Прислів я для 3 класу про мову: Прислів’я та приказки про українську мову для дітей

Содержание

Прислів’я та приказки про українську мову для дітей

Відомо, що мова формує людину, передає від покоління до покоління культуру, історію та традиції народу. Не дарма говорять: “Щоб зрозуміти народ, потрібно зрозуміти його мову”.

Щоб збагнути, як люди ставлять до своєї мови – достатньо вслухатися в прислів’я та вивчити приказки.

Українська мова в прислів’ях та приказках оспівується та поетизується. Тому зовсім не дивно, що відомі українські письменники безліч разів зверталися до цього джерела у власній творчості.

Kozakorium.com пропонує зачитати українські прислів’я та приказки про мову, які чудово підійдуть для дітей та допоможуть їм краще зрозуміти велич українського слова.

 • Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.
 • Птицю пізнати по пір’ю, а людину по мові.
 • Рідна мова – не полова: її за вітром не розвієш.
 • Більше діла — менше слів.
 • Будь господарем своєму слову.
 • Мовивши слово, треба бути йому паном.
 • Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш.
 • Від красних слів язик не відсохне.
 • Від солодких слів кислиці не посолодшають.
 • Від меча рана загоїться, а від лихого слова — ніколи.
 • Від теплого слова і лід розмерзається.
 • Вода все сполоще, тільки злого слова ніколи.
 • Впік мене тим словом, не треба й вогню.
 • Гостре словечко коле сердечко.
 • Де мало слів, там більше правди.
 • Діла говорять голосніше, як слова.
 • Де слова з ділом розходяться, там непорядки водяться.
 • Добре слово краще, ніж готові гроші.
 • Добрим словом мур проб’єш, а лихим і в двері не ввійдеш.
 • За грубе слово не сердься, а на ласкаве не здавайся.
 • З пісні слова не викидають і свого не вставляють.
 • І від солодких слів буває гірко.
 • Кого не б’є слово, тому й палиця не поможе.
 • Коня керують уздами, а чоловіка — словами.
 • Красне слово — золотий ключ.
 • Лагідні слова роблять приятелів, а гострі слова — ворогів.
 • Краще переконувати словами, як кулаками.
 • М’які слова і камінь крушать.
 • На ласкаве слово не кидайся, а за грубе не гнівайся.
 • Не гріє мене кожух, лиш слово гріє й тішить.
 • Не кидай слова на вітер.
 • Не так то він діє, як тим словом сіє.
 • Шабля ранить тіло, а слово — душу.
 • Слово — не полова, язик — не помело.
 • Слова пристають, як горох до стінки.
 • Слово вилетить горобцем, а вернеться волом.
 • Слово — вітер, письмо — грунт.
 • Слово до ради, а руки — до звади.
 • Слово до слова — зложиться мова.
 • Слово може врятувати людину, слово може і вбити.
 • Слово старше, ніж гроші.
 • Удар забувається, а слово пам’ятається.
 • Хто багато обіцяє, той рідко слова дотримує.
 • Чиєсь одне слово губить діло.
 • Щире слово, добре діло душу й серце обігріло.
 • Як овечка: не мовить ні словечка.
 • Балакун, мов дірява бочка, нічого в собі не задержить.
 • Та у нього на осиці кислиці, а на вербі груші ростуть.
 • Перше погадай, потім повідай.
 • Що кому треба, той про те й теребить.
 • Байка байкою, а борщ стигне.
 • Чоловік має два вуха, щоб багато слухав, а один язик, щоб менше говорив.
 • Не те гріх, що в рот, а те, що з рота.
 • Язик до Києва доведе, а в Києві заблудить.
 • Дурний язик попереду розуму біжить.
 • Дурний язик — голові не приятель.

ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ З КВАНТАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ

Архив в PDF формате

Дата публикации статьи в журнале: 2020/01/08

Название журнала: Восточно Европейский Научный Журнал, Выпуск: 52, Том: 8, Страницы в выпуске:

31-36

Автор: Міхно Н.А.
, Приазовський державний технічний університет ,

Анотация: Прислів’я та приказки займають значне місце в словниковому складі англійської мови. Нами були проаналізовані 1340 англійських прислів’їв і приказок і їх переклад на російську та українську мови. 17-20% зазначеної кількості — прислів’я та приказки з квантативним елементом. У статті аналізуються способи їх перекладу на українську мову; наведено статистичний аналіз.

DOI:

Данные для цитирования: Міхно Н.А. . ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ З КВАНТАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ (31-36). Восточно Европейский Научный Журнал. Филологические науки. 2020/01/08; 52(8):31-36.


Список литературы: 1. Корень О.В. Системно-функціональні особливості англ. прислів’їв: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.04/ Харківський нац. ун-т В.Н. Каразіна. — Х., 2000. – 19 с. 2. Медведев Ф.М. Українська фразеологія, чому ми так говоримо. — 2-е вид., стереотипне. — X.: «Вища школа» вид-во при Харк. ун-ті, 1982. – 232 с. 3. Медвідь О.М. Системно-функціональні особливості квантитативних одиниць (на матеріалі сучасної англійської мови): Автореф. дис. на здобуття наук, ступеня кандидата філ. наук/ Харк.нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — X., 2001. – 14 с. 4. Кунин А.В Английская фразеология (теорет. курс). – М.: «Высшая школа», 1970. 5. Кунин А.В. Основные понятия английской фразеологии как лингвистической дисциплины и создание англо-русского фразеологического словаря: Автореф. дис. на соискание учен. степени доктора филол. наук. — М., 1964. 6. Кунин А.В. Курс фразеологии современного англ. языка: Учеб. Для ин-тов и фак. иностр. яз. — 2е изд., перераб. — М.Высшая школа, Дубна: Изд. центр. «Феникс», 1996. — 381с. Словники: 7. 500 английских пословиц и поговорок. И.С. Гварджаладзе, А.Л. Гильбертсон, Т.Г. Кочинашвили — 5-е издание. Изд-во литературы на иностранных языках. — Москва, 1960. 8. Англо — український фразеологічний словник, уклав К.Т. Баренцев – Київ, «Знання» 2005 – 1056 с. 9. Васильева Л, Краткость — душа остроумия, английские пословицы, поговорки, крылатые выражения. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2006.

— 350с. 10. Англо-русский фразеологический словарь, сост. А.В. Кунин, около 25000 ФЕ — 2-е изд., стереотипное. — Москва, 1956. – 1455 с. 11. Словарь английских пословиц и фразеологических выражений. — Смоленск: Русич, 2001. – 560 с. 12. Російсько-український словник- Київ, «НАУКОВА ДУМКА»,1970 – т.1, т.2, т.3 – 2182 с.

Прислів я про мову 3 клас на українській мові

Скачать прислів я про мову 3 клас на українській мові doc

У статті подані роздуми над баченням слова в прислів’ях та приказках про мову. Окреме місце посіла рідна мова як визначальна категорія народу-носія цієї мови. Слово до слова — зложиться мова. • Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. • Хто багато обіцяє, той рідко слова дотримує. • Птицю пізнати по пір’ю, а людину по мові. • Більше діла — менше слів.

• Будь господарем своєму слову. •  Чиєсь одне слово губить діло. • Щире слово, добре діло душу й серце обігріло. • Балакун, мов дірява бочка, нічого в собі не задержить. • Та у нього на осиці кислиці, а на вербі груші ростуть. • Доведе язик не тільки до Києва, але й до кия. •.

Українські прислів’я і приказки є значною складовою частиною культури народу, його скарбом, яким він володіє з давніх часів і яким збагачує нові покоління. Ці перли народної мудрості рідко просто констатують якийсь факт, вони рекомендують чи застерігають, схвалюють або засуджують, повчають чи звеличують. Для них характерні не лише спостережливість, життєвий досвід, а й виразність, гумор, іронія, здоровий глузд. От і родинні зв’язки, взаємовідносини в українській культурі завжди супроводжувались «перлами» усної народної творчості, що передавались з покоління у покоління: «Міцна сім’я – міцна де.

Українська мова та література. підготовка до ЗНО і не тільки. Menu.  Прислів’я та приказки були й залишаються енциклопедією народного життя. Ми не знайдемо такої ділянки побуту, взаємин між людьми і природним довкіллям, які б не знайшли відображення в народній мудрості.

У прислів’ях народ знаходив підказки на всі випадки життя. Особлива увага приділялась людині, її поведінці у природному та соціальному середовищі.

Зупинимося лише на таких прислів’ях та приказках, у яких зосереджено досвід і мудрість народу, що стосуються проблем виховання людини. 1. Про виховання. “Діти як квіти: поливай, то ростимуть”; Тни дерево, доки молоде, вчи дитя, поки мале”. Українські народні прислів’я та приказки про мову.

Публікуємо на замовлення наших читачів. Їм не одна сотня років, вони несуть мудрість народу, його дотепність і красномовність. Ставлення українців до рідної мови завжди було високим. Мова — це найвище багатство, скарб кожного народу. Наші предки звертали увагу на чистоту, щирість, вагу слів.

Бажаємо Вам з насолодою прочитати цю унікальну скарбничк.

Прислів’я про українську мову. Ответы (1). Лия 9 апреля, /Рідна мова — не полова: її за вітром не розвієш. •Мовивши слово, треба бути йому паном. •Слово до ради, а руки — до звади. •Слово до слова — зложиться мова. •Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. •Хто багато обіцяє, той рідко слова дотримує.  Найдите правильный ответ на вопрос ✅ «Прислів’я про українську мову » по предмету 📘 Украинский язык, а если вы сомневаетесь в правильности ответов или ответ отсутствует, то попробуйте воспользоваться умным поиском на сайте и найти ответы на похожие вопросы.

Смотреть другие ответы. Помогите с ответом. Будь-ласка допоможіть написати діалог! На завтра а то мені кінець!. Прислі́в’я — мала форма народної поетичної творчості, короткий, ритмізований вислів, що несе узагальнену думку, висновок, іносказання з дидактичним ухилом.

У фольклористиці прислів’я та приказки позначають терміном паремії. Своєю силою прислів’я зобов’язане смисловому ефекту, що виникає в результаті особливого стяжіння синтаксичної і лексичної форми, покликаного закріпити якийсь зміст; прийоми, за допомогою яких досягається це стяжіння.

Бог дав два вуха, а один язик. Існує багато висловлювань про те, що ми нагороджені двома вухами, щоб багато слухати і лише однією мовою, що говорити в міру і лише по справі.

Сенс прислів’я полягає в.

txt, rtf, txt, rtf

Похожее:

 • Підручники 6 клас 2006
 • Англійська мова твір на тему їжа
 • Є.п. неліна тест контроль математика 6 клас
 • Підручник основи здоров я 2 клас
 • Відповіді до робочого зошита з біології 10 клас тагліна
 • Англ мова 4 клас карпюк книга скачать
 • Доцяк українська кухня скачати
 • 4 прислівя про мову українську 5 клас

  Скачать 4 прислівя про мову українську 5 клас djvu

  Загадки. · Мене не їдять, і без мене не їдять? (Сіль) · Коло носа в’ється — в руки не дається? (Запах) · Хоч поруч іде, а сліду не залишає? (Тінь) · Ніхто ні в кого його не бачив, А в кожного є?

  (Ім’я) · Скрізь я буваю; починають говорити — я втікаю? (Тиша) · Що можна бачити з заплющеними очима? (Сон) · Яким ключем не можна відімкнути замок? (Журавлиним) · З якого посуду не їдять? (3 порожнього) · Як потрібен — викидають, Не потрібен — підіймають? (Якір). Про землю · Земля – наша мати: всіх годує.

  · Земля багата – народ багатий. · Хто на землі сидить – той не боїться, що впаде. · На. Мета: Навчальна: ознайомити учнів зі світом прислів’їв та приказок; проаналізувати програмні фольклорні твори; визначити їх види та вивчити поняття. Виховна: виховувати любов до фольклору. Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, виразне читання.

  Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь. Обладнання, наочність: дидактичний матеріал. Хто мови своєї. Українські прислів’я і приказки є значною складовою частиною культури народу, його скарбом, яким він володіє з давніх часів і яким збагачує нові покоління. Ці перли народної мудрості рідко просто констатують якийсь факт, вони рекомендують чи застерігають, схвалюють або засуджують, повчають чи звеличують.

  Для них характерні не лише спостережливість, життєвий досвід, а й виразність, гумор, іронія, здоровий глузд. От і родинні зв’язки, взаємовідносини в українській культурі завжди супроводжувались «перлами» усної народної творчості, що передавались з покоління у покоління: «Міцна сім’я – міцна де. Найдите правильный ответ на вопрос ✅ «5 прислів’їв про мову » по предмету 📘 Украинский язык, а если вы сомневаетесь в правильности ответов или ответ отсутствует, то попробуйте воспользоваться умным поиском на сайте и найти ответы на похожие вопросы.

  Смотреть другие ответы. Помогите с ответом по украинскому языку. Українські прислівя та приказки про україну.  Українська мова. Українська література. Інформатика.  Глибинна народна мудрість і досвід об’єдналися в українських прислів’ях і приказках про добро і зло, розум і неуцтво, дружбу і ворожнечу, що увійшли до цієї книжки.

  Крім того, тут уміщено усталені вирази про людські чесноти й вади, тлумачиться їх значення. Який Сава, така й слава. *** Риба шукає, де глибше, а людина — де краще. *** Ні Богу свічка, ні чорту кочерга. *** Не смійся з старих, сам такий будеш. *** Тримай голову в холоді, живіт у голоді, а ноги в теплі. *** Зустрічний вітер навіть вороні заважає. *** Подумай двічі, а.

  Українські прислів я та приказки про мову і Золоті ключі народної мудрості Блок 7. Коли б твоє слово та Богові в вухо. Твоє слово та до Бога. Не пиво диво, а слово. Красне слово золотий ключ. Від красних. Ответ №1 Птицю пізнати по пір’ю, а людину по мовіКрасне слово-золотий ключРідна мова — не полова, її вітром не розвієшХто мови своєї цурається, хай сам себе. ГДЗ Українська мова 5 класс к підручникам и робочим зошитам онлайн — решебники ❤.

  Смотерть (ответы) відповіді на телефонах и планшетах.

  txt, fb2, doc, doc

  Похожее:

 • Астрономія 11 клас календарно-тематичне планування
 • Презентація віруси і антивіруси
 • Гдг геометрія 8 клас
 • Історія іграшок 1 дивитись онлайн українською
 • Укр мова козаченко відповіді
 • 5 7 прислів’їв про мову.

  Прислів’я про мову і мови

  Прислів’я виникли в усній розмовній мові, і на цю тему російський народ склав особливо багато висловів. У прислів’ях відбивається високе значення мови: «Видно птах по пір’ю, а людина — по словам», але в той же час народ застерігає: «Язик до добра не доведе». Але і мовчання — теж не є добре: «Мовчання прав не будеш».

  Максимум прислів’їв і приказок на тему «Мова і мова», прислів’я про російську мови автори сайту постаралися зібратися на цій сторінці. Джерелами матеріалу стали різні друковані видання — збірники прислів’їв, словники, книги. Дана стаття особливо буде корисна при виконання домашнього завдання школярам 5-го класу.

  Прислів’я про мови

  Зі збірки А. М. Жигулева «Російські народні прислів’я і приказки»:

  Розумні промови приємно і слухати.
    Розумні промови і в потемках чутно.
    Видно птах по пір’ю, а людина по словам.
    Хорошу мова добре і слухати.
    Людських промов НЕ переслухаєш.
    Речі що мед, а діла що полин.
    Язик мій, а мови не свої говорю.
    Речі, як сніг, а справи, як сажа.
    Промовами тих, да серцем лих.
    Від його слівця не дочекаєшся кінця.
    Хліб-сіль їж, а розумні промови слухай.
    І плаття чисто, і мова чесна.
    Гарна мова солодше меду.
    Мова вести — НЕ постоли плести.
    Яка голова, така і мова.
    За мови дізнаються людини.
    Слово по слову, що на лопаті подає.
    Коротку промову слухати добре, під довгу промову думати добре.
    Коротко та ясно, тому й прекрасно.
    У худого людини худі мови.
    Красна мова з прислів’ям.
    Каже, як по писаному.
    Мови не річки — не течуть.
    Можна багато сказати і в короткій промові.
    Пень — не околиця, а дурна мова — НЕ прислів’я.
    Як борона борознить (про нескладною мови).

  З розумним розговоритися, що меду напитися.
    Коні пізнають один одного по іржання, а люди — по розмові.
    Не годиться до сторожі злодій, а дурень — на розмову.
    З розмови щі не звариш, потрібні капуста і м’ясо.
    По животу і корм, по уму і розмова.
    На що вороні великі розмови, знай ворона своє «кра».
    На великому розмові не без промаху.

    До вигадок мисливець — поганий працівник,
    З розмов ситий не будеш.
    Красний розмову, та не суперечка.

  Хто, не подумавши, каже, той вічно дурниця творить.
    Хто багато говорить, той мало робить.
    Говорити — не працювати, поспішати не треба.

  Каже прямо, а робить криво.

    Чиє праве діло, той говорить сміливо!
    Каже, як річка ллється.
    Зайве говорити, собі шкодити.
    Краще друкованого не скажеш.

  Видно птах по пір’ю, а людина — по словам.
    Хороші мови добре і слухати.
    Коротко, так ясно, тому й прекрасно.
    Розумні промови і в потемках чутно.
    Порожні мови і слухати нема чого.
    Хороша мотузка довга, а мова коротка.
    Грошей ні гроша, та мова хороша.
    Каже красиво, та слухати сумно.
    На словах густо, а в голові порожньо.

  Прислів’я про мову і мови

  Прислів’я з розділу «Мова-мова» збірки В. І. Даля «Прислів’я російського народу»:

  З розмов скрізь (годиться), а у справах нікуди.
    Не та господарка, яка говорить, а та, яка щі варить.
    Говори з іншими поменше, а з собою побільше!
    Хто говорить, той сіє; хто слухає — збирає (пожинає).
    Тримай язика коротше! Тримай язика на прив’язі (на мотузочці)!
    Зберігай хліб на обід, а слово на відповідь!
    Їж пиріг з грибами, а мова тримай за зубами!
    Хто мовою штурмує, не багато навоюет.
    Верти мовою, що корова хвостом (що кочадиком)!
    Скоро то кажуть, а не скоро робиться.
    Меле день до вечора, а послухати нічого.
    Каже, рівно в стіну горохом сипле.

  Язик мій — ворог мій: перш розуму нишпорить, біди шукає.
    Язик до добра не доведе.
    Зайве говорити — собі шкодити (болячку Веред).
    Велике вяканье доводить до бяканья.
    Мова тіла якір. Мова з Богом розмовляє.

    Мова малий, великою людиною орудує.
    Мал мову — горами хитає. Мовою, що рогачем.
    Мова — стяг, дружину водить. Мова царствами орудує.
    Мова мови звістку подає.
    Мова мови відповідь дає, а голова метикує.
    Мова голову годує (він же і до побоїв доводить).
    Мова напуває і годує, і спину поре.
    Мова хлібом годує і справа псує.
    Мова один, і в будні і в свято.
    Язик до Києва доведе.
    Язик доведе до шинку.

  Красна мова слуханням (а розмова смиренням).
    У багатослівності не без пустослів’я.
    Бог дав два вуха, а одна мова.

    Краще не договорити, ніж переговорити.
    Поменше говори, побільше почуєш.
    Слухай більше, а говори менше.
    Хто мало говорить, той більше робить.
    Не поспішай мовою, квапся справою.
    Язиком не поспішай, а справою не лінуйся.
    Ніхто за язик не тягне.

    Мова лепече, а голова не відає.
    Мова базікає, а голова не знає.
    Мова наперед розуму нишпорить.
    Мова м’який: що хоче, те й белькоче (чого не хоче, і то белькоче).

  Каже день до вечора, а слухати нічого.
    Умій вчасно сказати, вчасно змовчати.
    Чи не ножа бійся, мови. Бритва шкребе, а слово ріже.
    Без мови і дзвін ньому.
  Живе слово дорожче мертвої букви.

    З тобою розговоритися, що меду напитися.

    Слово не горобець: вилетить — не впіймаєш.
    І дорого б дав за слівце, та не викупиш.

    Сказане слово в кадик назад не ворушиться.
    Слово випустиш, так і крюком (і валом) НЕ втягнув.

    Сказане слівце — срібне, чи не сказане — золоте.

  Зі збірки О. Д. Ушакової «Словничок школяра. Прислів’я, приказки, крилаті вирази »:

  Людина без мови — що корова без молока.
    Без мови і дзвін ньому.
    Язик до Києва доведе.

    Востёр мову, та поганий голові дістався.

    Мова на замок не запрёшь.

    Мові більше давай каші, ніж волі.
    Мова голову годує, він же і до біди доводить.
    Довгий язик з розумом не в родинних стосунках.
    Мова без кісток, працює і на господаря і на гостей.
    Мова без кісток, на всі боки ворушиться.
    Млин меле — мука буде, язик меле — біда буде.
    Тримай собаку на ланцюгу, а мова — на семи.
    Язиком не поспішай, а справами ні смеші.

  Зі збірки прислів’їв А. М. Жигулев. «Російські народні прислів’я і приказки»:

  Мова дружину водить. Мова голову годує.
    Мова голки гостріше.
    Дай волю мови, скаже те, чого й не знає.
    Мова всюди дістане.
    Інших мову способней рук годує.
    Бережи мову під старість — хлопцям казки розповідати.
    Мова мови вести подає.
    Язик до Києва доведе.
    Язик мій — ворог мій, перш розуму нишпорить.
    Мова говорить, а голова і не відає.
    Краще ногою затнутися, ніж мовою.
    Чи не давай волі мови в хмелю, в бесіді і в гніві.
    У дурня, що на умі, те й на язиці.
    Мовою мілині, а руками не розводь.
    Мова ворушиться, говорити хочеться.
    Мова м’який: що хоче, те й белькоче.
    Мова мап, так горами хитає.
    До старості зуби тупіше, а язик гостріший.

  Прислів’я про російської мови

  Русский терплячий до зачину.
    Російська людина добро пам’ятає.
    Російська душа нарозхрист.
    Русский в словах гордий, в справах твердий.

  Без російської мови не сколотив і чобота.
    Російська мова сила слабкого!
    Велика та могутня російська мова.
    Без російської мови не здолаєш найнебезпечнішого ворога.
    Чи не пройми ворога списом, пройми добрим російською мовою.
    Мал мову, та всім тілом володіє.
    Слово — срібло, мовчання — золото.
    Гостре слівце коле сердечко.
    Мова з Богом розмовляє.
    Мова — стяг, дружину водить. Мова царствами орудує.
    Мова мови звістку подає.
    Один каже — червоно, двоє говорять — строкато.
    Каже, як річка ллється.
    Красна мова слуханням (а розмова смиренням).
    Сиджу у печі та слухаю людські мови.
    Багато знай, та хіба бай! Багато баіть не личить.
    Чим забріхуватися, краще мовчки почухатися.
    Всі ми говоримо, так в повному обсязі по-говоріння виходить.
    Все скоро мовиться, та не всі скоро робиться.
  За вітром в полі не викрадають; за всяке слова не поверстанних.
    Мовчати, так і справа не помер. Твій натяк мені невтямки.
    Чи не пройми списом, пройми мовою!

  Живе слово дорожче мертвої букви.
    Хорошу мова добре і слухати. Червону мова червоно і слухати.
    Сядемо рядочком та поговоримо (та перетолкуем) ладком.
    І невелика бесіда, та чесна.
    Червоне поле пшоном, а бесіда розумом.
    З тобою розговоритися, що меду напитися.
    Твоїми б вустами та мед пити.
    Що кого веселить, той про те і говорить.
    Що у кого болить, той про те і говорить.
    Є, словко — як мед солодко; а немає, словко — як полин гірко.
    Сидить, як свічка горить, каже, що рублем дарує.
    Короткі мови і слухати нема чого (нічого).
    Слово не горобець: вилетить — не впіймаєш.
    Коня на вожжах втримаєш, а слова з мови не повернеш.
    Вистріливши, кулю не схопився, а слово, сказавши, не впіймаєш.
    До речі промовчати, що велике слово сказати.
    Від привітних слів язик не всохне.
    Ласкаве слово і кістка ломить.
    Мелева багато, та помолу немає (т. Е. Немає толку в промовах).
    За словом в кишеню не полізе.
    Наговорив сім мішків гречаної вовни. Лепетати б, та не дрімав.
    Кажеш за порадою (потайки, радне), а вийде по всьому світу.
    Свиня скаже Борова, а борів всьому місту.
    Знала б квочка, дізнається і сусідка.
    Красномовний, як наш Феклістов. Лепетлівее (крикливіше) квочки.
    Коли один говорить, так двоє дивляться так двоє слухають (т. Е. Два ока, два вуха і один рот).
    Скільки не тлумачити, а все не перетолковать.

  Мова — спосіб спілкування, то, що багато в чому характеризує народність. Російська мова славиться своїм багатством і красномовством. Можливо звідси й така чуйне ставлення до нього. З давніх часів народ дорожив своєю мовою, надавав великого значення слову.

  Звідси і з’явилися прислів’я і приказки про мову. Але вони не тільки вихваляють мова, але і попереджають про її силі. «Мова як бритва» — одне з висловлювань, яке пояснює чому необхідно стежити за своїми словами, відповідати за них. За допомогою цього розділу приказок ви зможете пояснити дитині красу і глибину рідної мови, важливість цього інструменту спілкування.

  • Без мови і дзвін ньому.
  • Зберігай хліб на обід, а слово на відповідь.
  • Більше знай — менше базікай.
  • У солодких промовах завжди таїться гіркоту.
  • Все скоро мовиться, та не всі скоро робиться.
  • Де багато слів, там мало справ.
  • Говори лише про те, що знаєш.
  • Говори менше — думай більше.
  • Каже червоно, та слухати тошно.
  • Говорити легко, робити важко.
  • Говорити не втомитися, було б що сказати.
  • Говорити, так договорювати; а не договорювати, так і не говорити.
  • Говорячи про чужих, почуєш і про своїх.
  • Доброго мовчання краще худого бурчання.
  • Добре слово окрилює.
  • Добре слово людині, що дощ у посуху.
  • Добра людина говорить мало.
  • Їж пиріг з грибами, а мова тримай за зубами)
  • Живе слово дорожче мертвої букви.
  • За її мовою не встигнеш і босоніж.
  • Коротку промову слухати добре, під довгу промову думати добре.
  • Красна мова приказкою. Стислість сестра таланту. Хто ясно мислить, той ясно викладає.
  • Червоне поле пшоном, а бесіда розумом.
  • Хто мало говорить, той більше робить.
  • Кращі ліки — завжди говорити правду.
  • Мал мову, та всім тілом володіє.
  • Меле день до вечора, а послухати нічого.
  • Багатослівність — НЕ мудрість.
  • Мовчання знак згоди.
  • На грубе слово не сердься, на ласкаве не здавайся!
  • Наговорився — як меду напився.
  • Чи не пройми списом, пройми мовою!
  • Не поспішай мовою, квапся справою.
  • Чи не тобі б говорити, та не мені б слухати.
  • Одна справа — говорити багато, інше — говорити справу.
  • Від одного слова — так на століття сварка.
  • Співати добре разом, а говорити порізно.
  • Поменше говори, побільше почуєш.
  • Правдиве слово — як ліки: гірко, зате виліковує.
  • Порожній млин і без вітрі меле.
  • Рана, нанесена словом, важче, ніж рана від стріли.
  • З тобою розговоритися, що меду напитися.
  • Сказав, як вузлом зав’язав.
  • Складно бает, та справи не знає.
  • Слово — срібло, мовчання — золото.
  • Слово не горобець: вилетить — не впіймаєш.
  • Словом пронизала то, що голкою НЕ проткнёшь.
  • Твоїми б вустами та мед пити.
  • Той не дурний, хто на слова скупий.
  • У дурня мова небезпечніше кинджала.
  • У поганих людей мову лиходій.
  • У тверезого на умі, у п’яного на язиці.
  • Умій сказати, умій і змовчати! Не всі вголос та в голос.
  • Хороша мотузка довга, а мова коротка.
  • Чим мову бідніший на слова, тим твоя цінніше голова.
  • Що в обличчя сказано, зі злом не пов’язане.
  • Що написано пером, не вирубаєш сокирою.
  • Мова говорить, а голова не відає.
  • Мова голову годує, він же і до біди доводить.
  • Язик мій, а мови не свої говорю.
  • Мова наша — ворог наш.
  • Мова у пліткарки довше сходи.

  Кажуть, мова — це душа народу. Скільки пісень і віршів складено про нього: рідна мова поетизують так само, як любов, рідний край … Кожен народ цінує і піклується про материнською мовою — ось чому про нього складено так багато прислів’їв і приказок.

  • Мова тіла якір.
  • Мал мову, та всім тілом володіє.
  • Мова мови звістку подає.
  • Мова один, і в будні і в свято.
  • Співати добре разом, а говорити порізно.
  • Бог дав два вуха, а одна мова.
  • Хороша мотузка довга, а мова коротка.
  • Гарна мова коротка.
  • Хорошу мова приємно слухати.
  • Чим мову бідніший на слова, тим твоя цінніше голова.
  • Язиком не поспішай, а справою не лінуйся.
  • Що в обличчя сказано, зі злом не пов’язане.
  • Без мови і дзвін ньому.
  • Міцне слово справою крутить.
  • Мова м’який: що хоче, те й белькоче.
  • Мова дружину водить.
  • Мова — жорно: меле, що на нього не потрапило.
  • Мова без кісток, а кістки ламає.
  • Мова попереду ніг біжить.
  • Мова і то повідає, чого голова не відає.
  • Мова малий, та горами хитає.
  • Язик мій — ворог мій: перш розуму нишпорить, біди шукає.
  • Гарна мова солодше меду.
  • Свою мову — перший супостат.
  • Мова без прислів’я, що суп без солі.
  • Сказав червоно — по хатах пішло, а змовчи — собі стане в нагоді.
  • Розумні промови і в потемках чутно.
  • Міцна кайдани, а ще міцніше слово.
  • Розумні промови приємно і слухати.
  • Хліб-сіль їж, а розумні промови слухай.

  Прислів’я та приказки про силу доброго і злого слова

  Згадай, як приємно Тобі було, коли мама хвалила Тебе за хорошу оцінку в щоденнику, і як засмутився Ти, коли вона сварилася за пустощі. А все тому, що слово має велику силу: їм можна заспокоїти або порадувати, а можна і образити або засмутити. Про силу доброго і злого слова — наступна добірка прислів’їв і приказок.

  • Добре слово і кішці приємно.
  • Добре слово окрилює.
  • Добре слово людині, що дощ у посуху.
  • Невисловлене слово часом гримить, як грім.
  • Правдиве слово — як ліки: гірко, зате виліковує.
  • Рана, нанесена словом, важче, ніж рана від стріли.
  • Слово сказав — стрілу послав, лист написав — в пастку потрапив.
  • Словом пронизала то, що голкою НЕ проткнеш.
  • Ласкаве слово і кістка ломить.
  • Ласкаве слово краще м’якого пирога.
  • Слова не обух, а від нього люди гинуть.
  • Від одного слова — так на століття сварка.
  • Слова не стріла, а в серці ятрить.
  • Добре слово будинок побудує, а зле зруйнує.
  • Добре слово сказати — ціпок в руки дати.
  • Слово випустиш, так і крюком НЕ втягнув.
  • Від слова порятунок, від слова і смерть.
  • М’яке слово кістки ломить.
  • Живим словом перемогти.
  • Правдиве слово — сила.
  • Живе слово дорожче мертвої букви.
  • Птицю кормом, людини словом обманюють.
  • Слово, сказане без міркувань, подібно пострілу без прицілу.
  • Бритва шкребе, а слово ріже.
  • Слово не ніж, а до ножа доводить.
  • Одним словом можна вбити, іншим воскресити.
  • Слово гори орудує.
  • Непрохане слово — навар без солі.
  • Зайве слово в досаду вводить.
  • Худого слова і медом НЕ зап’єш.
  • Слово раз випустиш — не повернеш.
  • Слово пече гірше вогню.
  • Слово не горобець: вилетить — чекай біди.
  • Слово не горобець, не впіймаєш за хвіст.
  • Зірвалося слівце — не схопився за кільце.
  • Чи не вб’єш словом, так спантеличило.
  • Кулею потрапиш в одного, а влучним словом — в тисячу.

  Прислів’я та приказки про балакучості

  З попередньої збірки прислів’їв і приказок про силу слів — добрих і злих, Ти, очевидно, зрозумів, яку цінність вони в собі несуть. Словом потрібно дорожити, берегти його і не кидати на вітер. А що думали люди про тих, хто багато говорить, повідає Тобі наступна добірка прислів’їв і приказок про балакучості.

  • Не поспішай мовою, квапся справою.
  • Не та господарка, яка говорить, а та, яка щі варить.
  • Слово — срібло, мовчання — золото.
  • Спершу подумай, потім говори.
  • У кого що болить, той про те і говорить.
  • Язик мій — ворог мій: перш розуму нишпорить, біди шукає.
  • Млин меле — мука буде, язик меле — біда буде.
  • Порожній млин і без вітру меле.
  • Коса до пояса, мова до колін.
  • Бовкнеш — не повернеш.
  • Базіка красномовний, та на руку нечистий.
  • У короткого розуму довгий язик.
  • Чим серце менше, тим довший мову.
  • Зайве говорити — тільки собі шкодити.
  • Їж більше, а говори менше.
  • Сам з вершок, а слів з горщик.
  • З базіками тримай язик за зубами.
  • Розумний мовчить, коли базіка бурчить.
  • Розумний більше слухає, ніж говорить.
  • Що знає, все скаже, і чого не знає — теж скаже.
  • Випустиш з горобчика, а виросте з коровушку.
  • Язиком молоти — НЕ дрова колоти: спина не заболить.
  • Умій сказати, умій і змовчати.
  • Балаканина і красна і строката, так порожня.
  • Курка — не птах, ледар — не людина, базіка — не працівники.
  • Як сорока хвостом, так і базіка мовою.
  • Краще не доказати, ніж переказати.
  • Губи та зуби — два запору, а упину нема.
  • Доброго мовчання краще худого бурчання.
  • Більше справи, менше слів.
  • Не всі годиться, що йдеться.
  • Ляси точить, так людей морочить.
  • Меле день до вечора, а послухати нічого.
  • Наговорив сім мішків гречаної вовни.
  • На словах густо, а в голові порожньо.
  • На словах-то він швидкий, та на ділі не суперечка.
  • Великий балакун — поганий працівник.
  • Гострий язик — хист, довгий язик — покарання.
  • Осла пізнають по вухах, ведмедя — по пазурах, а базіки — по словам.

  Українська мова прислів я та приказки

  Скачать українська мова прислів я та приказки rtf

  Всякий двір хазяйським оком держиться. У доброї господині і півень несеться. Будуй хату з лободи, а в чужую не веди. Українські народні приказки та прислів`я. Аби день до вечора. Аби душа чиста, а постоли нічого.  Проти сили і віл не потягне. Птицю пізнають по пір’ю, а людину по мові.

  Пустився берега (приблизне значення: робить щось неправильне або нерозумне, не задумуючись про наслідки і реакцію оточуючих). Посиди, смутку, в кутку. Прислів’я та приказки про пори року.  Колорит народної української мови, її співзвучність з простими мелодіями колядок у повному обсязі представлений у розділі сайту.

  Різноманітна віршована інформація знайомить молодь зі старовинними словами і несе пізнавальний зміст. Прислів’я про матір. Приказки про працю. Прислів’я про дружбу. ВКонтакте – универсальное средство для общения и поиска друзей и одноклассников, которым ежедневно пользуются десятки миллионов человек. Мы хотим, чтобы друзья, однокурсники, одноклассники, соседи и коллеги всегда оставались в контакте. Типовими для прислів’їв та приказок є пропуски членів речення, які домислюються або з ситуації, або — у другій частині складного речення — з контексту: У глибокій воді — велика риба.

  Всякому овочеві свій час. З чого хліб, з того й пироги. Птицю пізнати по пір ‘ю, а чоловіка по мові.

  Для прислів’їв та приказок найбільш характерні односкладні узагальнено-особові речення: Людей питай, а свій розум май. Вмієш казати, вмій і мовчати. Краденим добром не забагатієш.  складні безсполучникові: Слово до слова — зложиться мова. Мудрий змінить свою думку, дурний — ніколи. Свій дім не чужий, із нього не виженуть.

  Український фольклор — Олена Семеног — Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів — ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ.

  Конспект уроку з української літератури з теми: «Прислів’я та приказки». А також презентація до нього.Вікно перегляду документаВікно перегляду презентації.  ПІБ: Ванюра Мирослава Вікторівна. Посада: Вчитель української мови та літератури. Місце роботи: Хмельницька СЗОШ № Завантажити матеріал: Конспект уроку (з презентацією) з української літератури з теми «Прислів’я та приказки».

  Закрити. Хвилинка реклами. Твій Малюк розповість про дружбу і друзів за допомогою прислів’їв і приказок.

  rtf, EPUB, fb2, doc

  Похожее:

 • Дпа по українській мові 4 клас відповіді 2016
 • Реальні інвестиції презентація
 • Хрэстаматыя па беларускай літаратуры 7 клас
 • Історія україни тест контроль з 10 класу відповіді
 • Пори року презентація для дошкільників
 • Контрольна робота з природознавства 4 клас водойми
 • Відповіді до робочого зошита з я у світі 4 клас 2015
 • Основи технології малярних робіт конспект уроку 7 клас
 • УРОК ПРО ПРИСЛІВ’Я ДЛЯ ТИХ, ХТО ВИВЧАЄ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ — МОВИ

  Використання прислів’їв як початкової точки уроку може допомогти учням відкрити багато можливостей для висловлення власних переконань, а також виявити культурні відмінності та подібності зі своїми од

  Зміст:

  Використання прислів’їв як початкової точки уроку може допомогти учням відкрити багато можливостей для висловлення власних переконань, а також виявити культурні відмінності та подібності зі своїми однокласниками. Існує декілька способів використовувати прислів’я під час уроку. Ця стаття містить ряд пропозицій щодо того, як можна використовувати прислів’я на уроці, а також як інтегрувати їх в інші уроки. Існує також список з 10 прислів’їв для кожного рівня, які допоможуть вам розпочати.

  Мономовний клас — переклад

  Якщо ви викладаєте одномовний клас, попросіть учнів перекласти вибрані вами прислів’я на свою рідну мову. Чи прислів’я перекладає? Ви також можете скористатися Google translate для допомоги. Учні швидко зрозуміють, що прислів’я зазвичай не перекладають слово в слово, але значення можуть бути виражені абсолютно різними виразами. Виберіть декілька з них і обговоріть культурні відмінності, що входять у прислів’я, що мають однакове значення, але мають дуже різні переклади.

  Який урок?

  Попросіть учнів написати коротке оповідання, подібне до байок Езопа, для обраного ними прислів’я. Діяльність може розпочатися як обговорення в класі значення декількох прислів’їв, що відповідають рівню. Як тільки студенти зрозуміють, попросіть учнів скласти пари та створити історію, яка б ілюструвала прислів’я.

  Наслідки

  Ця діяльність особливо добре працює для класів поглибленого рівня. Виберіть свої прислів’я, а потім проведіть обговорення в класі, щоб перевірити розуміння прислів’їв. Потім попросіть студентів створити пари або працювати в невеликих групах (3-4 учні). Завдання полягає в тому, щоб продумати логічні наслідки, які можуть / можуть / повинні / не можуть статися, якщо людина виконує поради, які дає прислів’я. Це чудовий спосіб допомогти студентам дослідити модальні дієслова ймовірності. Наприклад, Якщо дурень і його гроші незабаром розлучаються, це правда, то дурень повинен втратити велику частину свого заробітку. Дурням може бути важко зрозуміти реальні можливості від тих, які є помилковими. тощо

  Пошук прикладу в класі

  Вивчачі англійської мови, які були разом довше, можуть насолоджуватися вказівкою пальця на інших студентів. Кожен учень повинен вибрати прислів’я, яке, на їхню думку, стосується когось іншого в класі. Потім студенти мають на багатьох прикладах пояснити, чому вони вважають, що конкретне прислів’я так підходить. Для класів, в яких учні не настільки знайомі зі своїми однокласниками, попросіть учнів подати приклад із власної групи друзів чи родини.

  Для початку, ось десять вибраних прислів’їв, згрупованих у відповідні рівні.

  Ці десять прислів’їв чи приказок були обрані для зручності словникового запасу та чіткого значення. Краще не вводити прислів’я, які потребують занадто багато тлумачень.

  Новачок

  • Завтра — інший день.
  • Хлопчики будуть хлопчиками.
  • Легко приходь, легко йди.
  • Живи й учись.
  • Ніколи не занадто старий, щоб вчитися.
  • Повільно але впевнено.
  • Один крок за один раз.
  • Час-гроші.
  • Їжте, щоб жити, а не живіть, щоб їсти.
  • Тут немає такого місця, як дім.

  Середній

  Прислів’я середнього рівня починають кидати виклик учням рідкішою лексикою. Студентам потрібно буде інтерпретувати ці вислови, але алегорії, що використовуються, мають меншу культурну базу, що може перешкодити розумінню.

  • Будь-який порт у шторм.
  • Кров людська не водиця.
  • Не рахуйте своїх курей до їх вилуплення.
  • Ранній птах ловить хробака.
  • Історія повторюється.
  • Промах — це всього лише миля.
  • Чим більше отримуєш, тим більше хочеш.
  • Багато хто покликаний, але мало хто обраний.
  • Тихі води стікають глибоко.
  • Дерево відоме своїми плодами.

  Розширений

  Висловлювання просунутого рівня можуть дослідити всю гаму архаїчних термінів та значень, які вимагають детальних обговорень культурного розуміння та затінення.

  • Краще подорожувати з надією, ніж приїжджати.
  • Компанія робить свято.
  • Розсудливість — найкраща частина доблесті.
  • Дурень і його гроші незабаром розлучаються.
  • Не все, що блищить — золото.
  • Той, хто платить за сопілку, називає мелодію.
  • Від піднесеного до смішного — лише крок.
  • Опера ще не закінчена, поки товста леді не заспіває.
  • Об’єднані ми стоїмо, розділені падаємо.
  • Не викидайте дитину з водою для ванни.

  Торговая книга Венеции отвечает Акт 3, сцена 2

  Торговая книга Венеции отвечает Акт 3, сцена 2 — ICSE Class 10 & 9 Английский

  Решения ICSESelina ICSE SolutionsML Aggarwal Solutions

  EnglishMathsPhysicsChemistry PassBiology

  Акт III, Сценарий II, строки 7-20)

  Перефразирование:

  ПОРЦИЯ: Я бы задержал вас здесь на месяц или два, прежде чем вы сыграете за меня.Я мог бы тебя научить. Как правильно выбрать, а то ломаю свой. клятва; Я никогда этого не сделаю; ты не можешь меня выиграть; И если ты этого не сделаешь, ты заставишь меня пожалеть, что я согрешил, Что я нарушил свою клятву. Прокляните свои глаза, Они посмотрели на меня и разделили меня: Одна половина меня твоя, другая половина тоже твоя, Моя собственная любовь, я бы сказал; но если моя любовь, то твоя, а так — все твое. Ой! эти злые времена, Поставьте решетку между хозяевами и их правами; Итак, хотя я твой, я не твой.

  Значение слова с аннотацией

  Я отрекся: Я совершил бы нарушение веры, скучаю по мне: потеряю меня, сделав неправильный выбор, желаю греха, которым я был предан: Тогда она пожалеет, что совершила грех, и сообщила Бассанио, какой гроб лучше выбрать. Beshrew your eyes: означает «Прокляните вас!» хотя это выражение всегда используется в юмористической и беззаботной манере, где не подразумевается проклятие, упускается из виду: — сглаз. эти непослушные времена поставили барьеры между владельцами и их правами: «злые времена, в которых мы живем, поставили препятствия между людьми и их законной собственностью». Порция обращается к принудительному выбору между гробами как к преграде, которую нужно преодолеть, прежде чем Бассанио сможет завладеть тем, что уже принадлежит ему по праву, — ею самой. Также упоминаются искусственные барьеры, которые общество ставит между любителями высокого положения.

  Прочтите отрывок выше и ответьте на следующие вопросы

  Вопрос 1.
  Каким образом Порция показывает, что любит Бассанио больше, чем два других жениха, которые пытались выбрать шкатулки?
  Ответ:
  Отношение Порции к Бассанио как к жениху отличается от ее отношения к другим женихам. Она была бесстрастной и деловой, как во время разговора с принцем Марокко и принцем Арагона. Она была рада обнаружить, что они сделали неправильный выбор. Их неудача была ее удовлетворением. Но не так в случае с Бассанио.
  Во-первых, она хочет, чтобы Бассанио подождал некоторое время, прежде чем осуществить свой выбор.Если он сделает неправильный выбор, она потеряет его компанию. Это явное признание личного интереса Порции к Бассанио. Одно из условий розыгрыша шкатулок состоит в том, что поклонник, столь страстно склонный к Бассанио, опасается этого в случае неправильного выбора Бассанио. Он бы немедленно покинул Бельмонт. Это лишит ее его милой компании.

  Вопрос 2.
  Как и на какой риск Антонио помог Бассанио и на какой риск?
  Ответ:
  Антонио помог Бассанио получить от Шейлока ссуду в три тысячи дукатов.Ростовщик поставил ужасное условие: если деньги не будут возвращены в течение трех месяцев, он будет иметь право отрезать фунт мяса с любой части тела Антонио. Таким образом, Антонио обеспечил ссуду с риском для собственной жизни.

  Вопрос 3.
  Что означает Порция, говоря: «Я бы задержала вас здесь на месяц или два / Прежде, чем вы отважитесь за меня»? Почему она так говорит?
  Ответ:
  Порция говорит Бассанио воздержаться от выбора гроба. Она хочет задержать его там на месяц или два, прежде чем позволить ему сделать последний шаг. Ранее она говорила о задержании его на «день или два». На этот раз увеличился до «месяца или двух». Стиль явно свидетельствует о невыраженной любви девушки, которую ей трудно скрыть.

  Вопрос 4.
  Что означает «Я отрекся от присяги»? Что Порция имеет в виду под этим выражением?
  Ответ:
  Порция очень легко могла бы научить Бассанио правильно выбирать шкатулку.Но она обязана соблюдать волю своего отца. Если она раскроет секрет, это будет означать нарушение веры и клятву.

  Вопрос 5.
  Что такое «грех», о котором говорится в отрывке? Почему Порция считает, что может грешить?
  Ответ:
  Порция говорит, что если Бассанио сделает неправильный выбор, ему придется немедленно покинуть Бельмонт. Она будет раскаиваться, желая, чтобы она нарушила клятву и помогла ему победить, сделав правильный выбор.В случае такой неудачи у нее было бы такое греховное желание. Порция тоже не хочет нарушать это желание, и при этом она не хочет терять Бассанио. Она пытается оставаться непривязанной, но ее отношение никого не обманывает.

  Вопрос 6.
  Как вы можете сделать вывод на этом этапе пьесы, что Порция уже влюбилась в Бассанио?
  Ответ:
  На этом этапе пьесы мы можем легко сделать вывод, что Порция уже влюбилась в Бассанио.По ее осторожным признаниям и нервному стилю можно с уверенностью заключить, что она страстно влюблена в красивого жениха.
  Порция говорит на языке романтического любовника, когда говорит, что глаза Бассанио заворожили и разделили ее. Одна ее половина уже принадлежит Бассанио. Другая половина, которая принадлежит ей, тоже принадлежит Бассанио. Значит, она полностью принадлежит ему. Она больше не хозяйка сама по себе. Это симптомы болезни, называемой любовью.

  Пассаж — 2 (Акт III, Sc.II, строки 40-62)

  Перефразировать:

  PORTIA: Тогда прочь! Я заперт в одном из них: если ты меня любишь, ты меня найдешь. Нерисса и остальные, отойдите подальше; Пусть звучит музыка, пока он делает свой выбор; Тогда, если он проиграет, он умрет, как лебедь, Затухая в музыке: чтобы сравнение могло быть расширено, мои глаза будут потоком И водянистым ложе смерти для него. Он может победить; А что же тогда такое музыка? Тогда музыка звучит как трубы, когда истинные подданные кланяются Ново-коронованному королю; музыка — Эти сладкие звуки на восходе солнца, Которые проникают в ухо мечтающего жениха И зовут его на свадьбу.Теперь он идет, С не меньшей уверенностью, но с гораздо большей любовью, Чем молодой Алкид пошел искупить Жертву молодых женщин, принесенных воем Трои Морскому чудовищу: Я стою за жертву; Остальные в стороне — дарданские жены с заплаканными лицами, выходящие посмотреть на исход события. Вперед, Геркулес! Если вы живете, я живу. Я смотрю на бой с гораздо большей грустью, чем вы, воюющие.

  Значение слова с аннотацией

  Если ты меня любишь: Порция, кажется, думает, что испытание шкатулки — это действительно испытание на настоящую любовь, лебединый конец, исчезающий в музыке: Старый суеверие, что лебедь, обычно немой, поет прекрасную песню незадолго до своей смерти, мой глаз будет для него потоком и водянистым ложе смерти: Порция говорит ему, что точно так же, как поток, по которому он плывет, есть смертное ложе умирающего лебедя, поэтому ее наполненные слезами глаза станут смертным ложем Бассанио, если он потерпит неудачу, dulcet: от латинского dulcis, сладкий. Алсид: другое имя Геркулеса; Cp. II, I, 35. помутневших лиц: заплаканных лиц, выдачи эксплойта: результатов его достижения. Go, Hercules: она причудливо называет Бассанио своим Геркулесом. Живи ты, я живу: «Если ты добьешься успеха, я буду жить в счастье».

  Прочтите вышеприведенный отрывок и ответьте на следующие вопросы.

  Вопрос 1.
  Что Порция говорит Бассанио?
  Ответ:
  Порция говорит Бассанио сделать выбор из трех гробов.Ее фотография заперта в одном из этих шкатулок. Если он действительно любит ее, он это найдет.

  Вопрос 2.
  Какие инструкции дает Порция перед тем, как сделать выбор?
  Ответ:
  Она приказывает Нериссе и другим стоять в стороне. Когда Бассанио делает выбор, должна играть музыка.

  Вопрос 3.
  Какую роль сыграет музыка, если Бассанио добьется успеха?
  Ответ:
  Если Бассанио удастся выбрать шкатулку, музыка будет подобна звуку трубы на коронации короля.Или это будет похоже на сладкий звук рассвета, проникающий в уши спящего жениха.

  Вопрос 4.
  Чем Бассанио похож на молодого Геракла?
  Ответ:
  Бассанио выглядит как молодой Геракл, спасший жизнь Девы Гесионы от принесения в жертву морскому чудовищу. Судьба Порции похожа на нее. Нерисса и другие, стоящие рядом, представляют женщин Трои.

  Вопрос 5.
  Что беспокоит Порцию?
  Ответ:
  Порция беспокоится о конкурсе больше, чем Бассанио, который на самом деле делает выбор.

  Прохождение — 3 (Акт III, Сценарий II, Строки 73-91)


  Перефразирование:

  БАССАНИО: Эти сундуки могут быть не такими, какими кажутся снаружи: мир все еще обманывают орнаментом. По закону, какая мольба настолько испорчена и развращена, Что, будучи произнесена милостивым голосом, затмевает зло внутри? Какая проклятая ошибка в религии, что какое-то трезвое лицо благословит ее и утвердит текстом, Скрывая грубость красивым орнаментом? Нет порока настолько простого, что он принимал бы снаружи какой-то знак добродетели.Сколько трусов, чьи сердца все фальшивы, Как ступеньки из песка, все еще носят бороды Геркулеса и хмурят Марса на подбородках, Которые, если бы заглянуть внутрь, имели бы печень белую, как молоко; И единственное, что делают эти мужчины, — выглядят полными страха, чтобы надеть бархатную одежду. Взгляните на красоту, И вы увидите, что она куплена фунтами. Что творит чудо в природе, заставляя тех, кто носит ее большую часть, выглядеть легче всего.

  Значение слова с аннотацией

  Так что пусть внешний вид будет наименьшим самим собой: Смысл здесь в том, что внешний вид вещей может сильно отличаться от их реальной природы, по-прежнему: постоянно; всегда. В законе, что очень испорчено и развращено, но, будучи приправленным милостивым голосом, скрывает злобу: Бассанио считает, что нечестное судебное дело может выглядеть справедливым благодаря красноречию умного юриста. . В религии, какое проклятое заблуждение, но какой-нибудь трезвый лоб благословит его и подтвердит текст, скрывая грубость красивым орнаментом: Подобным же образом в религии некоторая порочная доктрина может казаться справедливой и истинной, если ее толковать серьезный священник, и заключил текст из Библии. простой: простой; несомненно, ступеней из песка: это действительно были бы очень ненадежные и ненадежные ступени для ходьбы. Бороды Геракла и хмурый Марс: мужчин, которые трусы, но носят бороды, как у Геракла, бога силы, и носят хмурое выражение лица, которое могло бы подходить Марсу, богу войны. печени, белой, как молоко: человека с храбрым сердцем, как если бы сердце было вместилищем физической храбрости, экскрементов доблести: наружу, как борода. покупки по весу: в аптеках куплено (в виде косметики) прекрасных по цвету и комплекции женских лиц. Кроме того, есть случай красивых волос, которые часто представляют собой купленные искусственные парики. Делает их самыми легкими, которые носят большую часть этого: Женщины, которые носят наибольшее количество искусственных средств красоты, являются самыми легкими (с точки зрения морали), тогда как мы ожидаем найти их самыми тяжелыми.

  Прочтите отрывок выше и ответьте на следующие вопросы

  Вопрос 1.
  Что подразумевается под орнаментом в отрывке?
  Ответ:
  Означает внешнее зрелище или украшение.

  Вопрос 2.
  Как мы можем скрыть злобу в законе?
  Ответ:
  Проявление зла в законе можно скрыть, если юридический аргумент приправлен приятным голосом защитника.

  Вопрос 3.
  Как можно утвердить религиозную ошибку?
  Ответ:
  Это может быть утверждено авторитетом священной цитаты.

  Вопрос 4.
  Как трусы пытаются показать себя храбрыми?
  Ответ:
  Они пытаются выглядеть храбрыми, нося бороды, как у Геркулеса или Марса. Но на самом деле такие люди трусливы.

  Вопрос 5.
  Что Бассанио думает о красивых женщинах?
  Ответ:
  Бассанио считает, что женщины используют косметические средства или косметику, чтобы выглядеть красиво. Их красота искусственная. Те женщины, которые очень хорошо пользуются косметикой, выглядят поверхностно, хотя внешне они могут выглядеть красиво.

  Пассаж — 4 (Акт III, Сценарий II, строки с 92 по 107)

  Перефразирование:

  Как и те хрустящие змеиные золотые замки, которые играют в игры с ветром, на сделанном- красота, часто известная как парики из человеческих волос, голова, которая их породила, находится в гробнице. Таким образом украшение — только обманутый берег К самому опасному морю; красивый шарф, скрывающий индийскую красавицу; Одним словом, кажущаяся правда, в которую умелые времена одеваются, Чтобы одурачить самых мудрых людей.Итак, безвкусное золото, Твердая пища для Мидаса, я ничего от тебя не получаю; И не от вас, вы бледный и общий обмен между человеком и человеком: но вы, вы низко руководите, Что скорее угрожает, чем обещает что-либо, Твоя простота трогает меня больше, чем любая речь, И я выбираю тебя: радость будет результатом!

  Слово Значение с аннотацией

  четкое: скрученное. По предполагаемой справедливости: на голове женщины, которая имеет репутацию красавицы, незаслуженной, потому что волосы на самом деле не ее собственные, а были срезаны с головы другого человека, который теперь мертв и находится в могиле, приданое: владение, обман: берег, опасный для судоходства, красивый шарф, скрывающий индийскую красоту: считали негров Вест-Индии «индейцами».Идея здесь в том, что красивая ткань покрывает толстые губы и плоский нос негритянки, красивый внешний вид, скрывающий уродство, кажущаяся правда: ложная видимость истины, жесткая пища для Мидаса: Мидас был древним королем которому было позволено просить у богов определенную услугу. Мидас был очень скуп и просил, чтобы все, к чему он прикоснулся, превратилось в золото. Его просьба была удовлетворена. Затем он обнаружил, что, когда он попытался есть, его пища сразу обратилась в золото.Таким образом, он был в опасности умереть от голода, и ему пришлось молиться богам, чтобы они забрали их дар, ты бледный и обыкновенный раб: Серебро называется бледным и обыкновенным слугой, переходящим от человека к человеку (т. Е. В форме серебряных монет), скудного свинца: свинца непривлекательного, по сравнению с золотом и серебром.

  Прочтите приведенный выше отрывок и ответьте на следующие вопросы.

  Вопрос 1.
  Что Бассанио думает о золотых замках женщин?
  Ответ:
  Бассанио считает, что золотые замки женщин — чужая собственность.Они выросли на голове какой-то другой умершей женщины.

  Вопрос 2.
  Как Бассанио описывает орнамент?
  Ответ:
  Бассанио сравнивает украшение с обманчивым морским берегом, который уводит корабль в опасное море. Его также можно сравнить с красивым шарфом, прикрывающим некрасивую индианку. Далее это можно сравнить с кажущейся правдой, которую люди обманывают даже самых мудрых людей.

  Вопрос 3.
  Почему Бассанио отвергает яркое золото? Кем был Мидас?
  Ответ:
  Он отвергает золото на том основании, что оно не могло служить пищей в случае с Мидасом.Мидас был скупым царем. Какая-то божественная сила дала ему возможность превращать все, к чему он прикасается, в золото. Таким образом, для него стало невозможно есть что-либо.

  Вопрос 4.
  Что такое слепок Bassanio из серебра?
  Ответ:
  Бассанио считает, что серебро — лишь обычное средство обмена между людьми.

  Вопрос 5.
  Почему он выбрал свинцовую шкатулку?
  Ответ:
  Он выбирает свинцовую шкатулку, потому что ее больше впечатляет ее простота, чем привлекательность эффектного золота.

  Прохождение — 5 (Акт III, Sc.II, 101-112)

  Парафраз:

  Итак, яркое золото, Твердая пища для Мидаса, я ничего от вас не получаю; И не от вас, вы бледный и общий обмен между человеком и человеком: но вы, вы низко руководите, Что скорее угрожает, чем обещает что-либо, Твоя простота трогает меня больше, чем любая речь, И я выбираю тебя: радость будет результатом!

  PORTIA: Как все остальные страсти взлетают в воздух, Как сомнительные мысли и опрометчивое отчаяние, И дрожащий страх и зеленоглазая ревность! О, любовь! вести себя; сдерживайте острые ощущения; Будьте счастливы медленно; ограничьте это превышение; Я слишком сильно чувствую твое благословение; Сделай это меньше, потому что я боюсь получить слишком много радости!

  Значение слова с аннотацией

  Твердая пища для Мидаса: Мидас был древним царем, которому было позволено просить у богов определенную услугу.Мидас был очень скуп и просил, чтобы все, к чему он прикоснулся, превратилось в золото. Его просьба была удовлетворена. Затем он обнаружил, что, когда он попытался есть, его пища сразу обратилась в золото. Таким образом, он был в опасности умереть от голода, и ему пришлось молиться богам, чтобы они забрали их дар, скудного свинца: непривлекательного свинца по сравнению с золотом и серебром, все остальные страсти поднимаются в воздух: как каждая страсть за исключением того, что любовь исчезает как воздух. зеленоглазой ревности: здесь олицетворяется ревности, и говорят, что это монстр с зелеными глазами.В «Гамлете» Шекспир описывает ревность как «зеленоглазого монстра». В меру поводья радости: некоторые редакторы читают «поводья», то есть сдерживать. У других есть «дождь» в смысле «рассеивать радость». избыток: тошнить от того, что его слишком много.

  Прочтите приведенный выше отрывок и ответьте на следующие вопросы.

  Вопрос 1.
  Кто такой «Мидас». Почему золото считается тяжелой пищей для Мидаса?
  Ответ:
  Мидас был царем, у которого была сила превращать все, чего он касался, в золото.В результате даже еда, к которой он прикоснулся, превратилась в золото, что сделало невозможным есть. Это стало трудным для того жадного короля, который хотел иметь все золото в своей жизни.
  Этот легендарный король коснулся собственной дочери, и она превратилась в золото. Затем он раскаялся, и его способность превращать вещи в золото была отнята у него. Он усвоил урок, что другие вещи в жизни гораздо важнее золота.

  Вопрос 2.
  Почему золото называют «безвкусным»? Объясните, почему Бассанио отвергает золотую шкатулку.
  Ответ:
  Золото называют «ярким», что означает, что оно эффектно и не имеет реальной ценности. На основании доводов, которые он до сих пор выдвигал против фальши внешнего вида, Бассанио отвергает золото с его сияющим видом. Это твердая пища, которую Мидас, жадный царь, получил в наказание за свою жадность. Бассанио не имел к этому никакого отношения. Вот почему он отвергает золотую шкатулку.

  Вопрос 3.
  Что означает «ты бледный и обыкновенный труженик / Твин человек и человек».Что называют бледным и обычным занятием? Почему его называют «обычным занятием» подростком и мужчиной?
  Ответ:
  Затем Бассанио поворачивается к серебряной шкатулке. Он называет это просто бледным и обычным занятием между человеком и мужчиной. Серебро — это средство обмена между человеком и человеком посредством серебряных монет. «Драдж» на самом деле означает трудолюбивого раба. Что касается серебра, то его монеты представляют собой очень популярную общую валюту.

  Вопрос 4.
  Почему Бассанио выбрал свинцовую шкатулку?
  Ответ:
  Бассанио выбирает свинцовую шкатулку с ее непритязательным внешним видом, который не дает никаких привлекательных обещаний.Свинец скорее угрожает, чем обещает. Так что у него есть внутренняя скромная ценность. Его бледность оказывается, наконец, более привлекательной, чем яркий внешний вид двух других металлов.
  Можно сказать, что надпись на свинцовой шкатулке апеллирует к азартным играм и авантюризму Бассанио. Он готов рискнуть всем ради любви. За это он мог подвергнуть жизнь своего друга опасности.

  Вопрос 5.
  Как отреагировала Порция на выбор Бассанио?
  Ответ:
  Порция с тревогой смотрит, на какой гроб собирается закрепиться Бассанио.Из того, что она увидела в выборе Марокко и Аррагона, она знает, что свинцовая шкатулка — это правильный выбор. Когда Порция видит, что Бассанио склоняется к гробу, она впадает в состояние крайней радости, которую трудно сдержать.
  Сердце Порции встревожили смешанные чувства. Были сомнения в успехе и чувство безнадежности, которые заставляли ее дрожать от страха перед возможной неудачей. Но все эти эмоции исчезают при виде Бассанио, сделавшего правильный выбор. Ее не только избавляют от напряженных чувств, но ее переполняет восторженная радость.

  Вопрос 6.
  Кратко объясните, как тема внешнего вида и реальности упоминается в этом отрывке.
  Ответ:
  Перед тем, как сделать свой выбор. Бассанио подробно останавливается на теме внешнего вида и реальности. Он знает, что мир обманывают внешним убранством. В судебном деле, например, очень недостойные и коррумпированные аргументы скрывают свою злобу, если они произносятся приятным голосом. В религии проклятые ошибки и грехи, если они подкреплены цитатой из Священного Писания, выглядят как добрые дела.
  Бассанио ссылается на другие примеры, чтобы объяснить свою точку зрения. Так много трусов, чьи сердца в целом слабы, скрывают свою трусость со свирепым выражением лица. Что касается красивых женщин, они используют искусственные средства, чтобы выглядеть привлекательно. Внешним зрелищем красоты является обманчивый берег, который может привлечь моряка, но море впереди опасно.

  Пассаж — 6 (Акт III, Sc.II, строки 114-124)

  Перефразирование:

  BASSANIO: Что я здесь могу найти? Прекрасная фотография Порции! Какой второстепенный бог Так близко подошел к созданию женщины? Эти глаза двигаются? Или они кажутся движущимися, потому что катаются на моих глазах? Вот приоткрытые губы, сладкое дыхание; Такой сладкий бар Должен разлучить таких сладких друзей.Здесь Художница играет паука в волосах и соткала золотую сетку, чтобы завладеть сердцами людей Быстрее, чем мошки попадают в паутину.

  Значение слова с аннотацией

  подделка: что-то сделано точно так же, как другое, что полубог подошел так близко к творению: полубог — полубожественная личность. Бассанио говорит, что портрет настолько близок к тому, чтобы быть живым, что художник почти сотворил жизнь. ’, или же, верхом на моих яйцах, кажутся ли они движущимися: , или это факт, что их изображение воспринимается моими собственными глазными яблоками, которые, кажется, сообщают им движение? вот рассеченные губы, приоткрытые сладким дыханием: ее губы слегка приоткрыты сладким ароматным дыханием, которое входит и выходит.

  Прочтите отрывок выше и ответьте на следующие вопросы

  Вопрос 1.
  Что он нашел в свинцовой шкатулке?
  Ответ:
  Бассанио находит портрет Порции в свинцовой шкатулке.

  Вопрос 2.
  Какое впечатление произвел Бассанио о создателе картины Порции?
  Ответ:
  Бассанио считает, что только сверхъестественное существо, а не человеческая рука, могло бы нарисовать такую ​​реалистичную картину.

  Вопрос 3.
  Какие наблюдения Бассанио о глазах Порции на картинке?
  Ответ:
  Ему кажется, что глаза на картинке двигаются. Или они кажутся движущимися, потому что отражаются в его глазах.

  Вопрос 4.
  Что такое сладкий батончик между губами Порции.
  Ответ:
  Ее сладкое дыхание — перемычка между губами Порции.

  Вопрос 5.
  Какой целью художник рисовал паука в волосах Порции?
  Ответ:
  Цель заключалась в том, чтобы завоевать сердца людей.

  Пассаж — 7 (Акт III, Sc.II, строки 124-138)

  Парафраз:

  BASSANIO: но глаза! Как он мог их сделать? Сделав один глаз, я думаю, у него должна быть сила украсть оба его, И оставить себя бедным: но смотри, как далеко Тело моей похвалы оскорбляет эту тень, Не ценив ее, так далеко эта тень хромает за субстанцией. Вот свиток «Мир и краткое изложение моей удачи». Вы, которые выбираете не внешностью, играете честно и выбираете правду! Поскольку эта удача выпадает на вас, довольствуйтесь и не ищите ничего нового.Если тебе это очень нравится, И держи свое состояние ради своего блаженства, Повернись туда, где твоя дама, И потребуй ее любовным поцелуем ».

  Значение слова с аннотацией

  Но ее глаза, как он мог видеть, чтобы сделать их? сделав один, я думаю, он должен иметь право украсть оба его и оставить себя без отделки: говорит, что его удивляет, что художник смог закончить второй глаз портрета, потому что красота первого глаза должна Совершенно ослепили художника, так что он не смог завершить вторую. Таким образом, первый должен был остаться без своего глаза-компаньона (unumish’d = unaccompanied), хромает за веществом: движется как хромой (хромает) в безуспешной попытке не отставать от исходного, континента: то, что содержит; контейнер, вы, которые выбираете не взглядом: весь принцип, на котором основан выбор шкатулок, выражен в этой строке, а именно, что люди не должны выбирать по внешнему виду, а должны глубоко искать истинное значение вещи.

  Прочтите приведенный выше отрывок и ответьте на следующие вопросы.

  Вопрос 1.
  С какими опасностями, по мнению Бассанио, столкнулся художник, раскрашивая глаза Порции?
  Ответ:
  Глаза Порции были настолько волшебными, что художник должен был ослепнуть после того, как нарисовал только глаза.

  Вопрос 2.
  Что, по словам Бассанио, испытал художник после того, как нарисовал один глаз на картине Порции?
  Ответ:
  По словам Бассанио, художник должен был потерять оба своих глаза и, таким образом, не мог завершить глаза на своей картине.

  Вопрос 3.
  Как вы думаете, удовлетворен ли Бассанио восхвалением красоты Порции?
  Ответ:
  Бассанио считает, что он не может описать красоту Порции.

  Вопрос 4.
  Что говорит свиток о человеке, не выбирающем по внешним качествам?
  Ответ:
  В свитке сказано, что такой человек может сделать свой выбор настолько мудро, насколько ему может повезти.

  Вопрос 5.
  Что советует делать Бассанио в свитке, так как ему посчастливилось выбрать правильную шкатулку?
  Ответ:
  Советует довольствоваться и не гоняться за чем-то новым.

  Пассаж — 8 (Акт III, Sc.II, строки 140-148)

  Перефразирование:

  Я отхожу в сторону, чтобы отдавать и получать. Как один из двух претендентов на приз, Который думает, что он преуспел в глазах людей, Слыша аплодисменты и всеобщий крик, Головокружение духом, все еще глядя в.сомневаюсь, принадлежат ли эти хвалы ему или нет; Итак, трижды прекрасная дама, Я стою Я, даже так, Как сомневаюсь в том, что то, что я вижу, правда, До тех пор, пока это не будет подтверждено, подписано и ратифицировано вами.

  Значение слова с аннотацией

  Примечание: согласно этой инструкции, борются за приз: это сравнение двух борцов или подобных спортсменов, соревнующихся за приз.

  Прочтите отрывок выше и ответьте на следующие вопросы

  Вопрос 1.
  Кто произносит эти слова? По какому поводу произносятся эти слова? Что говорящий пришел «давать и получать»?
  Ответ:
  Эти слова произнесены Бассанио и адресованы Порции. Он только что выбрал подходящую шкатулку. Внутри он находит портрет Порции, от которого впадает в величайший экстаз похвалы. Затем он читает свиток, в котором для него есть благословение, что он всегда может быть удачливым, как и раньше.
  Бассанио обращается к Порции, чтобы дарить и получать любовь.В знак этого выражения он целует свою возлюбленную и ждет от нее поцелуя. Это делается в соответствии с инструкциями, приведенными в свитке.

  Вопрос 2.
  Какой приз выиграл Бассанио? Кратко опишите причины, по которым выступающий выбрал шкатулку для получения приза.
  Ответ:
  Спикер выиграл руку справедливой Порции, выбрав правильную шкатулку. Он оказался самым удачливым из всех женихов, пришедших поучаствовать в лотерее.Ему повезет жениться на этой красивой богатой даме.
  Бассанио смог выбрать правильную шкатулку просто потому, что у него хватило мудрости интерпретировать надписи на трех шкатулках. Его не привела внешность. Он отверг золотые и серебряные шкатулки, несмотря на их эффектный вид. Он был готов рискнуть всем ради любви. Поэтому он выбрал тусклую свинцовую шкатулку, которая заставляла его рискнуть ради любви.

  Вопрос 3.
  С кем себя сравнивает говорящий? Четко объясните точки сравнения.
  Ответ:
  Бассанио сравнивает себя с одним из двух участников, борющихся за приз. Он не уверен, адресованы ли аплодисменты публике ему или его сопернику. Поэтому он стоит озадаченный, с тревогой глядя на толпу.
  Бассанио одновременно взволнован и озадачен. Он одержал победу, но не уверен в себе. Он еще не поглотил подавляющее качество своих эмоций.

  Вопрос 4.
  Объясните значение:

  (a) хвалебных возгласов
  (b) до тех пор, пока вы не подтвердите, не подпишите, не ратифицируете.

  Ответ:

  (а) хвалебные возгласы означают возгласы признания зрителей по поводу выигрыша приза.
  (b) до тех пор, пока он не будет подтвержден, одобрен и засвидетельствован Порцией. Бассанио не может поверить в свою победу, пока Порция не подтвердит этот факт.

  Вопрос 5.
  Почему говорящий сомневается, что то, что он видит, правда? В каком настроении сейчас говорящий? Приведите доказательства из выдержки, чтобы показать, что он в таком настроении.
  Ответ:
  Великолепный успех, последовавший за выбором Бассанио правильной шкатулки, слишком хорош, чтобы он мог поверить в это. Поэтому он сомневается в своем успехе, даже если он уже достигнут.
  Бассанио ссылается в тексте на то, что он пребывал в «головокружительном духе» после совершения того, что выглядит как чудо. Он слышит «всеобщий крик», но прямо сейчас не может поверить, предназначены ли эти аплодисменты ему или нет.

  Вопрос 6.
  Расскажите своими словами, как изменится состояние Бассанио после того, как он выиграет приз.
  Ответ:
  Состояние Бассанио невероятно меняется после того, как он выигрывает приз. Он не только получает красивую, умную жену, но и почти наследует от нее большое имущество. Человек, у которого не было достаточно денег, чтобы организовать поездку из Венеции в Бельмонт, теперь имеет достаточно денег, чтобы выплатить ссуду, во много раз превышающую основную сумму.
  Такова природа его будущей жены (Порции), что она со всем смирением отдаёт себя и все свое богатство в распоряжение этого молодого человека, который до прихода к ней был нищим и который будет богат, как лорд после брака.

  Пассаж — 9 (Акт III, Сценарий II, строки 148-161)

  Перефразирование:

  ПОРЦИЯ: Вы видите меня, лорд Бассанио, где я стою, Такой, как я: хотя для себя одного я не был бы честолюбив в своем желании пожелать себе большего удачи. Тем не менее, для вас я был бы в три раза двадцать раз сам, В тысячу раз красивее, в десять тысяч раз богаче; Если бы только для того, чтобы высоко стоять на вашем счету, я мог бы перерасти в подсчет добродетелей, красот, Жизни, друзей.Но моя полная сумма — это сумма чего-то, что, в общем, является необузданной девушкой, необразованной, неопытной; В этом состоянии счастлива, она не слишком стара, чтобы учиться;

  Значение слова с аннотацией

  Счет: оценка, квартир: собственность; имущество, превышает счет: превосходят все исчисления, , но вся моя сумма — это сумма ничего: , но сумма всех моих добродетелей на самом деле вообще ничто.

  Прочтите отрывок выше и ответьте на следующие вопросы

  Вопрос 1.
  «Вы видите меня, господин Бассанио, где я стою, таким, как я». Что Порция хочет сказать в вышеприведенных словах?
  Ответ:
  После выбора подходящей шкатулки, Бассанио выходит вперед, чтобы объявить прекрасную Порцию своей будущей женой. Он делает это, целуя ее. Порция смиренно предлагает себя, говоря, что она стоит перед ним со всеми недостатками и достоинствами, которые у нее есть.

  Вопрос 2.
  Почему Порция не амбициозна в своих желаниях для себя?
  Ответ:
  Порция говорит Бассанио, что для себя она была бы вполне довольна тем, что она есть.Она была довольна своей судьбой. У нее есть все необходимое в жизни.

  Вопрос 3.
  Кем она хочет быть ради Бассанио? Почему она хочет быть такой?
  Ответ:
  Но ради Бассанио она хочет быть во много раз богаче, чем она есть, чтобы он мог любить ее и высоко ценить. Она хочет быть невероятно богатой добродетелью, красотой, богатством и дружбой. Все это имущество она хочет, чтобы получить высокую оценку в глазах Бассанио.

  Вопрос 4.
  Кем себя называет Порция. Неужели она действительно брошенная девушка?
  Ответ:
  Порция утверждает, что она скромная девушка. Она говорит, что общая ценность всех ее качеств очень мала. На самом деле, это необразованная девочка, у которой нет руководства и опыта.
  Говоря это, Порция недооценивает себя. Это соответствует ее главному характеру достойной женщины. Ее ценность еще не проявилась в ее блестящей интерпретации закона, когда она защищала Антонио в суде.

  Вопрос 5.
  Что является источником ее удовлетворения на данном этапе?
  Ответ:
  Порция смиренно заявляет, что у нее нет достижений и нет опыта, которым можно было бы похвастаться. Но она счастлива, что еще не настолько стары и непоколебима, что не может учиться. Она еще более счастлива, что у нее есть способность учиться. Ей приятно отдаться Бассанио, чтобы она руководствовалась им.

  Вопрос 6.
  Как вы оцениваете Порцию?
  Ответ:
  Слова Порции опровергают ее истинную ценность, но все же раскрывают ее характер. С благородной храбростью и грацией она открыто говорит о том, что любая менее искренняя или менее мудрая женщина попыталась бы пропустить. Она пренебрегает своим богатством и желает, чтобы оно было в десять раз больше, чем сейчас, ради Бассанио.
  Порция говорит, что совсем недавно она была хозяйкой этого прекрасного дворца со всеми его слугами. Но сейчас все принадлежит Бассанио. Будет видно, как благородно и скромно она ратифицирует решение лотереи. Она принимает Бассанио, человека, который ей очень близок, своим мужем и предоставляет себя и все, что у нее есть, в его распоряжение,

  Пассаж — 10 (Акт III, Sc.II, строки 156-174)

  Перефразирование:

  PORTIA: Я мог бы превысить количество добродетелей, красот, жизни, друзей. Но моя полная сумма — это сумма чего-то, что, в общем, является девочкой, не имеющей образования, необразованной, неопытной; В этом состоянии счастлива, она не слишком стара, чтобы учиться; счастливее этого состояния, Она не рождена настолько скучной, что не может учиться; Самым счастливым из всего является то, что ее нежный дух Поручает тебе быть направленным, как ее господин, ее правитель, ее король.Я и то, что мое, теперь обращено в тебя и твою, Однако теперь я был властелином этого прекрасного особняка *! » господин моих слуг, королева над собой; и даже сейчас, но теперь, Этот дом, эти слуги; и я, ваш … милорд. Я даю им это кольцо, которое, если ты расстанешься с ним, потеряешь его, или … Отдай это, Пусть предсказывает крушение твоей любви J И будет мне возможность воззвать к тебе!

  Значение слова с аннотацией

  Счастливее, чем это: и более счастливые обстоятельства, чем это, и т. Д. тебе и твой теперь конвертирован! — теперь переходите к вам и становитесь частью вашей собственности. хозяин: используется как «владелец» без учета пола. и даже сейчас, но сейчас: и только сейчас, в этот самый момент и т. Д. Я даю их вместе с этим кольцом; которые, когда вы расстаетесь, теряете или отдаете, пусть это предвещает крах вашей любви и будет моей выгодой — воскликнуть вам: этот дар кольца, который выглядит не более чем красивым поступком со стороны Порции, является. на самом деле начало важного вспомогательного действия на последних стадиях пьесы — предзнаменование, предсказание.

  Прочтите вышеприведенный отрывок и ответьте на следующие вопросы

  Вопрос 1.
  Каким образом Порция суммирует свои качества?
  Ответ:
  Порция признает, что в целом она ничто иное, как невежественная девушка, не имеющая ни образования, ни жизненного опыта. Все еще счастлива, потому что она еще не слишком стара, чтобы учиться.

  Вопрос 2.
  Почему Порция считает себя удачливой?
  Ответ:
  Ей повезло, потому что она не тупая по натуре и может чему-то учиться.Самое удачное, что она отдает свое скромное «я» руководству и контролю своего мужа.

  Вопрос 3.
  Как она подчиняется Бассанио?
  Ответ:
  Она принимает Бассанио своим хозяином, господином, правителем и королем.

  Вопрос 4.
  Кто сейчас владелец ее имений?
  Ответ:
  Минуту назад она была хозяйкой этого прекрасного дома. Теперь все эти вещи — слуги и она сама принадлежат Бассанио.Он господин всего.

  Вопрос 5.
  Какое обещание она берет от Бассанио после того, как отдаст ему кольцо?
  Ответ:
  Она передает все эти вещи Бассанио с кольцом. Она берет от него обещание, что Бассанио не расстанется с этим, не потеряет его или не отдаст кому-нибудь.

  Проход — 11 (Акт III, Sc.II, Строки 197-207)

  Перефразирование:

  GRATIANO: Благодарю вас, сэр, вы подарили мне один. Мои глаза, милорд, могут смотреть так же быстро, как и ваши: вы видели хозяйку, я видел горничную; Вы любили, я любил, потому что отдых для меня, милорд, важнее, чем для вас. Твоя удача стояла там на сундуках, И моя тоже, если получится; За то, что ухаживал здесь, пока я не вспотел, И клялся обещаниями, пока у меня не пересохло, С клятвами любви, наконец, если ее обещание продлится, Я получил обещание этой прекрасной здесь, Чтобы получить ее любовь, при условии, что тебе повезет достаточно, чтобы заполучить ее любовницу.

  Значение слова с аннотацией

  Что касается антракта, ко мне, милорд, относится не больше, чем вам: за промедление в использовании возможности — это не больше ошибка в моей природе, чем в вашей, как материя падение: как выясняется. за ухаживания здесь, пока я снова не вспотею: Грациано говорит, что его любовный костюм был тяжелым и трудным делом, и сравнивает его с бардовским трудом, который заставляет мужчину вспотеть, клятвенно: признается в любви, если последнее обещание : , если ее обещание все еще остается в силе.

  Прочтите приведенный выше отрывок и ответьте на следующие вопросы

  Вопрос 1.
  Кто говорит эти строки? Кого он называет «ваша светлость»?
  Ответ:
  Эти строки произнесены Грациано и адресованы Бассанио, которого он называет «ваша светлость».

  Вопрос 2.
  Кто еще здесь присутствует? Что за ситуация?
  Ответ:
  На месте происшествия присутствуют Порция и Нерисса.Бассанио только что выбрал подходящую шкатулку: внутри он нашел портрет Порции и свиток, сообщающий о его успехе. Бассанио и Порция выразили свою любовь и преданность друг другу.
  Порция подарила Бассанио кольцо, получив от него обещание, что он не потеряет его. Это был знак любви и памяти Порции, и если он когда-нибудь будет утерян, это будет означать конец их любви. После всего сказанного Нерисса желает паре удачи. Здесь наступает его очередь говорить Гратиано.

  Вопрос 3.
  «У вас есть мне один». Что у другого человека есть у говорящего?
  Ответ:
  Грациано поздравляет Бассанио и Порцию. Затем он преподносит сюрприз, выражая свое желание жениться. Он просит у Бассанио разрешения на то, чтобы, когда они отмечают брак, ему тоже может быть разрешено жениться. Бассанио сердечно приветствует предложение и удовлетворяет просьбу Грациано при условии, что он сможет найти жену.
  Грациано сообщает Бассанио, что он сам подарил ему (Грациано) жену.леди Порция, Грациано увидел ее служанку Нериссу. Бассанио влюбился в даму, а Гратиано потерял сердце из-за Нериссы. Короче говоря, пренебрегать возможностью — это против его натуры, как против натуры Бассанио. Он поймал время за чуб и добился успеха.

  Вопрос 5.
  Как там на гробах стояло состояние двух человек?
  Ответ:
  Удача как Бассанио, так и Гратиано зависела от правильного выбора шкатулки.Бассанио / имеет мудрость и удачу, чтобы выбрать свинцовую шкатулку с портретом Порции. Его усилия были вознаграждены успехом. Он женится на Порции, красивой богатой даме. Таким образом, удача Бассанио сияет. И только после того, как станет известен результат выбора Бассанио, Грациано раскрывает соглашение, которое он и Нерисса достигли относительно их собственного брака. Они тоже поженились бы, если бы была выбрана правильная шкатулка.

  Вопрос 6.
  Объясните, как кто-то выиграл в лотерею шкатулки, но выступающий получил выгоду от сделки.
  Ответ:
  Грациано поспешил ухаживать за служанкой, в то время как его хозяин был занят тонкостями выбора гроба. Ему пришлось очень постараться, дав клятву любви, чтобы завоевать сердце Нериссы. Наконец, он смог получить обещание, что Нерисса выйдет замуж за Грациано, если Бассанио выиграет руку Порции. Таким образом, когда победил Бассанио, победа досталась и Грациано. Грациано получил выгоду от сделки.

  Прохождение — 12 (Акт III, Sc.II, строки 250-269)


  Перефразирование:

  Вот несколько самых неприятных слов, которые когда-либо были написаны на бумаге.Дорогая леди, когда я впервые подарил вам свою любовь, я открыто сказал вам, что все богатство, которое у меня было, в моих жилах, я был джентльменом; И тогда я сказал вам правду. И тем не менее, милая леди, Даже оценив себя на ноль, вы увидите, Как сильно я хвастался. Когда я сказал вам, что у меня ничего не было, я должен был сказать вам тогда, что у меня меньше, чем ничего, потому что я действительно был в долгу перед дорогим другом, В долгу перед моим другом его отъявленного врага, Чтобы удовлетворить мои потребности. Вот письмо, леди, Бумага подобна телу моего друга, И каждое слово в ней — зияющая рана, Сильно кровоточащая.Но правда ли, Саленио? Все его предприятия провалились? Что, ни один не вошел? Из Триполиса, из Мексики и Англии, из Лиссабона, Барбарии и Индии? «И ни одно судно не избежало ужасного прикосновения скал, которые могут сломать купца?

  Значение слова с аннотацией

  Все богатство, которое у меня было, Раньше в моих жилах: , что я не обладал никакими богатствами, кроме благородной крови, ничем не оценивал себя: , когда я ничего не оценивал, был хвастун: Я на самом деле хвастался и переоценивал, простой враг: тот, кто был его полным или абсолютным врагом, кормить мои средства: увеличивать мои ресурсы, выдавать кровь жизни: выделять свою кровь. Что, ни одного попадания: Что! Ни один из них не достиг своей цели? торговых скалы: скалы, которые разрушают торговцев, разрушая их корабли.

  Прочтите приведенный выше отрывок и ответьте на следующие вопросы.

  Вопрос 1.
  Что сказал Бассанио о своем богатстве, когда он впервые сказал Порции о своей любви?
  Ответ:
  Он сказал Порции, что все его богатство течет в его крови. То есть все его богатство заключалось в его знатном происхождении.

  Вопрос 2.
  Каким было реальное финансовое положение Бассанио, согласно его собственному признанию?
  Ответ:
  Его материальное положение было хуже, чем ничего. Все богатство, которым он владел, текло в его жилах.

  Вопрос 3.
  Как Бассанио распоряжался деньгами?
  Ответ:
  Он управлял деньгами через своего друга, который подписал облигацию со своим врагом и получил деньги.

  Вопрос 4.
  Как он сравнивает слова, написанные в письме?
  Ответ:
  Слова в письме обозначают раны на теле его друга.И кровь течет из этих ран.

  Вопрос 5.
  Какие сведения дает отрывок о потерях Антонио?
  Ответ:
  Этот отрывок говорит нам, что Антонио был нанесен некоторый ущерб, его корабли в море предположительно были разрушены.

  Пассаж — 13 (Акт III, Сценарий II, строки 270-289)

  Парафраз:

  САЛАРИНО: Ни один, милорд. Деньги прямо сейчас, чтобы заплатить еврею, Он их не взял.Я никогда не знал Существо, имеющее форму человека, Так стремящееся и жадное, чтобы полностью уничтожить человека. Он просит герцога утром и вечером, И бросает вызов свободе судов, Если они откажут ему в справедливости. Двадцать купцов, сам герцог и самые известные дворяне пытались убедить его; Но никто не может оттолкнуть его от завистливой просьбы о невыполнении обязательств, справедливости и его обещания заплатить.

  ДЖЕССИКА: Когда я был с ним, я слышал, как он клялся Тубалу и Хусу, своим соотечественникам, Что он предпочел бы плоть Антонио, чем в двадцать раз больше суммы, которую он ему должен; и я знаю, милорд, если закон, власть и власть не откажут ему, с бедным Антонио придется нелегко.

  Значение слова с аннотацией

  Если бы у него были настоящие деньги: , если бы у него были деньги в настоящее время, сбой: разорение; довести до нищеты, прослойки: продолжает приближаться; прессы, , и оспаривает свободу «государства: -« объявить импичмент »на юридическом языке, что означает« выдвинуть обвинение ». Шейлок выдвигает обвинение в том, что Венеция отказывает ему в его законных правах и, следовательно, нарушает свободные права, которыми должны были пользоваться иностранцы, величайших достоинства: портвейна, величайшие венецианские дворяне были названы «Magnifici», скупердяи. или великолепные «Великолепный» может быть переведен как «самый благородный экипаж», , когда я был с ним, я слышал, как он ругался: это показатель времени, показывающий, что Джессика говорит о вещах отнюдь не недавний.Это также показывает характер Джессики, и некоторые могут подумать, что это предательство конфиденциального разговора отца не является чем-то достойным восхищения.

  Прочтите приведенный выше отрывок и ответьте на следующие вопросы

  Вопрос 1.
  Где сейчас выступающие?
  Ответ:
  В настоящее время выступающие находятся в Бельмонте.

  Вопрос 2.
  О ком и с кем говорит SALARINO?
  Ответ:
  САЛАРИНО говорит о Шейлоке, и он разговаривает с Бассанио, хотя присутствуют еще несколько человек, включая Порцию.

  Вопрос 3.
  В каком свете САЛАРИНО изображает человека, о котором он говорит?
  Ответ:
  САЛАРИНО изображает Шейлока злодеем, который полон решимости потребовать фунт мяса Антонио, потому что Антонио лишился залога. САЛАРИНО говорит о непоколебимой решимости Шейлока в этом вопросе. Никто в Венеции не смог отговорить еврея от его намерений. Шейлок, по словам Саларино, — жадный и мстительный человек, который хочет уничтожить Антонио.

  Вопрос 4.
  Насколько вы согласны с оценкой этого человека SALARINO?
  Ответ:
  Оценка Шейлока, сделанная САЛАРИНО, совершенно верна; и мы согласны с этим, хотя мы также знаем, что Антонио тоже плохо обращался с Шейлоком и даже ругал его за жадность и ростовщичество.

  Вопрос 5.
  Неужели с бедным Антонио тяжело?
  Ответ:
  Да, какое-то время с Антонио действительно тяжело.Шейлоку удается заставить Антонио чувствовать себя несчастным из-за его потребности в фунте мяса Антонио. Не только Антонио, но и его друзья глубоко опечалены печальной судьбой, которая угрожает Антонио. Однако в конечном итоге Антонио спасает из тисков еврея изобретательность Порции.

  Пассаж — 14 (Акт III, Sc.II, строки 297-310)

  Перефразирование:

  ПОРЦИЯ: Что! Это все? Заплати ему шесть тысяч и нарушь обещание заплатить; Удвоить шесть тысяч, а затем утроить это, Перед тем, как друг этого описания Теряет волос из-за Бассанио.Сначала пойди со мной в церковь и выйди за меня замуж, А потом поезжай в Венецию к своему другу; Потому что ты никогда не ляжешь рядом с Порцией С тревожной душой. У тебя будет золото, Чтобы заплатить этот небольшой долг двадцать раз: когда он будет выплачен, приведи с собой своего настоящего друга. Мы с моей служанкой Нериссой пока будем жить как горничные и вдовы. Пошли, пошли! Потому что ты уедешь в день свадьбы, Поприветствуй друзей, покажи счастливое лицо; Поскольку тебя так дорого купили, я буду очень тебя любить. Но позвольте мне услышать письмо вашего друга.

  Значение слова с аннотацией

  Сначала пойдем со мной в церковь и назови меня женой: , чтобы священник совершил официальную церемонию бракосочетания, , так как ты дорого куплен, я буду любить тебя, дорогая: «Поскольку вы так дорого обошлись своему другу Антонио, я буду держать вас так же дорого в моей оценке». выкидыш, неудача.

  Прочтите отрывок выше и ответьте на следующие вопросы

  Вопрос 1.
  Сколько денег Порция готова дать, чтобы испортить облигацию?
  Ответ:
  Порция готова дать тридцать шесть тысяч дукатов.

  Вопрос 2.
  Что Порция хочет, чтобы Бассанио сделал перед поездкой в ​​Венецию?
  Ответ:
  Она хочет, чтобы он пошел с ней в церковь и законно сделал ее своей женой.

  Вопрос 3.
  Что бы сделала Порция, если бы Бассанио не поехал в Венецию?
  Ответ:
  Она не позволила бы ему лечь рядом с собой с нарушенным умом.

  Вопрос 4.
  Что Порция и Нерисса планируют делать в отсутствие Бассанио?
  Ответ:
  Они планируют жить как незамужние девушки или как вдовы (женщины, чьи мужья находятся вдали от них).

  Вопрос 5.
  Почему Порция так сильно хочет любить Бассанио?
  Ответ:
  Она хочет сильно любить его, потому что она заплатила за него высокую цену.

  Дополнительные ресурсы

  Венецианский купец Акт 1, сцена 3 Перевод Значение Аннотации

  Венецианский купец Акт 1, сцена 3 Современный английский перевод смысловые аннотации — ICSE Class 10 & 9 English

  EnglishMathsPhysics IChemistry

  iology 9000 РешенияSelina ICSE SolutionsML Aggarwal Solutions

  Исходный текст
  Акт I Сцена III

  Чтение на современном английском
  Акт I Сцена III

  SHYLOCK: Три тысячи дукатов; Правильно?

  BASSANIO: Да, сэр, на три месяца.

  SHYLOCK: На три месяца; Правильно?

  BASSANIO: За что, как я уже сказал, Антонио обязан.

  SHYLOCK: Антонио обязан; Правильно?

  BASSANIO: Вы мне поможете? Ты сделаешь меня счастливым? Могу я узнать ваш ответ?

  SHYLOCK: Три тысячи долларов на три месяца, и Антонио обязался.

  BASSANIO: Ваш ответ на этот вопрос.

  ШАЙЛОК: Антонио хороший человек.

  BASSANIO: Вы слышали какие-нибудь предложения об обратном?

  Значение слова с аннотацией

  Дукаты: На момент проведения пьесы были золотые дукаты и серебряные дукаты, связанных: Антонио несет юридическую ответственность за выплату. Антонио хороший человек: «надежен в финансовых делах».

  Оригинальный текст

  Чтение на современном английском

  ШАЙЛОК: Эй, нет, нет, нет, нет: я имел в виду, говоря, что он хороший человек, чтобы вы поняли меня, что он достаточно кредитоспособен, но все его деньги связаны: у него большой торговый корабль, идущий в Триполи, другой — в Индию; Более того, я понимаю, что на Рыночной площади у него одна треть принадлежит Мексике, четвертая — Англии и другим предприятиям, которые он потратил впустую за границей.Но корабли — только деревянные доски, моряки — только люди; Есть наземные и водяные крысы, воры земли и похитители воды, — я имею в виду пираты, — а также опасность воды, ветра и камней. Несмотря на все это, этот человек достаточно достоин похвалы. Три тысячи долларов — я думаю, что сдержу его обещание заплатить.

  BASSANIO: Будьте уверены.

  SHYLOCK: Уверяю вас, что могу; и, чтобы я был уверен, я подумаю над этим. Могу я поговорить с Антонио?

  BASSANIO: Если вам будет угодно, пообедайте с нами.

  SHYLOCK: Да, нюхать свинину; есть в храме, в который ваш пророк Назарянин заколдовал дьявола. Я буду покупать у вас, продавать с вами, разговаривать с вами, гулять с вами и так далее; но я не буду есть с тобой, пить с тобой и молиться с тобой. Какие новости на Торговой площадке? Кто сюда идет? Входит Антонио.

  БАССАНИО: Это мистер Антонио.

  Значение слова с аннотацией

  Достаточно: удовлетворительно с точки зрения безопасности, его средства находятся в предположении: его состояние можно предположить в зависимости от рисков и неудач в бизнесе, он имеет аргози, привязанную к Триполису: Неважно, думал ли Шекспир о Триполи в Северной Африке или Триполи в Сирии. Индия: Вест-Индия около Центральной Америки. Риальто: так назывался деловой квартал Венеции, растрачено: отправлено; разбросано, человек не стоит на ногах: тем не менее человек Антонио удовлетворителен как охранник, да, нюхать свинину; есть жилище, в которое ваш пророк Назорей заколдовал дьявола! Я буду покупать с вами, продавать с вами, разговаривать с вами, гулять с вами и так далее; но я не буду есть с вами, пить с вами и молиться с вами: в Библии есть история о Христе (Назарянине), заставившем определенных злых духов выйти из двух человек, в тела которых они вошли.Тогда злые духи попросили Христа позволить им войти в тела стада свиней, и Он позволил им это сделать. Это то, о чем говорит Шейлок; под «жилищем» он подразумевает тело свиньи. Евреи считают свинину нечистой и запрещенной пищей. Мы видим в этой речи характер Шейлока. Он гордится своей расой и своей религией и полон решимости не нарушать никаких религиозных обрядов, чтобы доставить удовольствие ненавистному христианину. Тем не менее, у него есть проницательный здравый смысл бизнесмена, и он готов общаться с христианами и вести с ними дела, пока есть прибыль.Он использует титул «пророк» для Христа, поскольку евреи не признают Его как сына Божьего.

  Оригинальный текст

  Чтение на современном английском

  SHYLOCK: Он выглядит лестным сборщиком налогов! Я ненавижу его, потому что он христианин; Но более того, потому что в своей невысокой простоте Он дает деньги бесплатно и снижает процентную ставку у нас здесь, в Венеции. Если мне удастся однажды поймать его в невыгодном положении, ОНО подпитывать древнюю обиду, которую я терплю, пока она не станет жирной.Он ненавидит нашу священную нацию; И он оскорбляет меня, Даже там, где большую часть времени собираются торговцы, Оскорбляя меня, мои сделки и мой хорошо завоеванный успех, Который он называет процентами. Проклято мое колено Израиля, Если я прощу его!

  БАССАНИО: Шейлок, ты меня слышишь?

  SHYLOCK: Я спорю о моих нынешних деньгах. И, по ближайшему предположению, я помню, что не могу сразу собрать всю сумму в три тысячи дукатов. Что об этом? Фувал, богатый еврей из моего племени, снабдит меня.Но ждать! Сколько месяцев ты хочешь? Расслабьтесь, добрый сэр; Мы только что говорили о тебе.

  Значение слова с аннотацией

  Ласковый трактирщик: «Ласковый» обычно означает «раболепный» или «съеживающийся», и, похоже, нет причин, по которым этот термин следует применять к Антонио. Это горькая ненависть Шейлока заставляет его смотреть на меланхолическое настроение Антонио в этом свете. Термин «мытарь» использовался в Новом Завете с тем же значением, что и «человек низкой касты» или «неприкасаемый». низкая простота: глупое незнание, использование: прибыль, полученная от кредитования денег. Если я смогу поймать его однажды на бедре: Иметь мужчину «на бедре» означало обеспечить ему такую ​​хватку, что его легко можно было бы бросить на землю. Я буду подпитывать древнюю обиду, которую питаю к нему: Я полностью удовлетворю свою старую обиду на него. Он ненавидит нашу священную нацию, и он ругает, Даже там, где больше всего собираются купцы, На меня, на мои сделки и на мою хорошо завоеванную бережливость, Что он называет процентами: Во времена Шекспира современная система банков была далеко не привлекательно.Ссуды денег находились в руках частных лиц, и не было никаких ограничений на процентную ставку, которую они могли взимать. Евреи были первыми в накоплении богатства с помощью этого средства, и они имели репутацию жадных и беспощадных кредиторов, рельсов: злоупотребляют. Хорошо завоеванная бережливость: заслуженная прибыль. Я обсуждаю: рассчитываю, брутто: полную сумму. богатый еврей из моего колена: евреев были разделены на двенадцать колен, потомков двенадцати сынов Израилевых, ваше поклонение: «Ваша честь.

  Исходный текст

  Чтение на современном английском

  АНТОНИО: Шейлок, хотя я не ссужаю и не занимаю Взяв или давая лишние деньги, Тем не менее, чтобы удовлетворить насущные потребности моего друга , Сломаю кастом. Он знает, сколько вы хотите?

  SHYLOCK: Да-да, три тысячи дукатов.

  ANTONIO: И на три месяца.

  SHYLOCK: Я забыл; три месяца; ты мне так сказал.Что ж, ваше обещание заплатить; и позвольте мне посмотреть. Но послушайте, я думал, вы сказали, что не одалживаете и не занимаете, взимая проценты.

  АНТОНИО: Я никогда не беру процентов.

  ШИЛОК: Когда Иаков пас овец своего дяди Лавана, этот Иаков был сыном нашего святого Авраама, Как сказала его мудрая мать, он был Третьим владельцем; да, он был третьим.

  АНТОНИО: А что с ним? Он взимал проценты?

  Значение слова с аннотацией

  Хотя: хотя, путем взятия или предоставления излишка: путем взятия у моих должников чего-либо сверх суммы, которую я одолжил им, или предоставления такой суммы для моих кредиторов спелых: немедленное, немедленное внимание, поэтому потребности Бассанио требуют немедленной ссуды. Я нарушу обычай: Я отступлю от своего обычая и дам вам проценты по этой ссуде, он еще не получил, сколько вы бы: Он уже знает, сколько вы хотите? по преимуществу: с обычным процентом, выпас: «Выведен на пастбище», третий владелец: третий наследник фамильного имения.

  Оригинальный текст

  Чтение на современном английском

  SHYLOCK: Нет, проценты не начисляются; не взимать проценты напрямую, как вы бы сказали; послушайте, что сделал Иаков.Когда Лаван и он договорились, что все ягнята с прожилками и разноцветными полосами должны быть отданы Иакову, а овцы, разделенные, были выведены с баранами в конце осени; И как раз когда бараны и овцы были в процессе размножения, Искусный пастырь очищал некоторые палки, И в момент спаривания Он вставлял их перед жирными овцами, которые, тогда зачатая, сделали во время окота Родила разноцветным агнцам, и это были Иакова. Это был способ процветать, и он был счастлив; И удача — это благословение, если мужчины ее не украдут.

  АНТОНИО: Это предприятие, сэр, на котором работал Иаков; То, что было не в его власти осуществить, Но колебалось и создавалось рукой небес. Вы говорите мне это, чтобы повысить интерес? Или твои золотые и серебряные овцы и бараны?

  ШЕЙЛОК: Не могу сказать; Я заставляю его размножаться так же быстро, как овцы и бараны. Но послушайте меня, сэр.

  АНТОНИО: Обратите внимание, Бассанио, дьявол может цитировать Писание для своей цели.Злая душа, производящая святое свидетельство, подобна негодяю с улыбающейся щекой, Доброе яблоко гнилое в сердце. О, как же хорошо лежать на улице!

  SHYLOCK: Три тысячи дукатов; это хорошая круглая сумма. Три месяца из двенадцати; тогда позвольте мне посмотреть скорость.

  Значение слова с аннотацией

  Были скомпрометированы: согласились, ягнят: только что родившихся ягнят. Streak’d: полосатых, это было предприятие, сэр, в течение которого служил Иаков: Библейская история заключалась в том, что Иаков сначала пошел на службу к Лавану, чтобы получить жену, а затем чтобы получить стадо. .Но Антонио возражает, что Якоб заработал эту награду своей службой, а не просто позволив своим деньгам получить проценты. Вдобавок Антонио ставит под сомнение старую библейскую историю и говорит, что Иаков не мог повлиять на рождение ягнят таким образом, было вставлено, чтобы увеличить интерес: Был ли этот эпизод введен в Библию, чтобы оправдать получение процентов? Антонио спрашивает об этом довольно резко, потому что он думает, что аргумент Шейлока не имеет ничего общего с получением процентов, и возмущается тем, что еврей пытается оправдать свои ссуды библейскими цитатами, дьявол может цитировать Священное Писание для своей цели. : это стало хорошо известной цитатой на английском языке.Прежде всего, он возникает из другого случая, описанного в Библии, где дьявол искушает Христа и подкрепляет свои искушения искусно использованными цитатами и намёками из Божественного закона. хорошее яблоко: яблоко, которое имеет хороший внешний вид, хорошее снаружи: хорошее внешнее впечатление.

  Оригинальный текст

  Чтение на современном английском

  АНТОНИО: Что ж, Шейлок, должны ли мы быть вам в долгу?

  ШАЙЛОК: г.Антонио, много раз и часто на Рынке ты оскорблял меня Насчет моих денег и моих процентных ставок; Я все еще терпеливо пожимал плечами, потому что страдание — знак всего нашего племени; Вы называете меня неверующим, головорезом, И плюете на мою еврейскую одежду, И все из-за того, что я использую то, что принадлежит мне. Что ж, теперь кажется, вам нужна моя помощь; Тогда пошли; Вы приходите ко мне и говорите: «Шейлок, у нас были бы деньги». Ты так говоришь: Ты плюнешь мне в бороду, И пинаешь меня, как чужую собаку пренебрегаешь На пороге твоего; деньги — это то, о чем вы просите.Что я должен тебе сказать? Разве я не должен сказать: «У собаки есть деньги? Неужели собака может одолжить тебе три тысячи долларов? » Или Должен ли я низко склониться и голосом раба, Мягким дыханием и шепчущим смирением, сказать это: «Прекрасный сэр, вы плюнули на меня в прошлую среду; Вы обрызгали меня таким днем; в другой раз Ты назвал меня собакой; и за эти знаки внимания я одолжу вам столько денег? »

  Значение слова с аннотацией

  Созерцая: обязанных, должников, оцененных: обвиненных, габердин: особый тип одежды, которую носили евреи.Для Антонио плевать на это было бы прямым оскорблением еврейской национальности, за использование этого: за то, что я трачу свои собственные деньги, аннулируйте ваш рев: пятно, пролейте слюну, денег — ваш костюм: теперь ваш запрос на деньги! Ключ раба: «голос раба». Клавиша : тон, затаившееся дыхание: тихое дыхание.

  Исходный текст

  Чтение на современном английском

  АНТОНИО: Скорее всего, я вас так еще раз назову, Чтобы снова наплевать на вас, отвергнуть вас тоже.Если вы одолжите эти деньги, не давайте их как своим друзьям, потому что когда дружба восприняла Раса как чистое доказательство достоинства его друга? Но лучше одолжите их своему врагу, Кому, если он не выполнит обязательств, может грозить Точное наказание лучше.

  ШАЙЛОК: Да смотри, как ты злишься! Я хочу дружить с тобой и иметь твою дружбу, Забыть позор, которым ты запятнал меня, Поставлять тебе необходимое прямо сейчас и не платить ни малейшего процента за мои деньги, и ты не услышишь, как я жалуюсь : Я предлагаю вам доброту.

  BASSANIO: Это была доброта?

  Значение слова с аннотацией

  Я как бы хочу тебя так еще раз называть: «Вполне вероятно, что я сделаю это снова». Антонио довольно откровенно говорит о своем обращении с Шейлоком; он признает это и не сожалеет. Его отношение, кажется, таково, что это естественная вещь, и именно то, что еврей мог бы ожидать, когда дружба приняла породу за бесплодный металл его друга: слово «порода», вероятно, используется из-за иллюстрации Иакова и его ягнята еще свежи в памяти Антонио.Он имеет в виду «прибыль», то есть проценты, производимые ссудными деньгами, точно так же, как ягнят производят овцы, но ссужают их скорее своему врагу: Но лучше считайте меня врагом, когда ссужаю. Если он нарушит: Если он нарушит согласованные условия; в случае неуплаты — с лучшим лицом: с лучшим видом справедливости; без стыда при этом. будет: хотелось бы. и не обращай внимания: «и не принимай ни одного пирога, представляющего интерес. Я предлагаю такого рода: «Человек любит компанию себе подобных». Шейлок означает: «Это ваша собственная система ссуд, которую я предлагаю без каких-либо процентов». Но здесь может подразумеваться двоякое значение, поскольку «платить человеку натурой» означает возвращать ему «подобное обращение с ним». это была доброта: Антонио, конечно, не видит двойного смысла в словах Шейлока и отвечает: «Это действительно было бы добротой с вашей стороны».

  Оригинальный текст

  Чтение на современном английском

  SHYLOCK: Я покажу вам эту доброту.Сходи со мной к нотариусу, скрепи свое единственное обещание заплатить мне там; и, в счастливом спорте, Если вы не отплатите мне в такой день, В таком месте, такую ​​сумму или суммы, которые выражены в условиях, пусть штраф будет равным фунту вашей красивой плоти, чтобы быть сокращенным снято и снято в той части вашего тела, которая мне нравится.

  АНТОНИО: К счастью, с верою; Я поставлю свою печать на такое обещание заплатить И скажу, что в евреях много доброты.

  Значение слова с аннотацией

  Нотариус: адвокат; сотрудник по правовым вопросам, одинарная облигация: облигация, взятая на себя одним человеком, т.е.е., его подписал только Антонио, выдано : согласовано, равных фунта: ровно фунт. Я скреплю такой облигацией: «Я укажу свое имя на этом соглашении».

  Оригинальный текст

  Modern English Reading

  BASSANIO: печать к такому обещанию заплатить За меня; Я лучше буду жить в бедности.

  АНТОНИО: Ну, не бойся, мужик; Я не буду платить по умолчанию; В течение следующих двух месяцев, то есть за месяц до истечения срока действия этого обещания выплатить, я ожидаю получить возврат, в три раза превышающий сумму этого обещания выплатить.

  Шейлок: О, отец Авраам, что это за христиане, Чьи собственные трудные дела учат их подозревать мысли других. Пожалуйста, скажи мне это; Если он нарушит свое обещание, что я получу, приняв его неустойку? Фунт человеческого мяса, взятого у человека, не так ценен и не так полезен, как мясо баранины, говядины или козла. Я говорю: «Чтобы купить его добрую волю, я расширяю эту дружбу»; Если он возьмет это, хорошо; если нет, до свидания; И ради моей дружбы, пожалуйста, не оскорбляйте меня.

  АНТОНИО: Да, Шейлок, я скреплю свое обещание заплатить.

  SHYLOCK: Тогда немедленно встречай меня у нотариуса; Расскажи ему, как подтвердить это счастливое обещание заплатить, И я пойду за долларами прямо сейчас, Проверь свой дом, оставленный на попечение незадачливого негодяя, и я скоро буду с тобой. (Уходит.)

  Значение слова с аннотацией

  Я лучше остановлюсь на своей необходимости: «Я предпочту остаться в моем нынешнем состоянии нужды. в течение этих двух месяцев: через два месяца с этой даты, отец Авраам: Шейлок клянется своим великим еврейским предком, нарушает свой день: нарушает свое обещание заплатить в определенный день. баранины: говядины, эти слова относятся только к мясу животных, изначально были французскими и означали «овцы» и «волы». кошелек дукаты прямо: сразу приготовьте дукаты в кошельке для вас страшный охранник: «оставлено на небезопасной заботе.Ланселот настолько нерадивый парень, что это заставляет Шейлока Слезы, что он не может быть хранителем дома даже на данный момент.

  Оригинальный текст

  Чтение на современном английском

  АНТОНИО: Спешите, милый еврей. Этот еврей станет христианином: он становится добрым.

  BASSANIO: Мне не нравятся честные условия и злодейский ум.

  АНТОНИО: Давай; в этой сделке не может быть страха; Мои корабли приходят домой за месяц до установленного срока.(Уходит.)

  Значение слова с аннотацией

  Эй, благородный еврей: «Иди, добрый еврей». Можно заметить, что Антонио использует слово «нежный». Он был полностью обманут превосходным умением Шейлока и считает, что все его дружбы искренни. Мне нравятся несправедливые условия и злодейский ум: «Я с подозрением отношусь к тому, что справедливые условия предлагает человек, которого я знаю как злодей». Бассанио более сообразителен и бдителен, чем Антонио, «и его подозрения в отношении Шейлока не так легко убаюкивать, тревога: — основание для страха.”

  Дополнительные ресурсы

  Сцена 3

  Резюме и анализ Акт I: Сцена 3

  Сводка

  Бассанио разыскивает Шейлока, еврейского ростовщика, чтобы получить ссуду в три тысячи дукатов в счет кредита Антонио. Шейлок не решается одолжить Бассанио деньги. Он точно знает, что Антонио — богатый человек, но он также знает, что все деньги Антонио вложены в его торговый флот.В настоящее время корабли Антонио направляются в отдаленные места и поэтому уязвимы для многих опасностей на море. И все же, наконец, он говорит: «Я думаю, я могу взять его залог». Однако он отказывается от приглашения Бассанио на обед; он будет вести дела с христианами, но есть с ними — против его принципов.

  Когда внезапно появляется Антонио, Шейлок (в стороне) выражает презрение к нему, говоря, что он ненавидит Антонио, потому что он христианин, но что более важно, он ненавидит Антонио, потому что Антонио ссужает деньги людям без начисления процентов; более того, Антонио публично осуждает Шейлока за чрезмерную заинтересованность в его ростовщичестве.В конце концов, Шейлок соглашается одолжить Бассанио три тысячи дукатов. Затем Антонио говорит, что он, как правило, никогда не ссужает и не занимает деньги, получая или давая проценты. Тем не менее, из-за неотложной нужды своего друга Бассанио Антонио готов нарушить это правило. Срок кредита будет составлять три месяца, и Антонио предоставит залог в качестве обеспечения.

  Пока Бассанио и Антонио ждут, чтобы узнать процентную ставку, которую Шейлок взимает за ссуду, Шейлок отвлекается. Он рассказывает им о библейской истории о том, как Иаков увеличил свое стадо овец.Он рассчитывает проценты, которые он будет взимать, и объявляет: «Три месяца из двенадцати; тогда позвольте мне посмотреть ставку». Затем Шейлок обвиняет Антонио в том, что он неоднократно плюнул на него и назвал его собакой . И вот Антонио и Бассанио приходят просить у него денег. Тем не менее они гордятся тем, что Антонио — добродетельный человек, потому что он ссужает деньги друзьям без каких-либо процентов. Является ли эта ссуда, спрашивает Шейлок, ссудой, которая будет предоставлена ​​«друзьям»? Напротив; Это , а не , которые можно рассматривать как ссуду между друзьями, — утверждает Антонио.На самом деле, говорит Антонио, Шейлок может расценить это как ссуду врагу, если захочет. Затем, к удивлению, Шейлок говорит, что он хочет дружбы Антонио, и чтобы доказать это, он предоставит ссуду, не взимая ни цента процентов. Но для того, чтобы сделать эту сделку «веселым развлечением», Шейлок хочет ввести штрафную оговорку, предусматривающую, что, если Антонио не сможет выплатить ссуду в течение указанного времени, Шейлок будет иметь право отрезать «фунт мяса» из любой части Антонио. тело. Бассанио возражает против того, чтобы его друг подвергал себя такой опасности ради него, но Антонио уверяет его, что задолго до истечения срока ссуды некоторые из его кораблей вернутся из-за границы и что он сможет погасить ссуду трижды.Шейлок настаивает на том, что наказание — просто шутка. Он ничего не мог получить, потребовав лишиться фунта человеческого мяса, которое не так ценно, как баранина или говядина. Контракт согласован, и, несмотря на опасения Бассанио, Антонио соглашается с условиями Шейлока.

  Анализ

  Эта сцена выполняет две важные функции. Во-первых, он завершает описание двух основных сюжетных линий пьесы: Антонио соглашается на залог Шейлока — три тысячи дукатов за фунт мяса; и, во-вторых, что более важно драматично, эта сцена представляет самого Шейлока.В этой сцене Шекспир сразу дает понять, почему Шейлок — самая сильная драматическая фигура в пьесе и почему так много великих актеров считают эту роль одной из самых достойных ролей во всех шекспировских драмах.

  Шейлок входит первым; Бассанио следует за ним, пытаясь получить ответ на его просьбу о ссуде. Повторения Шейлока («Ну … три месяца … хорошо») уклоняются от прямого ответа на мольбы Бассанио, заставляя Бассанио отчаянно нетерпеливо задавать вопросы в строках 7 и 8; эффект здесь подобен нетерпеливому умоляющему ребенку, издевающемуся над взрослым.На протяжении всей сцены и Бассанио, и Антонио часто кажутся наивными по сравнению с Шейлоком. У Шейлока есть то, чего они хотят — деньги, и и Антонио, и Бассанио думают, что они должны получить ссуду денег, но ни один из них не понимает природу Шейлока.

  В ответ на требование Бассанио о прямом ответе Шейлок по-прежнему избегает прямого ответа. Шейлок знает, что делает, и использует это время, чтобы уточнить значение слова «хорошо» применительно к Антонио.Только после достаточного «торга» он наконец раскрывает свои намерения: «Думаю, я могу забрать его залог». При входе Антонио Шейлоку предоставляется длинная пауза, в которой он обращается непосредственно к аудитории. Шекспир часто использует приемы отступлений и монологов, чтобы дать своим героям и, в данном случае, его «злодею» шанс немедленно разъяснить аудитории свои намерения и мотивы — как это делает Шейлок здесь.

  Заявление Шейлока о своей ненависти к Антонио немедленно усиливает драматизм сцены; аудитория теперь ждет, чтобы увидеть, каким образом он сможет поймать Антонио «на бедре» и «подпитать жиром древнюю обиду, которую я испытываю к нему.«Затем Бассанио вызывает Шейлока обратно с передней части сцены, и он делает вид, что впервые замечает Антонио. Их приветствие имеет иронический оттенок для публики, которая только что услышала мнение Шейлока об Антонио. Затем следует спор между Антонио и Шейлок о ростовщичестве или получении процентов по ссуде — разрешено Шейлоку, но не Антонио, согласно моральному кодексу Антонио.

  Заставляя Шейлока не брать на себя обязательство немедленно одолжить Антонио деньги, Шекспир создает драматический кризис.Например, растущее нетерпение Антонио ведет к усилению высокомерия; он сравнивает ростовщика с «гнилым сердцем яблоком». Тем не менее, Шейлок не отвечает; он делает вид, что размышляет о деталях ссуды, производя от Антонио резкое и дерзкое замечание: «Что ж, Шейлок, будем ли мы смотреть на тебя?» Только тогда Шейлок начинает отвечать прямо, и он делает это с расчетливым спокойствием. «Синьор Антонио, — говорит он, — много раз / В« Риальто »вы меня оценивали». Его слова сдержаны, но несут в себе холодную угрозу, которая сразу заставляет Антонио замолчать.При фразе «Ты называешь меня заблудшим, беспощадным псом» Шейлок показывает нам, что Антонио «вычистил свой рев на мою бороду / И наступил мне ногой, как ты отвергаешь чужую собаку / За свой порог!» Это яркое драматическое изменение, достигающее кульминации в его насмешливых строках: «Есть ли у собаки деньги? Возможно ли это / Собака может одолжить три тысячи дукатов?»

  Если не считать ранее Шейлока («Я буду ненавидеть его [Антонио], потому что он христианин»), публика была склонна обозначить Шейлока как «злодея» в этой драме; любой, кто ненавидит человека просто потому, что он христианин , должен логически быть злодеем.Однако сейчас в этой речи гораздо больше глубины и сложности; нам дается наиболее показательный взгляд на человека, который был жертвой, чье причинение страданий другим напрямую связано с его собственными страданиями. Шекспир манипулирует нами эмоционально; мы должны пересмотреть характер Шейлока.

  После того, как Шейлок восстанавливает контроль над собой и умело ведет Антонио к скреплению связи, он говорит, что «хотел бы подружиться» с Антонио. Это дает ему предлог, чтобы не обращать внимания на узы, но узы, скрепленные «в веселой игре» — узы, где фунт мяса может быть «отрезан и взят / В какой части твоего тела мне нравится.«Здесь у Шекспира есть трудная проблема: заставить нас поверить в то, что Антонио на самом деле достаточно невиновен, чтобы принять такое условие; в конце концов, Антонио, вероятно, пятьдесят лет, и он богатый торговец; он не школьник, а это« веселое развлечение » связь абсурдна. Ясно, что для нас интерес Шейлока в данном случае не только в деньгах, но Антонио не осознает этого, а также не осознает или полностью понимает всю глубину ненависти Шейлока к нему. Поэтому его невозможно убедить что эта связь опасна.Для него связь — это просто «веселая связь». И, таким образом, Шейлок может риторически спросить Бассанио: «Прошу вас, скажите мне следующее: / Если он прервет свой день, что я должен получить / Взысканием конфискации?»

  Шекспир создал ситуацию, в которой человек отдал свою жизнь в руки морального врага, и исход зависит от удачи, то есть от того, выживут ли торговые суда Антонио пиратов и в открытом море. Антонио и Шейлок диаметрально противоположны. Шейлок хитрый, осторожный и лукавый; он принадлежит к расе, преследуемой с самого начала.Как христианин, Антонио легкомыслен, доверчив, немного меланхоличен, романтичен и наивен. Шейлок доверяет только материальному, то есть облигациям. Антонио верит в нематериальное, то есть в удачу. Здесь Шейлок кажется почти параноиком и мстительным, но, с другой стороны, Антонио кажется невежественно самоуверенным — довольно глупым, потому что ему так не хватает здравого смысла.

  Нарушение правил превышения скорости — raleightrafficticket.com

  НАРУШЕНИЯ СКОРОСТНЫХ БИЛЕТОВ

  Самым распространенным нарушением правил дорожного движения, которое занимается наша фирма, являются штрафы за превышение скорости.В округе Уэйк каждую неделю полицейские выдают тысячи штрафов за превышение скорости. По этим билетам людей засыпают письмами от дорожных юристов. Наша фирма не рассылает оскорбительные письма . Мы полагаемся на качество наших услуг и наш опыт. Практически весь наш бизнес исходит от рефералов. Мы считаем, что мы лучший юрист по штрафам за нарушение правил дорожного движения.

  Ниже приводится краткое изложение законов о штрафах за превышение скорости в Северной Каролине.

  Билеты на превышение скорости делятся на несколько категорий.

  1. Превышение заявленной скорости. С. 20-141
  2. Превышение скорости ниже заявленной (да, это нарушение) С. 20-141
  3. Превышение скорости в рабочей зоне. С. 20-141 (и2)
  4. Скорость в школьной зоне G.S. 20-141.1
  5. Speed ​​Competition G.S. 20-141.3
  6. Безрассудное вождение G.S. 20-140

  Превышение заданной скорости.

  Водители обязаны соблюдать указанные ограничения скорости. Если не указано иное ограничение скорости, применяются следующие ограничения: (1) 35 миль в час внутри муниципальных границ и (2) 55 миль в час за пределами муниципальных границ и (3) 70 миль в час на межгосударственной системе автомагистралей.Органы местного самоуправления имеют право устанавливать ограничения скорости в пределах своей юрисдикции, но государство сохраняет контроль над ограничениями скорости на всех дорогах в системе автомобильных дорог штата. Любое вождение, превышающее эти ограничения, может привести к выдаче штрафов за превышение скорости. Большинство этих билетов являются нарушениями. Тем не менее, управление транспортным средством с превышением предельной скорости более чем на 15 или более 80 миль в час является правонарушением класса 3 .

  Судимость за штраф за превышение скорости может повлиять как на вашу страховку, так и на ваши права.У нас более 20 лет опыта работы с билетами, и мы готовы помочь вам с вашими. Если вы хотите получить наилучший результат, позвоните нам сегодня по телефону 919-729-9000.

  Скорость ниже заявленной

  Запрещается управлять пассажирским транспортным средством на межгосударственной и основной магистралях на скоростях, меньших, чем следующие:

  1. Сорок миль в час в зоне скорости 55 миль в час.
  2. Сорок пять миль в час в зоне скорости 60 миль в час или выше

  Также никто не должен управлять транспортным средством на шоссе с такой низкой скоростью, которая препятствует нормальному и разумному движению транспорта.

  Есть определенные исключения, но слишком медленное вождение может повлиять на ваши права и страховку.

  Превышение скорости в рабочей зоне

  Судебный приговор за превышение скорости в рабочей зоне оказывает такое же влияние на права и страховку, как и обычный штраф за превышение скорости. Основное различие между ними заключается в том, что обвинение в превышении скорости на рабочем месте влечет за собой колоссальный обязательный штраф в размере 250 долларов США! Единственный способ избежать этой дополнительной суммы — получить молитву для осуждения (PJC).Молитва о вынесении приговора может быть предоставлена ​​только председательствующим судьей и в основном отменяет наложение штрафа. Те же правила страхования применяются к билетам в рабочую зону, а это означает, что молитва о вынесении приговора не позволит уплате платы за превышение скорости на рабочем месте повлиять на вашу страховку до тех пор, пока никто из членов семьи не использовал молитву для вынесения приговора в течение последних трех лет.

  Превышение скорости в школьной зоне

  Превышение скорости в школьной зоне — сложное обвинение, поскольку окружная прокуратура особенно тщательно следит за безопасностью детей.

  Обозначение школьной зоны может быть выполнено двумя способами; табличкой или электронной мигалкой.

  Если обозначить зону знаком, то знак должен делать следующее:

  1. Уведомить о зоне.
  2. Сообщите об ограничении скорости.
  3. Сообщите дни и часы, когда действует нижний предел.

  При использовании электронного мигалки, сама мигалка во время работы выдает уведомление о зоне, ограничении скорости, а также днях и часах действия нижнего ограничения.Электронные мигалки могут быть активны только во время занятий в школе.

  Как и билет в рабочую зону, за билет в школьную зону также взимается крупный штраф в размере 250 долларов США. Однако, в отличие от штрафов за превышение скорости в рабочей зоне, за превышение скорости в школьной зоне начисляются страховые баллы независимо от скорости осужденного. Например, если ваша первая судимость — превышение скорости 9 в рабочей зоне, страховых баллов не будет, но если ваша первая судимость — превышение скорости 9 в школьной зоне, будут страховые баллы.Следовательно, только снижение скорости в школьной зоне не является эффективным способом снижения страховых баллов. Один из способов (кроме увольнения) избежать страховых баллов — это использовать молитву для осуждения. В этом случае молитва о вынесении приговора может быть дана только председательствующим судьей и в основном отменяет выставление баллов.

  Наша фирма имеет 20-летний опыт устранения нарушений школьной зоны. Если вам было предъявлено обвинение в этом правонарушении, позвоните по телефону 919-729-9000 для получения бесплатной консультации.

  Соревнования скорости

  Существует два типа сборов за соревнования по скорости; заранее оговорено и не оговорено заранее.

  Предварительно оформленный билет является правонарушением класса 1 и предусматривает приостановление действия лицензии на три (3) года (ограниченные привилегии доступны через 18 месяцев). Кроме того, он может быть конфискован и продан на автомобиль, использованный в конкурсе.

  Незавершенные соревнования на скорость являются правонарушением класса 2 и дискреционно приостанавливаются на один год.

  Существуют также более строгие правила, которые применяются и к молодым водителям.

  Если вам предъявлено обвинение в одном из этих правонарушений, позвоните нам сегодня по телефону 919-729-9000 для получения бесплатной консультации.

  Безрассудное вождение

  Любое лицо, которое небрежно и неосторожно управляет любым транспортным средством по шоссе или общественному транспорту, умышленно или намеренно пренебрегая правами или безопасностью других лиц, виновно в неосторожном вождении. Неосторожное вождение — это проступок 2-го класса.

  Безрассудное вождение — это универсальная нагрузка, которая часто связана с высокими скоростями или превышением скорости без других нарушений движения. Во многих случаях офицер обвиняет человека как в превышении скорости, так и в безрассудном вождении, когда превышение скорости превышает 25 миль в час. По сути, офицер набрасывается на водителя, обвиняя в одном и том же случае два разных правонарушения. Это вызывает проблему при попытке разрешить дело, поскольку осуждение за неосторожное вождение и превышение скорости более 55 в одном и том же случае приводит к приостановке действия лицензии.

  Наша фирма хорошо разбирается в таких случаях. Позвоните нам по телефону 919-729-9000 для бесплатной консультации .

  Как читать электронные ссылки (ecitation)

  Почти 90 процентов всех штрафов за превышение скорости в Северной Каролине — это электронные билеты, которые создает и распечатывает офицер на месте происшествия. В билете будет указана информация о дате, времени и месте предполагаемого правонарушения, имени, адресе и номере лицензии водителя, дате, времени и месте судебного заседания и предъявленном обвинении.

  Важно отметить, что обвиняемого нарушения обычно не соответствует скорости, рассчитанной офицером. Эта информация предоставляется под обвинением в правонарушении и указывает метод, использованный для расчета скорости, и «фактическую» скорость, измеренную офицером. Например, «L 65 S» означает, что офицер определил скорость с помощью лидара, направленного сбоку от транспортного средства, когда оно проезжало мимо. «R 45 F» означает, что офицер использовал радиолокационную синхронизацию, когда машина приближалась к нему.Эта информация может иметь решающее значение для определения наличия действительной защиты от обвинения.

  Что такое лидар?

  Лидар (световое обнаружение и дальность) — это новая технология, которая позволяет офицеру нацеливаться на конкретную машину. Лазерный луч имеет ширину всего 18 дюймов и может выделить одну машину в группе. Лидар считается надежным, чтобы подтвердить оценку офицером скорости.

  Что такое радар?

  Радары излучают радиоимпульсы и измеряют отражение.Это старая технология, которая до сих пор используется для измерения скорости. Радар также используется для подтверждения оценки скорости офицером.

  Как офицер определяет скорость (A) или темп (P)?

  Офицер может также определить темп или приблизиться к транспортному средству с помощью вычислений. Если офицер неподвижен, он или она может определить пройденное расстояние за определенный промежуток времени, чтобы обоснованно оценить скорость. Офицер также может отслеживать другой автомобиль во время движения.

  Почему не следует оплачивать билет за превышение скорости онлайн

  Wake County разработало новую онлайн-процедуру для оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Этот процесс позволяет человеку оплачивать билеты онлайн, которые «не подлежат отмене» и не требуют явки в суд. Это включает в себя все нарушения скорости, за исключением движения со скоростью более 80 миль в час и превышения скорости более чем на 15 миль в час (при условии, что скорость превышает 55 миль в час). Это означает, что почти каждое нарушение превышения скорости может быть оплачено онлайн без обращения в суд.Однако оплата билета является признанием ответственности за предъявленное обвинение. В результате почти каждый билет, оплачиваемый онлайн, в конечном итоге приводит к увеличению страховки и / или приостановке действия лицензии! В результате , o ne никогда не должны оплачивать штраф за превышение скорости через онлайн-систему без предварительной консультации с адвокатом.

  Штрафы за превышение скорости приговора

  Штрафы за превышение скорости включают штрафы, увеличение стоимости страховки и возможное приостановление действия водительских прав.Суровость наказания зависит от предыдущего водительского стажа, применимого ограничения скорости и того, насколько быстро водитель ехал при остановке.

  Подразделение автотранспортных средств обязано приостанавливать действие водительских прав любого лица, признанного виновным в (1) вождении со скоростью более 80 миль в час или (2) превышении объявленного ограничения скорости более чем на 15 миль в час в то время, когда это лицо также ехал со скоростью более 55 миль в час. Другими словами, вождение 56 в зоне 40 или 61 в зоне 45 может стоить вам ваших прав (но не 51 из 35).

  Несколько обвинительных приговоров за превышение скорости в течение 12 месяцев также могут привести к приостановлению действия ваших водительских прав. Приостановление действия лицензии подлежит 60-дневному апелляционному периоду, и при определенных обстоятельствах судья районного суда может разрешить ограниченные водительские права, а не полную приостановку. Судья имеет право наложить любые ограничения, которые он или она сочтет необходимыми для таких ограниченных водительских прав.

  Как ускорение билетов влияет на страхование

  Если вы приобретете новую автомобильную страховку или измените свое страховое покрытие (включая добавление нового водителя), ваша страховая компания будет «оглядываться» на три года назад для каждого участника полиса, чтобы определить любые нарушения движения (штрафы за превышение скорости, билеты со знаком остановки и т.) В Северной Каролине страховая компания может использовать эти обвинительные приговоры для установления или повышения ваших страховых ставок. Есть два основных исключения. Страховая компания не может повысить ваши ставки в середине потока для любого водителя, у которого есть только одна судимость за превышение скорости на 10 или меньше. Страховая компания не может повысить ваши ставки в середине потока, если один из членов семьи использовал молитву для продолжения приговора (PJC).

  Представляя интересы наших клиентов, мы изучаем все области страхования и уголовного права, чтобы определить наилучший способ урегулирования обвинения.Например, в некоторых случаях мы советуем продолжить рассмотрение дела после периода продления страховки, чтобы избежать дополнительного увеличения. В других случаях мы можем посоветовать удалить предыдущую молитву о вынесении приговора, которая была ненужной, чтобы использовать ее для нового обвинения. В любом случае вы можете быть уверены, позвонив в нашу фирму, что получаете наилучшие услуги и результат.

  Если у вас есть штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые вы хотели бы обсудить с нами, позвоните по телефону 919-729-9000 , чтобы получить бесплатную консультацию и найти юриста по дорожным штрафам для вашего дела.

  Решения

  NCERT для класса 3 Английский язык Как движутся существа

  Решения NCERT для класса 3 Английский язык Как решения книги о перемещениях существ доступны в формате PDF для бесплатной загрузки. Эти мудрые вопросы и ответы по главам книги ncert очень полезны для экзамена CBSE. CBSE рекомендует книги NCERT, и большинство вопросов на экзамене CBSE задаются из учебников NCERT. Класс 3 Английский «Что в почтовом ящике» и решение NCERT для английского языка по главам. Все главы можно бесплатно загрузить с нашего веб-сайта и мобильного приложения myCBSEguide.

  1. Подчеркните все слова действия в стихотворении.

  Отв. Прогулка , прыжок , ползание , дайв , плавание , покачивание , качели , прыжок , парус , танец , бег


  2. Почему мальчики и девочки веселятся больше всего?

  Отв. Мальчики и девочки веселятся больше всего, потому что они могут прыгать, танцевать, ходить и бегать.


  3. Сопоставьте слова в столбце A со словами в столбце B.

  Отв.

  00000000000000

  Колонка A

  Колонка B

  Lions

  Walk

  Ползание

  Уплотнения

  Погружение

  Черви

  Покачивающиеся

  0006

  9207 9207
  9000900090009

  Хмель


  4.Теперь составляйте собственные предложения, используя совпадающие слова.

  Отв. (i) Львы — прогулка: Лев — король леса. Он ходил на мягких лапах.

  (ii) Белки — прыжок: у меня есть домашняя белка, которая прыгает с одного места на другое.

  (iii) Мухи — ползание: Мухи переползают с одного места на другое, поэтому мы должны держать пищу закрытой.

  (iv) Тюлени — ныряние: тюлени ныряют в реку и ловят рыбу.

  (v) Черви — покачивание: Черви покачиваются на грязном и неухоженном месте.

  (vi) Обезьяна — качели: В зоопарке я видел обезьян, раскачивающихся на ветвях деревьев.

  (vii) Птицы — хмель: Мне нравятся птицы, которые стремятся перемещаться из одного места в другое. Еще я хочу прыгать, как птицы.


  5. Расставьте эти слова движения от медленного к быстрому.

  Беги, ходи, подпрыгивай, ползай.

  Отв. Ползать, прыгать, ходить, бегать.


  6. Подчеркните молчащие буквы в следующих словах:

  Идите, прямо, больше, поймайте, успокойтесь, поговорите

  Отв. Wa l k, Strai g ht, Mor e , Cau g ht, Ca l m, Ta l k.


  7. Говорите вслух.

  Отв. (i) Белка

  (ii) Вопрос

  (iii) Королева

  (iv) Одеяло

  (v) Тихо

  (vi) Достаточно


  8. Что вы делаете, когда вам скучно?

  Отв. Я смотрю телевизор или журнал.

  Решения NCERT для английской поэмы 3 класса Глава 10 Как движутся существа

  Решения NCERT Английский язык 3 класса Как движутся существа PDF (Загрузить) Бесплатно из приложения myCBSEguide и веб-сайта myCBSEguide.Ncert solution class 3 English включает решения для учебников из Class 3 English Book. Решения NCERT для английского языка класса 3 CBSE содержат в общей сложности 20 глав. 3 Решения NCERT на английском языке в формате PDF для бесплатного скачивания на нашем сайте. Решения Ncert English class 3 PDF и English ncert class 3 PDF-файлы с последними модификациями и согласно последней программе CBSE доступны только в myCBSEguide.

  Решения NCERT для 3–12 классов английского языка

  Приложение CBSE для студентов

  Чтобы загрузить решения NCERT для 3 класса EVS, хинди, английский язык, математика, посетите приложение или веб-сайт myCBSEguide.myCBSEguide предоставляет образцы документов с решениями, тестовые документы для практики по главам, решения NCERT, образцы решений NCERT, заметки о быстрой редакции для готовой справки, статьи с предположениями CBSE и статьи с важными вопросами CBSE. Все образцы статей доступны через — лучшее приложение для студентов CBSE и веб-сайт myCBSEguide.

  Коронавирус закрыл школы. Как они будут выглядеть, когда снова откроются?

  ЗАКРЫТЬ

  Если школу отменили, а вы застряли дома с детьми, вы все равно можете помочь им выучить ценные уроки, даже если вы не являетесь экспертом.США СЕГОДНЯ

  Представьте на мгновение, что американские дети вернутся в школу этой осенью.

  Учебная неделя выглядит совершенно иначе: большинство учеников посещают школу два или три дня в неделю, а остальную часть обучения проводят дома. В школе парты расставлены, чтобы не трогать. Некоторые классы расширяются до неиспользуемых спортзалов, библиотек или художественных кабинетов — они остаются пустыми, пока школы приостанавливают мероприятия, в которых собирается много детей.

  Прибытие, увольнение и перерыв происходят в шахматном порядке и через определенные двери, чтобы способствовать физическому дистанцированию.Студенты обедают за своими партами. Те, кто достаточно взрослый, чтобы сменить класс, каждый день перемещаются с одной и той же группой — или учителя передвигаются, а ученики остаются на месте — чтобы не допустить смешивания с новыми группами.

  Учителя и другие работники сферы образования, подверженные более высокому риску заражения вирусом, продолжают преподавать дома, в то время как более молодые или более здоровые педагоги преподают лично.

  Все моют руки. Много.

  Вытираются школьные поверхности, к которым часто прикасаются. Много.

  Персонал склеивает знаки социального дистанцирования во время подготовки к открытию временно закрытой начальной школы Schloss-Schule 21 апреля 2020 года в Хеппенхайме, Германия.Школы по всей Германии готовятся к открытию в ближайшие недели в рамках общих мер по ослаблению изоляции от коронавируса. (Фото: Алекс Гримм, Getty Images)

  Этот план потенциального школьного дня был составлен на основе интервью с более чем 20 руководителями образования, которые определили, как будут выглядеть вновь открытые школы осенью. В отсутствие вакцины от COVID-19 они знают, что социальное дистанцирование и гигиена будут важны для ограничения распространения вируса. Вопрос в том, как реализовать эти меры в школах, обычно заполненных переполненными коридорами, численностью классов более 30 человек и сотнями столовых.

  «Все это ошеломляет», — сказал Дэн Вайсберг, бывший районный чиновник и глава TNTP, некоммерческой организации, ранее известной как The New Teacher Project, которая помогает округам набирать и нанимать более эффективных учителей.

  Помимо общих рекомендаций по охране здоровья, школам придется решать остальное самостоятельно — с небольшими новыми деньгами для оплаты необходимых изменений.

  «Вот здесь могут помочь федеральные доллары», — сказал Вайсберг. «Вот где может помочь государственное руководство.Именно здесь может помочь стимулирование людей к идее того, как планировать на следующий год ».

  Вместо этого школы получают противоречивые сигналы. По сообщениям, президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с губернаторами в понедельник сказал, что им следует« серьезно подумать »об открытии государственных школ до окончания учебного семестра. Это после того, как 43 штата и Вашингтон, округ Колумбия, уже приказали или рекомендовали закрыть школы до конца учебного года, согласно журналу Education Week.

  Когда школы снова откроются? Не скоро , говорят лидеры образования, несмотря на заявления Трампа

  Проект нового руководства Центров по контролю и профилактике заболеваний по возобновлению экономики рекомендует школам размещать парты на расстоянии шести футов друг от друга, подавать обед в классах и закрывать игровые площадки, сообщает Associated Press.

  Рекомендации CDC для школ до сих пор были расплывчатыми. Он предложил школам обратиться к местным чиновникам здравоохранения для принятия решений об увольнении, отмене мероприятий и других мерах социального дистанцирования. CDC никогда прямо не предлагал школам отменить — губернаторы и руководители школ призывали к этому самостоятельно.

  «Экономика будет определять выбор», сделанный школьными округами

  Повторное открытие школ имеет решающее значение для полного восстановления экономики. Больше родителей могут работать, когда их дети ходят в школу.Не менее важно: многие дети мало учатся дома. Менее всего обучаются ученики, у которых нет устройств и доступа к Интернету, многие из которых уже отставали в учебе еще до закрытия школ.

  Школы США не были готовы к мгновенному переходу на виртуальное обучение, и ситуация усугубила неравенство между учениками, у которых есть поддержка и ресурсы дома, и теми, у кого их нет.

  «Исторический академический регресс»: Почему домашнее обучение так сложно на фоне закрытия школ

  Но возвращение детей в школу вызывает серьезные опасения по поводу здоровья, не столько для детей — которые, кажется, менее подвержены риску заболеть — но для учителей и родителей . Предварительные исследования показали, что дети могут переносить и передавать вирус, не проявляя никаких симптомов.

  ЗАКРЫТЬ

  Поскольку большинство школ закрыто на год, учащиеся и их семьи пытаются составить график домашнего обучения, который работает для них самих. США СЕГОДНЯ

  Во многих школьных зданиях не хватает места, чтобы держать детей на расстоянии шести футов друг от друга. Вот почему руководители образования предвидят необходимость продолжения виртуального обучения, при котором дети будут посещать школу лично в разные дни или недели.

  И это только начало. Округа также должны решить проблему питания, особенно для 52% студентов, которые имеют право на бесплатные обеды или обеды по сниженной цене и зависят от этого питания. Школы должны иметь достаточно квалифицированный персонал для обучения студентов в небольших группах. Они должны оказывать эмоциональную поддержку сотрудникам и студентам. И им нужно разработать меры, чтобы помочь догнать отсталых детей.

  «Учителей будет отток», — сказал Вайсберг.«И какие бы проблемы ни существовали, они будут намного хуже, если вы не будете полностью укомплектованы персоналом».

  Тогда школы должны придумать, как за все это платить.

  «Экономика будет определять выбор округов», — сказала Маргарита Роза, профессор и директор лаборатории эдуномики Джорджтаунского университета.

  В понедельник суперинтенданты из 62 крупнейших школьных округов страны призвали Конгресс выделить еще около 200 миллиардов долларов в стабилизационные фонды на образование, чтобы поддержать бюджеты, купить больше технологий для семей и лучше обслуживать учащихся с низкими доходами и людей с особыми потребностями. .

  В Калифорнийском объединенном школьном округе Лонг-Бич с 84 школами и 10 000 сотрудников отделы сокращают свои бюджеты в ожидании получения меньших денежных средств от штата. Суперинтендант Крис Штайнхаузер, подписавший письмо в Конгресс, сказал, что его округ ожидает получить от 10 до 15 миллионов долларов в виде федеральных стимулирующих долларов от Закона о CARES, но это примерно четверть федеральной помощи, которую округ получил в первый год последний экономический спад.

  «Я бы сказал, что сегодняшний экономический кризис будет намного хуже», — сказал Штайнхаузер.

  Президент Дональд Трамп подписывает закон CARES 27 марта 2020 г. (Фото: Джим Уотсон / AFP через Getty Images)

  Как другие страны вновь открывают школы

  Руководители США наблюдают и учатся у других стран, которые вновь открывают свои школы. . 15 апреля Дания вновь открыла школы для младших классов. Классы вмещали не более 10 учеников в каждой, а парты располагались на расстоянии более шести футов друг от друга.В некоторых случаях дети перемещаются группами, которые остаются неизменными изо дня в день.

  Лидеры Израиля на этой неделе предварительно одобрили отправку учеников до третьего класса обратно в школу с воскресенья, сообщает The Times of Israel. Старшие ученики будут продолжать учиться дома. Классы будут небольшими, а воспитанники будут разделены на группы, которые собираются в разные дни, в соответствии с планом, который зависит от того, насколько низкий уровень инфицирования будет.

  Стратегия Швеции: Высокопоставленный чиновник говорит, что «коллективный иммунитет» может появиться через несколько недель

  Шанхай и Пекин начали возвращать некоторых студентов на этой неделе.Германия вернула учащихся средних и старших классов для сдачи экзаменов на повышение квалификации.

  Персонал устанавливает панель из оргстекла на столе учителя во время подготовки к открытию временно закрытой начальной школы Schloss-Schule 21 апреля 2020 года в Хеппенхайме, Германия. (Фото: Алекс Гримм, Getty Images)

  Эстония планирует начать возвращение детей с ограниченными возможностями в середине мая, по словам Джейка Брайанта, бывшего учителя и ассоциированного партнера глобальной консалтинговой фирмы McKinsey & Company, которая опубликовала новый отчет. Среда с идеями для школ, которые планируют открыть снова.

  Американские школы могли бы рассмотреть вопрос о возвращении уязвимых учеников в первую очередь для более индивидуальной помощи или о выделении им большего количества дней личного обучения, сказал Брайант. Учащиеся с ограниченными возможностями или те, чьи семьи полагаются на школы в плане питания или другой помощи, могли посещать занятия лично три дня в неделю, в то время как более обеспеченные студенты с доступом к технологиям дома могли посещать занятия два дня в неделю.

  «Я не верю, что открытие будет линейным путем к нормальному состоянию», — сказал Брайант.

  Он также сказал, что школам придется улучшить дистанционное обучение, будь то из-за возобновления вируса, необходимости изолировать инфицированных учащихся или потому, что школьные дни необходимо разделить, чтобы освободить больше места в классах.

  «Студенты столкнутся с крутым холмом, чтобы вернуться в свой класс, так как у них, вероятно, будет меньше времени на обучение, пока вакцина не станет широко доступной», — добавил он.

  Некоторые уроки можно извлечь из школ в Западной Африке, которые открылись в 2015 году после нескольких месяцев закрытия для сдерживания вспышки вируса Эбола.

  У либерийского мальчика проверяют температуру в центре Монровии, Либерия, 14 января 2016 г. (Фото: EPA)

  Дебора Малак, в то время посол США в Либерии, сказала, что городам и округам, вероятно, придется принять ряд решений. , исходя из их частоты местных инфекций. Она сказала, что отсутствие данных об инфекциях и других аспектах COVID-19 по-прежнему является самой большой проблемой, с которой сталкиваются органы здравоохранения США.

  «Мы прошли через все это (в Либерии) в течение нескольких месяцев», — сказала она.«Когда эпидемия уже перед вами, и вы пытаетесь наверстать упущенное, находиться в этом неприятном месте».

  Помимо учебы, школы обременены раздачей еды

  Школы стали ключевым ресурсом для семей, нуждающихся в продовольственной помощи, которая, вероятно, будет продолжаться независимо от того, какой школьный сценарий сложится.

  Завтрак и обед в зданиях этой осенью во многом будут зависеть от того, как округа переносят нехватку продовольствия и денег, которая в настоящее время преследует программы экстренного питания, которые обеспечивали питание учащихся с момента закрытия школ.

  Работникам общепита пришлось переосмыслить традиционный завтрак из-за нехватки основных продуктов питания, таких как молоко, по словам Дайан Пратт-Хевнер, пресс-секретаря некоммерческой ассоциации школьного питания.

  «Большинство наших школьных директоров по питанию работали со своими (нескоропортящимися) запасами, чтобы убедиться, что ничего не потрачено впустую, но это означает, что, когда они вернутся в школу, у них не будет никаких резервов», — сказала она. «Поэтому им нужно будет найти способ пополнить запасы, чтобы дать студентам полноценное питание.

  Кэти Уилсон, генеральный директор Urban School Food Alliance, говорит, что 12 крупных школьных округов, входящих в ее ассоциацию, в совокупности теряют 38,9 миллиона долларов в неделю, подавая еду своим ученикам во время закрытия школ, без дохода, который они получают от учащихся, которые платят за питание .

  Без федеральной финансовой помощи программы школьного питания будут вынуждены делать сокращения, а это означает, что будет меньше работников кафетерия, которые будут готовить еду, сказал Уилсон. Школам также придется выяснить, как готовить и подавать еду в зданиях, соблюдая меры социального дистанцирования.

  У школьных работников питания уже не хватает расходных материалов, перчаток, масок и чистящих средств, заявили Пратт-Хевнер и Уилсон.

  Дафна Дюре из USA TODAY Network внесла свой вклад в этот отчет.

  Охват образования в США СЕГОДНЯ стал возможен частично благодаря гранту Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Фонд Гейтса не предоставляет редакционных материалов.

  Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.usatoday.com/story/news/education/2020/04/29/coronavirus-schools-reopen-online-homeschool/3031945001/

  ЦЕНТРАЛЬНАЯ ШКОЛА

  Дорогие семьи начальных классов,

  Мы хотим предоставить вам продолжение сообщения суперинтенданта О’Ши от 29 марта -го года, в котором он передал план округа по организации дистанционного обучения наших студентов таким образом, чтобы внести уточнения в процесс обучения. следующие области.

  1. Расширенная структура: Дистанционное обучение вашего ребенка станет более структурированным. Мы будем придерживаться рекомендации MA DESE, согласно которой учащиеся должны заниматься осмысленным и продуктивным обучением примерно половину продолжительности обычного школьного дня. Мы понимаем, что детям нужно дополнительное время для анализа заданий и организации работы. Кроме того, ожидается, что у учащихся будет время для игр, физической активности и изучения искусства.Учителя будут проводить «обучение под руководством учителя», следуя этим правилам:

  • Чтение: 30-минутный урок минимум три раза в неделю.

  • Письмо: 30-минутный урок минимум три раза в неделю.

  • Математика: 30-минутный урок минимум три раза в неделю.

  • SS / Естествознание: будет сохранена текущая структура возможностей обучения, которая предоставляет студентам разнообразный выбор для закрепления, применения и углубления предыдущего обучения.

  • Арт. Музыка; ПЭ; Библиотека / СМИ, технологии: минимум три возможности структурированного обучения в неделю.

  Обратите внимание, что уроки могут быть представлены во многих форматах и ​​включать различные компоненты, которые занимают 30 минут.

  II. Видеоконференцсвязь: Следуя инструкциям, выпущенным для семей и сотрудников 25 марта, преподаватели, возможно, начали использовать Zoom или Google Meet в качестве инструмента для поддержания необходимых связей между учителем и учеником. Эти инструменты можно использовать prek-5, но решение будет оставлено на усмотрение учителя . Следовательно, уроки в вышеуказанных областях могут быть предварительно записаны или могут быть синхронными уроками.

  Важно отметить, что мы осознаем противоречивые проблемы, которые возникают при предоставлении синхронного обучения нашим самым юным ученикам. Многие учителя записывают чтение вслух, сообщения на утренних собраниях и различные другие мероприятия, которые помогают детям сохранять близость и связь с повседневными делами своего школьного мира.Тем не менее, мы не ожидаем, что учителя в этом классе будут преподавать через синхронные уроки. В случае реализации, мы надеемся, что учителя будут использовать ее так, как они сочтут целесообразным с точки зрения развития детей и выполнимым для семей.

  III. Новые материалы и концепции: В то время как учителя будут продолжать укреплять, применять и углублять предыдущее обучение по областям учебной программы, начнется внедрение новых материалов и концепций. Учителя будут сотрудничать со своими коллегами по классу, специалистами по вмешательству и группами специального образования, чтобы определить новые и важные методы обучения чтению, письму и математике, создавая гибкую область и последовательность, учитывающую стандарты обучения.

  Учителя сообщают семьям определенное время, которое будет считаться «защищенным временем» для планирования с коллегами. Учителя не будут доступны в течение этого периода времени, хотя учащиеся по-прежнему будут иметь возможности для обучения.

  IV . Обратная связь / оценка: В классах PreK-5 учащиеся по-прежнему будут демонстрировать свои знания учителю, когда это практически возможно. Кроме того, учителя каждого класса будут определять и включать в себя обязательных или ежедневных занятий по чтению, письму и математике. должны выполнить. будут заданиями / задачами, которые учителя будут использовать, чтобы предоставить учащимся более конкретную обратную связь, а также предоставить учителям оценку обучения. Многие студенты знакомы с этим термином и поймут, что задание должно быть выполнено за до , чтобы выбрать другие возможности обучения.

  V. Вмешательство : Специалисты по чтению и математике и преподаватели начнут более целенаправленное вмешательство со своими нынешними учениками на следующей неделе. Семьи могут ожидать дополнительных контактов со специалистами с необходимой информацией, чтобы двигаться дальше на следующей неделе.

  VI. Специальное образование : Услуги специального образования будут продолжены в соответствии с новыми руководящими принципами. Округ государственных школ Лонгмидоу внимательно следит за рекомендациями штата и федерального правительства о том, как обеспечить равенство и доступ для всех учащихся. Longmeadow продолжит предоставлять бесплатное и соответствующее государственное образование (FAPE) всем учащимся. Работая совместно, директора школ, классные преподаватели и учителя специального образования будут предоставлять ресурсы, поддержку и услуги для обеспечения доступа и непрерывности обучения.Семьи могут ожидать дополнительных контактов со стороны учителей специального образования с необходимой информацией, чтобы двигаться дальше на следующей неделе.

  VII. График : Мы знаем, что семьи, возможно, видели доказательства описанного выше сдвига на этой неделе, но планы не будут полностью реализованы до понедельника, 6 апреля, даты окончания первоначального периода закрытия, который сформировал наши первоначальные планы. Убедительно просим Вас проявить терпение, пока планы обретают форму. Планы будут выглядеть немного по-разному в каждом классе, поскольку учителя будут помнить о подходящих для развития способах облегчения обучения наиболее оптимальным способом в этих исторических обстоятельствах.

  Наши преподаватели обязуются продолжать и поддерживать прочное и постоянное общение с семьями, которое демонстрирует отзывчивость к уникальным потребностям. Как сообщества начальной школы и как округ, мы помним о дезориентирующих обстоятельствах, в которых мы оказались, и мы стремимся продемонстрировать сочувствие, гибкость и поддержку нашим ученикам и семьям. Мы также стремимся сделать школьный мир вашего ребенка подобием нормального с помощью наших практик и принятия решений, зная, что мы даем ощущение близости, безопасности и комфорта.

  Для нас очень важно, чтобы учащиеся продолжали учиться в соответствии с этими рекомендациями, если они мотивированы своей работой. Однако, если в какой-то момент обучение станет проблемой для вашего ребенка или вас, пожалуйста, сделайте паузу и обратитесь к учителю вашего ребенка.

  Мы приветствуем и приветствуем ваши идеи и отзывы в ближайшие дни. Мы посылаем вам наши самые искренние пожелания благополучия нашим драгоценным студентам и нашим семьям.

  С уважением,

  Донна Хаттон, директор Бет Нельсон, директор Эми Стек, директор

  Школа центра Wolf Swamp Road School Школа Blueberry Hill

  Приложение: Руководство по дистанционному обучению от 16 марта

  Копия семейного письма

  .

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *