Як написати твір роздум: Як писати твори? — Твори ЗНО – Як писати твір-роздум

Як писати твори? — Твори ЗНО

І. Структура твору-роздуму

Школярам потрібно пояснити, що будь-який твір (попри те, що саме слово передає очевидний творчий, вільний характер процесу) має чітку структуру й будується за стрункою схемою: вступ, основна частина, висновок. Твір-роздум – особливий текст, будова якого визначена закона­ми логіки. До того ж оцінювання висловлення було б суб’єктивним, якби вчитель керувався лише критерієм «подобається – не подобається». Тож дотримання певної визначеної схеми під час написання твору-роздум – доконечна вимога, виконання якої допоможе учневі переконливо довести свою думку, а вчителеві дасть орієнтири для об’єктивного оцінювання. Отож пропонуємо старшокласникам запам’ятати структуру твору-роздуму:

1.Теза

2. Аргументи.

3. Приклад з літератури чи інших видів мистецтва.

4. Приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя.

5. Висновок.

Середня частина може варіюватися: або по­даємо одразу всі аргументи (мінімум два), або по одному, наводячи після кожного приклад. Тоді схема твору матиме такий вигляд:

1.Теза.

2. Перший аргумент.

3. Приклад з літератури чи інших видів мистецтва.

4. Другий аргумент.

5. Приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя.

6. Висновок.

Слід наголосити на логічному зв’язку всіх елементів структури: аргументи доводять тезу, приклади підтверджують правильність аргу­ментів. Це означає, що коли висунути дві тези, то потрібно аргументувати кожну з них двома дока­зами й до кожного добирати приклади. Тут неважко й заплутатися. Тож треба намагатися чітко й лаконічно викладати свої думки.

Учень повинен знати, що під час оцінювання структури його твору звертатимуть увагу на такі моменти: наявність усіх названих елементів структури, пов’язаність їх (тезі відповідають ар­гументи, приклади й висновок) і використання спеціальних слів та виразів, потрібних для кож­ної частини тексту. Це означає, що, оцінюючи те­зу, викладач

Як писати твір-роздум

З усіх жанрів шкільного твору: оповідання, опису, роздум – останній найскладніший.

 • По-перше, тому, що він вимагає від пишучого не тільки можливості грамотно висловлювати свої думки, а й наявності власної позиції, вміння її обґрунтовувати.
 • По-друге, тому, що передбачає знання фактичного матеріалу, що використовується в якості аргументів. Питання про те, як писати твір-роздум, – один з ключових при підготовці до ЗНО.

Зміст статті

 • Структура твору-роздуму
 • Як писати вступ
 • аргументація
 • висновок
 • Як «прикрасити» твір-роздум?
 • Перевірте себе!

Структура твору-роздуму така:

 • Вступ, що містить тезу – положення, яке вимагає доказів;
 • Аргументи: не менше 2-3 доказів думок, викладених у тезі;
 • Висновок, в якому остаточно підтверджується теза;
 • Об’єм твору розраховується за формулою:

Вступ + Висновок = 1/3 обсягу твору

Іншими словами, якщо твір займає три сторінки, то загальний обсяг вступу і висновку не повинен перевищувати однієї сторінки.

Кожну частину твору-роздуму потрібно починати з нового рядка.

Як писати вступ

Вступ твору-роздуму повинний підводити читача до розкриття теми, яка, як правило, формулюється у вигляді питання або містить цитату. наприклад:

 • Катерина Кабанова – «промінь світла» або жертва «темного царства»?
 • Сучасні Раскольнікови – хто вони?
 • Проблема пошуку щастя в поемі Некрасова «Кому на Русі жити добре».

Всі ці теми припускають роздуми читача про твір класичної російської літератури, тому у вступі важливо показати, чим викликаний інтерес саме до цієї теми, її полемічний характер, що передбачає наявність декількох точок зору. Формулюється основна теза, яка буде розкритий у творі.

Приклад вступу до теми «Сучасні Раскольнікови – хто вони?»:

«Ф. М. Достоєвський закінчив свій роман «Злочин і кара» в 1866 році, але донині його читають у всьому світі. Чим обумовлена популярність твору? Глибоким психологізмом Достоєвського, його талантом філігранно зображати найтемніші куточки людської душі? Або блискуче показаній роботі слідчого Порфирія Петровича? Або зростаючим інтересом до російської культури?

У першу чергу читачів цікавить головний герой твору – автор теорії «сильної особистості» Родіон Раскольніков. Мені здається, нікого не може залишити байдужим цей персонаж, тому що придумана їм злочинна теорія, що розділяє світ на безправних і тих, кому все дозволено, продовжує існувати в умах сучасних Раскольнікових. Тільки якщо в образі Раскольнікова Достоєвський розкриває морально-психологічну проблему (герой зломлений духовно і фізично), то сучасні Раскольнікови цілком благополучні, але з ряду причин вважають себе вправі судити і прирікати на смерть цілі народи».

Аргументи повинні бути чітко пов’язані один з одним: Раскольніков в романі – сучасні Раскольнікови. Мета роздуму: показати, як трансформувався образ «розумного злочинця», втіленням якого є Раскольніков, в сучасному світі.

Пам’ятайте! Аргументів не повинно бути більше 3-5, але вони повинні бути переконливими.

Висновок

Розмірковуючи про те, як правильно писати твір-роздум, не варто забувати про спосіб написання висновку. Тут повинні бути зроблені висновки та підбито підсумки роздумів.

Загальні рекомендації наступні:

 • Починайте висновок підсумовуючою фразою: «Таким чином, автор дає зрозуміти читачам, що …», «Отже, завершуючи роздуми про …, ми приходимо до висновку», «Підводячи підсумок сказаному, хочеться ще раз нагадати про важливість проблеми …» та ін.
 • Не варто ще раз перелічувати те, що розглядалося вище: висновок – це узагальнення, квінтесенція найціннішого, про що йдеться у творі. Використовуйте вступні слова «по-перше», «по-друге», «по-третє» для перерахування власних відкриттів в темі.
 • Твір-роздум як жанр не передбачає остаточних висновків. Ви виступаєте в ролі дослідника, висуваючи гіпотезу і підбираючи до неї докази, але категоричність тут недоречна. Набагато краще виглядає висновок, в якому ви закликаєте читача до роздумів: «Така особливість класичної літератури: теми, підняті письменниками, вічні. І хто може поручитися, що в критичній ситуації не стане шукати виправдання чужий жорстокості?»

Як «прикрасити» твір-роздум?

– А навіщо його «прикрашати»? – Запитаєте ви. – Твір-роздум за стилем має нагадувати дослідницьку роботу: факти, доводи, гіпотеза, аргументи …

І ви маєте рацію, так і є. Ось тільки твір все ж творча робота, і сухий стиль викладу тут не зовсім підходить. Він повинен впливати на читача, зачіпати його емоції.

Для цього використовуйте в якості ілюстрації своїх слів суспільно значущі, резонансні факти. Наприклад, до теми про сучасних Раскольнікових підійде посилання на журналістські розслідування подій на Україні.

Вдало виглядають в творі короткі цитати з основного твору, а також з творів інших письменників. Цитування повинно бути різноманітним: прямим і непрямим.

Точно передані слова автора повинні бути укладені в лапки, а при непрямому (неточному) цитуванні важливо не спотворювати зміст цитати.

Дуже добре, якщо вам вдасться підібрати до твору-роздуму епіграф, що перегукується з головною думкою. По-перше, це «прикраса», по-друге, важливий композиційний елемент. Ви можете послатися на нього у вступі: «У словах, винесених в епіграф, не випадково помічено …». І в ув’язненні добре «закруглити» тему: «Повертаючись до епіграфа, хочу сказати, що …»

Перевірте себе!

 • На завершення, перевіряючи роботу, ще раз прочитайте весь текст і подивіться, наскільки він логічний: чи достатньо аргументів, переконливі вони. Використовуйте тільки перевірені факти.
 • Подивіться на співвідношення частин: чи немає дисбалансу, коли центральна частина менше вступу.
 • Якщо в тексті є слова, в написанні яких ви не впевнені, краще замінити їх синонімами.
 • У творі-роздумі, як правило, використовується багато вступних слів і виразів. Вони повинні виділятися комами.
 • Неприємним недоліком у творі є повтори. Вони особливо помітні, якщо читати текст вголос. Перевірте себе, якщо твір вам задали додому. В інших випадках доведеться розраховувати на уважність.
« Як загинув Гагарін? Чим відрізняються спостереження від дослідів »

Як писати твір-роздум — Про мову

Твір-роздум належить до найцікавіших видів роботи. Звичайно, писати твори вміють не всі, але навчитися виконувати цей вид роботи можна, застосувавши методику написання творів. Чим особливий твір-роздум? По-перше, від автора хочуть почути власне бачення розкриття теми, а саме роздум — думки з приводу заданої теми. По-друге, виклад думок організовується чіткою структурою: вступ (теза), основна частина (аргументи-докази), висновок. 

Вчитися писати твори починаємо з учитування в тему.

Як це? Тема — це те, про що писатимемо у творі. Прочитавши тему заданого твору, намагаємось осмислити її: які питання потрібно буде розкрити, над чим задуматись.

Продовжуємо роботу формулюванням тези.

Теза — це трактування теми по-своєму, тобто власне бачення проблеми. Теза виконує роль вступу у творі-роздумі. Її можна продовжити декількома реченнями, які будуть також цікавими думками щодо теми.

Наприклад: Тема твору-роздуму: «Тарас Шевченко — патріот»

Про що писати у творі? Чи можемо вважати Тараса Шевченка патріотом своєї країни? Чому? Хто такі патріоти?

Визначаємося  з тезою.

Теза

Патріот — це той, хто любить свій народ, віддано служить йому, не зраджує, а вболіває за рідну країну. Тарас Григорович Шевченко — справжній патріот України.

 

Аргументи

Аргументи — це обґрунтовані докази до висловленої тези.

Аргументів повинно бути декілька.

Служіння народу — нелегка справа, тому не кожен здатен боротися за інших. Хто ж справді стає на захист свого народу? Лише той, хто відчуває його біль. Тарас бачив страждання батьків-кріпаків, сестер, братів. Йому нелегко було стати вільним, бо вболівав не лише за власну свободу, а й за поневолений український народ.

 

Тарас Григорович Шевченко залишив нащадкам величезний скарб — свої твори. Скільки б не минуло років, його вірші, поеми, балади будуть прикладом любові до людей. Герої творів Тараса Шевченка нагадуватимуть про творця-генія, який був і залишиться справжнім патріотом.

 

Приклади

Приклади у творі-роздумі — це яскраві моменти з життя чи з творів мистецтва.

Коли юний Шевченко разом з паном Енгельгардтом потрапив до Петербурга, він мав хист до малювання. Велике бажання вчитися, наполегливість, зустріч із справжніми друзями — нелегкий шлях до волі талановитого кріпака. Та Шевченко пройшов його. Він міг би жити щасливо, але став на захист поневоленого народу. Тарас Григорович написав вірші, у яких рішуче закликав до боротьби, за які потрапив на заслання, але які допомогли мільйонам людей повірити у власні сили.

 

Повчальні рядки з творів Тараса Григоровича не дають забувати, що треба «чужому навчатись і свого не цуратись». Ці слова — девіз кожного патріота, бо «своє» — це і є твій народ, мова, земля. І коли стає важко, немає звідки чекати допомоги, згадуємо слова Кобзаря: «Борітеся — поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!» 

Висновок

Висновок повинен чітко відповідати заданій тезі.

Отже, Тарас Григорович Шевченко — справжній патріот України.

Як написати твір? Рекомендації щодо написання твору.

Як написати твір

Рекомендації щодо написання твору

 • Як написати твір.

 • Деякі секрети як написати твір і скласти іспит “відмінно”.

 • Як писати твір-опис за картиною.

 • Написання анотації на художню книгу.

 • Як підготуватись до твору — метаморфози.

 • Як писати твір-роздум у жанрі есе.

 • Як підготуватися до написання відгуку.

Як написати твір

Композиція твору:

Відсутність в творі одного з елементів композиції розглядається як помилка і враховується при виставлянні оцінки. Композиція твору повинна бути продуманою і чіткою. Всі основні думки в творі необхідно ретельно обгрунтовувати, аналізуючи текст літературних творів.

Вступ — вводить в тему, дає попередні, загальні відомості про ту проблему, яка стоїть за запропонованою темою.

У вступі може:

 • міститися відповідь на поставлене по темі питання

 • представлена ваша думка, якщо в назві теми є відсилання до думки абітурієнта (“як ви розумієте сенс назви…”)

 • міститися факт з біографії автора або охарактеризований історичний період, якщо ці відомості мають важливе значення для подальшого аналізу тексту

 • сформульовано ваше розуміння термінів літературознавств, якщо вони використані в назві теми (“тема долі…”, “образ героя…”)

Основна частина твору є аналізом літературного твору відповідно до заданої теми.

У основній частині слід уникати:

 • переказу літературного твору;

 • виклад відомостей, що не мають прямого відношення до теми.

У основній частині необхідно продемонструвати знання літературного матеріалу, уміння логічно, аргументовано і стилістично грамотно висловлювати свої думки.
Основна частина — це перевірка того, наскільки вірно зрозуміла тема.

Завдання висновку — підвести підсумок, узагальнити сказане, завершити текст, ще раз звернувши увагу на найголовніше.

Завершальна частина повинна бути:

 • короткою, але ємкою

 • органічно пов’язана з попереднім викладом

У висновку може бути виражене особисте ставлення твору, його героїв, проблеми. Воно повинне бути викладене коректно, без надмірних захоплених оцінок, мати чітко виражений певний сенс і повинно бути підготовлено матеріалом основної частини.
Ясний, суворо відповідний темі останній абзац твору в змозі скрасити багато недоліків. Незавершений твір не привабливіший, ніж недопечений пиріг.

Як писати твір-опис за картиною

 1. Перш ніж починати передавати свої враження письмово, чітко визначте своє розуміння картини, відчуття настрою художника.

 2. Створіть портретну характеристику героя (героїні) картини.

 3. Зверніть увагу на деталі твору, що розкривають образ головного героя.

 4. Зробіть необхідні повідомлення про художника — виконавця картини.

 5. Викладаючи свої думки, обов’язково їх аргументуйте, проаналізуйте кольорову палітру картини.

 6. Вживайте тільки ті слова, значення яких ви знаєте.

 7. Прочитайте написане, перевірте зміст, послідовність викладу, грамотність.

Написання анотації на художню книгу

 1. Дати стислу характеристику книги та її теми.

 2. Зробити перелік основних розділів чи питань, що висвітлюються у творі.

 3. Критично оцінити зміст твору, його проблематику та образи.

 4. Подати основні відомості про автора.

 5. Вказати, на якого читача розрахована книга.

Як підготуватись до твору-метаморфози

 1. Розпочинаючи роботу над твором, ґрунтовно продумайте його тему.

 2. Визначте основну думку майбутнього твору.

 3. Придивіться уважно до того, про що ви будете писати: намагайтесь побачити найхарактерніше, що спостерігаєте.

 4. Запишіть коротко найголовніше, що помітили.

 5. Спробуйте ввійти в даний образ для кращого висвітлення даного твору.

 6. Спочатку напишіть твір на чернетці.

 7. Звертайте увагу на співмірність частин твору.

 8. Стежте за тим, щоб думки розкривалися послідовно, аби кожне попереднє речення було логічно пов’язано з наступним.

 9. Прочитайте написане, перевірте послідовність викладу, грамотність, використання розділових знаків.

 10. Перепишіть роботу начисто.

 11. Перевірте написане, пильнуючи описки і пропуски літер.

Як писати твір-роздум у жанрі есе

 1. Розпочинаючи роботу над твором, ґрунтовно продумайте його тему.

 2. Викладаючи в есе свої думки, не забувайте, що воно не претендує на вичерпне трактування теми

 3. Стежте за тим, щоб ваші думки були власні.

 4. Визначте свої враження з конкретного питання.

 5. Викладайте свої думки логічно.

 6. Дбайливо ставтеся до художньої форми есе.

 7. Виражайте суб’єктивну думку.

 8. Продумайте, щоб есе було філософського або публіцистичного характеру.

 9. Формулюючи речення, намагайтеся використовувати свіжі метафори, афоризми.

 10. Визначте головну ідею твору-есе.

Як написати твір

 1. Розпочинаючи роботу над твором, ґрунтовно продумайте його тему.

 2. Визначте головну ідею твору.

 3. Складіть план, доберіть епіграф, що відповідає темі твору та розкриває його головну думку.

 4. Визначте, що об’єднує та вирізняє аналізовані твори.

 5. Продумайте, який цитатний матеріал з обох творів доречно використати для аргументації своєї думки.

 6. Порівнюючи твори, не забувайте про композиційні засоби викладу думок:

  1. інтригуючий початок;

  2. послідовне розгортання тези;

  3. хід роздумів у формі «запитання-відповідь»;

  4. контрастне зіставлення аргументів;

  5. експресивний висновок.

 7. Викладаючи у творі свої думки, не забувайте, що вони мають бути пов’язані з темою та головною ідеєю твору.

 8. Звертайте увагу на співрозмірність частин твору.

 9. Стежте за тим, щоб думки розвивалися послідовно, щоб кожне попереднє речення було логічно пов’язане з наступним.

 10. Формулюючи речення, намагайтеся, щоб ваша думка була висловлена точно, просто, ясно, образно та не допускала логічного тлумачення.

Як підготуватися до написання відгуку

 1. Приступаючи до написання відгуку на прочитану книгу, важливо продумати мету вашої творчої роботи (поділитися враженням про книжку, посперечатися з приводу оцінки героїв твору, поставити проблемне запитання, що виникло під час читання до адресата — того, до кого ви хочете звернутися у своїй роботі — до автора твору, ваших друзів, батьків та ін.,— та його форму: твір-роздум, лист, нотатки до шкільної газети тощо).

 2. У вступній частині дайте загальну оцінку прочитаному, висловіть свої враження від твору, про який ви пишете відгук.

 3. В основній частині докладніше зупиніться на своїх враженнях від прочитаного, конкретно їх аргументуйте, зверніть увагу на позицію автора.

 4. Зробіть висновки щодо прочитаного твору.

Деякі секрети як написати твір і скласти іспит на“відмінно”

Не намагайтеся вищербити напам’ять тексти готових творів, якщо тема опиниться трохи іншою, це негативно позначиться на результаті.

Якщо в перший момент вам здалося, що ви не можете написати твір ні по одній з тем, запропонованих вам, не впадайте в паніку, посидьте, заспокойтеся. Швидше за все, через деякий час ситуація вже не здаватиметься такою критичною, і ви щось пригадаєте.

Якщо ви дуже сильно хвилюєтеся і не можете заспокоїтися, спробуйте зробити наступні дихальні вправи: розслабте руки і ноги, закрийте очі, зробіть глибокий вдих, затримайте дихання на 20-30 секунд, потім поволі видихніть, повторіть 5-6 разів, поки не заспокоїтеся.

Спробуйте написати по кожній темі все, що знаєте. Потім спробуйте як-небудь упорядкувати все, що записали.

Уважно прочитайте всі теми, постарайтеся визначити точне лексичне значення кожного слова теми, і тільки тоді — загальне лексичне значення фрази або вислову. Продумайте напрям розвитку теми, співвіднесіть тему твору з своїми знаннями і вирішіть, зможете ви написати твір на цю тему, або ж від неї краще відмовитися.

При виборі теми спирайтеся на свої знання і програмні твори. Не прагніть створити літературний шедевр. Зараз вам треба довести, що ви умієте грамотно писати твір.

Запишіть основні моменти, про які б ви хотіли сказати в своєму творі, збудуєте їх логічно — це і буде ваш первинний план. Звертайтеся до нього під час написання тексту, він допоможе вам зберегти логічну лінію і, отже, розкрити тему.

Співвіднесіть об’єми вступу, висновку і основної частини. Найбільшим за розмірами повинна бути основна частина, вступ — приблизно в половину менше, висновок же — саме невелике за об’ємом. Пам’ятаєте, що будь-які “перекоси” з розмірами твору можуть також негативно вплинути на кінцевий результат.

Не забудьте, що епіграф — прикраса твору, але якщо ви не упевнені, чи підходить він, або неточно знаєте текст і розділові знаки, краще не пишіть його зовсім — за відсутність епіграфа оцінку ніхто не знизить.

І найголовніше, коли ви збираєтеся на іспит, скажіть собі, що ви всі можете, що вам все по плечу.

Як писати твір-роздум ЗНО на максимальну кількість балів?

Понад 50 % учасників ЗНО із року в рік припускаються помилок при написанні творів і набирають за це завдання від 0 до 4-х балів. Ми сформували основні поради, дотримуючись яких, Ви впораєтесь із завданням. Радимо Вам також проглянути урок і пройти тестна сайті www.200baliv.org, щоб оволодіти всіма секретами досвідченого репетитора (Урок 9. Власне висловлення (розвиток мовлення).

І. Дотримуйтесь структури твору-роздуму

1.Теза

2. Перший аргумент

3. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва (живопис, музичне мистецтво).

4. Другий аргумент

5. Приклад із власного життя або історії

6. Висновок

Перевіряючий одразу досліджує роботу на дотримання всіх елементів структури. Кожен елемент пишеться з абзацу.

ІІ. Зверніть увагу на особливості кожного елементу структури.

ТЕЗА. Чітко сформульована. Містить речення, яке виражає Вашу думку.

Теза відповідає аргументам, аргументи пояснюються прикладами, висновок відповідає тезі.

На ЗНО за структуру твору можна отримати максимум 10 балів (теза – 2 бали, перший аргумент + другий аргумент – 2 бали, приклад із літератури – 2 бали, приклад із власного життя (можна придумати) – 2 бали, висновок – 2 бали). Ще 2 бали – за поділ на абзаци, логічний розвиток думки, використання спеціальних виразів для зв’язку думок. За структуру твору максимально може бути 12 балів.

Ще 12 балів за ідеальну грамотність здобути важко. Але, якщо чітко й лаконічно викладати свої думки реально отримати від 8 до 12 балів.

ІII. Рекомендовані слова й вирази у творі-роздумі

ТЕЗА.

На мою думку, … Я вважаю, … Мені здається, що …

АРГУМЕНТИ.

Аргументом на підтвердження моєї думки може бути те, що …

Щоб підтвердити свою думку, скажу таке:

Моє переконання ґрунтується на тому, що, по-перше, …  , по-друге…..

ПРИКЛАДИ

Перший: На згадку приходить герой …

Українська література дає багато прикладів. Один із них – …

У зв’язку з порушеною проблемою згадується фільм …

Другий: Хочу навести приклад із власного життя …

Хоча мій власний життєвий досвід ще порівняно малий, можу сказати, що …

Згадаймо постать видатного історичного діяча …

ВИСНОВОК

Підсумовуючи зазначене, можу стверджувати …

Отже, дійшов висновку, що …

На завершення свого роздуму підсумую, …

Таким чином, можна зробити висновок, що …

Для зв’язку думок у творі використовуйте вирази:

По-перше, по-друге, …

Хочу зазначити, що …

Як вже стверджувалося, …

Як можна було переконатися, …

Важливо серйозно віднестися до запропонованих конструкцій. Завчіть рекомендовані вирази. Використовуйте їх у написанні творів-роздумів протягом навчального року. Пам’ятайте, якщо, наприклад, у ВИСНОВКУ вжити вираз «Я думаю», можна втратити 1 бал, оскільки цей вираз доцільно використовувати у ТЕЗІ.

ЗНО на 200 балів – це реальність!

 

Як написати твір-роздум

Як написати твір-роздум

Для багатьох написання твору-роздуму  є чимось незбагненним і де-які немають абсолютно ніякого уявлення як писати твір-роздум. Дані поради адопоможуть при написанні твору-роздуму, адже вони містять зразки слів-виразів, на основі яких можна самостійно написти класний твір.

Спеціальні слова-вирази у твоі-роздумі :

Теза:

Я думаю,….
Я вважаю,….
Мені здається, що….
На мою думку….
На моє переконання,….
Мій погляд на цю проблему такий:…

Аргументи:

Я так вважаю, тому що….
Чому я так думаю? Тому що….
Аргументом на користь моєї думки може бути те, що….. …

До того ж….

Довести своє твердження я можу такими аргументами: по-перше,…., а по-друге,…..
На користь моєї думки можу навести такі аргументи:….
Моє переконання грунтується на тому, що, по-перше…., а по-друге,…..
Хоч моя думка, можливо, видається дивною, спрою перконати вас такими аргументами:…

Приклади:

Скарбниця світової літератури дає багато прикладів щодо порушеної проблеми.
На згадку приодить герой…
У зв*язку з порушеною проблемою хочеться згадати твір…
Яскравим прикладом саме такого розуміння……особсто для мене є…..
Проблема…..дуже актуально., тому багато прикладів для її розв*язання дає саме життя.
Говорячи про…., не можна не згадати….
Повертаючись до думки про…., можу навести такий приклад:….
Як я вже зазначав,….
Щодо цього яскравим прикладом є образ….з твору….
Тема мого роздуму порушується у творі…. Там…..
Найкращо. Ілюстрацією такого розуміння проблеми є герой….з твору…..
Істрорія також дає багато прикладів….
Один із них…..
Згадаймо постать видатного…..
Захоплює цого….
Хоча мій власний життєвий досвід ще порівняно малий, можу сказати, що….
Хочу навести приклад із власного життя….

Висновок:

Отже,можна дійти висновку, що….
Підсумовуючи, можна зазначити:…..
Таким чином, можна зробити висновок, що….
Отже, бачимо, що….
На завершення свого роздуму, підсумую:…..

Вирази-зв’язки:

По-перше, по-друге….
Повертаючись до думки про…., хочу зазначити, що….
Як я вже стверджував,….
Як уже зазначалося,….
Як можна побачити,….

Як написати твір-роздум

Як писати твір-роздум: допомога абітурієнтам

creationТвір-роздум у ваших руках!

 

Це не секрет, що кожному абітурієнтові 2016 року треба буде здавати ЗНО з української мови та літератури. Немає значення, що ви будете навчатися за технічною спеціальністю та станете інженером або винахідником, — грамотно висловлювати власні думки має вміти кожна людина! Якщо на тестуванні виникає потреба написати саме твір, в такому разі ловіть наступні поради.

(В будь-якому випадку, перш ніж сідати за підготовку до завдання з розгорнутою відповіддю, раджу дуже детально ознайомитись з критеріями оцінювання цього завдання. Гарне їх знання — це вже половина справи.)

 Взагалі в теорії літератури існують три основні типи, на які можна поділити абсолютно всі твори:

— твір-опис спрямований якомога точніше та детальніше описати будь-який предмет або об’єкт;

— твір-розповідь надає нам перелік послідовних дій, це можна також назвати описом події;

— твір-роздум висвітлює власні думки, власні висловлювання автора за обраною темою.

Звичайно, існують суміжні твори, де поєднуються елементи кожного з типів твору, проте кожного з вищенаведених. А сьогодні ми звернемо вашу увагу на написання чи не найцікавішого типу — твору-роздуму. Для початку давайте познайомимося з різновидами твору-роздуму:

1. Твір-міркування.

2. Есе.

3. Твір-роздум на морально-етичну тему.

4. Рецензія.

5. Твір-роздум на суспільну тему.

6. Допис дискусійного характеру.

Із різновидами творів ми вже визначилися, тепер докладніше звернемо увагу на алгоритм написання твору-роздуму.

1. Формуйте тезу або антитезу залежно від того згодні ви з тією думкою, яка вам пропонується, чи ні.

Наприклад,

Я цілковито згоден із тезою, запропонованою для роздуму …   

Я підтримую думку, висловлену в назві твору …

Важко не погодитися з тезою, запропонованою для роздуму …

Або:

Мені здається, теза, запропонована для роздуму, по­милкова.

Я хотів би довести протилежне твердження: …

Я хотів би спростувати запропоноване твер­дження …

Не можу погодитися з думкою, яка звучить у назві твору.

Я вважаю інакше: …

Я не підтримую точку зору, висловлену в назві тво­ру …

2. Шукайте аргументи, які доведуть вашу точку зору (тезу або антитезу). Ви можете використовувати цитування або посилання на відомих людей, які є професіоналами в цій галузі. Не цурайтеся також використовувати ваш власний досвід – не дарма вам надали дискусійну тему для роздуму.

3. Пам’ятайте про логічну послідовність аргументів: одне твердження виходить із іншого.

4. Створіть план свого твору перед його написанням.

5. Згадайте якомога більше мовленнєвих засобів для того, щоб зробити ваш твір-роздум яскравим та насиченим, особливим. Але будьте впевнені, що використовуєте засоби правильно.

6. Вдумливо перечитайте свій вже написаний твір, виправте всі помилки.

А тепер ви можете завантажити собі приклад твору-роздуму!

Завантажити PDF

Також дивіться Шаблони для написання твору з української мови за посиланням.

Хай ваш твір-роздум буде креативним!

Зацікавилися? До речі, ви можете обговорити цю тему на Завантажити PDF!

 

Редактор: Ольга Білинська

Сподобався матеріал? Поділись ним!
Додати коментар

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *