tim is 42 years old.Моєму батькові Тіму 42 роки.
I have many cousins.У мене багато кузенів.

Корисні фрази для кінця розповіді

Будь-розповідь потрібно вміти красиво і грамотно закінчити. Для цього існує безліч універсальних фраз, знання яких допоможе вам не розгубитися в потрібний момент. Ми підготували для вас кілька таких фраз з перекладом:

Приклад розповіді про сім’ю

Hello everybody. My name is Clara and i want to tell you about my family. I have a big family. I have two parents, sister, two twin-brothers and a cat. Also I have grandmother. My father Tim is 42 years old. He is a lawyer. My mother Ann is 40 years old and she is lawyer too. My grandmother is retired. All of my siblings are older than me.

I spend a lot of time with my family. Every day we have breakfast together and every weekend we do something together. Last weekend we were at the zoo.

I love my family so much.

Переклад прикладу

Всім привіт. Мене звуть Клара, і я хочу розповісти вам про свою сім’ю. У мене велика родина. У мене двоє батьків, сестра, два брата-близнюка і кішка. Ще у мене є бабуся. Моєму батькові Тіму 42 роки. Він юрист. Моїй мамі Енн 40 і вона теж юрист. Моя бабуся на пенсії. Всі мої брати і сестра старше мене.

Я проводжу з родиною багато часу. Кожен день ми разом снідаємо, а кожні вихідні робимо що-небудь разом. На минулих вихідних ми були в зоопарку.

Я дуже люблю мою сім’ю.

Відео на тему «Моя сім’я»:

Твір з англійської мови на тему Моя сім’я представлено для учнів загальноосвітніх шкіл. Такий топік з англійської мови на тему Сім’я може стати в нагоді для 8 і 9 класів, які вивчають тему сім’ї та міжособистісних відносин. Топіки на тему Сім’я на англійській мові можуть бути використані для написання домашніх завдань або класних робіт як прототип і зразок.

Topic «Family»

Family plays the leading role in everyone’s life. It consists of people you love. And you can be sure that they are the only people that will definitely love you the most. It does not matter who you are, what do you do, because you all are the closest people to each other. All of you should support each other to overcome the difficulties together.

Almost everyone will agree that your home is where your family is. A child is the central person of a family. If he or she has been grown up in a good family, he should be thankful for his happy childhood. But if everything was not very good he also must be thankful for such experience. People need to learn from someone’s or their own mistakes. That is something like life «science», so you could be a thankful student.

Every family begins with a mother. To tell more, every genus originates from a mother. They are our savers and the people that will encourage us all our life. Your life starts from being one organism with your mother during 9 months. You are connected physically, but this is a connection that will not be broken just being cut by scissors. It is something more than just physical contact. That is why someone’s mother can feel if something is wrong with her child, even if they are kilometers away from each other.

Usually, people associate family only with their parents and the closest relatives. But actually, it is not completely right. Everybody you love as a friend or as a person could be named a part of your family. Even your domestic pet may be a member of your family if you want to think so.

Топік «Родина» (переклад)

Сім’я відіграє провідну роль в житті кожної людини. Вона складається з людей, яких ви любите. І можете бути впевнені, що це єдині люди, які буде любити вас найбільше незважаючи ні на що. Не має значення, хто ви, що ви робите, тому що у вас немає нікого ближче один одного. Ви повинні підтримувати один одного, щоб подолати труднощі разом.

Майже всі погодяться, що будинок там, де знаходиться ваша сім’я. Дитина — центральна особистість сім’ї. Якщо він зростає в хорошій сім’ї, він повинен бути вдячний за своє щасливе дитинство. Але якщо все було не дуже добре — він також повинен бути вдячний за такий досвід. Люди повинні вчитися на чиїхось або своїх власних помилках. Це щось на зразок життєвої науки, і ви повинні бути вдячним учнем.

Кожна сім’я починається з матері. Більш того, кожен рід бере свій початок від матері. Вони наші охоронці і люди, які будуть підтримувати нас все життя. Ваше життя починається з того, що ви є одним організмом з мамою протягом 9 місяців. Ви з’єднані фізично, але це такий зв’язок, що не порушується тільки будучи перерізаною ножицями. Це щось більше, ніж просто фізичний контакт. Ось чому чиясь мама може відчувати, якщо з її дитиною щось не так, навіть якщо вони знаходяться в кілометрах один від одного.

Як правило, люди асоціюють сім’ї тільки з батьками і найближчими родичами. Але насправді, це не цілком адекватно. Все, кого ви любите як одного або як людини, можуть вважатися частиною вашої родини. Навіть ваше домашнє тварина може бути членом сім’ї, якщо ви хочете вважати його таким.

Топік «Моя сім’я» англійською з перекладом і корисними виразами допоможе вам збагатити свій словниковий запас по темі. Текст про сім’ю (my family) підійде як для студентів, так і для школярів старших (9,10,11) класів.

My family is rather big. It consists of mother, father, little brother, grandparents, uncle, 3 aunts and 4 male cousins \u200b\u200band me. Even if my parents, my brother and I live separately, we often visit my grandparents and get together with the whole family on holidays.

My mother is 43 and she works in a restaurant. Her work takes a lot of time, but she is satisfied with it, anyway. My father is 45 and he is an entrepreneur. He has been working in the furniture industry for more than 20 years. My sibling is only 10 years old and he goes to school. He is good at maths and English.

My family is very united. We are on good terms and trust each other. We like hosting friends and they come to visit us very gladly. My mother and I usually cook something special. I am good at baking, that’s why I like treating our guests with excuisite desserts and cakes.

My grandparents are calm and caring. My grandfather is an honoured surgeon in the country. He is 70 but he still works a lot and operates almost every day. My grandmother used to be a teacher at school and also a professor of English. My grandparents play a significant role in my education and life.

My family is highly important to me. My parents and grandparents planted a love of learning to me. They taught me good manners, correct impression of what a family is, which qualities any person should have. To my mind, family plays one of the main roles in everyone’s life. Family lays the groundwork for personality.

Переклад:

Моя сім’я досить велика. Вона складається з мами, тата, молодшого брата, бабусі і дідусі, 3 тіткою, дядька і 4 двоюрідних братів і мене. Незважаючи на те, що мої батьки, мій брат і я живемо окремо, ми часто відвідуємо бабусю з дідусем і збираємося всією сім’єю на свята.

Моїй мамі 43 і вона працює в ресторані. Робота забирає у неї багато часу, але вона все одно нею задоволена. Моєму татові 45 і він підприємець. Він працює в меблевій галузі вже більше 20 років. Моєму рідному брату всього 10 і він ходить в школу. Він робить успіхи в математиці і англійській.

Моя сім’я дуже згуртована. Ми в хороших відносинах і довіряємо один одному. Нам подобається приймати вдома друзів, а вони охоче приходять в гості. Ми з мамою зазвичай готуємо щось особливе. Я добре печу, тому люблю пригощати гостей вишуканими десертами і тортами.

Мої бабуся і дідусь спокійні і дбайливі. Мій дідусь — заслужений хірург країни. Ему70 років, але він все ще багато працює і робить операції майже кожен день. Моя бабуся раніше була вчителем в школі і викладачем англійської в університеті. Бабуся і дідусь грають важливу роль в мою освіту і моєму житті.

Моя сім’я дуже важлива для мене. Мої батьки і бабуся з дідусем прищепили мені любов до знань. Вони навчили мене хорошим манерам, правильному уявленню про те, що є сім’я, якими якостями повинен володіти будь-яка людина. На мій погляд, сім’я грає одну з головних ролей в житті кожного. Сім’я закладає основу особистості.

Корисні вирази і слова:

To get together — збиратися, зустрічатися

Entrepreneur — підприємець

Sibling — рідний брат / сестра

United — дружний, згуртований

To be on good terms — бути в хороших відносинах

To host — приймати гостей

Honoured — шановний, поважний, заслужений

to plant a love of — прищепити любов до

Готуєшся до ОГЕ або ЄДІ?

 • тренажер ОГЕ і
 • тренажер ЄДІ

будуть тобі в допомогу! Успіхів!

My family is quite big. We are five: my mother, my father, my younger sister, my grandfather and I.

My sister’s name is Lana, she is 2 years younger than me. We study at the same school. Lana is a pretty and calm girl. She is good at dancing and knitting. She says she is going to become a designer after school. My sister and I are very close friends. As for me, my hobbies are listening to music, swimming and travelling. Moreover I am also fond of learning foreign languages.

Our dad’s name is Igor. He is a supervisor in the food industry. He is tall and strong. We all adore his good sense of humour. He loves telling jokes and it always helps us when we are in a bad mood. Dad loves playing football, going fishing and cooking. Besides he can repair almost everything in our house. By the way my sister and I look like our dad.

My mother’s name is Dina. I think she is very beautiful and intelligent. Mum is a bit serious but she is very popular among her colleagues and her friends. They really respect her. She is fond of reading and going to theatres. Mother has worked as an accountant in a bank for 15 years already.

My granddad is a pensioner. He is quite old and he lives with us. He loves watching TV and making delicious pies.

My parents are very kind, caring and hard-working. They are always busy but they try to give us everything we need and deserve.

We have a summer house and an orchard in the country and we spend our summer weekends there. Our grandfather loves gardening, growing vegetables, berries and flowers. Our favourite family holidays are New Year’s Day and Easter. We usually invite our friends, cook fantastic food and sing karaoke. I really enjoy the time that we spend with our family together.

Переклад

Моя сім’я досить велика. Нас п’ятеро: мама, тато, молодша сестричка, дідусь і я.

Мою сестру звуть Лана, вона молодша за мене на 2 роки. Ми вчимося в одній школі. Лана красива і спокійна дівчинка. Вона добре танцює і в’яже. Вона каже, що збирається стати дизайнером після школи. Ми з сестрою близькі друзі. Що стосується мене, мої захоплення — це музика, плавання і подорож. Більш того, я захоплююся вивченням іноземних мов.

Нашого тата звати Ігор. Він контролер в харчовій промисловості. Він сильний і високий. Ми всі любимо його гарне почуття гумору. Він любить розповідати жарти, і це завжди допомагає нам, коли у нас поганий настрій. Папа любить грати в футбол, ходити на рибалку і готувати. Крім того, він може відремонтувати майже все в будинку. До речі, ми з сестрою зовні схожі на нього.

Мою маму звати Дана. Думаю, що вона дуже красива і розумна. Мама трохи серйозна, але вона дуже популярна серед своїх колег і подруг. Вони її дуже поважають. Вона захоплюється читанням і відвідуванням театрів. Мама працює бухгалтером в банку вже 15 років.

Мій дідусь — пенсіонер. Він дольной старий і живе з нами. Він любить дивитися телевізор і готувати смачні пироги.

Мої батьки дуже добрі, турботливі й працелюбні. Вони завжди зайняті, але намагаються дати нам все, що нам необхідно і чого ми заслуговуємо.

У нас є літній будиночок і ділянку землі в сільській місцевості, і ми проводимо наші вихідні влітку там. Наш дід любить займатися садівництвом і вирощувати овочі, ягоди і квіти. Наші улюблені сімейні свята — це Новий рік і Великдень. Ми зазвичай запрошуємо друзів, готуємо фантастичну їжу і співаємо караоке. Мені дуже подобається час, проведений разом зі своєю сім’єю.

Моя сім я на англійській мові 5 клас

Скачать моя сім я на англійській мові 5 клас djvu

Топик «Моя семья» на английском с переводом и полезными выражениями поможет вам обогатить свой словарный запас по теме. Текст про семью (my family) подойдет как для студентов, так и для школьников старших (9,10,11) классов.

My family is rather big. It consists of mother, father, little brother, grandparents, uncle, 3 aunts and 4 male cousins and me. My name is Ilya. I am ten. I go to school. I am a good pupil because I always do my homework and get exсellуnt marks.

I have got a family. It is big and friendly. There are four members in my family. They are my mum, dad, brother and me. I have got a mum. Her name is Lena. She is thirty-five. My mum is clever and kind. She is a housewife. My mum is good at cooking. Every day she cleans the rooms, washes the dishes and doesn`t let my brother and me fight. I have got a father. His name is Dima. My father is handsome and serious. Одним из первых сложных заданий, которые получают учащиеся средних классов, расширившие свой словарный запас и получившие базовые знания по временам, заключается в составлении рассказа о семье на английском языке разной степени сложности.

Определение этого уровня напрямую зависит от учебной программы, ведь в некоторых образовательных учреждениях практикуется углубленный язык, а это значит, что подобные сочинения составляются еще в начальной школе.

Фамильное древо и его члены. Данный текст поможет вам написать сочинение для 8, 9, 10, 11 классов на тему «Моя семья», «Мои родители». ► Другие cочинения о себе, своих интересах, хобби: О себе (девочка)/ About Myself.

О себе (мальчик)/ About Myself. Мое хобби / Мy hobby. Популярные хобби и времяпрепровождения / Popular hobbies and pastimes. Книги в моей жизни / Books in my life. Мой любимый фильм (мультфильм) / My favourite film (cartoon). Как детям рассказать о своей семье на английском языке? Основной словарный запас по теме семьи для детей. Члены семьи по-английски и примеры предложений с ними.

В нашей жизни нет ничего важнее, чем семья. На английский язык семья переводится как: family [фэмили] – семья my family. Английский язык (топики, темы): My Family — Моя семья ( сл., зн.) Every family where each member is responsible for its comfort, success in work, health and good spirits must be a strong unit. My family consists of four members: my mother, my father, my brother and me. I love my family very money11.ru mother is a doctor but she doesn’t work. She is a housewife now. She stays with money11.ru father is a businessman.

EPUB, fb2, doc, fb2

Похожее:

 • Збірники для дпа 2012 з математики 9 клас
 • Ліна костенко розробка уроку 11 клас
 • Гдз з математики 6 клас о істер в школе
 • Історія бухгалтерського обліку в англії
 • Конспект уроку лексичне значення слів 5 клас
 • Гдз комплексний зошит з історії україни 8 клас
 • Старовойтова і ю усі уроки хімії 9 клас
 • Умовні речення 1 типу англійська мова
 • Семья и родственники на английском языке (с транскрипцией)

  Русское название English name Транскрипция
  семья family [ ˈfæməli ]
  родственник relative, relation [ ˈrelətɪv ] [ rɪˈleɪʃən ]
  родители parents [ ˈpeərənts ]
  мать (мама) mother (mom, mum, mama, mamma, mummy, ma) [ ˈmʌðə mɒm ] [ mʌm ] [ məˈmɑː ]
  [ məˈmɑː ] [ ˈmʌmi ] [ mɑː ]
  отец (папа) father (dad, daddy, papa, pa) [ ˈfɑːðə [ dæd ] [ ˈdædi ]
  [ pəˈpɑː ] [ pɑː ]
  жена wife [ waɪf ]
  муж husband [ ˈhʌzbənd ]
  супруг(а) spouse [ spaʊz ]
  ребенок, дети child, children [ tʃaɪld ] [ ˈtʃɪldrən ]
  дочь daughter [ ˈdɔːtə ]
  сын son [ sʌn ]
  сестра sister [ ˈsɪstə ]
  брат brother [ ˈbrʌðə ]
  единственный ребенок only child [ ˈəʊnli tʃaɪld ]
  близнец twin [ twɪn ]
  близнецы, двойняшки twins [ twɪnz ]
  брат-близнец twin brother [ twɪn ˈbrʌðə ]
  сестра-близнец twin sister [ twɪn ˈsɪstə ]
  однояйцевые близнецы identical twins [ aɪˈdentɪkəl twɪnz ]
  тройняшки triplets [ ˈtrɪpləts ]
  бабушка и дедушка grandparents [ ˈɡrænpeərənts ]
  бабушка grandmother (grandma, granny, grandmamma) [ ˈɡræn ˌmʌðə ˈɡrænmɑː ]
  [ ˈɡræni ] [ ˈɡrænməˌmɑː ]
  дедушка grandfather (grandpa, granddad, grandpapa, gran-dad) [ ˈɡrænfɑːðə ˈɡrænpɑː ]
  [ ˈɡrændæd ] [ ˈɡrænpəˌpɑː ]
  [ ˈɡrændæd ]
  внуки grandchildren [ ˈɡræntʃɪldrən ]
  внучка granddaughter [ ˈɡrændɔːtə ]
  внук grandson [ ˈɡrænsʌn ]
  прабабушка great-grandmother [ ˈɡreɪt ˈɡræn ˌmʌðə ]
  прадедушка great-grandfather [ ˈɡreɪtˈɡrændˌfɑːðə ]
  прабабушка и прадедушка great-grandparents [ ˈɡreɪt ˈɡrænpeərənts ]
  правнуки great-grandchildren [ ˈɡreɪt ˈɡræntʃɪldrən ]
  тётя aunt [ ɑːnt ]
  дядя uncle [ ˈʌŋkəl ]
  крестный (отец) godfather [ ˈɡɒdfɑːðə ]
  крестная (мать) godmother [ ˈɡɒdmʌðə ]
  отчим, приемный отец stepfather [ ˈstepfɑːðə ]
  мачеха, приемная мать stepmother [ ˈstepmʌðə ]
  сводный брат stepbrother [ ˈstep ˌbrʌðə ]
  сводная сестра stepsister [ ˈstepsɪstə ]
  брат по одному из родителей half-brother [ ˈhɑːf ˌbrʌðə ]
  сестра по одному из родителей half-sister [ ˈhɑːf sɪstə ]
  приемный, усыновленный сын adopted son [ əˈdɒptɪd sʌn ]
  приемная, удочеренная дочь adopted daughter [ əˈdɒptɪd ˈdɔːtə ]
  приемный ребенок adopted child [ əˈdɒptɪd tʃaɪld ]
  патронатная семья, приемная семья foster family [ ˈfɒstə ˈfæməli ]
  приемный отец foster father [ ˈfɒstə ˈfɑːðə ]
  приемная мать foster mother [ ˈfɒstə ˈmʌðə ]
  приемные родители foster parents [ ˈfɒstə ˈpeərənts ]
  приемный сын foster son [ ˈfɒstə sʌn ]
  приемная дочь foster daughter [ ˈfɒstə ˈdɔːtə ]
  приемный ребенок foster child [ ˈfɒstə tʃaɪld ]
  неполная семья (с одним родителем) single-parent family [ ˈsɪŋɡəl ˈpeərənt ˈfæməli ]
  родня the kin, the folks [ ðə kɪn ] [ ðə fəʊks ]
  племянница niece [ niːs ]
  племянник nephew [ ˈnevjuː ]
  двоюродный брат cousin (male) [ ˈkʌzən meɪl ]
  двоюродная сестра cousin (female) [ ˈkʌzən ˈfiːmeɪl ]
  двоюродный брат (сестра), кузен (кузина) first cousin [ ˈfɜːst ˈkʌzən ]
  троюродный брат (сестра) second cousin [ ˈsekənd ˈkʌzən ]
  четвероюродный брат (сестра) third cousin [ ˈθɜːd ˈkʌzən ]
  родня со стороны мужа или жены in-laws [ ˈɪn lɔːz ]
  свекровь mother-in-law (husband’s mother) [ ˈmʌðərɪnˌlɔː ˈhəzbəndz ˈmʌðə ]
  свёкор father-in-law (husband’s father) [ ˈfɑːðər ɪnˌlɔː ˈhəzbəndz ˈfɑːðə ]
  тёща mother-in-law (wife’s mother) [ ˈmʌðərɪnˌlɔː waɪfs ˈmʌðə ]
  тесть father-in-law (wife’s father) [ ˈfɑːðər ɪnˌlɔː waɪfs ˈfɑːðə ]
  невестка, сноха daughter-in-law [ ˈdɔːtərɪnˌlɔː ]
  зять son-in-law [ ˈsʌnɪnˌlɔː ]
  шурин, свояк, зять, деверь brother-in-law [ ˈbrʌðərɪnˌlɔː ]
  свояченица, золовка, невестка sister-in-law [ ˈsɪstərɪnˌlɔː ]
  семейное положение marital status [ ˈmærɪtəl ˈsteɪtəs ]
  холостой, неженатый, незамужняя single [ ˈsɪŋɡəl ]
  женатый, замужняя married [ ˈmærɪd ]
  брак marriage [ ˈmærɪdʒ ]
  помолвка engagement [ ɪnˈɡeɪdʒmənt ]
  помолвленный, обрученный engaged [ ɪnˈɡeɪdʒd ]
  развод divorce [ dɪˈvɔːs ]
  разведенный divorced [ dɪˈvɔːst ]
  бывший муж ex-husband [ ˈeks ˈhʌzbənd ]
  бывшая жена ex-wife [ ˈeks waɪf ]
  расставшиеся, не разведенные, но не проживающие одной семьей separated [ ˈsepəreɪtɪd ]
  вдова widow [ ˈwɪdəʊ ]
  вдовец widower [ ˈwɪdəʊə ]
  подружка, невеста girlfriend [ ˈɡɜːlfrend ]
  друг, парень, ухажер boyfriend [ ˈbɔɪfrend ]
  любовник, любовница lover [ ˈlʌvə ]
  ухажер, жених, подружка, невеста, обрученный fiance [ fiˈɒnseɪ ]
  свадьба wedding [ ˈwedɪŋ ]
  невеста на свадьбе bride [ braɪd ]
  жених на свадьбе (bride)groom [ braɪd ɡruːm ]
  медовый месяц honeymoon [ ˈhʌnɪmuːn ]

  Твір моя сімя на англійській мові 5 клас

  Скачать твір моя сімя на англійській мові 5 клас fb2

  The family is an important part of everyone`s life. My family members are the people who always support me and are ready to help in every situation.

  There are five members in my family: my mother, father, elder sister, younger brother and me. Семья — это важная часть жизни каждого. Члены моей семьи – это люди, которые всегда поддерживают меня и готовы помочь в любой ситуации. В моей семье пять человек: мама, отец, старшая сестра, младший брат и я. My father`s name is Igor. He is thirty-nine years old and works as an accountant in a big international company. My name is Ilya. I am ten. I go to school.

  I am a good pupil because I always do my homework and get exсellуnt marks. I have got a family. It is big and friendly. There are four members in my family. They are my mum, dad, brother and me.

  I have got a mum. Her name is Lena. She is thirty-five. My mum is clever and kind. She is a housewife. My mum is good at cooking.

  Every day she cleans the rooms, washes the dishes and doesn`t let my brother and me fight. I have got a father. His name is Dima.

  My father is handsome and serious. Читайте подібні твори. Сочинение «Моя любимая еда» на английском с переводом. Описание внешности человека на английском (пример). Диалог на английском “Hobby. Taking pictures” – «Хобби — фотография» с переводом. Диалог на английском языке «Знакомство» с переводом. Описание погоды на английском с переводом. Tweet. Моему старшему брату Тому 17 лет, он учится в м классе средней школы. Он хочет быть дизайнером, поэтому после окончания школы он собирается поступать в университет.

  Том любит музыку. Он играет на гитаре и очень хорошо поет. Я люблю слушать его пение. Моей младшей сестре Ане 5 лет, она ходит в детский сад. У нее много игрушек и ей нравится играть с ними. Она также любит смотреть мультфильмы по телевизору. Она очень милая и забавная. Я люблю проводить свободное время, играя с Аней или чему-то её обучая. Мои дедушка и бабушка на пенсии. Они живут в деревне, и мы всегда ездим к ним на летних ка. Наша сім’я є ні великою, ні маленькою. У мене є мама, тато і сестра.

  Ми всі живемо разом в квартирі в одному з промислових районів міста Харкова. Ми — звичайна сім’я. Мій батько — Ігор Іванович, 45 років. Він високий, ставний чоловік з коротким чорним волоссям і сірими очима. Він працює менеджером на великому заводі. Він любить свою роботу і проводить більшу частину свого часу там. За характером, мій батько спокійна людина, в той час як моя мама енергійна і балакуча.  Алла на три роки молодша за мене.

  Вона — учениця 8-го класу. Вона добре вчиться в школі і отримує тільки добрі та відмінні оцінки. Література — її улюблений предмет, і вона хоче стати вчителем, також як і я. Наша родина дуже дружня.

  Топік англійською мовою. Рассказ, сочинение, твір.  Англійська мова в Україні. ГоловнаАнглійські топіки. Теми з англiйської мови.  Мої улюблені уроки – англійська та іспанська. Я люблю іноземні мови, як і мій тато, тому хочу бути усним перекладачем.

  Після закінчення школи я вступатиму в Київський університет іноземних мов. Моїй старшій сестрі Каті дев’ятнадцять років, вона навчається у Київському національному університеті і хоче бути археологом. Вона захоплюється історією і археологією. Рассказы на английском языке для учащихся начальных классов пишутся не большие,с минимумом прилагательных.Напри­мер: «Моя семья не большая.Па.  Рассказы на английском языке для учащихся начальных классов пишутся не большие,с минимумом прилагательных.Напри­мер: «Моя семья не большая.Папа,мама мой старший брат и я.

  Папа работает водителем автобуса.Мама работает врачом,она лечит детей.Моего старшего брата зовут Коля,он учится в колледже.Я учусь в школе,в з классе. Она очень красивая девушка. Алла на три года моложе меня. Она — ученица 8-го класса. Она хорошо учится в школе и получает только хорошие и отличные оценки. Литература — ее любимый предмет, и она хочет стать учителем, также как и я.

  Наша семья очень дружная. Мы любим проводить время вместе. По вечерам мы смотрим телевизор, читаем книги и газеты, слушаем музыку или просто поговорим о событиях дня.

  Наши родители не всегда согласны с тем, что мы говорим, но они прислушиваются к нашему мнению.

  EPUB, txt, fb2, EPUB

  Похожее:

 • Споживання та заощадження презентація
 • Вимірювання відносної вологості повітря презентація
 • Владислав булах рідна мова текст
 • Диктант 9 клас українська мова 2014
 • Картографічні проекції презентація
 • Що таке гірські породи конспект 3 клас
 • Презентація про кафе
 • The land of great britain 8 клас
 • Мой сын | Общий английский — Audio zone

  Я хочу рассказать о своем сыне. Моему сыну сейчас один год и восемь месяцев, он принес огромное счастье нашей семье, хотя моя жена, мой тесть ( свекровь ) всегда жалуются на то, как утомительно ухаживать за ним.

  Он действительно милый и очаровательный. Теперь он может говорить очень простые слова, такие как «папа», «мама», но он может понимать довольно много вещей, хотя он не может, не может выражаться словесно.Например, он может распознать личные вещи каждого члена семьи ( член ), такие как моя футболка, очки дедушки или сумка моей жены и т. Д. Он также надежно защищает свои личные вещи, такие как его маленькие стул, на котором он сидит за едой. Он оттолкнет вас, если вы попытаетесь сесть на его стул.

  Меня всегда удивляло, насколько быстро он может учиться и насколько хороши его воспоминания ( память ). Он может мгновенно узнать что-нибудь ( несколько ) забавных жестов по телепрограммам.Например, мы узнали, что, когда он шел, он высоко пинал ноги и ступни, а потом вспомнили, что это произошло потому, что он смотрел национальный парад на площади Тяньаньмэнь в Национальный день. А еще он выучил некоторые жесты, например, кунг-фу, посмотрев гимнастику в спортивных программах.

  Я всегда считаю, что родители — первые и лучшие учителя для детей. У меня много друзей, которые также являются новыми родителями ( родителей, ). Купили, платят детям очень дорогой курс — какой-то дошкольный ( курса ).Я считаю, что вам нужно воспитывать и воспитывать ( принесите ) своих детей своим сердцем и любовью, поэтому каждые выходные мы с женой будем водить его в парки, потому что я живу очень близко к зоопарку, зоопарку Гуанчжоу , поэтому я часто беру его в зоопарк и показываю ему животных. Он всегда обожал это — наблюдать за всеми видами животных.

  Еще хочу поэкспериментировать. Я хочу увидеть, как дети изучают язык, поэтому я стараюсь обучать его двуязычным образом ( двуязычным способом ), поэтому я учу его говорить некоторые слова на английском, а затем на китайском.И теперь он может понимать довольно много инструкций. Например, если я спрошу его: «Где твой велосипед?» и он побежит к своему байку и покажет свой байк. И если я спрошу его: «Где луна?» а затем он укажет пальцем на небо (с по ), так что я думаю, что он довольно забавный. И я также надеюсь, что если он сможет выучить английский в очень молодом возрасте, то он не будет слишком сильно страдать, когда учится в школе.

  Я думаю, что ребенок может принести огромное счастье семье и моей жизни.Теперь я всегда чувствую радость и умиротворение, когда я с ним, поэтому мое любимое времяпрепровождение — это играть с ним после еды ( на ), после работы, чтобы я всегда мог забыть все о разочарованиях, а иногда и о несчастьях на работе и чувствах. полностью заряжен. Я научился сильным семейным ценностям после того, как вырастил сына, и понимаю, как трудно быть ( a ) родителем. Поэтому теперь я стараюсь звонить родителям, когда у меня есть время, приглашать их на ужин или стараюсь навестить их в выходные.Так что я считаю, что быть родителем ( ) — это здорово.

  this is my son — Перевод на французский — примеры английский

  Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.

  Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

  Санса, , это мой сын Робин.

  Сипиве, , это мой сын , Брайан.

  Тина, , это мой сын Майкл.

  А это мой сын , Рашад.

  Агент Дафф, , это мой сын Кайл.

  А это мой сын , Хасан.

  А это мой сын , Младший.

  Уэбб, , это мой сын , Макс.

  Сара … это мой сын . Ангел.

  Сипиве, , это мой сын , Брайан.

  Симона, , это мой сын Брайан.

  Чарли, , это мой сын Джереми.

  Хулио, , это мой сын , Грег.

  Флоки, , это мой сын , Бьорн.

  А это мой сын , Джуд.

  Ким, , это мой сын Джейк.

  my son’s name is — Перевод на арабский — примеры английский

  Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.

  Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

  Моего сына зовут Цзян Юнсюнь.

  Моего сына зовут Брайан Видал, ему поставили диагноз аутизм.

  Думаю … в любом случае, я забыл тебе сказать, имя моего сына Ашфак. Сачин!

  Моего сына зовут то же самое.

  Предложите пример

  Если вы снова скажете имя моего сына ,

  если вы снова скажете имя моего сына ,

  Его сына зовут Люк Кастеллан.

  А сына зовут Джош?

  Меня тошнит от беготни. Мне нужно имя моего сына в этом списке.

  نا تعبت من المراوغة حتاج اسم بني على تلك القائمة

  Потому что у Нила есть камера с именем моего сына .Как?

  لأنّ (نيل) يملك كاميرا عليها اسم ابني ، كيف؟

  Как зовут моего сына , мистер Макбрайд?

  Его сына зовут Люк Кастеллан.

  Твоего сына зовут Иль Ён, верно?

  А вашего сына зовут Джонни, не так ли?

  вашего сына зовут иль Ён, верно?

  Имя вашего сына было Коди?

  имя вашего сына было коди?

  Понимание прочитанного в Интернете | Английская композиция I

  Введение

  Автор и преподаватель Кевин Ходжсон предлагает некоторое представление о том, каково это, когда мы движемся к все более цифровому миру. Читайте его статью ниже.

  Стратегии для понимания прочитанного в Интернете

  Представьте, если хотите, что вы рядом со мной, когда я смотрю через плечо своего двенадцатилетнего сына. Он использует веб-браузер для поиска статьи о создании анимационных фильмов, что является одним из его хобби. У меня едва хватает времени сказать: «Выглядит интересно», как он нажимает на гиперссылку и переходит на совершенно другую страницу. Его взгляд привлекает видео, и он полностью игнорирует меня, когда нажимает кнопку «Воспроизвести», только чтобы обнаружить, что это видео является рекламой будущего фильма.Я хочу что-то сказать, но у меня нет времени. Мышь творит чудеса, и он снова выключается, на этот раз полностью в обратном направлении, щелкая стрелки, которые направляют его обратно на исходную страницу. Сейчас я молчу, наблюдая, как он просматривает статью в поисках заголовков, выделенных жирным шрифтом. Затем он переходит по еще одной ссылке на еще одну страницу.

  И так далее.

  Как культура, мы традиционно думаем о чтении с точки зрения произнесения слов, понимания значения этих слов и помещения этих слов в некое контекстное понимание.Этот новый вид деятельности мой сын воплощает даже в «чтение»? Это вопрос, который стоит задать.

  И все же, если вы прочтете определение чтения, данное Национальным советом учителей английского языка, вы узнаете некоторое подобие того, что делал мой сын, даже когда он прыгал туда-сюда с помощью мыши:

  Читатели читают для разных целей. Иногда читают ради удовольствия. Иногда они читают информацию. Причина, по которой они читают, влияет на то, как они читают. Они могут бегло просмотреть или внимательно прочитать в зависимости от того, почему они читают.На протяжении всего этого процесса читатели отслеживают смысл, который они создают. Когда текст не соответствует их целям, они могут переключиться на другой текст. Читатели ожидают, что то, что они читают, будет иметь смысл. Они используют набор стратегий, таких как переосмысление, перечитывание или чтение, чтобы прояснить идеи, чтобы убедиться, что они понимают то, что они читают, для достижения своих целей.

  В этом определении NCTE отмечается, что «Когда текст не соответствует их целям, они могут переключиться на другой текст», и на поверхности казалось, что это именно то, чем был занят мой сын.Но мне интересно, знал ли он, что делает. Сможет ли он сформулировать, почему он делает выбор, который делает? Короче нет. Он не мог. Он еще не развил навыки синтеза информации и понимание среды, чтобы устанавливать эти связи.

  Если текст, с которым мы сталкиваемся в этих онлайн-путешествиях, встроен в такое количество ссылок и средств массовой информации, и если эти тексты связаны с другими связанными страницами (с еще большим количеством ссылок и мультимедиа), размещенными неизвестно кем, Чтение онлайн быстро превращается в охоту за сокровищами, повсюду — отвлекающие маневры, которые легко отвлекают наше внимание.

  Возможно, было бы полезно сначала изучить, чем отличаются две среды чтения: Чем традиционное чтение в классе отличается от чтения онлайн? Следующий список был составлен группой учителей путем краудсорсинга в Твиттере.

  Традиционное чтение

  (в школе)

  Чтение онлайн

  Авторы / источники обычно считаются авторитетными в силу их опубликования.

  Поскольку любой может опубликовать информацию в Интернете, авторитетность информации обычно заслуживает более тщательной оценки.

  Информация обычно состоит только из текста, иногда с изображениями.

  Гиперссылки, изображения, аудио и видео обычно являются частью процесса чтения.

  Информация обычно передается последовательно (от первого слова текста до последнего).

  Информация может передаваться непоследовательно (одно слово может вести через гиперссылку к целому новому фрагменту чтения).

  Чтение сосредоточено на одной странице за раз — выбор читателя ограничен.

  Чтение может быть интерактивным (возможности отклика читателя, потенциально безграничные решения о том, куда идти с текстом и т. Д.).

  Учитывая, что мы все больше читаем в Интернете и сталкиваемся с подобными переменными информационными средами, кажется, что нам нужно найти способы обрабатывать информацию, которую мы находим, и как находить ее с большей точностью и пониманием.Вот несколько идей, которые могут быть полезны.

  Стратегии чтения

  Университет штата Колорадо предлагает полезное руководство для чтения в Интернете. В следующий список включены некоторые стратегии CSU для улучшения понимания прочитанного:

  • Синтезируйте онлайн-чтение в значимые блоки информации. Используйте методы обобщения и анализа, чтобы выразить идеи текста своими словами.
  • Сканировать страницу, а не читать каждое слово. Просматривая ключевые слова и фразы глазами, вы можете сосредоточиться на том, что действительно важно.
  • Избегайте отвлекающих факторов столько, сколько необходимо. Mercury Reader — один из инструментов, который может сделать это возможным. Инструменты блокировки рекламы — еще один эффективный способ уменьшить количество ненужного и нежелательного содержимого веб-страницы.
  • Перед тем, как щелкнуть ссылку, узнайте значение гиперссылки. Это означает чтение места назначения самой ссылки. Проще, если создатель страницы поместит гиперссылку в контекст, но если это не так, тогда вы должны оценить ценность, безопасность и действительность ссылки.
  • Навигация по пути с одной страницы понятным и логичным способом.

  Проведение учащихся по пояснительному тексту с помощью специальных текстовых прогулок

  Список литературы

  Щелкните ссылку «Ссылки» выше, чтобы скрыть эти ссылки.

  Клэй, М. (1991). Представляем новый сборник рассказов юным читателям. Учитель чтения , 45 (4), 264-273. DOI: 10.1598 / RT.45.4.2

  Fountas, I.C., & Pinnell, G.S. (1996). Чтение с гидом: хорошее первое занятие для всех детей .Портсмут, Нью-Хэмпшир: Хайнеманн.

  Хониг Б., Даймонд Л. и Гутлон Л. (2000). Обучение чтению: Справочник для детского сада — восьмой класс . Новато, Калифорния: Арена.

  Келли, М.Дж., и Клаузен-Грейс, Н. (2007). Понимание не должно молчать: от обучения стратегии к самостоятельности ученика . Ньюарк, Делавэр: Международная ассоциация чтения.

  Келли, М.Дж., и Клаузен-Грейс, Н. (2008). От прогулки по картинке к прогулке по тексту: руководство студентами к предварительному предварительному просмотру информационного текста. Журнал области содержания , 7 (1), 9-31.

  Кибби, М.В. (1995). Организация и обучение вещам и словам, которые их обозначают. Журнал по грамотности подростков и взрослых , 39 (3), 208-233.

  Люблинер, С. (2001). Практическое руководство по взаимному обучению . Ботелл, Вашингтон: Группа Райт.

  Nagy, W.E., & Scott, J.A. (2004). Словарный процесс. В R.B. Ruddell & N.J. Unrau (Eds.), Теоретические модели и процессы чтения (5-е изд., стр. 574-593). Ньюарк, Делавэр: Международная ассоциация чтения.

  Рехт, Д.Р., и Лесли, Л. (1988). Влияние предшествующих знаний на хорошую и плохую читательскую память текста. Журнал педагогической психологии , 80 (1), 16-20. DOI: 10.1037 / 0022-0663.80.1.16

  Рудделл, Р. Б. (2009). Как научить чтению учеников начальной и средней школы: практические идеи высокоэффективных учителей . Бостон: Аллин и Бэкон.

  Рупли, У.Х., Логан, Дж.W., & Nichols, W.D. (1998). Обучение словарному запасу в программе сбалансированного чтения. Учитель чтения , 52 (4), 336-346.

  Spencer, B.H. (2003). Текстовые карты: помощь студентам в навигации по информационным текстам. Учитель чтения, 56 (8), 752-756.

  Stahl, K.A.D. (2004). Доказательство, практика и обещание: обучение стратегии понимания в начальных классах. Учитель чтения , 57 (7), 598-609.

  Тейлор, Б. (2002, июль). Проект CIERA по изменению школы: поддержка школ в реализации исследований на практике для повышения успеваемости учащихся по чтению.Документ, представленный в третьем ежегодном Летнем институте Центра улучшения успеваемости в раннем чтении, Анн-Арбор, Мичиган.

  Воспитание вашего ребенка, говорящего по-арабски

  В этом посте мы взяли интервью у основателя проекта Living Arabic Project Хосама Абузара о его решении вырастить сына, говорящего по-арабски, и его опыте в этом деле.

  Объясните, каким было ваше путешествие по изучению арабского языка и почему вы решили вырастить своего сына, говорящего по-арабски?

  Я наполовину ливанец, вырос в США, до старшей школы ходил в частную исламскую школу и большую часть жизни ненавидел уроки арабского языка, которые мне приходилось посещать.На самом деле я начал изучать арабский язык должным образом только после того, как получил опыт работы в Корпусе мира, когда понял, что языки на самом деле могут быть интересными, а не только грамматика и религиоведение, и начал изучать его самостоятельно, а затем продолжил обучение в аспирантуре. Это были еще несколько часов болезненных занятий, но теперь, когда я лучше понимал язык и мог делать его увлекательным, мой прогресс был намного быстрее, и он оставался во мне намного лучше.

  Когда дело дошло до моего сына, все сводилось в основном к желанию дать ему шанс, которого у меня не было.Я хотел показать ему, что обучение происходит из любви и любопытства и что это не должно быть — фактически не должно быть — несчастным на каждом этапе пути (хотя всегда будут некоторые трудные моменты). Как только я принял решение сделать это, мы с женой (которая учит его урду, пока я учу его арабскому) обсудили разные варианты, но самым простым и простым было то, что каждый из нас говорил с ним исключительно на своем родном языке и ушел. Английский для в основном вне дома. Таким образом, он ассоциировал каждый язык с кем-то, кого любил, и это казалось самым простым, учитывая напряженный график двух работающих родителей.

  Какому диалекту вы его учите и почему вы выбрали именно этот?

  Я обучаю его в основном левантийскому языку. Я говорю левантийский, а не ливанский, потому что из-за нехватки ресурсов я смешиваю много палестинского, сирийского и иорданского материала, особенно песен и аудио-историй. Мы также смотрим фильмы на египетском и фушском языках, так что мы уже имеем дело с диглоссическим зверем. Я не уверен, насколько хороша эта идея. Один сирийский друг, который воспитывает своих детей в Великобритании, сказал мне, что он пока избегает египетских фильмов, потому что не хочет путать своих детей, но его ситуация иная: и он, и его жена — сирийские иммигранты в первом поколении. и может вести домашнее хозяйство по-арабски.С точки зрения изучения языка исследования показывают, что ребенок может владеть несколькими языками / диалектами. С моей точки зрения, поскольку я вырос здесь, в США, вам нужно несколько диалектов. Я работаю в офисе, где я слышу практически все основные диалекты региона, и я часто приглашаю в дом друзей, которые говорят на другом диалекте. Я пытаюсь объяснить своему сыну, что некоторые люди говорят так, а другие — так, и когда мы играем, ему нравится иногда притворяться персонажем одного из своих мультфильмов и говорить, как он.В нем тоже есть свои забавные моменты, например, когда мой сын на днях просил игрушку и только что вылетел, сказав «Аргуук!» (ارجوك).

  Чего вы больше всего боялись до того, как начали воспитывать его на языке, и можете ли вы привести пример того, как некоторые из этих страхов рассеялись?

  Всегда есть опасения, что однажды он просто отвергнет это. Но, размышляя о собственном детстве, я понимаю, что отказ от арабского был вызван ненавистью к арабскому языку и тем, что никто не помог мне понять, как обращаться с этим языком и его многочисленными формами. Итак, со своим сыном я сосредоточился на том, чтобы развлечься по-арабски. Он говорит со мной по-арабски не потому, что любит арабский, а потому, что любит меня как своего отца. Я также работал с ним, чтобы показать ему, что задавать вопросы — это нормально, и даже нормально, если мне нужно что-то найти (одна из моих последних задач — добавить кучу растений и ошибок в словарь, потому что я » я всегда в тупике по поводу того, что они собой представляют). Он все еще может прийти к тому времени, когда он отвергнет язык, и в этом случае я надеюсь, что смогу проявить достаточно великодушия, чтобы вспомнить, что я начал это из любви, а не пытаться навязать ему это.

  Другой опасался, что это просто невозможно. Кто когда-либо слышал о полукровке во втором поколении, передающей язык наследия, который он даже не выучил должным образом в детстве, особенно такой сложный, как арабский? Вдобавок ко всему, несмотря на все мои знания арабского языка, я внезапно осознал, что по многим действительно базовым вещам я не только не знал этого слова, но когда я пытался спросить арабских друзей, которые живут здесь, они просто пожимают плечами и дают мне английское слово. Словари ужасно справляются с описанием подходящего для детей языка, вероятно, потому, что они написаны учеными среднего возраста мужчинами, которые не особо занимаются воспитанием детей.Поэтому мне пришлось провести много исследований и сделать определенный выбор. Собирался ли я сказать «стикерат» для наклеек или сказать «مُلصقات»? Я бы сказал опоссум или ار كيسي? Все ли они просто حشرات (насекомые) или у них уникальные имена? Хорошо это или плохо, но я проложила для своего сына уникальный путь, опираясь на свою собственную историю и знания арабской и американской культур, с целью сделать так, чтобы моему сыну было комфортно владеть языком.

  Насколько сложно вам было переключиться на простую беседу с ним по-арабски и сколько времени потребовалось, чтобы это стало нормальным?

  Я начал с первого дня, так что это было не так уж и сложно. Дело в том, что язык имеет ассоциацию. Как только вы создадите эту связь с кем-то, ее трудно разорвать. На данный момент мне трудно разорвать эту ассоциацию и сказать что-то своему сыну по-английски, например, когда мы находимся в общественном месте с другими детьми. Было бы намного сложнее, если бы я начал в более позднем возрасте и переключился, потому что мне пришлось бы разорвать ассоциацию и начать с нуля.

  Был ли момент, когда вы поняли, что это выполнимое предприятие?

  Я до сих пор не уверен, выполнимо ли это.Следующие несколько лет будут ключевыми. Сейчас ему четыре года, и он поступает в подготовительную школу. Как он будет относиться к Фуше, когда станет старше? Как мне успевать за такими ресурсами, как книги и игры? Я смогла перевести для него некоторые детские книги на арабский (диалект) с помощью друзей, а другие я нашла на языке фуша и просто запомнила их на диалекте, чтобы я могла легко читать их ему. Но я не могу этого делать, потому что книги становятся длиннее, а он хочет большего. Могу ли я, когда он станет старше, поддерживать его интерес к арабскому языку? Могу ли я сохранить его арабский на уровне, соответствующем его зрелости?

  Как бы вы сравнили эмоции, которые вы испытали, когда ваш сын впервые произнес предложение на арабском языке v.в первый раз он назвал тебя папой?

  Он всегда говорил со мной по-арабски, поэтому не называет меня папой. Когда я забираю его из детского сада, я иногда слышу, как он говорит другим детям: «Мне пора, теперь мой папа здесь», и не могу не заметить, как прекрасно меняется его акцент, когда он говорит по-английски, а не по-арабски, и насколько ему комфортно отвечает мне по-арабски, а своим друзьям по-английски и без колебаний переключается.

  Как быстро ваш сын научился говорить на этом языке и какие наблюдения вы наблюдали, наблюдая, как ребенок овладевает языком v.ваш опыт как взрослый?

  Мой сын начал говорить довольно рано, что меня удивило, потому что многие люди предупреждали меня, что, если бы его с рождения воспитывали на трех языках, он, скорее всего, заговорил бы поздно. Я задавался вопросом, хорошо ли он от природы владеет языками или мы активно обучаем его с раннего возраста, вместо того, чтобы просто разговаривать и ждать, что он это поймет.

  Честно говоря, как взрослый, я могу учиться намного быстрее. Я могу пролистать языковую книгу, быстро разбить язык и довольно быстро начать имитировать.Но у него есть преимущество во времени и повторении. Я потерял счет, сколько фильмов он смотрел на египетском языке, прежде чем он начал использовать некоторые фразы из них, и это было со мной, когда я указал на некоторые различия в акцентах (например, جه есть إجا). На данный момент у него есть естественный слух для языков, которые мы используем. Для сравнения, я не очень хорошо говорю на урду, но то, что я говорю, у меня отчетливый иностранный акцент, особенно со звуками, которые я не привык любить придыхательные / непродуваемые звуки и ретрофлекс. Он явно не понимает лингвистических и грамматических терминов, но я начал предлагать некоторые идеи, задавая ему вопросы на понятных ему терминах — например, мальчик или девочка (صبي وللا بنت), один или несколько, когда это случилось и т. д.- а затем помочь ему правильно согласовать приговор. Это естественно для родителей, поскольку дети часто путают предложения и то, что они говорят в раннем возрасте, поэтому родители спрашивают детей, имели ли вы в виду x или y. Я просто делаю это с дополнительным уровнем знания языка.

  Каким образом воспитание вашего сына, говорящего по-арабски, улучшило ваши языковые навыки и дало вам новый источник мотивации для продолжения овладения языком? Вы можете привести пример?

  Многие друзья шутят, что мой арабский стал лучше с тех пор, как у меня родился сын.Это восполнило определенный пробел в моих языковых навыках: детство на арабском языке. Я был вынужден исследовать словарный запас детства, вещи вокруг дома, животных, насекомых и растения и думать о том, как объяснить вещи в мельчайших, но простых деталях. Дошло до того, что словарный запас моего сына в определенных областях, таких как жуки и птицы, более обширен, чем у многих носителей языка.

  Это также заставило меня задуматься о том, как передать арабский язык. Поскольку я — главный, с кем мой сын общается на арабском языке, мне нужно особенно внимательно относиться к словам, которые я выбираю.Я должен не забывать использовать разнообразие в своем языке, а также объяснять его. Обязательно используйте выразительные фразы, но, когда бегаете с плотным графиком, выбор того, как сказать «ваша комната беспорядок», не всегда является первым делом, о котором я думаю — нужно привести ее в порядок. Однако я также оказался в центре истерики и тщательно подбирал слова, чтобы убедиться, что это тоже урок арабского языка, а он даже не осознает этого.

  Это действительно заставило меня увидеть, что словарного запаса и инструментов детства действительно не хватает, и из-за этого я приложил дополнительные усилия, чтобы расширить свой арабский словарь, включив в него такой словарный запас.Я делаю небольшие заметки здесь и там, чтобы пользователи и я смотрели, как что-то может быть использовано детьми. Инструменты в аль-Фуше совсем не работают с такими маленькими детьми, но тогда мы остаемся с тем, чем занимаюсь я: мешаниной диалектов и инструментов и просто пытаемся найти достаточно, чтобы обойтись.

  И последнее небольшое замечание: изучать детский язык — это увлекательно. Вы понимаете, насколько плохи некоторые из простых правил, таких как мужской / женский род, и простой порядок слов для структур предложений. Вам действительно нужно мыслить нестандартно, чтобы понять, почему мы говорим именно так.К сожалению, арабский язык здесь малоизучен.

  В некотором смысле, я полагаю, вы двое вместе изучаете новые арабские термины и фразы. Что происходит с вами, когда вы сталкиваетесь со словом или фразой, которую в данный момент не знаете? Вы делаете заметки на своем телефоне / носите с собой блокнот, чтобы напомнить себе, что нужно поискать его, и как вы вместе с сыном возвращаетесь к этому пункту? Вы можете привести пример, когда это произошло?

  Обычно я ищу это прямо на телефоне. Задолго до того, как я подумал о том, чтобы сделать «Живой арабский проект» доступным для всех, я просто хотел его для себя, чтобы мне не приходилось записывать вещи и просматривать несколько книг, чтобы найти ответ. Я просто хотел взять телефон и проверить. Я научил своего сына, что это почти единственное, что я делаю со своим телефоном, когда я с ним — никаких игр или чего-то подобного.

  Два лучших инструмента для его поиска — это мой собственный сайт и потом Википедия, хотите верьте, хотите нет.Википедия — это хорошо, потому что я часто могу найти то, что называется ошибкой на английском языке, и найти об этом английскую страницу Википедии, а затем проверить, есть ли на ней арабская страница. Иногда на almaany.com что-то есть, но обычно на нем нет ничего, кроме Википедии и моего собственного сайта. Если я не могу найти его с помощью пары быстрых поисков, я записываю его на свой телефон, может быть, сфотографирую его, чтобы проверить пару ресурсов, которые я не оцифровал.

  Например, недавно мы нашли добсонфлю на земле, чего я раньше не видел (я приехал с севера США, где жуки менее крупные).Его было достаточно легко найти в Интернете (введите «жуткий жук с крыльями и щипцами», и он сразу появится). Я подумал, что он мертв, и попытался схватить его, в этот момент он загудел на меня, и я ударил его, так что он умер, и случайно научил моего сына, что это و شرموطة. Я не смог найти ничего на арабском, поэтому мы положили его в пластиковый пакет и отнесли домой, чтобы посмотреть, насколько он жуткий, и чтобы я мог его найти. В конце концов, исходя из названия личинки, хеллграмита, я назвал ее دبانة جهنمية, адская муха.

  Однако обычно найти что-то несложно. Что это за серая птичка, которую мы все время видим? Проверил это в Интернете, придумал серую кошачью птицу, у Википедии была арабская страница с названием موّاء رمادي. это заняло у меня на телефоне меньше двух минут, и мы вернулись к игре.

  Когда ваш сын подрастет, насколько важно будет начать вместе путешествовать в арабоязычные страны и какие еще идеи у вас есть для дальнейшего развития его навыков арабского языка по мере его роста?

  Моя жена и я иммигранты во втором поколении, и мы стараемся разделить время между разными местами. При американской системе отпусков всего 2–3 недели в году у нас не остается много времени, чтобы проводить за границей, и то, что у нас есть, распределяется между разными местами. Тем не менее, я надеюсь, что мы сможем помочь нашему сыну иметь позитивные отношения и понимание этих мест, а не то, что связано только с «обязательным» отпуском.

  Я думаю, что более важные шаги, которые мне придется предпринять, будут связаны с созданием инструмента. Я перевел, например, кучу стихов Шела Сильверстайна, используя функции поиска по регулярным выражениям на бэкэнде моей базы данных, чтобы найти рифмующиеся пары.Честно говоря, мне бы очень понравилось, если бы я мог переводить некоторые видеоигры на разные диалекты, и я даже запустил простую текстовую игру на своем рабочем столе (например, оригинальную Zork). Комиксы, графические романы и т. Д. Было бы здорово поработать над всем этим. Мне бы очень понравилось, если бы фильмы можно было переводить на несколько диалектов.

  Думаю, домашнее задание будет интересным. Я не знаю, какой подход я выберу. Очевидно, что то, что он принесет домой, будет на английском, так что я буду говорить об этом на английском или на арабском? Я могу представить, что перевожу все основные математические термины, а затем работаю со своим сыном на арабском, например, над его домашним заданием по математике.

  Я также очень хотел бы начать развлекаться после школы для детей на арабском языке. Например, уроки искусства на арабском языке, музыка на арабском языке, прогулки на свежем воздухе на арабском языке, даже что-то вроде видеоигр на арабском языке. Я был на некоторых арабских рассказах, но они очень хаотичны, и у вас есть люди, которые приходят только для того, чтобы выучить основы, поэтому иногда все заканчивается тем, что читатель читает на фуше, а затем переводит на английский для всех, что не является развлечение для моего сына. Однако я надеюсь, что это знак того, что появится больше возможностей.Я хочу, чтобы ему было весело, что оставило положительные воспоминания на арабском языке, а не просто уроки грамматики и заучивание религиозных текстов.

  Вы можете послушать наш подкаст-интервью с Hossam о проекте «Живой арабский» на нашей странице подкастов, Spotify или Apple Podcasts.

  10 забавных книжек с параллельным текстом на французском и английском

  У меня есть признание.

  Я никогда не читал французскую книгу от корки до корки.

  Уф, приятно снять это с моей груди!

  Чтение полной французской книги всегда казалось слишком большим трудом.Любая книга, которую я найду, заставила бы меня каждые пять минут искать незнакомые слова в словаре французского языка. Мне понадобится вечно , чтобы проработать всего одну главу.

  Но недавно я услышал об одном типе книг, которые могли бы все упростить: параллельных текстов на французском и английском языках .

  Это двуязычные книги, в которых рассказывается одна и та же история на обоих языках.

  Не нужно беспокоиться о потере сюжета — он есть прямо на английском, если вам это нужно.

  Они могут просто изменить правила игры для меня. Читайте дальше, чтобы открыть для себя 10 параллельных текстов разных уровней и жанров, и узнайте, открывают ли они и для вас мир французского чтения.

  Загрузить: Это сообщение в блоге доступно в виде удобного и портативного PDF-файла, который вы можете можно взять куда угодно. Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Скачать)

  Что такое параллельный текст?

  «Параллельно» означает непрерывно рядом.Помните, еще на уроках геометрии вы узнали о параллельных линиях? Это линии, которые находятся в одной плоскости, но никогда не соприкасаются.

  «Параллельный текст» — это основной текст, который включает переводы двух разных языков, расположенные рядом друг с другом. В данном случае часть книги на французском языке, сразу же переведенная на английский. В зависимости от книги вы можете читать английский перевод по страницам, по абзацам или даже по предложениям.

  Теперь вам не нужно постоянно искать значения французских слов в Интернете — это здорово, потому что, если вы похожи на меня, переход в Интернет приводит только к прокрутке через Facebook и Reddit.

  Если этот метод изучения языка звучит интересно, вы даже можете получить те же преимущества от видео с FluentU .

  FluentU берет видео из реального мира — например, музыкальные видеоклипы, трейлеры к фильмам, новости и вдохновляющие выступления — и превращает их в индивидуальные уроки изучения языка.

  Другие сайты используют контент по сценарию. FluentU использует естественный подход , который поможет вам со временем усвоить французский язык и культуру.Вы выучите французский так, как на нем говорят реальные люди.

  На FluentU есть множество отличных материалов, таких как интервью и веб-сериалы, как вы можете видеть здесь:

  FluentU предоставляет доступ к оригинальным видео с интерактивными субтитрами.

  Вы можете нажать на любое слово, чтобы мгновенно его найти. Каждое определение содержит примеры, которые помогут вам понять, как используется это слово.

  Например, если вы нажмете на слово «круа», , вы увидите следующее:

  Практикуйте и укрепляйте словарный запас, который вы выучили в данном видео, с помощью адаптивных тестов FluentU . Проведите пальцем влево или вправо, чтобы увидеть больше примеров слова, которое вы изучаете, и сыграйте в мини-игры из динамических карточек, например «заполните пробел».

  Во время вашего обучения FluentU отслеживает словарный запас, который вы изучаете, и использует эту информацию, чтобы дать вам 100% персонализированный опыт.

  Это дает вам дополнительную возможность попрактиковаться в трудных словах и напоминает вам, когда пришло время повторить то, что вы узнали.

  Начните использовать FluentU на веб-сайте со своего компьютера или планшета или, что еще лучше, загрузите приложение FluentU из магазинов iTunes или Google Play.

  Кому следует читать параллельные тексты?

  Визуальные ученики

  Французский — непростой язык для нас, изучающих визуальное восприятие. Поскольку я сам один, молчаливые буквы меня пугают. После семи лет изучения французского языка мне все еще нужно остановиться и подумать, прежде чем набрать слово beaucoup (много).

  Если кто-то попытается научить меня новому французскому слову, просто произнеся его, я потеряюсь! Сами по себе звуки для меня ничего не значат.

  Кроме того, допустим, я знаю, как пишется французское слово, но не знаю определения.Если кто-то говорит мне английский перевод, я легко забываю значение, если не вижу записанного английского слова.

  Если кто-то произнесет слово и покажет мне текст на обоих языках, значит, я согласен!

  Двуязычные дети воспитываются

  Не секрет, что ежедневное чтение детям полезно. Storytime расширяет словарный запас детей, помогает им развивать речь и позволяет проводить с вами некоторое время каждый день.

  Если вы воспитываете двуязычного ребенка, и он учится читать, прочитайте вместе с ним детскую книгу, в которой есть параллельный текст.

  Примечание: , если вы воспитываете своего ребенка двуязычным с самого раннего возраста, я рекомендую придерживаться только одного языка во время чтения, чтобы он мог получить иммерсивный опыт. Если вы начинаете учить их французскому после того, как они уже немного выучили английский, то параллельный текст может оказаться очень полезным.

  Начальный и средний уровень

  Если вы только начинаете изучать французский язык, идея прочитать всю книгу на французском языке может показаться вам недоступной.

  Благодаря параллельным текстам вы можете выйти за пределы своей зоны комфорта и взять с полки французскую книгу . Если вы почувствуете себя потерянным, просто взгляните на английский перевод. Это поможет вам выучить бесчисленное количество новых слов.

  Если вы ученик среднего уровня, постарайтесь прочитать некоторые из наиболее трудных книг в параллельном тексте формы . Вы обязательно найдете новые слова и идеи, которые бросят вам вызов.

  Учащиеся продвинутого уровня, пытающиеся растянуть себя

  Ваш французский словарный запас на высоте? Не кажется ли вам, что читать французскую детскую книгу слишком легко?

  Не волнуйтесь, книги с параллельным текстом могут вам пригодиться.

  Может быть, вы избегали длинных и сложных текстов, потому что они кажутся вам немного не по себе. Конечно, вы можете обсуждать текущую политику на французском языке. Но читаете о французской политике XVIII века? Это немного пугает!

  Вот тут-то и пригодится параллельный текст. Как вы увидите ниже, вы можете найти даже сложные литературные произведения в параллельной текстовой форме. Теперь вы можете стать еще более беглым! Всегда есть место для роста.

  Рассказы

  Работа над сборником рассказов — это стимулирующий способ пополнить свой словарный запас французского.Читая несколько рассказов, вы разнообразите получаемую информацию.

  Сборники рассказов могут удерживать ваше внимание дольше, чем книга. Если одна история слишком сложна или слишком проста, просто переходите к следующей!

  У вас есть дополнительный бонус в виде знакомства со многими новыми иностранными авторами, которых вы никогда бы не прочитали иначе — главный бонус для всех моих собратьев-библиофилов!

  «Рассказы на французском»

  Сборник состоит из 12 рассказов французских и квебекских авторов.Лексика и техники повествования различаются в зависимости от повествования.

  Книгу открывает рассказ «Apprendre à Vivre» («Учимся жить») Фредерика Фахарди. Это рассказ о мальчике и мужчине, чьи жизни ненадолго пересекаются, прежде чем один из них умирает.

  В то время, когда разворачивается история, жизни обоих персонажей вращаются вокруг любви. Вы выучите термины, связанные с романтикой и разбитым сердцем, , например, un amant (любовник) и la femme (жена).

  Я гарантирую, что после прочтения этого первого рассказа вам понравится эта книга.

  Эти сказки научат использовать французские прошедшие времена, включая l’imparfait и le passé simple , при рассказе истории. Вы также поймете юмор и тон, когда будете читать различные примеры отличной французской письменности.

  «10 сказок на ночь на французском и английском»

  Эти 10 историй предназначены для детей от восьми до 12 лет.Это идеальная книга для детей, которые растут на двух языках, а также для взрослых, которые только начинают изучать французский язык.

  После прочтения абзаца, напечатанного на французском языке, за которым следует английская версия, вы можете перейти к следующему абзацу. Эта разбивка по абзацам делает чтение материала доступным для детей младшего возраста.

  Когда вы покупаете эту книгу в Интернете, вы также получаете аудиозаписи всех рассказов. Этот навык отлично подходит для студентов, которые хотят услышать правильное произношение французских слов!

  Темы рассказов варьируются от отпуска до школы, животных и дней рождения.Читатели обязательно выучат широкий спектр базовой полезной лексики!

  Серия «Учите французский параллельный текст»

  Верно, есть целая серия, основанная на философии параллельного обучения текстам!

  Вы можете начать с самого начала и постепенно проходить каждый том. Или, может быть, вы предпочтете одну книгу, которая лучше всего соответствует вашему уровню и целям.

  «Изучай французский и параллельный текст: легкие рассказы» — отличное место для начинающих студентов, чтобы начать обучение с помощью параллельного текста.«Учите французский II. Параллельный текст: рассказы» — следующий шаг для учащихся среднего уровня.

  «Учите французский III. Параллельный текст: рассказы от простых до умеренно сложных» подходит для самых разных учащихся. Если вы находите параллельный текст полезным инструментом обучения, приобретите эту книгу, и поработайте над рассказами, улучшая ваш французский язык .

  «Деловой французский параллельный текст» — прекрасный вариант для продвинутых студентов и / или учащихся, которые знают, что хотят использовать французский язык в своей профессиональной жизни .В этой книге по-прежнему есть рассказы, но рассказы включают деловую информацию и словарный запас.

  Классическая литература

  Возможно, вы уже знакомы с некоторыми из этих классических книг. Прочтите их с новой точки зрения, поскольку вы узнаете историю на французском и английском языках.

  «Граф Монте-Кристо» («Граф Монте-Кристо»)

  «Граф Монте-Кристо» — классический роман французского писателя Александра Дюма. Это вполне уместно, что вы читаете эту сказку по-французски, потому что история происходит в Париже .

  Для читателей, которые думали, что Монте-Кристо — это просто название восхитительного бутерброда, вот краткое описание работы:

  Эдмон Дантес — невиновный человек, несправедливо заключенный в тюрьму на 14 лет. Его признали виновным в государственной измене. «Граф Монте-Кристо» — это история его мести людям, заключившим его в тюрьму.

  Представьте, если бы Жан Вальжан из «Отверженных» задумал отомстить инспектору Жаверу вместо того, чтобы вести продуктивную жизнь, и у вас в значительной степени есть сюжет «Граф Монте-Кристо».”

  Читая эту книгу, вы выучите словарный запас, связанный с правом и классом. Например, вы встретите такие слова, как l’émigré (эмигрант) и l’interrogatoire (допрос).

  Вы также познакомитесь с многочисленными профессиями, от l’armateur (судовладелец) до le procureur (прокурор).

  «Кандид»

  «Кандид» — известная книга одного из самых известных французских авторов всех времен, Вольтера .Он был опубликован в 18 веке, поэтому этот отрывок должен понравиться крупным любителям книг, которые могут читать текст на «старом языке», как на французском, так и на английском языках.

  Кандид — молодой человек, которого воспитал оптимистом его наставник, профессор Панглосс. На протяжении всей истории Кандид сталкивается с множеством трудностей и начинает терять оптимизм. Это резюме звучит трагично, но имейте в виду, читая, что эта книга — сатира!

  «Кандид» знакомит читателей с лексикой, относящейся к философии. Вы заметите такие термины, как l’optimisme (оптимизм), la Философия (философия) и croire (верить).

  «Красавица и чудовище» («Красавица и чудовище»)

  Вы наверняка видели фильм Диснея «Красавица и чудовище», но, возможно, никогда не читали книгу Жанны-Мари Лепринс де Бомон.

  К сожалению, волшебных поющих подсвечников или метелок из перьев в книге нет.Знаю, я тоже был разочарован.

  Чтение «Красавица и чудовище» дает учащимся представление о словах, используемых в сказках. Например, вы увидите такие слова, как le château (замок), le prince (принц), la fée (фея) и la maléission (проклятие). Во всех добрых сказках есть проклятия!

  Для всех вас, наглядных учеников , эта книга особенно хороша. Копия, проданная на Amazon, имеет иллюстрации, и эти изображения могут помочь вам запомнить новые французские термины.

  «Les Aventures d’Alice au pays des merveilles» («Приключения Алисы в стране чудес»)

  Когда вы читаете «Приключения Алисы в стране чудес», вы убиваете двух зайцев одним выстрелом. Хотя изначально он был написан на английском языке, вы все равно сможете прочувствовать классическую сказку на французском языке и снова почувствовать себя внутренним ребенком!

  Это история маленькой девочки, которая падает в кроличью нору и попадает в Страну чудес, альтернативную вселенную, где она встречает нескольких ярких персонажей и попадает в неприятные ситуации.

  «Алиса в стране чудес» — один из классических произведений, который не следует использовать только для продвинутых студентов. Начинающие и учащиеся среднего уровня могут легко усваивать. Словарь не слишком сложен, а параллельный текст поможет вам читать этот основной литературный продукт.

  Начинающим полезно выучить названий животных на французском языке, например, le lapin (кролик) и la souris (мышь).

  Учащиеся среднего уровня могут ознакомиться с французскими переводами классических сказочных персонажей.Прочтите около le chapelier fou (Безумный шляпник), La Reine de Cœur (Queen of Hearts) и le chat du Cheshire (Чеширский кот).

  «Le tour du monde en 80 jours» («Вокруг света за 80 дней»)

  «Вокруг света за 80 дней» — это больше, чем просто фильм о Джеки Чане! За годы до выхода фильма в прокат это была известная книга Жюля Верна.

  В этой книге рассказывается история Филеаса Фогга, богатого человека, который поставил своих друзей на 20 000 фунтов стерлингов, что можно объехать весь мир всего за 80 дней.Он берет своего французского слугу Паспарту, чтобы помочь ему сделать ставку.

  Как вы понимаете, в этой сказке слов, связанных с путешествиями, . Читатели узнают французские названия многих стран, в том числе l’Inde (Индия), la Mongolie (Монголия) и l’Angleterre (Англия).

  Вы также можете воспользоваться обычными условиями проезда, такими как la gare (вокзал) и le bateau à vapeur (пароход).

  Детские рассказы

  Детские книги — прекрасные учебные ресурсы для детей, которые растут на двух языках.

  Однако, как я уже упоминал выше в «10 сказках на ночь», помните, что эти книги не предназначены исключительно для детей ! Детская литература — ценный ресурс для начинающих всех возрастов. Если «Алиса в стране чудес» кажется вам слишком увлекательной, возьмите одну из этих более коротких и забавных историй.

  «Les trois boucs bourrus» («Три козла Билли Груфф»)

  «Три козла Билли Груфф» — одна из моих любимых сказок детства.Эта двуязычная интерактивная версия истории выводит ее на совершенно новый уровень.

  Если ваша память нуждается в освежении, вот суть сказки: три козла живут на склоне холма с очень небольшим количеством еды. Они решают перейти по мосту на холм с большим количеством зеленой травы. Под мостом живет подлый тролль.

  Каждый козел по очереди пытается перейти мост. Тролль хочет их съесть, но все они перехитрили тролля, чтобы добраться до зеленого холма.

  Вы можете прочитать историю на французском и английском языках, абзац за абзацем, щелкнув «Translate» под каждым блоком текста на , чтобы открыть английскую версию .Вы даже можете выбирать между литературным и дословным переводом.

  Французская версия этой истории учит множество простых и полезных слов. Вы можете никогда не использовать le pont (тролль) в повседневной жизни, но вы обязательно найдете возможность использовать такие слова, как le pont (мост).

  Этот рассказ также хорош для того, чтобы выучить слов, относящихся к размеру, включая превосходную степень. Например, три козла-козла описываются как le плюс petit (самый маленький), le moyen (средний) и le plus grand (самый большой).

  «Али-Баба и остальные воли» («Али-Баба и сорок разбойников»)

  «Али-Баба и сорок разбойников» — это сказка, о которой многие из нас слышали, но, вероятно, никогда не читали. Фактически, когда я слышу название этой истории, я автоматически вспоминаю слова песни «Never Had a Friend Like Me» из Aladdin .

  В этой истории Али Баба — бедный плотник, который обнаруживает кладезь сокровищ, принадлежащую злым ворам. Когда они узнают, что он знает об их секрете, они намереваются убить его.Я не испорчу концовку, но не волнуйтесь, с бедным Али-Бабой ничего страшного не происходит!

  В этом рассказе много чего происходит, поэтому есть полезных французских глаголов. Среди прочего вы найдете спряженные формы слов entender (слышать), Haveer (жить), pouvoir (иметь возможность) и acheter (покупать).

  В качестве дополнительного бонуса это основная история, которая популяризировала поговорку «Открой, Сезам!» По-французски это означает Sésame, ouvre-toi! Получайте удовольствие, используя его на автоматических дверях.

  Эти книги с параллельным текстом на французском и английском языках сэкономят вам много времени и сил. Теперь вам не составит труда пройти через страницу с французским текстом. И вам не придется бегать к словарю за помощью с каждым третьим словом!

  На самом деле, может быть, я наконец-то наберусь смелости прочитать свою первую французскую книгу. Это больше не кажется страшным.


  Лаура Грейс Тарпли — писательница из Афин, Джорджия. Последние четыре года она жила и изучала Францию, Новую Зеландию и Китай.Она ведет блог Let’s Go Tarpley !, где пишет путеводители по городу и советы по бюджетным поездкам.

  Загрузить: Это сообщение в блоге доступно в виде удобного и портативного PDF-файла, который вы можете можно взять куда угодно. Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Скачать)

  Если вам понравился этот пост, что-то мне подсказывает, что вам понравится FluentU, лучший способ выучить французский с помощью реальных видео.

  Испытайте французское погружение в онлайн!

  .

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *