Художні тексти: Художні тексти

Содержание

Художні тексти

 • Борев Ю. Эстетика.- М.,1988.

 • Бычков В.В. Эстетика. — М.,2004.

 • Естетика Підручник/під ред.. Л.Т. Левчук- К.: Либідь,2000.

 • Естетика. Підручник/Л.Т. Левчук, В.І. Панченко, О.І. Оніщенко, Д.Ю. Кучерюк.- К.,Вища школа, 2005.

 • Каган М.С. Естетика как философская наука.-СПб.,1997.

 • КривцунО.А. Эстетика.-М.,1998.

 • Левчук Л.Т., Оніщенко О.І. Основи естетики.-К.: Вища школа, 2006.

 • Эстетика /Под ред. Лозового В.А. / — Сумы,1999.

 • Эстетика /Под ред. Радугина А.А./ — М.,1998.

 • 10.Яковлев Е.Г. Эстетика.-М.,1999.

 • Антология французского сюрреализма.-М.,1994.

 • Бодрийяр Ж. Трансэстетическое. — Спб.,2000.

 • Бычков В. В. Византийская эстетика: Теоретические пробле­мы.-М.,1977.

 • Віхи в історії античної естетики.-К.,1988.

 • Гильберт К., Кун Г. История эстетики.- М.,1999.

 • Дмитриева Н.А. Краткая история искусств.-М.,1986.

 • История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века.-М.,1995.

 • Іванов В.П. Практика та естетична свідомість.- К.,1971.

 • Каган М.С. Естетика как философская наука.- Спб.,1997.

 • Куликова И.С. Экспрессионизм в искусстве.-М.,1978.

 • Культура епохи Возрождения и Реформация.-Л.,1981.

 • Лосев А.Ф. Естетика Возрождения.-М.,1978. Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий.- М.1965.

 • Мазепа В.І. Філософія мистецтва//Мазепа В.І. Культуроцентризм світогляду І. Франка.- К.,2004.-С.127-224.

 • Модернизм: анализ и критика основных направлений.-М.,1986.

 • Ренесанс. Барокко. Классицизм.-М.,1966.

 • Семашко О.М. Соціологія мистецтва.- К.,2004.

 • Татаркевич В. Історія шести понять.- К.,2001.

 • Аристотель. Поэтика. Риторика.- СПб.,2000.

 • Баумгартен А. Философские рассуждения. Эстетика (Фрагменты)//История эстетической мысли. — Т.2.- М.,1964.

 • Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества.- М.,1986.

 • Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного.- М.,1991.

 • Гегель Г. Эстетика : В 4-х т.- М.,1973.

 • Данте Алигьери. Божественная комедия.- М.,1986.

 • Илларион Киевский. Слово о законе и благодати//Русская идея/Сост. М.А. Маслин.- М,1992.

 • Ингарден Р. Исследования по эстетике.- М.,1962.

 • Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде//Сумерки богов. — М.,1990.- С.222-318.

 • Кант И. Критика эстетической способности суждения // Кант И. Критика способности суждения.- Ч.1-М.-1994.

 • Кассирер Э. Сила метафоры // Терия метафоры.- М.,1990.- С.33-42.

 • Лотман Ю.М. Структура художественного текста.- М.,1970.

 • Маритен Ж. Ответственность художника // Самосознание европейской культуры XXвека.- М.,1991.

 • Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Сочинения: В 2-х т. Т.1.-М.,1990.

 • Ортега-и- Гассет Х. Эстетика. Философия. Культура.- М.,1991.

 • Потебня А. Естетика и поэтика.- М.,1996.

 • Українка Леся. Про мистецтво.- К.,1966.

 • Фома Аквинский. Должно ли включать напевы в богослужение//Идеи эстетического воспитания. — М.,1973.

 • Франко І. Краса і секрети творчості.- К.,1980.

 • Фрейд З. Художник и фантазирование.- М.,1995.

 • Шеллинг Ф.В. Философия искусства.- М.,1996.

 • Юнг К. Психология и поэтическое творчество// Самосознание европейской культуры XXвека.- М.,1991.

 • Полоністи вчаться читати художні твори як професори

  Ще з 2015 року кафедра слов’янської філології Волинського національного університету імені Лесі Українки активно співпрацює з Інститутом польської філології Університету імені Яна Длугоша у м. Ченстохова. Упродовж цих років вдалося зреалізувати чимало надзвичайно цікавих проєктів: організація спільних міжнародних конференцій, краєзнавчих екскурсій по Україні та Польщі, студентських обмінів, навчальних виїздів, під час яких молоді українці та поляки не лише разом здобували нові філологічні знання, а й ставали друзями, пізнавали культуру свого сусіда, його історію тощо.

  Уже традицією стало читання провідним спеціалістом у галузі літературознавства, доктором габілітованим, професором Університету імені Яна Длугоша, письменником, музикантом Адамом Реґєвічем лекцій для луцьких полоністів, які відбуваються в межах реалізації проєкту Генерального консульства РП в Луцьку «Interdyscyplinarny kurs monograficzny z teorii literatury i teorii przekładu literatury», куратором якого є доцент Юлія Васейко. Ось і цього навчального року упродовж листопада–грудня наші студенти мали змогу глибше пізнати польську літературу, навчитися читати художні тексти «як професор».

  «Заняття з паном Адамом Реґєвічем були надзвичайно цікаві. Вони стимулювали нас свідомо та поглиблено занурюватися у літературний текст, його ідею, визначати призначення твору, шукати приховані сенси, образи. Це було пізнавально, давало змогу по-новому сприймати раніше прочитані книги. Дуже приємно, що пан Реґєвіч погодився провести для нас ці лекції. Думаю, кожен із задоволенням відвідав би їх ще раз не тільки в онлайн-форматі», – ділиться своїми враженнями студентка ІІІ курсу полоністики Яна Вишневська.

  Четвертокурсниця Анна Зотова зазначає, що «нікому вже не цікаво визначати “тему” й “ідею”, хочеться “копати” значно глибше: у семіотику, міфи, історію. Це нелегко, бо вимагає концентрації, загальної літературної обізнаності та компетенцій, але неймовірно захоплює».

  На думку Олександри Назарчук, котра навчається у магістратурі, «заняття з паном професором відкрили нові площини літературного твору. Нас навчали бачити прихований зміст і несподівані сюжетні лінії, які середньостатистичному реципієнтові без сторонньої допомоги зауважити важко. Такі зустрічі заохочують до глибшого аналізу, нестримного бажання читати вдумливо».

  Маргарита Єрмейчук, студентка ІІІ курсу полоністики, зауважила, що «надзвичайно приємно бути частиною чогось корисного й інформативного. Це велика честь мати нагоду поспілкуватись із людиною, яка відкриває тобі новий світ, вчить розуміти підтекст, глибину твору. То неоціненний досвід. Особлива радість – закріплювати матеріал практикою. Щастя бути учасником таких заходів».

  Відгуки слухачів лекцій польського професора засвідчують значний інтерес до вивчення літератури у нашого молодого покоління. Завдяки заняттям із паном Адамом Рєґєвічем майбутні полоністи вчаться глибше пізнавати художнє слово, а крізь його призму – минувшину, сучасність, прийдешнє. Із нетерпінням чекаємо нових зустрічей із паном професором навесні. Сподіваємося, що відбудуться вони у режимі офлайн.

   

  Юлія ВАСЕЙКО,

  доцент кафедри слов’янської філології

  Краєзнавча електронна бібліотека ХДНБ ім. В. Г. Короленка

  Краєзнавча електронна бібліотека
  Художні твори місцевих авторів

   

   

    Квартали

  Квартали : альм.

  перший. — [Харків] : Червоний шлях, 1924. — [4], 179 с.

  До альманаху увійшли твори письменників доби Розстріляного Ввідродження – проза Миколи Хвильового, Івана Дніпровського, Василя Вражливого, Аркадія Любченка, Івана Сенченка, Гордія Коцюби, Олксандра Копиленка, Дмитра Бузька, Дмитра Тася, Петра Панча , поезії Володимира Сосюри, Майка Йогансена, Валер’яна Поліщука, Михайла Доленґа, а також казка «Івасик-Телесик», переказана Павлом Тичиною на новий лад.

  Повний текст

   

  А

    Алешко Василь Громодар

  Алешко В. І. Громодар : поезії / Вас. Алешко ; обкл. роботи В. Єрмілова. — Харків : Всеукрлітком, 1920. — 31 с.

  Василь Алешко (1889 — не раніше 1942) — поет, прозаїк, журналіст. Народився в м. Суми Харківської губернії. Деякий час (у 1920-і рр., а також у період окупації) жив і друкувався у Харкові.

  Повний текст

    Алешко Василь Поезії

  Алешко В. І. Поезії : кн. 1 / Вас. Алешко. — [Харків] : Цех каменярів, [1920]. — 96 с.

  Василь Алешко (1889 — не раніше 1942) — поет, прозаїк, журналіст. Народився в м. Суми Харківської губернії. Деякий час (у 1920-і рр., а також у період окупації) жив і друкувався у Харкові.

  Повний текст

   

  Б

    Булатович Микола Книга тривог

  Булатович М. Книга тривог / Микола Булатович. – Харків : Укр. робітник, 1934. – 60 с.

  «Книга тривог» – друга книга поезій М. Булатовича. До неї увійшли твори 1931–1933 років, написані у Харкові та на Житомирщині під час служби поета в армії.

  Повний текст

    Булатович Микола Скажу по правді

  Булатович М. Скажу по правді : поезії / Микола Булатович. — Харків : Гарт, 1932. – 80 с.

  Микола Булатович (1909–1937) – маловідомий нині український поет і журналіст періоду Розстріляного Відродження. Творчою манерою він намагався наслідувати В. Маяковського.

  Повний текст

   

  В

    Вишня Остап Як із Харкова зробити Берлін

  Вишня, О. Як із Харкова зробити Берлін : [гуморески] / Остап Вишня. — Харків : Книгоспілка, 1930. – 43 с.

  Повний текст

    Вольвач Марія Пісні і розмова валківської селянки Марусі Вольвачівни

  Вольвач, М. С. Пісні і розмова / валківської селянки Марусі Вольвачівни. — Харьков : Тип. Губерн. правления, 1896. — 64 с. — Транслітерація рос. мовою.

  Повний текст

    Вражливий Василь Вовчі Байраки

  Вражливий, В. Я. Вовчі Байраки : [зб. оповідань] / В. Вражливий. — [Харків] : Юрид. вид-во України, 1929. — 94 с.

  Повний текст

    Вухналь Юрій Одруження Гаврила Ратиці

  Вухналь, Ю. Одруження Гаврила Ратиці : гуморески / Юрій Вухналь. – 2-ге вид. – Харків ; Київ : Держ. вид-во України, 1930. – 31, [1] с.

  Повний текст

    Вухналь Юрій Щирий українець

  Вухналь, Ю. Щирий українець : гуморески / Юрій Вухналь. — II вид. — Харків : Плужанин, 1930. – 30, [1] с. – (Гумористична серія ”Весела книжка” ; № 40).

  Повний текст

   

  Д

    Дніпровський, Іван Плуг

  Дніпровський, І. Плуг : [поеми] / І. Дніпровський ; [авт. передм. М. Йогансен]. — Харків : Шлях освіти, 1924. — 43 с. — Зміст : Плуг ; Співучі яруги.

  Повний текст

   

  Ж

    Жихаренко Олесь Листопад

  Жихаренко О. Листопад : зб. поезій / Олесь Жихаренко. – Куп’янськ : Друк. Верніковського, 1917. – 23 с.

  Олесь Жихаренко – публіцист, перекладач, поет, який належав до групи революційної творчої інтелігенції «Цех каменярів» (1918–1920). До представленої збірки увійшли його власні поезії, переклади з німецької, французької, польської та російської мов. Також опубліковано деякі статті письменника, що свого часу друкувались у періодичних виданнях.

  Повний текст

   

  Й

    Йогансен Майк 17 хвилин

  Йогансен М. 17 хвилин : (оповідання) / Михайло Йогансен. — [Харків] : Книгоспілка, 1925. — 40 с. — Зміст : Ленінська картка (Св. Рено) ; Гнилизна ; Рахунок ; Сімнадцять хвилин.

  Повний текст

    Йогансен Майк Доробок

  Йогансен, М. Доробок : (речі 1917–1923 р.) / Михайло Йогансен. – [б. м.] : Червоний шлях, 1924. – 98, II с.

  П’ята книга поезій письменника, проте сам автор називав її першою, оскільки попередні не вважав етапними у своїй творчості. До книги увійшли тексти 1917–1923 років, об’єднані в цикли «Хмар руїни», «Скоро forte», «Кроковеє коло» та ін.

  Повний текст

    Йогансен Майк Життя Гая Сергійовича Шайби

  Йогансен, М. Життя Гая Сергійовича Шайби : [зб. творів] / Майк Йогансен. – Харків : Літ. і мистецтво, 1931. – 72 с. – (Масова художня бібліотечка).

  Повний текст

    Йогансен Майк Кроковеє коло

  Йогансен, М. Кроковеє коло : [поезії] / Мих. Йогансен. – Київ : Гарт, 1923. – 32 с.

  Повний текст

    Йогансен Майк Під парусом на дубі

  Йогансен М. Під парусом на дубі / Майк Йогансен. – Харків ; Київ : Літ. і мистецтво, 1933. – 110 с.

  У подорожньому нарисі письменник описує свою мандрівку 1930 року на Дніпровсько-Бузький лиман під час путини, мале рибальство на парусних судах і людей, які цим займаються.

  Повний текст

    Йогансен Майк Подорож у Дагестан

  Йогансен М.

  Подорож у Дагестан / Майк Йогансен ; [референт оформу та друку В. Хмурий ; худ. І. Хотінок]. — [Харків] : Рух, 1933. — 148 с.

  Повний текст

    Йогансен Майк Пролог до Комуни

  Йогансен, М. Пролог до Комуни : [поезії] / М. Йогансен. — [Харків] : Держ. вид-во України, 1924. — 24 с. — (Жовтнева бібліотека).

  Повний текст

    Йогансен Майк Солоні зайці

  Йогансен М. Солоні зайці : [оповідання] / Майк Йогансен. — [Харків] : Плужанин, 1929. — 32 с. — (Гумористична серія »Весела книжка» ; № 41). — Зміст : Номіна — оміна ; Професори українізації ; Мисливські пригоди Івана Івановича ; Сонце козаче.

  Повний текст

    Йогансен Майк Старий вепр

  Йогансен Майк. Старий вепр : [оповідання] / Майк Йогансен ; [мал. та обкл. худож. Є. Рачова]. — Харків ; Одеса : Дитвидав ЦК ЛКСМУ, 1936. — 30 с.

  Повний текст

    Йогансен Майк Ясен

  Йогансен М. Ясен : кн. поезій 2-га / Майк Йогансен. — Харків : Держ. вид-во України, 1930. — 64 с. — Прим.: с. 59-63. — Зміст : Прокламації ; Балади ; Зілля ; Любов.

  Повний текст

    Йогансен, Майк Три подорожі

  Йогансен, Майк (1895-1937).

  Три подорожі : [збірка нарисів] / Майк Йогансен ; [обкл. Б. Білопольського]. — Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1932. — 190 с. — Зміст : Подорож у радянську Болгарію ; Подорож у Дагестан ; Подорож філософа під кепом ; Післяслово.

  Повний текст

   

  К

    Ковтун Іван Крилатий рейд

  Ковтун, І. Крилатий рейд : подорож. нотатки / Іван Ковтун. – [Харків] : Держ. вид-во України, 1929. – 54 с.

  Повний текст

    Ковтун Іван Червоні паростки

  Ковтун, І. Червоні паростки / І. Ковтун. — [Харків] : Держ. вид-во України, 1925. – 30 с. – (Бібліотека комсомольця).

  Повний текст

   

  М

    Маслович Василий Сказка про Харька, основателя Харькова, про его дочь Гапку и батрака Якова

  Маслович, В. Г. Сказка про Харька, основателя Харькова, про его дочь Гапку и батрака Якова : писано в 1815 г. / соч. В. Г. Масловича ; изд. Н. В. Масловича. — Харьков : Тип. А. Дарре, 1890. — 37 с.

  Повний текст

   

  П

    Пилипенко Сергей Простые рассказы

  Пилипенко С. В. Простые рассказы : авториз. пер. с укр. / Сергей Пилипенко. – [Харьков] : Пролетарий, [1928?]. – 158 с.

  Повний текст

    Пилипенко Сергій Анекдоти старого редактора

  Пилипенко, С. В. Анекдоти старого редактора / С. Пилипенко. — [Харків] : Плужанин, 1933. — 60 с.

  Повний текст

    Пилипенко Сергій Байки

  Пилипенко, С. В. Байки / С. Пилипенко. — Харків : Укр. робітник, 1927. — 71 с. : іл.

  Повний текст

    Пилипенко Сергій Висмоктав

  Пилипенко, С. В. Висмоктав : з анекдот старого редактора / С. Пилипенко. — Харків : Література і Мистецтво, 1931. — 63 с. — (Масова художня бібліотечка).

    Пилипенко Сергій Євангелія часу : (за Полем Бертло — з есперантської мови)

  Пилипенко, С. В. Євангелія часу : (за Полем Бертло — з есперантської мови) : з творів спілки селян. письм. «Плуг» / С. Пилипенко. — Харків : Шлях освіти, 1923. — 50 с. — (Бібліотека селянина) (Серія красного письменства / за ред. С. Пилипенка ; № 7).

  Повний текст

    Пилипенко Сергій Кара : п’ять оповідань

  Пилипенко, С. В. Кара : п’ять оповідань / С. Пилипенко. — 2-ге вид. — Харків ; Дніпропетровське : Держ. вид-во України, 1930. — 67 с. — (Масова художня бібліотечка)

  Повний текст

    Пилипенко Сергій Кара : чотирі оповідання

  Пилипенко, С. В. Кара : чотирі оповідання / С. Пилипенко. — [Харків] : Рух, [1927]. — 63 с.

  Повний текст

    Пилипенко Сергій Коли батько плакав

  Пилипенко, С. В. Коли батько плакав : [оповідання] / С. Пилипенко ; мал. худож. Дайца. — [Харків] : Укр. робітник, [1930]. — 15 с. : мал. — (Дешева дитяча бібліотека).

  Повний текст

    Пилипенко Сергій Любовні пригоди

  Пилипенко, С. В. Любовні пригоди : п’ять оповідань / С. Пилипенко. — 2-ге вид. — [Харків] : Плужанин, 1929. — 31 с. — (Гумористична серія »Весела книжка» ; № 11).

  Повний текст

    Пилипенко Сергій Острів Драйкройцен

  Пилипенко, С. В. Острів Драйкройцен : (з військового щоденника 1916-1917 рр.) / С. Пилипенко. — Харків ; Одеса : Держ. вид-во України, 1930. — 112 с. — (Масова художня бібліотечка). — Бібліогр. творів С. Пилипенка : с. 111-112.

  Повний текст

    Пилипенко Сергій Під Черніговом : три оповідання

  Пилипенко, С. В. Під Черніговом : три оповідання : [із творів спілки селян. письм. »Плуг»] / С. Пилипенко. — [Харків] : Держ. вид-во України, 1927. — 45 с. : іл.

  Повний текст

    Пилипенко Сергій Під Черніговом : чотири оповідання

  Пилипенко, С. В. Під Черніговом : чотири оповідання / С. Пилипенко. — 2-ге вид. — [Харків] : Держ. вид-во України, 1929. — 43 с. : іл.

  Повний текст

    Пилипенко Сергій Під Черніговом : чотири оповідання

  Пилипенко, С. В. Під Черніговом : чотири оповідання / С. Пилипенко. — 4-е вид. — Харків : На варті, 1931. — 44 с. : іл. — (Військова художня бібліотека). — Бібліогр. творів С. Пилипенка : с. 43.

  Повний текст

    Пилипенко Сергій Рівність

  Пилипенко, С. В. Рівність : байка / С. Пилипенко. — [Харків : Держ. вид-во України, 1927]. — 14 с. : іл.

  Повний текст

    Пилипенко Сергій Свині на дубі

  Пилипенко, С. Свині на дубі : різні байки / С. Пилипенко. – [Харків] : Плужанин, 1932. – 46, [2] с.

  Повний текст

    Пилипенко Сергій Скалки життя

  Пилипенко, С. Скалки життя : оповідання / С. Пилипенко. – [Харків] : Книгоспілка, 1925. – 63 с.

  Повний текст

    Пилипенко Сергій Тисячі в одиницях

  Пилипенко, С. В. Тисячі в одиницях : збірка оповідань / С. Пилипенко. — [Харків] : Укр. робітник, [1928]. — 144 с.

  Повний текст

    Пилипенко Сергій Тисячі в одиницях (2-ге вид.)

  Пилипенко, С. В. Тисячі в одиницях : збірка оповідань / С. Пилипенко. — 2-ге, допов. вид. — [Харків] : Держ. вид-во України, 1929. — 237 с.

  Повний текст

    Поліщук Валеріян Дівчина

  Поліщук В. Дівчина : поезії / Валеріян Поліщук. — Вид. 2-ге. — [Харків] : Держ. вид-во України, 1925. – 22 с. – (Бібліотека селянина. Серія красного письменства).

  Повний текст

   

  С

    Семенко Михайль В революцію

  Семенко, М. В революцію / М. Семенко. – Харків : Держ. вид-во України, 1925. – 50 с. – (Бібліотека художньої літератури / під заг. ред. В. Блакитного ; № 14).

  Повний текст

    Семенко Михайль Європа й ми

  Семенко, М. Європа й ми : памфлети й вірші (1928–1929) / Михайль Семенко. – Харків : Книгоспілка, 1930. – 63 с.

  Повний текст

    Семенко Михайль З радянського щоденника

  Семенко, М. З радянського щоденника : поезії, 1930–1931 / Михайль Семенко. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 92 с.

  Повний текст

    Семенко Михайль Малий Кобзар і нові вірші

  Семенко, М. Малий Кобзар і нові вірші / Михайль Семенко. – Харків : Пролетар, 1928. – 112 с.

  Повний текст

    Семенко Михайль Міжнародні діла

  Семенко, М. Міжнародні діла : публіцист. вірші 1932–33 р. / Мих. Семенко. – Харків : Укр. робітник, 1933. – 52 с.

  Повний текст

    Семенко Михайль Поезії

  Семенко, М. Поезії / М. Семенко. — Київ : Рух, 1932. – 215 с.

  Повний текст

    Семенко Михайль Промін­ня погроз

  Семенко, М. Промін­ня погроз : восьма кн. поезій / Михайль Семенко. — Харків : Всеукр. держ. вид-во, 1921. – 40 с.

  Повний текст

    Семенко Михайль Степ

  Семенко, М. Степ : поезо-фільма / Михайль Семенко. — (Переробл. вид.). — [Харків] : Книгоспілка, 1925. – 40 с.

  Повний текст

   

  Ш

    Шашкова Ирина Пламя на ветру

  Шашкова, И. Пламя на ветру : избр. стихотворения / И. Шашкова. – Харьков : Курсор, 2005. – 298 с.

  Ирина Васильевна Шашкова (1918–1987) – харьковская поэтесса, автор прекрасной интимной и гражданской лирики, сотрудница Харьковской государственной научной библиотеки им. В.Г.Короленко.

  Повний текст

  CUNTUR: Художні тексти. 2–4 курс


  Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7286

  Title: Художні тексти. 2–4 курс
  Authors: Царук, А. П.
  Keywords: твір
  завдання
  значення слова
  запитання
  діалог
  переказ
  студент-іноземець
  самостійна робота
  Issue Date: 2018
  Publisher: ЦНТУ
  Citation: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів-іноземців 2–4 курсів над художніми текстами / А. П. Царук ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 99 с.
  Abstract: Методичні вказівки містять твори різних жанрів відомих українських письменників ХІХ-ХХ ст. та зарубіжних авторів і призначені для самостійної роботи іноземних студентів-нефілологів 2–4 курсів. Художні тексти частково адаптовані, розроблена система завдань доцільна для поповнення лексичного запасу і практичного розвитку мовленнєвої компетентності. Кінцевою метою завдань є розуміння студентами змісту, вдумливий аналіз твору та реалізація можливості усвідомленого відтворення прочитаного з елементами власного оцінювання. Методические указания содержат произведения разных жанров известных украинских писателей ХІХ-ХХст. и зарубежных авторов и предназначены для самостоятельной работы иностранных студентов-нефилологов 2-4 курсов. Художественные тексты частично адаптированы, разработанная система заданий целесообразна для пополнения лексического запаса и практического развития языковой компетентности. Конечной целью заданий является понимание студентами содержания, вдумчивый анализ произведения и реализация возможности осознанного воспроизведения прочитанного с элементами собственной оценки.
  URI: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7286
  Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи

  Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

  Українська мова та література – підготовка до ЗНО і не тільки

  Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури час від часу зазнає певних змін. Можуть, наприклад, додати чи виключити кілька творів чи літературних понять. Цього разу зміни є суттєвими. Із оновленою програмою радимо ознайомитися кожному абітурієнтові, адже багатьох творів тепер не треба детально вивчати. Їх замінили іншими. Програму ЗНО-2020 з української мови та літератури

  Continue reading Програма ЗНО-2020 з української мови та літератури

  Який ще твір більше зацікавить дев’ятикласників, як не «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання»? Легкий, але захопливий; близький для багатьох, але доволі персоналізований; сучасний, але вічний. Перше кохання, непереборні труднощі, щирість, взаємодопомога і нерішучість — чого тільки не намішано в цій повісті. Читайте, насолоджуйтеся і гайда з’ясовувати деталі! Жанр: автобіографічна гумористична повість Тема:

  Continue reading Аналіз твору “Вітька + Галя, або Повість про перше кохання”

  У XVI столітті, коли на західноєвропейських теренах цілковито панувала доба Ренесансу, в Україну тільки прийшли її зародки. У цей час і в нас відродилося мистецтво, буяло багате літературне життя. Щоправда, більшість писемних пам’яток того часу творилися абсолютно різними мовами. У XVII столітті, коли на зміну Відродженню прийшла доба Бароко, вона принесла свої труднощі і нові,

  Continue reading Література епохи Ренесансу і доби Бароко

  У XVI–XVIII століттях українську літературу творили багатьма мовами – старослов’янською, польською, книжною староукраїнською, латинською, українською народною тощо. І географія, де над нею працювали, також широка. Зокрема, дослідники виділяють численні літературні центри – Краків, Львів, Люблін, Острог, Відень, а згодом і Київ, Чернігів, Полтава та інші міста. Розглянемо творчість найвідоміших українців, які писали латинською і польською

  Continue reading Латиномовна і польськомовна поезія XVI–XVIII століть. Творчість Юрія Дрогобича, Павла Русина, Лазаря Барановича та інших

  Виникнення фольклору – процес складний і довготривалий. Його багатство і розмаїття вказують на складні зв’язки між поколіннями, які його творили, і надзвичайну культурну розвиненість наших предків. Фольклор – чудове джерело для вивчення традицій і обрядів. А ще він якнайширше розкриває складність історії народу. Гайда розбиратися в рисах, притаманних народній творчості! Фольклор – усна народна творчість,

  Continue reading Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття

  Мабуть, серед школярів складно знайти того, хто не чув української жартівливої пісні “Ой під вишнею, під черешнею”. У ній народ висміює старих дідів, ласих до молодих дівчат. Народ – мудрий і далекоглядний – завжди вчив, що стосунки потрібно будувати на коханні, а створення сім’ї з нелюбом, сподіваючись на матеріальні блага, вважав помилковим рішенням. Про це

  Continue reading Аналіз пісні “Ой під вишнею, під черешнею”

  “Сонце низенько” — надзвичайно мелодійна та прониклива українська народна пісня. Вона належить до родинно-побутового циклу фольклору. Ця пісня також звучала з вуст персонажа опери “Наталка Полтавка” Петра. А автентичний народний текст навіть має кілька варіантів, які побутують у різних регіонах. Запрошуємо вас до аналізу пісні про кохання парубка та дівчини, які чекають зустрічі. Тема: присягання у вірній любові одне

  Continue reading Аналіз пісні “Сонце низенько”

  Пісні про кохання — взаємне чи нещасне — є найбільшим пластом родинно-побутових пісень. Фольклор цієї тематики завжди ніжний, мелодійний та поетичний. Письменник Михайло Стельмах називав пісні про кохання душею народу. Однією з найпопулярніших і до сьогодні є “Цвіте терен, цвіте терен”. Аналізуємо цю пісню. Нещасливе кохання завжди бентежило чутливі серця, тому для багатьох ця пісня

  Continue reading Аналіз пісні “Цвіте терен, цвіте терен”

  Чудову родинно-побутову поезію “Місяць на небі, зіроньки сяють” дев’ятикласники вивчають на початку першого семестру. Вона настільки мелодійна і романтична, що припаде до душі кожному. Радимо навіть вивчити її напам’ять. Тема: оспівування палкого кохання козака до дівчини. Ідея: возвеличення щирого почуття, яке не розлучить героїв за будь-яких обставин. Основна думка: Як ми любились та й розійшлися, / Тепер зійшлися

  Continue reading Аналіз поезії “Місяць на небі, зіроньки сяють”

  Біблійна легенда про Мойсея — обов’язкова частина шкільної програми з укрїнської літератури. Її вивчають дев’ятикласники. Мойсей — персонаж із Старого Завіту, який був пророком, вождем і законодавцем єврейського народу. Ви, мабуть, чули розповіді про те, як він вивів євреїв із єгипетського полону в Обіцяну землю? Саме він водив 40 років Богом вибраний народ по пустелі. Він

  Continue reading Легенда про Мойсея

  Якщо ви вже прочитали легенду про Вавилонську вежу, час братися до її аналізу. Вам 100% дадуть завдання визначити її тему, ідею, основну думку, а також з’ясувати композицію та проблематику. Рекомендуємо старанно виконати це завдання. Та якщо виникли труднощі, вам допоможе наш матеріал — у ньому знайдете все необхідне. Тема: розповідь про спорудження людьми Вавилонської вежі та

  Continue reading Аналіз легенди про Вавилонську вежу

  Тексти художнього стилю та тестові завдання до них для перевірки якості читання

  Тексти художнього стилю

  та тестові завдання до них

  для перевірки якості читання

   

   

   

  Вчитель української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Грем’яче Ківерцівського району Волинської області

  5 клас

  Білченя з соснової шапки

  Одсапавшись і набравшись духу Левко підтягнувся ще вище і дістав рукою до гнізда. Долоню обдало м’яке,  приємне тепло живої плоті. «Пташенята!»- майнула думка, та за мить по ній  і по долоні пружно вдарила блискавка руху – з вистеленого пухом гнізда врізнобіч метнулося кілька блідо-червоних клубочків.

  Так ось хто тут заховався – білченята! Наполохані несподіваним вторгненням до їхньої затишної оселі, звірятка розбіглися, розсипалися межи гілля і пострілювали в Левка своїми зіркими гострими , схожими на блискучі ягоди крушини, оченятами. Навдивовижу вабливими були їхні рухливі мордочки та довгі пухнасті хвости.

  Одне білченя таки зосталось в його долоні, пронизуючи теплом та усвідомленням здобичі Левкове єство.  Звірятко дриготіло, пручалося, намагаючись звільнитися з полону руки, і хлопець поклав його за пазуху. Обережно, аби не придушити білченяти, почав з’їжджати додолу.

  Притулившись до голого тіла, гарячий клубочок спершу зачаївся, притих, а потім знов занепокоївся.  Шеберхаючись, неприємно лоскотав і дряпав груди. Та це дрібниці. Заради такої удачі можна й потерпіти.

  Зраділий, гордий своєю перемогою над сосною, а головне-здобиччю, Левко  підстрибки побіг на домашнє подвір’я.  Ніяких вагань щодо білченяти не було: дати їсти, підгодувати… Як призвичаїться до нього, стане ручним, тоді й хлопцям можна буде похвалитися.  А поки що й мамі не варто казати.  От лишень де його поселити?  Найліпше,  мабуть, у клуні, де є старі бочки і ящики,  які можна легко відкривати й закривати.

  За широкими двостулковими дверима клуні, куди закочували навіть високу фіру сіна, починався інший, по-своєму цікавий світ. Під стріхою невгамовно тріскотіли горобці. В єдиний неповторний дух змішалися тут запахи болотяної та лугової трави і житньої соломи, смолистих соснових дощок та іржавого залізяччя, старого взуття і збіжжя. У лівому засторонкові вже лежало трохи (десь на рівні Левкових плечей)  запахущого сіна. Праворуч, біля стіни, стояв рундук для зберігання зерна, збитий з соснових обаполів. Усі три комірки його були порожні. В одну з них і випустив Левко    з-за пазухи перелякане білченя, сипнув йому жменьку жита, якого нашкріб у бодні, скріпленій ліщиновими обручами. Звірятко спершу закрутилося дзигою на дні рундука, тицьнулося писочком в одну стінку, потім – у другу і враз шугнуло догори, але наткнулся на вчасно опущену кришку.

  На вечерю хлопець приніс білочці хлюпок молока у денці розбитого глечика, жменю хлібних крихт і кілька розлущених лісових горіхів.

  Удосвіта,  щойно мати вийшла доїти корову, він притьмом побіг до клуні. Підняв накривку рундука- і навіть у сірій напівтемряві побачив, що білченя й не торкнулося їжі. Білим оком докору Левкові світилося на денці черепка молоко. У самому куточку комірки нерухомо лежало звірятко (398 слів).

  Тестові завдання

  Варіант 1

  1. У гнізді Левко помітив : 

  а)кілька пташенят;

  б)кілька блідо-рожевих клубочків;

  в)попелястих  жучків.

  2.Оченята у звірят були схожі на :

  а)два світлячки;

  б)яскраві вогники;

  в)блискучі ягоди крушини.

  3.Притулившись до голого тіла , гарячий клубок спершу :

  а)занепокоївся ;

  б)принишк

  в)зачаївся.

  4.Левко вирішив, що про білченя:

  а)треба розповісти своєму другові;

  б)поки що мамі не варто казати;

  в)не скаже нікому.

    5.На дні рундука звірятко :

  а)закрутилося дзиґою;

  б)сиділо нишком;

  в)бігало від стіни до стіни.

   

  6.Кого побачив хлопчик у куточку комірки?

  а)звірятко, яке гризло горіхи;

  б)нерухоме білченя;

  в)білку з білченям.

   

   Варіант 2

  1.Гніздо було вистелено:

  а)пухом;

  б)сухим листям;

  в)пір’ям.

  2.Левко поклав звірятко:

  а)у сумку ;

  б)за пазуху;

  в)у дупло.

  3.Хлопчик прибіг на домашнє подвір’я:

  а)підстрибки;

  б)невчасно;

  в)дуже швидко.

  4.Де було заховано звірятко:

  а)у рундуку для зберігання зерна;

  б)у клітці для попугая;

  в)у старій шафі на горищі.

  5.Молоко, хлібні крихти і горіхи хлопчик приніс білченяті на:

  а)сніданок;

  б)вечерю;

  в)обід.

  6.Удосвіта мама вийшла :

  а)подивитися на білченя;

  б)доїти корову;

  в)подивитися на худобу.       

   

  Ключ

  Варіант 1: 1-б, 2-в, 3-в, 4-б, 5-а, 6-б.

  Варіант 2: 1-а, 2-б, 3-а, 4-а, 5-б, 6-б.

   

           

  6 клас

  Мелодія грибного ранку

   Картина, яку зустрів у своєму заповідному місці- на запашних, вистелених золотом галявинах поміж розгілистої грабини,-  перевершує найгірші передчуття. Ні, то не Салофан майнув у просіці. Савку гриби люблять, і він до них — «мовби до дітей, до своїх дітей». А тут- сліди грибника-варвара: збиті з пеньків несправжні, сірчані опеньки, розтоптані мухомори, розграбаний листяний покрив… А ось і обрізані корінці білих. Гриби спочатку вирвано з землі, а вже потім обрізано ніжки. З прикрістю підраховую їх кількість, наче відлічую миті й хвилини удачі варвара: одна… друга… п’ята… Десь неподалік по синій матерії ранку, відтак- і по моїй осмуті полоснула криком сорока. Цюкнув по дереву, наче мені в тім’я, дятел. Вітер мимо пробіг і сховався за ліскою, звідти глузуючи: «Ага, спіймав облизня… Будеш знати, як довго спати…» А що скаже мені матінка Земля? Перш ніж узяти ноги на плечі та повернутися додому, лягаю горілиць на траві й начеб невагомію, малію і повністю зливаюся з природою. Колисково погойдується віття, по стеблині звіробою повзе угору, наче прагне уздріти велике сонце, маленьке рябеньке сонечко…

  Підвожусь, озираюсь і в кінці галяви бачу веселе личко лисички. Беру її за ніжку, і вона охоче стрибає у кошик. А погляд мій уже плавно плине зеленою річечкою колишньої, ледь примітної допіру стежини. Радо ступаю по ній і через кілька десятків кроків опиняюсь під високим склепінням грабових крон, підпертим міцними колонами-стовбурами. Заворожено дивлюсь угору, намагаючись упіймати очима бодай краплину неба. І раптом під ногою – хрусь! Цей мирний постріл-звук мені знайомий: гриб! Тільки який – боровичок, підосичник, а може, просто хрящик?  Ні, таки білячок, правдивець. Збираю тверді, м’язисті частки його молодого тіла, озираюся довкіл і ледь не скрикую від подиву. Навпочіпки, затамувавши подих, заворожено дивлюся на справжнє грибне родовище: один, другий, третій, четвертий, п’ятий! Трохи далі – ще кілька! Ген там! — Господи, та це ж померти можна! Це ж ординське нашестя якесь, а не гриби… Уже дорослі, але молоді. Руді капелюхи підшиті знизу білим, а не жовтим оксамитом…

  Обережно вклякаю на зеленому острівцеві моху і делікатно, біля самого ґрунту, перерізую грибні пуповини. Ранки присипаю сирим піском і листям. Кошик наповнюється до дужки, гриби скочуються з нього на землю, мовби не хочуть прощатися зі своїм затишним лісовим домом. Що ж робити? Класти гриби до кишені? Скидати й зав’язувати мішком сорочку? Ех, як би пригодився й мені «салофан»! Та є інший вихід – наростити висоту кошика пруттям. Стинаю в ліщині кілька прямих, стрілоподібних пагонів, перерізую їх на кілька цурпалків і вставляю по колу в кошик. Тепер він вищий удвічі, і боровики охоче лягають до нього, туляться один до одного товстими боками.

  Півсотні правдивців на одному грибовиську! Щось не пригадую більше такої удачі… Та щедрість погожого серпня предивна: у землі залишається грибна зав’язь – через кілька днів я знову прийду сюди, мов на храмове свято. Буде і другий, і третій урожай. Якщо, не дай Бог, не занесе сюди грибника-розбійника… (460    слів).

   

  Тестові завдання

  Варіант 1

  1.Що побачив на своєму заповідному місці розповідач?

  а)сліди грибника- варвара;

  б)покриті листям білі гриби;

  в)почервоніле від мухоморів узлісся;

  2. Якими словами  глузував вітер над спізнілим грибником?

  а)ти нічого не знайдеш;

  б)ага,спіймав облизня;

  в)вже усі гриби визбирані.

  3.Хто повз угору, наче прагнув уздріти велике сонце?

  а)павук;

  б)гусениця;

  в)сонечко.

  4.Який фразеологічний зворот вжито в тексті?

  а)узяти ноги на плечі;

  б)накивати п’ятами;

  в)ноги не носять.

  5.Охоче стрибає у кошик:

  а)сироїжка;

  б)лисичка;

  в)білий гриб.

  6.Який звук свідчив, що під ногою гриб?

  а)хрусь!

  б)ой!

  в)ах!

  7. Як у тексті названий боровик?

  а)білий гриб;

  б)білого ловець;

  в)білячок, правдивець.

  8.Руді капелюхи боровиків підшиті знизу:

  а)жовтим оксамитом;

  б)білим оксамитом;

  в)вовняною шерстю.

  9.Делікатно грибам перерізувалися:

  а)ніжки;

  б)стовбури;

  в)пуповини.

  10.Сирим піском і листям було присипано:

  а)молоді грибочки;

  б)ранки;

  в)грибні місця.

  11.Де умістити зібрані гриби?

  а)наростити висоту кошика пруттям;

  б)укладати гриби до кишені;

  в)зав’язати мішком сорочку.

  12.Скільки зібрано боровиків на одному грибовиську:

  а)двадцять;

  б)сотню;

  в)півсотні.

                             Варіант 2

  1.Чому Савку гриби люблять?

  а)бо чоловік знає грибні місця;

  б)бо він до них, мовби до дітей;

  в)бо Савка грибів не збирає.

  2.Які гриби були збиті й розтоптані?

  а)несправжні опеньки,мухомори;

  б)мухомори,лисички;

  в)несправжні опеньки,сироїжки.

  3.Автор Землю називає:

  а)сестрицею;

  б)матінкою;

  в)годувальницею.

  4.Маленьке рябеньке сонечко повзло по:

  а)березовій гілці;

  б)зеленій осоці;

  в)стеблині звіробою.

  5.У кінці галяви було видно веселе личко:

  а)опенька;

  б)лисички;

  в)мухомора.

  6.Грабові крони були підперезані:

  а)колонами- стовбурами;

  б)віттям дубів;

  в)кущами верболозу.

  7. Тверді частинки молодого боровика були:

  а)червиві;

  б)м’язисті

  в)крихкі.

  8.Грибів було так багато, що розповідач порівнює їх:

  а)з ординським нашестям;

  б)великим військом;

  в)опалим листям.

  9.Усі боровики були:

  а)здоровенні й червиві;

  б)дорослі, але молоді;

  в)малі й молоді.

  10.На скільки наповнився кошик грибами:

  а)до дужки;

  б)ледве повен;

  в)трішки на дні.

  11.Чому на грибне місце можна прийти через кілька днів:

  а)бо осінь- грибна пора;

  б)у землі залишається грибна зав’язь;

  в)йдуть грибні дощі.

  12.Кого остерігається розповідач- грибник?

  а)ранніх грибників;

  б)непрошених гостей ;

  в)грибника-розбійника.

   

  Ключ

  Варіант 1: 1-а, 2-б, 3-в, 4-а, 5-б, 6-а, 7-в, 8-б, 9-в, 10-б, 11-а, 12-в.

    Варіант 2: 1-б, 2-а, 3-б, 4-в, 5-б, 6-а, 7-б, 8-а, 9-б, 10-а, 11-б, 12-в

   

  Твори російською мовою — Українська література

  Твори російською мовою

  г

   • Nocturno («Выхожу с тоскою неизбежной…») (1863)
   • Nocturno «Ночь успокоила мир утомленный…» (1876)
   • Афоризмы (1876)
   • Береза (1846)
   • Букет (1846)
   • «В глазах ее чудных, могучих и ясных…» (1846)
   • В день празднования 900-летия крещения Руси (1888)
   • В дороге (1846)
   • Весна (1845)
   • Вечер (1846)
   • Вечер в деревне (1846)
   • Вечером 11 февраля [18]51 года (1851)
   • «В минуты счастья, когда душе спокойно…» (1847)
   • «В небесах родного юга…» (1862)
   • Воспоминание гусара (1846)
   • Воспоминание старушки (1846)
   • Воспоминание («Стою я молчаливый…») (1861)
   • «Вот кем-то брошенная роза…» (1846)
   • Встреча (1846)
   • Встреча (В. Ф. Д.) (1848)
   • «Где он, тот…» (1847)
   • Городок (1867)
   • Грусть казачки (1846)
   • «Далеко, посмотришь…» (1861)
   • Два острова (1846)
   • Две доли (1845)
   • «Девять лет не родила малина…» (1879)
   • Деревня (1849)
   • Для комедии «Орфей в аду» (1867)
   • «Для тебя, тайный друг…» (1849)
   • Дума на Волге (1845)
   • Душа молодая (1883)
   • Заметки Простодушного (1861)
   • Звезда (1847)
   • Зима («Белоснежная даль без конца разлеглась…») (1864)
   • Зима («Эх, зима, зима…») (1845)
   • «Знаю низенький я домик…» (1846)
   • Интимная песня (1862)
   • Казачья песня (1846)
   • К.* («Играли вы…») (1846)
   • Конь (1846)
   • Летняя ночь (1845)
   • Майское утро (1845)
   • Масляница (1845)
   • Матушкина дочка (1846)
   • Мать и дочь (1862)
   • М. Д. В. («Желали вы моих стихов…») (1848)
   • Мелодия (1845)
   • Месяц (1846)
   • Могила (1845)
   • Мутная водица
   • «Мы встречалися с нею не раз…» (1847)
   • Надя (1846)
   • На память 29 августа 1876 года (1876)
   • Наш театр (1877)
   • Нежин. (Из дорожных заметок) (1860)
   • Незнакомец (1846)
   • Незнакомка (1848)
   • Не плач, поет! (1890)
   • Ноктурно (В. Ф. Д.) (1846)
   • Ночное
   • Об издании еженедельной газеты «Черниговский листок» в 1863 г. (1863)
   • О грамматических формах, особенно свойственных русскому языку (1850—1855)
   • Осень (1845)
   • Отчего? (1846)
   • Пароль
   • [Передова стаття в першому номері «Черниговского листка»] (1861)
   • Песня («Где ты, юность, где ты, радость?..») (1846)
   • Песня («На сторонушку далекую…») (1861)
   • Пленный черкес (1846)
   • Пловец (1846)
   • Полтава (1845)
   • Поэзия (1861)
   • Прежде и ныне («Заря потухает…») (1862)
   • Прибаутка
   • [Про дитячі клуби. Театральні вистави в 1862 р.] (1862)
   • [Про міські новини] (1862)
   • [Про стан жіночої освіти] (1861)
   • «Простите мне… Я виноват пред вами…» (1849)
   • «Проходят дни печальною чредой…» (1867)
   • [Про Чернігів] (1862)
   • Путник (1861)
   • Раздумье (1862)
   • Раздумье бедного поэта (1846)
   • Разлука (1846)
   • Ребенку (1845)
   • Русская песня («Вон за реченькой, за быстрою…») (1846)
   • Русская песня («На долине, вдали…») (1846)
   • Русская песня («Ты расти, расти…») (1845)
   • Сватанье (1846—1848)
   • Сердечная песня (1861)
   • Скука летняя
   • Смерть Олега (1846)
   • Соловей (1846)
   • Сонет (1846)
   • Соседи
   • Тираж
   • Тройка (1846)
   • Туча (1846)
   • «Ты в мире одна у меня…» (1851)
   • Уединение (1845)
   • Уездная Пери (1864)
   • Узник (1846)
   • Цветок («Из родных долин…») (1861)
   • Цветок («Среди степи необозримой…») (1845)
   • [Чернігів восени] (1861)
   • Чужбина (1849)
   • Шансонетка
   • Элегия (1862)
   • Элегия в греческом роде (1863)
   • Юлии Григорьевне Речицкой (1867)
   • Ямщик (1846)
   • «Я не забыл ее и позабыть не в силах…» (1850)
   • «Я полюбил ее одну чистосердечно…» (1849)

  ш

  Использование художественного текста | PagePlus

  Использование художественного текста

  Художественный текст — это отдельный текст, который вы вводите прямо на странице. Он особенно полезен для заголовков, цитат и другого специального текста. Он легко форматируется с помощью стандартных текстовых инструментов.

  Вот некоторые общие черты между текстом фрейма и художественным текстом. Оба типа текста позволяют:

  И некоторые отличия…

  • Вы можете сначала «нарисовать» художественный текст с желаемым размером точки, а затем перетащить его, чтобы изменить размер позже.Текст фрейма перекомпоновывается в его фрейме при изменении размера фрейма (но не меняет размер текста).

  • Художественный текст можно применить к контуру, но нельзя применить текст фрейма.

  • Художественный текст не переносит строки автоматически, как текст фрейма.

  • Художественный текст не перетекает и не связывает, как текст фрейма; Функции подгонки текста контекстной панели инструментов рамки не применимы к художественному тексту.

  Для создания художественного текста:
  1. Выберите инструмент «Художественный текст» во всплывающем меню «Художественный текст» на панели инструментов «Инструменты».

  2. Установите исходные свойства текста (шрифт, стиль и т. Д.) По мере необходимости перед вводом, используя контекстную панель инструментов «Текст», меню «Формат» или щелкните правой кнопкой мыши (и выберите «Формат текста»>).

  3. Щелкните страницу, чтобы выбрать точку вставки, используя размер точки по умолчанию, или перетащите курсор-перекрестие по странице, чтобы указать конкретный размер, например

  1. Печатайте прямо на странице, чтобы создать художественный текст.

  • Вы можете преобразовать художественный текст в редактируемые линии и узлы, используя «Преобразовать в кривые» в меню «Инструменты».Преобразованный объект группируется, но после разгруппировки любой выбранный символ — теперь набор сегментов линии — можно редактировать. После преобразования нельзя изменить шрифт текста, преобразованного в кривые.

  Создав художественный текстовый объект, вы можете выбирать, перемещать, изменять размер, удалять и копировать его так же, как и текстовый фрейм. Могут применяться сплошные цвета, градиентная / растровая заливка и прозрачность.

  Чтобы изменить размер или пропорции объекта художественного текста:
  • Чтобы изменить размер с сохранением пропорций объекта, перетащите маркеры изменения размера.

  • Чтобы свободно изменять размер, удерживайте клавишу Shift при перетаскивании.

  Для редактирования художественного текста:

  Вы также можете дважды щелкнуть, чтобы выбрать слово, или трижды, чтобы выделить весь текст.

  Теперь вы можете вводить новый текст, применять форматирование символов и абзацев, редактировать текст в WritePlus, применять параметры проверки и т. Д.

  Использование художественного текста

  Text Art (копирование и вставка изображений и шрифтов ASCII)

  ───▄▀▀▀▄▄▄▄▄▄▄▀▀▀▄───
  ───█▒▒░░░░░░░░░▒▒█───
  ────█░░█░░░░░█░░█────
  ─▄▄──█░░░▀█▀░░░█──▄▄─
  █░░█─▀▄░░░░░░░▄▀─█░░█
  █▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
  █░░╦─╦╔╗╦─╔╗╔╗╔╦╗╔╗░░█
  █░░║║║╠─║─║─║║║║║╠─░░█
  █░░╚╩╝╚╝╚╝╚╝╚╝╩─╩╚╝░░█
  █▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█

  Нарисуйте
  свой собственный текст

  Текстовое искусство , также называемое ASCII art или клавиатура, является копируемой формой искусства цифровой эпохи. Речь идет о создании текстовых изображений с текстовыми символами. Поскольку мы сейчас живем в информационных обществах, держу пари, вы уже встречали эти нарисованные в кодировке ASCII картинки где-нибудь в Интернете. Вы можете скопировать и вставить текст ASCII art в Facebook, Instagram, Snapchat и в любые комментарии, чаты, сообщения в блогах и форумы.

  Я заметил, что посетителям моего сайта нравятся хитрые текстовые картинки. Люди помещали текстовые изображения, состоящие из символов, в комментарии на моих страницах с тех пор, как первое поле для комментариев в FB стало источником моего веб-сайта много лет назад.Я фактически удалил это поле комментариев Facebook через некоторое время, так как загрузка занимала столько же времени, сколько и вся страница без него.

  Итак, я решил собрать коллекцию из этого классного текста . ≧ ◔◡◔ ≦ Я начал собирать забавные текстовые изображения из комментариев и профилей. Я тоже немного поискал в сети, но нашел всего несколько хороших текстовых иллюстраций , которые работают на Facebook. Прямо сейчас есть еще кое-что, так как многие люди фактически скопировали некоторые из них на свои веб-сайты отсюда ヅ.

  (͡ ° ͜ʖ ͡ ° (ಠ ͜ʖ ಠ) ͡ ° ͜ʖ ͡ °) Большая часть представленных здесь изображений текста ASCII были отправлены в качестве комментариев такими же творческими посетителями FSymbols, как и вы. Может быть, именно ты или твои друзья .. если не они, то 2 раза скажи «друзья твоих друзей» — это они. Я улучшил некоторые искусства, чтобы они выглядели еще лучше. Спасибо всем!

  Обратите внимание, что текстовых изображения были созданы, чтобы хорошо выглядеть в шрифтах Lucida Grande , Tahoma и Verdana , которые используются по умолчанию в Facebook.К сожалению, некоторые теперь выглядят немного некорректно, как текстовое сообщение при просмотре в Facebook Messenger или аналогичном приложении на iPhone, поскольку iOS переключилась на текстовый шрифт, с которым некоторые из этих текстовых рисунков ASCII не отображаются с соответствующим символом ширина.

  Попробуйте ввести текст ниже, чтобы превратить его в большой шрифт для вставки текста.

  Вам необходимо включить JavaScript для запуска генератора шрифтов большого текста. Для загрузки этой страницы требуется JavaScript, пожалуйста, включите его.Откройте для себя потрясающие текстовые изображения, также называемые текстовыми изображениями ASCII, для своего iPhone, iPad, Android или любого другого мобильного телефона. Создан, чтобы лучше всего смотреться на iPhone.
  ♥ ☠ 💩 🐷 👾 🔫 ☻ ✌ 🐉 웃유 ♫ ✿ ⚽ 🏡 🚙 ❅ Бренды Другой
  Инструмент для простого и быстрого рисования простых текстовых изображений (текстовых артов) самостоятельно. Нарисуйте собственное красивое текстовое изображение. Затем вы можете использовать его в Facebook, Twitter или где-либо еще в Интернете. Небольшие текстовые изображения, которые помещаются в Twitter.Иногда называется искусством Twitter или искусством ASCII. Коллекция классных компьютерных текстовых символов и знаков, которые вы можете использовать в Facebook и других местах. Все символы в одном месте. ❤ ♥ ❥ Мой большой рукотворный список из более чем сотни крутых персонажей. Поистине удивительно!ヅ ツ ッ Скопируйте и вставьте смайлики Ленни (͡ ° 👅 °) (͡ ° ͜ʖ ͡ °) (͡⊙ ͜ʖ ͡⊙) (͡◉ ͜ʖ ͡◉) ¯ \ _ (͡ ° ͜ʖ ͡ °) _ / ¯ и используйте классные Генератор Ленни Лица, чтобы создавать свои собственные лица Ленни, которые идеально подходят для любого обсуждения.

  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█▄░▀███▀░▄█▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀████▄░▀░▄████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░▄▄████████████▄░▀████▄████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  ░░▄█████████████████▄░▀█████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  ░▄████▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀█▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  ▄████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  ████░░░░░░░░░░░░░▄█████████████████░████░░░░░░░░░░ ░░████░░░░░░▄▄▄████▄▄▄░░░░░░▄▄▄████▄▄▄░░░░░░██████ ███████▄▄░░░░░░░░░░░▄▄██████▄▄░░░░░░░░████░░░▄████ █████████████░
  ████░░░░░░░░░░░░███████████████████░████░░░░░░░░░░ ░░████░░░░▄████████████▄░░▄████████████▄░░░░██████ ██████████▄░░░░░░░▄█████████████▄░░░░░░████░░██████ █████████████░
  ██████████████░███▀░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░ ░░████░░░████▀▀░░░░▀▀███▄▄███▀▀░░░░▀▀████░░░████░░ ░░░░░░▀▀████▄░░░▄███▀░░████░░▀███▄░░░░████░███▀░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  ██████████████░███▄░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░ ░░████░░████░░░░░░░░░░██████░░░░░░░░░░████░░████░░ ░░░░░░░░░▀███▄░▄███░░░░████░░░░███▄░░░████░███▄░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  ████░░░░░░░░░░░░████████████████▄░░░████░░░░░░░░░░ ░░████░████░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░████░████░░ ░░░░░░░░░░████░████░░▄██████▄░░████░░░████░░██████ ██████████▄░░░
  ████░░░░░░░░░░░░░▀████████████████░░████░░░░░░░░░░ ░░████░████░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░████░████░░ ░░░░░░░░░░████░████▄███████████▄░▀██░░░████░░░▀████ ████████████░░
  ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀███░▀███▄░░░░░░░░░ ░▄████░████░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░████▄░████░ ░░░░░░░░░▄███▀░▀█████▀░████░▀███▄░▀░░░████░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▀███░
  ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███░░▀████▄░░░░░░▄ ██████░████░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░████░▀████ ▄░░░░░░▄████▀░░░▀███▄░░████░░░▀███▄░░░████░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▄███░
  ████░████████████████████████████░░░░░▀██████████ ██████░████░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░▀████▄░▀██ ██████████▀░░▄██▄░▀███████████▄░▀███░█████░███████ ████████████░░
  ████░██████████████████████████▀░░░░░░░░░▀▀████▀▀ ░░████░████░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░▀█████▄░▀ ▀██████▀▀░▄▄████▀░░░▀▀██████▀▀░░░░▀█░█████░███████ ██████████▀░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀██████ ▄▄▄▄▄▄▄▄██████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄ █████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀███ ██████████▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  █████████████████████████████████████████████████ ████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▀▀▀▀▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  █████████████████████████████████████████████████ █▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░

  Музыкальный текст

  Я заметил, что посетителям моего сайта нравится текстовое искусство. Люди помещали искусные картинки из символов в комментарии Facebook на моих страницах с тех пор, как первое поле для комментариев FB стало источником моего сайта.

  Поэтому я подумал, если вам, ребята, это так нравится, почему бы мне не собрать коллекцию этих красивых вещей? Так и случилось, ребята! Я начал собирать их по вашим комментариям. Я тоже немного искал в сети, но нашел только несколько хороших работ, которые работают на Facebook.

  Таким образом, большинство найденных мной текстов (вы можете увидеть их все в моем разделе текстовых изображений) были отправлены в качестве комментариев многими пользователями моего сайта.Прямо как ты. Может быть, даже ты и твои друзья .. или друзья твоих друзей. Спасибо всем!

  По мере того, как счет рос, у меня появилась идея разделить искусство на несколько разделов. Здесь вы видите один из разделов, который мне наконец удалось сделать. Это раздел искусства, посвященный музыке.

  Ноты, гитары, iPod. .

  Искусство

  Для загрузки этой страницы требуется JavaScript, пожалуйста, включите его. Откройте для себя потрясающие текстовые изображения, также называемые текстовыми изображениями ASCII, для своего iPhone, iPad, Android или любого другого мобильного телефона. Создан, чтобы лучше всего смотреться на iPhone.
  ♫ ♥ ☠ 💩 🐷 👾 🔫 ☻ ✌ 🐉 웃유 ✿ ⚽ 🏡 🚙 ❅ Бренды Другой Инструмент для простого и быстрого рисования простых текстовых изображений (текстовых артов) самостоятельно. Нарисуйте собственное красивое текстовое изображение. Затем вы можете использовать его в Facebook, Twitter или где-либо еще в Интернете.Небольшие текстовые изображения, которые помещаются в Twitter. Иногда называется искусством Twitter или искусством ASCII. Коллекция классных компьютерных текстовых символов и знаков, которые вы можете использовать в Facebook и других местах. Все символы в одном месте. ❤ ♥ ❥ Мой большой рукотворный список из более чем сотни крутых персонажей. Поистине удивительно!ヅ ツ ッ

  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█▄░▀███▀░▄█▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀████▄░▀░▄████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░▄▄████████████▄░▀████▄████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  ░░▄█████████████████▄░▀█████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  ░▄████▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░▀█▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  ▄████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  ████░░░░░░░░░░░░░▄█████████████████░████░░░░░░░░░░ ░░████░░░░░░▄▄▄████▄▄▄░░░░░░▄▄▄████▄▄▄░░░░░░██████ ███████▄▄░░░░░░░░░░░▄▄██████▄▄░░░░░░░░████░░░▄████ █████████████░
  ████░░░░░░░░░░░░███████████████████░████░░░░░░░░░░ ░░████░░░░▄████████████▄░░▄████████████▄░░░░██████ ██████████▄░░░░░░░▄█████████████▄░░░░░░████░░██████ █████████████░
  ██████████████░███▀░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░ ░░████░░░████▀▀░░░░▀▀███▄▄███▀▀░░░░▀▀████░░░████░░ ░░░░░░▀▀████▄░░░▄███▀░░████░░▀███▄░░░░████░███▀░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  ██████████████░███▄░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░ ░░████░░████░░░░░░░░░░██████░░░░░░░░░░████░░████░░ ░░░░░░░░░▀███▄░▄███░░░░████░░░░███▄░░░████░███▄░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  ████░░░░░░░░░░░░████████████████▄░░░████░░░░░░░░░░ ░░████░████░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░████░████░░ ░░░░░░░░░░████░████░░▄██████▄░░████░░░████░░██████ ██████████▄░░░
  ████░░░░░░░░░░░░░▀████████████████░░████░░░░░░░░░░ ░░████░████░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░████░████░░ ░░░░░░░░░░████░████▄███████████▄░▀██░░░████░░░▀████ ████████████░░
  ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀███░▀███▄░░░░░░░░░ ░▄████░████░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░████▄░████░ ░░░░░░░░░▄███▀░▀█████▀░████░▀███▄░▀░░░████░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▀███░
  ████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███░░▀████▄░░░░░░▄ ██████░████░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░████░▀████ ▄░░░░░░▄████▀░░░▀███▄░░████░░░▀███▄░░░████░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▄███░
  ████░████████████████████████████░░░░░▀██████████ ██████░████░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░▀████▄░▀██ ██████████▀░░▄██▄░▀███████████▄░▀███░█████░███████ ████████████░░
  ████░██████████████████████████▀░░░░░░░░░▀▀████▀▀ ░░████░████░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░▀█████▄░▀ ▀██████▀▀░▄▄████▀░░░▀▀██████▀▀░░░░▀█░█████░███████ ██████████▀░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀██████ ▄▄▄▄▄▄▄▄██████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄ █████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▀███ ██████████▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  █████████████████████████████████████████████████ ████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▀▀▀▀▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
  █████████████████████████████████████████████████ █▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░

  Новые манифесты: 6 художественных текстов, определяющих современный авангард | Искусство на продажу

  УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

  Дата вступления в силу: 12 февраля 2014 г. Последнее обновление: 27 января 2021 г.

  Благодарим вас за посещение Artspace.com (далее «Сайт»), принадлежащего и управляемого Artspace LLC. («Артспейс»). Использование вами Сайта означает, что вы прочитали, поняли и согласны с этими условиями использования («Условия»). Если вы не согласны с настоящими Условиями, вы не можете получить доступ к Сайту или использовать его. Мы можем время от времени изменять Условия без предварительного уведомления. Положения, содержащиеся в настоящем документе, заменяют все предыдущие уведомления или заявления, касающиеся наших Условий в отношении этого Сайта.Мы рекомендуем вам часто проверять наш Сайт, чтобы видеть действующие Условия и любые изменения, которые могли быть в них внесены. Используя Сайт после любых изменений Условий, вы соглашаетесь с такими изменениями.

  Использование сайта

  Сайт представляет собой онлайн-торговую площадку для продавцов с соответствующей квалификацией («Продавец»), которые могут предлагать продажу товаров («Предметы») потенциальным покупателям («Покупатели»). Любая продажа Предмета напрямую между Покупателем и Продавцом регулируется настоящими Условиями.

  Artspace предоставляет вам доступ к Сайту и его использование при условии соблюдения вами Условий и Политики конфиденциальности Сайта, доступной по адресу https://www.artspace.com/privacy_policy. Никакие материалы с Сайта не могут быть скопированы, воспроизведены, переизданы, загружены, размещены, переданы или распространены каким-либо образом, кроме случаев, специально разрешенных на Сайте.

  Сайт, включая все его содержимое, такое как текст, изображения и HTML-код, используемый для создания страниц («Материалы»), является нашей собственностью или собственностью наших поставщиков, партнеров или лицензиаров и защищен патентом, товарный знак и / или авторские права в соответствии с законодательством США и / или других стран.За исключением случаев, предусмотренных в настоящем документе, вы не можете использовать, загружать, загружать, копировать, распечатывать, отображать, выполнять, воспроизводить, публиковать, изменять, удалять, добавлять, лицензировать, публиковать, передавать или распространять любые Материалы с этого Сайта целиком или частично, в общественных или коммерческих целях без нашего специального письменного разрешения. Мы предоставляем вам личную, неисключительную, непередаваемую лицензию на доступ к Сайту и на использование информации и услуг, содержащихся здесь.

  Роль Artspace

  Роль Artspace прямо ограничивается предоставлением доступа к Сайту и его обслуживанием для продавцов, покупателей и пользователей.Artspace является посредником, а не агентом или доверенным лицом для любого продавца, покупателя или пользователя для каких-либо целей. Artspace не несет ответственности за фактическую продажу любого Предмета и не контролирует информацию, предоставленную продавцами, покупателями или пользователями, а также их действия или бездействие. Artspace не зависит от продавца, покупателя и пользователя, и никакие партнерские отношения, совместные предприятия, отношения между работником и работодателем или франчайзером-франчайзи не создаются и не создаются в результате работы этого Сайта компанией Artspace.

  Artspace может, но не обязана, предоставлять посреднические услуги между покупателем и продавцом в связи с обслуживанием клиентов или вопросами разрешения споров. В случае, если Artspace по своему усмотрению выбирает предоставление посреднических услуг, решение Artspace является окончательным и обязательным для всех сторон и не может быть обжаловано, оспорено или отменено.

  Ваша учетная запись и доступ

  Сайт доступен пользователям 18 лет и старше, которые не были приостановлены или удалены Artspace по какой-либо причине. Этот Сайт не предназначен для детей младше 13 лет и сознательно не собирает информацию от таких несовершеннолетних детей. Вы заявляете, что не являетесь лицом, которому запрещено получать услуги в соответствии с законодательством США или другой применимой юрисдикции.Принимая во внимание использование вами Сайта, во время регистрации и в любое время, когда вы добровольно вводите информацию в свою учетную запись, вы соглашаетесь предоставлять правдивую, точную, актуальную и полную информацию о себе. Мы оставляем за собой право аннулировать вашу учетную запись, отказать в обслуживании, удалить или отредактировать контент по своему усмотрению по любой причине в любое время, в том числе в результате нарушения настоящих Условий использования, без предварительного уведомления. Учетные записи недействительны там, где это запрещено законом.

  Нарушение авторских прав.Уведомление и процедуры снятия.

  Если вы считаете, что ваша работа была скопирована способом, который представляет собой нарушение авторских прав, предоставьте нашему агенту по авторским правам следующую письменную информацию: (i) электронную или физическую подпись лица, уполномоченного действовать от имени владельца авторские права; (ii) описание защищенной авторским правом работы, права на которую, по вашему мнению, были нарушены; (iii) описание того, где на Сайте находится материал, который, по вашему мнению, нарушает авторские права; (iv) ваш адрес, номер телефона и адрес электронной почты; (v) ваше заявление о том, что вы добросовестно полагаете, что оспариваемое использование не разрешено владельцем авторских прав, его агентом или законом; и (vi) ваше заявление, сделанное под страхом наказания за лжесвидетельство, о том, что приведенная выше информация в вашем уведомлении является точной и что вы являетесь владельцем авторских прав или уполномочены действовать от имени владельца авторских прав. С нашим агентом по авторским правам для уведомления о претензиях о нарушении авторских прав на Сайте можно связаться следующим образом:

  Агент по авторским правам:

  Artspace LLC
  65 Bleecker St. 8th Floor
  New York, NY, 10012
  Электронная почта: [email protected]
  Факс: 646-365-3350

  Если вам станет известно, что материал появляется на этом сайта в нарушение авторских прав, пожалуйста, сообщите нам по электронной почте по адресу [email protected]

  Правила, ограничения и изменения Сайта

  Мы оставляем за собой право по любой причине, по нашему собственному усмотрению и без предварительного уведомления прекращать, изменять, приостанавливать или прекращать работу любого аспекта Сайта, включая, помимо прочего, информацию, продукты, данные, текст, музыку, звук, фотографии, графику, видео, сообщения или другие материалы («Контент»), функции и / или часы доступности, и мы не несем ответственности перед вами или какой-либо третьей стороной за это. Мы также можем налагать правила и ограничения на использование Сайта или ограничивать ваш доступ к части или всему Сайту без уведомления или штрафных санкций. Мы имеем право изменить эти правила и / или ограничения в любое время по нашему собственному усмотрению.

  Особые запрещенные виды использования

  Сайт может использоваться только в законных целях лицами, пользующимися авторизованными услугами Artspace. Вы несете ответственность за свои собственные коммуникации, включая загрузку, передачу и размещение информации, а также за последствия их публикации на Сайте или через него.Artspace прямо запрещает любое использование Сайта и требует от всех пользователей согласия не использовать Сайт в следующих случаях:

  • Публикация неполной, ложной, неточной или чужой информации;
  • Выдача себя за другое лицо;
  • Создание или поощрение поведения, которое составило бы уголовное преступление, повлекло бы за собой гражданскую ответственность или иным образом нарушило бы любой городской, региональный, национальный или международный закон или постановление или которое не соответствует принятому Интернет-протоколу;
  • Публикация материалов, которые защищены авторским правом или иным образом принадлежат третьей стороне, если вы не являетесь владельцем авторских прав или не имеете разрешения владельца на их размещение;
  • Размещение материалов, раскрывающих коммерческую тайну, если вы не являетесь их владельцем или не имеете разрешения владельца;
  • Размещение материалов, нарушающих любую другую интеллектуальную собственность, право на неприкосновенность частной жизни или публичность;
  • Передача или передача (любыми средствами) информации или программного обеспечения, полученного с сайта, в зарубежные страны или определенные иностранные государства в нарушение законов США об экспортном контроле;
  • Попытка каким-либо образом вмешаться в работу сетей Сайта или Artspace или сетевой безопасности, или попытка использования службы Сайта для получения несанкционированного доступа к любой другой компьютерной системе.
  • Злоупотребление привилегией «Пригласить друга» любым способом, включая, помимо прочего, многократное приглашение себя под разными псевдонимами и / или под разными адресами электронной почты.
  • Злоупотребление специальными скидками, наградами или поощрениями, предлагаемыми Artspace. Если не указано иное, только одно предложение на человека, максимум два на семью.

  Правила безопасности

  Нарушение безопасности системы или сети может привести к гражданской или уголовной ответственности.Мы будем расследовать происшествия и можем привлекать правоохранительные органы и сотрудничать с ними в судебном преследовании пользователя или пользователей, причастных к таким нарушениям. Вам запрещается нарушать или пытаться нарушить безопасность Сайта, включая, помимо прочего, следующее:

  • Доступ к данным, не предназначенным для вас, или вход на сервер или учетную запись, доступ к которым у вас нет;
  • Попытка исследовать, сканировать или протестировать уязвимость системы или сети или нарушить меры безопасности или аутентификации без надлежащей авторизации;
  • Попытка помешать работе любого пользователя, хоста или сети, в том числе, без ограничения, посредством отправки вируса, червя, троянского коня или другого вредоносного кода на Сайт, перегрузки, «наводнения», «почтовой бомбардировки» или « грохот »; или отправка нежелательной электронной почты, включая рекламные акции и / или рекламу продуктов или услуг, или
  • Подделка любого заголовка пакета TCP / IP или любой части информации заголовка в любом сообщении электронной почты или группы новостей.

  Пользовательский контент

  Вы несете ответственность за любой Пользовательский контент, который вы публикуете на сайте. Под «Пользовательским контентом» мы подразумеваем любой контент, который вы публикуете на сайте, который может включать обзоры, комментарии, загрузку изображений, подписи, участие в форумах, подборку или создание коллекций произведений искусства и другие подобные функции, которые позволяют вам добавлять контент на сайт. Мы не несем ответственности за идентифицирующую личность или другую информацию, которую вы решили отправить в качестве Пользовательского контента, и мы оставляем за собой право удалять любой Пользовательский контент, созданный любым пользователем, по нашему собственному усмотрению.Вы понимаете, что как только вы публикуете Пользовательский контент, ваш контент становится общедоступным. Мы не несем ответственности за сохранение конфиденциальности любого Пользовательского контента, поэтому, если вы не хотите, чтобы кто-либо читал или видел этот контент, не отправляйте и не размещайте его на Сайте.

  Если мы разрешаем вам загружать Пользовательский контент, вы не можете:

  предоставлять Пользовательский контент, который вы не имеете права отправлять, если у вас нет разрешения владельца; это включает в себя материалы, защищенные чьими-либо авторскими правами, патентами, коммерческой тайной, конфиденциальностью, гласностью или любыми другими правами собственности;
  подделывать заголовки или манипулировать другими идентификаторами, чтобы скрыть происхождение любого Пользовательского контента, который вы предоставляете;
  предоставлять любой Пользовательский контент, содержащий ложь, ложь или искажения, которые могут нанести вред нам или кому-либо еще;
  обеспечивают пользовательский контент, который является незаконным, непристойным, дискредитирующим, клеветническим, угрожающим, порнографическим, оскорбительным, ненавистным, расовым или этническим оскорбительным, или поощрять поведение, которое будет рассматриваться как уголовное преступлением, приводит к возникновению гражданской ответственности, нарушающему закон, или в противном случае неприемлемо;
  выдавать себя за другое лицо или лгать о вашей аффилированности с другим физическим или юридическим лицом в вашем Пользовательском контенте;
  использовать метатеги или любой другой «скрытый текст», используя названия продуктов или товарных знаков наших или наших поставщиков в вашем Пользовательском контенте; или
  предоставляют Пользовательский контент, который унижает нас или наших поставщиков, партнеров, подрядчиков, галереи, художников, учреждения, дистрибьюторов, представителей и аффилированных лиц.
  Если специально не предусмотрено иное, если вы публикуете контент или отправляете материал на Сайт, вы предоставляете нам неисключительное, бесплатное, бессрочное, безотзывное и полностью сублицензируемое право на использование, воспроизведение, изменение, адаптацию, публикацию, перевод , создавать производные работы, распространять и отображать такой контент по всему миру на любых носителях. Вы заявляете и гарантируете, что владеете или иным образом контролируете все права на размещаемый вами контент; что содержание является точным; что использование предоставленного вами контента не нарушает настоящие Условия или какие-либо законы или постановления; и содержание не причинит вреда любому физическому или юридическому лицу.Мы имеем право, но не обязаны отслеживать и редактировать или удалять любые действия или контент. Пользовательский контент поступает из различных источников. Мы не одобряем и не поддерживаем какие-либо взгляды, мнения, рекомендации или советы, которые могут содержаться в Пользовательском контенте, а также не ручаемся за его точность или надежность, полезность, безопасность или права интеллектуальной собственности в отношении любого Пользовательского контента. Мы не несем ответственности и не берем на себя ответственность за любой Пользовательский контент, размещенный вами или любой третьей стороной.

  Продажа на Artspace

  Взаимоотношения сторон

  Продавец несет ответственность за точное описание и оценку Товаров, которые он предлагает для продажи.Покупатель несет полную ответственность за определение стоимости, состояния и подлинности Приобретаемые товары и для оплаты покупной цены Продавцу, включая любые продажи. налог, НДС или импортные / экспортные пошлины.

  Роль Artspace прямо ограничена, как указано в пункте выше, озаглавленном «Роль Artspace ». Artspace полагается на продавцов за такую ​​информацию и не несет ответственности ни за какие способ описания или цены Товаров на Сайте, предоставленный продавцом.Artspace не несет ответственность за доставку платежа от вас Продавцу, если мы явно не согласны быть.

  Товаров в наличии на сайте

  Все товары, представленные на Сайте, предлагаются для продажи при наличии. Некоторые предметы отображаемые на Сайте уникальны и предлагаются Продавцами, у которых обычно есть розничная торговля. возможности продажи Предмета независимо от Artspace, и, следовательно, некоторые Предметы могут быть недоступны.

  Сайт предназначен для предоставления Покупателю доступа к Предметам в том виде, в каком их представляют Продавцы.Соответственно, Artspace не проверяет информацию, предоставленную Продавцом (или его представитель, продающий Предмет), и Artspace не делает никаких заявлений или гарантий в отношении в отношении Продавца, Товара или информации, связанной с Товаром.

  Продажи «как есть»

  Все товары, представленные на Сайте, продаются «как есть» и «со всеми дефектами». Ни Продавец, ни Artspace дает любые гарантии или заверения, явные или подразумеваемые, в отношении любых Покупатель в отношении любого Предмета, включая, помимо прочего, его состояние, товарность, пригодность для определенной цели, качество, редкость, важность, происхождение, дизайнер или создатель, выставки, литература, историческое значение, или относительно того, приобретает ли Покупатель какие-либо право на воспроизведение или иное право интеллектуальной собственности на любой объект. Никакого заявления нигде, как устные, так и письменные, считаются любой такой гарантией, гарантией или заявлением.

  Аукционы

  Artspace может делать доступными аукционы Artspace, где продавцы могут предлагать товары для продажи с аукциона тому, кто предложит самую высокую цену. Artspace не зависит от покупателей и продавцов, участвующих в аукционах Artspace, и никакие агентства, партнерства, совместные предприятия, сотрудники-работодатели или франчайзеры-франчайзи или фидуциарные отношения не создаются и не создаются в результате работы аукционов Artspace.Artspace может, но не обязана, предоставлять посреднические услуги между покупателем и продавцами, использующими аукционы Artspace. Artspace оставляет за собой право по собственному усмотрению и в любое время, в том числе во время аукциона, отказать или отозвать разрешение продавцам предлагать товары или покупателям подавать заявки.

  Как работают торги

  Все заявки должны быть в долларах США. Участвующие продавцы и покупатели могут быть обязаны зарегистрироваться на сайте, могут выбрать имя пользователя и пароль и должны согласиться с этими условиями.Покупатели должны зарегистрировать действительную кредитную карту в Artspace и согласиться уплатить покупателю премию Artspace, которая будет добавлена ​​к успешной цене предложения. Для некоторых лотов аукциона надбавка покупателя составляет 15% от цены выигравшей заявки. Победитель торгов должен уплатить покупную цену плюс надбавку покупателя в качестве окончательной покупной цены. Соглашения между покупателями и продавцами не регулируются Конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи товаров, применение которой прямо исключается.

  Ставки подаются путем нажатия кнопки «Ставка» на сайте; все заявки являются окончательными и не могут быть изменены или отозваны после подачи. Все заявки будут регистрироваться Artspace, и такая запись будет представлять собой окончательное и окончательное определение и запись каждой заявки и максимальной ставки.

  Резервная цена продавца

  Продавцы могут установить минимальную цену для аукциона («Резервная цена»). Продавец не обязан принимать заявки на сумму ниже Резервной цены.Если ставки размещаются ниже резервной цены продавца, участник торгов будет уведомлен о том, что ставка ниже резервной цены.

  Торги в Artspace

  Artspace может через своих сотрудников подавать заявки на аукционы, для которых установлена ​​Резервная цена. Artspace может (1) подать начальную заявку от имени продавца по Резервной цене, (2) размещать одиночные или последовательные заявки от имени продавца в ответ на другие заявки, которые ниже Резервной цены. Ни при каких обстоятельствах Artspace не будет делать ставки выше Резервной цены.

  Сделайте ставку

  Введите любую сумму ставки, если она больше или равна «Следующей минимальной ставке» (отображается под полем ставки), и нажмите «Разместить ставку». Это автоматически разместит прямую ставку при следующем приращении и сохранит поданную вами ставку (если она выше, чем «Следующая минимальная ставка») в качестве вашей «максимальной ставки». Вы получите электронное письмо с подтверждением вашей ставки и получите уведомление по электронной почте, когда ваша ставка будет перебита.

  Делая ставку, каждый покупатель безотзывно разрешает Artspace немедленно списать с зарегистрированной кредитной карты покупателя сумму, равную премии покупателя.

  Обратите внимание, что если аукцион переходит к физическому событию в реальном времени (это будет указано на странице аукциона, и заявитель будет отмечен как таковой по электронной почте), то участник, предложивший самую высокую цену после закрытия онлайн-аукциона, будет начальной ставкой на мероприятии, и будет уведомлен в течение 48 часов после мероприятия, если ставка является окончательной победившей ставкой или была перебита кем-либо на мероприятии.

  Шаг ставок

  Делая ставку, введите максимальную сумму, которую вы готовы заплатить за работу.Ввод «максимальной ставки» не обязательно означает, что вы заплатите эту цену, вы можете заплатить меньше. Система аукционов будет делать прокси-ставки от вашего имени в размере, не превышающем вашу максимальную ставку. После того, как вы введете максимальную ставку, ваша текущая ставка будет отображаться в размере «Следующая минимальная ставка». По мере проведения аукциона Artspace будет сравнивать вашу ставку с ставками других участников. Когда ваша ставка перебита, система автоматически делает ставку от вашего имени в соответствии с шагом ставки, установленным для этого аукциона, до (но никогда не превышая) вашей максимальной ставки.Мы увеличиваем вашу ставку на столько, сколько необходимо для сохранения вашей позиции как участника, предлагающего самую высокую цену. Ваша максимальная ставка остается конфиденциальной, пока ее не превысит другой участник торгов. Если ваша максимальная ставка перебита, вы получите уведомление по электронной почте, чтобы вы могли сделать еще одну ставку.

  Если аукцион является выгодным аукционом или аукционом с физическим мероприятием (которое будет отмечено на странице аукциона), все онлайн-ставки будут перенесены на это мероприятие, и Artspace или организация, проводящая мероприятие, продолжат лично отслеживать ваши ставки. и продолжайте делать ставки через прокси от вашего имени до максимальной ставки.Победители будут уведомлены в течение 48 часов после закрытия аукциона. Если с вами не связались Artspace, значит, вы предложили не самую высокую цену.

  Закрытие аукциона

  После закрытия каждого аукциона Artspace отдельно подтверждает самую высокую ставку продавцу и уведомляет покупателя, сделавшего самую высокую ставку, о том, что ставка была успешной, и о сумме премии покупателя, причитающейся Artspace, которая будет снята с кредитной карты покупателя. После этого Artspace взимает с кредитной карты покупателя сумму в размере премии покупателя.

  После получения премиального предложения от покупателя Artspace отправит электронное письмо как успешному покупателю, так и продавцу и предоставит каждому имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты другого; После этого покупатель и продавец несут единоличную ответственность за организацию передачи оплаты покупной цены в течение 24 часов с момента отправки электронного письма Artspace и за быструю доставку товаров после получения хороших денежных средств. Если по какой-либо причине после первоначального подтверждения Artspace выигравшей заявки покупатель отменяет транзакцию или не производит платеж продавцу, покупатель остается ответственным перед Artspace в отношении полной премии покупателя, и Artspace оставляет за собой право дополнительно удержать такую ​​премию покупателя. на любые другие средства правовой защиты, имеющиеся у него по закону или по справедливости.

  Любой спор относительно аукциона любого предмета разрешается между покупателем и продавцом и без участия Artspace. Продавец несет полную ответственность за получение оплаты от покупателя. Artspace не гарантирует и не несет никакой ответственности за работу покупателей или продавцов, участвующих в аукционе.

  Обязанности аукционных покупателей и продавцов

  Товары, предлагаемые на аукционах Artspace, должны быть материальными товарами, соответствующими требованиям Сайта.Продавцы не должны предлагать какие-либо товары для продажи или завершать какие-либо транзакции, инициированные на аукционах Artspace, которые нарушают или могут привести к нарушению Artspace любого применимого закона, статута, постановления или постановления. Artspace оставляет за собой право по собственному усмотрению в отношении того, соответствует ли конкретный элемент требованиям Сайта, и это решение является окончательным.

  Продавцы, предлагающие товары, должны опубликовать описание предлагаемых товаров и могут установить минимальную резервную цену, минимальную сумму превышения ставки и прекращение аукциона товаров.Продавцы соглашаются принять самую высокую ставку сверх установленной резервной цены и доставить предложенные товары покупателю, сделавшему такую ​​максимальную ставку. Любые товары, предлагаемые с использованием информации регистрационного журнала продавца, будут рассматриваться Artspace и любым покупателем, участвующим в торгах, как предложенные или уполномоченные этим продавцом. Продавцы несут полную ответственность за описание, состояние, подлинность и качество предлагаемых товаров. Продавцы заявляют, что они соблюдают все применимые законы, включая, помимо прочего, те, которые касаются передачи технических данных, экспортируемых из Соединенных Штатов или страны, в которой проживает продавец, а также ограничений на импорт или экспорт товаров из страны продавца. в страну покупателя.

  Размещая товары на аукционах Artspace, каждый продавец заявляет и гарантирует, что он / она владеет свободным и рыночным титулом на предлагаемые товары и что продажа любому покупателю будет свободна и свободна от любых залогов или обременений. Продавцы соглашаются с тем, что Artspace Auctions будет публиковать изображения и информацию на английском языке, относящуюся к товарам, предлагаемым продавцами. Продавцы несут исключительную ответственность за описания товаров и весь другой контент, предоставленный Artspace продавцом. Каждый продавец соглашается с тем, что Artspace может переформатировать контент, представленный продавцами, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности и форматирование аукционов Artspace.Продавцы предоставляют Artspace бессрочную, безотзывную и бесплатную лицензию на использование информации о листинге в других разделах сайта по нашему собственному усмотрению.

  Продавцы несут ответственность за отгрузку товаров покупателям, выигравшим торги, после получения покупной цены. Продавцы должны осуществить отгрузку сразу после получения от покупателей хороших денежных средств. Продавцы несут ответственность за сбор всех применимых налогов с успешного покупателя и за перевод таких налогов в соответствующий налоговый орган.

  Покупатель несет ответственность за определение стоимости, состояния и подлинности товара. Покупатели, участвующие в аукционах Artspace, заявляют и гарантируют, размещая любую ставку, что они готовы, хотят и могут оплатить цену покупки, все применимые налоги и премию покупателя в течение 24 часов после закрытия аукциона, если они выиграют участник торгов. Любые заявки, поданные с использованием информации из регистрационного журнала покупателя, считаются сделанными или утвержденными этим покупателем.Каждый покупатель, делающий заявку, заявляет и гарантирует, что такие заявки не являются результатом какого-либо сговора или другого антиконкурентного соглашения и в остальном соответствуют федеральным законам и законам штата. Каждый покупатель несет ответственность за уплату налога штата Нью-Йорк и местного налога с продаж, любого применимого налога на использование, любого федерального налога на роскошь или любых других налогов, начисляемых при покупке товаров. Покупатель несет исключительную ответственность за идентификацию и получение любого необходимого разрешения на экспорт, импорт или другое разрешение на доставку товаров, а также за определение того, подлежат ли товары каким-либо экспортным или импортным эмбарго.

  Artspace не отвечает за подачу материалов на аукционы; Нет заверений или гарантий

  Продавцы и покупатели соглашаются, что Artspace не несет ответственности и не делает никаких заявлений или гарантий (явных или подразумеваемых) в отношении предлагаемых товаров, включая, помимо прочего, товарную пригодность, пригодность для определенной цели, точность описания товаров. , физическое состояние, размер, качество, редкость, важность, среда, происхождение, подпадают ли товары под экспортные или импортные ограничения или эмбарго, отгрузка или доставка, упаковка или обработка, платежеспособность покупателя, способность продавец, чтобы получить покупную цену, или любые другие заверения или гарантии любого рода или характера. Artspace не несет ответственности за какие-либо ошибки или сбои при выполнении ставок, размещенных онлайн, включая, помимо прочего, ошибки или сбои, вызванные (1) потерей соединения с Интернетом или программным обеспечением для онлайн-торгов любой стороной, (2) поломкой или сбой программного обеспечения для онлайн-торгов, или (3) поломка или сбой подключения к Интернету или компьютеру любого продавца или покупателя, или (4) любые ошибки или упущения в связи с процессом торгов.

  Открытые вакансии на страницах вакансий

  Мы можем размещать открытые вакансии на этом веб-сайте.Эти сообщения предназначены только для информационных целей и могут быть изменены без предварительного уведомления. Вы не должны толковать какую-либо информацию на этом Сайте или предоставляемую через Сайт как предложение о приеме на работу. Вы также не должны истолковывать что-либо на этом веб-сайте как продвижение или предложение о приеме на работу, не разрешенное законами и правилами вашего региона.

  Политика конфиденциальности; Информация о пользователе

  В ходе использования вами Сайта вас могут попросить предоставить нам определенную информацию.Использование нами любой информации, которую вы предоставляете через Сайт, регулируется нашей Политикой конфиденциальности, доступной по адресу artspace.com/privacy. Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с нашей Политикой конфиденциальности. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что несете единоличную ответственность за точность и содержание такой информации.

  Международное использование

  Мы контролируем и управляем Сайтом из наших офисов в Соединенных Штатах Америки, и вся информация обрабатывается в Соединенных Штатах. Мы не заявляем, что материалы на Сайте подходят или доступны для использования в других местах.Лица, которые выбирают доступ к Сайту из других мест, делают это по собственной инициативе и несут ответственность за соблюдение местного законодательства, если и в той мере, в какой это применимо.

  Вы соглашаетесь соблюдать все применимые законы, правила и положения в связи с использованием вами Сайта. Не ограничивая общность вышеизложенного, вы соглашаетесь соблюдать все применимые законы в отношении передачи технических данных, экспортируемых из США или страны, в которой вы проживаете.

  Права собственности

  В отношениях между вами и Artspace (или другой компанией, чьи товарные знаки появляются на Сайте), Artspace (или соответствующая компания) является владельцем и / или уполномоченным пользователем любого товарного знака, зарегистрированного товарного знака и / или знака обслуживания. на Сайте и является владельцем авторских прав или лицензиатом Контента и / или информации на Сайте, если не указано иное.

  За исключением случаев, предусмотренных в настоящем документе, использование Сайта не дает вам лицензии на какой-либо Контент, функции или материалы, к которым вы можете получить доступ на Сайте, и вы не можете изменять, сдавать в аренду, сдавать в аренду, одалживать, продавать, распространять или создавать производные работы такого Контента, функций или материалов, полностью или частично. Любое коммерческое использование Сайта строго запрещено, за исключением случаев, разрешенных в настоящем документе или одобренных нами иным образом. Вы не можете загружать или сохранять копии любого Контента или экранов для любых целей, кроме случаев, предусмотренных Artspace. Если вы используете Сайт, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем документе, при этом вы можете нарушить авторское право и другие законы США и других стран, а также применимые законы штата и можете нести ответственность за такое несанкционированное использование. Мы не предоставляем никаких лицензий или иных разрешений любому пользователю наших товарных знаков, зарегистрированных товарных знаков, знаков обслуживания, других материалов, защищенных авторским правом, или любой другой интеллектуальной собственности путем включения их на Сайт.

  Информация на Сайте, включая, помимо прочего, весь дизайн сайта, текст, графику, интерфейсы, а также выбор и расположение, защищена законом, в том числе законом об авторском праве.

  Названия продуктов, логотипы, рисунки, заголовки, графика, слова или фразы могут быть защищены законом в качестве товарных знаков, знаков обслуживания или торговых наименований Artspace LLC или других организаций. Такие товарные знаки, знаки обслуживания и торговые наименования могут быть зарегистрированы в США и за рубежом.

  Без нашего предварительного письменного разрешения вы соглашаетесь не отображать и не использовать наши товарные знаки, знаки обслуживания, торговые наименования, другие материалы, защищенные авторским правом, или любую другую интеллектуальную собственность каким-либо образом.

  Ссылки с Сайта и на Сайт

  Вы можете иметь возможность ссылаться на сторонние веб-сайты («Связанные сайты») с Сайта. Однако связанные сайты не просматриваются, не контролируются и не исследуются нами каким-либо образом, и мы не несем ответственности за содержание, доступность, рекламу, продукты, информацию или использование информации о пользователях или других материалах любых таких связанных сайтов или любых дополнительных ссылки, содержащиеся в нем. Эти ссылки не означают, что мы одобряем или ассоциируем Связанные сайты.Вы несете исключительную ответственность за соблюдение соответствующих условий обслуживания Связанных сайтов, а также любых других обязательств в соответствии с законами об авторском праве, секретности, клевете, порядочности, конфиденциальности, безопасности и экспорте, связанных с использованием таких Связанных сайтов и любого контента. содержащиеся на нем. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности, прямо или косвенно, перед кем-либо за любые убытки или ущерб, возникшие в результате или вызванные созданием или использованием Связанных сайтов или информации или материалов, доступ к которым осуществляется через эти Связанные сайты.По всем вопросам обращайтесь к администратору этого сайта или веб-мастеру. Мы оставляем за собой исключительное право по собственному усмотрению добавлять, изменять, отклонять или удалять без предварительного уведомления любую функцию или ссылку на любой из Связанных сайтов с Сайта и / или вводить различные функции или ссылки для разных пользователей.

  Мы должны предоставить разрешение для любого типа ссылки на Сайт. Чтобы получить наше разрешение, вы можете написать нам по указанному ниже адресу. Тем не менее, мы оставляем за собой право отклонить любой запрос или отменить любое предоставленное нами разрешение на создание ссылки через такой другой тип ссылки и потребовать прекращения любой такой ссылки на Сайт по нашему усмотрению в любое время.

  ВОЗМЕЩЕНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ

  Вы соглашаетесь защищать, освобождать от ответственности и ограждать Artspace LLC, ее директоров, должностных лиц, сотрудников, агентов, поставщиков, партнеров, подрядчиков, галереи, художников, учреждения, дистрибьюторов, представителей и аффилированных лиц от любых претензий и обязательств. , убытки, издержки и расходы, включая разумные гонорары адвокатам, каким-либо образом возникающие в связи с использованием вами Сайта, в связи с ним, нарушением вами любого закона, нарушением вами Условий или размещением или передачей данных любого Пользователя Контент или материалы, размещаемые вами на Сайте или через него, включая, помимо прочего, утверждения третьих лиц о том, что любая информация или материалы, которые вы предоставляете, нарушают права собственности третьих лиц. Вы соглашаетесь сотрудничать настолько полно, насколько это необходимо для защиты любого иска. Ваше обязательство по возмещению убытков останется в силе после прекращения действия настоящих Условий и использования вами Сайта.

  ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ

  ВЫ ПОНИМАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТОМ, ЧТО:

  САЙТ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ВСЕ СОДЕРЖАНИЕ, ФУНКЦИИ, МАТЕРИАЛЫ И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» ИЛИ «В КАЧЕСТВЕ ВОЗМОЖНОСТИ». ЛЮБОЙ ВИД ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ: (I) ЛЮБУЮ ГАРАНТИЮ НА ИНФОРМАЦИЮ, ДАННЫЕ, УСЛУГИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ИЛИ БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ ДОСТУП; (II) ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОСТУПНОСТИ, ТОЧНОСТИ, ПОЛНОМОЧНОСТИ, ПОЛЕЗНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИИ; (III) ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ НАИМЕНОВАНИЯ, НЕДОПУСТИМОСТЬ ПРАВ, КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ; ИЛИ (IV) ЛЮБЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ ХАРАКТЕРА, РЕПУТАЦИИ ИЛИ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКИ ПРОДАВЦА.Artspace НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО САЙТ ИЛИ ФУНКЦИИ, СОДЕРЖАНИЕ ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА ЭТОМ, БУДУТ СВОЕВРЕМЕННЫМ, БЕЗОПАСНЫМ, БЕСПЕРЕБОЙНЫМ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНЫМ, ИЛИ ЧТО ДЕФЕКТЫ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ. Artspace НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ, ЧТО САЙТ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ОЖИДАНИЯМ ИЛИ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. НИКАКИЕ СОВЕТЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ВАМИ ЧЕРЕЗ САЙТ, НЕ СОЗДАЮТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНО НЕ ПРЕДАННЫХ ЗДЕСЬ. ЕСЛИ ВЫ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ САЙТОМ, ВАШЕ ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО — ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА.

  ЛЮБОЙ ПОКУПАТЕЛЬ ДОЛЖЕН НАПРАВЛЯТЬ ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ ПО ЛЮБОМ ПРЕДМЕТУ ПРОДАВЦУ И ДОЛЖЕН РАЗРЕШИТЬ ЛЮБЫЕ СПОРЫ ПО ЛЮБОМ ПРЕДМЕТУ НАПРЯМУЮ С ПРОДАВЦОМ.

  Artspace НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ, НЕ ГАРАНТИРУЕТ ИЛИ ГАРАНТИРУЕТ КАКИЕ-ЛИБО ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРОДАВЦАМИ ИЛИ ОТ ИМЕНИ ПРОДАВЦОВ НА САЙТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ САЙТ. Artspace НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТОРОНОЙ КАКИХ-ЛИБО СДЕЛОК МЕЖДУ ПОКУПАТЕЛЯМИ И ПРОДАВЦАМИ (ЕСЛИ НЕ ЗАПРОСОВАНО И НЕ УВЕДОМЛЕННО СТОРОНАМ В НАПИСИ).

  ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЗАГРУЖЕННЫЕ ИЛИ Иным образом ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САЙТА, ​​ДЕЛАЮТСЯ НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ УСМОТРЕНИЕ И РИСК, И ВЫ НЕСЕТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАГРУЗКИ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА.

  Artspace НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ГАРАНТИРУЕТ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ КАКИЕ-ЛИБО ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ НА САЙТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ САЙТ. Artspace НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТОРОНОЙ И НЕ МОНИТОРИРУЕТ ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ БЕЗ ПРЯМОГО УЧАСТИЯ КОМПАНИИ.

  ВЫПУСК

  ВЫ ЯВНО СОГЛАШАЕТЕСЬ ВЫПУСТИТЬ Artspace, LLC, ЕГО АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ИЛИ ЛЮБЫХ ИХ ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, СОТРУДНИКОВ, АГЕНТОВ, ПАРТНЕРОВ, ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ «ОСВОБОЖДЕННЫЕ СТОРОНЫ»), И КАЖДОЕ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, ОТ ЛЮБЫХ И ВСЕХ СПОСОБОВ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕТЕНЗИИ ИЛИ ПРИЧИНЫ ИСКА ИЛИ ИСКУССТВА, ПО ЗАКОНУ ИЛИ СОЦИАЛЬНОМУ СОБСТВЕННОМУ СОБСТВЕННОСТИ, И ОТ ЛЮБЫХ И ВСЕХ УБЫТКОВ, УБЫТКОВ, ИЗДЕРЖЕК ИЛИ РАСХОДОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ СУДОВ И РАСХОДЫ АДВОКАТОВ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ПРОТИВ ОСВОБОЖДЕННЫХ СТОРОН ИЛИ ЛЮБОЙ ИЗ НИХ, ИЗВЕСТНЫЕ ИЛИ НЕИЗВЕСТНЫЕ, НЕРАКРЫТЫЕ ИЛИ НЕРАЗКРЫТЫЕ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЛИ ОТНОСЯЩИЕСЯ К СПОРУ. ВЫ ДАЛЕЕ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ЛЮБЫХ ПРИМЕНИМЫХ ПРАВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛУ 1542 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА КАЛИФОРНИИ, И ЛЮБОМУ АНАЛОГИЧНОМУ ЗАКОНУ ЛЮБОЙ ПРИМЕНИМОЙ ЮРИСДИКЦИИ, КОТОРЫЙ гласит: «ОБЩАЯ ОСВОБОЖДЕНИЕ НЕ ДОЛЖНА ПРЕИМУЩЕСТВОВАТЬ НА ПРЕТЕНЗИИ ИЛИ КРЕДИТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КРЕДИТА СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ, КОТОРЫЙ, ЕСЛИ ЕГО ИЗВЕСТНЫЙ, ДОЛЖЕН ОКАЗАТЬ Существенное влияние на его расчет с должником «.

  ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

  НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ Artspace, ЕГО ПАРТНЕРЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ИЗ ИХ УВАЖАЮЩИЕ ДИРЕКТОРЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ, ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ИСПОЛНИТЕЛИ, ПОСТАВЩИКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ , ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ПРИМЕРНЫЕ ИЛИ КАРАТНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ КОСВЕННО СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИАЛ СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПОТЕРЮ ДОХОДОВ, ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ ПРИБЫЛЬ, ИЛИ УТРАТУ БИЗНЕСА, ДАННЫХ ИЛИ ПРОДАЖ, ИЛИ СТОИМОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИИ ИЛИ ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ ИЛИ ТАКОМУ ЛИЧНОМУ ПРЕДЛАГАЕМУЮ ПРЕДЛАГАЕМУЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Artspace перед вами ЗА ВСЕ УБЫТКИ, УБЫТКИ И ПРИЧИНЫ ДЕЙСТВИЙ (ИЛИ В КОНТРАКТЕ ИЛИ МЕРЫ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЮЩАЯСЯ НЕБРЕЖНОСТЬЮ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ), ВЫЯВЛЯЮЩИХСЯ ИЗ УСЛОВИЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ вами САЙТА , В СБОРЕ, $ 100.00. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВЫШЕ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ Artspace ИЛИ ЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОФИЦЕРЫ НЕ ДОЛЖНЫ ДИРЕКТОРОВ, СОТРУДНИКОВ, АГЕНТОВ, ПРЕЕМНИКОВ, ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ДИСТРИБЬЮТОРОВ, ПОСТАВЩИКОВ, ФИЛИАЛОВ ИЛИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ИЛИ ЛЮБЫЕ СТОРОНЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ЛИБО СЛУЧАИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОБМЕНА ЭТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, СВЯЗАННЫМ С УТЕЧКОЙ ЛЮБЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ВАШЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ, ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ХРАНЯЮЩИМСЯ ИЛИ ОТ ИМЕНИ Artspace.

  Настоящим вы подтверждаете, что предыдущий абзац применяется ко всему контенту, товарам и услугам, доступным через Сайт.

  Применимое право / юрисдикция

  Вы соглашаетесь с тем, что настоящие Условия регулируются законами штата Нью-Йорк, за исключением его коллизионных норм. Обратите внимание, что использование вами Сайта может регулироваться другими местными, государственными, национальными и международными законами. Вы прямо соглашаетесь с тем, что исключительная юрисдикция для разрешения любых претензий или споров с Artspace, касающихся каким-либо образом вашего использования Сайта, находится в государственных и федеральных судах округа Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, и вы также соглашаетесь и прямо соглашаетесь на осуществление персональная юрисдикция в судах штата и федеральных судах округа Нью-Йорк.Кроме того, вы прямо отказываетесь от права на суд присяжных в любом судебном разбирательстве против Artspace, ее материнской компании, дочерних компаний, подразделений или аффилированных лиц или их соответствующих должностных лиц, директоров, сотрудников, агентов или правопреемников в соответствии с настоящими Условиями или в связи с ними. Любая претензия или причина действия, которую вы имеете в отношении использования Сайта, должны быть предъявлены в течение одного (1) года после возникновения претензии.

  Согласие на обработку

  Предоставляя любую личную информацию Сайту, все пользователи, включая, помимо прочего, пользователей в Европейском Союзе, полностью понимают и недвусмысленно соглашаются на сбор и обработку такой информации в Соединенных Штатах.

  Любые запросы относительно настоящих Условий следует направлять нам по указанному ниже адресу.

  Риск потери

  Товары, приобретенные на нашем Сайте, отправляются сторонним перевозчиком в соответствии с контрактом на поставку. В результате риск потери и права собственности на такие предметы могут перейти к вам после того, как мы доставим их перевозчику.

  Приобретение

  Artspace и его партнеры стремятся обеспечить полную точность описания и цен на продукты на Сайте. Однако из-за характера Интернета случайные сбои, перебои в обслуживании или ошибки могут приводить к появлению неточностей на Сайте. Artspace имеет право аннулировать любые покупки, цена которых указана неточно. Если отображаемая цена выше фактической, вам может быть возмещена переплата. Если отображаемая цена меньше действительной, Artspace аннулирует покупку и попытается связаться с вами по телефону или электронной почте, чтобы узнать, хотите ли вы приобрести товар по правильной цене.

  Вы признаете, что временные перебои в доступности Сайта могут происходить время от времени как обычные события.Кроме того, мы можем принять решение о прекращении предоставления доступа к Сайту или любой его части в любое время и по любой причине. Ни при каких обстоятельствах Artspace или ее поставщики не несут ответственности за любой ущерб, вызванный такими перебоями или отсутствием доступности.

  Уведомления

  Уведомления вам могут быть отправлены по электронной или обычной почте. Сайт также может предоставлять уведомления об изменениях в Условиях или других вопросах, отображая уведомления или ссылки на уведомления для вас на Сайте.

  Конкурсы

  В случае возникновения разногласий относительно личности лица, подающего заявку, заявка будет считаться поданной лицом, на имя которого зарегистрирован электронный адрес.Все розыгрыши будут проводиться под наблюдением Спонсора. Решения спонсоров являются окончательными и обязательными по всем вопросам, связанным с этим конкурсом. Спонсоры оставляют за собой право по собственному усмотрению дисквалифицировать любого человека, которого они сочтут, по своему собственному усмотрению, вмешивающимся в процесс подачи заявки или работу Конкурса или веб-сайта, расположенного по адресу www.artspace.com; нарушать Условия использования Веб-сайта; действовать в нарушение настоящих Официальных правил; действовать подрывным образом или с намерением раздражать, оскорблять, угрожать или беспокоить любого другого человека.Если по какой-либо причине этот Конкурс не может быть проведен в соответствии с планом из-за заражения компьютерным вирусом, ошибок, взлома, несанкционированного вмешательства, мошенничества, технических сбоев или любых других причин, которые, по единоличному мнению Спонсора, коррумпируют или влияют на администрацию , безопасность, справедливость, целостность или надлежащее проведение этого Конкурса, Спонсор оставляет за собой право отменить, прекратить, изменить или приостановить Конкурс.

  Ограничения ответственности

  СПОНСОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ОШИБКИ, УПУЩЕНИЯ, ПЕРЕРЫВ, УДАЛЕНИЕ, ДЕФЕКТ, ЗАДЕРЖКУ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ, ОТКАЗ ЛИНИИ СВЯЗИ, КРАЖУ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ИЛИ НЕЗАВИСИМОЕ ДЕЙСТВИЕ.СПОНСОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЛЮБОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ ИЛИ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ, КОМПЬЮТЕРНЫХ ОНЛАЙН-СИСТЕМ, СЕРВЕРОВ, КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОТКАЗА ЛЮБОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ НЕИСПРАВНОСТИ, ПОЛУЧЕННОЙ SPCO ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОШИБКА ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ЗАГРУЗКА ТРАФИКА В ИНТЕРНЕТЕ ИЛИ НА ЛЮБОМ ВЕБ-САЙТЕ, ИЛИ ЛЮБОЙ ИХ КОМБИНАЦИИ. СПОНСОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ИЛИ НЕТОЧНЫЙ ЗАХВАТ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫЗВАННОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ВЕБ-САЙТА, ​​ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ИЛИ взломом, ИЛИ ЛЮБЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ ПРОГРАММИРОВАНИЕМ, СВЯЗАННЫМ С ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.СПОНСОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТРАВМЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА УЧАСТНИКОВ ИЛИ ДРУГОГО ЛИЦА, СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМ В ЭТОМ КОНКУРСЕ ИЛИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕБ-САЙТА. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СПОНСОР ИЛИ ИХ РОДИТЕЛЬСКИЕ КОМПАНИИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ, ФИЛИАЛЫ, ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОФИЦЕРЫ, ПРОДАВЦЫ И АГЕНТСТВА, КАЖДЫЙ из ИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, СОТРУДНИКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И АГЕНТОВ ИЛИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМИ , ВКЛЮЧАЯ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВАШЕГО УЧАСТИЯ В ЭТОМ КОНКУРСЕ, ДОСТУПА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТА ИЛИ ЗАГРУЗКИ И / ИЛИ ПЕЧАТИ МАТЕРИАЛОВ, ЗАГРУЖЕННЫХ С ВЕБ-САЙТА.БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВЫШЕ, ВСЕ НА ВЕБ-САЙТЕ И В ЭТОМ КОНКУРСЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ НАРУШЕНИЕ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ МОГУТ НЕ РАЗРЕШИТЬСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЙ МОГУТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ. ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ НА ЛЮБЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЙ.

  Споры

  В качестве условия участия в Конкурсе вы соглашаетесь с тем, что любые споры, которые не могут быть разрешены между сторонами, претензии и причины действий, возникающие в связи с этим Конкурсом или связанные с ним, или присужденными призами, или решением Решение о победителе решается индивидуально, без обращения к какой-либо форме группового иска исключительно в арбитражном порядке в соответствии с правилами коммерческого арбитража Американской арбитражной ассоциации, вступившими в силу.Кроме того, в любом таком споре вам ни при каких обстоятельствах не разрешается получать вознаграждения, и вы тем самым отказываетесь от всех прав требовать штрафных, случайных или косвенных убытков или любых других убытков, включая гонорары адвокатов, кроме ваших фактических убытков. карманные расходы (т. е. расходы, связанные с участием в этом Конкурсе), и вы отказываетесь от всех прав на умножение или увеличение убытков. Все вопросы и вопросы, касающиеся толкования, действительности, толкования и исковой силы настоящих Официальных правил, или ваших прав и обязанностей или прав и обязанностей Спонсора в связи с этим Конкурсом, регулируются и толкуются в соответствии с законами штата. Нью-Йорка, U.S.A. без учета его коллизионных норм, и все судебные разбирательства должны проходить в этом штате в городе и округе Нью-Йорк.

  В качестве условия участия в Конкурсе вы соглашаетесь с тем, что любые споры, которые не могут быть разрешены между сторонами, претензии и причины действий, возникающие в результате или связанные с этим Конкурсом, или любыми присужденными призами, или определением победителя разрешается в индивидуальном порядке, без обращения к какой-либо форме группового иска исключительно в арбитражном порядке в соответствии с правилами коммерческого арбитража Американской арбитражной ассоциации, вступившими в силу.Кроме того, в любом таком споре вам ни при каких обстоятельствах не разрешается получать вознаграждения, и вы тем самым отказываетесь от всех прав требовать штрафных, случайных или косвенных убытков или любых других убытков, включая гонорары адвокатов, кроме ваших фактических убытков. карманные расходы (т. е. расходы, связанные с участием в этом Конкурсе), и вы отказываетесь от всех прав на умножение или увеличение убытков. Все вопросы и вопросы, касающиеся толкования, действительности, толкования и исковой силы настоящих Официальных правил, или ваших прав и обязанностей или прав и обязанностей Спонсора в связи с этим Конкурсом, регулируются и толкуются в соответствии с законами штата. Нью-Йорка, U.S.A. без учета его коллизионных норм, и все судебные разбирательства должны проходить в этом штате в городе и округе Нью-Йорк.

  В качестве условия участия в Конкурсе вы соглашаетесь с тем, что любые споры, которые не могут быть разрешены между сторонами, претензии и причины действий, возникающие в результате или связанные с этим Конкурсом, или любыми присужденными призами, или определением победителя разрешается в индивидуальном порядке, без обращения к какой-либо форме группового иска исключительно в арбитражном порядке в соответствии с правилами коммерческого арбитража Американской арбитражной ассоциации, вступившими в силу. Кроме того, в любом таком споре вам ни при каких обстоятельствах не разрешается получать вознаграждения, и вы тем самым отказываетесь от всех прав требовать штрафных, случайных или косвенных убытков или любых других убытков, включая гонорары адвокатов, кроме ваших фактических убытков. карманные расходы (т. е. расходы, связанные с участием в этом Конкурсе), и вы отказываетесь от всех прав на умножение или увеличение убытков. Все вопросы и вопросы, касающиеся толкования, действительности, толкования и исковой силы настоящих Официальных правил, или ваших прав и обязанностей или прав и обязанностей Спонсора в связи с этим Конкурсом, регулируются и толкуются в соответствии с законами штата. Нью-Йорка, U.S.A. без учета его коллизионных норм, и все судебные разбирательства должны проходить в этом штате в городе и округе Нью-Йорк. В случае разногласий относительно личности победителя на основании адреса электронной почты, победившая заявка будет объявлена ​​авторизованным владельцем учетной записи на адрес электронной почты, указанный во время подачи заявки. «Авторизованный владелец учетной записи определяется как физическое лицо, которому адрес электронной почты назначается поставщиком доступа в Интернет, поставщиком онлайн-услуг или другой организацией (e.g., бизнес, образование, учреждение и т. д.), который отвечает за назначение адресов электронной почты для домена, связанного с представленным адресом электронной почты

  Связь с нами

  Чтобы связаться с нами с любыми вопросами или проблемами в связи с этим Соглашения или Сайта, или чтобы предоставить нам какое-либо уведомление в соответствии с настоящим Соглашением, перейдите в раздел «Контакты» или напишите нам по адресу:

  Artspace LLC
  65 Bleecker St. 8th Floor
  New York, NY, 10012
  Электронная почта: service @ artspace .com
  Факс: 646-365-3350

  Общая информация

  Условия представляют собой полное соглашение между вами и Artspace и регулируют использование вами Сайта, заменяя любые предыдущие соглашения между вами и Artspace. Вы также можете подпадать под действие дополнительных положений и условий, применимых к определенным частям Сайта.

  Вы соглашаетесь с тем, что между Artspace и вами не существует совместных предприятий, партнерских, трудовых или агентских отношений в результате настоящего Соглашения или использования вами Сайта.

  Любые претензии или основания для иска, которые могут возникнуть у вас в отношении Artspace или Сайта, должны быть предъявлены в течение одного (1) года после возникновения претензии или основания для иска.

  Наша неспособность реализовать или обеспечить соблюдение какого-либо права или положения Условий не означает отказ от такого права или положения.Если какое-либо положение Условий будет признано судом компетентной юрисдикции недействительным, стороны, тем не менее, соглашаются, что суд должен попытаться реализовать намерения сторон, отраженные в этом положении, а другие положения Условий остаются в полная сила и эффект.

  Вы не можете переуступать Условия или какие-либо свои права или обязанности по Условиям без нашего явного письменного согласия.

  Условия действуют в пользу правопреемников, правопреемников и лицензиатов Artspace.Названия разделов Условий приведены только для удобства и не имеют юридической или договорной силы.

  © Copyright 2021, Artspace LLC. Все права защищены.

  Я подтверждаю, что ознакомился с условиями использования Artspace.

  10 художников, которые работают с текстом — канадское искусство

  При поддержке РБК

  Фабиола Карранса

  Практика Фабиолы Карранса связана с пространственным переосмыслением языка. Последние проекты представляют собой вывески на испанском и английском языках, представляющие собой сухие текстовые работы на месте.Но то, что сухо, не обязательно высохло. В комиссии по общественному искусству 2016 года, Seven Signs , Карранса разбросал имитацию дорожных знаков на основе отрывков речи из старинных комиксов на набережной Сиэтла. Эти деконтекстуализированные высказывания — «ВОЗДУХ!», «MUTINY!», «ES UN IDIOMA MUY DIFÍCIL» и другие — помещают в обычный ход туристического маршрута неосознанные повествовательные реплики. Карранса реконструирует язык из исторических источников, которые вытекают из ее исследовательского подхода к чтению, письму и переводу.«Я бы сказала, что написание текста происходит первым, или это первый шаг в разработке проекта, — говорит она, — но уравнение гибкое». В готовом стихотворении Каррансы, Syco-Seer, 1948 (2014), в алфавитном порядке 20 возможных ответов, предлагаемых Magic 8-Ball. Название работы является отсылкой к предшественнику гадальной игрушки 1950-х годов, изобретенной Альбертом Картером и основанной на духовом пишущем инструменте, разработанном его ясновидящей матерью во время Второй мировой войны. Карранса превратил эту историю в индекс непрозрачных ответов, представленный черным цианотипом.В стихах уклончивый тон стандартных ответов 8-Ball обнажает ее сомнительное происхождение из беспокойства военного времени. В то же время работа указывает на податливую природу языка для формирования убеждений, предполагая, возможно, что истина в конечном итоге является вопросом как убежденности, так и случая.

  Tiziana La Melia, Page of Vapors (деталь), 2012. Фотокопия с уникальными чернилами на пергаментных обложках и вставкой для ризографа от Райана Смита, 42 страницы.

  Тициана Ла Мелия

  «Я колебалась между сосредоточением внимания на письме или визуальных эффектах, и каким-то образом пришла к тому, что мне не нужно было выбирать одно перед другим», — говорит художница из Ванкувера Тициана Ла Мелия
  о своем отступительном подходе.«Я никогда не чувствовал себя особенно сильным или хорошим в письме, но это было чем-то необходимым для моего рассудка». Это также продолжение ее визуальной работы, отображающее различные аспекты ее исследований и мыслительного процесса. В сочинении Ла Мелии сочетаются переписка, интимность и заклинания, пытаясь лучше понять желания и жалобы. Nice Poem (2017) содержит индексное исследование лести, социальной инструментализации и либерального феминизма; она объясняет, что «эти работы были очень прямыми и эмоциональными, и документировали крошечные примеры структурного насилия, скрытых мотивов, нарциссизма и так далее. ”Наряду с показом в 2012 году на Exercise в Ванкувере, La Melia открыла публикацию Page of Vapors , название которой заимствует архаичный термин для обозначения женской меланхолии. «Я собрал тексты, которые создаются или принимают форму обязательно отвлекающими способами. Расширяется в фокусе и выходит из него ». Ее участникам были даны две подсказки: перефразировка У. Г. Себальда: «Когда вы выпускаете собаку в поле, она никогда не идет по прямой», и несоответствие во сне, которое Фрейд ошибочно вспомнил: «Меня накормили кусочками торта». , клубника и ложки каши.«Ла Мелия, также художник, выиграла Канадский конкурс живописи РБК в 2014 году. Сейчас она собирает взносы для Page of Vapors 2 и готовит сборник стихов с Talon Books.

  Джули Майер, Нога (деталь), 2017. Комикс. Любезно предоставлено DDOOGG.

  Джули Майер

  Комиксы Джули Майер могут познакомить читателей с другими формами жизни и другими мирами, но она не способствует бегству от реальности. «Меня не так уж интересуют утопии, — говорит Майер.В то время как межгалактическое путешествие — это грандиозно, подробные повествования Майера интересуются прагматическими деталями этих других миров. «Какова повседневная жизнь персонажей в других мирах? Что нормализуется на других планетах? » Ее практические вопросы в конечном итоге касаются того, как формируется социальный субъект. Это любопытство побудило ее начать разработку системы образования для общества, описанного в Leg (2017), опубликованном DDOOGG, небольшим издательством, которое она ведет в Ванкувере вместе с Тайлором Макмилланом и Кристианом Эрнандесом.Хотя в ее работах присутствуют течения спекулятивной антропологии, в рассказах Майер также говорится о том, как мы можем медитировать на личных отношениях. Люди покинули эту планету, чтобы посмотреть на нее из космоса в попытке измерить и понять ее; Майер говорит, что «люди похожи на планеты, мы можем изучать их, пытаться общаться с ними, но мы никогда не поймем, что происходит». И для нее непознаваемость людей как планет может быть освобождающей, если мы рассмотрим, как это расширяет возможности самовыражения.«Публикация создает личное пространство и позволяет мне соприкасаться с повествованиями, которые искренни и честны для меня, — говорит она. «Это углубляет дыру и увеличивает пространство».

  Габи Дао, Свернувшись по спирали , 2017. Пенополистирол, смола, древесный наполнитель, слюды, пигменты и натуральные глины, фрезерованные на станках с ЧПУ. Размеры переменные.
  Предоставлено Artspeak. Фото: Деннис Ха.

  Габи Дао

  Ванкуверская художница Габи Дао пишет, чтобы взаимодействовать с социальным контекстом, который определяет ее художественную практику.Писая о музыке, она оценивает современные условия ее распространения, включая людей и идентичности, вовлеченные в музыкальную индустрию и медиа-платформы и выраженные ими. «Большинство сочинений музыки служат для того, чтобы извергнуть переживание музыки,
  , но никогда не говорят напрямую о глубинных обстоятельствах, в которых была произведена музыка», — сказала она мне. В Уитни Хьюстон и др. , недавний сборник эссе о популярной музыке под редакцией Кейси Вэй, Дао пишет о М.Я. через объективы Тринь Т. Минь-ха и Хито Штайерл. Она также написала о A Fantasy in Surrey , альбоме, составленном Эллисом Сэмом (Same Same), полностью находящимся в публичной библиотеке Суррея. «Для меня письмо было самым прямым способом связать воедино эти туманные вещи, чтобы дать некоторое представление об Эллисе и его работах, в которые я действительно верю». Как жительница Западного фронта Ванкувера, она запустила серию подкастов под названием Here Nor There . Она считает это экспериментом в устной публикации, который поощряет разговоры о звуковом дизайне и музыке между артистами, писателями и продюсерами.«Это был мой способ сказать:« Послушайте, не все искусство живет в галерее, не все искусство создается в студии », — объясняет Дао. «Почему мы продолжаем отдавать предпочтение этим местам?» Она регулярно выделяет время, которое обычно посвящается ее скульптурной практике, для работы над дискурсивными проектами, подчеркивая сдвиг в том, что делает художника восприимчивым, подвижным и присутствующим в своей работе и художественном сообществе. «Недостаточно просто практиковаться в моей студии».

  Стейси Хо и Джулия Аоки, Как вырыть яму , 2015.Спектакль, 15 минут.

  Стейси Хо

  Не так давно художница и писательница из Ванкувера Стейси Хо читала о траве: «[В книге по биологии, которую я читал], трава описывалась как ранние колонизаторы, и мой мозг переворачивал ее в антиколониальную метафору — трава как« раннее средство восстановления ». «о влиянии, которое люди оказали на землю, скромный целитель». Эта игра на траве, требующая возмездия за вмешательство человека в мир природы, стала благоприятным моментом для Хо, последние работы которого представляют собой перформансы, основанные на разговоре, призванные расширить интерпретирующий резонанс языка.В Bird is Bird (2016) Хо проводил беседы на немецком языке, в ходе которых участников спрашивали, говорят ли они на птичьем, фиолетовом, зеленом или каменном. Как выкопать яму (2015), совместный текст и перформативная лекция с Джулией Аоки, расширили геометрию дыры, чтобы рассказать историю посредством написания форм. «Пройдите через одну историю, чтобы добраться до другой, чтобы найти еще одну касательную, которая образует невидимую форму», — пишет Хо. Прошлой зимой в журнале Capilano Review был опубликован рассказ Хо «Зеленый дом», в котором ее мотив травы нашел свое место.История изображает колебания между повседневной повседневной жизнью Марлен, заботящейся о своем больном муже, и ее отношениями с сексуально напористым, но заботливым беглецом Ал. Сочинение Хо вызывает знакомые пейзажи придорожной закусочной или усаженного растениями домашнего пространства с кинематографической точностью до деталей, особенно в обрамлении тел. Впрочем, «Зеленый дом» тоже приправлен волшебным реализмом. Образы Хо показывают, как на человеческие тела равномерно воздействуют силы природы и сверхприроды, а также тяжесть взаимодействия с незнакомым.

  Шарона Франклин, Missing Wo [E] Mans , 2016. Шерсть, акрил, дерево и хлопчатобумажные нити, 1,49 x 1,18 м. Предоставлено / Фото: Хёин Бэ.

  Шарона Франклин

  Ванкуверская художница Шарона Франклин использует терминологию бюрократии и биотехнологии, чтобы выразить жизненный опыт тела, сформированного этими силами. «Особенность биотехнологии в том, что она должна иметь значение для всех», — объясняет она. «Идея о том, что мы отделены от химического мира, не имеет смысла.Книга Франклина « Rental Bod » 2016 года представляет собой собрание фотографий сотовых телефонов и эскизов планшетов, собранных изображений, рисунков тушью суми-э и рисунков Шарпи, цифровых сканированных изображений с заметками iPhone и сканированных изображений нарисованного текста. «Я работаю над распространением личных мифов о биомедицине, гендере, ботанике и риторических, теологических и бюрократических системах», — говорит она. Для Франклина анатомию этой книги можно рассматривать как аналог тела: многие части составляют единое целое, и изображения могут быть внешней оболочкой, в то время как слова проходят под изображениями, чтобы активизировать визуальные эффекты. Это стратегия, направленная на продвижение доступности и понимания целостными способами, которые вписываются в ее жизнь как женщины с ограниченными возможностями: «Я бы хотела, чтобы мои собственные идеи и писания были отдельно от того факта, что у меня инвалидность», — говорит она. «Но также чтобы признать влияние моего собственного опыта в этих системах и то, насколько отталкивающая инвалидность может быть для женщин». Франклин часто записывает свои произведения в прозе для слабовидящих и надеется, что они переведут их на шрифт Брайля.

  Александра Бишофф, Читальный зал: женский книжный магазин Ванкувера (1973–1996) (фрагмент), 2016–18.Фото: Сунгпил Юн.

  Александра Бишофф

  Прошлым летом Александра Бишофф обнаружила первый инвентарный каталог женского книжного магазина Ванкувера. Будучи центром феминистской сети города, когда он открылся в 1973 году, книжный магазин пережил три взлома, взрыв зажигательной бомбы и два переезда, а затем закрылся в 1996 году. Для Rereading Room (2016–18) Бишофф повторно собирает оригинальные запасы магазина. как можно точнее, создавая живую историю, которую художники и активисты могли бы занять и переосмыслить.Объявление на последней странице каталога проекта гласит: «Создание этого каталога было ужасным, хотя я прочитал / больше, чем за последние 2 года: / читал в постели, в туалете, за столиком в автобусе. / работал безумно много времени, / выжил на печенье, йогурте и зелени / гороховом яичном супе с тараканами в нем. / спал только изредка, на / на этажах, свернувшись клубочком в мешках / под глазами. / меня зовут Джиннин Митчелл, и я бы не / мечтала забыть что-нибудь нащупать / спасибо, что могу у этой проклятой штуки.Я обещаю / никогда больше не буду этого делать ». Этот отрывок был формирующим для Бишоффа, когда он думал о чтении как о упражнении на выносливость, а не как удовольствие, и как о тексте как о сцене для выступления. В настоящее время Бишофф исследует жизнь Джоанны Хиффернан, широко известной тем, что отвергла Уистлера после того, как она позировала для Курбе L’Origine du monde (1866), — для продолжительного выступления, которое подрывает узкое понимание модели и музы. Это акт воплощенного воспоминания, который раскрывает глубоко прочувствованную текстуальную близость к исследованию.«Я чувствую нежность», — говорит она о проекте. «Это не обязательно ностальгия, это сохранение чего-то, что раньше было невидимым».

  Байрон Питерс и Тайлер Кобурн, Резонатор

  Байрон Питерс

  Байрон Питерс утверждает, что пишет медленно. Не из-за его буквальной скорости письма, а потому, что его письмо часто возникает в результате длительного совместного исследования или «мысленного эксперимента».«Многие писательские проекты, над которыми я работал, — это сотрудничество, которое иногда разворачивается на протяжении многих лет, — говорит Петерс, который работает в Ванкувере. Resonator (2016–17), состоящий из нескольких частей проект с Тайлером Кобурном, основан на анекдоте о том, что Никола Тесла чуть не разрушил частично построенное здание во время испытаний своей сейсмостойкой машины на Уолл-стрит. В ходе долгой переписки по электронной почте Питерс и Кобурн создали zip-файл, содержащий связанные изображения, песни, GIF-файлы и два текста: стихотворение, наложенное на схемы для высокоскоростного торгового компьютера, и небольшой рассказ.История, которая прошлым летом была выставлена ​​в виде стопки бесплатных плакатов в «Доме пыли д’Алисон Ноулз» в Дарлинг Литейном в Монреале, изображает рабочую комнату на фабрике, производящую резонансные частоты, которые заставляют рабочих терять сознание и видеть видения. Во время выставки zip-файл художников также был прикреплен к информационному бюллетеню галереи, что фактически привело к спаму их работ в рассылке музея. Resonator — это работа, которая сокращается и расширяется во многих отношениях: распаковка многолетнего диалога в zip-файл, распаковка вложения электронной почты, получение плаката в галерее, чтение короткого рассказа.Он циркулирует в виде полиморфного множественного числа, которым легко делиться и, следовательно, трудно подвергать цензуре.

  Анахита Джамали Рад, это карта , 2017.

  Анахита Джамали Рад

  Анахита Джамали Рад хочет разрушить капитализм, так почему же она запустила линию одежды? Страх близости — это гибрид издательского дела, одежды и паблик-арта. Это вновь поднимает центральный вопрос из ее сборника стихов «За любовь и автономию», от 2016 года: что значит добиться суверенитета в условиях позднего капитализма? В Fear of Intimacy аббревиатуры «STFU» и «FTP» находятся там, где логотип обычно размещается на паре спортивных носков.На футболке написано: «Ты мне не друг» — отказ раздуть доброжелательность, которой торгуют в социальных сетях. Если текст резок, а утверждения воспринимаются как грубые или возмущенные, это может быть связано с тем, что вы не причастны к отчуждению, которое нас обжигает, к противоречиям между политическими принципами и экономическим выживанием, а также к проявлению солидарности в каждом акте выражения. «Речь идет о том, чтобы ясно показать, что это капитализм, империализм, колониализм, превосходство белых, сексизм и т. Д., заставляйте нас чувствовать, так что давайте найдем друг друга и познакомимся, почувствуем себя немного лучше, чтобы мы действительно могли что-то с этим сделать », — объясняет Джамали Рад, который родился в Иране и сейчас живет в Монреале. Одежда дает владельцу возможность скрыть свое недовольство на виду, но также дает нам возможность замечать друг друга. «Если вы полностью не отключены от сети, вас никак нельзя не превратить в товар. И я на самом деле не из тех, кто находится вне сети. Мне нравится быть среди других людей », — говорит она. Как она пишет на первой странице For Love and Autonomy : «Я всегда обязательно есть мы.Джамали Рад так же красноречива, сколь и тактична в своем приглашении сочувствовать вместе — будь то стихи или милая футболка.

  Кейси Вэй, AK002 hazy-x.o. Virgo Ox , 2016. Кассета и тетрадь (с Pink Noise от Instant Coffee).

  Кейси Вэй

  Кейси Вэй — женщина эпохи Возрождения. Она играла в группах Late Spring и hazy, курировала арт-рок? серия концертов, сняла музыкальное видео для Destroyer в роли Карен Золо, управляла магазином Karaoke Music Video Maker Free Store, а также руководила лейблом музыки и печатной продукции Agony Klub.Но, как она сказала мне: «Все, что я делаю, исходит из того, что я пишу». Клуб Agony Klub назван в честь подпольного казино из романа Раймонда Чендлера. «K» — это встроенная ссылка на режиссера Райнера Вернера Фассбиндера, а в сокращенной форме AK также ссылается на документальный фильм Криса Маркера об Акире Куросаве. Этот набор личных вкусов в кино и литературе раскрывает конструкцию смысла, которая больше напоминает произведение искусства, чем поручение редактора или издателя. Как художник, Вэй пишет не для публикации, а для того, чтобы сформулировать, как и почему слова складываются из органических импульсов.В декабре 2017 года она опубликовала книгу размышлений о режиссере Ясуджиро Озу, Ozu’s Seasons , с Blank Check Press, которую она прочитала вместе с показом фильма Озу Floating Weeds в Spare Room в Ванкувере. «Когда я посмотрел свой первый фильм Одзу, он привел меня к идее« синтаксиса »его фильмов, этой фиксации на языке, структуре, грамматике чего-либо», — говорит Вэй. «Я не думаю о том, что делаю, в терминах« текстов ». Мы приписываем повествование всему, в нашей природе искать закономерности.”

  Этот пост адаптирован из тематической статьи «На основе текста», щедро поддержанной РБК в весеннем выпуске журнала Canadian Art. РБК страстно привержен поддержке молодых художников в Канаде и за рубежом и гордится партнерством с Canadian Art в этой серии Spotlight.

  Art.% 20text — definition — English

  Примеры предложений с «Art.% 20text», память переводов

  WikiMatrixНекоторые художники также работают с органическим вводом жестов, который затем модифицируется алгоритмом.MultiUnChang, делегат из Китая, позже заявил, что «цель [положения о моральных правах] заключалась не только в защите художников, но и в защите интересов всех». Заинтересованная общественность: предприниматели, мастера, строители, художники, дизайнеры интерьеров, рестораторы и т. Д. безработные, лица, участвующие в профессиональном проекте. Обычное сканирование с 20:00. В PARQUE DE ESPAÑA будут представлены видео, инсталляции и выступления разных авторов, а затем выступят музыканты из Росарио, Буэнос-Айреса и Эсловении.Завтра шоу электронной музыки будет проходить на берегу реки Парана в MACRO, где также будут прекрасные танцы под живую музыку артистов из Росарио, Мендосы, Буэнос-Айреса и из Канады и других стран. песни Дэвида Бустаманте и связанных исполнителей. Giga-frenGenl. Карлос Мануэль Сеспедес Художник: Неизвестен Дата: 30 октября 1869 г. Пагинация: том I, номер WikiMatrix Благодаря утонченности и развитию своих художественных навыков, приобретенных за годы работы литографом, Лейн смог успешно создавать морские картины высокого качества, а также Об этом свидетельствует то, что он был официально указан как «художник-маринист» в Бостонском альманахе 1840 года. Europarl8Однако, господин Шюссель, господин действующий председатель Совета, с художественной точки зрения ваше председательство было полным успехом. дать детям возможность познакомиться с современными произведениями искусства. WikiMatrix Одно из сожалений Понсель о подписании контракта с Columbia заключалось в том, что это лишило ее возможности записываться с Карузо, который был эксклюзивным художником Виктора. учитывая должность арт-директора визуального романа: Итару Хиноуэ и На-Га.WikiMatrix Термин «искусство присвоения» широко использовался в 1980-х среди художников, таких как Шерри Левин, которая рассматривала акт присвоения себя как тему в искусстве. Гига-френ Исследование художника возвращалось по завершении процесса отбора. регулярно приглашает только приглашенных лекторов и художников, но также сотрудничает с различными учреждениями, активными в культурной жизни Лейпцига. WikiMatrixВы можете спорить об отсутствии художественной ценности или вкуса, но суд не должен вмешиваться в эти вопросы. Художественная фотография WikiMatrix создается в первую очередь как выражение видения художника, но в качестве побочного продукта она также сыграла важную роль в достижении определенных целей. WikiMatrixThe Beresfords: семья художников. WikiMatrix Термин «конкретное искусство» был придуман голландским художником Тео ван Дусбург в 1930 году.OpenSubtitles2018.v3Он великий художник. WikiMatrixLopez выиграл американскую музыкальную премию как Любимый латиноамериканский артист в 2007 году.4A или 21.6) только в том случае, если это лицо представлено в главном источнике информации как автор каталога; сделайте дополнительную запись под заголовком для художника, если публикация содержит репродукции работ художника. Giga-fren Для художников дело, вероятно, более ясное. Обычное сканирование Пик популярности жанра мейнстрима пришелся на период с 2004 по 2007 год. любимая музыка городского латиноамериканца, хотя в основном она состоит из артистов, которые обычно принадлежат к тропическому жанру.UN-2Architects for Peace Inc. (API) — это независимый междисциплинарный форум проектировщиков, архитекторов, городских дизайнеров, ландшафтных архитекторов, инженеров, экологов и художников, работающих в сфере общественного достояния. на художников и признает их, рекламируя их и их работы, что никогда не перестает их удивлять.

  Показаны страницы 1. Найдено 221 предложения с фразой Artist% 20text.Найдено за 5 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки.Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

  Творческая сила букв и текста — Мы зарабатываем деньги, а не искусство

  «Слово — это искусство» художника, автора и директора Лондонского музея современного искусства (MOCA) Майкла Петри.

  На Amazon, Великобритании и США.

  Издательство Thames & Hudson описывает книгу: Эта книга представляет историю искусства, основанного на словах и книгах, и исследуя основные области, в которых слово доминировало в художественной практике, совершает увлекательный и богато иллюстрированный глобальный тур по разнообразному современному искусству. формы.

  Какую ценность может иметь текст в сфере изобразительного искусства? Чем такой текст отличается от стихов? Может ли поэтика быть визуальным искусством, или же текст в этом контексте предан царству уловок и крылатых фраз? Рассматривая работы широкого круга художников, включая Брюса Наумана, Жюльена Бретона, Джереми Деллера, Трейси Эмин, Дженни Хольцер, Ширин Нешат и многих других, The Word is Art исследует каждый из этих вопросов, решая, прежде всего, возраста слова стали важнее, чем когда-либо.


  Лука Росси, Если ты чего-то не понимаешь, поищи это на YouTube (фотомонтаж с деревянными буквами), 2017


  Кристофер Вул, Без названия, 2000

  То, как мы читаем, общаемся и используем слова или даже символы, развивается с каждой технологией. Изменения были особенно заметны с появлением цифровых технологий и нашей зависимости от смайлов, сокращений и других сокращений.

  Эта книга — прекрасное погружение в художественные стратегии, позволяющие заново открыть и заново изобрести магию слов и персонажей в 21 веке. Буквы настолько большие, что превращаются в монтажные работы. Настолько яркое, что они переформулируют свое окружение. Слова настолько физические и тревожные, что требуют повышенного внимания и медитации. Слова на дереве, слова, выгравированные на ламинатных панелях или проецируемые на фасады, или даже на луну. Слова, написанные от руки на стикерах, слова, напечатанные на плакатах, слова, которые становятся скульптурными, или слова, которые нарисованы и напоминают вам о разнице между просмотром произведения искусства и его чтением.

  Иногда слова полны юмора.Иногда они осуждают трагедию и несправедливость, как это показано в моей (неудивительно) любимой главе книги: «Социальный комментарий», в котором исследуется, как художники сочетают хорошее искусство с эффективным посланием, разоблачающим коррумпированную политику, дискриминацию, неэтичные методы работы или недостатки в работе. сам мир искусства.

  Другая глава, которую я нашел неизменно увлекательной, была посвящена «новым медиа» или тому, как QR-коды, роботы, приложения для знакомств и живые проекции используются для придания текстовой информации новых измерений.

  «Слово — это искусство» — развлекательный, стимулирующий, красивый, наполненный изображениями и идеями. Это был столь необходимый мне глоток свежего воздуха в этом месяце.

  Мне очень понравились многие работы, представленные в книге. Вот краткий список моих любимых:


  eL Seed, Perception, 2016

  eL Seed’s нарисовал «калли-граффити» на 50 зданиях в районе, где живут сборщики мусора Каира.


  Джейк и Динос Чепмен, зажигалка Zippo с гравировкой черепа, 2015 г.


  Жюльен Бретон, он же Kaalam, La beauté, 2015

  Kaalam использует длинную выдержку и никаких цифровых манипуляций для записи отрепетированных движений, которые переводятся на пленку в арабский почерк.


  Hubert Cherepok, Nigdy nie bedziesz polakiem (Ты никогда не будешь польским), 2008

  Бразилец Роджер Геррейро был одним из первых цветных игроков в Польше, и многие были недовольны скоростью, с которой он получил гражданство, чтобы играть за национальную команду. Футбольные фанаты в городах Польши развешивали транспаранты и кричали: «Роджер, ты никогда не будешь поляком!» на матчах, когда Геррейро был на поле. Черепок использовал красный и белый (польские национальные цвета) во многих работах в качестве комментария к смещению вправо в польском, европейском и американском языках.С. политика.


  Пилви Такала, Форум рабочих, 2015

  Workers ’Forum — это оживленная беседа с сообщениями, идея которой возникла из опыта Пилви Такала в качестве специалиста по микрозадачам в Соединенных Штатах, когда она работала в сервисе, где пользователи платят за то, чтобы им писала им мнимая девушка или парень.


  Thomson & Craighead, Hello World, 2014

  Светодиодная вывеска Hello World Thomson & Craighead отображает текущее население мира в режиме реального времени и обновляется в соответствии с данными статистических источников.Вертикальное отражение этого простого макровидения нашего мира превращает информацию в декоративный тотем.


  Lilian Lijn, moonmeme, 1992- по настоящее время

  Лунный мем Лилиан Лайн — дань уважения женскому принципу трансформации и обновления, который тысячелетиями считался священным в форме полной луны и ее повторяющегося цикла. В этой пока еще нереализованной работе на поверхность Луны проецируется единственное слово — достаточно большое, чтобы его можно было увидеть с Земли.Поскольку вся поверхность Луны раскрывается, в течение ее цикла «ОНА» возникает из пола, противоположного «ОН». Используя лунную поверхность в качестве живого экрана, художник также выражает обеспокоенность тем, что Луна однажды может быть использована для рекламы и пропаганды.


  Кэри Янг, Конечная скорость, 2010

  Луч света, который позволяет читать текст, движется по Вселенной со скоростью около 186 000 миль в секунду. Доктор Малькольм Фэйрбэрн, астрофизик из Королевского колледжа Лондона, подсчитал, что Земля, галерея, художник и все зрители движутся со скоростью 1. 404000 миль относительно Большого взрыва. Таким образом, свет является не просто частью установки, он позволяет работе существовать.


  Пол Кумбс, Flag of Dildosis, 2015

  Флаг ИГИЛ «стал мощным символом жестокости, страха и сексуального угнетения», — написал художник Пол Кумбс в газете Guardian. Замена арабского письма на фаллоимитаторы и анальные пробки было его способом осудить интерпретацию ислама организацией. «Если я хотел попытаться стимулировать диалог о нелепости этой идеологии, флаг был ключевым.”


  Масса Лему, Проходы для недокументированных, 2010-2012 гг.

  В течение двух лет Масса Лему держал картонные вывески на улицах Хьюстона, штат Техас. С небольшими грамматическими изменениями, орфографическими ошибками и вставками нечетных слов обычные выражения были преобразованы в неудобные фразы и бессмысленные, но семантически нагруженные поэтические высказывания.


  Зена эль-Халил, А’Салаам Алайкум: мир тебе, 2009

  Передний план инсталляции А’Салаам Алайкум: мир тебе отображает слово «Аллах» арабскими буквами: a 3.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.