Добро значення слова: ДОБРО – Академічний тлумачний словник української мови – добро — Словник української мови

Содержание

ДОБРО – Академічний тлумачний словник української мови

ДОБРО, а, сер.

1. Усе позитивне в житті людей, що відповідає їх інтересам, бажанням, мріям; благо; протилежне лихо, зло. Добра не жди, Не жди сподіваної волі — Вона заснула: цар Микола її приспав (Тарас Шевченко, II, 1953, 288); [Надія:] Сам ти злиднював, так хай хоч діти добра зазнають (Захар Мороз, П’єси, 1959, 253); — Немає добра без зла, — по-філософському підбив підсумок дід Кияшко (Юрій Збанацький, Єдина, 1959, 135);
//  Добра, корисна справа, вчинок і т. ін. Лагодився Чіпка громаді служити, — збирався добро робити (Панас Мирний, III, 1954, 273); І вже не віриться, що я бувала Недоброю і злою… У цю мить Здаюся я собі чистіш кристала… І хочеться лише добро творить (Любов Забашта, Квіт.., 1960, 34).
♦ Навчати добру [і розуму] кого — виховувати кого-небудь на основі законів справедливості. Доглядала ж [мати] Сама його, сама й навчала Добру і розуму (Тарас Шевченко, II, 1953, 319); Не буде добра з тебе (з мене, з нього і т. ін.) — нічого доброго, порядного не буде з кого-небудь. Ой, казали мені люде, що добра з тебе не буде (Номис, 1864, № 2907); Не доводити (довести) до добра — бути причиною неприємних наслідків. — Горілка до добра не доведе! (Марко Вовчок, VI, 1956, 262); — Ох, Марійко, не доведеш ти мене до добра, — Мірошниченко прикладав велику руку до чола (Михайло Стельмах, II, 1962, 25); Не ждати добра — не надіятися, що хто-небудь зробить щось добре, корисне. — Шкода! не ждати вже нам тепер добра з нашого отамана, — казав Лушня (Панас Мирний, II, 1954, 254); Не з (від) добра — через важкі умови, обставини. Микола промовив: — Та еге ж! Не з добра стали бурлакувать… (Нечуй-Левицький, II, 1956, 205); Не перед добром — що-небудь пророкує якусь небезпеку, загрожує неприємностями. На Христю — як насіло: не було того двору, з якого вона, вийшовши, не кривила хазяїв, не сміялася з подруг.. — Це тобі, Христе, не перед добром. Щось тобі буде таке, — казали дівчата (Панас Мирний, III, 1954, 42); У (в) добрі,

із сл. жити, рости і т. ін. — у сприятливих матеріальних умовах. Пані Тереза жила в теплі та в добрі, ходила, в шовках, як пава (Степан Чорнобривець, Визволена земля, 1959, 36); Щоб йому (їй, їм) добра не було!; Бодай (хай) йому (їй, їм) добра не було (не буде)! — уживається як лайка при вираженні великого незадоволення з приводу чого-небудь. — Рушника і черевики потяг, щоб йому добра не було! Командири помітили, що за старою чотири червоноармійці вели вже й злодія (Олександр Довженко, I, 1958, 192); — Все перевів, все попсував, бодай йому добра не було, дияволу (Юрій Збанацький, Єдина, 1959, 13).

2. у знач. присудк. сл., розм. Про задоволення, яке хто-небудь відчуває від певного становища, певних обставин і т. ін. Добро, у кого є господа, А в тій господі є сестра Чи мати добрая (Тарас Шевченко, II, 1953, 76); — Думаєш, сину, там добро? Думаєш, туди люди йдуть щастя шукати? Ідуть, як уже край прийде.. А в тебе ж є робота (Андрій Головко, II, 1957, 422).

3. Сукупність належних кому-небудь речей, предметів, цінностей і т. ін.; майно. Сини, не змагаючись, спокійно поділились батьківським добром (Нечуй-Левицький, III, 1956, 12); А корабель був повний добра. Було там і золото, й грезет.., а найбільше — бранок для султанського гарему (Петро Панч, Гомон. Україна, 1954, 20); Вверх по Дунаю поспішно відпливали кораблі, навантажені державним добром (Олесь Гончар, III, 1959, 225);  * Образно. Йому, сердешному, й не снилось.., Що з дому цар його украв Не золото, не серебро, А лучшеє його добро, Його Вірсавію — украв (Тарас Шевченко, II, 1953, 71).

4. ірон. Про щось погане, недоброякісне, незначне і т. ін. — Ото каша! — промовив Микола. — І в Вербівці бідував, а такого добра не їв (Нечуй-Левицький, II, 1956, 208); — Посватав! узяв добро! — шипіла вона з кривим усміхом. —.. Хіба ніхто не знає, що вона й хліба спекти не годна (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 30).

5. у знач. присл. добром, розм., рідко. Без сперечань, за згодою; по-доброму. — Йди, кажу, добром… Може, з тебе ще що буде… (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 445); То хлопці-пастухи й вирішили виручити товариша [відібрати в Корнюхи картуза]. Добром не оддає.., вирішили силою (Андрій Головко, II, 1957, 243).

Значение слова ДОБРО. Что такое ДОБРО?

ДО́БРО, нареч. Ласково, приветливо. Елисеев остановился, очень добро посмотрел вверх и улыбнулся. Емельянова, Взятие Познани.

ДОБРО́1, -а́, ср.

1. Все положительное, хорошее; противоп. зло. Меж ими все рождало споры И к размышлению влекло: Племен минувших договоры, Плоды наук, добро и зло. Пушкин, Евгений Онегин. Добро торжествует у него над злом, слабый всегда побеждает сильного, мудрый глупого. Чехов, Скучная история. || То, что хорошо, полезно, приятно; удача, успех. Нет худа без добра. Пословица. — Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург. Пушкин, Капитанская дочка.

Не добром кончится это дело. Куприн, Лесная глушь.

2. Хорошее, доброе дело; поступок, приносящий пользу. Помнить добро.Сердце у него доброе и любящее, но из всего видно, что добро он всегда будет делать не столько по влечению сердца, сколько потому, что надо делать добро. Добролюбов, Когда же придет настоящий день? Старик честен, внимателен к мужику, не только наживает, но и добро делает, помогает и т. д. Гл. Успенский, Очерки переходного времени.

3. собир. Разг. Имущество, вещи, пожитки. Все было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить. Добро наше все было уложено в старую комендантскую повозку. Пушкин, Капитанская дочка.

Везде по улицам грудами валялось вытащенное из домов добро. Мамин-Сибиряк, Хлеб. Стада тучнели, И закрома ломились от добра. Кедрин, Колокол. || (с мест.: „такое“, „это“). Ирон. О чем.-л. негодном, мало нужном. [Никита:] Ну, этого добра [табаку] у нас — нет; барин уж с полгода, как перестал курить. Писемский, Ипохондрик.

Поминать добром см. поминать.
Не к добру — 1) о чем-л., что может грозить неприятными последствиями; 2) ( устар.) предвещает дурное.

ДОБРО́2

.

1. безл. в знач. сказ. Разг. Хорошо. Подрядчик запрягал лошадь. Затягивая супонь, он повернул к плотникам покрасневшее от напряжения лицо и одобрительно сказал: — Явились, артельщики? Ну и добро! Вс. Иванов, Партизаны.

2. в знач. утвердительной частицы. Устар. и прост. Ладно, хорошо; так, пусть будет так. — Добро, — сказал он ей после некоторого молчания, — жди себе кого хочешь в избавители, а покамест сиди в этой комнате. Пушкин, Дубровский. [Чацкий:] Я досказал. [Фамусов:] Добро, заткнул я уши. Грибоедов, Горе от ума. — Добро, — сказал князь, когда выслушал он Улики царьградского мниха, — Тобою, отец, я теперь убежден.

А. К. Толстой, Песня о походе Владимира на Корсунь.

3. (в сочетании с частицей „бы“) в знач. условного союза. Разг. Употребляется при противопоставлении и соответствует по значению словам: если бы еще, пусть бы. — Какой осел! Добро бы было в гору Или в ночную пору, — А то и под гору, и днем! И. Крылов, Обоз. — И добро бы жару, горячности, любви не было — есть, братец, есть все это! Салтыков-Щедрин, Губернские очерки. Добро бы я был ни на что не умелый. Добро бы какой незадачливый я. Но слава моя до Москвы долетела. И всюду работа известна моя. Твардовский, Соперники.

Добро пожаловать — вежливое приглашение.
[Ихарев:] Добро пожаловать, господа, карты на столе.
Гоголь, Игроки. Старик задержал руку гостя в своей широкой руке и громко сказал: — Добро пожаловать, Петр Иванович! Саянов, Небо и земля.
Дать (или получить) добро на что ( спец.) — дать, получить разрешение, согласие. В 16 часов 22 сентября из штаба форта мы получили «добро» на выход в море. Колышкин, В глубинах полярных морей.

ДОБРО́3, -а́, ср. Устарелое название буквы „д“.

Значение слова «добро» в 11 словарях

ср. веществственно, все доброе ср. имущество или достаток, стяжание, добришко, особ. движимость. Все добро или доброе мое пропало. У них пропасть добра по сундукам. Всякое добро прах.

В духовн. знач. благо, что честно и полезно, все чего требует от нас долг человека, гражданина, семьянина; противоположно худу и злу. Добро делай, никого не бойся. От добра худа не бывает. За добро злом не платят.

Название буквы Д.

Нареч. хорошо, ладно. Приходи же. Добро, приду.

Ладно, кстати, впору. Аль ужь добро идти? пора.

Твер. ненужно, непочто. Мне туда ехать добро, не надо.

Угроза: ужо, воть я тебя. Добро, попадешься ты мне!

С частицей бы, если бы, когда б, пусть бы. Добро бы путный был, а то шатун. Сладить с кем добром, без ссоры, кары, мирно. С ним добром (по добру) не разделаешься. Убирайся по добру, по здорову. Добро пожаловать! Добро, собьем ведро: обручи под лавку, клепки в печь. так и не будет течь. С добром жить хорошо. В добре жить хорошо. Час в добре пробудешь, все горе забудешь. Кто живет в добре, тот ходит в серебре. Хоть в орде, да в добре (лишь бы в добре). Было добро, миновалося: будет добро, того ждать долго. Было добро, да давно; а будет вперед, да горе берет. Было добро, да давно; ждать добра, да долго. За хлебом все добро. На хлебе, на соли, да на добром слове (благодарим)! Много пить, добру не быть. На добро нет, а на вино везде дают. За добро не жди добра. Забудь ты мое добро. да не делай мне худа. Добра не смыслишь, так худа не делай. Добро добро покрывает. Кто добро творит, тому Бог отплатит. За добро Бог плательщик. Спи добро, посыпай добром, жни добро, оделяй добром. Кинь добро назад, очутится напереди. Лихо помнится, а добро впк не забудется. Добра не висят худом. За добро добром и платят (приб. а за худо худом). Бедного обижать, себе добра не желать (или: гибели искать). Худо тому, кто добра не делает никому. Добрый человек в добре проживет век. Всяк в своем добре волен. В своем добре, да воли нет! На чужое добро и глаза разгораются. Твоим же добром. да тебе же челом. Где свое добро ни нашел, там его и взял. Зарылся в добре. Всяк хлопочет, себе добра хочет. Старость с добром не приходит. Много желать (затевать), добра не видать. Добро не лихо: бродит в мире тихо. От корма коиа не рыщут, от добра добра не ищут. От добра худа (или добра) не ищут. Молодость рыщет, от добра добра ищет. Захочешь добра, посыпь (поспи) серебра. За худом пойдешь, не добро найдешь. В ком добра нет. в том и правды мало. Пришел в городок разбойник с ножом, с огнем: жильцов он не режет, изб не жжет, а добро берет? подрезка меду. Хоть лопни брюшко, да не останься добрецо! Добре, нареч. великорусск. очень, весьма, больно, сильно, крепко. Добре стар. Добре много. Добре ты умен. Матушка добре дюжа умирая, тамб. очень больна, хворает.

В Сиб. особ. с част. бы, хорошо бы, ладно бы, рад бы. Добре бы в рай. да грехи не пущают. Добро бы овец водить, да волки давят.

То же что добре нареч. малорос. кур. орл. калужск. тамб. хорошо, ладно

церк. добре, добро, хорошо, ладно, по добру, по правде, путем, порядком;

совсем, вовсе, до корня. Бредет Татьяна недобре пьяна. Добро пожаловать, а сам за шапку! Все ли по добру, по здорову? Добро, везде свой глаз. Не скажу я ни добра, ни худа. При солнце тепло, а при матери добро. Доброму везде (всегда, всюду) добро. Добро добро, а ноги кривы (а голова набекрень). Добрый, о вещи, добротный, доброкачественный, хороший, статный, видный, полномерный; о скоте, полный, дородный; о человеке, дельный, сведущий, умеющий, усердный, исправный; добро любящий, добро творящий, склонный к добру, ко благу: мягкосердый. жалостливый, притом иногда слабый умом и волей. Это доброе суконце. Лошадь добра. Добрая мера верхом. Это добрый кузнец. От добра древа добрый плод. Он добрый служака. Помяни меня добром, по добру, не лихом. В высшем знач. добр один Господь, благ, милосерд без меры; доброта эта приемлется каждым, по мере стремления его к добру. На это была добрая воля его, свободная воля, желание. Ждать добрый час, полный, с походцем. В добрый час! пожелание начинающему что. В добрый час молвить, в худой промолчать, оговорка от сглаза. Добрый человек, хвала двусмысленная: не видно, есть ли воля и ум. От добрых людей мир погибнет, от потворщиков. И надолба добрый человек. На свете не без добрых людей. Добрая слава дороже богатства. Доброе дело само себя хвалит. Хоть и не поп, да обычьем добр. Доброе дело и в воде не тает (не тонет). Доброму везде добро. Первый поклон Богу, второй хозяину с хозяйкой, третий всем добрым людям. Добрый привет и кошке, люб. На добром слове. кому не спасибо? Лихое лихому, а доброе доброму. Всем подноси, никого не обноси: доброму для добра, худому для худа. Для доброго довольно, а для худого и того жаль. Худой муж умрет, добрая жена по дворам пойдет. Не нашли Бог ворога, а добрые люди найдутся, ирония. Научат добрые люди решетом воду носить. На добрый привет добрый и ответ. Чтоб вам дал Господь, всякое доброе так лилось! как вылитое наземь вино. Доброе дело на век (на два века: на этот и на тот). Добра соль, а переложишь, рот воротит. Бывает добрая овца и от беспутного отца. За добра ума (до греха) убирайся. Пришли с добрым (за добрым) делом, сватать. Люб, так сват, а не люб, так добрый человек, говор. сват, высказав дело свое. Сват, не сват, а добрый человек, слова отца невесты, впускающего жениха с поездом. Для щей люди женятся, а от добрых жен постригаются. Немец хоть и добр человек, а все лучше повесить. Добрить кого, что, удобрять, утучнять, улучшать; одобрять, хорошо отзываться; задабривать, угождать, прислуживаться; нежить, холить, содержать в добре. Масло кашу добрит. Его добрят соседи, смирен, говорят. Теща зятька пирогами добрила. Добрить кому, желать и делать добро; потворствовать, кривить душой в чью поользу. -ся, возвр. и страдат. по смыслу речи. Добритель м. -ница ж. кто добрит что, кого или кому. Добреть, плотнеть, толстеть, тучнеть, жиреть. Жить да молодеть, добреть да богатеть! заздравный привет.

Становиться добрее, милостивие, укрощая и исправляя себя.

Добровать, жить в добре, в обилии, покое, холе и довольстве. Добруй, поколе добруется, безлично. Добрует он, да не сдобровать ему. будет худо. Доброта, добрина ж. прочность, достоинство вещи; качество выработки, отделки, качество самого припаса.

Арх. животы, добро или имущество. У него всякой доброты много.

Доброта, добродушие, доброжелательство, наклонность к добру, как качество человека. Доброта без разума пуста. Не ищи красоты, ищи доброты (досужества). Добрость ж. изредка употреб. вм. доброта и доброта. Добротный, пск. добристый, хорошей доброты, крепкий, прочный, плотный, ценный. Добротное серебро. Это сукно подобротнее того. Добротность ж. качество добротного, прочность или достоинство. Добряк м. добрячка ж. добрыш, добрыня м. добруша об. добрый человек; прямой и простоватый, нехитростный, нескрытный и доброжелательный. Добрыня обратилось в имя сказочного богатыря. Добрава, добруха ж. симб. твер. лихорадка, лихоманка; чтобы не гневить иродовой сестрицы, называют ее так те, которым кажется мало честить ее дядюхной, кумахой (кумой), теткой, соседкой и пр. Добряш м. благодетель, оделивший добром, сделавший кому добро. Добрятина об. шуточн. добряк и добро, имущество. Добровище ср. пепелище, пожарище, остатки и признаки погибшего добра, имущества; затонувшее судно, побитый градом хлеб и пр. Добробеседный, -дливый, речистый и скромный, приятный в беседе. добровольный, произвольный, соизвольный, сделанный кем по своей воле, непринужденный, невынужденный, неизнудный; по свободе своей. Приказано сделать добровольное пожертвование, требование полиции. Добровольник, доброволец м. охотник в рекруты по найму, наймист.

Доброволец смол. беглец, бродяга. Доброволить, делать что по своей воле, давать на что вольное согласие. Добровольначать, вольничать, своевольничать. Добровоние ср. добровонный, благовоние, благовонный. Доброветный, приветливый, доброжелательный. Доброгласие, благогласие, благозвучие: чистота и приятность голоса, напева или музыки. Доброгласный, благозвучный. Доброденствие, доброденство, благоденствие, красная жизнь. Доброденствовать, благоденствовать. Добродий по сев. произн. (маларос. добродий) благодетель, благотворитель. Добродий мой умер, остался злодей окаянный, вологод.-уст. Добродумный, добродумчивый прилаг. добродум м. добродумка ж. добромысливый, добромысл, кто помышляет о благе, о добре, у кого добрые помыслы. Добродушие ср. добросердие, добросердечие, душевное расположение к добру; доброжелательство, готовность сочувствовать, жалостливость, мягкосердие. Добродушный, человек этих свойств; иногда о кротком животном. Добродева ж. непорочная девица. Доброделать церк. добрить, удобрять или улучшать. Ралом слова доброделая оледеневшие сердца и пр. Доброделие, добрые и полезные дела, на общую пользу. Доброе дело, в просторечии, сватанье. Добродетель ж. доблесть, всякое похвальное качество души, деятельное стремление к добру, к избежанию зла; отвлеченно: добро, доблесть, противопол. зло, лихо, худо, порок. Помню добродетель твою, говорит народ, вм. благодеяние, благотворение. Не хвались родительми, хвались добродетельми. Добродетельный, добродетели свойственный, с нею согласный. Добродетельство ср. деланье добра, благотворение, добротворство. Добродетельствовать, делать добро, благотворить, благодетельствовать. Добродеяние ср. добродетельная жизнь и дела; благотворение, благодеягние, или собств. добродейство ср. доброжелательство, покровительство. Добродеять, делать добро: он мне добродеет, доорожелательствует, покровительствует, благодетельствует. Добродей м. добродейка ж. добродетельный человек, по добру живущий. Благодетель, благотворитель, покровитель. Два ангела добродейных, дух. песня, ангелы покровители. Добродышка ж. здоровая, незапаленная лошадь.

Доброжелатель м. -ница ж. желающий кому добра, доброхот, добродей, благожелатель. Доброжелательный, доброхотный, благонамеренный. Доброжелательность ж. свойство доброжелательного, о человеке и о деле. Доброжелательство ср. состояние, чувство доброжелательного человека, доброхотство, благонамеренность, благость или благота. Доброжелательствовать кому, желать добра, блага. Доброжизненный, доброй, добродетельной жизни. Доброжилая изба, не ветхая, удобная для житья. Доброзвучие ср. благозвучие, доброгласие; стройность, согласность звуков. Доброзвучный, доброзвучность ж. благозвучие, благозвучность. Доброзрачие ср. доброзрачность церк. красота, благобразие, благовидность. Доброзрачный, благовидный, красивый зраком, лицом; пригожий. Доброкачественный, добрых свойств или качеств, о лошади, без пороков; о пище, непорченая, недурная. Доброкачественность ж. свойство это. Доброконный, у кого добрый, надежный конь или кони; говор. о конниках, вершниках и конных войсках, противопол. худоконный; также о конском заводе. Доброконность ж. состояние, свойство доброконного. Уральцы известны доброконностью своею. Доброласковый, доброласковость, ласковый, ласковость в большей степени. Доброличие ср. доброзрачность, красота лица, пригожество. Доброличный, доброликий, красивый лицом, пригожий. Добролучный церк. блистающий светлыми лучами.

Добролучный, вооруженный хорошим, надежным луком. Добролюбие ср. двусмысленно, по знач. слова добро; суетность, любостяжание, любовь к добру наживному;

любовь к добру духовному или склонность к добродетели. Добролюбивый прилаг. добролюб, добролюбец м. добролюбка, добролюбица ж. любящий добро, в знач. добродетели, духовного блага. Добромирный, кроткий, миролюбивый, миролюбный. Добромольная мука, хорошо смолотая, добромолка ж. Добромужественный, разумно стойкий, весьма храбрый. Добромученик м. -ница ж. стойкий мученик за добро, за веру. Добромыслие ср. благомыслие, благопамеренные, добрые помыслы. Добромысленный, благомыслящий. Добромысл м. благомыслящий человек. Добромерный, полномерный, без обмера, без недомера. Добронравие ср. благонравие или доброе поведение; мягкость нрава, кротость. Добронравный, скромный, кроткий, послушный. Добропамятный, добропамятливый, у кого хорошая, острая память. Добропечный, заботливый, усердный. Доброплодие ср. плодовитость доброго, принесение чем добрых плодов. Доброплодный, приносящий добрые плоды. Добропобедный, победоносный за правое, святое дело, добропобедник. Добропорядочный, о человеке и поведении его, похвальный, одобрительный. Добропослушный, весьма послушный. Добропесенный, добропеснивый, сладкопесенный, сочиняющий либо поющий приятные песни. Доброрадный, доброхотный, доброжелательный, о добре радеющий, доброрад м. Доброрадство, радение о добре, противопол. злорадство (немецк. Schadenfreuede). Доброрассудный, рассудительный, рассужий. Доброразумный, у кого основательный разум. Доброрасленый, с хорошими отраслями. Добророслый, хорошего роста, высокий. Доброродный церк. красивый, взрачный, изящный. Доброречие, доброречивость ж. чистое произношенье, внятный говор. Доброречивый, чисторечивый, одаренный ясным говором. Добросват м. сват по мыслям, которому не отказывают. Добросельное место, удобное для поселения. Добросердие, добросердечие ср. добросердечность ж. добродушие, мягкость нрава, наклонность по доброй воле ко благу, добру. Добросердый, добросердечный, добродушный человек. Добросердствоаать кому, доброрадствовать, доброжелательствовать. Добросиянный церк. обильно блестящий, сияющий. Добросиятельный, называли мужики князя, барина своего. Доброскрытка? растение Eucryphiа. Доброславие ср. добрая слава; доброславный, славный, славимый по добру. Добрословесие или добрословие ср. назидательные речи; похвала, лесть. Добрословить кого, говорить о ком добро, хвалить, противопол. злословить. Доброснастный, хорошо оснащенный, снаряженный; доброснарядный. Доброснедный, добросъедомый, годный в пищу, или хороший, вкусный.

Добросовестие ср. добросовестность ж. добрая совесть, праводушие, честность, правдивость, строгая богобоязненость в поступках. Добросовестный, правдивый, праводушный, честный.

В виде сущ. род старшины, избираемого крестьянами для разбора споров. Добросоветие ср. разумные, добрые советы. Добросоветный, доброжелательный, благонамеренный, о совете, наставлении и пр. Доброствольный, о ружье, с хорошим стволом; о лесе: рослый и чистый, не суковатый, голенастый, голоменистый. Добротворение, добротворство ср. добротворность ж. благотворение и благотворность. Добротворивый, добротворный, благотворный, благоетельный, о деле; добротворительный, то же, о лице. Добротворительность, свойство это. Добротворитель м. -ница ж. добродей, благотворитель, доброотворец, добротворка. Добротворчивый, склонный к добротворению, одаренный добротворчивостью, как свойством. Доброточная река, обильная и полезная. Доброугодная пора, удобная, способная к чему. Доброумый, доброумный прилаг. доброум м. доброумка ж. кто не пускается в дурную жизнь, в безрассудные предприятия, а живет скромно и разумно, добрый и рассудительный человек. Доброумиться, принимать разумные, дельные советы и следовать им; противопол. худоумиться.

Арх. быть в добром расположении духа, быть веселу, не хандрить и не брюзжать. Доброхвальный, достохвальный, достославный. Доброхвалебная песнь, достойно прославляющая. Доброход м. каз. рысистый конь. Доброхотный прилаг. доброхот м. доброхотка ж. доброжелательный, доброжелатель, радетель, радушник, что ныне благосклонный; встарь, в предисловиях обращались к доброхотному читателю. Доброхотом приветливо зовут гостеприимного человека, также всякого встречного, спрашивая его о чем, а в костр. честят так икону, образ, как покровителя. Подать доброхотно, по своей воле, желанию, без нуды. Доброхотна дателя любит Бог. С доброхотом всякому в охоту. Была бы охота, найдем доброхота. Доброхотство, доброжелательство, радушие. Припомню я тебе доброхотство твое, т. е. зло. Доброхотствовать кому, доброжелательствовать, покровительствовать; чему, усердствовать, радушно способствовать. Доброхотиться пск. быть гостеприимным, хлебосольным. Доброхрабрый, весьма храбрый, добромужественный. Доброчадие, доброчадство ср. благословенное размножение семьи, чадородие. Доброчестивый, благочестивый, искренне богочтительный. Доброчестный, почтенный, заслуженный, уважаемый, честной жизни. Доброезжий конь, привычный и надежный в езде; хорошо приезженный и крепкий. Доброездок м. доброезженка ж. то же. Добрывечер и добрыдень южн. и зап. общее приветствие, добрый вечер, день. Добрыдни мн. смол. добро, имущество, скарб, особ. женские пожитки, одежда, наряды и пр.

В вологодск. добрыдни противополагаются злыдням, означая добрые дни, красное или благополучное житье, достаток, довольство. Добрыдничать, здороваться, пожелать кому доброго дня.

Жить в красне, в обилии, в достатке; благоденствовать.

Добро — Википедия

Добро — общее понятие морального сознания, категория этики, характеризующая положительные нравственные ценности

[1].

Изначально было противоположно понятию худа (то есть означало результат действия блага, в противовес результату действия зла), а в более позднее время стало употребляться как антоним понятия зла, означая намеренное, бескорыстное и искреннее стремление к осуществлению блага, полезного деяния, например, помощи ближнему, а также незнакомому человеку или животному и растительному миру. В житейском смысле этот термин относится ко всему, что вызывает у людей положительную оценку, либо ассоциируется со счастьем, радостью, любовью тех или иных людей, то есть становится близким релевантному понятию «хорошо».

Добро как намерение может осуществляться только свободной волей. Удача, выигрышное стечение обстоятельств не являются добром. В отличие от зла, добро не выражается простой волей к добру, поскольку такая воля может быть корыстной, а значит нейтральной по отношению к нравственности. Настоящее добро должно быть бескорыстным.

Добро и зло — антонимичные понятия и, таким образом, отрицают друг друга. В европейской традиции добро обычно ассоциируют со светом, светлым, белым. Зло — с тьмой, тёмным, чёрным. Согласно догматам некоторых религий добро со злом рассматриваются как автономные силы, ведущие извечную борьбу за право властвовать в мире. Подобная система взглядов в теологии называется дуализмом.

Понятие добра в культуре[править | править код]

В русской культуре слово «добро» изначально означает материальное имущество. «Добрый человек» — богатый человек. Полный человек, который смог набрать вес благодаря тому, что мог позволить себе покупать продукты, называется «добрым», «раздобревшим» (располневшим). «Доброта» — это черта характера, которая позволяет человеку делиться своим добром, имуществом. С приходом христианства слово приобрело другие значения, в том числе не имеющие никакого отношения к материальным благам.

Одна из расхожих фраз, касающихся добра: «Добро должно быть с кулаками». Фраза приписывается М. Светлову, который сообщил её нескольким поэтам с просьбой написать стихотворение, начинающееся на эту строчку[2]. Самое известное стихотворение написал Станислав Куняев:

Добро должно быть с кулаками
Добро суровым быть должно,
Чтобы летела шерсть клоками
Со всех, кто лезет на добро…

Другим примером является фраза «победа сил добра над силами разума», отражающая скепсис по отношению к христианской оценке добра.

Добро является критерием оценивания, абстракцией. Под добром мы понимаем стремления человека, его культуру. Культура и понятия добра и зла тесно связаны. Если культура — «возделывание» — а сейчас мы понимаем под этим богатство результатов человеческого труда и развития, то одно из направлений этого развития — добро, другое — зло.

Основной культурный конфликт в понимании добра состоит в том, что одни верят или полагают, что Бог сам освободит полностью и навсегда человека от страданий и зла, если тот будет терпеливо и смиренно служить ему верой и правдой, и следовательно добру чужда агрессия. Другие верят или полагают, что либо Бога вообще не существует и поэтому необходимо самому бороться со злом и следовательно добро — не только воля к созиданию блага, но и также агрессивная воля к уничтожению вреда и зла, либо что Бог сам призывает человека к битве со злом.

Добро и зло[править | править код]

Добро и зло — дихотомия в философии, этике и религии нормативно-оценочных категорий, относящихся к социальным явлениям, действиям и мотивам людей, и означающих в обобщённой форме, с одной стороны, должное и нравственно-положительное, а с противоположной — нравственно-отрицательное и осуждаемое[3][4].

Добро в буддизме[править | править код]

В буддизме нет привычного европейцам антагонизма «Добро — Зло». Высшее «зло» для буддиста — Сансара, цепочка перевоплощений богов, людей, животных… (в безначально существующей Сансаре есть шесть видов существ — боги, асуры, люди, животные, преты и обитатели нараки). Какой бы праведной ни была жизнь, она всё равно так или иначе складывается из страданий (собственных или причиняемых), вызываемых желаниями. Например, желание есть становится причиной страдания животных, рыб, птиц, мясо которых употребляется в пищу. Преодоление же страданий возможно посредством освобождения от желаний. Таким образом, человеческие желания (а также желания богов, животных) можно назвать злом для буддиста.

В писаниях о жизни Будды Гаутамы есть упоминание о персонифицированном зле — демон Мара, который назван «духом Любви и Смерти». В принципе, в Маре воплощены все земные желания.

Добро в даосизме[править | править код]

Согласно концепции даосизма, нет абсолютного добра и абсолютного зла, нет абсолютной истины и абсолютной лжи — все понятия и ценности относительны. Анализ же бесплоден по причине своей бесконечности.

Из учения о инь и ян следует идея о том, что добро и зло равны и равнозависимы. А значит, добро есть естественное состояние мира, как, впрочем, и зло. Даос, стремящийся к добру, вызывает к жизни зло. Главной добродетелью считается воздержание; это есть начало нравственного совершенствования.

Добро в индуизме[править | править код]

В индуизме за умение отличать Добро от зла ведает сердечная чакра Анахата. С точки зрения индуизма, величина развития этой чакры (относительно остальных чакр) определяет ту крайнюю планку, которая разделят добро и зло. При слаборазвитой чакре в поступках человека присутствует меньше доброты («Радуйся, что не убил, а только ограбил»). При чрезмерно развитой чакре изо всякого действия и ситуации человек стремится извлечь и принести в мир больше доброты («Если бьют по правой щеке, надо подставить левую»).

Обе крайности в индуизме не одобряются, но могут одобряться в других религиях.

Когда чакра внезапно закрывается (например, при потере близкого человека или предательстве, когда чувствуется постоянный холод в солнечном сплетении), то человека посещают мысли о самоубийстве. Тогда для открытия чакры вновь надо найти способ как сделать кому-нибудь добро. Если это невозможно, то человек отказывается от пищи, через несколько дней наступает истощение, и организм человека (сопротивляясь его чувствам) активизирует чакру выживания — Муладхару

Добро в исламе[править | править код]

Согласно исламской традиции добро это внутреннее качество человека, которое порождается с самого рождения (сущности), а зло является последствием его же грехов, то есть зло исходит от него самого же, а не от Аллаха. Доказательством этого можно привести аяты Корана: «всё хорошее, что постигает тебя, приходит от Аллаха. А все плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого» (4:79).

Добро в конфуцианстве[править | править код]

Конфуций считал, что добром является то, что человек сам для себя считает добром

Не делай другому того, чего себе не пожелаешь

Совершенствование же субъективного понимания добра, приближение его к коллективному, Конфуций отдаёт на откуп социальным взаимоотношениям через соответствующие воздаяния.

Некто спросил: «Правильно ли говорят, что за зло нужно платить добром?» Учитель сказал: «А чем же тогда платить за добро? За зло надо платить по справедливости, а за добро — добром».

В конфуцианстве чаще затрагивается не вопрос добра и зла, а качества «благородного мужа»

Добро в христианстве[править | править код]

Добро — действия, приносящие счастье и не причиняющие никому вреда, ущерба, боли, страданий. В христианстве самым главным представителем и источником добра считается Бог. Объективным критерием добра (также как и блага) является соответствие его воле Бога. Состояние или чувство, из которого творится добро — это любовь. Совершенная любовь свойственна только Богу. А, значит, и совершенное добро, без малейшей примеси зла, может творить только Он или существа, выполняющие Его волю.

Христианство рассматривает зло не как самостоятельную сущность, но как умаление добра.

В трактате «Оправдание добра» русский христианский философ конца XIX века Владимир Соловьев определял добро как «действительный нравственный порядок, выражающий безусловно должное и безусловно желательное отношение каждого ко всему и всего к каждому» и отождествлял его с Царством Божиим[5].

Евангельское добро[править | править код]

В Евангелии добро — это прежде всего дела милосердия. Различают дела милости телесной: накормить голодного, напоить жаждущего, принять странника, одеть нагого, посетить больного или заключенного (Мф. 25:35-36). А также милости духовной: обратить грешника от его ложного пути (спасти душу) (Иак. 5:20).

Также в христианстве утверждается, что никакое, даже самое малейшее добро, в конечном итоге не останется без награды от Бога[6].

это… Определения понятия для сочинения.

Что такое добро? Определение и значение слова.

ДОБРО — это всё положительное, хорошее, доброе дело, поступок, приносящий пользу. ДОБРО противоположно злу.

ДОБРО — это положительное моральное состояние и оценка поведения (поступка) человека или общества.

В него вкладывается сугубо человеческий и социальный смысл. Добро — это всё то, что идёт на пользу сохранения рода человеческого, на воспроизводство установившегося и проверенного многовековой практикой образа социальной жизни. Это добро может осознаваться.

О понятии «ДОБРО» 

В известном детском стихотворении Владимира Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?» расклад хорошего и плохого довольно ясен. Солнечная погода — хорошо, а ненастье — плохо, быть отважным — хорошо, а трусливым — плохо, нужно помогать слабым и противостоять опасности. Для малышей подобного объяснения вполне достаточно.

Согласно опросам, проведённым среди людей, которые по возрасту уже давно читают другие стихи, добро понимается ими по-разному. Вот наиболее типичные ответы: добро — это поступки, совершённые от чистого сердца; во имя высших идеалов; ради блага других людей; правильные с точки зрения окружающих; заключающие в себе максимальную пользу и минимальный вред; добро — бескорыстная помощь.

В самом общем смысле добро и зло — устойчивые представления человека (группы, сообщества, общества) о чём- то в соответствии с неким стандартом. В качестве такового могут выступать потребности, интересы, намерения,цели, идеал (как выражение высшей степени ценного или наилучшего, как выражение совершенства).

Так, одно слово «добро» обозначает и материальные блага, и моральное благо. И эта многозначность требует уточнения, прояснения. Особенно когда речь идёт о моральном (этическом)значении слова: необходимо осознавать, какой смысл вкладывает человек в понятие «добро».

Добро в этике

ДОБРО — одно из наиболее общих понятий морального сознания и одна из важнейших категорий этики. Вместе с противоположным понятием «зло» они отражают в своем содержании моральные ценности того или иного общества. В широком смысле слова «добро» и «зло» обозначают положительные и отрицательные ценности вообще. Они являются качественной оценкой тех отношений, которые складываются в обществе между людьми. 

Первоначально представления о добре и зле складывались по мере освоения людьми предметов и явлений объективной действительности. То, что удовлетворяло потребности людей, помогало им выжить и сохранить свой род, оценива

Добро — Значение слова

Добр’о, — а, средний род
1. Нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу; добрый поступок. Желать добра кому-нибудь Не к добру (предвещает дурное; разговорн.). Сделать много добра людям. Поминать добром (вспоминать с благодарностью, с хорошим чувством). Не делай добра, не увидишь зла (пословица). Добро должно быть с кулаками (афоризм).
2. Имущество, вещи (разговорн.). Чужое добро Накопить добра.
3. О ком-чём-нибудь плохом, негодном (разговорн. пренебрежит.). Такого добра и даром не надо.
• Добро пожаловать приветствие гостю, участникам чего-нибудь, прибывающим куда-нибудь Добро пожаловать в наш город на фестиваль!
Дать (получить) добро на что (разговорн. и специал.) дать (получить) разрешение, согласие. Дать добро на вылет.
От добра добра не ищут пословица: нужно довольствоваться тем хорошим, что уже есть, и не искать лучшего.
II. Добр’о, частица (просторечие). Ладно, хорошо. Добро! Сделаем по-твоему! Потерпи ещё немножко. Добро
III. Добр’о 3: добро бы (б) ДОБРО: добро бы (б) (разговорн.)
1) союз, пускай бы ещё; допустим, что… но (с оттенком неодобрения). Добро бы сам делал, а то всё на других переложил;
2) частица, выражает неодобрение, ироническую оценку при допущении чего-нибудь как возможного в другой ситуации, при других обстоятельствах. И что он из себя строит? Добро бы важная птица!

Примеры использования слова добро в контексте

  •  Привет Том, и добро пожаловать на Татоэба! •  «Добро«, — сказал Пугачев. — Пушкин А. С. Капитанская дочка •  — Добро пожаловать на ВВ-восемьдесят шесть. •  И добро б уж закололи вы его: бог с ним, с Алексеем Иванычем; я и сам до него не охотник. — Пушкин А. С. Капитанская дочка •  Они продолжали идти по стезе порока, не ведая того, какое добро я творю для них в этом далеком мирном селенье.

что это такое и как можно воспитать в себе это качество

Доброта во все времена приносила человечеству силу и энергию жизни. Это качество играет большую роль в нашем мире, так как совершая добрые поступки мы наполняемся радостью и наполняем ею других людей — становимся более счастливыми. Многие считают, что доброта — это проявление силы, а некоторые думают, что это — слабость.

Давайте разберемся можно ли воспитать в человеке доброту, может ли доброта принести человеку разочарование. Мы подробно рассмотрим данное качество, чтобы понять истинное понимание этого слова.

Содержание статьи

Что такое доброта — определение слова

Доброта — это положительное качество человека, проявляющееся в его благих намерениях и поступках по отношению к другим людям. Однако стоит понимать, что такие поступки должны делаться от чистого сердца, то есть безо всякой выгоды и корысти.

доброта-способность-прислушиваться-к-своему-сердцуКаждый человек, с самого своего рождения, обладает добротой. Очень важно, чтобы все добрые поступки, совершались от души. Только такие действия могут принести необходимый результат. Если поступать не по совести, а с определенной выгодой, то такие действия не могут считаться добротой. Помните этот всегда, когда собираетесь помочь другому человеку

Стоит понимать, что доброта — это внутренне состояние человека, и чтобы понять истинное значение этого слова, необходимо понимать суть духовного развития, а также быть позитивным человеком. Духовность — это и есть то состояние человека, которое дает возможность ощущать все положительные эмоции, которые побуждают нас делать добрые дела.

Доброта во все времена считалась одним из основных качеств человека, которые высоко ценятся до сих пор. Ведь когда мы совершаем благие поступки, не требуя ничего взамен, становимся счастливее и сильнее.

Стоит понимать, что доброта должна проявляться без всякой корысти, иначе это уже не доброта. Делая хорошие дела, мы вызываем в людях ответную реакцию, чувство благодарности и радости переполняют всех окружающих. Также есть такое мнение, что, делая добро, оно возвращается к нам в большем количестве.

Несмотря на то, что доброта подразумевает бескорыстность, каждый человек подсознательно хочет получить какое-то «вознаграждение», ведь совершая добрые поступки, мы тратим свои силы и энергию.

Когда наши поступки принимают как должное, это может сильно разочаровать человека, сломить его волю, после чего пропадает всякое желание помогать людям и творить добро. Поэтому важно, чтобы на добро отвечали добром.

2доброе-слово-несет-в-себе-доброПомните, что добродушный человек, никогда не будет просить благодарности за содеянное добро. Но это не значит, что вы не должны отблагодарить человека за проявленную к вам заботу. Слова благодарности несут в себе большую энергию, которая способна заряжать человека позитивом, кроме этого любому человеку будет очень приятно, когда ему скажут простое «СПАСИБО»

Важно понимать, что только добрый человек может проявлять доброту к другим людям. Внимательно относитесь к хорошим поступкам, чтобы научится быть более развитым и благородным человеком, всегда благодарите того, кто желает вам добра или в чем-то помогает.

Благодарность может выражаться разными способами. Как правило, мы благодарим улыбкой и словом «спасибо», в некоторых случаях, за доброту можно получить материальное вознаграждение или ответную услугу.

Этимология слова и его понятие

В современном понимании значение слов «добро» и «доброта» несут моральный характер. Однако, в словарях 18-19 века «добро» описывается не только как моральное проявление положительных поступков, но и материальное — собственность, нажитое имущество. Таким образом, добро ассоциировалось с накопленным богатством человека, а этих людей называли добрыми.

Слово «добро» имеет исконно русское происхождение, оно берет свое начало еще от праславянского языка, который существовал до 5 века. Этимологи считают, что слово произошло от слова, «дуб» которое в свою очередь означало сильный, мужественный, устойчивый.

Также стоит отметить, что слово «добро» было четвертой буквой древнеславянского алфавита (азбуки). Каждая буква этого алфавита несла в себе не просто набор звуков, а отдельные слова, которые позволяли людям видеть в них образы и широкое понимание.

буква-доброНаши предки считали добро духовным богатством, которое необходимо накапливать всю свою жизнь. Доброте уделялось большое внимание, ведь праведные поступки человека, укрепляют духовную состоятельность, помогают человеку стать более человечным. Добро необходимо дарить людям, для этого нужноизбавится от всякой корысти и совершать благие деяния от чистого сердца

Доброта — это слово, которое не имеет других аналогов в иностранных языках, но все же понятие такое существовало всегда. Еще во времена античной философии понятие доброты считалось частью духовного состояния человека. В дальнейшем развитии философии доброту связывали с определенной выгодой или пользой.

Давайте рассмотрим три слова, они близки по звучанию и происхождению, но имеют разное значение:

 1. Добро — это ценные поступки нравственной направленности, которые связаны с действиями человека по отношению к другим людям или иным существам.
 2. Доброта — это постоянное качество человека, которое предполагает бескорыстную помощь. Человек, обладающий добротой, всегда наполнен желанием нести пользу для окружающих, не требуя ничего взамен.
 3. Добродетель – это способность каждого человека, делать добрые дела или совершать хорошие поступки, По сути, добродетель — это наше стремление к добру и совершению добрых дел.

В любом случае, эти слова направлены на то, чтобы нести для окружающих только пользу, эмоционального, духовного или материального характера.

Добро и доброта в религии

Как уже было сказано ранее, слово добро изначально имело значение материального характера, то есть нажитое имущество. Человека, который обладал богатством называли «добрым». Но когда к нам пришло христианство, значение добра стало меняться и нести морально-этический характер.

доброта-с-точки-зрения-религиозного-ученияВ религиях всего мира, добру и доброте придают большое значение. Это связано с тем, что источником добра, является сам Бог. Поэтому значит, что все поступки доброты, одобрены Творцом. В библии большое значение придают добру и злу. Нас учат различать добро от зла, для того чтобы не вредить окружающим, а поступать таким образом, чтобы от таких поступков все были счастливы

В Библии говорится, что Добро — это одно из имен Бога и как следствие все проявление добра есть божественная сила. В свою очередь доброта является главным признаком человечности, таким образом, истинно верующий человек должен всегда делать добро.

Но есть некое разногласие по этому поводу среди философов, религиозных деятелей и теологов. Если Бог является источником добра, тогда зачем он создал зло? На этот вопрос трудно дать четкий ответ, однако, можно предположить, что зло существует для того чтобы можно было постичь добро. Ведь если бы не было зла, то как тогда можно постичь добро?

 • В христианстве добром считаются определенные действия, которые приносят счастье и радость и не могут причинить вред, страдания или боль другим людям. Так как Бог является источником добра, то все проявления доброты могут осуществляться только по воле Божьей. Также в христианстве говориться, что чувство, при котором человек творит добро — это любовь. Любовь тоже считается чувством, которое дал нам Бог. Поэтому совершая добро, человек действует по воле Бога.
 • В исламе говорится что люди должны делать добро, не требуя взамен никакого одобрения. Во время общения друг с другом, люди обязаны быть внимательны, не употреблять грубых слов, ислам учит дарить доброе слово, не оскорблять оппонента и не быть злобными по отношению к другим. В исламе считается, что добро — это некое положительное качество человека, которое появляется вместе с рождением и исходит от Аллаха, а зло это продукт деятельности самого человека. Ислам учит хорошо относится к мнению других людей, безо всякого переубеждения принимать его точку зрения.
 • В буддизме учения направлены на то, чтобы каждый человек постигал доброту на протяжении всей своей жизни. Буддизм отличается от других религий тем, что здесь нет противопоставления добра и зла. Однако любви и состраданию здесь уделяют большое внимание. Один из главных последователей буддизма Далай Лама во всех своих выступлениях на публике, рассказывает о важности доброты и сострадания в общественной жизни человечества.

Каждая из религий направлена на то, чтобы человечество было добрым, чтобы мы всегда жили в добре, как в смысле материального благосостояния, так и в смысле состояния нашей души. Религия помогает познать и обрести веру в любовь, а также надежду на самый лучший исход. Священные писания — это большой дар, для человечества.

День доброты

день-добротыДень доброты уже больше 20 лет празднуется в разных странах по всему миру. С каждым годом, список стран пополняется. Этот праздник создан для того, чтобы каждый человек понимал всю силу добрых поступков, ведь сегодня очень много злобы, предательства и гнева. Людям нужно напоминать, что, делая добро, мы получаем безграничную возможность для укрепления собственного духовного развития

На сегодняшний день в 28 странах мира, празднуется Всемирный день доброты. Этот праздник был основан 13 ноября 1998 года. Основная идея японских организаторов «Всемирного движения за доброту» заключается в том, что каждый человек обладает добротой, которая может объединить и сплотить все человечество. Все участники этого движения верят, что делать добро не трудно и полезно, ведь в конце концов оно вернется каждому человеку в многократном размере. На этот праздник людей призывают дарить цветы, говорить приятные и добрые слова друг другу, устраивать акции, посвященные доброте.

В начале 20 века был инициирован день спонтанного проявления доброты организаторами из США. И теперь каждый год 17 февраля отмечают этот праздник, хотя он является неофициальным мероприятием. Основная цель акции заключается в том, чтобы каждый желающий принимал участие в этом событии и помогал всем, кто нуждается. Несмотря на убеждения, религиозные предпочтения, или расовую принадлежность. На сегодняшний день эта акция получила большую популярность во всем мире.

Может ли доброта причинить вред человеку?

Всех нас с детства учат проявлять доброту и заботу по отношению к другим людям. Конечно, это хорошо и правильно. В следствие этого, мы стараемся делать добрые дела и совершать добрые поступки «на лево и на право».

А часто ли мы задумываемся о том, нужно ли это другому человеку. Когда мы принимаем решение помогать нуждающимся, мы отбираем у них природные качества, которыми наделен каждый из нас.

может-ли-доброта-причинить-вредОчень важно делать добрые дела, только в том случае, когда от вас ждут добрых поступков. Если вы будете навязывать свою доброту, то это может способствовать раздражению. Будьте внимательны, и всегда старайтесь выяснить причину человеческого горя, но делайте это так, чтобы никто от этого не пострадал. Доброта подразумевает получение взаимного чувства радости, а также направлена на то, чтобы каждый человек от добрых дел становился счастливее

Для того чтобы справиться с трудностями в жизни, у нас есть такие качества, как: решительность; настойчивость, сила духа, смелость и другие черты характера, которые помогают самостоятельно справится с теми трудностями, что появляются на нашем пути.

Когда мы начинаем помогать людям, проявлять чрезмерную заботу, совершать добрые поступки, мы автоматически лишаем этого человека способности преодолевать все свои проблемы самостоятельно. Таким образом мы отбираем способность развития личности.

Давайте рассмотрим 4 примера, когда излишняя доброта, может навредить человеку.

Непрошенные советы

Когда мы даем совет другому человеку, нам кажется, что мы делаем доброе дело. Такое проявление доброты, является самым простым способом нести добро и помогать людям. Однако не всегда такое поведение может принести пользу для окружающих.

Как правило, это только отталкивает. Ведь непрошенный совет не может решить проблему, для того чтобы посоветовать человеку поступить определенным образом, необходимо знать проблему, а для этого нужно провести беседу, выяснить причину.

непрошенная-добротаЧтобы добро подействовало, поговорите с человеком, постарайтесь выяснить, нужно ли для него ваше желание совершить добрый поступок. Прежде чем дать какой-то совет, вы должны точно знать, что ваши старания принесут пользу для другого человека. Не стоит советовать человеку делать что-то против его воли. Только открытость и внимательность, может привести вас к взаимному результату

Многих людей, очень сильно раздражают «советчики», которые лезут со своим видением проблемы. Хотя в большинстве случаев нет такой необходимости. В полне возможно, что создание отрицательной энергии напрямую связано с эгрэгором. Человек, который попадает в этот энергетический канал, быстро становится зависимым от его воздействия.

Чрезмерное желание что-то посоветовать или рассказать, что правильно, а что нет, часто становится причиной того, что вас начинают избегать.

Непрошенные советы — это плохой способ проявления доброты, поэтому старайтесь быть более внимательными к проблемам ваших близких. И по возможности поинтересуйтесь у человека, нуждается ли он в вашей помощи или сможет справится со своими проблемами самостоятельно.

Оказание услуги. Непрошенная помощь

Есть такое выражение «медвежья услуга». Это значит, что вы помогаете человеку, который вас не просит о помощи, или оказываете некачественную помощь, а заявляете: Все будет отлично! Вследствие таких действий, человек получает больше вреда, нежели пользы. Поэтому непонятно, почему тогда за такие поступки вы считаете себя носителем доброты.

Если благодаря вашим стараниям, человек получит ущерб, то скорее всего, с вами больше не захотят иметь дела. Поэтому хорошенько подумайте, прежде чем оказать кому-то непрошенную помощь.

Лучше всего помогать тем, кто от вас этого ждет, но не может об этом, признаться. Или, когда вы точно знаете, что ваши действия приведут только к положительным результатам. А человек, которому вы помогли, останется в хорошем положении.

товрите-добро-нуждающимсяКонечно, любой человек, который совершает добрые дела, заслуживает уважения. Каждое действия, направленное на улучшение жизни, или укрепление эмоционального, а также духовного состояния обязательно принесет пользу. Если вы действуете от чистого сердца, то скорее всего вы получите ответную благодарность за совершенные поступки, со стороны других людей. Будьте добры к людям, и они ответят вам тем же

Безусловно все это зачтется вам в «карму». Только в таком случае можно рассчитывать: на ответную доброту со стороны нуждающегося; и положительный, взаимовыгодный результат.

Чрезмерная забота

Не стоит проявлять чрезмерную заботу по отношению к человеку. Когда вы начинаете постоянно заботится о ком-то, это может стать причиной отсутствия личностного развития. Если у вас есть большие возможности, чтобы помочь человеку, это безусловно хорошо, но стоит понимать, что такие поступки и проявления доброты, в конечном итоге навредят человеку и вашим с ним отношениям.

Во всем знайте меру, дайте возможность другому человеку сделать свой собственный выбор, пускай он сам принимает решения и отвечает за свои действия. Не стоит решать за других, как поступать в той или иной ситуации. Так можно делать только в том случае, когда от вашего бездействия точно будет хуже. В противном случае, такая доброта обычно становится причиной разочарования, и может нанести ощутимый вред одному и другому.

Истинная доброта

Истинная доброта, не может расцениваться, как что-то материальное. Вся сила добрых намерений или поступков, заключается в благих, бескорыстных целях. Только тогда, когда мы от чистого сердца, от души, стараемся подарить доброту, это и есть настоящие, истинные чувства. Как говорится в народе: «от добра, добра не ищут». И это действительно так!

доброта-без-корыстиНе стоит навязывать свою доброту. Не пытайтесь выставлять это высокое чувство на показ. Истинная доброта не требует никакого одобрения. Но, также следует внимательно рассматривать возможность проявления благих действий. Не стоит заставлять человека принимать ваши намерения. Если кому-то нужна ваша помощь, он сам этого попросит. Чтобы ваша доброта не стала причиной разочарования или злобы, тогда потрудитесь выяснить ждут от вас помощи или нет

А вот, если, человек начинает в принужденной форме, навязывать свои добрые намерения, то это можно назвать ложной добротой. Обычно, такие люди очень эгоистичны они всегда пытаются поучать, навязывать свое мнение не обращая внимание на то, что об этом думают другие.

Поэтому, если вы хотите чувствовать себя счастливым, чтобы у всех все было хорошо, тогда прислушайтесь к своему сердцу, внутреннему голосу, интуиции, можно называть это, как угодно.

Но, вы просто спросите себя, хотите вы помогать или нет. И как только вы почувствуете внутренне одобрение, можете смело начинать действовать.

истинная-добротаНикогда не стремитесь получить выгоду от своих поступков. Нельзя делать добро во зло. Любое проявление доброты играет большое значение в жизни каждого человека. Часто доброта – это то что делается в соответствии с нашим духовным состоянием. Только добродушный человек может принести счастье и радость для другого человека

Ваша главная задача рассмотреть возможные причины и последствия своих добрых поступков. Часто их совершают, чтобы казаться умнее, или важнее. Для кого-то большее значение имеет, возможность получить благодарность или другую выгоду. А есть и такие случаи, в которых доброта, становится средством манипуляции и шантажа.

Стоит понимать, что использование доброты в таких целях, может привести лишь к временному достижению желаемого результата, или принести разочарование в своих поступках.

добро-и-его-вредНикогда не стремитесь получить выгоду от своих поступков. Нельзя делать добро во зло. Любое проявление доброты играет большое значение в жизни каждого человека. Часто доброта – это то что делается в соответствии с нашим духовным состоянием. Только добродушный человек может принести счастье и радость для другого человека

Можно ли воспитать доброту в себе и других?

Доброта — это способность каждого человека, совершать хорошие поступки. Она заложена в нас с самого рождения и является частью нас самих. Однако, как и все остальные чувства, доброту тоже необходимо развивать. Для этого нужно постоянно воспитывать в себе это качество. Таким образом вы обретете новую ступень познания.

доброта-есть-в-каждом-из-насСтоит понимать, что все хорошие дела и поступки, являются добровольным желанием, которое исходит от чистого сердца. Чтобы получить наибольшую пользу от содеянного, делайте только то, что велит вам сердце. Воспитать в себе доброту — это означает постоянно работать над собой. Каждый раз, когда вы будете готовы помогать людям, помните о том, что ваша задача максимально помочь нуждающимся

Как можно воспитать доброту у ребенка

Доброта является важной составляющей нашего духовного состояния. Это важно понимать всем родителям. Они должны быть готовы воспитать в ребенке не только настойчивость, уверенность и способность отстаивать свою точку зрения, но и научить своего ребенка сочувствовать, быть добрым и отзывчивым. Нужно показать на личном примере, что доброта рождается там, где есть взаимное доверие и безграничная любовь.

Смотрите 10 советов от психологов, чтобы воспитать в ребенке те качества, которые помогут познать настоящую силу доброты:

 1. Не пытайтесь запугивать, или агрессивно влиять на агрессивное поведение. Это вызывает чувство страха, которое способно только навредить вашему ребенку;
 2. Детей нужно научить доверять. Без доверия не может быть и речи о доброте;
 3. Можно рассказать историю из своей жизни, чтобы ненавязчиво рассказать о значимости доброты и хороших поступков;
 4. Важно объяснить силу добрых и злых слов, чтобы ребенок понимал, какие слова могут причинить человеку боль, и что нужно говорить, чтобы все радовались и были счастливы;
 5. Постарайтесь научить слушать свое сердце, и различать собственные чувства, чтобы обрести истинную доброту;
 6. Не стоит отбирать у ребенка любимые вещи или игрушки. Из-за этого он будет чувствовать себя обманутым, и станет опасаться доверять другим людям;
 7. Используйте в качестве воспитания своего ребенка, язык доброты и любви, чтобы научить его сочувствию, мягкости, и справедливости;
 8. Заложите понимание того, что есть люди с ограниченными способностями, и что таким людям необходима особая забота и подход;
 9. Уделите внимание сочувствию, чтобы ребенок знал, и мог сопереживать чувствам других людей или животных;
 10. Воспитывайте в любви, ведь человек, окруженный заботой и любовью, на собственном опыте будет знать всю силу этих теплых чувств. Таким образом он никогда не станет злым и всегда будет счастлив.
доброта-врожденное-качествоСпособность проявлять заботу есть у каждого человека. Заботливые люди, как правило добрые и позитивные личности. Забота не может быть чем-то плохим, а это значит, что она является неотъемлемой частью доброты. Учитесь сами, и обучайте своих детей правильно поступать и делать хорошие поступки. Очень важно, постоянно воспитывать в себе доброту до самого конца

Используя по максимуму все эти советы, вы не только научите своего ребенка быть добрым и проявлять сострадание к тем людям, которые пребывают в горе. Вы также сами будете подпитываться этой жизненной энергией, что кроется в положительных поступках и словах.

Как человек может воспитать в себе доброту

Чтобы стать добрее необходимо много работать над собственными поступками, и как можно больше помогать людям, которые этого заслуживают. Проявление доброты к другому человеку, может выглядеть по-разному. Это может быть простое доброе слово благодарности, улыбка, или достойные и бескорыстные поступки, направленные на помощь другому человеку.

воспитайте-в-себе-добротуКаждый добрый поступок делается с хорошим настроением, а человек, который совершает такие поступки, наделен огромным даром. Нет ничего приятнее чем приносить людям пользу. Помогая другим, мы ощущаем свою значимость, мы получаем положительные эмоции. Они наделяют нас и всех окружающих, невероятной силой

Для того, чтобы воспитать в себе доброту, необходимо следовать простым правилам, которые помогут вам, достичь наилучшего результата:

 • Чаще улыбайтесь. Улыбка всегда помогает людям стать ближе друг к другу, она заряжает позитивом всех окружающих. Улыбаясь, человек показывает свои добрые намерения, и заставляет многих людей забывать о бедах и несчастьях. К таким людям всегда относятся положительно, так как они пропитаны позитивными эмоциями;
 • Принимайте участие в мероприятиях. Следите за всеми акциями, которые проходят на территории вашего города. Старайтесь принимать активное участие и всячески содействуйте в организации таких мероприятий. Это могут быть любые действия, направленные на улучшение условий жизни в вашем городе;
 • Учитесь у других. Постарайтесь вспомнить, какие поступки других людей принесли вам пользу. Вспомните всех, кто проявлял к вам доброту в трудные моменты и какие при этом вы получали ощущения. Постоянно делайте так же для других, и вы обязательно будете становится добрее и спокойнее;
 • Творите добрые дела. Есть множество ситуаций, в которых можно проявлять доброту, помогая другим, но при этом не в ущерб самому себе. Например, уступите место пожилому человеку или девушке, женщине, в общественном транспорте. Сделайте комплимент продавцу в магазине, если видите, что у неё плохое настроение, пожелайте доброго утра, дня или вечера, тем кого встречаете и так далее. В день можно сделать очень много добрых дел, от которых вы точно сможете получить только пользу.
 • Никогда не мусорьте. Старайтесь всегда следить за чистотой, делайте замечание, тем кто не убирает за собой. Ведь, когда мы видим вокруг себя, много мусора и грязи — это признак бедности, грубости и невежества. Нужно заботится об экологическом состоянии окружающей среды, ведь природа нам дает жизнь, так какой тогда смысл причинять ей вред?
 • Проявляйте доброту ко всем окружающим. Очень важно быть добродушным человеком, то есть бескорыстно помогать не только тем, кто находится в беде, но и всем остальным. Будьте внимательны к деталям, интересуйтесь о проблемах или трудностях и помогайте их преодолеть. Чувство искренне заботы, будет вызывать только ответную реакцию, направленную на добро.

Просто следуйте этим правилам, совершайте хорошие поступки, делайте большие и маленькие добрые дела, улыбайтесь и всегда творите добро от души. И вы обязательно воспитаете в себе доброту. Она поможет вам преодолеть многие трудности. Вокруг вас будет очень много благодарных людей, которые будут помнить вашу заботу и проявленную когда-то доброту. А в случае необходимости, когда вы сами будете нуждаться в помощи, все добрые дела вам вернутся в многократном размере.

доброта-вызывает-уважениеЧеловек, который любит помогать другим, и никогда не оставит в беде другого человека. Достоин большого признания и уважения

Заключительная информация

Теперь вы видите, какая сила и энергия заложена в истинной доброте. Понимая, что такое доброта, мы становимся мудрее. Совершая хорошие поступки, мы не только помогаем окружающим нас людям, но и сами становимся добрее, вызывая ответную реакцию у них.

Однако, помните, что помогать лучше тем, кто от нас этого ждет. В противном случае вы можете разочароваться в содеянном добре и получить в ответ не благодарность, а упреки и негодования. Не стоит оказывать непрошенную помощь, лучше поинтересоваться о проблемах и помочь лишь в том случае если от вас этого будут ждать.

Доброта — это важнейшая часть духовного состояния человека, которая помогает продуктивно взаимодействовать друг с другом и быть человечным. Поэтому воспитывайте доброту на протяжении своей жизни, ведь доброты никогда не бывает много. Главное с умом нести добро в этот мир, и тогда мы все станем дружелюбными, искренними, честными и заботливыми.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *