Текст художнього стилю приклад: Тексти різних стилів мовлення

Содержание

Урок розвитку мовлення «УСНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ»

Розгорнутий конспект уроку

Клас 9

Тема: УСНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ

Мета: а) підготувати учнів до переказу, формувати уміння визначати тему й головну думку тексту, його підтеми і мікротеми у процесі складання плану, самостійно добирати адекватні змісту виражальні засоби мови, реалізувати задум — усно стисло відтворювати вихідний текст-зразок) б) розвивати зв’язне мовлення, творчі здібності, пам’ять, збагачувати словниковий запас; удосконалювати вміння відтворювати усне висловлювання художнього стилю, в) виховувати прагнення вдосконалювати себе, своє мовлення, робити його багатим, грамотним, красивим;

Методи і прийоми: слово учителя, бесіда, аналіз мовного матеріалу, самостійна робота

Обладнання: текст твору для переказу

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення (урок навчального переказу)

Література: Шипарьова О.

В. Збірник переказів з української мови до нової програми. 5-9 класи / О.В. Шипарьова. — Харків: Основа, 2011. — 187 с.

Перебіг уроку

Хто не шанує своє минуле, той не годен свого майбутнього

М. Рильський

1. Організація класу

  1. Привітання. Перевірка готовності учнів до уроку.

Добрий день, діти. Дуже радий бачити вас знову.Мені приємно, що на уроці присутні усі учні

  1. Створення сприятливої атмосфери для роботи на уроці.

Давайте відкинемо усі зайві думки і полинемо до Країни знань.

 1. Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

  1. Слово вчителя.

 • Сьогодні на уроці ми працюватимемо над розвитком зв’язного усного мовлення, це необхідно для того, щоб ви мали змогу вільно висловлюватись, збагачуючи свій словниковий запас, поліпшуючи пам’ять та просто розширюючи кругозір

2. 2. Вступна бесіда.

Прочитайте епіграф до уроку — слова М.Рильського. Як ви їх розумієте?

Слово вчителя: Напевно, у кожній родині є сімейні реліквії, святині, що передаються з покоління в покоління. Це ніби пам’ять роду. Серед них і «живописне, мозаїчне або рельєфне зображення Бога чи святого, якому поклоняються».

–Назвіть цю реліквію за поданим тлумаченням (ікона).

-Чи є у вашій родині образи-обереги? Як ви до них ставитеся?

-Про що може бути текст, що має назву «Ікона»? (прогнозування змісту тексту за його назвою)

 1. Основний зміст уроку. Робота з текстом.

  1. Читання тексту. (Додаток 1)

— А тепер уважно послухайте текст і порівняйте його зміст з вашими уявленнями. Ви повинні запам’ятати прочитане, щоб потім усно переказати, де і коли відбуваються події, хто брав у них участь.

  1. Бесіда за змістом прочитаного.

— Давайте разом відповімо на запитання до твору, щоб вам легше було орієнтуватись у його змісті. Ваші відповіді на мої запитання нададуть мені можливість побачити, наскільки уважно ви слухали текст., чи сподобався він вам.

— Коли відбуваються події, описувані в тексті, і де?

 • Навіщо Роман узяв ікону зі стола?

 • Чому хлопець не зміг її продати?

 • Кого підозрював Роман у крадіжці справжньої ікони? Чому?

 • На що онук витратив гроші, виручені за продаж украденої у бабусі ікони? Як це його характеризує?

 • Що відчув Антон, коли був викритий у крадіжці ікони? Які слова парубка на це вказують?

 • Як умираюча бабуся ставилася до ікони? Які слова це підтверджують?

 • Якою автор зображує бабусю? З чим порівнює її лице? Про що свідчить опис кімнати бабусі?

 • Які риси вдачі виявили обоє братів через свою готовність продати родинну реліквію.

  Як автор ставиться до хлопців? А ви?

 • Назва тексту відображає тему чи основну думку?

 • Як ви розумієте значення слова «духовність»?:

 • До якого стилю мовлення належить текст? Відповідь обґрунтуйте.

3.3. Складання плану.

Діти, давайте складемо план, в якому відобразяться основні епізоди розповіді, і за яким ви і переказуватиме текст

Орієнтовний план

І. Бабусина ікона за полою.

ІІ. Невдала спроба

 1. У «канадця» Павлуші Ханенка

 2. На сувенір з рідної України не згодиться

 3. Розмова братів

ІІІ. Передсмертне напуття

3.4.Мовний аналіз тексту.

 • Перш ніж приступити до переказу твору, давайте попрацюємо над його мовою. Пропоную вам виконати завдання, які допоможуть уникнути помилок.

Словникова робота

3.4.1.З’ясуйте значення слів

Пола – край кожної з половини одягу (пальта, піджака), що розгортається спереду.

З-під поли ─ таємно щось робити.

Сувенір ─ подарунок на згадку; річ, пов’язана зі спогадами про когось, що-небудь.

Репродукція ─ фотографічне або поліграфічне відтворення зображень друкованого тексту, творів живопису, карт, фотознімків.

Куток ─ (розм.) місце проживання, житло; частина якої-небудь території, місцевості.

Покруч ─ (перен., зневажл.) нікчемна людина, що має негативні риси характеру й викликає відразу; виродок.

3.4.2.Доберіть синоніми

Стрімко ─ шви́дко,

стрімли́во, ско́ро, ху́тко, би́стро, пру́дко, шпа́рко, гі́нко, мерщі́й, стріло́ю, ви́хорем, ви́хорце́м, пори́вно

Задерев’янілонерухомо, непору́шно, незру́шно рідше, недвижи́мо рідше, недви́жно рідше, завме́рло підсил., засти́гло підсил., ме́ртво підсил.; закля́кло, закам’яні́ло [закамені́ло рідше], скам’яні́ло [скаменіло рідше], окам’яні́ло рідше, задерев’яні́ло, одерев’яні́ло, дерев’я́но, заціпеніло, закостені́ло,

Верескнув ─ закрича́в, скрича́в, прокрича́в, кри́кнув, крикону́в підсил. зарепетува́в, прорепетува́в, загорла́в, загорла́нив, залементува́в, ви́снув [ви́скнув], вере́сну́в[вере́скну́в, завереща́в, скри́кнув.

Ладні ─ зго́дні, гото́ві.

З натугою ─ напру́жено, з напру́гою, напру́женістю, зуси́ллям, силкува́нням

рідше, нату́гою підсил., поту́гою підсил., надривом.

Виструнчились ─ ви́тягнуллися, ви́тяглися, ви́прямилися, підтягли́ся, підтягнулися.

Насмішкувато ─ глузли́во, посмі́шкувато розм., смішкува́то розм.; іроні́чно; глумли́во, знуща́льно; єхи́дно, саркастично.

3.5. Повторне читання тексту.

— Діти, зараз я ще раз прочитаю текст. При повторному читанні ви можете дещо записати, а саме слова, словосполученн, які можуть стати основою для побудови речень.

3.6. Усний переказ тексту.

4. Підсумок уроку

— Мені сподобалось, як активно ви сьогодні працювали на уроці.

Вміння переказувати чужі тексти допоможе вам складати свої власні так, щоб їх цікаво було читати або слухати

4.1. Виставлення оцінок з коментарем

5. Домашнє завдання (на вибір).

 1. За словником з’ясуйте значення слів «реліквія», «меркантильність», «духовність».

 2. Напишіть есе «Хто не шанує своє минуле, той не годен свого майбутнього».

 3. Доберіть з художньої літератури тексти подібної проблематики (про бездуховність, черствість, меркантильність, моральну порожнечу). Порівняйте їх.

Вибірковий переказ тексту художнього стилю на основі кількох джерел 9 клас

Скачать вибірковий переказ тексту художнього стилю на основі кількох джерел 9 клас EPUB

Уроки Контрольний переказ вибірковий тексту публіцистичного стилю. Урок 21 Розвиток звязного мовлення Робота над виправленням помилок допущених у переказі. Урок 22 Складнопідрядні речення з підрядними способу дії і ступеня Підрядні порівняльні речення і порівняльні звороти.

  Урок 26 Складнопідрядні речення з кількома підрядними.

Урок 27 Розвиток звязного мовлення Усний твірроздум на моральноетичну тему.  Урок 37 Розвиток звязного мовлення Доповідь реферат на основі двохтрьох джерел на моральноетичні та суспільні теми.

Урок 47 Аналіз контрольних робіт.  9 клас: Плани­-конспекти уроків. Авторы. І. А. Крівіч, Л. І. Сургай. Тема. Вибірковий усний переказ тексту художнього стилю.ема. Стислий усний переказ тексту публіцистичного стилю (за складним планом).

Мета: формувати ключові компетентності: уміння вчитися – самоорганізовуватися до навчальної діяльності.  діяльнісної: формувати навички й уміння дотримувати мовних і стильових особливостей художнього стилю, переказувати текст за самостійно складеним планом; соціокультурної: виховувати увагу до слова; наполегливість, самостійність у здобутті знань. Обладнання: мультимедійна презентація, тексти переказів. Завантажити: Уроки розвитку мовлення з української мови у 9 класі + Презентації + Сертифікат (Розмір: MB, Завантажень: ).

Конспект уроку з української мови. Уважно прослухати висловлювання. У якому стилі воно оформлено? Довести це. Визначити тему й основну думку почутого. Стаття з української літератури — містить критичні та теоритичні метаріали, методичні дані, життєвий та творчий шлях письменника — Письмовий переказ тексту художнього стилю з творчим продовженням.

⚡ Ответы ⚡ на вопрос Зв’язне мовлення. контрольний письмовий вибірковий переказ тексту художнього стилю на основі декількох джерел 9 клас — eva56.ru  Твір у публіцестичному стилі на морально етичну тему: «що таке сенс життя». Ответов: 4. Открыть. Українська мова, Написати 6 пар речень в яких існують омоніми. Ответов: 2. Открыть. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю (на основі кількох джерел). Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.

Конспектування як різновид стислого переказу почутого.  Конспект почутого науково-навчального тексту. Тези прочитаного (художнього твору, публіцистичної чи науково-пізнавальної статті). Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему.

Письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему. Письмовий твір у публіцистичному стилі на суспільну тему. Діалог, складений відповідно до пропонованої ситуації (офіційна й неофіційна розмова, діалог-домовленість). Урок розвитку зв’язного мовлення містить матеріал для переказу тексту художнього стилю з описом предмета. Текст знайомить учнів з ситуацією виникнення і походженням слова»ложка».У КОНСПЕКТІ НАВОДИТЬСЯ ДОСТАТНЯ КІЛЬКІСТЬ ПРИСЛІВ’ЇВ І ЗАГАДОК ПРО ЛОЖКУ, ЦЕ РОЗШИРЮЄ СВІТОГЛЯД УЧНІВ, РОЗВИВАЄ ЇХНЮ ФАНТАЗІЮ І ТВОРЧЕ УЯВЛЕННЯ.Також п’ятикласники продовжують удосконалювати вміння складати план і переказувати згідно з його пунктами.Урок носить і народознавчий аспект, вчить учнів поважати народні звичаї та обряди.

rtf, PDF, rtf, EPUB

Похожее:

 • Гумористичне оповідання 4 клас
 • Завдання з олімпіади з англійської мови 5 клас
 • Історія україни 7 клас відповіді на запитання
 • Узагальнюючий урок за розділом рідний край 1 клас
 • Підручник мій київ 5 клас читати онлайн
 • Письмовий вибірковий переказ тексту художнього стилю на основі кількох джерел 9 клас

  Скачать письмовий вибірковий переказ тексту художнього стилю на основі кількох джерел 9 клас fb2

  Складання вибіркового переказу текстів наукового стилю (на основі кількох джерел). Опрацювання пам’ятки. · Попрацювати з пам’яткою і написати вибірковий переказ текстів наукового стилю (на основі кількох джерел) на визначену тему (див. додаток до уроку). V. Підсумок уроку. VІ. Домашнє завдання. · Написати стислий переказ текстів наукового стилю (на основі кількох джерел), опрацьованих на уроці. · Дібрати з художніх творів кілька текстів з описами природи.

  Написати вибірковий переказ текстів художнього стилю (на основі кількох джерел). Додаток. ПАМ’ЯТКА. «Як готуватися до вибіркового переказу т. Матеріали конспекту навчають детально переказувати текст художнього стилю, розвиватимуть логічне мислення учнів, збагатять словниковий запас слів і перевірять.

  Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (на основі прослуханих радіо- і телепередач). Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини. Предмети. Українська мова (). Українська література (). Зарубіжна література (). Іноземна мова (). Англійська мова (). Урок 4. ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ ПОДОРОЖ ДО СВЯТИХ МІСЦЬ план.

  0 голосов. 87 просмотров. Урок 4. ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ ПОДОРОЖ ДО СВЯТИХ МІСЦЬ план. вибірковий. переказ.  Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю «Тонографія Запоріжжя». Скласти вибірковий переказ тексту зі словами заповідники,заказники,берегти,Червона Скласти вибірковий переказ тексту з словами і всловами: 3аповідники, Переказ подорож до святих місць.

  Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням. Переказ тексту художнього стилю «оратор». Скласти усний переказ художнього стилю вправа Українська мова 9 клас Тема «УСНИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ».

  Мета: удосконалити знання дев’ятикласників про особливості вибіркового переказу тексту художнього стилю; формувати вміння виділяти в тексті художнього стилю потрібну інформацію та відтворювати її відповідно до стильових вимог висловлювання, добираючи.  Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю відповідно до комунікативного завдання (опис героїнь).

  V. Домашнє завдання.  Оформити письмовий вибірковий переказ художнього тексту, опрацьованого на уроці, докладно зупинившись на описі весни. Выберите книгу со скидкой.

  Це стало основою для наступного розвитку землеробства в українських землях.Почали активно засновуватися й розвиватися міста. Міжнародного значення набула столиця держави Київ – найбільше й найрозвинутіше місто тогочасної Європи. Важливе значення мали Чернігів, Переяслав, Білгород, Вишгород.  Урок 4. ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ ПОДОРОЖ ДО СВЯТИХ МІСЦЬ план. Скласти вибірковий переказ тексту зі словами заповідники,заказники,берегти,Червона Скласти вибірковий переказ тексту з словами і всловами: 3аповідники  Письмовий стислий переказ тексту публіцистично го стилю з творчем завданням.

  Вишивка. Тема. Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю.  Скориставшись пам’яткою, підготувати вибірковий переказ тексту наукового стилю «Краса і велич Рима». Підсумок уроків. Share this  7 клас. Контрольний письмовий переказ тексту-розповіді про цікаву книжку з використанням прислівників 29 Березня, Вечір-спогад “На шлях я вийшла ранньою весною” 6 Березня, Урок за творчістю М.Коцюбинського “Intermezzo “ 26 Січня, І.

  Прочитайте мовчки текст. Визначте його основну думку. До якого стилю мовлення вій.  Лось, пульс сповільнився, дихання спокійне. Сон За ніч відбувається кілька підйомів і спадів частоти коливань, а тому розрізняють два види сну: повільний і швидкий, або ж активний. Людина без сну може обходитись куди менше, як без їжі.

  Вже через 30—60 годин порушується сприймання відстані; через 90 настають галюцинації, через справжнісінький психоз, а далі випробування краще не продовжувати, пам’ятаючи, що подібні експерименти в історії вже ставили.

  fb2, djvu, PDF, djvu

  Похожее:

 • Великі досягнення малих українців конспект уроку 4 клас
 • Конспект уроку з всесвітньої історії 10 клас міжнародні відносини
 • План конспект урока з англійської мови 2 клас
 • Авраменко зно 2015 українська мова та література
 • Моя мрія твір 6 клас
 • Схема стилістичного аналізу тексту — Стилістика — Сучасна українська літературна мова — Каталог статей

  Схема стилістичного аналізу тексту

   

  1. Стиль і підстиль, сфера вживання.
  2. Назвати тип мовлення за характером мовленнєвої діяльності співрозмовників (розповідь, опис, міркування).
  3. Загальний лінгвістичний коментар (ознаки стилю, типові мовні засоби, словникове тлумачення незрозумілих та іншомовних слів, спеціальних висловів тощо).
  4. Характеристика лексики з погляду сфери вживання, активності / пасивності, визначення ролі лексичних засобів у тексті.
  5. Стилістичні функції та прийоми введення у текст термінів.
  6. Загальні зауваження про граматичні особливості тексту (аналіз специфічних граматичних форм і синтаксичних конструкцій, їх стилістична функція.
  7. Засоби зв’язності тексту.
  8. Значення мовних засобів для вираження теми та ідеї тексту.

   

  ПРИКЛАД

   

  Із чим порівняти невичерпну кількість слів у мові? Одні з них помирають, але народжується безліч інших. Краще не скажеш, як сказано в мудрому східному афоризмі: «Якби море було чорнилом, то швидше висохло б море, ніж слова».

  Скільки ж слів у сучасній українській мові?.. Задумливо не морщіть чола і заспокойтесь. На це питання не відповість ніхто: ні сивий академік, ні найталановитіший мовознавець, ні учитель, ні учень.   Ніхто!   Адже   мова   формується   протягом   віків.   Кожне покоління  збагачувало  її  й  передавало   цей   неоціненний   скарб нащадкам. Хіба можна порахувати всі слова сучасної української мови? Це загальновживані  слова   літературної   мови,   терміни різних наук, професіоналізми, діалектні та застарілі слова.

  (І. Вихованець)

   

  1. Науковий стиль. Науково-популярний підстиль. Сфера поширення – освіта, культура.
  2. Тип мовлення за характером мовленнєвої діяльності – розповідь (Відмітимо найважливіші риси розповіді: неофіційний товариський характер відносин між комунікантами; багатослівність, поширеність з вдаванням в деталі; невимушеність мовлення).
  3. Емоційний, пристрасний тон мовлення, наявність питань, уявна діалогічність надає уривку ознак науково-популярної літератури. Жодне з питань не залишається без вичерпної відповіді.

  Текст орієнтований на читача-неспеціаліста, тому виклад простий і несуперечливий. Простота веде до помітної експлікації логічних і асоціативних зв’язків, саме тому план вираження в науково-популярному творі завжди розгортається ширше, аніж план змісту, передуючи йому, розшаровуючи його.

  Одна з вимог, що їх висувають до науково-популярого твору, – забезпечити читачеві переривчастість у читанні (так підтримується інтерес). Для забезпечення цієї вимоги застосовують ритмічне чергування інформаційно наповнених та інформаційно бідних уривків. Таке чергування здійснюється наведенням простих, близьких читачеві прикладів, які зіставляють явища науки з явищами побуту, затримкою розвитку теми, введенням розмовних конструкцій, невживанням складної суто наукової термінології та маловідомих іншомовних слів.

  У тексті урівноважені психологічний, логічний і естетичний чкладники, така властива популярному викладову різноманітність, створює комфорт під час читання та полегшує сприйняття і розуміння тексту.

  4. Лексика тексту загальновживана, активна.

  У науково-дидактичних та науково-популярних текстах образні засоби виконують допоміжну роль – їх уживають для того, щоб пояснити складні наукові поняття  та терміни шляхом зіставлення зі звичайними, буденними, зрозумілими.

  5. У тексті використані різні за структурою, будовою і метою висловлювання речення, що динамізує текст, тримає увагу читача / слухача.

  6. Засобами зв’язності тексту є:

  — на граматичному рівні (граматична зв’язність) – це займенники використані в кожному наступному речення замість іменників, їх повтори, однакові видо-часові форми дієслів;

  — семантична зв’язність ґрунтується на повторенні слів (іноді і форм того самого слова) з однаковим значенням.

  — логічну смислову зв’язність спостерігаємо у причинно-наслідкових відношеннях між елементами тексту, при аналізі й синтезі його частин. Основна функція тут належить питанням, які мають одразу ж логічні відповіді. Питанні-відповіді формують одночасно синтаксичний і композиційний паралелізм.

  7. Найважливішою  функцією  науково-популярного тексту є популяризація і пропаганда наукових   знань, такий текст виконує просвітницьке завдання, будить м подальший пізнавальний інтерес, формує  світогляд читача.   Саме цій функції підпорядковані і мовні засоби і композиція аналізованого уривку.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Що означає бути вихованим?

  Вихована людина … Якщо про вас так скажуть, вважайте це за похвалу. Вихованість – це не тільки гарні манери. Це щось більш глибоке в людині. Бути вихованим – значить бути уважним до іншого, делікатним, тактовним, скромним.

  Мені видається, що таким був артист Художнього театру Василь Іванович Качалов. Він неодмінно запам’ятовував усі імена та по батькові тих, з ким зустрічався. Він поважав людей і завжди цікавився ними. При ньому кожна жінка відчувала себе привабливою, гідної турботи. У його присутності всі почувалися розумними і дуже потрібними.

  Одного разу пізно ввечері Василь Іванович побачив дві дивні жіночі постаті. Ними виявилися сліпі, які заблукали. Актор негайно запропонував їм свої послуги, провів до трамваю, допоміг піднятися у вагон.

  Корені цього вчинку не просто в знанні ґречності, а в щирості та доброті до людей. Відтак усе починається з думки. А знання норм поведінки тільки допомагає виявити внутрішнє добро і людяність.

  (За С. Гіацинтовою)

  2. Цей текст публицистичного стилю, підстиль – власне публіцистичний, жанр – есе. Есе присвячене суспільно-актуальній тематиці.

  3. Текст-роздум. На це вказує заголовок у формі питання. Теза – Вихованість – це не тільки гарні манери. Це щось більш глибоке в людині. Другий та третій абзаци – аргументи: приклад вихованої людини, риси її характеру, один із учинків. Останній абзац – висновок: витоки вихованості –  в доброті та повазі до людей.

  4. Поєднання емоційності викладу (генетичне речення (Вихована людина …), що провокує, збуджує думку, з точними найменуваннями (Художній театр, Василь Іванович Качалов), безпосереднє звертання до співрозмовника (Якщо про вас скажуть …).

  Делікатний — ввічливий, люб’язний, завжди готовий виявити увагу, зробити послугу. Наприклад, Делікатний, лагідний, скромний, добрий – він суворішав тільки біля домни.

  Тактовний (від такт) – який володіє чуттям міри, вмінням поводитися, як годиться вихованій людині. Тактовне пояснення, тактовний керівник.

  Ґречний – шанобливо ввічливий у поводженні з людьми; чемний; який виражає шанобливість, увічливість. Наприклад, Він був шляхетний, надзвичайно ґречний, ніби людина з минулого сторіччя.

  5. Переважна більшість слів – загальновживані, нейтральні. Лексика з абстрактним значенням переважає (похвала, вихованість, присутність, щирість, доброта, добро, людяність).

  6. Синонімами у тексті виступають: вихований, ґречний, делікатний тактовний, вони є засобом пояснення, тлумачення поняття «вихований».

  7. Виправданий повтор слів і синтаксичний паралелізм конструкцій (другий абзац).

   

  Стислий конспект підготовки до ЗНО з української мови та літератури №7 «Розвиток мовлення. Стилістика»

  Підготовка до ЗНО. Українська мова.
  Конспект 7. Розвиток мовлення. Стилістика

   

  Прямою мовою називається чуже мовлення, передане без змін, із збереженням лексичних, граматичних та інтонаційних особливостей: Хрін каже: «Я добрий з м’ясом!»
  Речення з непрямою мовою за формою, становлять собою складнопідрядні речення, головна частина яких містить слова автора, а підрядна – чужу мову: Оксана підбігла й насамперед розповіла, що бачила заарештованих. ..
  Непряма мова завжди стоїть після слів автора і приєднується до них сполучниками що, ніби, чи, сполучними словами що, який, колиХрін каже, що він добрий з м’ясом.

   

  Способи оформлення прямої мови

  А: «П». Раніше батьки казали: «Це гарна книга, але не для дітей».
  «П», – а. «Пудряться тільки жінки», – сказала сестричка братику.
  «П, – а. – П». «Вам поталанило, – відповів друг. – Листи вернули».
  А: «П», а. Дехто каже: «На добраніч», зіпсувавши перед тим весь день.

  Цитата – це дослівний витяг із якогось тексту або точно передані чиїсь слова.
    Цитати оформлюються реченнями з прямою або непрямою мовою, а також реченнями із вставними словами або реченнями:«Найголовніша ознака індивідуальності народу – це його мова», – стверджує М. Шумило. М. Шумило стверджує, що «найголовніша ознака індивідуальності народу – це його мова». На думку М. Шумила, «найголовніша ознака індивідуальності народу – це його мова». Як стверджує М. Шумило, «найголовніша ознака індивідуальності народу – це його мова».

  Діалог – це пряма мова, що передає розмову двох осіб. Діалог складається з реплік. Якщо репліки пишуться в рядок, вони беруться в лапки, а між ними ставиться тире: «Чому в тебе в садку немає опудала?» – «А навіщо? Я сам цілісінький день удома».
    Якщо кожна репліка діалогу починається з нового рядка, вона не береться в лапки, а перед нею ставиться тире: – Чи здійснилася якась із ваших дитячих мрій?

   

  Види мовленнєвої діяльності

  Аудіювання (слухання і розуміння) – вид мовленнєвої діяльності, тісно пов’язаний з усним мовленням, хоча можна слухати і озвучене писемне мовлення (наприклад, читання книжок вголос; останні новини по радіо тощо).
  Читання – це один із видів мовленнєвої діяльності, основними компонентами якого є сприйняття тексту та активна переробка інформації.
  Говоріння і письмо – види мовленнєвої діяльності, пов’язані з усною і писемною формою. Навчання усного і писемного мовлення – це розвиток зв’язного мовлення.

  Текст – це зв’язне висловлювання, яке складається з групи речень, об’єднаних темою і головною думкою, а також певним ставленням автора до того, що повідомляється. Темою тексту називають його зміст, тобто те, про що в ньому розповідається. Головною думкою тексту прийнято називати те, що хотів ним сказати автор, до чого він закликає, що схвалює, що заперечує. У тексті можна виділити три логічні частини: зачин, основну частину і кінцівку.

  Основна частина (сюжет) у свою чергу містить такі складові:
  1. експозицію – у ній описується, де й коли відбувається дія;
  2. зав’язку – дію, що стала причиною всіх наступних подій;
  3. розвиток дії – розгортання подій після зав’язки;
  4. кульмінацію – найнапруженіший момент у подіях;
  5. розв’язку – дію, яка завершує розповідь.

  Міжфразовим зв’язком називається зв’язок між частинами тексту, який організовує його змістову і структурну єдність.
  Мовні засоби міжфразового зв’язку: інтонація, лексичний повтор (повторення тих самих слів), синоніми, перифрази, спільнокореневі слова, родові і видові назви (верба – дерево), метафори (поле – зелений килим), метонімії і синекдохи (Україна – Київ), займенники і прислівники (дівчинка – вона; у хаті – тут), сполучники та деякі інші.

  Адресант – той, хто надсилає листа, телеграму; відправник.
  Адресат – той, кому надсилають листа, телеграму; одержувач.

   

  Типи і жанри мовлення

  Розповідь – це усний або письмовий текст (твір, стаття тощо), в якому розповідається про подію, яка розгортається в часі. Жанри: розповідь, повідомлення, лист.
  Опис – це текст (стаття, твір тощо), у якому подається впорядкований перелік ознак предмета, явища, особи. Жанри: пейзажні, портретні, характеристики людей, явищ.
  Роздум – це висловлювання про причини якостей, ознак, подій. Жанри: роздум-твердження, роздум-спостереження, роздум з доказами.

   

  Функціональні стилі української мови

  Науковий стиль застосовується в наукових працях, дослідженнях.
  Ознаки наукового стилю. Характерними особливостями цього стилю є точність, логічність, доказовість, узагальненість, однозначність, наявність аргументації і висновків.
  Мовні засоби наукового стилю: використання спеціальних слів – термінів, для слів і термінологічних словосполук не характерні емоційність, художність.

  Зразок тексту наукового стилю
    Багато фразеологічних одиниць входить у синонімічні відношення між: собою, а також зі словами, наприклад: сидіти склавши руки – і за холодну воду не братися – палець об палець не вдарити – байдики бити – руки в боки – ледарювати.

   

  Офіційно-діловий стиль необхідний для налагодження ділового спілкування між адміністративними установами, підприємствами, органами влади, культури, освіти тощо.
  Ознаки офіційно-ділового стилю: стислість у засобах вираження, чіткість, трафаретність, документальність, довго зберігає традиційні форми, наявність мовних штампів і кліше, чітко регламентовані розміщення і будова тексту.
  Мовні засоби офіційно-ділового стилю. Усі мовні засоби емоційно-нейтральні.

  Зразок тексту офіційно-ділового стилю

    Розписка

    Я, студент фізико-технічного факультету ХДПУ Черненко М. Н., отримав від завбібліотеки К. П. Троценко на час канікул 1 (один) підручник з фізики.

  20.12.2025 р.                     Підпис

   

  Публіцистичний стиль посідає проміжне місце між науковим і художнім стилями. Основним його призначенням є вплив на слухача або читача.
  Ознаки публіцистичного стилю: логічність, доказовість, точність висловлення, чіткість вираження думок, використання наукової термінології і наукового обґрунтування або обґрунтування фактами, широке вживання суспільно-політичної лексики. Обов’язкова наявність у тексті авторської оцінки фактів, явищ, подій.
  Мовні засоби публіцистичного стилю: використання емоційної та експресивної лексики, художніх засобів – епітетів, порівнянь, метафор, які здатні передавати емоції автора і його ставлення до зображуваного.

  Зразок тексту публіцистичного стилю
    У вік музичного модернізму, задушливого смогу біт-, хіт-, поп-, рок-музики, що заполонив душі широких мас, наша пісня повинна стати своєрідним базисом духовності для тих, хто здатний відчувати красу рідної мови, вслухатись у соловейкову мелодію… Українська пісня не тільки спроможна лікувати тих, хто опинився у становищі безбатченка. Вона здатна єднати людей у любові один до одного, до Батьківщини. Свого часу Шіллер писав: де співають – там лишайся жити, лихі люди не співають пісень…

   

  Художній стиль. Найважливішою функцією цього стилю є естетична. Художній стиль широко представлений творами художньої літератури в найрізноманітніших жанрах. У художньому стилі можуть переплітатися ознаки всіх стилів.
  Ознаки художнього стилю: образність, поетичність, естетика мовлення, експресивність.
  Мовні засоби художнього стилю: використання слів у переносному значенні, емоційно-експресивної лексики, фразеологізмів, синонімів, антонімів. Широко використовуються історизми, архаїзми, діалектизми.

  Зразок тексту художнього стилю
    Дороги звідси на перевал нема. Звідси взагалі нікуди нема доріг, є лише вузька, ледь помітна стежечка понад потоком униз, у далеку долину, де живуть дядя Леван та тьотя Етері. Під час навчання в школі Нателла живе там, у дядька Левана…

   

  Розмовний стиль застосовується у повсякденному житті, при безпосередньому спілкуванні двох або більше осіб. Сферою функціонування цього стилю є усне мовлення.
  Ознаки розмовного стилю: усна форма спілкування, неофіційність стосунків між мовцями і невимушеність спілкування, використання рухів, жестів, міміки.
  Мовні засоби розмовного стилю: основу цього стилю становить загальновживана експресивно-забарвлена лексика, широко використовуються просторічні, діалектні слова, жаргонізми, фразеологізми, зменшено-пестливі або згрубілі слова.

  Зразок тексту розмовного стилю
  – Куди йдете, сусідко?
  – Та оце хочу купити дечого.
  – М’яса чи що?
  – Та де там м’яса, риби. М’ясо ж таке дороге зараз, що хай йому грець.

   

  Схема до написання твору-роздуму за системою ЗНО

  1. Теза (стисло, чітко сформульована відповідь на запитання, яке лежить в основі теми твору. «На мою думку…», «Я вважаю…»).
  2. Аргументи (не менше двох доречних доказів на підтвердження висловленої тези. «Тому що…», «По-перше…», «По-друге…»).
  3. Приклади (не менше двох: а. з художньої літератури або інших видів мистецтва; б. з історії, суспільно-політичного чи особистого життя. «Не можу не згадати…», «Наприклад…», «Прикладом може бути…»).
  4. Висновок (логічний підсумок усього написаного. «Можу зробити висновок…», «Отже…», «Таким чином…»).
  5. Логічність, послідовність, грамотність (обов’язкові елементи твору-роздуму).

   Online-тест підготовки до ЗНО з української мови та літератури №10 «Розвиток мовлення»

  7.1-Тест

  1. Поняття „стиль” розкрито в рядку
  А оброблена, унормована форма національної мови, яка в усному і писемному

  різновидах обслуговує культурне життя народу, усі сфери його суспільної діяльності

  Б різновид літературної мови, що обслуговує певну сферу суспільної діяльності

  мовців і відповідно до цього має особливості добору й використання мовних засобів

  В сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у

  процесі суспільної комунікації

  Г сукупність лексичних одиниць, які використовуються в мовлені
  Д літературні тексти, які використовують у певних ситуаціях
   
  2. Нині в сучасній українській літературній мові виокремлюють стилів

  А 5
  Б 7
  В 9
  Г 3
  Д 8

  3. Ознаки наукового стилю подано в рядку

  А абстрактність, понятійність, доказовість, аргументація
  Б офіційність, точність, стандартизація вислову, документальність
  В образність, поетичність, зображувальність, яскраве вираження авторського „я”
  Г невимушеність, безпосередність, приватність спілкування, емоційність
  Д ситуативність спілкування, непідготовленість, неофіційність, невимушеність

  4. Ознаки офіційно-ділового стилю зазначено в рядку

  А невимушеність, безпосередність, приватність спілкування, емоційність
  Б ситуативність спілкування, непідготовленість, неофіційність, невимушеність
  В офіційність, лаконічність, стандартизація вислову, регламентація тексту
  Г абстрактність, понятійність, доказовість, аргументація
  Д образність, поетичність, зображувальність, яскраве вираження авторського „я”

  5. Ознаки конфесійного стилю подано в рядку

  А урочистість, піднесений тон, пишномовність, символізм образів
  Б образність, поетичність, експресія, естетика мовлення
  В аргументація, переконливість, узагальнення, висновки
  Г офіційність, точність, стандартизація вислову, документальність
  Д ситуативність спілкування, непідготовленість, неофіційність, невимушеність

  6. Публіцистичний стиль послуговується такими мовними засобами
  А термінологія, покликання, абстрактні іменники, відносні прикметники
  Б суспільно-політична лексика, риторичні запитання, емоційно забарвлені слова,

  метафори

  В побутова лексика, фразеологізми, емоційно забарвлені та просторічні слова
  Г абстрактність, понятійність, доказовість, аргументація
  Д офіційність, лаконічність, стандартизація вислову, регламентація тексту
   
  7. Ознаками публіцистичного стилю є:
  А невимушеність, емоційність, приватність спілкування, наявність стереотипних

  словесних формул

  Б офіційність, точність, стандартизація вислову, документальність
  В закличність, логічність доказів, зрозумілість інформації, емоційно-експресивна

  образність

  Г абстрактність, понятійність, доказовість, аргументація
  Д урочистість, піднесений тон, пишномовність, символізм образів
   
  8. Ознаками художнього стилю є

  А образність, поетичність, зображувальність, авторське „я”
  Б урочистість, пишномовність, алегорійність, символізм образів
  В об’єктивність, переконливість, понятійність, узагальнення
  Г аргументація, переконливість, узагальнення, висновки
  Д термінологія, покликання, абстрактні іменники, відносні прикметники

  9. Художній стиль реалізується в таких жанрах

  А памфлет, фейлетон, есе, репортаж
  Б роман, образок, водевіль, епіграма
  В послання, проповідь, притча, апокриф
  Г опус, роман, новела, вірш
  Д притча, міф, легенда, стаття

  10. Жанрами конфесійного стилю є

  А послання, проповіді, притчі, апокрифи
  Б памфлет, фейлетон, есе, репортаж
  В роман, образок, поема, оповідання
  Г агіографія, містерія, міраклія, мораліте
  Д послання, псалом, літопис, образок

  11. Офіційно-діловий стиль має на меті
  А повідомляти про результати наукової діяльності
  Б регулювати офіційні та ділові стосунки мовців у державно-правовій,

  суспільно-виробничій сферах

  В пропагувати важливі суспільно-політичні ідеї, сприяти вирішенню актуальних

  питань, активно впливати на слухача (читача)

  Г закликати людей пропагувати здоровий сросіб життя
  Д повідомляти про події, які відбуваються у світі
   
  12. Мета наукового стилю – це
  А усебічно впливати на думки і почуття людей, формувати ідейні переконання,

  моральні якості та естетичні смаки

  Б апелювати до внутрішнього світу людини, впливати на душевні переживання
  В повідомляти про результати наукової діяльності
  Г регулювати офіційні та ділові стосунки мовців у державно-правовій,

  суспільно-виробничій сферах

  Д пропагувати важливі суспільно-політичні ідеї, сприяти вирішенню актуальних

  питань, активно впливати на слухача (читача)

   
  13. Яке з речень не потребує редагування
  А Миття рекламних вивісок збільшить у кілька разів їх проглядаємість і

  привабливість.

  Б Прибирання котеджів – ідеальний порядок у домі з багаточисленними кімнатами

  стане щоденною реальністю.

  В Це була його перша жовта карточка у цьому сезоні.
  Г Сьогодні ми будемо говорити за золото наших степів.
  Д Метро стає цілком реальним фактором, а зовсім не фантазією.
   
  14. Яке з речень не потребує редагування
  А Україна – найталановитіша нація.
  Б Вони вже подолали найскладніший участок дороги.
  В Та і є за що, Русь могутня полюбить тебе, назвать матір’ю, стать за честь твою

  проти ворога, а в неволі час і життя віддасть.

  Г Він не вспів закинути м’яч до кільця.
  Д Особливо враження вона не призвела.
   
  15. Яке з речень не потребує редагування
  А Яким образом вам вдалося отримати цю інформацію?
  Б На прилавках наших магазинів стало неможливо знайти відмінних по якості

  продуктів.

  В І так з дня в день, на цілісінькі три місяці, які спершу здаються неосяжними,

  а під кінець – такими короткими та куцими, що аж жалко на них дивитися.

  Г Вдень температура становитиме від трьох до вісьми градусів.
  Д Невільно приходить на думку слідуюче.
   
  16. Яке з речень не потребує редагування

  А Мова йде про саме вагоме.
  Б На зборах були всі без виключення.
  В Хочу повідомити про зовсім друге.
  Г Тобі вже, мабуть, пора!
  Д Довгі кілометри асфальтових доріг залишилися позаду.

  17. Яке з речень не потребує редагування

  А Інститутські аудиторії пахли фарбою й свіжістю.
  Б Сьогодні Олегова поведінка не гарна.
  В Мова є способом спілкування людей.
  Г Звонили Мишкові батьки.
  Д Вона придбала собі коштовний телефон.

  18. Яке з речень не потребує редагування

  А Він попросив мене, щоб я не роповідала про його тайну.
  Б П’єса схвилювала глядачів до глибини душі.
  В Саме часто виписки оформлюються у вигляді цитат.
  Г Необхідно поділити речення по смислу.
  Д У нашій українській армії солдатів одягають у плотний одяг.

  19. Яке з речень не потребує редагування

  А У творі головна героїня описується, як жінка неземної красоти.
  Б Слідуючий урок – біологія.
  В Кореспондент, взявши інтерв’ю у відомого хірурга, зайшов у палату.
  Г Зійшовши з потяга, мені відчулося дихання рідної землі.
  Д Знявши капелюха, вулиця ставала для мене ще вужчою.

  20. В усіх словосполученнях рядка допущені помилки при побудові, окрім

  А оплачувати за проїзд, спускатися по сходах, відсутній із-за хвороби
  Б звести нанівець, спільне підприємство, вірна відповідь
  В обопільна угода, їхати автобусом, заплатити по сто гривень
  Г назвати по імені, поза всяким сумнівом, прийшов по справі
  Д комісія з вивчення проблеми, проживати по адресі, згідно наказу

  21. Лексичну норму не порушено в словосполученні

  А картата сорочка
  Б сорочка в клітинку
  В приймати участь
  Г виборна агітація
  Д взяти себе в руки

  22. Лексичну норму не порушено в словосполученні

  А рішити задачу
  Б тактична помилка
  В чинне законодавство
  Г підняти питання
  Д виключення з правил

  23. Лексичну норму не порушено в словосполученні

  А збити з толку
  Б зайти в тупик
  В звільнити від посади
  Г по вказівці вчителя
  Д взяти за приклад

  24. Лексичну норму не порушено в словосполученні

  А працювати по сумісництву
  Б виконати по всіх правилах
  В деякою мірою
  Г пам’ятник Івана Франка
  Д ввести в склад комісії

  25. Поширені однорідні члени речення є в реченні
  А Слово „мама” приходить на уста промінцем маминої усмішки, ласкавістю очей,

  листочком вишні й світлинкою сонця, пелюсткою квітки й радістю веселки, лагідністю руки й вечірньою молитвою.

  Б І від цього всього-на-всього одного кроку моєї матері все набрало якоїсь

  святковості, незвичності, таємничості.

  В Учитель навчив насписати й читати слова „мама”, „земля”, „сонце”, „народ”,

  „праця”.

  Г Важко навіть уявити, скільки душевних сил, енергії, знань, умінь треба докласти,

  щоб виростити й виховати справжніми людьми таких різних, не схожих між собою дітей.

  Д Слова – полова, але огонь в одежі слова – безсмертна, чудотворна фея, правдива

  іскра Прометея.

  Будова тексту. Стилі, типи, жанри мовлення. Сборник рефератов по литературе

  1. Текст — це

  А) група речень, об’єднаних граматичним та смисловим зв’язком, що виражають думку вільніше і повніше порівняно з реченням;

  Б) продукт мовленнєвого процесу, що характеризується тематичною завершеністю, цілісністю, відображає ставлення автора до висловленого змісту;

  В) використання виражальних засобів мови в процесі конкретного говоріння, що відбувається в звуковій або писемній формі;

  Г) різновид літературної мови, що обслуговує певну сферу суспільного життя.

  Скласти та записати невеликий текст (4-5 речень) на будь-яку тему.

  2. Типи мовлення існують такі:

  А) розповідь, опис, роздум, оцінка предмета;

  Б) розповідь, опис, оповідання, повість;

  В) оповідання, повість, роман, казка;

  Г) заява, оголошення, протокол, розписка.

  Скласти та записати опис будь-якого предмета (обсяг 1 — 3 речення) (наприклад: А хмарка — наче лебідь в синизні, вся біла, наче сніг, а по краях багряна (А. Міцкевич. ) У баби камінної плечі камінні горбаті, камінного одягу з себе вона не зніма. З обличчя пласка і по-скіфськи вилицювата, камінним мовчанням до самого серця дойма. На лобі камінному є діадема камінна, на шиї камінній камінний висить амулет. …В камінної баби камінний чіткий силует. (Є. Гуцало.) …Немов різьблений, дикий цап стояв. Усе: його постава непорушна, тоненькі ніжки, виточене тіло, розвилки рогів на сухій голівці і спокій величавий, що зливався з напруженістю звіра сторожкого – усе була довершеність сама, сама краса… (М. Рильський.)

  3. Стиль мовлення — це

  А) вид тексту, який залежить від особливостей змісту й форми, обсягу та способу побудови, певними стилістичними ознаками;

  Б) різновид літературної мови, який використовується за певних умов спілкування;

  В) система фонетичних, лексичних словотворчих та граматичних засобів, що служать для спілкування та висловлення думки;

  Г) швидкість або повільність мовлення та паузи між мовленнєвими уривками.

  Перерахувати (письмово) відомі вам стилі мовлення.

  4. Жанри мовлення існують такі:

  А) науковий, художній, офіційно-діловий, публіцистичний;

  Б) опис, розповідь, роздум, оцінка предмета;

  В) стаття, відгук, нарис, повість, поема, лист, розписка;

  В) монолог та діалог.

  Пригадати і записати відомі вам жанри художнього мовлення (наприклад: трагедія, комедія, драма, роман, повість, поема, байка, епіграма) або: офіційно-ділового мовлення (наприклад: Наказ, статут, закон, кодекс, заява, розписка, акт)

  5. Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (Конституція України). Це висловлювання належить до

  А) наукового стилю;

  Б) художнього стилю;

  В) публіцистичного стилю;

  Г) офіційно-ділового стилю.

  Скласти і записати висловлювання (обсяг 2 –3 речення) на будь-яку тему в художньому стилі.

  6. «Казочка була чудна! Подарував мені дід вола. Пішов я тим волом орати та наорав на припічку на три горшки кваші. А тоді саме вродили верби, та зацвіли раки, та поспіли в’юни. Я поліз тих в’юнів трусити та натрусив папушу тютюну. Пов’язав я тютюн і продав за три копійки. Тоді купив вовни, скроїв заступом свиту, приставив із подушки комір. Вийшли такі штани!» (За Є. Гуцалом.) Це висловлювання є

  А) описом;

  Б) роздумом;

  В) розповіддю;

  Г) поєднанням розповіді та опису.

  Скласти та записати роздум (обсяг 4-5 речень) на будь-яку тему (наприклад: Простували чумацькі воли з Петербурга в Україну. Та чумацька мажа з Шевченковою труною давно перетворилася в уяві народу на героїчний фрегат Колумба чи в Ноїв ковчег, бо ж однаково важко було відкривати Багамські острови, рятувати людство від потопу і перевозити труну з холодних берегів Балтики на Дніпрові кручі. Бо в труні був не тільки мертвий Кобзар, у труні лежала слава, була сутність цілого народу, який сам себе пізнав, і в світі заявив про себе, і невмирущим став завдяки тому, хто тепер, згорнувши руки, лежав в окованій цинком останній своїй оселі, полишивши нащадкам болі свої, пісні і псалми. (За О. Сизоненком.).

  Больше сочинений по этой теме
  Больше рефератов этого автора

  Пенис смайлики 𓀐𓂸𓂺🖕╰⋃╯╭ ᑎ╮ Символ Дика (копировать вставить текст петух)

  Обратите внимание, что эти текстовые эмодзи пениса еще не отображаются в Windows, старых смартфонах со старыми версиями Android и Chrome для Mac. Эти символы dick , однако, правильно отображаются в Safari как для Mac, так и для iPhone, а также в более поздних версиях Android.

  Оба этих извращенных символа пениса — писающий и не являются древнеегипетскими иероглифами.Так что да, у нас были классные эмодзи до клавиатуры iPhone ﹍ даже до написания на английском языке. Нажмите ниже, чтобы скопировать и вставить текстовый знак петуха (копировать, не обрезать его, мы хотим, чтобы он оставался необрезанным), чтобы отправить этот член смайликов тому, кого вы любите. Или не надо. Твой выбор. На всякий случай я добавил смайлик со средним пальцем. Поделись своей любовью. Отличный смайлик, чтобы пригласить кого-нибудь на ужин se̶x̶ . В каком-то смысле это круто, что смайлики пениса не всем показываются. Если ваш друг является пользователем Windows и вы отправите ему смайлик с петухом, он даже не узнает, что его поразило.😈

  Смайлики ╰⋃╯ и ╰⋃╯ для пениса при необходимости совместимы на разных устройствах. Я также бросил (‿ˠ‿) задницу смайлика, чтобы она не чувствовала себя одинокой.

  Символ пениса 𓀐 𓂸 𓂺 𓂹 ╰⋃╯ ╭ᑎ╮ (‿ˠ‿) 🖕
  Вам необходимо включить JavaScript для запуска генератора шрифтов.

  Также посмотрите этот крутой портретный AI — генератор портретов, который сделали мои друзья! Он позволяет создавать нарисованный портрет из фотографии.Это отличный аватар. 😉

  👏‍⃠ Интернет полностью замкнулся после того, как один пользователь Twitter опубликовал этот смайлик! Оказывается, с помощью этого забавного трюка можно «запретить» смайлики! Проверьте это, пока он еще не заблокирован! Создание текстовых знаков символов. Классный генератор текстовых изображений ASCII, подходящий для комментариев Facebook, статуса, биографии Instagram и т. Д. Скопируйте отсюда несколько мужских символов или узнайте, как набрать мужской знак прямо с клавиатуры. Включен мужской Alt-код для клавиатуры Windows. Узнайте, как набрать женский знак прямо с клавиатуры.Вы можете разместить его в Facebook, Youtube или Instagram. Женский символ клавиатуры alt-код и многое другое. Женский знак html entity.

  арт · PyPI


  Содержание

  Обзор

  ASCII-арт также известен как «компьютерное текстовое искусство». Он включает в себя умное размещение вводимых специальных символов или буквы, чтобы создать визуальную форму, которая распределена по нескольким строкам текста.

  ART — это библиотека Python для преобразования текста в художественное произведение ASCII. 😉

  Открытая ступица
  Счетчик PyPI
  Звезды Github
  Счетчик шрифтов 590
  Счетчик 1-Line-Art 700
  Счетчик декора 195
  Филиал мастер разработчика
  Трэвис
  AppVeyor

  Использование

  Быстрый старт

  1 линия арт

  ⚠️ Некоторые среды не поддерживают все однострочные рисунки

  ⚠️ ИСКУССТВО 4. 6 — последняя версия, поддерживающая Двудольное искусство

  1. арт.

  Эта функция возвращает однострочное изображение как str в обычном режиме и вызывает исключение artError .

   >>> из импорта произведений искусства *
  >>> art_1 = art ("coffee") # вернуть искусство как str в обычном режиме
  >>> печать (art_1)
  c [_]
  >>> art_2 = art ("woman", number = 2) # вернуть несколько изображений как str
  >>> печать (art_2)
  ▓⚗_⚗▓ ▓⚗_⚗▓
  >>> art ("random") # режим произвольного рисования в одну линию
  '(っ ◕‿◕) っ'
  >>> art ("rand") # случайный режим рисования в одну линию
  'т (-_- т)'
  >>> art (22, number = 1) # поднять artError
  Отслеживание (последний вызов последний):
      ...
  art.art.artError: тип artname должен быть str.
   
  2. aprint

  Эта функция печатает однострочную графику в обычном режиме (возвращает None) и вызывает исключение artError .

   >>> aprint ("бабочка") # print art
  Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
  >>> aprint ("happy") # print art
   ۜ \ (סּ ں סּ َ`) / ۜ
  >>> aprint ("random") # случайный режим рисования в одну линию
  '(っ ◕‿◕) っ'
  >>> aprint ("rand") # режим произвольной однострочной графики
  'т (-_- т)'
  >>> aprint ("woman", number = "22") # поднять artError
  Отслеживание (последний вызов последний):
      . ..
  art.art.artError: тип 'number' должен быть int.
   
  3. randart

  randart функция добавлена ​​в версии 2.2 как ярлык art ("random") .

   >>> randart ()
  'ዞ Ꮬ℘℘Ꮍ ℬℹℛʈዞᗬ ᏜᎽ'
  >>> randart ()
  '✌ (◕‿-) ✌'
   
  • Примечание 1: используйте ART_NAMES для доступа к списку всех названий артов (новое в версии 4.2 )
  • Примечание 2: используйте NON_ASCII_ARTS для доступа ко всем спискам имен артов, отличных от ASCII (новое в версии 4.6 )

  Текст ASCII

  ⚠️ Некоторые шрифты не поддерживают все символы

  ⚠️ Начиная с Версия 3.3 Добавлены шрифты, отличные от ASCII (эти шрифты несовместимы с некоторыми средами)

  1. text2art

  Эта функция возвращает текст ASCII как str в обычном режиме и вызывает исключение artError .

   >>> Art = text2art ("art") # Вернуть текст ASCII (шрифт по умолчанию) и по умолчанию chr_ignore = True
  >>> печать (Искусство)
         _
   __ _ _ __ | | _
   / _` || '__ || __ |
  | (_ | || | | | _
   \ __, _ || _ | \ __ |
           
             
  >>> Art = text2art ("art", font = 'block', chr_ignore = True) # Возвращает текст ASCII с блочным шрифтом
  >>> печать (Искусство)
  
  
   . ----------------. .----------------. .----------------.
  | .--------------. || .--------------. || .--------------. |
  | | __ | || | _______ | || | _________ | |
  | | / \ | || | | _ __ \ | || | | _ _ | | |
  | | / / \ \ | || | | | __) | | || | | _ / | | \ _ | | |
  | | / ____ \ | || | | __ / | || | | | | |
  | | _ / / \ \ _ | || | _ | | \ \ _ | || | _ | | _ | |
  | || ____ | | ____ || || | | ____ | | ___ | | || | | _____ | | |
  | | | || | | || | | |
  | '--------------' || '--------------' || '--------------' |
   '----------------' '----------------' '------------- --- '
  
  >>> Art = text2art ("test", "random") # режим случайного шрифта
  >>> печать (Искусство)
   | |
  ~ | ~ / ~ / (~~ | ~
   | \ / __) |
        
  >>> Art = text2art ("test", "rand") # режим случайного шрифта
  >>> печать (Искусство)
  ___ ____ ____ ___
   | | ___ [__ |
   | | ___ ___] |
  
  >>> print (text2art ('' 'Lorem
  ipsum
  dolor '' ', font = "small")) # Многострочная печать
   _
  | | ___ _ _ ___ _ __
  | | __ / _ \ | '_ | / -_) | '\
  | ____ | \ ___ / | _ | \ ___ || _ | _ | _ |
                 
   _
  (_) _ __ ___ _ _ _ __
  | || '_ \ (_- <| || ||' \
  | _ || . __ // __ / \ _, _ || _ | _ | _ |
    | _ |
    _ _
   __ | | ___ | | ___ _ _
  / _` | / _ \ | | / _ \ | '_ |
  \ __, _ | \ ___ / | _ | \ ___ / | _ |
              
  
  >>> print (text2art ("test", "white_bubble")) # Пример шрифта, отличного от ASCII
  Ⓣⓔⓢⓣ
  >>> text2art ("art", font = "fancy5", decoration = "barcode1") # в версии 4.6 добавлен параметр оформления.
  '▌│█║▌║▌║ ᏗᏒᏖ ║▌║▌║█│▌'
  >>> text2art ("se سسس", font = DEFAULT_FONT, chr_ignore = False) # вызываем artError в исключении
  Отслеживание (последний вызов последний):
      ...
  art.art.artError: س недействителен.
   
   
  2. tprint

  Эта функция печатает текст ASCII в обычном режиме (не возвращает None) и вызывает исключение artError .

   >>> tprint ("art") # печатать текст ASCII (шрифт по умолчанию)
         _
   __ _ _ __ | | _
   / _` || '__ || __ |
  | (_ | || | | | _
   \ __, _ || _ | \ __ |
           
  
  >>> tprint ("art", font = "block", chr_ignore = True) # печатать текст ASCII (блочный шрифт)
  
   . ----------------. .----------------..----------------.
  | .--------------. || .--------------. || .--------------. |
  | | __ | || | _______ | || | _________ | |
  | | / \ | || | | _ __ \ | || | | _ _ | | |
  | | / / \ \ | || | | | __) | | || | | _ / | | \ _ | | |
  | | / ____ \ | || | | __ / | || | | | | |
  | | _ / / \ \ _ | || | _ | | \ \ _ | || | _ | | _ | |
  | || ____ | | ____ || || | | ____ | | ___ | | || | | _____ | | |
  | | | || | | || | | |
  | '--------------' || '--------------' || '--------------' |
   '----------------' '----------------' '------------- --- '
  
  >>> tprint ('test سس') # chr_ignore flag == True (по умолчанию)
   _ _
  | | _ ___ ___ | | _
  | __ | / _ \ / __ || __ |
  | | _ | __ / \ __ \ | | _
   \ __ | \ ___ || ___ / \ __ |
             
  >>> tprint ("test", "random") # режим случайного шрифта
   | |
  ~ | ~ / ~ / (~~ | ~
   | \ / __) |
        
  >>> tprint ("test", "rand") # режим случайного шрифта
  ___ ____ ____ ___
   | | ___ [__ |
   | | ___ ___] |
           
  
  >>> tprint ('test سس', chr_ignore = False) # вызывать artError в исключении
  Отслеживание (последний вызов последний):
      . ..
  art.art.artError: س недействителен.
  >>> tprint ('' 'Лорем
  ipsum
  dolor '' ', font = "cybermedium") # Многострочная печать
  _ ____ ____ ____ _ _
  | | | | __ / | ___ | \ / |
  | ___ | __ | | \ | ___ | |
                
  _ ___ ____ _ _ _ _
  | | __] [__ | | | \ / |
  | | ___] | __ | | |
               
  ___ ____ _ ____ ____
  | \ | | | | | | __ /
  | __ / | __ | | ___ | __ | | \
  
  >>> tprint ("art", font = "fancy5", decoration = "barcode1") # в Версии 4 добавлен параметр оформления.6
  ▌│█║▌║▌║ ᏗᏒᏖ ║▌║▌║█│▌
  >>> tprint ("art", font = "fancy5", decoration = "random") # В версии 5.0 добавлен случайный режим оформления.
  •] • · ✦º✦ · »ᏗᏒᏖ« · ✦ º✦ · • [•
   
  3. цаве

  Эта функция возвращает dict в нормальном режиме и режиме исключения.

   >>> Response = tsave ("art", filename = "test.txt") # сохранить текст ASCII в файле test.txt с сообщением сохранения (print_status == True), вернуть dict
  Сохранено!
  Имя файла: test.txt
  >>> Ответ ["Сообщение"]
  'OK'
  >>> Response = tsave ("art", filename = "test. txt ", print_status = False) # сохранить текст ASCII в файле test.txt без сохранения сообщения (print_status == False)
  >>> Ответ ["Сообщение"]
  'OK'
  >>> Ответ ["Статус"]
  Истинный
  >>> tsave (22, font = DEFAULT_FONT, filename = "art", chr_ignore = True, print_status = True)
  {'Status': False, 'Message': "объект 'int' не имеет атрибута 'split'"}
  >>> Response = tsave ("art", filename = "test.txt", overwrite = True) # в версии 4.0 добавлен параметр перезаписи
  Сохранено!
  Имя файла: test.txt
  >>> Response = tsave ("art", filename = "test.txt ", decoration =" barcode1 ") # в версии 4.6 добавлен параметр оформления
  Сохранено!
  Имя файла: test.txt
              
   
  • Примечание 1. Используйте FONT_NAMES для доступа ко всем спискам имен шрифтов (новое в версии 4.2 )
  • Примечание 2: используйте NON_ASCII_FONTS для доступа ко всем спискам имен шрифтов, отличных от ASCII (новое в версии 4.4 )

  Украшение

  ⚠️ В некоторых средах поддерживаются не все декорации

  1.
  декор

  Эта функция возвращает оформление как str в обычном режиме и вызывает исключение artError .

   >>> декор ("barcode1")
  '▌│█║▌║▌║'
  >>> decor ("barcode1", reverse = True)
  '█│▌'
  >>> decor ("barcode1") + text2art ("art", font = "fancy42") + decor ("barcode1", reverse = True)
  '▌│█║▌║▌║ ąяţ ║▌║▌║█│▌'
  >>> decor ("barcode1", both = True) # оба параметра добавлены в Версию 5.0
  ['▌│█║▌║▌║', '█│▌']
  >>> decor ("random", both = True) # в версии 5.0 добавлен случайный режим
  ['「(◔ω◔「) 三', '三三三 ʅ (; ◔౪◔) ʃ']
  >>> decor ("rand", both = True) # в Версии 5 добавлен случайный режим.0
  ['‹-… · ´` ·… -›', '‹-… · ´` ·… -›']
  >>> декор (Нет)
  Отслеживание (последний вызов последний):
  ...
  art.art.artError: Тип украшения должен быть str.
   
  • Примечание. Используйте DECORATION_NAMES для доступа ко всему списку имен украшений (новое в версии 4.6 )

  Режимы шрифта

  Эти режимы доступны для text2art , tprint и tsave .

  1. Название шрифта

  ⚠️ Некоторые шрифты не поддерживают все символы

   >>> tprint ("art", font = "block", chr_ignore = True)
  
   .----------------. .----------------. .----------------.
  | .--------------. || .--------------. || .--------------. |
  | | __ | || | _______ | || | _________ | |
  | | / \ | || | | _ __ \ | || | | _ _ | | |
  | | / / \ \ | || | | | __) | | || | | _ / | | \ _ | | |
  | | / ____ \ | || | | __ / | || | | | | |
  | | _ / / \ \ _ | || | _ | | \ \ _ | || | _ | | _ | |
  | || ____ | | ____ || || | | ____ | | ___ | | || | | _____ | | |
  | | | || | | || | | |
  | '--------------' || '--------------' || '--------------' |
   '----------------' '----------------' '------------- --- '
  
  >>> tprint ("арт", "белый_ пузырь")
  Ⓐⓡⓣ
   
  2.Случайный

  Случайный выбор из всех шрифтов.

  Ключевые слова: случайный , ранд и ранд

   >>> tprint ("test", font = "random")
   | |
  ~ | ~ / ~ / (~~ | ~
   | \ / __) |
   
   
  3.
  Случайный мелкий

  Случайный выбор мелкого шрифта.

  Ключевые слова: rnd-small , random-small & rand-small

  • Примечание: Новое в Версия 2.8
   >>> tprint ("test", font = "rnd-small")
         
  _ / _ _ _ /
  / (- _) /
         
   
  4.Случайная среда

  Произвольный выбор средних шрифтов.

  Ключевые слова: rnd-medium , random-medium & rand-medium

  • Примечание: Новое в Версия 2.8
   >>> tprint ("test", font = "rnd-medium")
             
   ,,
   || ||
  = || = _-_ _-_, = || =
   || || \\ || _. ||
   || || / ~ || ||
   \\, \\, /, -_- \\,
             
             
   
  5.Случайный большой

  Произвольный выбор из крупных шрифтов.

  Ключевые слова: rnd-large , random-large & rand-large

  • Примечание: Новое в Версия 2. 8
   >>> tprint ("test", font = "rnd-large")
                                    
  8888888 8888888888 8 8888888888 d888888o. 8888888 8888888888
     8 8888 8 8888 .`8888: '88. 8 8888
     8 8888 8 8888 8.`8888. Y8 8 8888
     8 8888 8 8888 `8.`8888. 8 8888
     8 8888 8 888888888888 `8.`8888. 8 8888
     8 8888 8 8888 `8.`8888. 8 8888
     8 8888 8 8888 `8.`8888. 8 8888
     8 8888 8 8888 8b `8.`8888. 8 8888
     8 8888 8 8888 `8b. ; 8.`8888 8 8888
     8 8888 8 888888888888 `Y8888P, 88P '8 8888
   
  6.Случайный xlarge

  Произвольный выбор из шрифтов xlarge.

  Ключевые слова: rnd-xlarge , random-xlarge и rand-xlarge

  • Примечание: Новое в Версия 2.8
   >>> tprint ("test", "rnd-xlarge")
     _____ _____ _____ _____
     / \ \ / \ \ / \ \ / \ \
    / :: \ \ / :: \ \ / :: \ \ / :: \ \
    \ ::: \ \ / :::: \ \ / :::: \ \ \ ::: \ \
     \ ::: \ \ / :::::: \ \ / :::::: \ \ \ ::: \ \
     \ ::: \ \ / ::: / \ ::: \ \ / ::: / \ ::: \ \ \ ::: \ \
      \ ::: \ \ / ::: / __ \ ::: \ \ / ::: / __ \ ::: \ \ \ ::: \ \
      / :::: \ \ / :::: \ \ ::: \ \ \ ::: \ \ ::: \ \ / :::: \ \
     / :::::: \ \ / :::::: \ \ ::: \ \ ___ \ ::: \ \ ::: \ \ / :::::: \ \
     / ::: / \ ::: \ \ / ::: / \ ::: \ \ ::: \ \ / \ \ ::: \ \ ::: \ \ / ::: / \ ::: \ \
    / ::: / \ ::: \ ____ \ / ::: / __ \ ::: \ \ ::: \ ____ \ / :: \ \ ::: \ \ ::: \ ____ \ / ::: / \ ::: \ ____ \
    / ::: / \ :: / / \ ::: \ \ ::: \ \ :: / / \ ::: \ \ ::: \ \ :: / / / ::: / \ :: / /
   / ::: / / \ / ____ / \ ::: \ \ ::: \ \ / ____ / \ ::: \ \ ::: \ \ / ____ / / ::: / / \ / ____ /
   / ::: / / \ ::: \ \ ::: \ \ \ ::: \ \ ::: \ \ / ::: / /
  / ::: / / \ ::: \ \ ::: \ ____ \ \ ::: \ \ ::: \ ____ \ / ::: / /
  \ :: / / \ ::: \ \ :: / / \ ::: \ / ::: / / \ :: / /
   \ / ____ / \ ::: \ \ / ____ / \ ::: \ / ::: / / \ / ____ /
                \ ::: \ \ \ :::::: / /
                \ ::: \ ____ \ \ :::: / /
                 \ :: / / \ :: / /
                 \ / ____ / \ / ____ /
                                                
   
  7.
  Волшебник

  Этот режим учитывает длину вводимого текста для выбора шрифта

  ☑️ Гарантированная поддержка 95 символов ASCII

  Ключевые слова: волшебник , волшебник и магия

  • Примечание: Новое в Версия 2.9
   >>> tprint («1», «волшебник»)
    88
   , d88
  888888
    88
    88
    88
    88
    88
    88
    88
      
        
  
  >>> tprint ("1" * 5, "волшебник")
  d88 d88 d88 d88 d88
   88 88 88 88 88
   88 88 88 88 88
   88 88 88 88 88
   88 88 88 88 88
  d88P d88P d88P d88P d88P
               
               
  
  >>> tprint ("1" * 15, "волшебник")
                         
                         
   # # # # # # # # # # # # # # #
  ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
   # # # # # # # # # # # # # # #
   # # # # # # # # # # # # # # #
   # # # # # # # # # # # # # # #
  ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
                         
                         
   
  8.
  Случайный не-ASCII

  Произвольный выбор из шрифтов, отличных от ASCII.

  Ключевые слова: random-na , rand-na & rnd-na

  • Примечание: Новое в Версия 3.4
   >>> tprint ("test", "random-na")
  ₮ Ɇ ₴ ₮
  >>> tprint ("test", "random-na")
  ʇsǝʇ
   
  9. Смешайте не-ASCII

  Случайное смешивание шрифтов, отличных от ASCII.

  Ключевые слова: смесь

  • Примечание: Новое в версии 3.7
   >>> tprint ("тест", "микс")
  † Ɛ †
  >>> tprint ("тест", "микс")
  t Ꮛ št
  >>> tprint ("тест", "микс")
  ꓄ є ร ꓄
   

  ⚠️ Шрифты, отличные от ASCII, доступны только в режимах Имя шрифта , Произвольно не-ASCII и Mix режимы

  Допуск опечаток

  Расстояние Левенштейна, использованное в этом проекте. ( Версия > 0.9)

   >>> aprint ("happyi") # правильно -> aprint ("happy"), error <| artname | / 2
   ۜ \ (סּ ں סּ َ`) / ۜ
  >>> Art = art ("birds2222222", number = 1) # правильно -> Art = art ("birds", number = 1), error> = | artname | / 2
  Отслеживание (последний вызов последний):
  . ..
  art.art.artError: Недействительное название произведения искусства.
  >>> aprint ("happyi231") # правильно -> aprint ("happy"), error <| artname | / 2
  ⎦˚◡˚⎣
  >>> aprint ("happyi2312344") # правильно -> aprint ("happy"), error> = | artname | / 2
  Отслеживание (последний вызов последний):
  ...
  art.art.artError: Недействительное название произведения искусства.
  >>> Art = text2art ("test", font = "black") # правильно -> Art = text2art ("test", font = "block")
  >>> печать (Искусство)
  
   .----------------. .----------------. .----------------. .----------------.| .--------------. || .--------------. || .--------------. || .--------------. |
  | | _________ | || | _________ | || | _______ | || | _________ | |
  | | | _ _ | | || | | _ ___ | | || | / ___ | | || | | _ _ | | |
  | | | _ / | | \ _ | | || | | | _ \ _ | | || | | (__ \ _ | | || | | _ / | | \ _ | | |
  | | | | | || | | _ | _ | || | '.___ `-. | || | | | | |
  | | _ | | _ | || | _ | | ___ / | | || | | `\ ____) | | || | _ | | _ | |
  | | | _____ | | || | | _________ | | || | | _______. '| || | | _____ | | |
  | | | || | | || | | || | | |
  | '--------------' || '--------------' || '--------------' || '--------------' |
   '----------------' '----------------' '------------- --- '' ---------------- '
  
  >>> tprint ("test", font = "cybermedum") # правильно -> tprint ("test", font = "cybermedium")
  ___ ____ ____ ___
   | | ___ [__ |
   | | ___ ___] |
           
    
   

  Установить значения по умолчанию

  set_default Функция добавлена ​​в версии 2.2 , чтобы изменить значения по умолчанию.

   >>> справка (set_default)
  Справка по функции set_default в модуле art.art:
  
  set_default (font = 'standard', chr_ignore = True, filename = 'art', print_status = True, overwrite = False, decoration = None)
    Измените значения text2art, tprint и tsave по умолчанию.
    
    : param font: шрифт ввода
    : type font: str
    : param chr_ignore: игнорировать неподдерживаемый символ
    : введите chr_ignore: bool
    : param filename: имя выходного файла (только tsave)
    : type filename: str
    : param print_status: сохранить флаг печати сообщения (только tsave)
    : введите print_status: bool
    : param overwrite: перезаписать сохраненный файл, если true (только tsave)
    : type overwrite: bool
    : param decoration: входное оформление
    : тип украшения: ул. 
    : return: Нет
  
  >>> tprint ("тест")
   _ _
  | | _ ___ ___ | | _
  | __ | / _ \ / __ || __ |
  | | _ | __ / \ __ \ | | _
   \ __ | \ ___ || ___ / \ __ |
             
  
  >>> set_default (font = "italic")
  >>> tprint ("тест")
         
  _ / _ _ _ /
  / (- _) /
         
   

  Тестирование

  • Только шрифты и рисунки ASCII:
   python -m art test
   
  • Все шрифты, украшения и украшения:
   python -m art test2
   

  CLI

  • Список искусств: python -m art list или python -m art arts
  • Список шрифтов: python -m art fonts
  • Текст: python -m art text yourtext fontname (необязательно)
  • Art: python -m art shape art_name или python -m art art art_name
  • Сохранить: python -m art save yourtext fontname (необязательно)
  • All: python -m art all yourtext

  Telegram бот

  Просто отправьте текст одному из этих ботов. 👇👇👇👇

  Попробуйте ART в своем браузере

  1. ART можно использовать онлайн в интерактивных блокнотах Jupyter через службу Binder! Попробуйте прямо сейчас! :

  • Открыть FontList.ipynb , ArtList.ipynb и DecorList.ipynb
  • Отредактируйте и выполните каждую часть заметок, шаг за шагом с верхней панели с помощью кнопки запуска
  1. ART также можно использовать онлайн в ascii-генераторе.site, сайт Django от hermanTenuki

  Запись экрана

  Запись экрана

  Проблемы и отчеты об ошибках

  Просто укажите проблему и опишите ее. Я проверю как можно скорее! или отправьте электронное письмо на адрес [email protected]

  • Пожалуйста, заполните шаблон проблемы

  Зависимости

  главный разработчика

  Лицензия

  Номер ссылки

  1. Фиглет
  2. 1 линия арт
  3. Текст в формате ASCII
  4. Генератор ASCII
  5. Аски
  6. Flipyourtext
  7. YayText
  8. Coolletters
  9. Шрифты Instagram
  10. Cool Symbol
  11. ASCII Moji
  12. SMILEY COOL
  13. SPREZZ
  14. Textart4u
  15. Chat4o
  16. Findwebapp
  17. Hubpages
  18. ASCII-ART
  19. Сообщения
  20. Веб-инструменты
  21. ASCII-эмодзи
  22. шрифтов Instagram2
  23. Emotiworld

  Пожертвовать нашему проекту

  Биткойн:

  12Xm1qL4MXYWiY9sRMoa3VpfTfw6su3vNq

  Payping (для граждан Ирана)

  Все заметные изменения в этом проекте будут задокументированы в этом файле.

  Формат основан на ведении журнала изменений. и этот проект придерживается семантического управления версиями.

  5.1 — 2020-11-30

  Добавлено

  • 15 новых шрифтов
   1. фантазии120
   2. фантазии121
   3. фантазия122
   4. фантазии123
   5. фантазии124
   6. фантазии125
   7. фантазии126
   8. фантазии127
   9. фантазии128
   10. фантазии129
   11. bud1
   12. bud2
   13. контакт1
   14. контакт2
   15. знак
  • 45 новое искусство
   1. удивлен4
   2. удивлен5
   3. удивлен6
   4. удивлен7
   5. удивлен8
   6. удивлен9
   7. удивлен10
   8. удивлен11
   9. удивлен12
   10. удивлен13
   11. удивлен14
   12. удивлен15
   13. удивлен16
   14. удивлен17
   15. удивлен18
   16. удивлен19
   17. удивлен20
   18. смущает3
   19. запутался4
   20. смущает5
   21. сбит с толку6
   22. сбит с толку7
   23. сбит с толку8
   24. сбит с толку9
   25. сбит с толку10
   26. стол flip2
   27. стол flip3
   28. стол откидной4
   29. откидной стол 5
   30. стол откидной6
   31. стол откидной7
   32. откидной стол 8
   33. откидной стол 9
   34. откидной стол 10
   35. медведь2
   36. паук 4
   37. cat4
   38. плавать
   39. плавать 2
   40. плавать3
   41. зевая
   42. сиськи2
   43. самолет3
   44. пистолет4
   45. cthulhu2

  5.

  0-2020-11-16

  Добавлено

  • 5 новых шрифтов
   1. шаша
   2. фантазии116
   3. фантазии117
   4. фантазии118
   5. фантазии119
  • 60 новое искусство
   1. привет2
   2. dunno2
   3. dunno3
   4. не знаю4
   5. dunno5
   6. счастливый6
   7. happy7
   8. happy8
   9. happy9
   10. счастливый10
   11. счастливый11
   12. счастливый12
   13. счастливый13
   14. счастливый14
   15. счастливый15
   16. счастливый16
   17. счастливый17
   18. счастливый18
   19. счастлив19
   20. счастливый20
   21. счастливый21
   22. счастливый22
   23. счастливый23
   24. счастливый24
   25. счастливый25
   26. счастливый26
   27. счастливый27
   28. любовь4
   29. поцелуй 2
   30. поцелуй3
   31. поцелуи2
   32. поцелуи3
   33. поцелуи4
   34. поцелуи5
   35. поцелуи6
   36. милое лицо2
   37. милое лицо3
   38. милое лицо4
   39. милое лицо5
   40. милое лицо6
   41. милое лицо7
   42. милое лицо8
   43. милое лицо9
   44. расстроен
   45. пистолеты4
   46. пистолеты5
   47. безумный
   48. mad2
   49. mad3
   50. mad4
   51. mad5
   52. mad6
   53. mad7
   54. mad8
   55. mad9
   56. mad10
   57. палец3
   58. палец4
   59. sad5
   60. sad6

  Изменено

  • случайный режим добавлен в декор функция
  • оба параметра добавлены в декор функция
  • арт функция изменена
  • Indirect_font функция изменена

  4.

  9-2020-10-16

  Добавлено

  • 10 новых шрифтов
   1. фокси
   2. фантазии109
   3. фантазии110
   4. фантазии111
   5. фантазии112
   6. фантазии113
   7. фантазии114
   8. фантазии115
   9. шек
   10. фари

  Изменено

  • font_wizard.py скрипт обновлен
  • README.md изменено

  4,8 — 2020-09-16

  Добавлено

  • 96 новое искусство
   1. злые птицы
   2. сердитое лицо2
   3. злой тролль
   4. по какой цене
   5. барф
   6. купаясь в славе
   7. медведь GTFO
   8. медведь на корточках
   9. бокс
   10. разбивка
   11. небрежный
   12. в погоне
   13. ура
   14. курица
   15. запутанная царапина
   16. сумасшедший
   17. ходоуменьшитель
   18. плачущее лицо
   19. крик тролль
   20. милое лицо
   21. танец2
   22. танцы
   23. Боже мой, почему
   24. коварная улыбка
   25. не согласен
   26. сбит с толку
   27. не нравится1
   28. не нравится2
   29. ты вообще поднимаешь братан?
   30. двойной флип
   31. эмо танец
   32. возбужден
   33. экзорцизм
   34. закатка глаз
   35. чувствовать себя задорно
   36. фидо
   37. бой
   38. кулачные бои
   39. флип друг
   40. улет
   41. летающий
   42. ебать тебя2
   43. счастливое лицо
   44. счастливое объятие
   45. автостоп
   46. hugger
   47. я обнимаю
   48. ранены
   49. невинное лицо
   50. лицо японского льва
   51. осуждающий
   52. судейство
   53. поцелуи
   54. эмоция котенка
   55. наушники для прослушивания
   56. смотрит вниз
   57. любовь3
   58. мяу
   59. без поддержки
   60. опера
   61. гляделки
   62. красивые глаза
   63. поставить стол назад
   64. отдыхаю глазами
   65. робот3
   66. работает
   67. грустный и сбитый с толку
   68. грустный и плачущий
   69. грустное лицо
   70. доволен
   71. уплотнение
   72. морда акулы
   73. застенчивая
   74. сонный
   75. смотрит
   76. чужая опасность
   77. стойка
   78. потрясающие оттенки
   79. удивлен2
   80. на свалке
   81. tgif
   82. вещей, которые нельзя не увидеть
   83. прибраться
   84. усталый
   85. обидчивый Филли
   86. отключение
   87. троллинг
   88. волна танец
   89. виск
   90. винни пух
   91. побед
   92. мастер2
   93. обеспокоен
   94. юн
   95. зомби 2
   96. районный

  Изменено

  • удивлено2 однострочное изображение переименовано в удивлено3
  • art_decor_check. py скрипт обновлен
  • font_check.py скрипт обновлен
  • font_wizard.py скрипт обновлен

  4,7 — 2020-05-20

  Добавлено

  • art_decor_check.py файл
  • Приветствие действий GitHub
  • 185 новых украшений
   1. злой1
   2. стрелка1
   3. стрелка2
   4. стрелка3
   5. стрелка 4
   6. стрелка 5
   7. стрелка6
   8. стрелка 7
   9. стрелка 8
   10. arrow_wave1
   11. arrow_wave2
   12. мяч1
   13. мяч2
   14. мяч3
   15. базар1
   16. блок1
   17. блок2
   18. лук1
   19. пузырь
   20. cat1
   21. cat2
   22. cat3
   23. ячейка1
   24. смущает1
   25. смущенный2
   26. крест1
   27. депрессия
   28. диамон3
   29. алмаз1
   30. алмаз2
   31. Египет1
   32. эмоций1
   33. фантазии1
   34. фантазии2
   35. фантазии3
   36. фантазии4
   37. фантазии5
   38. фантазии6
   39. фантазии7
   40. фантазии8
   41. фантазии9
   42. фантазии10
   43. фантазии11
   44. фантазии12
   45. фантазии13
   46. фантазии14
   47. фантазии15
   48. фантазии16
   49. фантазии17
   50. фантазии18
   51. фантазии19
   52. фантазии20
   53. фантазии21
   54. фантазии22
   55. фантазии23
   56. фантазии24
   57. фантазии25
   58. фантазии26
   59. фантазии27
   60. фантазии28
   61. фантазии29
   62. фантазии 30
   63. фантазии31
   64. фантазии32
   65. фантазии33
   66. фантазии34
   67. фантазии35
   68. фантазии36
   69. фантазии37
   70. фантазии38
   71. фантазии39
   72. фантазии40
   73. фантазии41
   74. фантазии42
   75. фантазии43
   76. фантазии44
   77. фантазии45
   78. фантазии46
   79. фантазии47
   80. фантазии48
   81. фантазии49
   82. фантазии50
   83. фантазии51
   84. фантазии52
   85. фантазии53
   86. фантазии54
   87. фантазии55
   88. фантазии56
   89. фантазии57
   90. фантазии58
   91. фантазии59
   92. фантазии60
   93. фантазии61
   94. фантазии62
   95. фантазии63
   96. фантазии64
   97. фантазии65
   98. фантазии66
   99. фантазии67
   100. фантазии68
   101. фантазии69
   102. фантазии70
   103. фантазии71
   104. фантазии72
   105. фантазии73
   106. фантазии74
   107. фантазии75
   108. фантазии76
   109. фантазии77
   110. фантазии78
   111. fancy79
   112. фантазии80
   113. фантазии81
   114. фантазии82
   115. фантазии83
   116. фантазии84
   117. фантазии85
   118. фантазии86
   119. пламя1
   120. цветок1
   121. еда1
   122. еда2
   123. ха-ха
   124. счастливый1
   125. happy_new_year
   126. Гавайи1
   127. Гавайи2
   128. сердце1
   129. сердце2
   130. сердце3
   131. сердце4
   132. сердце5
   133. сердце6
   134. сердце7
   135. сердце8
   136. сердце9
   137. строка1
   138. строка2
   139. строка3
   140. строка4
   141. love_music
   142. ракета1
   143. горный1
   144. горный2
   145. горный3
   146. музыка1
   147. музыка2
   148. музыка3
   149. карандаш1
   150. покер1
   151. головоломка1
   152. головоломка2
   153. головоломка3
   154. sad2
   155. sad3
   156. sad4
   157. смайл1
   158. снег1
   159. снег2
   160. звезд3
   161. звезд4
   162. звезд5
   163. звезд6
   164. звезд7
   165. звезд8
   166. звезд9
   167. звезд10
   168. звезд11
   169. звезд12
   170. звезд13
   171. звезд14
   172. звезд15
   173. звезд16
   174. звезд17
   175. храм1
   176. название1
   177. дерево1
   178. стена1
   179. волна3
   180. волна4
   181. волна5
   182. волна6
   183. волна7
   184. волна8
   185. волна9

  Изменено

  • текст параметр удален из art и aprint функций
  • README. md доработанный
  • CONTRIBUTING.md изменено
  • Обновлены примеры MATLAB
  • kitty2 Однострочная графика переименована в kitty

  Удалено

  • 5 двусторонних однострочных рисунков
   1. люблю тебя
   2. сообщение1
   3. сообщение2
   4. музыкальный
   5. оформление текста
  • 12 дубликатов рисунка в одну линию
   1. собака
   2. человек
   3. разное
   4. 100 $ 90 171
   5. червь2
   6. звезд в моих глазах
   7. цепной меч
   8. задира
   9. пришельцев
   10. этот парень
   11. котенок1
   12. Дон Фуллер

  4.6-2020-03-30

  Добавлено

  • NON_ASCII_ARTS список
  • decor_dic.py файл
  • codecov.yml файл
  • декор функция
  • decor_list функция
  • DecorList. ipynb блокнот
  • 10 новых украшений
   1. штрих-код1
   2. чемпион1
   3. шахматы1
   4. повезло1
   5. сад1
   6. футбол1
   7. звезд1
   8. звезд2
   9. волна1
   10. волна2
  • 20 новых шрифтов
   1. мошенник
   2. зачеркнутый
   3. драко
   4. кельтский
   5. модный
   6. кудрявый
   7. русский
   8. писем
   9. swirly
   10. с точками
   11. в скобках
   12. странно
   13. волнистый
   14. мутный
   15. hyves
   16. awcute
   17. катушка
   18. коптский1
   19. коптский2
   20. фантазии108

  Изменено

  • ПРОЧИТАТЬ.md доработанный
  • CONTRIBUTING.md изменено
  • Обновлены примеры MATLAB
  • setup.py изменено
  • покрытие зависимость перемещена в extras_require
  • Модифицированная испытательная система
  • случайный режим изменен
  • test параметр удален из font_list function
  • режим параметр добавлен в font_list и art_list функции
  • украшение параметр добавлен в text2art , tprint и tsave функции
  • \ n исправлена ​​ошибка поддержки
  • Исправлена ​​ошибка функции tsave в Windows

  Удалено

  4.

  5 — 2020-01-29

  Добавлено

  • 35 новых шрифтов
   1. гладкий2
   2. гладкий3
   3. перевозчик1
   4. перевозчик2
   5. милый1
   6. милый2
   7. милый3
   8. cjk
   9. малаялам
   10. лилия
   11. карлик
   12. отлично
   13. lopioo
   14. капризный
   15. фантазии87
   16. фантазии88
   17. фантазии89
   18. фантазии90
   19. фантазии91
   20. фантазии92
   21. фантазии93
   22. фантазии94
   23. фантазии95
   24. фантазии96
   25. фантазии97
   26. фантазии98
   27. фантазии99
   28. фантазии100
   29. фантазии101
   30. фантазии102
   31. фантазии103
   32. фантазии104
   33. фантазии105
   34. фантазии106
   35. фантазии107
  • 43 новая однострочная графика
   1. рыб6
   2. Лох-несское чудовище
   3. мышь5
   4. мышь6
   5. мышь7
   6. овец
   7. пирог бой
   8. роза5
   9. роза6
   10. роза7
   11. обеспокоены
   12. happy4
   13. happy5
   14. кофе2
   15. кофе3
   16. кофе4
   17. наушники3
   18. ковролин
   19. бесконечность
   20. компьютерная мышь
   21. вулкан1
   22. вулкан2
   23. вулкан3
   24. закорючка со спиралями
   25. пальма
   26. промежность выстрел
   27. влагалище
   28. истребитель-невидимка
   29. палатка1
   30. палатка2
   31. линий электропередачи
   32. пень
   33. молоток
   34. стрелка2
   35. меч10
   36. скелет рыбы2
   37. вилка
   38. труба
   39. мертвец
   40. мертвая девушка
   41. мертвый ребенок
   42. чувак в очках1
   43. чувак в очках2

  Изменено

  • ПРОЧИТАТЬ. md доработанный
  • INSTALL.md модифицированный
  • кофе Однострочная графика переименована в coffee1
  • стрелка однострочная графика переименована в arrow1
  • скелет рыбы 1-линейное изображение переименовано в скелет рыбы1

  4,4 — 26.12.2019

  Добавлено

  • 68 новое однострочное искусство
   1. улыбка
   2. toungue out1
   3. toungue out2
   4. плохие волосы1
   5. плохие волосы2
   6. шуб
   7. кричащий
   8. полный рот
   9. ругаться
   10. готовы плакать
   11. плачет2
   12. бурение1
   13. бурение2
   14. большой поцелуй
   15. французский поцелуй
   16. подмигнуть
   17. широкая улыбка
   18. ухмылка
   19. смущает1
   20. смущенный2
   21. поджимающие губы
   22. в шоке2
   23. действительно грустно
   24. бейсбольный болельщик
   25. ангел2
   26. действительно сумасшедший
   27. облизывание губ
   28. зубьев опоры
   29. удивлен1
   30. инопланетянин
   31. солнцезащитные очки2
   32. Дон Кинг
   33. дьявольская улыбка
   34. дьявольская ухмылка
   35. клоуна
   36. багз кролик
   37. котенок2
   38. скелет рыбы
   39. снеговик2
   40. зефир
   41. ботаник
   42. мышь4
   43. пистолеты3
   44. рок на2
   45. любовь в моих глазах2
   46. любовь в моих глазах3
   47. sad3
   48. sad4
   49. наушники2
   50. сигарета1
   51. паук 3
   52. штрих-код2
   53. эквалайзер
   54. Бумбокс2
   55. удивлен2
   56. игральные карты
   57. игральные карты сердечки
   58. игральные карты алмазы
   59. игральные карты пики
   60. игральных карт клубов
   61. лопата жирная
   62. жирный шрифт сердца
   63. полужирный алмаз
   64. клуб жирный
   65. лопата обычная
   66. сердце обычное
   67. алмаз обычный
   68. клуб обычный
  • Примеры MATLAB

  Изменено

  • Двустороннее искусство устарело
  • crying Однострочная графика переименована в crying1
  • в шоке Однострочная графика переименована в в шоке1
  • angel Однострочная графика переименована в angel1
  • солнцезащитные очки 1-line art переименованы в солнцезащитные очки1
  • kitty Однострочная графика переименована в kitty1
  • снеговик 1-линейный арт переименован в snowman1
  • штрих-код Однострочная графика переименована в штрих-код1
  • сигарета Однострочное изображение переименовано в сигарета3
  • сигарета Однострочное изображение переименовано в сигарета2
  • наушники 1-line art переименованы в headphone1
  • камень на однострочной графике переименован в камень на1
  • Бумбокс Однострочное изображение переименовано в Бумбокс1
  • любовь в моих глазах однострочная графика переименована в любовь в моих глазах1
  • ДОГОВОР. md доработанный
  • TEST_FILTERED_FONTS переименован в NON_ASCII_FONTS
  • RANDOM_FILTERED_FONTS и NON_ASCII_FONTS оптимизированные списки
  • README.md изменено
  • appveyor.yml модифицированный
  • INSTALL.md модифицированный
  • мастер режим изменен

  4.3 — 2019-12-05

  Добавлено

  • 35 новая однострочная графика
   1. чашка1
   2. чашка2
   3. пистолет2
   4. пистолет3
   5. рыб4
   6. рыб5
   7. рыб5
   8. меч6
   9. меч7
   10. меч8
   11. меч9
   12. нож2
   13. штрих-код
   14. загрузка1
   15. загрузка3
   16. загрузка4
   17. загрузка5
   18. загрузка6
   19. бат2
   20. пластырь
   21. мышь2
   22. мышь3
   23. cat3
   24. игла2
   25. роза4
   26. электрокардиограмма1
   27. электрокардиограмма2
   28. электрокардиограмма3
   29. электрокардиограмма4
   30. улитка2
   31. американские деньги2
   32. американских денег3
   33. американских денег4
   34. американские деньги5
   35. кассета2
  • 10 новых шрифтов
   1. Сара
   2. хиппи
   3. миньон
   4. greek_legends
   5. funky_fresh
   6. Атлантик
   7. foreign_friends
   8. native_lands
   9. sunday_cuddle
   10. китайская мафия

  Изменено

  • пистолет 1 линия переименована в gun1
  • нож Однострочная графика переименована в knife1
  • загрузка Однострочная графика переименована в loading2
  • bat Однострочная графика переименована в bat1
  • мышь Однострочная графика переименована в mouse1
  • игла однострочная графика переименована в игла2
  • улитка Однострочная графика переименована в snail1
  • американские деньги Однострочная графика переименована в американские деньги1
  • кассета Однострочная графика переименована в кассета1
  • Модифицированная испытательная система

  4.

  2-2019-10-30

  Добавлено

  • 14 новых шрифтов
   1. smallcaps3
   2. фрактур2
   3. bold_fraktur
   4. жирный_скрипт
   5. почерк1
   6. почерк2
   7. русифай
   8. моноширинный
   9. грязный2
   10. рыцарь2
   11. h5k3r
   12. тонкий3
   13. крошечный2
   14. upside_down
  • FONT_NAMES переменная
  • ART_NAMES переменная

  Изменено

  4.1 — 26.09.2019

  Добавлено

  • 20 новых шрифтов
   1. фантазии75
   2. фантазии76
   3. фантазии77
   4. фантазии78
   5. любовь1
   6. fancy79
   7. фантазии80
   8. фантазии81
   9. фантазии82
   10. фантазии83
   11. фантазии84
   12. фантазии85
   13. фантазии86
   14. контурная3
   15. контурная4
   16. любовь2
   17. черный_квадрат
   18. белый_квадрат
   19. черный_ пузырь
   20. паранормальные явления
  • get_font_dic функция

  Изменено

  • font_check. ру модифицированный
  • font_wizard.py изменено
  • CONTRIBUTING.md изменено

  4.0 — 12.09.2019

  Добавлено

  • install.sh
  • autopep8.sh
  • 21 новый шрифт
   1. фантазии56
   2. фантазии57
   3. фантазии58
   4. фантазии59
   5. фантазии60
   6. фантазии61
   7. фантазии62
   8. фантазии63
   9. fanyc64
   10. фантазии65
   11. фантазии66
   12. фантазии67
   13. фантазии68
   14. фантазии69
   15. fanyc70
   16. фантазии71
   17. фантазии72
   18. фантазии73
   19. фантазии74
   20. контурная1
   21. контурная2

  Изменено

  • тест.sh перемещен в папку .travis
  • font_wizard.py обновлено
  • font_check.py обновлено
  • tsave исправлены ошибки функции
  • aprint и tprint функции изменены
  • Модифицированная испытательная система
  • перезаписать параметр добавлен в функции tsave и set_default функции
  • README. md изменено
  • ДОГОВОР.md доработанный

  3.9 — 21.08.2019

  Добавлено

  • __version__ переменная
  • font_wizard.py
  • 15 новых шрифтов
   1. фантазии41
   2. фантазии42
   3. фантазии43
   4. фантазии44
   5. фантазии45
   6. фантазии46
   7. фантазии47
   8. фантазии48
   9. фантазии49
   10. фантазии50
   11. фантазии51
   12. фантазии52
   13. фантазии53
   14. фантазии54
   15. фантазии55

  Изменено

  • VERSION переменная переименована в ART_VERSION
  • Некоторые шрифты перемещены в text_dic3.ру
  • ISSUE_TEMPLATE.md изменено
  • CONTRIBUTING.md изменено

  3.8 — 2019-07-19

  Добавлено

  • 11 новых шрифтов
   1. фантазия31
   2. фантазии32
   3. фантазии33
   4. фантазии34
   5. символов
   6. фантазии35
   7. фантазии36
   8. фантазии37
   9. фантазии38
   10. фантазии39
   11. фантазии40
  • 20 новых однострочных рисунков
   1. кислота
   2. наконечник стрелы
   3. неудобно
   4. потому что
   5. черный
   6. catlenny
   7. даб
   8. damnyou
   9. депрессия
   10. не знаю
   11. eeriemob
   12. конверт
   13. пердеть
   14. финн
   15. нахмуриться
   16. глиттер
   17. gotit
   18. привет
   19. загрузка
   20. мип

  Изменено

  • dev-требования. txt изменен

  3,7 — 2019-06-24

  Добавлено

  • 3 новых шрифта
   1. фантазии28
   2. фантазии29
   3. фантазии 30
  • смесь режим

  Изменено

  • Тест на дублирование добавлен в font_check.py
  • README.md изменено
  • шрифтов fancy11 и fancy14 обновлено
  • Indirect_font функция изменена

  Удалено

  • 9 повторяющихся шрифтов
   1. волшебный
   2. morse2
   3. fire_font-k
   4. паранормальные явления
   5. battle_s
   6. греческий
   7. пиков наклонная
   8. колдун
   9. нанси-улучшенный

  3.6 — 2019-05-15

  Добавлено

  • 20 новых шрифтов
   1. фантазии8
   2. фантазии9
   3. фантазии10
   4. фантазии11
   5. фантазии12
   6. фантазии13
   7. фантазии14
   8. фантазии15
   9. фантазии16
   10. фантазии17
   11. фантазии18
   12. фантазии19
   13. фантазии20
   14. фантазии21
   15. фантазии22
   16. фантазии23
   17. фантазии24
   18. фантазии25
   19. фантазии26
   20. фантазии27

  Изменено

  3.

  5 — 04.05.2019

  Добавлено

  • 15 новых шрифтов
   1. волшебный
   2. паранормальные явления
   3. колдун
   4. специальный
   5. грязный
   6. рыцарь
   7. тонкий2
   8. крошечный
   9. фантазии1
   10. фантазии2
   11. фантазии3
   12. фантазии4
   13. фантазии5
   14. фантазии6
   15. фантазии7

  3,4 — 20.04.2019

  Добавлено

  • 7 новых шрифтов
   1. белый_ пузырь
   2. smallcaps2
   3. надстрочный
   4. нижний индекс
   5. full_width
   6. валюта
   7. антрофобия
  • text2art поддержка функции \ n
  • рнд-на режим

  Изменено

  • tprint функция изменена
  • tsave функция изменена
  • README.md доработанный
  • случайный режим изменен

  3.

  3 — 10.04.2019

  Добавлено

  • 3 новых шрифта
   1. зеркало
   2. переворот
   3. mirror_flip
  • 40 новых однострочных рисунков
   1. мертвые глаза
   2. сатана
   3. бомба
   4. сонный кофе
   5. высокая пятерка
   6. wtf чувак?
   7. гриб
   8. derp
   9. drwoning
   10. почти позаботился
   11. лет
   12. кофе сейчас
   13. круглый кот
   14. выжимка
   15. круглая птица
   16. hoxom
   17. кальмар
   18. человек паук
   19. произнесение заклинаний
   20. джазовый музыкант
   21. мьянская кошка
   22. дай
   23. краб
   24. играет в снегу
   25. солнцезащитные очки
   26. мини пенис
   27. победа
   28. Дон Фуллер
   29. dgaf
   30. Райанс Дик
   31. ред Дик
   32. балл
   33. боюсь
   34. смеется
   35. энергия
   36. пьянство
   37. ошибка
   38. пенис2
   39. обмен
   40. пение2
  • тест2. ру
  • font_check.py

  Изменено

  • test_mode параметр добавлен в font_list функция
  • все ошибка флага исправлена ​​
  • __main__.py изменено
  • Предупреждения и сообщения об ошибках перемещены в art_param.py
  • Произвольный режим искусства изменен

  3,2 — 02.04.2019

  Добавлено

  • 30 новых однострочных рисунков
   1. пожимает плечами
   2. гибкий
   3. этот парень
   4. почему
   5. медитация
   6. котенок
   7. pac man
   8. эмо
   9. нападение акулы
   10. в шоке
   11. монокль
   12. копилка
   13. камера
   14. что ??
   15. neo
   16. Ленни
   17. идет снег
   18. член
   19. мастер
   20. Вт
   21. чу
   22. приклад
   23. Софи
   24. радость
   25. баутиста
   26. гладкая
   27. ебля
   28. половой член
   29. Вт-Вт
   30. сбой
  • тест pydocstyle

  Изменено

  • Измененные строки документации
  • Исправлена ​​ошибка в некоторых шрифтах со строчными буквами
  • Изменены случайные режимы шрифта
  • test_mode параметр удален из font_list function

  3.

  1 — 2019-03-06

  Добавлено

  • 30 новых однострочных рисунков
   1. роза3
   2. сигарета
   3. весло
   4. меч5
   5. легковой
   6. ножовка
   7. каноэ
   8. паук1
   9. пулемет
   10. блокпост
   11. пришельцев
   12. мардж симпсон
   13. гомер симпсон
   14. летучая мышь
   15. логотип супермена
   16. ДНК образца
   17. почтовый ящик
   18. нло
   19. нло 2
   20. паук2
   21. американские деньги
   22. британские деньги
   23. типи
   24. сердце3
   25. ангел
   26. акула
   27. обычная задница
   28. толстая задница
   29. поцелуй меня в задницу
   30. дьявол
  • 15 новых шрифтов
   1. будущее_1
   2. будущее_2
   3. future_3
   4. future_4
   5. future_5
   6. future_6
   7. future_7
   8. future_8
   9. перчатка
   10. ghost_bo
   11. grand_pr
   12. green_be
   13. hades
   14. heavy_me
   15. nfi1

  Изменено

  • ПРОЧИТАТЬ. md доработанный
  • арт функция порог допуска опечатки изменен

  3,0 — 11.02.2019

  Добавлено

  • 20 новых шрифтов
   1. друид
   2. e_fist
   3. ebbs_1
   4. ebbs_2
   5. eca
   6. лиц_из
   7. fair_mea
   8. фэйрли
   9. фантазия
   10. fbr12
   11. fbr1
   12. fbr2
   13. fbr_stri
   14. fbr_tilt
   15. finalass
   16. пожарные
   17. flyn_sh
   18. fp1
   19. fp2
   20. funky_dr
  • CODE_OF_CONDUCT.мкр
  • PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
  • ISSUE_TEMPLATE.md
  • гриф тест
  • бандит тест

  Изменено

  • README.md модифицированный
  • CONTRIBUTING.md изменено
  • font_map переименован в FONT_MAP
  • font_counter переименован в FONT_COUNTER
  • art_counter переименован в ART_COUNTER
  • Константы и параметры перемещены в art_param. ру

  2.9 — 24.01.2019

  Добавлено

  • 20 новых шрифтов
   1. акваплан
   2. ascii
   3. c_consen
   4. кг 6×10
   5. clb8x10
   6. clb8x8
   7. cli8x8
   8. clr4x6
   9. clr5x10
   10. clr5x6
   11. clr5x8
   12. clr6x10
   13. clr6x6
   14. clr6x8
   15. clr7x8
   16. clr8x10
   17. clr8x8
   18. Cop
   19. com_sen
   20. c_ascii
  • мастер режим
  • Блок интерактивных блокнотов (скоросшиватель)
  • .coveragerc
  • version_check.py

  Изменено

  • README.md модифицированный
  • Исправлена ​​мелкая ошибка в системе покрытия
  • .travis.yml модифицированный
  • font_size_splitter фиксированные пороги функций

  2,8 — 01.01.2019

  Добавлено

  • 20 новых шрифтов
   1. зона7
   2. зигзаг
   3. yie_ar_k
   4. yie-ar
   5. xtty
   6. war_of_w
   7. вортрон
   8. утопия
   9. утопий
   10. утопиаби
   11. утопиаб
   12. usa_pq
   13. сша
   14. без оружия
   15. угалимпи
   16. ucf_fan
   17. набор
   18. двойной початок
   19. tsn_base
   20. z-пилот
  • rnd-small mode
  • rnd-medium mode
  • rnd-large mode
  • rnd-xlarge режим

  Изменено

  2.

  7 — 23 декабря 2018 г.

  Добавлено

  • 30 новых шрифтов
   1. героботи
   2. high_noo
   3. холмы
   4. home_pak
   5. house_of
   6. hypa_bal
   7. гипер
   8. inc_raw
   9. курсив
   10. кгames_i
   11. kik_star
   12. krak_out
   13. 4x4_offr
   14. 5×7
   15. 5×8
   16. 64f1
   17. 6×10
   18. 6×9
   19. a_zooloo
   20. по возрастанию
   21. ассальт_м
   22. asslt_m
   23. atc
   24. atc_gran
   25. battle_s
   26. батлш
   27. baz_bil
   28. beer_pub
   29. c1
   30. c2
  • art_profile.ру

  Изменено

  • Измененная строка документации
  • B1FF исправлена ​​ошибка шрифта
  • ICL-1900 Исправлена ​​ошибка шрифта
  • AK-47 Исправлена ​​ошибка с однострочным рисунком
  • Я убью тебя Исправлена ​​ошибка с однострочным рисунком

  2,6 — 05.

  12.2018

  Добавлено

  • 20 новых шрифтов
   1. xbrite
   2. xbriteb
   3. xbritei
   4. xbritebi
   5. xchartr
   6. xchartri
   7. xcour
   8. xcourb
   9. xcourbi
   10. xcouri
   11. xhelv
   12. xhelvb
   13. xhelvbi
   14. xhelvi
   15. xsans
   16. xsansb
   17. xsansbi
   18. xsansi
   19. x раз
   20. xttyb
  • CLI testcov флаг

  Изменено

  • требований.txt изменен
  • INSTALL.md модифицированный
  • CLI test flag изменено

  2,5 — 02.12.2018

  Добавлено

  • 15 новых шрифтов
   1. char1
   2. char2
   3. char3
   4. char4
   5. charact1
   6. charact2
   7. charact3
   8. charact4
   9. charact5
   10. charact6
   11. символов
   12. диаграмма
   13. диаграмма
   14. 1943
   15. адвенджер
  • dev-требования. txt

  Изменено

  • Python 3.7 добавлен в .travis.yml и appveyor.yml
  • font_list изменено
  • README.md изменено
  • INSTALL.md модифицированный

  2,4 — 30.10.2018

  Добавлено

  • 10 новых шрифтов
   1. альфа
   2. аллигатор3
   3. amc3liv1
   4. ascii_new_roman
   5. B1FF
   6. dwhistled
   7. eftiwall
   8. fire_font-k
   9. fire_font-s
   10. градиент

  Изменено

  • требований.txt изменен

  2.3 — 30.09.2018

  Добавлено

  • 35 новых шрифтов
   1. нанси-улучшенный
   2. nscript
   3. греческий
   4. nvscript
   5. восьмеричное
   6. старый баннер
   7. os2
   8. пиков наклонная
   9. пазл
   10. rammstein
   11. красный_феникс
   12. runyc
   13. сантаклара
   14. шимрод
   15. капс
   16. смпойз
   17. мягкий
   18. косяк
   19. Стейси
   20. штамп
   21. stforek
   22. минус
   23. болото
   24. сладкое
   25. тиков
   26. клещей
   27. плитки
   28. цалаги
   29. трубчатый
   30. витая
   31. университет
   32. волнистый
   33. мокрое письмо
   34. прихоти
   35. вау

  2.

  2 — 24.09.2018

  Добавлено

  • 15 новых шрифтов
   1. ICL-1900
   2. невозможно
   3. Джеки
   4. катакана
   5. клавиатура
   6. ручка
   7. лилдевил
   8. линейных блоков
   9. merlin1
   10. merlin2
   11. модульный
   12. Морзе
   13. morse2
   14. Москва
   15. морда
  • set_default функция
  • randart функция

  2.1 — 18.09.2018

  Добавлено

  • 15 новых шрифтов
   1. фракт.
   2. funface
   3. funfaces
   4. georgi16
   5. Грузия11
   6. призрак
   7. омерзительный
   8. гленин
   9. изящный
   10. греческий
   11. сердцелефт
   12. heartright
   13. генри3d
   14. горизонтально влево
   15. по горизонтали справа

  Изменено

  • setuptools удалено из требований . txt
  • OSX env добавлен в .travis.yml
  • Тестовые случаи изменены
  • text2art Исправлена ​​ошибка в OSX

  2.0 — 30.08.2018

  Добавлено

  • 20 новых шрифтов
   1. bigfig
   2. болгер
   3. скоба
   4. светлый
   5. Бродвей
   6. карточек
   7. точеный
   8. кола
   9. Кроуфорд
   10. сверчок
   11. DANC4
   12. dancingfont
   13. десятичное
   14. дефлеппард
   15. диэткола
   16. перевернутый
   17. двойной
   18. двойные шорты
   19. эфтипити
   20. фильтр
  • Список шрифтов HTML-страница
  • Список произведений искусства, HTML-страница

  1.9-2018-23

  Добавлено

  • 20 новых шрифтов
   1. киберсмолл
   2. готика
   3. рев.
   4. smtengwar
   5. термин
   6. 1 строка
   7. 3d_диагональ
   8. 4 макс.
   9. amc3line
   10. amcrazor
   11. amcaaa01
   12. amcneko
   13. amcrrazo2
   14. amcslash
   15. amcthin
   16. трубок
   17. amcun1
   18. стрелки
   19. медведь
   20. Бенджамин

  1.8 — 2018-08-06

  Добавлено

  • 30 новых однострочных рисунков
   1. рыба, идущая на запад
   2. телефон
   3. Правда 11 сентября
   4. копье
   5. srs лицо
   6. это areku
   7. мальчик-робот
   8. средний мужчина
   9. злой
   10. задира
   11. зойдберг
   12. Рыба, идущая на восток
   13. килрой было здесь
   14. gtalk подходит
   15. спасибо
   16. далек
   17. овца Шон
   18. каблеви
   19. я не забочусь
   20. стройный человек
   21. Джон Леннон
   22. мир лет
   23. пуансон
   24. русские сиськи
   25. отвали
   26. человек слезы
   27. грабитель
   28. фейспалм
   29. лет
   30. время вечеринки

  1.

  7-2018-08-01

  Добавлено

  • 30 новых однострочных рисунков
   1. мелки
   2. звезд в моих глазах
   3. нашествие рыб
   4. трубогиб
   5. музыкальный
   6. солнечный день
   7. с днем ​​рождения 1
   8. скоба
   9. средний
   10. мелп1
   11. happy3
   12. счастливый квадрат
   13. снеговик
   14. melp2
   15. я убью тебя
   16. джаймз
   17. оформление текста
   18. длинная роза
   19. кирбай танец
   20. отряд защиты звезды смерти
   21. цепной меч
   22. олухи
   23. танцующих людей
   24. танец
   25. фото
   26. белый медведь
   27. уходи медведь
   28. Чарли
   29. поезд
   30. место

  Изменено

  • автогонки 1 линия исправлена ​​

  1.6 — 10.07.2018

  Добавлено

  • 30 новых однострочных рисунков
   1. сексуальный символ
   2. штанга
   3. снайперская винтовка
   4. тащится
   5. обладали
   6. анекдот анекдот
   7. эпическая пушка
   8. любовь
   9. любовь2
   10. Эрик
   11. пульс
   12. без неба
   13. самодовольный ублюдок
   14. истребитель
   15. кюбей
   16. танец
   17. мтмтика
   18. ак-47
   19. яблоко съедено
   20. хуу
   21. файдре
   22. домино
   23. милый
   24. супермен
   25. червь2
   26. шуткаранонимное2
   27. кюбей2
   28. нос2
   29. черт возьми
   30. рок

  1.

  5 — 18.06.2018

  Добавлено

  • 30 новых однострочных рисунков
   1. сорре бро
   2. йоло
   3. легковой автомобиль формулы 1
   4. манекен
   5. веревка
   6. редкий
   7. шахматных фигур
   8. игристое сердце
   9. погода
   10. звезд2
   11. перевернутая
   12. Натан
   13. кошачья улыбка
   14. старые дамы сиськи
   15. очки2
   16. религиозный
   17. снайперстарс
   18. кокаин
   19. бублик
   20. плачет
   21. злой 2
   22. 3
   23. 5
   24. пошел на хуй
   25. выстрел в голову
   26. металл
   27. убийца
   28. фу
   29. анкуш
   30. сова

  Изменено

  • CLI art flag
  • CLI список флаг

  1.4 — 2018-06-14

  Добавлено

  • 15 новых шрифтов
   1. букв
   2. шкафчик
   3. Мадрид
   4. шатер
   5. Майк
   6. мини
   7. nancyj-fancy
   8. nancyj-подчеркнутый
   9. перец
   10. яд
   11. гниль13
   12. короткий
   13. малый
   14. tengwar
   15. большой
  • 11 новых однострочных рисунков
   1. плюшевый
   2. игральные кости
   3. пчела
   4. укулеле
   5. задорный
   6. улитка
   7. украсить
   8. Кирби
   9. манго
   10. зайчик
   11. поцелуй
  • случайный режим рисования в одну линию

  Изменено

  • Незначительная ошибка в text2art Исправлен случайный диапазон
  • README. md доработанный
  • aprint_test функция переименована в art_list
  • setup.py изменено

  1,3 — 2018-06-08

  Добавлено

  • 10 новых шрифтов
   1. eftitalic
   2. эфтиуотер
   3. четыре вершины
   4. тупой
   5. голливуд
   6. invita
   7. курсив
   8. жазмин
   9. ЖК
   10. тощая
  • случайный режим шрифта

  1.2 — 2018-06-04

  Добавлено

  • 8 новых шрифтов
   1. колючая проволока
   2. большой платок
   3. двоичный
   4. пузырь
   5. калгфи 2
   6. cygnet
   7. алмаз
   8. эфтифонт

  Изменено

  1.1 — 25.05.2018

  Добавлено

  • 5 новых шрифтов
   1. пиков
   2. pawp
   3. o8
   4. соски
   5. maxfour
  • 15 новых однострочных рисунков
   1. гитара
   2. ракета
   3. призрак
   4. хал
   5. ктулху
   6. сб
   7. какой
   8. король
   9. трон
   10. Гомер
   11. лиса
   12. пение
   13. атиш
   14. заблей
   15. труба
  • Описание интерфейса командной строки

  Изменено

  • ПРОЧИТАТЬ. md доработанный
  • Тестовые случаи изменены
  • Исправлена ​​ошибка имени файла в UNIX
  • CHANGELOG.md изменено

  1.0 — 20.05.2018

  Добавлено

  • 15 новых шрифтов
   1. игрушка-мастерица
   2. прямой
   3. Stampatello
   4. smslant
   5. smshadow
   6. smscript
   7. см клавиатура
   8. smisome1
   9. slscript
   10. слайд
   11. кровь
   12. розцо
   13. пирамида
   14. пышный
   15. камешков
  • Система допуска опечаток

  Изменено

  • ПРОЧИТАТЬ.md доработанный
  • Тестовые случаи изменены

  0,9 — 2018-05-08

  Добавлено

  • 10 новых шрифтов
   1. странный
   2. универс
   3. двухточечный
   4. трек
   5. надгробие
   6. трехточечный
   7. толстый
   8. таня
   9. лебедь
   10. звездный

  Изменено

  • МАНИФЕСТ. В модифицированный
  • INSTALL.md модифицированный

  0.8-2018-03-13

  Добавлено

  Изменено

  • Функции, ответ на ошибку
  • README.md изменено
  • tsave исправлена ​​ошибка расширения функции
  • text2art исправлена ​​ошибка ответа («\ r \ n»)
  • setup.py изменено

  0,7 — 20.01.2018

  Добавлено

  • 10 новых шрифтов
   1. акробатический
   2. аллигатор
   3. аллигатор2
   4. блок2
   5. каллиграфия
   6. компьютер
   7. цифровой
   8. дох
   9. эфтиробот
   10. граффити

  0.6-2018-01-09

  Добавлено

  0,5 — 05.12.2017

  Добавлено

  • 10 новых шрифтов
   1. 3-й
   2. 3×5
   3. 5 линеек
   4. алфавит
   5. баннер3-D
   6. баннер3
   7. баннер4
   8. звонок
   9. подиум
   10. колоссальный

  0,4 — 11.

  11.2017

  Добавлено

  Изменено

  • Добавлен универсальный текстовый формат для Unix и Windows

  0.3 — 28.10.2017

  Добавлено

  • Функция сохранения (tsave)
  • chr_ignore флаг
  • 10 новых шрифтов
   1. баннер
   2. аватар
   3. базовый
   4. лампочка
   5. коренастый
   6. монет
   7. контекст
   8. контраст
   9. cyberlarge
   10. киберсреда
   11. гибель
   12. матрица
   13. дрпеппер
   14. эпический
   15. нечеткое
   16. изометрический1
   17. изометрический2
   18. изометрический3
   19. изометрический4
   20. larry3d
   21. Нанси
   22. огр
   23. прямоугольников
   24. римский
   25. округлено
   26. колпак
   27. сценарий
   28. serifcap
   29. тень
   30. наклон
   31. скорость
   32. звездных войн
   33. стоп
   34. тонкий
   35. сшафлаг

  Изменено

  0.2 — 10.10.2017

  Добавлено

  Изменено

  0,1 — 04.10.2017

  Добавлено

  • Блочный шрифт
  • Арт. В 1 линию
  • Команды интерфейса командной строки

  Faiza Butt | Пакистанский современный художник

  Ее выставка «Пехелван» основана на ее опыте в городе Лахор и культуре гипер-мачо в центральной части города в детстве. Многие из ее изображений — это фотографии из газет и журналов, на которых изображены стереотипно мужественные мусульманские мужчины.Эти изображения позволяют ей не только взглянуть на гендерные проблемы, возникающие из-за такого изображения, но и выразить озабоченность по поводу мусульманской идентичности в глобальном мире. Она помещает этих мужчин как эротизированные объекты женского взгляда, обращая вспять традицию женского обнаженного тела в западном искусстве, погружая их в фантастическое повествование, делая из них зрелище. Она извлекает термин Пехелван из его религиозного контекста и помещает его среди сексуальных образов, открывающих вопросы женской сексуальности. Она также имеет дело с тревожным вмешательством оружия в наш мир, создавая образы сверхмужественности в своих картинах, но она подрывает это, изображая дружбу и дружбу между этими мужчинами.

  Файза Батт, Воспоминания о времени, которого никогда не было II, 2012, смешанная техника, 23 ½ x 33 ”.

  Файза Батт, Убирайся из моей мечты II , 2008, чернила на полиэфирной пленке, 22 x 28 ½ ”.

  В творчестве Батт есть постоянное осознание гендерной идентичности и идентичности, исходящее из опыта, когда она росла в гипермаскулинизированной среде в семье из пяти сестер. Она считает, что вопрос сексуальности обсуждается в Пакистане, и поэтому продолжает выставлять работы, которые заставляют публику выходить из зоны комфорта.Она делает это и исследует свою личность, бросая вызов мужественности, как мастер повествования, критикующий и в то же время сочувствуя тем, кого она подавляет, как мужчинам, так и женщинам. Эти гендерные идентичности сознательно исследуются в быстро глобализирующемся и дискриминационном мире. В Two Tales of Whopped Fantasies она приравнивает себя к приготовлению изысканных блюд, чтобы произвести на нее впечатление по законам, с бородатым мужчиной, предлагающим западные съедобные угощения в его попытке произвести впечатление на западный мир.

  Faiza Butt, Untitled , 2008, чернила на полиэфирной пленке, 33 x 23 дюйма

  Faiza Butt сочетает в себе, а также противопоставляет традиционное и современное, бросая вызов обоим из их четкой дихотомии. Она работает с тщательно продуманной техникой использования крошечных точек, напоминая художественному зрителю пуантилизм, но вместо этого вдохновляется стилем миниатюрных картин purdokht — тщательно продуманным процессом покрытия поверхности картины отдельными крошечными точками.Однако эти точки копируют пиксели фотографии, отражающие сложности, нюансы и противоречия исламской традиции .
  Моя любовь играет небесными путями , 2012 изображает сына художника, мифологизирующего свою пьесу и сражений на традиционной бело-голубой поверхности фарфора. На нем изображены теннисные туфли и фены, а также драконы, цветы и рыбы кои. Таким образом ей удается создавать уникальные образы в знакомой схеме. Она также экспериментирует с текстами и встречами, чтобы создать политически чувствительное искусство, так как в Zaveer Zangeer она использует стихи Фаиза Ахмеда Файза.

  Faiza Butt, Моя любовь играет небесными путями-2 , 2012, чернила на полиэфирной пленке на светлой пленке, 33 × 44,48 ”.

  Faiza Butt, Zaveer Zangeer , 2012, отдельно стоящая, световая инсталляция, установленная дюрафильм: 78,7 x 59,1 ”.

  Изображения

  Батта заимствованы из массовой культуры, газет, упаковки, кино, спорта, журналистики и обращаются к пропасти, существующей между «высокой» и «низкой» культурой, между родной и чужой, знакомой и незнакомой.Ее интерес к популярному имиджу развился в детстве, когда под диктатурой генерала Зии музеи и галереи закрылись, так что единственным видом искусства для нее оставались яркие постеры к фильмам и другая реклама. Ее работы отражают сюрреалистическое существование противоречивых образов в культуре; поп-иконы, существующие рядом с исламским однообразием, например, Эминем и Элтон Джон появляются с женщиной в хиджабе в Stars and Idols II , оспаривая предположение о предполагаемой изоляции между ними.Ее образы выдвигают на первый план ощущение мультикультурализма, и это как гуманист, кажется, является ее политическими мотивами.

  Файза Батт, Звезды и кумиры II, 2006, смешанная техника.

  Батт утверждает, что для нее все является политическим и это роль, которую она отводит своему искусству; быть целеустремленным и политическим. Ее детство в Пакистане, когда ее мать одержимо желала завести ребенка мужского пола, заставило ее с раннего возраста осознавать гендерные проблемы.Пакистан ее детства часто фигурирует в ее искусстве, смешивающемся с современной политикой. В качестве прямого ответа на запрет сбривания бород талибами в Пакистане, ее Я буду в безопасности в моей памяти изображает два целующихся талиба, игру на образе нарциссического талиба, целующего свое отражение, и на образе гомоэротичного и гомосоциальная культура, созданная Талибаном путем исключения женщин из любой сферы. Она справляется с серьезными проблемами со своим характерным остроумием и юмором, в конечном итоге бросая им вызов.В то же время она не демонизирует и не превращает в гротеск талиба или террориста, выделяя ее образы в отличие от образов популярных СМИ. Она утверждает, что ее цель — задокументировать свое окружение.

  Faiza Butt, Untitled , 2008, чернила на полиэфирной пленке на световом коробе, 33 x 23 дюйма.

  музеев борются за то, у кого лучшее прикладное искусство

  Мы любим хорошие битвы в социальных сетях. Нам особенно нравится, когда в этом участвуют музеи.Видите ли, в отличие от глупостей, которые утихают, когда дуэли ресторанов быстрого питания в Твиттере, в музейных подшучиваниях есть прекрасное занятие. И обычно это связано с экспонатами и произведениями искусства, выставленными в музеях. Это означает, что мы не только становимся свидетелями разворачивающейся мелкой аргументации, но и получаем урок истории искусства.

  Уильям Этти / Кацусика Хокусай

  Это, безусловно, относится к последнему вскрытию музейных Twitter. А какая тема, спросите вы? Конечно же, окурки! Как мы узнали из Bored Panda , Йоркширского музея в США.К. бросил вызов своим собратьям-музеям на конкурс #CuratorChallenge для #BestMuseumBum. Они начали испытание со своей самой изысканной вышки, которую можно увидеть на мраморной статуе из Рима.

  ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛЯ #CURATORBATTLE! 💥

  Сегодняшняя тема — #BestMuseumBum!

  Эта расколотая римская мраморная статуэтка изображает спортсмена на пике спортивной формы! Возможно, он украшал городской дом одного из богатых жителей Эборакума. Кто-нибудь откусил от этого 🍑?

  Поразите это! Рис.twitter.com/N3A6KYz339

  — Йоркширский музей (@YorkshireMuseum) 26 июня 2020 г.

  Музеи со всего мира приняли вызов. Как вы скоро узнаете, в музеях по всему миру хранится на тонну окурков. Просто бездельников в искусстве вообще много.

  Мемориальный художественный музей Ота поделился этой прекрасной задницей, как видно на картине японского художника Кацусика Хокусая.

  Как насчет этих бомжей борцов СУМО в наших коллекциях? Эти бомжи нарисовал Хокусай !! #CURATORBATTLE #BestMuseumBum # お う ち で 浮世 絵 рис.twitter.com/Dh5rAyQ8Xs

  — 太 田 記念 美術館 Мемориальный художественный музей Ота (@ukiyoeota) 26 июня 2020 г.

  Музей Энди Уорхола внес свой вклад.

  Некоторые рисунки на заднице просто странные.

  Мы воспитываем вашего спортсмена, а вместо этого даем вам задницу пьяной рыбы. Да вы меня слышали.

  Созданный Памелой Мей Йи Люн, он был частью работы, которая объединила животных и людей для создания мифологических существ с личностями.#BestMuseumBum #CuratorBattle pic.twitter.com/qUAa3NgGcG

  — York Art Gallery (@YorkArtGallery) 26 июня 2020 г.

  Некоторые очень красивые в родном смысле.

  Еще один #CURATORBATTLE Etty для #BestMuseumBum сегодня, на этот раз «Человек, лежащий лицом вниз».

  Нам нравится думать, что он только что подошел к морозилке и понял, что вчера вечером съел последний корнетто. И что он не может вернуть ящик обратно и что всю морозильную камеру нужно разморозить ☀️ pic.twitter.com / 7pJ9gfTVdN

  — Музеи Скарборо (@SMTrust) 26 июня 2020 г.

  И мы всегда рады узнать больше о владельцах ягодиц.

  Развлекаются не только классические картины и статуи. Этот кофейник также присоединился к #BestBumChallenge.

  Как и эти пчелы из зоологического музея Гранта.

  В честь # NIW2020 мы представляем Bumblebee (Bombus sp.) На эту неделю #CURATORBATTLE #bestmuseumbum, хотя floofiest (технический термин) бездельник, обязательно должен достаться Bee Hawkmoth (Hemaris tityus) #EntoAtHome #insects #minibeasts pic.twitter.com/zRNj2NBkNz

  — Музей зоологии Гранта (@GrantMuseum) 26 июня 2020 г.

  Мы действительно рекомендуем перейти к хэштегу для еще большего блеска ягодиц. Спасибо музеям за то, что предоставили нам такой веселый и забавный контент.

  Показанное изображение: Уильям Этти / Кацусика Хокусай

  ASCII Pr0n является предшественником Интернета, но все еще повсюду

  Добро пожаловать в Rule 34, серию статей, в которых Саманта Коул из Motherboard с любовью исследует весьма специфические фетиши, которые можно найти в Интернете.

  Пока люди использовали символы для обозначения языка, мы творили с ними искусство. И там, где есть люди, которые что-то делают, будут люди, которые будут делать более возбужденные, более эротические версии этой вещи — например, нарисовать пару грудей и гигантский член, используя только символы, доступные на клавиатуре.

  ASCII произносится как «ass-kee» и является аббревиатурой от Американского стандартного кода для обмена информацией, системы для представления 128 английских символов в виде чисел для цифрового представления текста.Начиная с 70-х и 80-х годов, с изобретением таких технологий, как матричный принтер и форумы, такие как Usenet, люди начали связывать символы ASCII вместе, чтобы они выглядели как изображения, некоторые из которых выглядели ярче, чем другие.

  ASCII порно кредитуется как первая форма порнографии послал через Интернет. В отличие от отправки файлов изображений, которые были мучительно медленными для загрузки с использованием коммутируемого соединения в течение дня, искусство ASCII загружалось так же быстро, как и любой другой текст. И даже до того, как файлы изображений стали передаваться через Интернет, искусство ASCII было относительно простым способом создавать и распространять всякую странную херню.

  я должен признать, что когда я первый начал это погружение в мир ASCII порно (иногда стили как pr0n, для консольных ковбоев в киберпространстве), я серьезно недооцениваю глубину и широту художественной формы. Как я предположил бы, что большинство людей с беглым смысле интернета-культурой, мог бы, мое знание ASCII порно началось с и 8 == D и закончился около нескольких примеров скудных, как этой попой-пощечина GIF (.) (.):

  Она не пришла мне в голову, что, что существует целый, роговой, невероятно тормозным историю, которая вращается вокруг ASCII порно.Но, конечно, есть.

  Распространения древнейшего Pr0ns

  прекурсоров в ASCII порно было вокруг гораздо дольше, чем в Интернете. Вполне возможно, что люди делали на основе текста порно еще в средневековые времена, так как писцы иногда используется тонкий сценарий для создания иллюстраций и визуальные стихи наряду с библейскими текстами. В области пишущих машинок, после появления и популяризации телетайпов в начале 20 века, у нас появился совершенно новый способ проявить творческий подход к созданию и распространению текстовых произведений искусства на расстоянии.

  ASCII-художник, который выходит под названием «экраном goto80» сказал мне по электронной почте, что, согласно его исследованиям, первый современный текст на основе порно, вероятно, послал через телетекст. Телетекст был еще до появления Интернета в конце 70-х годов технологией для отправки текста и графики на телевизор, которая никогда не развивалась так, как люди думали в то время.

  «По сути, радиолюбители начали отправлять текст вместо звука, как 100 лет назад, и они начали преобразовывать девочек-плейбоев в текстовый режим [например, ASCII, PETSCII и телетекст]», — сказал goto80.«Есть много примеров из 1960-х, но я думаю, что это произошло и раньше».

  Но порно выглядел чертовски хорошо на нем. Проект немецкого телетекста Babez 8-битного музыканта Драгана Эспеншида является одним из примеров текстовой эротики с использованием телетекста, как и новый проект художника ASCII, известного под псевдонимом Jellica.

  Большинство художников и энтузиастов ASCII, с которыми я разговаривал для этого произведения, испытывали ностальгические воспоминания о том, как они попали в него. Может быть, люди помнят его с определенной ясностью, потому что это были тяжелые времена для порно потребителей тогда, как и любой, кто когда-либо ждали пакетов данных медленно пробиваются через модем, чтобы сложить себя через экран знает.

  «Мое первое воспоминание о создании ASCII-арта — это набор текста на Atari 800XL, за много лет до того, как я узнал, что у него есть имя и что были другие люди, которые делали то же самое», — сказал мне один энтузиаст.

  У Джеллики есть одна из тех ностальгических историй. Он сказал мне, в сообщении Twitter, что его первое знакомство с текстом порно было раньше в Интернете, как мы знаем, что существует. «Первое, что я увидел ребенком в 80-х, когда мой дедушка принес домой с работы полноразмерную обнаженную женщину в формате ASCII, распечатанную на нескольких листах старой бумаги для матричного принтера», — сказал он.

  ASCII порно, тогда, перемещаемых через ранних форумах называемых электронных досок объявлений (ББС), Telenet, Usenet, и Sneakernet-термин для передачи файлов вокруг на физических жестких дисках, компакт-дисков и дискет.

  «В школе всегда был какой-нибудь ребенок, у которого была дискета, которую они отрезали от своего отца, и на ней были какие-то вещи, а во Франции мы помещали дискеты на обложках журналов о компьютерных играх с эротическими материалами. — тоже, — сказала Джеллика. «В то время было много разных компьютерных систем и много разных текстовых форматов, таких как PETSCII на Commodore 64 или телетекст.»

  Goto80 сказал мне, что он считает, телетекст быть особенно интересным средством для текста порно. «Американцам телетекст кажется абсолютно нелепым, но эта технология lo-fi по-прежнему очень популярна в Европе, особенно в северных частях», — сказал он мне. «Это только текст, а также много рекламы. В том числе и порно. И довольно много ».

  ASCII Pr0n Culture

  Погружаясь в мир искусства ASCII — взрослый или какой-либо другой — каждый, с кем я разговаривал, предлагал больше людей, с которыми мне следует связаться или чьи работы я должен проверить.

  В ASCII искусства и порно сообщества, некоторые художники, кажется, достигают определенную известность, и держали их в течение многих десятилетий. Каждый художник ASCII имеет свой собственный стиль и часто использует трехбуквенные позывные, подписи, по которым они знают друг друга. Некоторые из них включают Blazej Kozlowski (чья подпись — «ошибка»), Faux_Pseudo («F_P») и Джоан Старк («jgs»).

  «Я хотел делать вещи, используя старые компьютеры, которые были немного более искусными и аутсайдерами, и отодвинуть их от культуры ботаников в стиле Теории большого взрыва , где все должно быть сделано определенным образом» один художник, который появлялся в каждом моем разговоре об искусстве ASCII.«Все, что она делает, чисто и элегантно», — сказал мне в электронном письме один художник ASCII, который участвует в сообществе уже 18 лет и пожелал остаться неназванным, чтобы работодатель не связывал их с их искусством. «Ее рендеринг Мэри Поппинс — первое изображение, которое приходит на ум, когда я думаю о хорошем ASCII-арте. Это просто, мгновенно узнаваемое и, если позволите, практически идеальное во всех отношениях «.

  Художница ASCII Лаура Браун («ldb») начала создавать искусство ASCII в 1998 году, участвуя в группах новостей, посвященных этой теме.Она сказала мне, в сообщении Twitter, что форма, вероятно, начала просто: «Я думаю, что простые вещи, как (_ | _) приклады и сиськи (о) (о) были самым ранним секс / взрослый ASCII порно.»

  Но простыми сисечками и попками он оставался недолго. Некоторые из них были красивыми и изысканными, как, например, работа аниматора Майка Джиттлова 1993 года «Меридей утром». Другие примеры этого жанра намного сложнее, в том числе игра, в которой вы мастурбируете в PETSCII.

  Некоторое искусство ASCII было признано большим искусством и культурным миром как достойное помещения в музей.Одно из самых известных имен в искусстве ASCII — Вук Чосич: словенский современный художник и пионер сетевого искусства, чей проект ASCII История движущихся изображений 1998 года был признан повлиявшим на Матрица в следующем году («Я не думаю », — сказал он мне по электронной почте). Deep ASCII , его текст на основе интерпретации дико влиятельной 1972 классического порно Глубокой глоткой , пила выставки музея Acclaim. Это полная 55-минутная конвертация оригинального фильма без звука.

  «Я выбрал [ Deep Throat ], потому что он был знаковым и якобы узнаваемым», — сказал мне Чосич о Deep ASCII. «Также потому, что Deep Throat был создан одновременно с игрой Pong (июнь 1972 года), и мне понравилось, как основные вехи в двух таких важных отраслях развлечений возникли почти одновременно».

  ASCII Pr0n Сегодня

  Искусство ASCII может быть чертовски старым, но оно все еще повсюду.

  Возможно, он наиболее популярен в Твиттере в виде мемов шерифа, приколов «в этом доме» и кроликов, которые держат таблички или спрашивают «хочешь это?» Чат-серверы, группы и форумы Facebook также по-прежнему активны и заполнены энтузиастами ASCII, поддерживающими искусство.

  Но из-за того, что многие виды ASCII-арта копипаста — их можно легко выделить и скопировать / вставить, чтобы оно выглядело как ваше собственное, без указания оригинала, — художники ASCII, как и многие художники, вставившие свою работу в Интернете, сталкиваются с проблемой получения признания за свои творения.

  «Я пробовал продавать поздравительные открытки в формате ASCII на Zazzle, но вместо того, чтобы продавать, я продолжал находить копии своих картин, выставленных на продажу без кредита [или] моих инициалов», — сказал мне Браун.«Люди, кажется, полагают, что любое искусство ASCII можно получить бесплатно. Но это искусство, как и любой другой образ, сфотографированный, нарисованный и т. Д. »

  После всех этих лет, есть еще что-то чистое и хорошее о ASCII порно, и вообще о художниках раздвигают границы технологии.

  «Если вы художник, логично смотреть на расширение набора инструментов, особенно если вы можете найти / спроецировать новый смысл», — сказал мне Чосич. «Моя личной причиной для этого (один) ASCII порно в том, что это визуально просто жанр (анатомия плана) без визуальных помех усложнять неразборчивые ASCII визуализации.»

  Для Jellica тоже попасть в ASCII порно собирался делать что-то другое с помощью инструментов, доступных для них.

  «Я хотел делать вещи, используя старые компьютеры, которые были немного более искусными и посторонними, и отодвинуть их от культуры ботаников в стиле Big Bang Theory , где все должно быть сделано определенным образом», — сказала мне Джеллика. «Я не считаю такие вещи эротичными или возбуждающими, просто забавно делать странные сексуальные вещи».

  Bonus: ASCII Porn Коллекции Примечание

  Это была далеко не исчерпывающая историей ASCII порно, но если у вас есть несколько часов, чтобы сжечь на прокрутку фотографии голых людей, сделанные с использованием клавиатуры, вот некоторые полезными места для начала:

  ASCII art — Homestar Runner Wiki

  из Homestar Runner Wiki

  (Перенаправлено с ascii art) Осторожно, мистер Слэши!

  ASCII art — повторяющаяся тема в мире Homestar Runner, особенно на компьютерах Strong Bad.Однако большую часть видимого изображения ASCII невозможно создать в обычных настройках изображения ASCII — часто разные символы имеют разные размеры или смещены по вертикали.

  [править] Появления

  • Электронная почта кушетки — Compy 386 распечатывает купюру на миллион долларов в формате ASCII.
  • Thy Dungeonman и Thy Dungeonman II — титульные экраны представляют собой искусство ASCII.
  • Отправьте электронное письмо какому-нибудь роботу. Версия DVD содержит пасхальное яйцо, которое показывает изображение робота в кодировке ASCII.
  • Вирус электронной почты — Вирус превращает марципан в искусство ASCII.
  • Электронная почта dreamail — Электронный марлин прыгает из нижней части экрана Lappy 486.
  • Happy Trogday — Одно из изображений представляет собой художественную визуализацию Трогдора в кодировке ASCII.
  • Отправить фильмы по электронной почте — Strong Bad смотрит художественный фильм в кодировке ASCII «Автомобиль карате».
  • Электронное письмо с работы — Чит отображается в формате ASCII на гибком диске.
  • Отправить бумагу по электронной почте — New Paper содержит художественное изображение в кодировке ASCII, состоящее из дефисов и знаков доллара.
  • Электронное письмо с рейтингом. В ответ на выравнивание электронного письма по правому краю Strong Bad начинает свой ответ с быстрого прыжка по экрану в стиле, похожем на стиль Э. Э. Каммингса.
  • DVD коллекционера SBCG4AP — ASCII-версия Marshie иногда появляется во время меню.
  • @StrongBadActual Tweet (27 сентября 2014 г.) — В одном из своих первых твитов Strong Bad распечатывает изображение в кодировке ASCII, которое, как он утверждает, представляет собой снимок экрана в высоком разрешении из его предстоящего нового джема. Выяснилось, что это снимок экрана Fish Eye Lens, который был выпущен через 6 дней.
  • @StrongBadActual Tweet (12 февраля 2020 г.) — Strong Bad публикует GIF-изображение смеющегося ASCII-арта Какодемона из Doom, которого он называет «cackledemon».
  • Strong Bad Emails 1-200 Набор из шести дисков — На передней и задней обложке набора изображены ASCII-изображения головы Strong Bad и Трогдора соответственно.
  • Диск 4 из 12 — FriendlyWare — Strong Bad воспроизводит FriendlyWare, которая, будучи программой DOS, полностью состоит из графики ASCII.
   • Strong Bad спрашивает, почему он не может найти аптечки или патроны в «Лабиринте Убийцы».Оба предмета изображены в кодировке ASCII.
   • Красный корвет в коде ASCII проезжает по экрану после того, как его объявили в качестве приза в игре Match.
   • Strong Bad добавляет ASCII-изображение его и Cheat на борту лодки в игре Sea Battle.
   • Увидев имя BASICA, Strong Bad представляет персонажа Teen Girl Squad с таким же именем, нарисованного зеленым ASCII-рисунком.

  Faiza Butt — Неразрывная веревка

  Faiza Butt, b.1973, Пакистан

  Фаиза Батт родилась в Лахоре, Пакистан, в матриархальной семье из пяти сестер. Она получила раннее творческое образование в области искусства. Она с отличием окончила Национальный колледж искусств Пакистана, получив Золотую медаль за выдающуюся работу. В 1999 году она была удостоена стипендии ЮНЕСКО-Ашберг для художников, закончив резиденцию в Bartle Arts Trust в Дурбане, Южная Африка. Во время своего пребывания она провела беседы и семинары во многих художественных галереях и музеях региона Наталь.Впоследствии Файза поехала в Лондон, где продолжила обучение в аспирантуре по живописи в Школе искусств Слэйд, получив Знак отличия за свои работы.

  С самого начала практика Файзы имела сильную социальную значимость, и ее картины поднимают важные вопросы, касающиеся гендерной политики. Созданные в Лондоне работы Фаизы демонстрируют сочетание элементов, уникальное для нее как для художника из диаспоры. В нем рассматриваются проблемы, с которыми мы все сталкиваемся, за пределами границ и культурных параметров, исследуя затруднения условий жизни человека.

  Специально для Неразрывная веревка , Любовь в цвету — произведение, вдохновленное поэтическими произведениями Абу Нуваса. Файза использует древнюю эстетику «кисвы» (богато украшенной обложки Каабы) для создания оригинального гибридного шрифта. Текст на английском языке выполнен цифровым шрифтом Kofic и украшен формами современных золотых украшений. Как духовная и материальная субстанция, золото всегда оказывало сильное влияние на работу Фаизы, напоминая о востребованном элементе и валюте в культурах Ближнего Востока и Азии, а также Запада.Файза также создала декоративный металлический логотип «Неразрывная веревка ».

  Стихотворение Абу Нуваса выложено как страницы открытой книги (Корана) с богато украшенной рамкой в ​​стиле, напоминающем иллюстрированные и освещенные рамки священных книг. Часто цитируют, что священный текст Корана читается лирически, почти как стихи. Стремясь провести сравнение между плотским и эфирным, Файза парадоксальным образом сочетает эстетику священного с мирскими тосками Абу Нуваса по своей возлюбленной.В суфийской поэтической традиции бесконечность Бога проявляется в безудержной преданности и страсти к любимым.

  Подход Файзы к тексту заключается в использовании слова как изображения. Ее постоянное исследование происхождения письма, множественности текста и визуального значения письменного слова привело к созданию стихотворения Любовь в цвету . Благодаря мощному визуальному репертуару из букв, слов и шрифтов, работа Файзы привлекает даже тех, кто не может прочитать конкретный перевод.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *