Стилi мовлення: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

Поняття про стилі мовлення, сфери їх уживання (повторення)

Мета: розвивати культуру усного і писемного мовлення, спілкування; поглибити знання учнів про стилі мовлення, сфери вживання кожного з них, навчити учнів розрізняти функціональні стилі; виховувати свідоме ставлення до власного здоров’я, бережливе ставлення до води.

«center»>Перебіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

(Учні зачитують тексти, вказують тип мовлення, доводять)

2. Бесіда

 • Назвіть ознаки типів мовлення?
 • Які питання можна задати до різних типів мовлення?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

1. Колективна робота

Прочитайте текст.

У чому помилковість висловлювання?

Вода — найпоширеніша речовина на Землі. Вона займає три чверті планети, точніше 71% поверхні Землі. Без води людина не проживе більше 10 днів. Дивовижно, але тіло людини теж на 70% складається з води.

Сину, принеси водички з криниці, бо вже ні вмитися, ні обід приготувати. Біжу, мамо, я скоро!

Покропив Сірий Вовк Івана-царевича мертвою водою — загоїлися рани, покропив живою — ожив царевич і став ще кращим, ніж був.

Усе, що відбувається в нашому організмі, пов’язане з водою. Вона супроводжує нас всюди з першої і до останньої миті нашого життя.

Учні відповідають.

ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу

1.Слово вчителя

Різні висловлювання, навіть бездоганні у мовному плані, можуть істотно відрізнятися один від одного загальним колоритом і тоном викладу. Зумовлене це не тільки змістом висловлювань, але й комунікативною настановою автора, тим, з якою метою створено текст, яку функцію він покликаний виконати. Залежно від призначення тексту — спілкування, повідомлення чи впливу на адресата — добираються й мовні засоби, здатні забезпечити досягнення мети. Так виникають різновиди висловлювань, які обслуговують різні сторони суспільного життя. Їх називають

стилями, а науку, що їх вивчає, — стилістикою.

Кожен стиль відрізняється від інших характерними для нього мовними засобами.

Для публіцистичного стилю, що покликаний формувати громадську думку, впливати на слухача або читача в соціально-політичному плані, найхарактернішим є вживання суспільно-політичної лексики.

Для наукового стилю (підстилі — науково-популярний і науково-навчальний), мета якого — виклад наукової інформації, найхарактернішими ознаками є вживання термінів, логічність, аргументованість викладу.

Для

офіційно-ділового стилю характерна точність, повна відсутність емоційно забарвлених засобів, особлива (більша чи менша в різних жанрах) стандартність оформлення та розміщення частин тексту.

У розмовно-побутовому стилі вживаються мовні засоби з емоційним забарвленням, допускаються просторічна лексика, жаргонізми.

Відмінність художнього стилю полягає передусім в образності, емоційності мовлення, розрахованій на естетичний вплив на адресата. Із цією метою можуть вживатися засоби, властиві будь-якому стилю. Вибір мовних засобів залежить і від індивідуальних уподобань письменника.

2. Опрацювання теоретичного матеріалу за міні-підручником.

Розповідь учителя з опорою на міні-підручник та таблицю.

Назва стилю

Сфера застосування

Мета спілкування

Основні види висловлювань

Розмовний

Побут, сімейні, дружні стосунки

Обмін інформацією, думками, встановлення стосунків

Діалоги, записки, особисті листи

Науковий

 

Наука, техніка, освіта

Виклад наукової інформації, пояснення явищ

Виступи, доповіді, лекції, монографії, підручники

Офіційно-діловий

 

Офіційні стосунки

Регулювання стосунків між людьми, підприємствами, установами

Договори, угоди, постанови, закони, ділові папери

Публіцистичний

 

Суспільне життя

Формування ставлення людей до суспільно важливих справ

Виступи, доповіді, лекції, статті, брошури

Художній

 

Мистецтво слова (фольклор, художня література)

Естетичний вплив через образне відтворення дійсності

Оповідання, повісті, романи, п’єси, вірші, казки, легенди тощо

Церковний

Церква, релігія

Регулювання стосунків між людьми та церквою

Молитви, проповіді тощо


До яких стилів належать дані уривки. Свою думку обґрунтуйте, спираючись на таблицю.

3. Фізхвилинка

4. Робота за міні-підручником. Прочитайте подані уривки та заповніть таблицю

Текст

Стиль

Обставини мовлення

Стильові ознаки

Мовні засоби

Текст 1

 

 

 

 

Текст 2

 

 

 

 

Текст 3

 

 

 

 


Текст 1. Вибирай, що тобі до душі, не гаючи часу. Мабуть, не хочеш бути схожим на тих лежнів, що човгають ногами, як старезні діди, не можуть висидіти й десяти хвилин , щоб не підпертися рукою

Текст 2. Треба привчати свій організм не боятися холоду. Для цього і влітку, і взимку роби зарядку в самих трусах.

Текст 3.  — Я хочу бути сильним, — якось сказав Славко. — Для цього мені треба багато їсти.

— Ти, мабуть, переплутав. Для того, щоб бути сильним, необхідно щодня робити зарядку, їсти здорову їжу, дотримуватися режиму дня, — відповів Андрій.

— Так всього багато треба? — здивувався Славко, — я вже не хочу бути сильним.

— Ні, це добре, що ти захотів бути ним, запевнив Андрій, — я тобі допоможу.

V. Домашнє завдання. 12. Скласти розповідний текст художнього стилю за темою «У воді  — людське життя».

Автор: Стецюк Тетяна Михайлівна, спеціаліст вищої категорії, Артемівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10

Стилі мовлення » Допомога учням

Інші правила дивись тут. ..

3 КЛАС

Стилі мовлення

Стилі

Де

Приклади

Особливості

Розмовний

Удома, на вулиці

Розповідаєш про шкільні справи, розмовляєш зі сусідами

Різні слова, жести, міміка

Науково-популярний

На уроках

Презентуєш проект, пишеш реферат, читаєш підручник «Я досліджую світ»

Наукові поняття, факти, числа

Діловий

В аптеці

Купуєш ліки за рецептом, пишеш розписку, заяву

Короткий та чіткий текст; вказано назву документа, наприклад рецепт

Художній

У бібліотеці

Читаєш художню літературу, вчиш вірш

Художні засоби, наприклад порівняння, персоніфікація, висовлювання в переносному значенні

Публіцистичний

У машині

Слухаєш медіа: новини по радіо, дивишся пізнавальну передачу

Факти, думки журналістів про ці факти

Ознаки художнього стилю:

• автор висловлює своє ставлення до написаного;

• слова та словоспо­лучення, вживаються в переносному значенні;

• використання художніх засобів: прикметники, порівняння, пестливі слова, риторичні конструкції, повтори тощо.

Твори художнього стилю: поезія, казки, оповідання тощо.

В якому підручнику частіше трапляються тексти художнього стилю: у хрестоматії для читання чи підручнику…

Ознаки науково-популярного стилю:

• слова та словосполучення вживаються у прямому значенні;

• автор не висловлює своє ставлення до написаного;

• у доступній формі розповідають про наукові поняття;

• чітке висловлювання, точне повідомлення про предмет, явище;

• використовуються терміни, факти, числа.

Твори науково-популярного стилю: довідники, енциклопедії, Інтернет.

 

5 КЛАС

Стилі мовлення

Назва стилю

Де використовують висловлювання

Основні види (жанри)

Розмовний

У колі близьких людей, за неофі­ційних обставин

Бесіда на побутову тему, лист до рід­них, друзів

Науковий

У науці, освіті, техніці

Лекція, наукова доповідь, наукова стаття, підручник

Художній

У художній літературі

Казка, вірш, поема, оповідання, по­вість, роман

Публіцистичий

У суспільному житті

Промова, звернення, виступ, газетна чи журнальна стаття про життя сус­пільства

Офіційно-

діловий

У юриспруденції, у службо­вих стосунках, у стосунках між державами, у справочинстві

Закон, постанова, наказ, статут, заява, розписка, протокол зборів (нарад, засідань), план роботи, оголошення.

Церковний

(конфесійний)

У церкві, релігійній громаді

Молитва, проповідь, богослужбові книги

Офіційно-діловий стиль мовлення відображає потреби ділового спілкування між державами, установами, організаціями, членами суспільства.  

Ознаки офіційно-ділового стилю:

• точність, логічність, ясність, стислість у викладі думок;

• використання усталених мовних зворотів;

• уживання слів тільки в прямому значенні;

• уживання термінів, зазначення дат і цифр;

• відсутність індивідуальної манери викладу та емоційно забарвлених слів.

Твори офіційно-ділового стилю: ділові папери шкільного життя — оголошення, план роботи, заява, розписка, доручення, прото­кол, складають відповідно до встановленої для кожного з них форми, тобто стандарту.

Інші правила дивись тут…

Стилі мови — урок. Українська мова, 9 клас.

Літературна мова обслуговує різні галузі життя людини, тому вона поділяється на функціональлні стилі. Який стиль обрати, залежить від мети й мовленнєвої ситуації, яка, у свою чергу, пов’язана з умовами, за яких відбувається спілкування.

Залежно від завдань мовлення стилі поділяються на дві групи: розмовний та книжні (науковий, художній, публіцистичний, офіційно-діловий). Кожний стиль має свої характерні особливості.

Розділ мовознавства, який вивчає стилі мовлення, називається стилістика.

Розмовний стиль

Сфера використання : побут

Функція : спілкування (переважає усна форма)

Мовні особливості : розмовна й просторічна лексика, фразеологізми, вигуки, висока емоційність, неофіційність, невимушеність; неповні речення, питальні, спонукальні речення, порядок слів у реченні вільний.

Науковий стиль

Сфера використання : освіта, наука, техніка

Функція : виклад наукового матеріалу (у т.ч. підручник)

Мовні особливості : терміни, нейтральна лексика, відсутність образних засобів; складні речення з різними видами підрядності, часте використання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів; точність, логічність, відсутність авторського ставлення до предмету мовлення.

Художній стиль

Сфера використання : красне письменство (художня література)

Функція : естетична насолода

Мовні особливості : емоційно забарвлена та нейтральна лексика, тропи, вільний порядок слів у реченні, виразність, образність.

Публіцистичний стиль

Сфера використання : громадсько-політичне життя (газети, журнали, мітинги, агітація, пропаганда)

Функція : повідомлення, вплив

Мовні особливості : суспільно-політична лексика, емоційно-забарвлені слова, тропи, фразеологізми, риторичні фігури (оклик, звертання, запитання), усі види речень, тон мовлення пристрасний, оцінний.

Офіційно-діловий стиль

Сфера використання : офіційно-ділові стосунки

Функція : урегулювання службових, виробничих, правових стосунків

Мовні особливості : лексика нейтральна, мовні кліше, стислість викладу, послідовність, повні речення.

 

Крім того, в українській мові виокремлюють конфесійний (мова церкви) та епістолярний (мова листування) стилі мовлення.

Джерела:

Авраменко О.М., Чукіна В.Ф. Стилістика сучасної української мови. Програма факультативного курсу / 10-11 кл. К.: Грамота, 2008. 256 с.

Поняття про розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний стилі мовлення

Поняття про розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний стилі мовлення

Художній стиль

Художній стиль є складним сплавом, у якому відображається все багатство національної мови. Тут можливе поєднання елементів усіх стилів літературної мови. Засобами художнього слова через систему образів художній стиль впливає на розум, почуття та волю читачів, формує їхні ідейні переконання, моральні якості й естетичні смаки.

Образність відрізняє художній стиль від решти стилів. Використання мовних засобів зумовлено його призначенням — образно відтворити дійсність. Мова художньої літератури характеризується виключним багатством лексики і фразеології. У художні твори вводяться історизми, архаїзми, діалектизми, елементи просторіччя, навіть жаргонізми. Приклад архаїзмів: Німим отверзуться уста.

Приклад діалектизмів: «В Яремчі, неподалік від водоспаду, сидів гуцул у кептарику, в брилку, у вишитій сорочці і палив люльку. Поряд лежали полотняні бесаги з якимось кадібком, купленим у Яремчі на ярмарку, біля бесагів витяглись ноги у білих гачах».

У художньому стилі широко використовується емоційно-експресивна лексика: синоніми, антоніми, омоніми, пароніми, фразеологізми. Для передачі думки використовуються різноманітні художні засоби (епітети, метафори, порівняння, символи тощо).

Науковий стиль

Основна функція наукового стилю — повідомлення. Твори, написані в цьому стилі, містять наукову інформацію, тому до нього ставляться жорсткі вимоги в дотриманні норм.

Сфера застосування наукового стилю — наукові й науково-технічні праці, призначені для спеціалістів, підручники для вищих шкіл.

Основні ознаки наукового стилю: ясність і предметність тлумачень, логічна послідовність і доказовість викладу, узагальненість понять і явищ, об’єктивний аналіз, точність і лаконічність висловлювань, аргументація та переконливість тверджень.

Головна ознака наукового стилю — термінологічність.

Твори в науковому стилі насичені абстрактною лексикою. Загальновживані слова використовуються, як правило, лише в одному зі своїх значень.

У науковому стилі допускається повторення тих самих слів у невеликому за розмірами тексті. Це обумовлено необхідністю точно й однозначно виражати думку.

У науковій мові переважають складні речення.

Публіцистичний стиль

Основна функція публіцистичного стилю — формування громадської думки. У публіцистичному творі потрібно не тільки подати інформацію, а й пояснити її з певних позицій, переконати читача в правильності цих позицій. Поєднання логічності викладу матеріалу з емоційно-експресивним забарвленням є важливою особливістю публіцистичного стилю.

Публіцистичному стилю властиві короткі прості речення, часто питальні або окличні, звертання, вигуки. Лексика його носить переважно суспільно-політичний характер. Часто публіцистичні тексти мають форму діалогу. «Проблеми із самоврядуванням часто криються на рівнях, про які й не підозрюємо. Чи ними нехтуємо, намагаючись розв’язати проблему одномоментно. Новітні традиції, закладені в суспільну свідомість впродовж сімдесяти років історії, яка передувала нинішнім часам нашої незалежності, не минули безслідно. Нас привчили до словесної еквілібристики настільки, що… Хіба не тавтологія — «самоврядування» і «врядування», якщо обидва означають уміння давати собі лад? Було тільки бажання, аби в житті окремої людини виникло розуміння, що не треба все перекладати на плечі держави…»

Офіційно-діловий стиль

Офіційно-діловий стиль — це стиль документів. Він використовується для спілкування в державному, громадському, політичному і господарському житті; у ділових стосунках між державами, установами та окремими громадянами суспільства. Офіційно-діловий стиль відрізняється від інших наявністю стандартизованості, тобто використанням сталих зворотів, однотипових виразів та вживанням спеціальної офіційно-ділової термінології. Текст, складений в офіційно-діловому стилі, має бути змістовним, точним, стандартним та інформативним.

Побудова речень відзначається лаконізмом, речення структурно чіткі.

«Предметом застави не можуть бути об’єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що знаходяться у процесі корпоратизації. Крім того, не можуть бути предметом застави цілісні майнові комплекси та їх структурні підрозділи підприємств, майно та кошти благодійних організацій». (Закон України «Про заставу»)

Розмовний стиль

Розмовний стиль виконує функцію спілкування. Він характеризується невимушеністю і простотою форм. Розмовним стилем люди користуються в усіх сферах життя: у побуті, у сім’ї, на виробництві. Основне призначення цього стилю — бути засобом впливу й невимушеного спілкування, жвавого обміну думками, судженнями, оцінками, почуттями, з’ясування виробничих і побутових стосунків.

Лексику розмовного стилю представлено великою кількістю експресивних та емоційно-забарвлених слів, зокрема метафор, порівнянь, синонімів, фразеологізмів, фольклоризмів, діалектизмів, просторічних та скорочених слів, вигуків тощо.

У розмовному мовленні широко використовуються прості речення, переважно короткі (неповні, обірвані, односкладні). Розмовне мовлення здебільш спонтанне, непідготовлене, тому його компонентами є позамовні елементи: міміка, жести, поширена ситуація.

«Грицю! — сказав батько.

Га! — сказав Гриць.

Видиш оту хату?

Видзу.

Пам’ятай собі, се школа.

Ба, — сказав Гриць.

Сюди будеш ходити вчитися.

Ба, — сказав Гриць.

 

Літературне місто — Українська гуманітарна онлайн-бібліотека

У наші дні на теренах Інтернету з’явилася велика кількість онлайн-казино, які дозволяють віртуально спробувати спіймати удачу за хвіст та отримати…

Вернися, прошу, вдруге нагодись, і дай надію — геть імлу ропаву із себе зняти. Бо не стане стерпу себе лишати…

Душа колюча, мов їжак, де не торкнися — жалить лежить нужденний неборак і сам себе печалить. Не сподівайсь нізвідкіля, не…

Та тьмяна келія моя, де нудно пахло начуванням, старою прілістю, коханням, де жебоніла течія моїх старих передчувань, що Божі образи…

Ми порозходились де хто. І ані чутки ані гадки, ані різдвяної колядки, ані купальських грищ. Мето моєї звомпленої долі, ти…

Я з ними був. Летів за ними вслід. Ачи вони за мною — острах ока все ріс як прірва і…

Задивляйся в пітьму, задивляйся в пітьму перед тебе нікого й нічого нема тільки безвість сама — тільки пустка німа, тож…

У Святошині весна води задзюрчали, грає річка голосна ніби на цимбали. Скоро, скоро стане сніг, запарують ниви, жде — не…

Поет — мов дзвін, акумулятор тиші, він гомоном виповнюється плавно, як крапля меду, гук його державний спадає благодатно з-під узвиш….

Вологі зорі дивляться згори, загорнені у морок опівночі, нашіптують про щось уста пророчі довкола стільки злої поторочі, що краще і…

Забудься. Стань. І зачекай мене на самоті в такому велелюдді, де спогади стовбичать, наче судді, і пам’ять чвалом праліта жене….

Стовбури сосон — як стогони білі в стрілку пустились — з коріння увись. О безголосі, майтесь на силі крони ж…

Розцвів тюльпан і душу втішив, брунатний і цупкий пиляк, всі шість пелюсток порозпростав одлегло і розлого так. Розцвів тюльпан —…

Земля — хитлива і плавка — вседорога і всепрощальна — здоліла стати, щоб благальна помічена була рука. Хустина — голуба…

Мій навіжений Боже, та ж змилуйся над нами молюся нині й присно, бо западеться світ, де жити стало тісно із…

таблиця. Які бувають типи і стилі мовлення?

Мова – це необхідний засіб комунікації людини. Сфера їх застосування обумовлює поділ на різновиди, які називають функціональними стилями. Всього їх налічують п’ять: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, розмовний і художній. Кожен із стилів реалізується як в усній, так і письмовій формах, має свої лексичні, синтаксичні, морфологічні особливості.

Окремо виділяють також і типи мовлення. Таблиця, представлена в даній статті, допоможе розібратися в цьому питанні.

Функціональні стилі мовлення знаходять свою реалізацію в різноманітних жанрах – формах мови, яким властиві певні способи викладу думки. Такі способи викладу поділяють на типи мови. Таблиця буде представлена нижче. Варто зазначити, що окремі підвиди можуть перетинатися в практиці.

Перейдемо до деталізації теми «Стилі та типи мовлення українською мовою».

Функціональні форми викладу інформації

Які бувають типи, стилі мовлення? Як ми вже говорили, в українській мові визначають п’ять функціональних видів викладу інформації. Розглянемо кожен.

Науковий стиль мовлення

Це функціональний різновид мови, основною сферою застосування якої є наука. Основне призначення – повідомлення інформації та підтвердження її істинності, виявлення причинно-наслідкових зв’язків та їх вивчення. Типи, стилі, жанри мовлення наукового напрямку досить широко використовуються у вищих навчальних закладах.

Головною особливістю лексики є наявність термінів і відсутність образних засобів мови. У морфологічному аспекті особливістю даного стилю є використання великої кількості віддієслівних іменників, службових дієслів у поєднанні з іменниками, дієслів теперішнього часу недоконаного виду, іменників однини в значенні множини, займенників I-го особи множини. Для синтаксису характерно наявність вставних слів, однорідних членів речення, складнопідрядних, узагальнено – особових, безособових та невизначено-особистих пропозицій.

 Реалізація наукового стилю здійснюється в наступних жанрах: наукових статтях, монографіях, лекціях, дисертаціях, підручниках.

Нижче будуть описані інші типи мовлення. Схема-таблиця допоможе детальніше розібратися в цьому питанні.

Офіційно-діловий стиль мовлення

Цей вид використовується в сфері державного менеджменту та права. Його функцією є упорядкування, стандартизація інформації, метою – регулювання відносин. Ключовим словом при розгляді офіційно-ділового стилю служить «стандартизація», тобто певні форми, властиві лексиці, морфології і синтаксису.

Особливостями лексики офіційно-ділового стилю є наявність професійної лексики, фразеологізмів, архаїзмів, історизмів, канцеляризмів, абревіатур.

Морфологічними особливостями цього різновиду мовлення можна вважати наявність дієслів невизначеної форми (інфінітива), модальних слів, переважання відносних прикметників над якісними, використання іменників чоловічого роду замість іменників жіночого роду, використання іменників, що називають ознаку людини за дії, похідних прийменників, віддієслівних іменників з часткою “не”, складних слів, утворених від кількох основ.

Синтаксичні особливості: вживання іменників у родовому відмінку по наростаючій конструкції, переважання складних речень, наявність простих речень з однорідними членами.

Різноманітність жанрів офіційно-ділового стилю обумовлено його підрозділом на офіційно-документальний і побутово-діловий підстилі. Перший регламентує державну сферу управління, а другий – ділове спілкування. Види документів офіційно-документального підстилю: закони, постанови, угоди, укази, комюніке. Види документів обігово-ділового підстилю: протоколи, заяви, доповідні записки, акти, доручення.

Публіцистичний стиль мовлення

Цей вид властивий засобам масової інформації, основною метою якого є оціночне інформування та вплив на емоційно-вольову сферу людини.

Лексичними особливостями публіцистичного стилю можна вважати компіляцію мовних засобів: використання термінології, неологізмів, синонімів, канцеляризмів, що обумовлено першочерговими завданнями даного стилю, спрямованим впливом на читача, глядача. У журналістиці можуть використовуватися публіцистичні типи і стилі мовлення. Таблиця, подана нижче, опише особливості цього виду викладу інформації.

Особливості граматичних форм в публіцистичному стилі проявляються у використанні складних слів, субстантивації прикметників і дієприкметників. Синтаксис публіцистичного стилю відрізняється використанням односкладних речень, питальних і окличних речень.

Широта жанрів публіцистичного виду мовлення можлива завдяки його функцій: інформування та впливу. Додатково можна виділити такі підстилі: інформаційний, аналітичний і художньо-публіцистичний. Жанрами інформаційного виду мовлення вважають замітку, репортаж, інтерв’ю; аналітичного – рецензія, огляд; художньо-публіцистичного – нарис, есе.

Розмовний стиль

Цей вид викладу інформації охоплює сферу побутового спілкування людей, що відкладає відбиток на його особливостях. Найбільш широко використовуються розмовні типи і стилі мовлення. Таблиця, подана нижче, опише їх відмінність від інших видів.

Особливості морфології розмовного стилю: переважання дієслів багаторазової, однократної дії, широке використання займенників, мінімальне використання дієприкметників і дієприслівників.

 

Художній стиль мовлення

Цей вид використовується для написання творів. Лексичні особливості цього типу: синонімія, окказіоналізми, фразеологізми, використання слів у переносному значенні.

Морфологічні особливості художнього стилю полягають у широкому використанні прикметників, прислівників, дієслів, переважання жіночого і середнього роду у іменників.

Синтаксично художня мова використовує все різноманіття конструкцій української мови. Жанрами цього стилю є: розповідь, роман, повість, ода, поема.

Типи мовлення. Таблиця

Змістовну сторону мови характеризують комунікативні способи викладу думки, які визначають типи мовлення. До них відносять розповідь, опис і міркування. Розглянемо докладніше типи мовлення. Таблиця допоможе більш глибокому розумінню.

Отже, розповідь – мовний спосіб викладу думки в динамічному розвитку. Для оповідання властива наступна композиція: зав’язка – розвиток – кульмінація – розв’язка. Для розповіді характерна використання дієслів та прислівників. Цей спосіб викладу найбільш характерний для публіцистичного, розмовного та художнього стилів мовлення.

Опис – це тип викладу інформації, який «зображує» предмети, явища природи, передає їх оцінку. Композиційно цей вид мовлення будується таким чином: загальне уявлення про предмет – окремі ознаки предмета – висновки, авторські судження. Для опису характерно використання дієслів недоконаного виду, прості, неповні, називні пропозиції.

Міркування – це такий тип мовлення, в якому представлені причинно-наслідкові зв’язки, що обумовлює наступну структуру: теза – аргумент – висновок. Для міркувань характерне використання вставних слів, складних синтаксичних конструкцій.

Основні дані, що описують типи мовлення, будуть представлені в таблиці нижче.

Тип мовиКомпозиціяОсобливості
оповіданнязав’язка – розвиток – кульмінація – розв’язкапереважне використання дієслів та прислівників
описзагальне уявлення про предмет – окремі ознаки предмета – висновки, авторські думкивикористання дієслів недоконаного виду, прості, неповні, називні пропозиції
міркуваннятеза – аргумент – висновоквикористання вставних слів, складних синтаксичних конструкцій

Підіб’ємо підсумок

Розглянуті нами стилі і типи мовлення в українській мові не є статичними. Люди самостійно для себе обирають форму спілкування. Нерідко прикордонні стилі викладу інформації змішуються. Це обумовлено соціальною функцією мови.

Стили мовлення 5 клас — concert-market.ru

Скачать стили мовлення 5 клас doc

Перегляньте приклади стилів мовлення: тексти про українську мову у художньому, науковому, публіцистичному, офіційно-діловому та інших стилях.  Тексти про українську мову у різних стилях мовлення. загрузка Пропонуємо вам переглянути приклади текстів про українську мову у різних стилях мовлення. Текст про українську мову в художньому стилі. Мова — це душа народу. стилі мовлення 5 клас презентація. Стилі української мови. 年 前. У відео коротко розглянуто класифікацію стилів сучасної української літературної мови.

Інші матеріали з культури усного і § 6 Типи мовлення. 年 前. Українська мова, нова програма concert-market.ru Офіційний сайт Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки й мовні. Укранська мова 11 клас.

年 前. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування) й мовні Стилі мови: •розмовний; 8 клас. Українська мова. Розвиток мовлення. Стилі й теми мовлення.  Відео презентацій уроків з інформатики 5 клас № для дітей які вивчали інформатику в класах 11 клас. Українська мова. Стилі мовлення. Назва стилю де використовують висловлювання основні види (жанри).

РОЗМОВНИЙ У колі близьких людей, за неофіційних обставин Бесіда на побутову тему, лист до близької людини. НАУКОВИЙ У науці, освіті, техніці Лекція, наукова доповідь, наукова стаття, підручник. ХУДОЖНІЙ У художній літературі, в усній народній творчості Вірш, поема, оповідання, повість, роман, п’єса, казка. ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ У суспільному житті Промова, звернення, виступ на мітингу, газетна чи журнальна стаття. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ У стосунках між державами,юриспруденції Закон,наказ, заява, оголошення, угода.

5 клас. ГДЗ Підручники Онлайн уроки. Моя Школа.  Належність висловлювання до певного стилю. Характерні ознаки мовних стилів — Зв’язна мова (мовлення).

2т 3. Олег Віщий: захоплення Києва, походи на Візантію та смерть. т Князь Ігор Рюрикович: біографія, походи на Царгород, загибель. т Відмінність художнього стилю полягає передусім в образності, емоційності мовлення, розрахованій на естетичний вплив на адресата.

Із цією метою можуть вживатися засоби, властиві будь-якому стилю. Вибір мовних засобів залежить і від індивідуальних уподобань письменника.  — Так всього багато треба? — здивувався Славко, — я вже не хочу бути сильним. — Ні, це добре, що ти захотів бути ним, запевнив Андрій, — я тобі допоможу. V. Домашнє завдання. Скласти розповідний текст художнього стилю за темою «У воді — людське життя». Автор: Стецюк Тетяна Михайлівна, спеціаліст вищої категорії, Артемівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №

Стиль мовлення — це своєрідна сукупність мовних засобів, що свідомо використовуються мовцем за певних умов спілкування. Розрізнення стилів залежить від основних функцій мови — спілкування, повідомлення — і діяльності, впливу.

Основна функція офіційно-ділового стилю — повідомлення фактів державного чи приватного значення. Урок № 53 СТИЛІ МОВЛЕННЯ, ЇХ ПІДСТИЛІ. ЗМІСТ І СТРУКТУРА ТЕКСТІВ КОЖНОГО ЗІ СТИЛІВ, ЇХ ХАРАКТЕРНІ МОВНІ ЗАСОБИ, ОСНОВНІ ЖАНРИ — План-конспект уроку (розробка уроків) — Літературне місто — Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс. — Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про стилі, підстилі і жанри мовлення; удосконалювати вміння й навички визначати стиль. Підручник українська мова 5 клас.

Уроки розвитку зв’язного мовлення. Тема 7. СТИЛІ МОВЛЕННЯ. ПРИГАДАЙМО 1. Які ви знаєте стилі мовлення? 2. У яких сферах життя використовуємо науковий стиль, а в яких — художній? Прочитайте тексти. Визначте стиль мовлення кожного з них. У якій мовленнєвій ситуації доречне кожне з висловлювань?

1. Ромашка — рід рослин із родини складноцвітих.  Стиль мовлення — це сукупність мовних засобів (слів, речень тощо), які свідомо використовує мовець за певних умов спілкування. Розгляньте таблицю. Розкажіть за нею про особливості одного зі стилів мовлення (на вибір).

Чи часто доводиться вам його використовувати? Назва.

EPUB, PDF, EPUB, EPUB

Похожее:

 • Підручник історія стародавнього світу 6 клас 2014
 • Скачати історія підсумкові контрольні роботи
 • Математика контрольні роботи 6 клас
 • Семестрова контрольна робота з англійської мови 6 клас карпюк
 • Світова література 5 клас зошит
 • Кияк теорія і практика перекладу німецька мова скачать
 • Стиль движения: мода и танец

  Стиль встречает движение: новая книга с фотографиями, в которой представлены более восьмидесяти самых известных танцоров сегодняшнего дня, запечатленные в движении и стилизованные в одежде, разработанной некоторыми из самых известных имен моды.

  От известных фотографов Кена Бровара и Деборы Ори, супругов команды NYC Dance Project и бестселлера по фотографии The Art of Movement , выходит их следующая книга для поклонников танца, моды и т. Д. и фотография.Этот потрясающий сборник, посвященный величайшим танцорам сегодняшнего дня — от балета до модерна — в одежде самых известных дизайнеров сегодняшнего и вчерашнего дня, рассматривает взаимосвязь между стилем, модой и танцами. Танцоры оживляют страницы своей грацией и движением, становясь единым целым с тем, что на них надето. Будь то в модных платьях от Dior, Valentino, Oscar de la Renta, винтажных Halston, Moschino и Билла Бласса, или в костюмах, созданных самой Мартой Грэм, всемирно известные танцоры, представленные на этих страницах, включая Тайлера Пека, Даниила Симкина, Мисти Коупленд, Кристина Шевченко, Ксандер Пэриш и Ольга Смирнова — воплощают стиль в движении.

  Кен Бровар — известный фотограф моды и красоты. Его страсть к танцам началась, когда он жил в Париже и фотографировал танцоров из балета Парижской оперы.
  Дебора Ори начала свою карьеру фотографа, будучи травмированной танцовщицей, фотографируя репетиции. Она работала фоторедактором в House & Garden и Mirabella, а также вела собственную работу в качестве фотографа. Вместе Бровар и Ори — творческая команда NYC Dance Project. Их работы были представлены в журналах по всему миру, включая Harper’s Bazaar , Dior Magazine , L’Uomo Vogue и многие другие.Их фотографии выставлялись во многих галереях.

  • Дата публикации: 24 сентября 2019 г.
  • Формат: Твердый переплет
  • Категория: Фотография — Индивидуальные фотографы — Очерки
  • Издатель: Rizzoli
  • Размер обрезки: 10 x 12-7 / 16
  • Страниц: 300
  • США Цена: 85,00 долларов США
  • CDN Цена: 115,00 долларов США
  • ISBN: 978-0-8478-6408-9
  «Объединяя моду и танец, Стиль движения — последняя книга Кена Броуэра и Деборы Ори из NYC Dance. Проект.Команда мужа и жены сфотографировала некоторых из лучших современных артистов балета и модерн в Соединенных Штатах, сочетая их с невероятными костюмами, которые оживают благодаря их движениям. Приливы и отливы каждого предмета одежды полностью отображаются при каждом движении запястья или жете, и дуэт умело фиксирует все это через объектив ».
  —MY MODERN MET

  Автор Книжная полка: Valentino, Pamela Golbin

  Внутри «Стиль движения», великолепная новая книга Деборы Ори и Кена Бровара из NYC Dance Project

  Чисако Ога — танцор в движении — во многих отношениях.От детского обучения в Техасе, Калифорнии и Японии до ученичества в балете Сан-Франциско до своей первой профессиональной должности в балете Цинциннати, где она быстро выросла до солистки, она редко стояла на месте надолго.

  Но теперь 24-летняя балерина именно там, где она хочет быть, как одна из самых многообещающих солисток Boston Ballet. В 2019 году Ога вышла из основного контракта и присоединилась к компании в качестве второй солистки, а в следующем году стала солисткой. «Я знала, что мне придется сделать шаг вниз, чтобы присоединиться к труппе другого калибра, а Boston Ballet — одна из лучших трупп в стране», — говорит она.«Репертуар — Килиан, Форист, все полнометражные балеты — мне так нравится».

  И компания с самого начала предложила ей большие возможности. Она танцевала главную партию в балете « Жизель » в своих самых первых выступлениях с Boston Ballet, превращая игривую невинность в женщину, преследуемую предательством, с драматической убежденностью и техническим апломбом. Но она также оставляет свой след в современной работе. Последним балетом, который она исполняла на сцене перед пандемией, был требовательный балет Уильяма Форсайта Посередине, несколько приподнятый балет , исполнить который, по ее словам, было мечтой.«Стиль действительно отличался, он казался мне действительно удобным. Билл извлекал из меня что-то новое на каждой репетиции. Как бы это ни было сложно, это было так весело».

  «Чисако очень естественная движущая сила, податливая и сильная», — говорит художественный руководитель Микко Ниссинен. «Танцы, кажется, даются ей очень легко. Не многие обладают этим качеством. Она как бриллиант — мне любопытно посмотреть, насколько мы можем отточить этот талант».

  Джейми Торнтон для Pointe

  Возможность изменить жизнь

  Ога начала танцевать в возрасте 3 лет.Она родилась в Далласе, и ее семья переехала, чтобы следить за работой своего отца в сфере информационных технологий. Прежде чем обосноваться в Карловых Варах, Калифорния, они на несколько лет приехали в Японию, где Ога начал серьезно относиться к балету. «Мне нравится простота балета, структура и ясный словарный запас», — говорит она. «Танцы, которые изображают историю или несут сообщение, действительно привлекали меня. Одна из моих любимых частей балета-рассказа — погрузиться в роль и стать персонажем, помещая это в мою точку зрения».

  В Калифорнии Ога учился у Виктора и Татьяны Касатских и Максима Чернычевых.Учителя поощряли ее участвовать в соревнованиях, которые, по ее словам, расширили ее кругозор и подпитали ее любовь к выступлениям перед публикой. Несмотря на высокую мотивацию, она говорит, что поняла, что медали — это еще не все. «Честно говоря, я чувствую, что времена, когда я сближался и не находил места, дали мне перспективу, заставили меня осознать, что быть танцором не определяет тебя, и помогли мне стать человеком и танцором, которым я являюсь сегодня».

  В 15 лет Ога стал полуфиналистом на конкурсе Prix de Lausanne, в результате чего ему была предоставлена ​​стипендия для балетной школы Сан-Франциско, которая изменила его жизнь.Там она тренировалась с двумя своими самыми влиятельными учителями, Тиной ЛеБлан и Патриком Арманом. «Она сразу же пришла с хорошими основами, — вспоминает Арман, — и работая с ней в течение двух лет, я понял, насколько она умна. Она супер-умная, вдумчивая, целеустремленная, всегда работает».

  Она стала ученицей компании в 2016 году. Затем пришла неутешительная новость — через несколько месяцев ее уволили. Ей сказали, что при росте 5 футов 2 дюйма она была просто слишком маленькой для нужд компании. «Это было очень, очень тяжело», — говорит Ога.«Я чувствовал, что нахожусь на хорошей трассе, поэтому то, что меня отпустили, было очень шокирующим, особенно потому, что мой рост не был чем-то, что я мог бы улучшить или изменить».

  Двигаясь дальше и поднимаясь

  По иронии судьбы, рост Оги оказался преимуществом при прослушивании в балет Цинциннати, который искал талантливого партнера для некоторых из своих более низких мужчин. Она присоединилась к труппе в 2016 году, быстро стала солисткой и стала ведущей танцовщицей в сезоне 2017–18, сыграв такие главные роли, как Сванильда и Джульетта, за три года работы в труппе.«Были времена, когда я чувствовал себя незначительным и неуверенным, как будто я этого не заслуживаю», — говорит Ога об этих ранних возможностях. «Но больше всего я был взволнован, когда меня поставили на это место».

  Она также преуспевала в современной работе, например, в постановке MYOHO местного хореографа Дженнифер Арчибальд. Арчибальд цитирует ее теплоту, игривость и чувствительность, добавляя: «В ней также есть мощное присутствие, и я был поражен тем, как быстро она подбирала хореографию, способная быстро находить переходы.У нее определенно особый талант. Бостонский балет предоставит ей больше внимания на национальном уровне ».

  Джейми Торнтон для Pointe

  Это был план Оги. Она знала, что попасть в Цинциннати — это скорее ступенька, чем конечный пункт назначения. Она нацелена на более крупную труппу с более широким репертуаром, и Бостонский балет казался идеальным.

  Продолжая расправлять крылья в компании, Ога наладила, казалось бы, легкое творческое партнерство с одним из самых динамичных мужчин-руководителей Бостонского балета, Дереком Данном, которого Ога называет «добросердечным, открытым человеком, который поддерживает меня, когда я Я был строг с собой.Он научил меня верить в себя и верить в то, что я способен делать все, что нужно для хореографии ». У них сложилась легкая связь в студии, которую она сравнивает с« хорошим разговором, взад и вперед ».

  Данн соглашается. «Я знал, что в первый раз, когда мы танцевали вместе, у нас была особая связь, — говорит он. — Она действительно берет на себя артистическую сторону роли, что делает связь действительно сильной, когда мы танцуем на сцене. Это похоже на пребывание в другом мире ».

  Он добавляет:« Она пришла в компанию, и ей было брошено много чего, что могло быть пугающим.Она справилась с этим с такой грацией и уверенностью ».

  Ога с Дереком Данном в фильме Хелен Пикетт Лепесток

  Лиза Волл, любезно предоставлено Boston Ballet

  Перспектива в условиях пандемии

  Пара направлялась в напряженный весенний сезон Boston Ballet, когда разразилась пандемия. «Это был настоящий облом», — говорит Ога. «Я действительно с нетерпением ждал Лебединое озеро , Bella Figura , некоторых новых мировых премьер. Когда мы узнали, что весь сезон был отменен, это было трудной новостью для восприятия.«

  Но она быстро решила максимально использовать свое время вне студии и физически отдыхать.» Все выступления имеют значение. Конечно, я занималась растяжкой и упражнениями, но мы никогда не даем себе достаточно времени, чтобы отдохнуть в качестве танцоров ».

  Она также возобновила учебу в колледже, чтобы начать вторую карьеру. Ога — одна из многих танцовщиц Бостонского балета, пользующихся преимуществами особого партнерства с Northeastern. Университет, чтобы помочь им получить степень бакалавра. Сосредоточившись на финансах и бухгалтерском учете, Ога расширила свои классы экономики, алгебры, бизнеса и маркетинга.Она также присоединилась к программе наставничества Бостонского балета «Раскрасьте наше будущее», чтобы повысить осведомленность и поддержать разнообразие, равенство и инклюзивность. «Я пытаюсь, чтобы мой голос вдохновлял следующее поколение», — говорит она.

  Одна пандемия серебряной подкладки проводила больше времени со своим мужем, танцором балета Гранд-Рапидс Джеймсом Каннингемом. Они встретились в балете Цинциннати, танцевали вместе в балете Адама Хугланда « Cut to the Chase » сразу после прибытия Оги и поженились незадолго до ее переезда в Бостон.Каннингем занял позицию в Гранд-Рапидс, так что с тех пор они предпочитают брак на расстоянии. Они тратят много времени на переписку и FaceTime, общаясь лично во время увольнений. «Это действительно сложно», — признает Ога, но добавляет: «Мы оба очень увлечены этой формой искусства, поэтому легко поддерживать цели друг друга».

  Лучший совет Оги для молодых танцоров? «Не воспринимайте момент как должное», — без колебаний говорит она. «Неважно, в каком вы звании, просто делайте все как можно больше — люди увидят, какой тяжелый труд вы проделали.Не соглашайтесь ни на что меньшее. Также очень важно знать [себя], а не придерживаться чужих стандартов. Не может быть двух одинаковых путей ».

  И в обозримом будущем путь Оги — жить полной жизнью, как внутри, так и за пределами балета». Пандемия поставила вещи в перспективу. Танцы — моя страсть. Я хочу заниматься этим как можно дольше, но это лишь часть моей жизни. Я искренне верю, что здоровый баланс между социальной и рабочей жизнью полезен для вашего психического здоровья и помогает мне лучше танцевать.»

  «Стиль движения» исследует взаимосвязь между модой и танцем

  Фана Тесфагиоргис (Американский театр танца Элвина Эйли). Одежда от Наима Кхана.
  Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку, My Modern Met может получать партнерскую комиссию. Пожалуйста, прочтите наше раскрытие для получения дополнительной информации.

  Объединяя моду и танец, Стиль движения — последняя книга Кена Бровара и Деборы Ори из NYC Dance Project.Команда мужа и жены сфотографировала некоторых из лучших современных артистов балета и модерн в Соединенных Штатах, сочетая их с невероятными костюмами, которые оживают благодаря их движениям. Приливы и отливы каждого предмета одежды полностью отображаются при каждом взмахе запястья или жете, и дуэт умело фиксирует все это через объектив.

  Это невероятное продолжение их очень успешной книги The Art of Movement , которая познакомила мир с их подходом к танцевальной фотографии.Одевая этих танцовщиц в одежду таких дизайнеров, как Dior, Issey Miyake, Oscar de la Renta и Valentino, они отдают дань уважения обоим художественным мирам. Эту дизайнерскую моду дополняют винтажные костюмы, созданные легендарной Мартой Грэм. Видеть эти архивные экспонаты в движении, как они и были задуманы, только помогает укрепить симбиотические отношения между двумя формами искусства.

  В предисловии, написанном Валентино, культовый модельер говорит о том, насколько важны движения для его творческой деятельности.«Я всегда планировал думать о движениях женщины, носящей платье — где она будет его носить, как она будет двигаться в нем и что это значит для нее. Платье никогда не должно создаваться так, чтобы на него смотрели только под одним углом; движение следует рассматривать с точки зрения 360 градусов. Одежда — это выражение эмоций — это и есть танец ».

  «Стиль движения», , опубликованный Риццоли, содержит 250 фотографий на 304 страницах и включает не только предисловие Валентино, но также введение бывшего куратора коллекции моды и текстиля в Музее декоративного искусства в Париже, Памела. Голбин.

  У нас была возможность поговорить с Кеном Броваром и Деборой Ори об их мыслях об отношениях между модой и танцем, а также о том, как они сочетали танцоров с их внешностью. Читайте эксклюзивное интервью My Modern Met.

  Лорел Далли Смит, Лесли Уильямс, Со Ён Ан, Энн О’Доннелл, Энн Соудер, Шарлотта Ландро (танцевальная труппа Марты Грэм). Костюмы Марты Грэм для «Ночного путешествия».

  В The Style of Movement мода занимает центральное место вместе с танцорами.Почему это было важно для вас?

  Танец и мода всегда были в тесной взаимосвязи — дизайнеры одежды создавали танец и черпали в нем вдохновение. Танцоры и хореографы всегда любили моду, и такие компании, как New York City Ballet, в прошлом каждый год посвящали целый сезон сотрудничеству с модельерами.

  Мы хотели исследовать эту взаимосвязь и то, как она влияет на движение, формы и эмоции в наших изображениях.У танцоров есть уникальные способы передвижения, движения, которые позволяют одежде жить собственной жизнью и становиться еще одним элементом фотографии. Одежда подобна партнеру танцора и позволяет создавать уникальные и интересные формы, а также подчеркивает эмоции и настроение этого образа.

  Кальвин Роял III (солист, Американский театр балета). Винтажная накидка от Dior, любезно предоставлена ​​New York Vintage.

  Каков был творческий процесс создания пары танцоров в определенных костюмах?

  При соединении танцоров с одеждой мы постарались учесть множество различных элементов.Мы хотели быть уверены в том, что одежда будет подходить как по телосложению танцора, так и по стилю его движения. Мы всегда обсуждали с танцорами перед фотосессией, какую одежду они предпочитают носить, их личный стиль и что им больше всего нравится в движении.

  Тайлер Пек (ректор New York City Ballet). Одежда от Valentino.

  Были ли какие-то костюмы, в которых вы были особенно взволнованы возможностью сфотографировать танцора?

  Нам понравилось работать со всеми костюмами / предметами одежды из книги — каждый из них такой особенный и удивительный для каждого из танцоров, с которыми они работают.Я думаю, что нам особенно понравилось работать с костюмом Хэлстона, который был разработан для Марты Грэм (которую носил ведущий танцор Ллойд Найт). Это была оригинальная работа из архива Марты Грэм, и она принадлежит музею!

  Мы также имели удовольствие сфотографировать Тайлера Пек в двух платьях, которые сам мистер Валентино выбрал специально для нее. Это были винтажные вещи, привезенные из музея, и они были совершенно ошеломляющими — изображение на обложке — одно из таких платьев.

  Шарлотта Ландро (солистка танцевальной труппы Марты Грэм).Одежда от Ирис Ван Херпен.

  Как вы думаете, почему танец и мода так взаимосвязаны?

  Танец и мода естественно переплетаются. Никто не может пошевелиться или оживить предмет одежды, как танцор. Даже когда вы видите, как ребенок надевает платье, он крутится по кругу, чтобы увидеть, как оно движется вместе с ним. Как только вы надеваете одежду на профессионального танцора, она обретает новую жизнь, добавляя выразительности, ощущению и форме одежде. Так мода естественно переплетается с танцем.

  Брюс Чжан (Американский театр балета) и Хэнтинг Чжао (солист, балет Сан-Франциско). Одежда от DSquared2.

  Чем отличается опыт составления этой книги от книги Искусство движения ? Ощущали ли вы дополнительное давление с учетом того, насколько успешной была последняя публикация?

  Было по-другому и, в некотором смысле, сложнее собрать эту книгу, так как нам приходилось согласовывать одежду для каждого танцора. Мы также должны были убедиться, что мы можем координировать получение подходящих произведений для каждого танцора, и время часто было проблемой.Хотя успешная первая книга облегчила доступ к одежде и, конечно же, к танцорам.

  Самуал Ли Робертс (Американский театр танца Элвина Эйли). Одежда от Issey Miyake.

  Как вы выросли в творчестве по мере продолжения проекта?

  Мы всегда растем и меняемся как креативщики. Нам стало легче работать с танцорами и другими артистами, и процесс стал более плавным; особенно второй и третий раз мы работаем с танцором.

  Мисти Коупленд (Директор Американского театра балета). Платье Trash-Couture.

  Чего мы можем ожидать дальше?

  Нам нравится работать с танцорами, и мы хотели бы продолжить такой проект. Мы заинтересованы в том, чтобы работать на натуре, возможно, по всему миру, а также в создании большего количества фильмов.

  Саша Де Сола и Анджело Греко (директора, балет Сан-Франциско). Одежда маркиза.

  NYC Dance Project: Веб-сайт | Facebook | Instagram
  My Modern Met предоставил разрешение на размещение фотографий NYC Dance Project.

  Статьи по теме:

  My Modern Met берет интервью у танцевального проекта Нью-Йорка
  Интервью: Уникальные изящные движения танцоров, застывших во времени
  Интервью: в инновационных фотографиях используются зеркала для запечатления «отраженных моментов» танцоров
  Бесстрашные танцоры обнажают все и позируют на крышах Нью-Йорка

  13 Фундаментальные художественные движения для понимания современного изобразительного искусства

  Оглядываясь назад на западную историю, невероятно видеть, сколько видов искусства оказали влияние на общество.Прослеживая временную шкалу по различным направлениям в искусстве, мы можем не только увидеть, как развивалось современное искусство, но и то, как искусство является отражением своего времени.

  Например, знаете ли вы, что импрессионизм когда-то считался андерграундным спорным движением или что абстрактный экспрессионизм ознаменовал сдвиг в мире искусства из Парижа в Нью-Йорк? Подобно строительным блокам, от реализма до лаконичного, эти разные виды искусства взаимосвязаны. Когда творческий маятник колеблется, художественные стили часто являются реакцией или данью уважения своим предшественникам.И, оглядываясь назад на некоторые из наиболее важных направлений в искусстве в истории, мы лучше понимаем, как известные художники, такие как Ван Гог, Пикассо и Уорхол, произвели революцию в мире искусства.

  Эти 13 направлений визуального искусства имеют фундаментальное значение для понимания различных видов искусства, формирующих современную историю.

  Искусство итальянского Возрождения

  «Давид» Микеланджело. 1501-1504. Galleria dell’Accademia (через Википедию)

  С 14 по 17 век Италия пережила беспрецедентный период просвещения.Известный как Ренессанс — термин, образованный от итальянского слова Rinascimento , или «возрождение», — в этот период возросло внимание к таким культурным предметам, как искусство и архитектура.

  Итальянские художники эпохи Возрождения, такие как Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэль, черпали вдохновение в классическом искусстве Древнего Рима и Греции, переняв древние интересы, такие как баланс, натурализм и перспектива. В Италии эпохи Возрождения этот вдохновленный античностью подход материализовался в виде гуманистической портретной живописи, анатомически правильной скульптуры и гармоничной симметричной архитектуры.

  Узнайте больше о эпохе Возрождения.

  Знаменитые художники: Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль

  Культовая работа: Давид Микеланджело

  Барокко

  «Экстаз Святой Терезы» Бернини. 1647–1652. Капелла Корнаро, Санта-Мария-делла-Виттория, Рим

  Ближе к концу эпохи Возрождения в Италии появился механизм Baroque . Как и предыдущий жанр, искусство барокко продемонстрировало художественные интересы в реализме и богатой цветовой гамме.Однако, в отличие от искусства и архитектуры эпохи Возрождения, произведения барокко также подчеркивали экстравагантность.

  Это богатство проявляется в живописи, скульптуре и архитектуре в стиле барокко. Художники, такие как Караваджо, предлагали драму через обращение со светом и изображение движения. Скульпторы, такие как Бернини, достигли ощущения театральности благодаря динамичным контурам и сложной драпировке. А архитекторы по всей Европе украсили свои проекты орнаментом, от сложной резьбы до внушительных колонн.

  Узнайте больше о механизме в стиле барокко.

  Знаменитые художники: Караваджо, Рембрандт, Бернини

  Знаковое произведение искусства: Экстаз Святой Терезы Бернини

  Реализм

  «Собиратели» Жана-Франсуа Милле. 1857. Музей Орсе, Париж (через Google Arts & Culture через Wikimedia Commons Public Domain)

  Реализм — жанр искусства, зародившийся во Франции после Французской революции 1848 года.Явный отказ от романтизма, доминирующего стиля, который был до него, художники-реалисты сосредоточились на сценах современных людей и повседневной жизни. То, что сейчас может показаться нормальным, было революционным после столетий, когда художники изображали экзотические сцены из мифологии и Библии или создавали портреты знати и духовенства.

  французских художников, таких как Гюстав Курбе и Оноре Домье, а также международных художников, таких как Джеймс Эббот Макнил Уистлер, в своих произведениях сосредоточились на всех социальных классах, впервые давая голос бедным членам общества и изображая социальные проблемы, возникшие в результате промышленной революции. .Фотография также оказала влияние на этот вид искусства, побуждая художников создавать реалистичные изображения, конкурируя с этой новой технологией.

  Узнайте больше о реализме.

  Знаменитые художники: Густав Курбе, Жан-Батист-Камиль Коро, Жан-Франсуа Милле

  Iconic Painting: The Gleaners Жан-Франсуа Милле

  Импрессионизм

  «Водяные лилии» Клода Моне.1906. Художественный институт Чикаго. (через Википедию)

  В это трудно поверить, но этот любимый ныне жанр искусства когда-то был изгоем из визуального движения. Отойдя от реализма, художники-импрессионисты отошли от реалистичных изображений, чтобы использовать видимые мазки, яркие цвета с небольшим смешиванием и открытые композиции, чтобы передать эмоции света и движения. Импрессионизм начался, когда группа французских художников нарушила академические традиции, написав на пленэре — шокирующее решение, когда большинство пейзажистов выполняли свои работы в помещении в студии.

  Первоначальная группа, в которую входили Клод Моне, Пьер-Огюст Ренуар, Альфред Сислей и Фредерик Базиль, образовалась в начале 1860-х годов во Франции. Дополнительные художники присоединились бы к формированию своего собственного общества, чтобы выставлять свои произведения искусства после того, как традиционные французские салоны отвергли их, считая их слишком спорными для выставок. Эта первая подземная выставка, состоявшаяся в 1874 году, позволила им завоевать признание публики.

  Узнайте больше об импрессионизме.

  Знаменитые художники: Клод Моне, Пьер-Огюст Ренуар, Мэри Кассат

  Знаковая картина: Кувшинки Серия Клода Моне

  Постимпрессионизм

  «Звездная ночь» Винсента Ван Гога.1889 г. МоМА, Нью-Йорк. (через Википедию)

  Снова возникший во Франции, этот вид искусства развивался между 1886 и 1905 годами как ответ импрессионистскому движению. На этот раз художники отреагировали на необходимость натуралистического изображения света и цвета в искусстве импрессионистов. В отличие от более ранних стилей, Постимпрессионизм охватывает множество различных видов искусства, от пуантилизма Жоржа Сёра до символизма Поля Гогена.

  Не объединенные единым стилем, художников объединяло включение абстрактных элементов и символического содержания в свои произведения.Возможно, самым известным постимпрессионистом является Винсент Ван Гог, который использовал цвет и мазки кисти не для передачи эмоциональных качеств пейзажа, а для передачи собственных эмоций и душевного состояния.

  Узнайте больше о постимпрессионизме.

  Знаменитые художники: Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Поль Гоген

  Культовая картина: Звездная ночь Винсента Ван Гога

  Кубизм

  «Авиньонские девицы» Пабло Пикассо.1907. MoMA (через Википедию)

  Поистине революционный стиль искусства, Кубизм — одно из важнейших направлений в искусстве 20-го века. Пабло Пикассо и Жорж Брак разработали кубизм в начале 1900-х годов, и этот термин был придуман искусствоведом Луи Вокселлем в 1907 году для описания художников. На протяжении 1910-х и 1920-х годов двое мужчин, к которым присоединились другие художники, использовали геометрические формы для создания окончательного изображения. Полностью нарушая все предыдущие направления в искусстве, объекты анализировались и разбивались на части, а затем снова собирались в абстрактную форму.

  Это сокращение изображений до минимальных линий и форм было частью стремления кубистов к упрощению. Минималистский взгляд также просочился в цветовую палитру: кубисты отказались от теней и использовали ограниченные оттенки для сглаживания внешнего вида. Это был явный отход от использования перспективы, которая была стандартом со времен Возрождения. Кубизм открыл двери для более поздних направлений в искусстве, таких как сюрреализм и абстрактный экспрессионизм, выбросив предписанный свод правил художника.

  Узнайте больше о кубизме.

  Знаменитые художники: Пабло Пикассо, Жорж Брак, Хуан Гри

  Iconic Painting: Les Demoiselles d’Avignon Пабло Пикассо

  Сюрреализм

  «Постоянство памяти» Сальвадора Дали. 1931. МоМА, Нью-Йорк.

  Точное определение Сюрреализм может быть трудным для понимания, но ясно, что это некогда авангардное движение сохраняет силу, оставаясь одним из самых доступных жанров искусства даже сегодня.Воображаемые образы, порождаемые подсознанием, являются отличительной чертой этого вида искусства, зародившегося в 1920-х годах. Движение началось, когда группа визуальных художников приняла автоматизм — технику, творческую составляющую которой полагалось подсознание.

  Призывая художников освободиться от ограничений и обрести полную свободу творчества, сюрреалисты часто бросали вызов восприятию и реальности в своих произведениях. Частично это произошло из-за сопоставления реалистичного стиля живописи с нетрадиционными и нереалистичными предметами.

  Узнайте больше о сюрреализме.

  Знаменитые художники: Сальвадор Дали, Макс Эрнст, Рене Магритт

  Иконическая картина: Постоянство памяти Сальвадора Дали

  Далее: Больше революционных движений в искусстве

  Движение и танец — KET Education

  В чем разница между движением и танцем? Почему для маленьких детей важны и приятны занятия? Эта программа показывает широкий спектр танцевальных и двигательных мероприятий — от африканских и аппалачских танцев до балета и современного танца.В Сент-Луисе молодежь учится танцу из Мали, «младенцы-балеты» изучают истории танцев, а родители и дети веселятся с музыкой и движениями на уроках в Центре творческих искусств. Традиционный танец объединяет людей всех возрастов в Верии, Кентукки; молодежь в музыкальной школе Settlement в Филадельфии разучивает мексиканский танец с шляпами в честь Синко де Майо; а дети в Луисвилле учатся выражать уверенность в себе и культурную гордость с помощью движений и танцев. Специалист по обучению движению Рэй Пика объясняет, почему так важно уделять внимание основам движений.

  Движение и танец (видео)

  Объясняет разницу между движением и танцем и объясняет, почему и то, и другое является важным и приятным занятием для маленьких детей. Посещение Сент-Луиса, Филадельфии, Верии и Луисвилля посвящено занятиям с использованием африканских, аппалачских, классических и современных танцев, а также специалиста по обучению движению Рэй Пика объясняет, почему так важно уделять внимание основам движений.

  ↑ Начало

  О партнерстве в области общинного искусства

  «Чтобы вырастить ребенка, нужна деревня», — говорит Шароника Хардин, директор начальной школы Адамса, местной школы, обслуживающей Св.Юго-восточный лесной парк Луи. «А COCA [Центр творческих искусств] — часть нашей деревни».

  Начальная школа Адамса датируется концом 1800-х годов, но закрыта в середине 1980-х, когда администрация школьного округа решила не ремонтировать здание. «В этот момент жители Юго-Восточного Форест-Парка были очень вовлечены в процесс», — говорит Хардин. «Они понимали, что для того, чтобы перестроить и оживить свой район, нужна хорошая школа». Потребовалось 10 лет и поддержка соседнего Вашингтонского университета, чтобы убедить Совет по образованию вновь открыть Adams Elementary, но в конце концов это произошло в 2001 году.

  400 учеников K-5 школы «имеют множество потребностей, и им нужны разные возможности, чтобы добиться успеха», — говорит Хардин, и программа COCA Urban Arts по связям с общественностью стала бесценным партнером. «То, что предлагает COCA, — это реалистичный, практический, практический и значимый опыт для наших детей через искусство, а не только пение, танцы, игру на барабанах и рисование, но также он переплетен и интегрирован в образовательную программу, чтобы помочь нашим ученикам добиться успеха. академически ».

  Значимый опыт

  «Наша миссия действительно связана с обслуживанием всего сообщества», — говорит директор COCA Стефани Ривен.Основанная в 1986 году, эта междисциплинарная художественная организация проводит уроки и представления для всех возрастов как в своем основном здании, так и в школах в районе Сент-Луиса. Национально признанная программа городского искусства COCA, предназначенная для детей, которые в противном случае не имели бы доступа к художественным программам, предусматривает обучение искусству, выступления, семинары и проживание в школах, а также во внешкольных и летних программах. Программа предоставляется участникам бесплатно и финансируется за счет национальных грантов и пожертвований местных сообществ.

  Диади Батили, западноафриканская танцовщица COCA (фигурирующая в программе 4 Art to Heart), является одним из нескольких художников, которые преподают в школе Adams Elementary. Также есть рассказчик, танцор джаза и художник по стеклу. По словам Хардин, уроки искусств дают учащимся значительную возможность обрести уверенность в себе и выразить себя в благоприятной среде. Они также служат убежищем от академической борьбы и социальных проблем. «Уроки для них — большая отдушина, и они действительно помогают им выкладываться на полную катушку.”

  Батили соглашается. «Если вы хотите придать красивую форму своему дереву в саду, вы должны обеспечить правильный уход и правильное направление. Вы позаботитесь о нем, [и] он будет хорошо расти, как вы хотите. Дети такие. Их разум и тело свежи. Эти дети могут все ».

  Ключи к успеху

  Обсуждая резиденции художников с Центром творческих искусств, директор начальной школы Адамса Шаронака Хардин ставила успехи студентов на передний план.Я спросил: «Как это повлияет на успеваемость учащихся?»

  По словам Хардин, школа обнаружила, что программы по искусству повысили самооценку и выявили таланты и сильные стороны, которые ранее не признавались. «Студентов просто оживляют по-другому, и это побуждает их к успеху в учебе».

  Начало работы

  Резиденции художников — это программы, которые объединяют художников со студентами и учителями в школьной обстановке.Обычно они разрабатываются художественными организациями в сотрудничестве со школьной администрацией и учителями, чтобы дополнить и расширить собственные художественные программы школы. Пребывание может быть однодневным или продлеваться на несколько недель или даже месяцев. Обычно он предназначен для того, чтобы пробудить интерес учащихся к искусству, приобрести знания и навыки в области искусства (или преподавать другие предметы с помощью искусств) и / или развить способности учителей — или служить всем этим целям.

  Чтобы узнать о возможностях проживания и спланировать успешное проживание в школе, начните с совета штата или местного совета по делам искусств.На веб-сайте Национальной ассамблеи государственных художественных агентств есть ссылки на советы вместе с другой информацией о пользе искусства для школ и семей.

  ↑ Начало

  Ключевые моменты

  Почему движение и танец важны?

  «Это замечательный опыт — работать с детьми. У них так много энергии и так много радости, а танец и музыка помогают направить их энергию так, чтобы они были счастливы и дарили им настоящее чувство выполненного долга.”

  Адам Руго, перкуссионист, Центр творческих искусств Программа городского искусства

  «Детям нужно чувствовать себя успешными. И если они испытывают трудности в учебе, если они сталкиваются с многочисленными социальными проблемами, с которыми большинство взрослых не может справиться, им нужно найти убежище. И иногда уроки искусства, уроки танцев становятся для них той отдушиной. Ученые могут быть довольно жесткими, даже если у вас это хорошо получается. Иногда вам просто нужен перерыв. Детям нужен способ показать свой опыт; им нужны способы самовыражения — и это может быть не с помощью бумаги и карандаша.Это может быть песня или танец. И я думаю, что предоставление им этих возможностей определенно направлено на удовлетворение потребностей всего ребенка, в чем и должно быть образование ».

  Шароника Хардин, директор начальной школы Адамса

  «Связь разума и тела очень важна для обучения в раннем детстве. А искусство гарантирует, что у ребенка будет связь между разумом и телом, потому что они заняты не только познавательно, но и физически.Заменять искусство — значит портить учебный процесс ».

  Лиз Армистед, руководитель программ для детей младшего возраста, Музыкальная школа Селтлмент

  «Я не знаю, что еще вы будете делать с маленькими детьми — вы не хотите забивать их фактами. Они художники; дети просто прирожденные художники ».

  Дебора Харрис, преподаватель танцев, Центр творческих искусств

  ↑ Начало

  Подробнее об основах движения

  «Родители могут сделать так много дома, чтобы поддержать физическую форму», — говорит Рэй Пика, специалист по движениям, представленная в программах 4 и 8 книги «Искусство к сердцу».«Они, прежде всего, могут поощрять своих детей к активности, потому что наиболее активными являются те дети, которых родители поощряли к активности. Они могут играть со своими детьми. Это служит двум целям: дает их детям возможность поиграть, но они также служат образцом для подражания. Они создают впечатление, что игра — это хорошо ».

  И играть — это хорошо, — утверждает Пика. «Игра — это то, как дети узнают о себе и окружающем мире.Так они учатся ладить с другими людьми; как они учатся разрешать конфликты; как они узнают о важности правил и стратегий; как они осваивают навыки критического и творческого мышления с помощью творческой игры, придумывая свои собственные игры ».

  Сила игры

  Игра также связана с физической подготовкой и здоровьем. Сидячий образ жизни и организованные спортивные программы, в которых дети проводят больше времени в ожидании участия, чем в фактическом участии, способствуют резкому увеличению показателей детского ожирения и диабета и могут иметь долгосрочные негативные последствия.«Считается, что это первое поколение детей, которые не переживут своих родителей», — говорит Пика.

  Изучение основ движений и получение удовольствия от игр и свободной игры должно быть приоритетом в раннем детстве, а не организованный спорт, — говорит Пика. «Я думаю о футболе для 4-летних детей: им нет места в футбольной программе, потому что они еще не знают, как правильно использовать свое тело. У них также нет социальных, эмоциональных или когнитивных навыков, чтобы справляться со сложными играми, правилами и стратегиями или понимать конкуренцию.”

  Физическая активность в раннем детстве, направленная на обучение движению, дает маленьким детям знания о телесных и пространственных направлениях, а также о том, как использовать свое тело, — говорит Пика. «Они учатся выполнять основные двигательные навыки, такие как бег, ходьба, прыжки, наклоны и растяжка. И если они смогут хорошо использовать свое тело, тогда они будут иметь уверенность и уравновешенность, чтобы продолжать использовать свое тело на протяжении всей своей жизни. А затем они могут перейти к спорту и танцам ».

  Творческое мышление через движение

  Раннее обучение движению также способствует развитию творческого мышления, — говорит Пика.В программе 4 «Искусство к сердцу» она показывает группу дошкольников, исследующих движения и решающих различные задачи. «Дивергентное решение проблем означает, что будет множество возможных ответов на любую отдельную проблему», — говорит Пика. Например, она может попросить детей показать ей кривую, круглую или плоскую форму. «И дети найдут на это свой ответ. И, когда это было возможно, я старался указать на разные ответы, которые я видел, чтобы они поняли, что это нормально — найти свой собственный путь, выразить себя индивидуально.”

  По словам Пики, по мере того, как дети переходят в начальные классы, более уместны конвергентные действия по решению проблем. Например, учитель физкультуры может призывать к движениям, которые будут направлять учеников к выполнению переката вперед или другого определенного движения. Детям дошкольного возраста Пика рекомендует делать упор на творческое исследование движений, решение различных проблем и неконкурентные физические игры, в которых упор делается на веселье. «Родители должны понимать, что играть со своими детьми — это нормально, что они — и их дети — не должны« что-то делать »каждую минуту.Успех не должен быть главной целью детства ».

  Подробнее

  • Вы можете прочитать статью Пики о том, как стимулировать привычку к физической форме, в «Руководстве по искусству наблюдения за сердцем».
  • На веб-сайте
  • Pica «Перемещение и обучение» можно найти множество статей о движении и физическом воспитании в раннем детстве, а также предложения по активным занятиям.

  Рэй Пика работала в качестве дополнительного преподавателя кафедры кинезиологии в Университете Нью-Гэмпшира и делилась своим опытом с такими группами, как Департамент исследований Улицы Сезам, Бюро Head Start, Центры по контролю и профилактике заболеваний. и «Подсказки» Nickelodeon’s Blue.В качестве члена рабочей группы Национальной ассоциации спорта и физического воспитания Пика помогла разработать национальные рекомендации Active Start по физической активности в раннем детстве. Она является консультантом по движению для Bo on the Go, новой канадской телепрограммы, пропагандирующей физическую активность для дошкольников, и экспертом ClubMom.com.

  ↑ Начало

  Движение и игры на коленях

  Идея занятий музыкой и движением в St.Центр творческих искусств Луи, говорит учитель Дебора Харрис, заключается в том, что «вы можете быть музыкальным человеком, если можете сохранять ровный ритм, слышать мелодию в своей голове и реагировать на выразительность музыки».

  Класс предназначен для детей в возрасте от 18 месяцев до 3 лет. Многие занятия можно дублировать дома. Включите разнообразную музыку и позвольте детям подойти к ней, хлопать в ладоши, подпрыгивать и двигаться, используя растяжки или шарфы.

  «Опыт круга» также важен, по словам Харриса, «для детей и даже для взрослых.В моих классах всегда хорошо получается начинать с детей, подпрыгивающих на коленях у родителей. Затем они отдаляются друг от друга, и мы танцуем, и мы разными способами собираемся вместе, танцуем, а потом всегда заканчиваем тем, что ребенок сидит на коленях у родителей колыбельной и мягкой игрушкой ».

  Маленькие дети проводят много времени в кругу родителей. И многие «игры на коленях», сочетающие музыку или песни и движение, идеально подходят для этого особого времени. «Такие игры, как peek-a-boo и patty-cake выжили в течение нескольких поколений, потому что они предлагают так много всего, что нужно ребенку», — говорит специалист по движению Рэй Пика, также опрошенная в Art to Heart.«Peek-a-boo обеспечивает связь посредством зрительного контакта и смеха, и учит ребенка постоянству объектов (концепции, согласно которой вещи не исчезают просто потому, что мы не можем их видеть). Пирожное обеспечивает физическое прикосновение и дает младенцам возможность пересечь вертикальную среднюю линию тела, что требует взаимодействия двух полушарий мозга. Позже это будет иметь решающее значение, среди прочего, для навыков чтения и письма ».

  Ресурсы

  Некоторые источники дополнительных игр на колени и движения для младенцев, малышей и дошкольников:

  • Baby Lap Games загружаемый информационный листок (PDF)
  • На сайте
  • Rae Pica’s Moving and Learning есть множество идей для игр для детей всех возрастов, а также информация о важности физической активности и привязанности.

  ↑ Вверх

  Танцевальные стили

  Люди танцуют по разным причинам. В некоторых культурах особые танцы являются частью церемонии или религиозного ритуала. Художественные танцы — это танцы, созданные как произведения искусства для выражения идей, образов или чувств. Отдых и социальное взаимодействие — еще одна причина, по которой люди танцуют; эти типы танцев могут включать народные / традиционные или этнические танцы, а также бальные стили танца.

  Различные танцевальные стили упоминаются или показаны в программе 4 Art to Heart:

  Африканский танец

  В сериале Диади Батили учит маленьких детей в школе Св.Начальная школа Луи традиционный танец из Мали, Янса.

  В Западной Африке танец является такой же частью культуры, как работа, игра и празднование. Танец — это не просто художественное выражение; это важный способ отметить особые случаи и обряды отрывков. Например, Jansa — это церемониальный танец в честь семьи.

  Ритмы африканского танца лежат в основе многих современных американских танцев, от чечетки до хип-хопа.

  Балет

  «Искусство к сердцу» посещает класс «Дети балета» в Центре творческих искусств Санкт-Петербурга.Луи. Балет — это форма классического танца, танца, который со временем превратился в стилизованные конструкции и формы. Балет зародился в 17 веке во Франции. Как и художественные танцы в целом, балеты рассказывают истории, выражают идеи или эмоции или реагируют на музыку.

  Хотя современные балетмейстеры сочетают классический балет с более современными формами, чтобы он оставался свежим и живым, балет отмечен определенными условностями. Артист классического балета проходит формальное обучение, которое может быть очень изнурительным, требующим совершенствования позиций и разнообразия движений.Танцовщицы часто танцуют на пуантах (на цыпочках). Мужчины-танцоры известны своими потрясающими прыжками. Физические нагрузки и нагрузки на тело — одна из причин, по которой учительница COCA подчеркивает аспект истории со своими младшими учениками и рекомендует подождать, пока ребенок подрастет, чтобы начать занятия на пуантах.

  Народные / традиционные танцы

  Art to Heart представляет традиционные / народные танцы в Верии, штат Кентукки, и в музыкальной школе Settlement в Филадельфии, где маленькие дети разучивают мексиканский танец шляп.

  Народные / традиционные танцы обычно создаются и исполняются определенной группой в рамках определенной культуры. Эти танцы обычно зарождались вне двора или властных кругов общества. Некоторые традиционные американские танцы включают в себя танцы на барабанах и кадриль. Мексиканский танец шляпы также является примером этнического танца, танца, связанного с определенной культурой.

  Современный танец

  В программе «Искусство к сердцу» учительница из Луисвилля Одра Уайт обучает молодежь различным танцам, включая современный танец.Современный танец был разработан в начале 1900-х танцорами, которые хотели вырваться из строгих традиций и структур балета и перейти к форме движения, которая обеспечивала большую свободу движений. Например, Марта Грэм, одна из хореографов раннего модерна, считала, что людям смешно танцевать на цыпочках и вращать ногами в неестественной позе классического балета.

  Не существует единой техники современного танца; вместо этого хореографы исследуют различные способы движения.Современные танцоры обычно выступают босиком и используют весь торс. К 1990-м годам различия между современным танцем и балетом не были такими жесткими, как раньше. Сегодня часто можно встретить танцевальные номера, в которых сочетаются элементы современного танца и балета.

  В этом сегменте ученики Уайта также исполняют джазовый танец в честь Гарлемского Возрождения. Джазовый танец тесно связан с джазовой музыкой. Джаз зародился как социальная форма танца в 1920-х годах с таких танцев, как чарльстон, линди-хоп и большое яблоко, но затем превратился в искусство перформанса.Чечетка — еще одна художественная форма джазового танца. В этом перкуссионном танце танцоры создают ритмы ногами и надевают металлические стуки на обувь. Чечетка также является примером того, как танцы культур смешиваются, чтобы стать новым видом искусства. Чечетка заимствована из западноафриканского танца и музыки, а также из ирландского степ-данса и английского сабо.

  Это лишь некоторые из множества танцевальных стилей. В каждой культуре есть танцы, связанные со своими традициями.

  ↑ Начало

  Идеи для родителей

  Воспитание любви к искусству

  Дженнифер Роуз, участница четвертой программы Art to Heart, преподаватель традиционного танца, а также профессиональный исполнитель, чья работа сочетает в себе танец, музыку и драму.(Вы можете узнать о ней больше на веб-сайте Дженнифер Роуз.) Муж Дженнифер, Альфредо Эскобар, художник-оформитель. В этой статье она делится мыслями и вдохновением о том, как родители и их дети могут вместе заниматься творчеством.

  Это генетика или окружающая среда? Извечный вопрос о способностях и предпочтениях детей, связанный с курицей и яйцом, продолжается и продолжается. Мои родители не музыканты, но они вырастили шестерых детей, обладающих музыкальными способностями. Семья моей бабушки по отцовской линии всегда была хорошими певцами, и люди, которые считают, что генетика играет важную роль в художественном таланте, довольствуются тем, что «часто пропускают поколение».«Родители моего мужа Альфредо — талантливые художники, поэтому, естественно, он получил это« с обеих сторон ». Дело в том, что мы не знаем, что может заинтересовать ребенка или что-то сделать талантливым, и наша обязанность как родителей — дать нашим детям полезный опыт во многих областях. Независимо от того, чувствуем ли мы себя квалифицированными или нет.

  Для меня и Альфредо важно, чтобы наши дети любили искусство, поэтому мы рано начали закладывать фундамент для его развития. Как только мы узнали, что ждем Лидию, я начал петь ей «Kentucky Babe», когда ложился спать ночью.Конечно же, когда она стала достаточно большой, чтобы я мог чувствовать ее активность в моем животе, я мог спеть эту песню, чтобы успокоить ее, когда мне нужно было отдохнуть. Когда она плакала в родильной комнате после своего знакомства с этим миром, я начал петь эту песню через комнату. Ее плач сразу прекратился. Теперь, даже пять лет спустя, она все еще знает, что это ее особенная песня. Я выбрал датскую песню для Isabel, и результаты были аналогичными.

  Простые игры, простая радость

  К тому времени, как им исполнилось 2 года, обе девочки танцевали с нами часами в своих маленьких передних переносках, и не было необходимости «учить» их танцевать.Они оба невероятно выразительны и креативны в своем танце. Иногда я получаю от них движения, которые использую в хореографии! Когда они были крошечными, я часто играл с ними в пирожные, держа их за руки и хлопая в ладоши. Позже я играл с ними в небольшие певческие игры, которые помогали определять части тела, цвета и другие вещи, которые я хотел, чтобы они выучили. Позже пришел счет песен, а затем написание песен и песен с импровизационной рифмой. Обычно я сам их веду, и мы также часто слушаем отличные компакт-диски с веселой обучающей музыкой в ​​исполнении опытных детских музыкантов.Самое замечательное в маленьких детях — это то, что они любят проводить время с родителями в искусстве, и им наплевать, хорошо ли у них это получается!

  Стремясь помочь учителям и родителям запоминать и играть в певческие игры со своими маленькими детьми, я поместил 42 своих любимых в книгу под названием American Heritage Playparty and Singing Games. В записной книжке есть тексты песен, инструкции и исторические заметки, а на прилагаемых CD и DVD есть полные демонстрации игр. Сейчас мы с девочками чаще всего играем в такие игры, как «Маленький Джонни Браун», «Марширующий по деревне», «Луби Лу», «Прыгай, Джим Джо» и «Мазудио.”

  Поговори со своим малышом!

  И исследования, и инстинкт говорят нам, что первые пять лет невероятно важны для развития ребенка. Личное общение с членами семьи имеет важное значение для развития эмоционального чутья ребенка. Количество разговоров с младенцем напрямую влияет на его языковое развитие. Звуки, которые ребенок слышит в первые несколько месяцев жизни, будут такими же звуками, которые он издает, подражая языку своей семьи и опекунов.Ребенок может родиться с талантом, но окружающая среда формирует ценности и поведение, которые могут открыть дверь для природного таланта или полностью ее закрыть.

  Время имеет значение

  Если бы мне пришлось назвать стиль воспитания, который выбрали мы с Альфредо, это могло бы быть «сознательное воспитание». Мы считаем, что воспитание детей — это не случайность, которую можно оставить на волю случая.

  В то время как мы постоянно наблюдаем за вещами, которые движут нашими девушками (в случае с Лидией, это ошибки), мы также постоянно делаем осознанный выбор в отношении того, чему мы подвергаем их, потому что это в конечном итоге повлияет на их поведение и во многом определит кем они стали.Мы вместе рассказываем множество историй, в том числе уже известные и придумываемые по ходу дела. Мы смотрим на семейные фотографии прошлых лет и рассказываем девочкам об их предках и ныне живущих родственниках, чтобы они хорошо понимали, откуда и кто они.

  Мы практически не ограничиваем их время просмотра телевизора, потому что мы хотим, чтобы они создавали свои собственные игры и проводили как можно больше времени на открытом воздухе. Мы позволяем им рисовать в студии Альфредо настоящими акриловыми красками и холстами, чтобы они знали, чем их отец зарабатывает на жизнь.И они понимают, как создавать произведение искусства, каким бы абстрактным оно ни выглядело (а бабушкам и дедушкам это нравится). Нам приходилось вместе смотреть несколько действительно отличных музыкальных шоу, и мы всегда заранее обсуждали, что мы увидим и как будем действовать, с четко обозначенными ожиданиями и наградами для обеспечения успеха.

  Потом мы смотрим на картинки или слушаем музыку из спектакля, чтобы помочь им вспомнить опыт. Мы смотрим сцены из бродвейских мюзиклов на DVD перед сном пару вечеров в неделю, и я часто замечаю, как девушки разыгрывают роли и вместе поют песни в своей пьесе.Я подкрепляю отзывы, которые мне нравятся, комплиментами в их адрес девушкам: «Мне нравится, как вы так эмоционально поете эту песню» или «Это был красивый танец. Можете ли вы сделать еще немного?» Конечно, все это требует, чтобы мы проводили много времени с нашими детьми, а это еще одна обязанность, к которой мы относимся очень серьезно.

  Воспитание детей — это самая веселая, самая полезная и самая трудная работа, которую когда-либо выполнял любой из нас. Мы выбрали эту работу с большим воодушевлением, потому что это единственное, что мы можем сделать в своей жизни, что действительно выполнит нашу цель пребывания на этой Земле.Мы начали с целью: дети, которые осознают ценность самовыражения, природы, человечества и самих себя. Мы не можем придумать лучшего пути для достижения этой цели, чем жизнь, наполненная искусством.

  Мысли Дженнифер для родителей

  • Помните, что первые пять лет закладывают фундамент того, кем вырастет ваш ребенок.
  • Предложите вашим детям разнообразный творческий опыт.
  • Если вы не уверены в определенной области, поищите ресурсы или людей, которые уверены.
  • Следите за тем, чтобы у вашего ребенка были сильные отклики или таланты в любой области.
  • Музыка может научить гораздо большему, чем пение. Это помогает в изучении языка, математики, истории, очередности, физического контроля и многих других вещей!
  • В воспитании детей важны планирование и концентрация; не оставляйте творческое развитие вашего ребенка на волю случая.
  • Ты самый важный учитель для своих детей, и они думают, что ты замечательный. Верьте сами!

  ↑ Вверх

  Основы и термины танца

  Танец — это искусство движения человека, использующее движение для передачи идей, мыслей и чувств.

  Еще один термин, который вы услышите в серии «Искусство к сердцу», — это творческое движение (иногда называемое творческим танцем). Это относится к двигательной деятельности и стратегиям, помогающим детям развивать свои физические навыки, изучать различные типы движений, выражать идеи с помощью движений тела и способствовать творческому мышлению.

  В танце и творческом движении используются две основные категории движений. Локомоторные движения — это движения, при которых тело перемещается из одного места в другое.Примеры включают ходьбу, бег, прыжки, прыжки, прыжки, скачки, скачки и скольжение. Нелокомоторные движения — это движения, совершаемые вокруг оси тела, когда человек остается на одном месте. Примеры включают сгибание, толкание или вытягивание, подъем или опускание, тряску, растяжение, раскачивание, покачивание, скручивание и поворот.

  Строительными блоками или элементами танца являются пространство, время и сила.

  Космос
  Космос — это элемент танца, связанный с

  • форма (либо формы, которые танцоры создают своим телом, либо формы, которые образуют группы танцоров, такие как линии или круги)
  • направление (движение вперед, назад или в сторону)
  • траектории движения (прямое, извилистое или зигзагообразное)
  • уровня (достигает ли танцор высокого, остается на среднем уровне или находится на низком уровне и близко к полу)

  Время
  Время — это элемент танца, имеющий отношение к

  • биений (основной пульс танца)
  • темп (медленное, среднее или быстрое движение)

  Сила
  Сила — это элемент танца, связанный с энергией движения — резкое или плавное, тяжелое или легкое, жесткое или плавное.

  Изучение элементов танца

  • Во время разговора с малышом указывайте на точки тела и называйте их. Опишите свои движения и движения вашего ребенка.
  • С малышами и дошкольниками танцуйте и пойте песни с движениями, например «Itsy Bitsy Spider» и «I’m a Little Teapot».
  • Поощряйте малышей и детей старшего возраста развивать осознание своего тела и движений. Поиграйте с этим: спросите: «Сколько способов вы можете двигать руками (ногами и т. Д.)?)? » Практикуйте как локомоторные, так и нелокомоторные движения. Обязательно включайте поперечные движения — движения, которые требуют пересечения средней линии тела (например, похлопывание по колену противоположной рукой). Они важны, потому что стимулируют связь между двумя полушариями мозга.
  • Играйте в такие игры, как «Копируй кота», в которых вы и ваш ребенок по очереди подражаете движениям друг друга. В группе дети могут играть в кругу, где все имитируют движения, выбранные ребенком в центре.
  • Включите разнообразную музыку, чтобы переместиться. Позвольте дошкольникам и ученикам младших классов двигаться, используя шарфы, креповые ленты или обручи. Поощряйте их варьировать формы, направления, темп и силу своих движений.
  • Играйте с дошкольниками старшего возраста в игры «Двигайся как…». Попросите детей «двигаться, как лев» (птица, моторная лодка, принцесса и т. Д.) Или двигаться, как если бы они пытались бежать по грязи (метель, вода и т. Д.). Используйте персонажей в рассказах, чтобы вдохновить на движение. Опять же, поощряйте пробовать различные уровни, формы, направления и темпы.

  ↑ Вверх

  Другие программы этой серии

  Почему искусство так важно в первые годы жизни? Как музыка, танцы, драма и изобразительное искусство способствуют развитию и обучению? Как родители и педагоги могут развивать творческие способности маленьких детей?

  «Искусство к сердцу» — это постановка KET из восьми частей, в которой исследуется важность изобразительного искусства, музыки, танцев, драмы и литературы в жизни младенцев, малышей и маленьких детей, а также предлагаются полезные идеи и информация для родителей, опекунов и учителя раннего детства.

  Посетите коллекцию Art to Heart

  ↑ Начало

  художественных движений и стилей: определение и временная шкала — видео и стенограмма урока

  Искусство от доисторического до средневекового

  Доисторический и средневековый периоды времени — это скорее начало, чем движение. Наскальные рисунки Ласко — одно из самых узнаваемых произведений ранней эпохи искусства. Эти наскальные рисунки, расположенные на юго-западе Франции, изображают крупных животных, которые когда-то бродили по этому региону.

  Здесь много великих произведений искусства средневековья, в том числе гобелены, картины и витражи, и в те годы зародились большие соборы и религиозное искусство, которое было столь заметным в эпоху Возрождения.

  Искусство эпохи Возрождения и барокко

  Возрождение возникло в период между 1150 и 1600 годами нашей эры. Художники сделали много известных работ, и имена художников стали известны. Это была эпоха Леонардо да Винчи и его современников.Большая часть искусства была религиозной по своей природе и создавалась для местных церквей, в основном в Италии. Люди на этих картинах обычно выглядели реалистично, и некоторые благотворители искусства находили на этих картинах их изображения.

  Одним из первых появившихся механизмов было барокко, которое возникло примерно в 1600 году нашей эры. Искусство барокко началось как ответ на более поздние стили Возрождения. Люди на картинах были более реалистичными, и все больше художников стали изображать сцены повседневной жизни — такие художники, как Рембрандт ван Рейн и Иоганнес Вермеер.

  Исторические картины были популярны и в эпоху барокко. Эти картины обычно представляли собой крупномасштабные произведения, изображающие сражения, мифы или религиозные сцены. Исторические картины были популярны в 1800-х годах. Одним из таких художников истории был Джон Синглтон Копли.

  Искусство импрессионизма

  Импрессионизм начал развиваться примерно в 1860-х годах, но он не был полноценным движением до конца 1870-х годов. Вместо хорошо разработанных и полностью сформированных картин предыдущей эпохи импрессионизм стремился запечатлеть свет и движение быстрыми красками на своих полотнах.Одним из самых известных художников этого движения был Клод Моне. Затем появился постимпрессионизм, в котором меньше внимания уделялось рисованию света и больше внимания уделялось взаимодействию цветов. Одним из постимпрессионистов был Винсент Ван Гог.

  Импрессионизм в конечном итоге раскололся на различные стили, каждый из которых обозначался суффиксом «-изм». Вот их список:

  • Экспрессионизм
  • Кубизм
  • Фовизм
  • Символизм
  • Регионализм

  Художники-импрессионисты, такие как Василий Кандинский, работали с начала 1900-х до 1930-х годов.Они нарисовали свою реакцию на Первую мировую войну и использовали сочетания цветов и абстрактные формы, чтобы эмоционально повлиять на зрителей.

  Кубисты, такие как Пабло Пикассо, представили более фрагментированные произведения. Лица перестали быть симметричными, появился глаз там, где находится подбородок, рот сместился к щеке. Фовисты, или Дикие звери, представили работы с неожиданными цветовыми сочетаниями и смелыми мазками. Одним из фовистов был Анри Матисс. Символисты начали работать примерно в 1880 году и стремились показать смысл своих работ и повлиять на эмоции зрителей.Одним из художников-символистов был Эдвард Мунк.

  Регионализм был строго американским движением, возникшим в 1930-х годах как реакция на современное искусство Европы. Одним из лидеров регионализма был Грант Вуд, чья картина «Американская готика » — самая известная часть движения. Это были незамысловатые изделия, воспевающие ценности Среднего Запада Америки и трудолюбивого фермера.

  Искусство 20-го и 21-го веков

  Несколько механизмов, разработанных в 20-м и 21-м веках.Искусство стало более линейным, как, например, в движении де Стейла в 1917 году. Линии и квадраты Пита Мондриана — самые известные из этого движения.

  Конструктивизм пришел из России и имел индустриальный вид. Баухаус, стиль искусства и дизайна, зародился в Германии в 1919 году. Это движение привнесло в архитектуру современные линии и индустриальный стиль.

  Дадаизм и сюрреализм, вероятно, были самыми странными движениями того времени. Дада делал упор на готовые произведения искусства, такие как Фонтан Марселя Дюшана 1917 года, , который был просто писсуаром, перевернутым вверх дном и подписанным.Сюрреализм появился немного позже, используя некоторые из тех же идей, что и дадаизм. Сюрреалистическое искусство было также психологическим; образы на полотнах художников исходили прямо из их голов, не скованных социальными нормами. Примером может служить книга Сальвадора Дали «Постоянство памяти ».

  Некоторые из движений, возникших после Второй мировой войны, включали абстрактный экспрессионизм, живопись цветового поля, кинетическое искусство и поп-арт. Абстрактный экспрессионизм зародился примерно в 1943 году, и его художники подчеркивали жестикуляционные движения, например, в работах Джексона Поллока и Виллема де Кунинга.Живопись Цветового поля следовала тем же линиям, но вместо того, чтобы рисовать жесты, художники заполняли свои холсты большими цветовыми блоками, как в работах Марка Ротко.

  Александр Колдер считается одним из создателей кинетического искусства. Его целью было заставить его скульптуры двигаться, подвешивая их и позволяя воздуху изменять их внешний вид. Банки с супом Энди Уорхола — самые узнаваемые произведения поп-арта. Художники поп-музыки взяли знакомые предметы, такие как консервные банки и комиксы, и превратили их в произведения искусства.

  Сегодня в мире искусства нет определенного движения. Произведения искусства стали более цифровыми с изобретением компьютеров и редактирования фотографий. Экспрессионизм все еще присутствует, и художники по-прежнему создают странные вещи, такие как животные Дэмиена Херста в формальдегиде и скульптуры животных-воздушных шаров Джеффа Кунса.

  Итоги урока

  Хорошо, давайте сделаем обзор. На протяжении истории искусства возникло множество различных движений. Как мы узнали, движение — это период времени, когда популярное искусство разделяет схожие стили.

  1600-е подарили нам эпоху Возрождения, а затем и барокко. Затем последовали исторические картины. 1800-е годы были, когда искусство действительно начало меняться с импрессионизмом и экспрессионизмом. После этого мир искусства начал немного нервничать с фовистами.

  Две мировые войны дали художникам свободу выражать свои чувства через свое искусство. После 1945 года художественные произведения начали перемещаться вместе с кинетическим искусством. Поп-арт превратил коммерческие продукты в произведения искусства. Современные художники могут заимствовать элементы из всех предыдущих движений и использовать их в своих работах.

  движений современного искусства — artelino

  С началом промышленной революции во второй половине XIX века новые художественные стили и движения появлялись и исчезали во все более быстром темпе, отражая тем самым темпы изменений в нашем обществе растут. Вот краткий обзор важных направлений современного искусства от импрессионизма до оп-арта.

  Изображения на этой странице взяты из репозитория Wikimedia Commons под Лицензия свободной документации GNU.

  Обращения современного искусства

  Наиболее важные движений современного искусства с конца 19-го до конца 20-го века.

  • Импрессионизм
  • Экспрессионизм — фовизм
  • Искусство модерн
  • Арт-деко
  • Кубизм
  • Сюрреализм
  • Абстрактное искусство
  • Поп-арт
  • Оп-арт

  Импрессионизм

  Импрессионизм

  История современного искусства началась с импрессионизма.Все началось в Париже как реакция на очень строгий и строгий стиль живописи, выполненный внутри студий и установленный традиционными учреждениями как Academie des Beaux-Arts в Париже.

  Выставка знаменитой картины Эдуарда Мане, Dejeuner sur l’herbe , в 1863 году в Salon des Refuses (организовано теми художниками, которые были отвергнуты Академией изящных искусств), вызвал скандал. Это можно считать началом импрессионизма.

  Художники-импрессионисты предпочитали рисовать снаружи и изучали влияние света на предметы. Их любимыми сюжетами были пейзажи и сцены из повседневной жизни. Самые известные имена в живописи импрессионистов: Эдуард Мане, Клод Моне, Эдгар Дега, Камиль Писсарро и Пьер Огюст Ренуар во Франции и Альфред Сислей в Англии.

  Фовизм

  Слово фовизм происходит от французского слова fauve , что означает «дикие животные».И действительно — этот новый стиль современного искусства был немного диким — с яркими и яркими красками. Поль Гоген и Голландский художник Винсент Ван Гог довел импрессионизм до предела, используя выразительные цвета. Фовизм пошел еще дальше, использовав упрощенный дизайн в сочетании с «оргией чистые цвета », как это характеризовали их критики. Первая выставка художников-фовистов состоялась место в 1905 году. Самые известные fauve художников — Анри Матисс, Андре Дерен, Морис де Вламинч, Кис ван Донген и Рауль Дюфи.

  Экспрессионизм

  Немецкий экспрессионизм

  Если упрощенно, экспрессионизм был чем-то вроде немецкой версии фовизма в современном искусстве. Экспрессионистское движение было организован в две группы немецких художников. Один назывался Die Brücke , буквально означает Мост . Группа располагалась в Дрездене вместе с художниками. Эрнст Людвиг Кирхнер, Эрих Хекель, Эмиль Нольде, Макс Пехштейн, Отто Мюллер и Карл Шмидт-Ротлуф.После Первой мировой войны за этой группой последовала другая группа художников, называющих себя Дрезднерская сессия .

  Второе собрание художников-экспрессионистов было сосредоточено в Мюнхене. Группа известна под названием Der Blaue Reiter , что означает The Blue Rider . Известные имена Франц Марк, Август Макке, Габриэле Мюнтер, Василий Кандинский, Пауль Клее и Алексей Явленский.

  Движение в стиле модерн

  Ар-нуво по-французски означает новое искусство.Он отличается очень декоративным стилем и преданность естественным формам. Ар-нуво был популярен примерно с 1880 по 1910 год и был международным движением в искусстве. Немцы назвали его Jugendstil , итальянцы Liberty , австрийцы Sezessionsstil и Испанский Arte joven . Модерн не ограничивался живописью или гравюрой. Это охватывало все формы искусства — архитектура, мебель, ювелирные изделия, стекло и иллюстрация.

  Прекрасными образцами ар-нуво являются входы в метро в Париже, изделия из стекла Эмиля. Галле и Луи Комфорт Тиффани в США или плакаты автора Альфонс Муха. Известный художник Густав Климт. Модерн не пережил Первую мировую войну, может быть, из-за дороговизны предметов модерна. С участием философские корни высокого качества ручной работы, модерн был ничем для массового производства.

  Механизм ар-деко

  Ар-деко был прежде всего стилем дизайна, популярным в 1920-х и 1930-х годах.Говоря упрощенно, механизм Art Deco можно рассматривать как продолжение стиля модерн — более упрощенный и приближенный к массовому производству. Движение ар-деко доминировал в моде, мебели, ювелирных изделиях, текстиле, архитектуре, коммерческой печати и декоре интерьера. Самое известное имя — Рене Лалик, ювелир и стеклодув. Здание Крайслера в Нью-Йорке (1930 г.) является примером Стиль ар-деко в архитектуре.

  Кубизм

  Кубизм, другое направление современного искусства, в основном ограничивался живописью и скульптурой.тем не менее он оказал большое влияние на развитие современного искусства. Кубизм был инициирован испанцем Пабло Пикассо и француз Жорж Брак в Париже перед Первой мировой войной. Поля Сезанна, которого обычно называют постимпрессионистом, можно считать их предшественником.

  Кубизм имеет сильные корни в африканском племенном искусстве. В кубизме геометрические формы и фрагменты приветствуются. Все сводится к кубам и другим геометрическим формам.Часто несколько аспектов одного предмета показаны одновременно. Как известные художники помимо Пабло Пикассо и Жоржа Брак, Робер Делоне, Марсель Дюшан, Хуан Гри и Лионель Фейнингер следует упомянуть. Кубизм проложил путь абстрактному искусству.

  Сюрреализм

  Сюрреализм — еще одно из многих направлений современного искусства 20-го века. Его философским «отцом» был Андре Бретон, французский поэт и писатель, опубликовавший руководство сюрреалистов, названный Manifesto в 1924 году в Париже.Сюрреализм подчеркивает бессознательное, важность сновидений, психологический аспект в искусстве. Сюрреализм стал важным движением в изобразительном искусстве, литературе и кино (испанец Бунюэль, например).

  Самые известные имена изобразительного искусства: Сальвадор Дали, итальянец Джорджо де Кирико с его странными и жуткими видами на город, Марсель Дюшан, Макс Эрнст, Жоан Миро, Ив Танги, Рене Маргритт и россиянин Марк Шагал.

  Абстрактное искусство

  Художник русского происхождения Василий Кандинский считается отцом абстрактное искусство. Если вы когда-нибудь приедете в Мюнхен, не пропустите посещение Ленбаххауса. Музей. В нем много Василий Кандинский картины выставлены, и вы можете очень хорошо понять, как развивался его стиль постепенно к полуабстрактной, а затем и к абстрактной живописи.

  Пит Мондриан, голландский художник, — еще один доминирующий персонаж в создании абстрактной живописи.Мондриан испытал кубизм в Париже. Во время Второй мировой войны многие ведущие художники эмигрировали. в США, например, Макс Эрнст, Марсель Дюшан и Марк Шагал. Таким образом Нью-Йорк стал новым центром современного искусства и абстрактной живописи.

  Поп-арт движение

  Слово Pop Art — это сокращение от Popular Art. Имя говорит само за себя. Поп-арт движение хотел вернуть искусство в повседневную жизнь людей. Это была реакция на абстрактное живопись, которую эстрадные художники считали слишком изысканной и элитарной.Любимые образы поп-исполнителей были предметы из повседневной жизни, такие как консервные банки для Энди Уорхола или комиксы для Роя Лихтенштейна.

  Типичным для движения поп-арта было использование Энди Уорхола шелкографии, фотореалистичная, массовая техника гравюры. Поп-арт вторгся в СМИ и рекламу. Различия между Изобразительное искусство и коммерческое искусство были уничтожены добровольно.

  Прекрасный пример — дизайн обложек музыкальных альбомов шестидесятых годов.Несомненной культовой фигурой поп-арта был Энди Уорхол (1928-1987). Другие великие имена Джаспар Джонс, Роберт Раушенберг, Дэвид Хокни, Клас Ольденбург, Рой Лихтенштейн, Георг Сигал, Уэйн или Джеймс Розенквист. Движение поп-арта было в основном движением американского и британского искусства.

  Op Art Movement

  После поп-арта это был оп-арт, сокращенная форма для Optical Art . Оп-арт выразился в уменьшенной геометрической форме. формы — иногда в черно-белых контрастах, а иногда в очень ярких цветах.Самый выдающийся Художник венгерского происхождения Вазарели. В семидесятых годах оп-арт даже проник в моду. Но оп-арту так и не удалось стать действительно популярным массовым движением современного искусства вроде поп-арта.

  Автор:
  Дитер Ванцура
  Первая публикация: 29.06.2001
  Последнее обновление: 25.12.2018

  Текст с Youtube:
  Haku Maki имеет несколько характерных элементов дизайна — глубокое тиснение и использование искаженных китайских иероглифов.Подпишитесь на канал artelino youtube.

  Другие статьи, относящиеся к

  аннотация

  Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку и получайте уведомления, когда мы публикуем новый каталог аукционов, новые видео, статьи или важные новости о японской гравюре. Или зарегистрируйте учетную запись artelino и попробуйте наши еженедельные онлайн-аукционы.

  file_upload

  Доступно на текущем аукционе

  Этот / эти художественные репродукции со ссылкой на реферат доступны на текущем аукционе.Щелкните изображение предмета, чтобы просмотреть эту распечатку, или щелкните «Каталог аукционов», чтобы просмотреть весь каталог.

  Предмет 84808, автор — Йошио Канамори, 1922 г.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *