Значення розчинів у природі та житті людини: 3. Розчини в нашому житті

Содержание

§1. Поняття про розчини і дисперсні системи

Значення розчинів у природі та житті людини

Всюди – у природі, виробництві й повсякденному житті ми зустрічаємося з різноманітними розчинами. Уся природна вода – розчини. У цьому легко переконатися, якщо морську воду або воду з водогону чи колодязя помістити в колбу і дати їй випаруватись. При випаровуванні морської води, наприклад, на дні колби залишаться кристалики речовини – це виділились розчинені у цій воді солі.


Кристалики солі після випаровування морської води

Розчини мають величезне значення в природі. З природних водних розчинів утворилися величезні товщі багатьох гірських порід та мінералів, наприклад, кам’яної солі.

Розчини мають значення в життєдіяльності живих організмів та побуті. Рослини засвоюють речовини у вигляді розчинів. Процеси засвоєння їжі тваринами й людьми пов’язані з переходом поживних речовин у розчини. Поживні речовини в розчиненому стані потрапляють до живого організму і засвоюються ним, а продукти обміну виводяться з організму. Ми споживаємо найчастіше розчини; наприклад, молоко, фруктові соки – це розчини різних поживних речовин. Ми п’ємо воду, яка є розчином різних мінеральних солей і газів; вмиваємося з милом, яке у воді переходить у водний розчин і змиває бруд з поверхні тіла. Під час прання білизни мило або миючі засоби переходять в розчин і в такому вигляді змивають бруд. При захворюванні ми приймаємо розчини ліків. Розчинами є найважливіші фізіологічні рідини тіла – це кров, лімфа.

Поклади кам’яної солі

Велике значення мають розчини в промисловості. Так в харчовій промисловості більшість продуктів виробляють з використанням розчинів (засолка овочів, риби, консервів, виробництво цукру, хлібопродуктів).

Приклади застосування розчинів в харчовій промисловості

У хімічній промисловості – виробництво кислот, барвників, пластмас, синтетичних волокон, тощо. У металообробній промисловості часто використовують емульсії для охолодження ріжучих інструментів і обробки металів, видалення іржі. У текстильній промисловості застосовують розчини солей, кислот, барвників. У фармацевтичній – розчинами є багато ліків.

Без розчинів не обходиться й сільське господарство. У вигляді розчинів використовують деякі мінеральні добрива, розчини речовин для боротьби з шкідниками і хворобами рослин тощо.

Крім води, як розчинник застосовують бензин, спирт та інші рідини. Так, наприклад, жирові плями з тканин видаляють бензином. Жир не розчиняється у воді, але добре розчиняється в бензині й легко видаляється з тканин у вигляді такого розчину.

Розчини – це однорідні суміші рідин.

Вивчаючи хімію ми часто користуємося водними розчинами різних речовин.

Розчини – це однорідні системи, які складаються з двох або більше компонентів і продуктів їх взаємодії

 

Водний розчин = вода + розчинена речовина.

Всі розчини складаються з розчиненої речовини і розчинника. Розчинник – це середовище, в якому знаходяться частинки розчинної речовини. Розчинником прийнято називати речовину, що перебуває в такому самому агрегатному стані, що й розчин. Якщо агрегатний стан усіх складових розчину однаковий, то розчинником вважають речовину, маса якої найбільша. Якщо розчин містить воду, то за традицією її називають розчинником, незалежно від маси води і розчиненої речовини, розчинна речовина може перебувати у будь-якому агрегатному стані. У розчині може міститися кілька розчинених речовин (мінеральна вода, соки). Найбільше значення мають водні розчини. Розчини можуть бути безбарвні або  забарвлені.

Підсумок:

 • Розчин складається із розчинника і розчинної речовини.
 • Компонент, якого в розчині більше, називається розчинником, а компонент, якого менше – розчинною речовиною.
 • Розчинник завжи перебуває в тому самому агрегатному стані, що й розчин. Якщо розчин утворюється кількома речовинами, які перебувають в однаковому стані, то розчинником буде речовина з найбільшою концентрацією.

?

 1. Що таке розчин?
 2. Що таке розчинник?
 3. Назвіть складові частини водного розчину?
Завдання для самоконтролю

■ 1.Урезультаті реакції алюмінію з сульфатною кислотою утворилося 3,42 г алюміній сульфату.Визначте масу і кількість речовини алюмінію, який вступив в реакцію.

2. До розчину ферум (III)хлориду прилили розчин, який містив натрій гідроксид масою 24 г. Визначте масу і кількість речовини добутого осаду.

Сайт учителя хімії — Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини

Тема: Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини.

          Мета: сформувати поняття про розчини, ознаки класифікації розчинів, відмінності істинних і колоїдних розчинів; сформувати вміння розрізняти дисперсні системи; розвивати вміння порівнювати, аналізувати; виховувати культуру хімічних записів, хімічної мови

          Обладнання: вода, калій перманганат, купрум сульфат, пісок, пляшка з газованою мінеральною водою, розчин кухонної  солі, розведений чай; хімічні стакани, скляні палички, етикетки мінеральних вод і солодких газованих напоїв, презентація.»Розчини».

          Основні поняття: розчин,  дисперсна фаза, дисперсійне середовище, істинний розчин, колоїдний розчин, емульсія, суспензія.

          Тип уроку: вивчення нового матеріалу; урок-лекція

Хід уроку

І. Організаційний етап

      Привітання, перевірка готовності до уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

      Слайди презентації з темою та завданням. Виконання завдання. Виступ кількох учнів.

     Розчини і процес розчинення мають величезне значення в природі, повсякденному житті людини, науці і техніці.

  Найчастіше ми маємо справу не з чистими речовинами, а з розчинами або сумішами. Вода морів, річок, озер, ґрунтові води, питна вода — це розчини. Більшість мінералів — це тверді розчини. Сік рослин, напої, лаки, фарби, ліки — це розчини. Засвоєння їжі пов’язане з розчиненням поживних речовин. Розчини використовуються в промисловості: текстильній, металообробній, фармацевтичній, при виробництві пластмас, синтетичних волокон, мила. Більшість хімічних реакцій відбувається в розчинах, живі організми складаються з розчинів — кров, лімфа, міжклітинна рідина, цитоплазма.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Наведіть приклади розчинів, з якими ви зустрічаєтеся в повсякденному житті.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття про розчини.

     Демонстрація: в хімічні стакани з водою поміщаємо кухонну сіль, цукор, мідний купорос, пісок, олію.

Бесіда:

— Як змінюється стан речовини в стакані з водою?

— Чому відбувається зміна забарвлення води?

— Як впливає перемішування на швидкість розчинення речовин?

— Чи змінюються властивості розчинника?

     При цьому вода набуває нових властивостей: у неї з’являється смак, колір, змінюється щільність, температура кипіння і інше. Отримана рідина вже не є водою. Це розчин.

     Розчин — це гомогенна суміш речовин.

   Профільтруємо розчини — сіль, цукор, купрум сульфат — не вдається відділити від води. Ці розчини прозорі і однорідні. Це істинні розчини. Їх основна ознака — однорідність.

  При розчиненні піску у воді отримуємо суміш з частинками речовини, вона непрозора і неоднорідна. Частинки поступово осідають на дно, тому що пісок не розчиняється. При фільтруванні вони залишаються на фільтрі.

     При розчиненні речовин відбувається їх подрібнення і розсіювання в об’ємі розчину. Усі розчини інакше називають дисперсними системами. У розчині частинки однієї речовини рівномірно розподілені між частинками іншої.

     У розчині завжди міститься розчинник (дисперсне середовище) і розчинена речовина (дисперсна фаза).

Групова робота:

     Роздивиться етикетки мінеральних вод і солодких напоїв, визначте їх якісний і кількісний склад.

Питання для обговорення:

— Чи мають розчини постійний хімічний склад?

2. Класифікація дисперсних систем

    Залежно від ступеня подрібнення речовин розрізняють наступні системи:

     — завись;

— колоїдний розчин;

— істинний розчин.

Ознаки порівняння

Зависі

Колоїдні розчини

Істинні розчини

Величина часток

10–7 – 10–5 м

невеликі частинки.

10–9 – 10–7 м

скупчення частинок.

менше 1нм

Оптичні властивості

Непрозорі, мутні.

Прозорі, розсіюють світло.

Прозорі, світло не розсіюють.

Можливість розділення

Завислі частинки не проходять крізь паперовий фільтр.

Завислі частинки проходять крізь паперовий фільтр, але не проходять крізь пергаментний. фільтр

Фільтруванням розділити неможливо.

Стійкість

Нестійкі в часі, зважені частки досить швидко осідають на дно або спливають на поверхню.

Відносно стійкі, з часом старіють, втрачають воду

(синерезис).

Стійкі у часі, не старіють, можуть існувати нескінченно довго, якщо не відбувається хімічна реакція.

 

 

3. Класифікація грубодисперсних систем за агрегатним станом середовища і фази..

Дисперсне середовище

Дисперсна фаза

тверда

рідка

газоподібна

тверде

Тверді розчини (сплави металів, скло).

Піни.

рідке

Зависі, суспензії, золі.

Емульсії (вода та масло, молоко).

Гідрозолі.

газоподібне

Аерозолі, дим.

Аерозолі, тумани.

4. Значення розчинів

Без яких природних розчинів неможливе життя людини?

Назвіть фізіологічно важливі розчини.

Назвіть галузі хімічної промисловості, в яких використовуються розчини.

V. Узагальнення знань

Бесіда:

     — Чому річкова, колодязна і тала вода мають різний смак?

— Яка з них найбільш чиста з хімічної точки зору?

— Від яких домішок у воді можна позбутися фільтруванням, відстоювання, дистиляцією?

     — У будівництві застосовують так званий цементний розчин. Його компонентами є цемент, пісок і вода. Чи можна назвати цю суміш розчином з наукової точки зору?

    — Поясніть, чому в інструкціях до лікарських препаратів у формі суспензій та емульсій завжди є вказівка: «Перед вживанням ретельно збовтати».

    — Чи можна стверджувати, що соки полуниці, чорної смородини є розчинами і містять кілька розчинених речовин?

VI. Підсумок уроку.

    «Мікрофон»:Я уявляю розчин як…?

  VII. Домашнє завдання. Опрацювати параграф підручника, вивчити визначення.

Творче завдання: написати есе про значення розчинів

  VIII. Оцінювання роботи активних учнів, аргументація оцінок.

 

 

 

 

 

Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини

Тема 1

РОЗЧИНИ

Урок 3

Тема уроку. Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини

Цілі уроку: розвивати знання учнів про розчини; формувати уявлення учнів про розчини як багатокомпонентні системи; ознайомити з класифікацією розчинів; показати значення розчинів у природі й життєдіяльності людини.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форми роботи: евристична бесіда, самостійна робота зі схемою, групова робота.

Обладнання: схема класифікації дисперсних систем,

приклади дисперсних систем.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

(На дошці записано тему уроку.)

Розчини добре знайомі кожній людині.

– Що ж таке, на вашу думку, розчини?

– Наведіть приклади розчинів, які ми використовуємо в побуті.

– Наведіть приклади розчинів, які існують у природі.

– Наведіть приклади розчинів, які використовуються в промисловості.

(Деякі відповіді учнів записуємо на дошці в три стовпчики, за необхідності доповнюємо й коментуємо.)

– Чи можна стверджувати, що розчини бувають лише рідкими?

– Наведіть приклади

газоподібних розчинів.

– Згадайте, що вам відомо про розчини з курсу природознавства, біології, фізики, хімії.

– Скільки компонентів може входити до складу розчину?

– Чим розчин відрізняється від суміші?

– Чим розчин відрізняється від складної речовини?

– Що відбувається з речовинами в процесі утворення розчинів?

Щоб відповісти на ці питання, нам потрібно більш докладно вивчити суть процесу розчинення та явища, що супроводжують розчинення речовин.

Загалом можна стверджувати, що розчин – це суміш двох і більше компонентів, які рівномірно розподілені один в одному.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Щоб оцінити поширення розчинів у природі й життєдіяльності людини, розгляньмо схему класифікації розчинів за агрегатним станом і розмірами частинок.

Розглядаємо схему, характеризуємо дисперсні системи, наводимо приклади, демонструємо приклади дисперсних систем. Супроводжуємо розповідь демонстрацією наявних дисперсних систем, пропонуємо учням навести приклади з життя.

Гетерогенні системи

Грубо-дисперсні розчини – зависі, характеризуються тим, що частки речовини в розчині мають досить великі розміри, які можна розрізнити оком.

Суспензії – зависі, у яких частки твердої речовини рівномірно розподілені між молекулами рідини (кава, ліки, фарби).

Емульсії – зависі, у яких крапельки однієї рідини рівномірно розподілені між молекулами іншої рідини, якщо рідини нерозчинні одна в одній (молоко, олія у воді).

Аерозолі – зависі, у яких крапельки рідини рівномірно розподілені між молекулами газоподібної речовини (туман, лак для волосся, балон з отрутохімікатами).

Піни – зависі, у яких газоподібні речовини рівномірно розподілені в рідкій речовині (збиті вершки, мильна піна).

Пил – зависі, у яких частки твердої речовини рівномірно розподілені в газоподібній речовині (смог).

Колоїдні розчини – дисперсні системи, у яких розміри часток досить малі, не видимі неозброєним оком, але помітні з допомогою спеціальних приладів. (Розглядаємо в підручнику рисунок або демонструємо ефект Тіндаля на прикладі крохмалю.)

Особливістю гетерогенних дисперсних систем є те, що вони нестійкі та з часом розпадаються на компоненти.

Істинні розчини – однорідні системи, що складаються з молекул розчиненої речовини й розчинника.

Особливістю істинних розчинів є те, що неможливо розглянути їх окремі компоненти, системи стійкі та зберігаються протягом тривалого часу.

IV. Узагальнення й систематизація знань

Ми ознайомилися з класифікацією розчинів, навели чимало прикладів. Тепер пропонуємо об’єднатися в групи й заповнити схеми:

1. Значення розчинів у природі.

2. Значення розчинів у побуті та промисловості.

3. Значення розчинів у промисловості.

Групи учнів протягом 5-7 хвилин працюють з однією зі схем, після чого схеми вивішуються на дошці, обговорюються, за необхідності доповнюються.

V. Підбиття підсумків уроку

Пропонуємо учням назвати по одному новому поняттю, з яким вони ознайомилися сьогодні на уроці, і коротко його прокоментувати.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на питання до нього, виконати вправи.

Творче завдання: підготувати оповідання, есе, вірш про роль розчинів.

Россия напала на Украину!

Россия напала на Украину!

Мы, украинцы, надеемся, что вы уже знаете об этом. Ради ваших детей и какой-либо надежды на свет в конце этого ада –  пожалуйста, дочитайте наше письмо .

Всем нам, украинцам, россиянам и всему миру правительство России врало последние два месяца. Нам говорили, что войска на границе “проходят учения”, что “Россия никого не собирается захватывать”, “их уже отводят”, а мирное население Украины “просто смотрит пропаганду”. Мы очень хотели верить вам.

Но в ночь на 24-ое февраля Россия напала на Украину, и все самые худшие предсказания  стали нашей реальностью .

Киев, ул. Кошица 7а. 25.02.2022

 Это не 1941, это сегодня. Это сейчас. 
Больше 5 000 русских солдат убито в не своей и никому не нужной войне
Более 300 мирных украинских жителей погибли
Более 2 000 мирных людей ранено

Под Киевом горит нефтебаза – утро 27 февраля, 2022.

Нам искренне больно от ваших постов в соцсетях о том, что это “все сняли заранее” и “нарисовали”, но мы, к сожалению, вас понимаем.

Неделю назад никто из нас не поверил бы, что такое может произойти в 2022.

Метро Киева, Украина — с 25 февраля по сей день

Мы вряд ли найдем хоть одного человека на Земле, которому станет от нее лучше. Три тысячи ваших солдат, чьих-то детей, уже погибли за эти три дня. Мы не хотим этих смертей, но не можем не оборонять свою страну.

И мы все еще хотим верить, что вам так же жутко от этого безумия, которое остановило всю нашу жизнь.

Нам очень нужен ваш голос и смелость, потому что сейчас эту войну можете остановить только вы. Это страшно, но единственное, что будет иметь значение после – кто остался человеком.

ул. Лобановского 6а, Киев, Украина. 26.02.2022

Это дом в центре Киева, а не фото 11-го сентября. Еще неделю назад здесь была кофейня, отделение почты и курсы английского, и люди в этом доме жили свою обычную жизнь, как живете ее вы.

P.S. К сожалению, это не “фотошоп от Пентагона”, как вам говорят. И да, в этих квартирах находились люди.

«Это не война, а только спец. операция.»

Это война.

Война – это вооруженный конфликт, цель которого – навязать свою волю: свергнуть правительство, заставить никогда не вступить в НАТО, отобрать часть территории, и другие. Обо всем этом открыто заявляет Владимир Путин в каждом своем обращении.

«Россия хочет только защитить ЛНР и ДНР.»

Это не так.

Все это время идет обстрел городов во всех областях Украины, вторые сутки украинские военные борются за Киев.

На карте Украины вы легко увидите, что Львов, Ивано-Франковск или Луцк – это больше 1,000 км от ЛНР и ДНР. Это другой конец страны. 25 февраля, 2022 – места попадания ракет

25 февраля, 2022 – места попадания ракет «Мирных жителей это не коснется.»

Уже коснулось.

Касается каждого из нас, каждую секунду. С ночи четверга никто из украинцев не может спать, потому что вокруг сирены и взрывы. Тысячи семей должны были бросить свои родные города.
Снаряды попадают в наши жилые дома.

Больше 1,200 мирных людей ранены или погибли. Среди них много детей.
Под обстрелы уже попадали в детские садики и больницы.
Мы вынуждены ночевать на станциях метро, боясь обвалов наших домов.
Наши жены рожают здесь детей. Наши питомцы пугаются взрывов.

«У российских войск нет потерь.»

Ваши соотечественники гибнут тысячами.

Нет более мотивированной армии чем та, что сражается за свою землю.
Мы на своей земле, и мы даем жесткий отпор каждому, кто приходит к нам с оружием.

«В Украине – геноцид русскоязычного народа, а Россия его спасает.»

Большинство из тех, кто сейчас пишет вам это письмо, всю жизнь говорят на русском, живя в Украине.

Говорят в семье, с друзьями и на работе. Нас никогда и никак не притесняли.

Единственное, из-за чего мы хотим перестать говорить на русском сейчас – это то, что на русском лжецы в вашем правительстве приказали разрушить и захватить нашу любимую страну.

«Украина во власти нацистов и их нужно уничтожить.»

Сейчас у власти президент, за которого проголосовало три четверти населения Украины на свободных выборах в 2019 году. Как у любой власти, у нас есть оппозиция. Но мы не избавляемся от неугодных, убивая их или пришивая им уголовные дела.

У нас нет места диктатуре, и мы показали это всему миру в 2013 году. Мы не боимся говорить вслух, и нам точно не нужна ваша помощь в этом вопросе.

Украинские семьи потеряли больше 1,377,000 родных, борясь с нацизмом во время Второй мировой. Мы никогда не выберем нацизм, фашизм или национализм, как наш путь. И нам не верится, что вы сами можете всерьез так думать.

«Украинцы это заслужили.»

Мы у себя дома, на своей земле.

Украина никогда за всю историю не нападала на Россию и не хотела вам зла. Ваши войска напали на наши мирные города. Если вы действительно считаете, что для этого есть оправдание – нам жаль.

Мы не хотим ни минуты этой войны и ни одной бессмысленной смерти. Но мы не отдадим вам наш дом и не простим молчания, с которым вы смотрите на этот ночной кошмар.

Искренне ваш, Народ Украины

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Проблема чистої води

Воді була дана чарівна влада стати соком життя на Землі.

Леонардо да Вінчі

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• оцінювати роль води в життєдіяльності організмів;

• висловлювати судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та їхню охорону від забруднень;

• використовувати набуті знання та навички в побуті та для збереження довкілля.

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини складно переоцінити. Завдяки воді виникло й підтримується життя на Землі, формуються клімат і погода. Без води землеробство на зрошуваних полях було б неможливе. Значних обсягів води потребує промислове виробництво, адже вода — універсальний розчинник. Обмін речовин і енергії в організмах також відбувається за участю води. Приготування їжі, прання, дотримання гігієнічних норм, передавання теплотрасами тепла від виробників до споживачів, гасіння пожеж — усі ці процеси пов’язані з використанням води або водних розчинів (рис. 29.1). Багато лікарських засобів є водними розчинами.

Рис. 29.1.Застосування води і водних розчинів. 1. Штучне зрошування полів. 2. Гідромасаж — ефективна оздоровча процедура. 3. Без води борщу не звариш. 4. Водний світ удома

Проблема чистої води — одна з найгостріших екологічних проблем сьогодення.

ЦікаВо і пізнаВально

Світовий саміт зі збалансованого розвитку 2002 року констатував, що дефіцит питної води в багатьох регіонах світу є основним бар’єром на шляху до збалансованого (сталого) розвитку. Очікується, що за нинішніх темпів розвитку кожна друга особа до 2025 р. потерпатиме від нестачі води.

Природна вода забруднюється внаслідок промислової, сільськогосподарської та побутової діяльності й стає непридатною для споживання.

Підвищення температури води часто зумовлене роботою електростанцій, розташованих неподалік. Як наслідок — зменшується вміст у воді кисню, а це негативно впливає на мешканців водойм і якість води. Адже за нестачі кисню активізуються процеси гниття. Кислотні дощі, про які йшлося в попередньому параграфі, підвищують кислотність води, що призводить до мору риби і організмів, якими вона живиться.

 

 

Масове використання мийних засобів, у яких є сполуки Фосфору, є причиною того, що великі обсяги забрудненої ними води з каналізаційними стоками потрапляють до водойм. Унаслідок цього починають надмірно розвиватися водорості (рис. 29.2).

Це істотно погіршує санітарно-гігієнічні якості води, аж до її повної непридатності для купання і питного водопостачання.

Охорона водойм від забруднення — важливе завдання як держави в цілому, так і кожного її громадянина. Для цього потрібно запроваджувати системи водопостачання із закритим циклом для галузей промисловості з високим рівнем споживання води.

Установлення лічильників обсягу спожитої води (рис. 29.3) у квартирах і офісах спонукатиме споживачів ощадливіше витрачати воду. Обмеження використання сільськогосподарськими підприємствами пестицидів, перехід на мийні засоби без фосфоровмісних речовин також сприятимуть зменшенню забруднення води.

ЦікаВо і пізнаВально

У 2003 році Генеральна Асамблея ООН оголосила період 2005-2015 років Міжнародним десятиріччям дій «Вода для життя». Проведення 22 березня Всесвітнього дня водних ресурсів має на меті сприяти розв’язанню проблеми постачання населення питною водою. Інше важливе завдання — інформувати громадськість про важливість охорони і збереження ресурсів прісної води і водних ресурсів у цілому.

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах здійснюють для задоволення потреби в якісній воді: питній і тій, що використовують як технічну в побуті.

ЦікаВо і пізнаВально

Л.А. Кульський (1903-1993) — один з основоположників наукового напряму хімічної технології — хімії і технології очищення води та засновник школи українських учених, які працюють у цій галузі. Найважливішим завданням Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України є розв’язання всього комплексу теоретичних і прикладних проблем, пов’язаних із захистом водного басейну країни від забруднення, а також із забезпеченням населення України якісною питною водою.

Сучасні методи очищення води досить різноманітні. Вони ґрунтуються як на фізичних методах розділення сумішей, так і на хімічних перетвореннях та фізичних впливах. На водоочисних станціях (рис. 29.4) природну воду відстоюють та фільтрують, щоб видалити крупні та дрібні нерозчинні домішки. Щоб знезаразити, піддають впливу ультрафіолетового проміння, хлорують, озонують тощо.

Якщо є потреба, воду знесолюють та зм’якшують. Адже вживання твердої води може призвести до утворення каменів у нирках. Унаслідок її використання на стінках водогінних труб, кухонного посуду, нагрівальних елементах бойлерів, пральних машин тощо осідає накип, який є причиною їхнього псування.

Люди нарешті усвідомили важливість уживання чистої води. Тому обладнують свої домівки засобами очищення природної та водопровідної води. Це може бути складна інженерна система для постачання питної води котеджу або простий побутовий фільтр зі змінним картриджем (рис. 29.5).

Рис. 29.5.1. Фільтри для системи очищення води в заміському будинку. 2. Фільтр-кувшин із змінним картриджем

Також у домашніх умовах воду дезінфікують і зм’якшують кип’ятінням. Під час кип’ятіння води осідають частинки бруду, солі випадають в осад, утворюючи накип. Вода стає м’якшою, у ній зменшується вміст летких компонентів, видаляється частина хлору. Під впливом високої температури гинуть хвороботворні мікроорганізми, віруси і збудники паразитарних захворювань. Однак у цього перевіреного часом способу є недоліки. А саме: під впливом високої температури органічні речовини, що є у воді, реагують з розчиненим у ній хлором. Продукти цих реакцій шкідливі для здоров’я.

Кожен має усвідомити потребу в охороні води від забруднень, ощадливому її використанні. Пам’ятайте: навіть незначні зміни в щоденних звичках можуть сприяти економії води. Змінімося на краще!

ПРО ГОЛОВНЕ

Вода і водні розчини мають велике значення в житті людини. Проблема чистої води — одна з найгостріших екологічних проблем сьогодення.

Охорона водойм від забруднення — важливе завдання як держави в цілому, так і кожного її громадянина.

Сучасні методи очищення води ґрунтуються як на фізичних методах розділення сумішей, так і на хімічних перетвореннях та фізичних впливах. У домашніх умовах воду дезінфікують і зм’якшують кип’ятінням, використовують для її очищення спеціальні фільтри.

Кожен має усвідомити потребу в охороні води від забруднень, ощадливому її використанні.

Перевірте себе

1. Які приклади доводять непересічне значення води і водних розчинів у житті людини?

2. Які джерела забруднення води ви знаєте? Чи є вони у вашій місцевості?

3. Чим небезпечне забруднення води?

4. Як можна захистити воду від забруднень?

5. На чому ґрунтуються сучасні методи очищення води?

6. Як можна очистити воду в природних умовах?

Застосуйте свої знання й уміння

7. Чому кількість води, добутої з підземних горизонтів, не повинна перевищувати обсягів їхнього живлення?

8. Чому не можна скидати в каналізацію відходи автомобільного палива і мастила?

9. Чому нерегульоване зберігання та захоронення побутових відходів спричиняє забруднення води?

10. Для чого питну воду, перш ніж вона надійде водогоном до оселі, багаторазово очищують?

11. Чому кип’ятіння води не можна вважати досконалим методом її очищення?

12. Проаналізуйте, як члени вашої родини використовують і забруднюють воду. Поміркуйте разом, які звички потрібно змінити, щоб зменшити витрати води та ступінь її забруднення.

13. Порівняйте два способи миття посуду: а) під проточною водою; б) попереднє замочування в закритій пробкою раковині з наступним ополіскуванням проточною водою. Поясніть, чому ви саме так миєте посуд.

14. Складіть ілюстровану узагальнювальну схему «Джерела забруднення води і способи її очищення».

Домашній експеримент

Очищення води кип’ятінням і за допомогою побутового фільтра

Мета: порівняти ефективність очищення води кип’ятінням і за допомогою побутового фільтра.

Наповніть дві склянки водопровідною водою або водою з іншого джерела (криниці, бювету, струмка тощо). Чи прозора вона? Який у неї колір, запах, смак?

Дотримуючись правил безпечного поводження з побутовими нагрівальними приладами, прокип’ятіть у невеличкій каструлі склянку води. Охолодіть її до звичайної температури й перелийте в прозору скляну посудину. Пропустіть таку саму порцію води крізь побутовий фільтр. Чи змінилися прозорість, колір, запах, смак води?

Опишіть спостереження, ілюструйте їх фото- або відеоматеріалами. Зробіть висновок щодо ефективності очищення води застосованими вами способами.

Творча майстерня

15. Поміркуйте, які нескладні досліди з використанням матеріалів, що є напохваті, можна виконати, щоб проілюструвати утворення та очищення стічних вод. Виконайте досліди і зафільмуйте їхній перебіг. Продемонструйте свій фільм однокласникам.

16. Підготуйте один з буклетів «Як захистити воду від забруднень», «Ощадливе ставлення до води — стиль життя моєї родини».

17. Разом з однокласниками розробіть сценарій природоохоронного заходу «День води — щодня!» і проведіть його для молодших школярів.

Дізнайтеся більше про проблему чистої води (с. 182).

Навчальні проекти

Проблема збереження чистоти водойм. Дослідження якості води з різних джерел. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води. Способи очищення води в побуті.

Тестовий контроль знань

1. Яка хімічна формула води?

А H2O2 Б H2O В O2H Г (OH)2

2. Чи є поміж наведених тверджень правильні?

I. У чистої води немає смаку й запаху.

II. Густина льоду більша за густину води.

А лише І

Б лише ІІ

В обидва правильні Г немає правильних

3. Чи є поміж наведених тверджень правильні?

I. Температура кипіння води за тиску 1 атм дорівнює 100 °С.

II. Температура замерзання води за тиску 1 атм дорівнює 4 °С.

А лише І

Б лише ІІ

В обидва правильні Г немає правильних

4. Чи є поміж наведених тверджень правильні?

I. Кисень добре розчиняється у воді.

II. Цукор добре розчиняється у воді.

А лише І

Б лише ІІ

В обидва правильні Г немає правильних

5. Чи є поміж наведених тверджень правильні?

I. Масова частка розчиненої речовини — відношення маси розчиненої речовини до маси розчинника.

II. Сума масових часток розчиненої речовини і розчинника становить 100 %.

А лише І

Б лише ІІ

В обидва правильні Г немає правильних

6. Яка масова частка (%) цукру в розчині, для виготовлення якого використали цукор масою 40 г і воду об’ємом 160 см3?

А 20 Б 25 В 60 Г 80

7. Складіть рівняння реакції кальцій оксиду з водою й укажіть рядок, у якому послідовно записано коефіцієнти перед формулами кальцій оксиду, води, продукту їхньої взаємодії.

А 1, 1, 1 Б 1, 2, 1

В 1, 1, 2 Г 2, 1, 1

8. Складіть рівняння реакції натрій оксиду з водою й укажіть рядок, у якому послідовно записано коефіцієнти перед формулами натрій оксиду, води та продукту їхньої взаємодії.

А 1, 1, 1 Б 1, 2, 1 В 1, 1, 2 Г 2, 1, 1

9.) оксиду, води й продукту їхньої взаємодії.

А 1, 2, 2 Б 1, 2, 3 В 1, 3, 2 Г 2, 3, 2

11. Чи є поміж наведених тверджень правильні?

I. Водні розчини кислоти та лугу можна розрізнити за допомогою метилового оранжевого.

II. Дистильовану воду та водний розчин лимонної кислоти можна розрізнити за допомогою фенолфталеїну.

А лише І Б лише ІІ

В обидва правильні Г немає правильних

12. Які оксиди зумовлюють утворення кислотних дощів?

А NO2 і Na2O Б CaO і Na2O В SO2 і CaO Г SO2 і NO2

13. Якого кольору набуде універсальний індикаторний папірець у дощовій воді, зібраній поблизу ТЕС, що працює на кам’яному вугіллі?

А чорного Б блакитного В зеленого Г червоного

14. Чи є поміж наведених тверджень правильні?

I. Обсяг прісної води на Землі перевищує обсяг солоної.

II. Уміст води в тілі людини становить близько 75 %.

А лише І

Б лише ІІ

В обидва правильні Г немає правильних

15. Надлишок сполук якого хімічного елемента зумовлює «цвітіння» водойм, до яких вони потрапляють зі стічними водами?

А Фосфору Б Хлору В Натрію Г Феруму

16. Яким методом очищують воду від дуже дрібних нерозчинних домішок на станціях водопідготовки?

А УФ опроміненням Б відстоюванням В хлоруванням Г фільтруванням

17. Який метод очищення води на станціях водопідготовки є хімічним?

А УФ опромінення Б відстоювання В озонування Г фільтрування

 

Це матеріал з підручника Хімія 7 клас Лашевська

 

Россия напала на Украину!

Россия напала на Украину!

Мы, украинцы, надеемся, что вы уже знаете об этом. Ради ваших детей и какой-либо надежды на свет в конце этого ада –  пожалуйста, дочитайте наше письмо .

Всем нам, украинцам, россиянам и всему миру правительство России врало последние два месяца. Нам говорили, что войска на границе “проходят учения”, что “Россия никого не собирается захватывать”, “их уже отводят”, а мирное население Украины “просто смотрит пропаганду”. Мы очень хотели верить вам.

Но в ночь на 24-ое февраля Россия напала на Украину, и все самые худшие предсказания  стали нашей реальностью .

Киев, ул. Кошица 7а. 25.02.2022

 Это не 1941, это сегодня. Это сейчас. 
Больше 5 000 русских солдат убито в не своей и никому не нужной войне
Более 300 мирных украинских жителей погибли
Более 2 000 мирных людей ранено

Под Киевом горит нефтебаза – утро 27 февраля, 2022.

Нам искренне больно от ваших постов в соцсетях о том, что это “все сняли заранее” и “нарисовали”, но мы, к сожалению, вас понимаем.

Неделю назад никто из нас не поверил бы, что такое может произойти в 2022.

Метро Киева, Украина — с 25 февраля по сей день

Мы вряд ли найдем хоть одного человека на Земле, которому станет от нее лучше. Три тысячи ваших солдат, чьих-то детей, уже погибли за эти три дня. Мы не хотим этих смертей, но не можем не оборонять свою страну.

И мы все еще хотим верить, что вам так же жутко от этого безумия, которое остановило всю нашу жизнь.

Нам очень нужен ваш голос и смелость, потому что сейчас эту войну можете остановить только вы. Это страшно, но единственное, что будет иметь значение после – кто остался человеком.

ул. Лобановского 6а, Киев, Украина. 26.02.2022

Это дом в центре Киева, а не фото 11-го сентября. Еще неделю назад здесь была кофейня, отделение почты и курсы английского, и люди в этом доме жили свою обычную жизнь, как живете ее вы.

P.S. К сожалению, это не “фотошоп от Пентагона”, как вам говорят. И да, в этих квартирах находились люди.

«Это не война, а только спец. операция.»

Это война.

Война – это вооруженный конфликт, цель которого – навязать свою волю: свергнуть правительство, заставить никогда не вступить в НАТО, отобрать часть территории, и другие. Обо всем этом открыто заявляет Владимир Путин в каждом своем обращении.

«Россия хочет только защитить ЛНР и ДНР.»

Это не так.

Все это время идет обстрел городов во всех областях Украины, вторые сутки украинские военные борются за Киев.

На карте Украины вы легко увидите, что Львов, Ивано-Франковск или Луцк – это больше 1,000 км от ЛНР и ДНР. Это другой конец страны. 25 февраля, 2022 – места попадания ракет

25 февраля, 2022 – места попадания ракет «Мирных жителей это не коснется.»

Уже коснулось.

Касается каждого из нас, каждую секунду. С ночи четверга никто из украинцев не может спать, потому что вокруг сирены и взрывы. Тысячи семей должны были бросить свои родные города.
Снаряды попадают в наши жилые дома.

Больше 1,200 мирных людей ранены или погибли. Среди них много детей.
Под обстрелы уже попадали в детские садики и больницы.
Мы вынуждены ночевать на станциях метро, боясь обвалов наших домов.
Наши жены рожают здесь детей. Наши питомцы пугаются взрывов.

«У российских войск нет потерь.»

Ваши соотечественники гибнут тысячами.

Нет более мотивированной армии чем та, что сражается за свою землю.
Мы на своей земле, и мы даем жесткий отпор каждому, кто приходит к нам с оружием.

«В Украине – геноцид русскоязычного народа, а Россия его спасает.»

Большинство из тех, кто сейчас пишет вам это письмо, всю жизнь говорят на русском, живя в Украине.

Говорят в семье, с друзьями и на работе. Нас никогда и никак не притесняли.

Единственное, из-за чего мы хотим перестать говорить на русском сейчас – это то, что на русском лжецы в вашем правительстве приказали разрушить и захватить нашу любимую страну.

«Украина во власти нацистов и их нужно уничтожить.»

Сейчас у власти президент, за которого проголосовало три четверти населения Украины на свободных выборах в 2019 году. Как у любой власти, у нас есть оппозиция. Но мы не избавляемся от неугодных, убивая их или пришивая им уголовные дела.

У нас нет места диктатуре, и мы показали это всему миру в 2013 году. Мы не боимся говорить вслух, и нам точно не нужна ваша помощь в этом вопросе.

Украинские семьи потеряли больше 1,377,000 родных, борясь с нацизмом во время Второй мировой. Мы никогда не выберем нацизм, фашизм или национализм, как наш путь. И нам не верится, что вы сами можете всерьез так думать.

«Украинцы это заслужили.»

Мы у себя дома, на своей земле.

Украина никогда за всю историю не нападала на Россию и не хотела вам зла. Ваши войска напали на наши мирные города. Если вы действительно считаете, что для этого есть оправдание – нам жаль.

Мы не хотим ни минуты этой войны и ни одной бессмысленной смерти. Но мы не отдадим вам наш дом и не простим молчания, с которым вы смотрите на этот ночной кошмар.

Искренне ваш, Народ Украины

Роль розчинiв — презентация онлайн

Презинтацiя
На тему:
«
Роль розчинiв»
Дiд Ольги
і
н
д
і
р
о
н
д
о
е
ц

и
н
и
ч
з
я
Роз
с
ь
т
ю
а
д
а
л
к
с
і
к
я
,
и
і
м
е
в
і
т
т
с
н
е
си
н
о
п
м
о
к
е
ш
ь
іл
б
о
б
а
ї
і
д
о
д в ох
м
є
а
з
в
х
ї
в
і
т
к
у
прод
Розчини всюди…
Всюди – у природі, виробництві й повсякденному житті ми
зустрічаємосяз різноманітними розчинами.
Уся природна вода – розчини. У цьому легко переконатися,
якщо морську воду або воду з водогону чи колодязя помістити в колбу і
дати їй випаруватись. При випаровуванні морської води, наприклад, на
дні колби залишаться кристалики речовини – це виділились розчинені у
цій воді солі.
Розчинник i розчинена
речовина
Всі розчини складаються з розчиненої речовини і розчинника.
Розчинник – це середовище, в якому знаходяться частинки
розчинної речовини. Розчинником прийнято називати речовину,
що перебуває в такому самому агрегатному стані, що й
розчин. Якщо агрегатний стан усіх складових розчину
однаковий, то розчинником вважають речовину, маса якої
найбільша. Якщо розчин містить воду, то за традицією її
називають розчинником, незалежно від маси води і розчиненої
речовини, розчинна речовина може перебувати у будь-якому
агрегатному стані. У розчині може міститися кілька розчинених
речовин (мінеральна вода, соки). Найбільше значення мають
водні розчини. Розчини можуть бути безбарвні або забарвлені.
Розчини в життедiяльностi
живих органiзмiв та побутi
Розчини мають значення в життєдіяльності живих організмів
та побуті. Рослини засвоюють речовини у вигляді розчинів.
Процеси засвоєння їжі тваринами й людьми пов’язані з
переходом поживних речовин у розчини. Поживні речовини в
розчиненому стані потрапляють до живого організму
і засвоюються ним, а продукти обміну виводяться з організму.
Ми споживаємо найчастіше розчини; наприклад,
молоко, фруктові соки – це розчини різних поживних речовин.
Ми п’ємо воду, яка є розчином різних мінеральних солей і газів;
вмиваємося з милом, яке у воді переходить у водний розчин
і змиває бруд з поверхні тіла. Під час прання білизни мило
або миючі засоби переходять в розчин і в такому вигляді
змивають бруд. При захворюванні ми приймаємо розчини ліків.
Розчинами є найважливіші фізіологічні рідини
тіла – це кров, лімфа.
Розчини в природi
Розчини мають величезне значення
в природі.З природних водних розчинів
утворилися величезні товщі багатьох
гірських порід та мінералів, наприклад,
кам’яної солі.
Розчини в промисловостi
Велике значення мають розчини в
промисловості. Так в харчовій
промисловості більшість продуктів
виробляють з використанням розчинів
(засолка овочів, риби, консервів,
виробництво цукру, хлібопродуктів).
Розчини и сiльське
господарство
Без розчинів не обходиться й сільське
господарство. У вигляді розчинів
використовують деякі мінеральні добрива,
розчини речовин для боротьби з шкідниками і
хворобами рослин тощо.
Пiдсумок
Розчин складається із розчинника і розчинної речовини.
Компонент, якого в розчині більше, називається розчинником,
а компонент, якого менше – розчинною речовиною.
Розчинник завжи перебуває в тому самому агрегатному стані,
що й розчин. Якщо розчин утворюється кількома речовинами,
які перебувають в однаковому стані, то розчинником буде
речовина з найбільшою концентрацією.
Дякую
за
увагу
Презинтацiю
пiдготувала
учениця 9 класу
Дiд Ольга

Почему люди так отличаются друг от друга?

 • Anway MD, Cupp AS, Uzumcu M, Skinner MK . (2005). Эпигенетические трансгенерационные действия эндокринных разрушителей и мужская фертильность. Наука 308 : 1466–1469.

  Google ученый

 • Бадяев А.В. (2009). Эволюционное значение фенотипической аккомодации в новой среде: эмпирическая проверка эффекта Болдуина. Philos Trans R Soc Lond Ser B 364 : 1125–1141.

  Google ученый

 • Болдуин Дж.М. (1896 г.). Новый фактор эволюции. Am Naturalist 30 : 536–553.

  Google ученый

 • Болдуин Дж.М. (1902 г.). Развитие и эволюция . Макмиллан: Лондон, Великобритания.

  Google ученый

 • Бейтсон ППГ . (1966). Характеристики и контекст импринтинга. Биол Рев : 177-220.

  Google ученый

 • Бейтсон П. (1983). Оптимальный аутбридинг. В: Бейтсон П. (ред.). Выбор партнера . Издательство Кембриджского университета: Кембридж, Великобритания. стр. 257–277.

  Google ученый

 • Бейтсон П. (1988). Активная роль поведения в эволюции. В: Ho MW, Fox S (ред.). Процесс и метафоры в эволюции .Wiley: Чичестер, Великобритания. стр. 191–207.

  Google ученый

 • Бейтсон П. (2001). Эмбриональный опыт и хороший взрослый дизайн. Int J Epidemiol 30 : 928–934.

  Google ученый

 • Бейтсон П. (2006). Драйвер адаптивности: связь между поведением и эволюцией. Биол Теория 1 : 342–345.

  Google ученый

 • Бейтсон П.(2012). Воздействие организма на его потомков. Genet Res Int 2012 : 640612.

  Google ученый

 • Бейтсон П. (2014). Новое представление о биологической эволюции. Biol J Linn Soc 112 : 268–275.

  Google ученый

 • Бейтсон П., Глюкман П. . (2011). Пластичность, устойчивость, развитие и эволюция .Издательство Кембриджского университета: Кембридж, Великобритания.

  Google ученый

 • Бейтсон П., Глюкман П., Хэнсон М.А. (2014). Биология пластичности развития и гипотеза прогнозирующего адаптивного ответа. J Physiol 592 : 2357–2368.

  Google ученый

 • Бейтсон П., Мартин П. . (1999). Дизайн для жизни: как развивается поведение .Мыс: Лондон, Великобритания.

  Google ученый

 • Белтман Дж. Б., Хаку П., тен Кейт К. (2004). Изучение и колонизация новых ниш: первый шаг к видообразованию. Эволюция 58 : 35–46.

  Google ученый

 • Bolhuis JJ . (1991). Механизмы птичьего импринтинга: обзор. Biol Rev 66 : 303–345.

  Google ученый

 • Браун Э., Дэвид Л.(2011). Роль клеточной пластичности в эволюции регуляторной новизны. В: Гиссис С.Б., Яблонка Э. (ред.). Трансформации ламаркизма: от тонких флюидов к молекулярной биологии . MIT Press: Кембридж, Массачусетс, США. стр. 181–191.

  Google ученый

 • Кэри Н . (2012). Эпигенетическая революция . Значок: Лондон, Великобритания.

  Google ученый

 • Chali D, Enquselassie F, Gesese M .(1998). Исследование случай-контроль детерминант рахита. Ethiop Med J 36 : 227–234.

  Google ученый

 • Чевин Л-М, Ланде Р. (2011). Адаптация к маргинальным местообитаниям путем эволюции повышенной фенотипической пластичности. J Evol Biol 24 : 1462–1476.

  Google ученый

 • Кортихо С., Варденаар Р., Коломе-Таче М., Гилли А., Этчеверри М., Лабади К. и др. .(2014). Картирование эпигенетической основы сложных признаков. Наука 343 : 1145–1148.

  Google ученый

 • Кубас П., Винсент С., Коэн Э. . (1999). Эпигенетическая мутация, ответственная за естественные вариации симметрии цветков. Природа 401 : 157–161.

  Google ученый

 • Danchin E, Charmantier A, Champagne FA, Mesoudi A, Pujal B, Blanchet S .(2011). Помимо ДНК: интеграция инклюзивного наследования в расширенную теорию эволюции. Nat Rev Genet 12 : 475–486.

  Google ученый

 • Дарвин С . (1871 г.). Происхождение человека и отбор по признаку пола . Мюррей: Лондон, Великобритания.

  Google ученый

 • Дука Р . (2013). Влияние обучения на эволюцию: устойчивость, инновации и видообразование. Anim Behav 85 : 1023–1030.

  Google ученый

 • Эрвин Д.Х. (2008). Макроэволюция экосистемной инженерии, построение ниш и разнообразие. Trends Ecol Evol 23 : 304–310.

  Google ученый

 • Фостер С.А., Сих А. (2013). Поведенческая пластичность и эволюция. Аним Поведение 85 : 1003.

  Google ученый

 • Фостер С.А., Вунд М.А. (2011). Эпигенетический вклад в адаптивную радиацию: информация о трехиглой колюшке. В: Халлгримссон Б., Холл Б.К. (ред.). Эпигенетика: связь генотипа и фенотипа . Калифорнийский университет: Беркли, Калифорния, США. стр. 317–336.

  Google ученый

 • Герхарт Дж.К., Киршнер М.В. (2007). Теория облегченной вариации. Proc Natl Acad Sci USA 104 : 8582–8589.

  Google ученый

 • Гилберт С.Ф., Эпель Д. . (2009). Экологическая биология развития: интеграция эпигенетики, медицины и эволюции . Синауэр: Сандерленд, Массачусетс, США.

  Google ученый

 • Гиссис С.Б., Яблонка Э. (2011). Трансформации ламаркизма: от тонких флюидов к молекулярной биологии .MIT Press: Кембридж, Массачусетс, США.

  Google ученый

 • Глюкман П., Хэнсон М. . (2004). Эмбриональная матрица . Издательство Кембриджского университета: Кембридж, Великобритания.

  Google ученый

 • Глюкман П., Хэнсон М. . (2006). Несоответствие: почему наш мир больше не соответствует нашим телам . Издательство Оксфордского университета: Оксфорд, Великобритания.

  Google ученый

 • Gluckman PD, Hanson MA, Buklijas T .(2010). Концептуальная основа для развития происхождения здоровья и болезни. J Dev Origin Health Dis 1 : 6–18.

  Google ученый

 • Gluckman PD, Hanson MA, Spencer HG, Bateson P . (2005). Влияние окружающей среды во время развития и его более поздние последствия для здоровья и болезней: значение для интерпретации эмпирических исследований. Proc R Soc Ser B 272 : 671–677.

  Google ученый

 • Голлин Э.С. (ред.). (1981). Пластичность развития: поведенческие и биологические аспекты вариаций в развитии . Academic Press: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.

 • Готлиб Г . (1992). Индивидуальное развитие и эволюция . Издательство Оксфордского университета: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.

  Google ученый

 • Харди А .(1965). Живой Поток . Коллинз: Лондон, Великобритания.

  Google ученый

 • Гейзенберг М . (2013). Выбор действия. В: Мензель Р., Бенджамин П.Р. (ред.). Обучение и память беспозвоночных . Академическая пресса: Лондон, Великобритания.

  Google ученый

 • Horn G, Rose SPR, Bateson PPG. (1973). Опыт и пластичность в центральной нервной системе. Наука l8l : 506–514.

  Google ученый

 • Яблонка Э., Лэмб М.Дж. (1995). Эпигенетическая наследственность и эволюция . Издательство Оксфордского университета: Оксфорд, Великобритания.

  Google ученый

 • Яблонка Э., Лэмб М.Дж. (2005). Эволюция в четырех измерениях . MIT Press: Кембридж, Массачусетс, США.

  Google ученый

 • Яблонка Э., Лэмб М.Дж.(2010). Трансгенерационное эпигенетическое наследование. В: Пиглиуччи М., Мюллер Г.Б. (ред.). Эволюция — расширенный синтез . MIT Press: Кембридж, Массачусетс, США. стр. 137–174.

  Google ученый

 • Яблонка Е, Раз Г . (2009). Трансгенерационное эпигенетическое наследование: распространенность, механизмы и значение для изучения наследственности и эволюции. Q Rev Biol 84 : 131–176.

  Google ученый

 • Джахур Ф., Бадалу А., Рейд М., Форрестер Т. .(2008). Уникальные метаболические характеристики основных синдромов тяжелой недостаточности питания у детей. В: Форрестер Т., Пику Д., Уокер С. (ред.). Отдел исследований тропического метаболизма Вест-Индского университета Ямайки, 1956–2006 годы: дом, который построил Джон . Рэндл: Кингстон, Онтарио, Канада. стр. 25–60.

  Google ученый

 • Джиртл Р.Л., Скиннер М.К. (2007). Экологическая эпигеномика и восприимчивость к болезням. Nat Rev Genet 8 : 253–262.

  Google ученый

 • Йоханнес Ф., Порше Э., Тейшейра Ф.К., Салиба-Коломбани В., Саймон М., Агьер Н. и др. . (2009). Оценка влияния трансгенерационной эпигенетической изменчивости на сложные признаки. PLoS Genetics 5 : e1000530.

  Google ученый

 • Джонсон Л.Дж., Трикер П.Дж. (2010). Эпигеномная пластичность в популяциях: ее эволюционное значение и потенциал. Наследственность 195 : 113–121.

  Google ученый

 • Джонс А.П., Фридман М.И. (1982). Ожирение и аномалии адипоцитов у потомства крыс, недоедающих во время беременности. Наука 215 : 1518–1519.

  Google ученый

 • Кандель Э.Р., Шварц Дж.Х. (1982). Молекулярная биология обучения: модуляция высвобождения медиатора. Наука 218 : 433–443.

  Google ученый

 • Каппелер П.М., Барретт Л., Блюмштейн Д.Т., Клаттон-Брок Т.Х. (2013). Ограничения и гибкость социального поведения млекопитающих: введение и синтез. Philos Trans R Soc Ser B 368 : 1–10.

  Google ученый

 • Kruuk LEB, Clutton-Brock TH, Rose KE, Guinness FE .(1999). Ранние детерминанты репродуктивного успеха в течение жизни у благородных оленей различаются между полами. Proc R Soc Lond Ser B 266 : 1655–1661.

  Google ученый

 • Лахман М., Яблонка Э. . (1996). Наследование фенотипов: адаптация к изменчивой среде. J Theoret Biol 181 : 1–9.

  Google ученый

 • Лафорш К., Беккара Л., Толлриан Р. .(2006). Индуцибельная защита: актуальность химических сигналов тревоги у дафний. Лимнол Океаногр 51 : 1466–1472.

  Google ученый

 • Лаланд К., Одлинг-Сми Дж., Тернер С. . (2014). Роль внутренних и внешних конструктивных процессов в эволюции. J Physiol 592 : 2413–2422.

  Google ученый

 • Ланде Р .(2009). Адаптация к необычной среде путем эволюции фенотипической пластичности и генетической ассимиляции. J Evol Biol 22 : 1435–1446.

  Google ученый

 • Ли Т.М., Цукер И. (1988). На развитие детенышей полевки перинатально влияет фотопериодическая история матери. Am J Physiol 255 : R831–R838.

  Google ученый

 • Лернер Р .(1984). О природе человеческой пластичности . Издательство Кембриджского университета: Кембридж, Великобритания.

  Google ученый

 • Левонтин RC . (1983). Ген, организм и среда. В: Бендалл Д.С. (ред.). Эволюция от молекул к людям . Издательство Кембриджского университета: Кембридж, Великобритания. стр. 273–285.

  Google ученый

 • Ллойд Морган К. (1896 г.). О модификации и вариации. Наука 4 : 733–740.

  Google ученый

 • Лоренц К . (1935). Der Kumpan in der Umwelt des Vogels. J Орнитол 83 : 289–413.

  Google ученый

 • Марлер П., Слабберкоорн Х . (2004). Музыка природы: наука о пении птиц . Elsevier/Academic Press: Сан-Диего, Калифорния, США.

  Google ученый

 • Ниман Х-Дж.(2014). Карл Поппер и две новые тайны жизни . Мор Зибек: Тюбинген, Германия.

  Google ученый

 • McMillen IC, Robinson JS . (2005). Происхождение развития метаболического синдрома: предсказание, пластичность и программирование. Physiol Rev 85 : 571–633.

  Google ученый

 • Meysman FJR, Middelburg JJ, Help CHR .(2006). Биотурбация: свежий взгляд на последнюю идею Дарвина. Trends Ecol Evol 21 : 688–695.

  Google ученый

 • Miles JL, Landon J, Davison M, Krageloh CU, Thompson NM, Triggs CM и др. . (2009). Пренатально недоедающие крысы демонстрируют повышенное предпочтение бега с колесом по сравнению с нажатием на рычаг для получения пищи в задаче выбора. BrJ Nutr 101 : 902–908.

  Google ученый

 • Мочек А.П.(2012). Природа воспитания и будущее эводево: к теории эволюции развития. Интегр Компар Биол 52 : 108–119.

  Google ученый

 • Мочек А.П., Султан С., Фостер С., Ледон-Реттиг С., Дворкин И., Нейхоут Х.Ф. и др. . (2011). Роль пластичности развития в эволюционных инновациях. Proc R Soc Ser B 278 : 2714–2723.

  Google ученый

 • Моран Н.А.(1992). Эволюционное поддержание альтернативных фенотипов. Амер Нат 139 : 249–278.

  Google ученый

 • Муссо Т.А., Fox CW. (1998). Материнские эффекты как адаптации . Издательство Оксфордского университета: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.

  Google ученый

 • Ноубл Д., Яблонка Э., Джойнер М., Мюллер Г., Омхолт С.В. (2014). Эволюция развивается: физиология возвращается в центр внимания. J Physiol 592 : 2237–2244.

  Google ученый

 • Одлинг-Сми Ф.Дж., Лаланд К.Н., Фельдман М.В. (2003). Строительство ниши: забытый процесс эволюции . Издательство Принстонского университета: Принстон, Нью-Джерси, США.

  Google ученый

 • Осборн ХФ . (1896 г.). Онтогенная и филогенетическая изменчивость. Наука 4 : 786–789.

  Google ученый

 • Пфенниг Д.В., МакГи М. . (2010). Ресурсный полифенизм увеличивает видовое богатство: проверка гипотезы. Philos Trans R Soc Ser B 365 : 577–591.

  Google ученый

 • Pfennig DW, Wund MA, Snell-Rood EC, Cruickshank T, Schlichting CD, Moczek AP . (2010). Влияние фенотипической пластичности на разнообразие и видообразование. Trends Ecol Evol 25 : 459–487.

  Google ученый

 • Пьерсма Т., Ван Гилс Дж.А. (2010). Гибкий фенотип: центрированная на теле интеграция экологии, физиологии и поведения . Издательство Оксфордского университета: Оксфорд, Великобритания.

  Google ученый

 • Пиглиуччи М . (2001). Фенотипическая пластичность: за пределами природы и воспитания .Издательство Университета Джона Хопкинса: Балтинор, Мэриленд, США.

  Google ученый

 • Пиглиуччи М., Мюллер Г.Б. (2010). Эволюция: расширенный синтез . MIT Press: Кембридж, Массачусетс, США.

  Google ученый

 • Расулзадеган М . (2011). Эволюционная роль РНК-опосредованной эпигенетической изменчивости? В: Гиссис С.Б., Яблонка Э. (ред.). Трансформация ламаркизма: от тонких флюидов к молекулярной биологии .MIT Press: Кембридж, Массачусетс, США. стр. 227–235.

  Google ученый

 • Раушекер Дж. П., Марлер П. . (1987). Импринтинг и пластичность коры . Wiley: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.

  Google ученый

 • Ридер С.М., Лаланд К.Н. (2003). Инновации в области животных . Издательство Оксфордского университета: Оксфорд, Великобритания.

  Google ученый

 • Рехави О .(2014). Список гостей или черный список: наследуемые малые РНК как иммуногенные воспоминания. Trends Cell Biol 24 : 212–220.

  Google ученый

 • Реми Дж.Дж., Хоберт О. (2005). Межнейронный хеморецептор, необходимый для обонятельного импринтинга у C. elegans. Наука 309 : 787–790.

  Google ученый

 • Роуэлл CHF . (1971).Переменная окраска саранчовых. Adv Insect Physiol 8 : 145–198.

  Google ученый

 • Саастамойнен М., Ван дер Стеррен Д., Вастенхаут Н., Цваан Б.Дж., Брейкфилд П.М. (2010). Прогнозирующие адаптивные реакции: зависящее от состояния влияние питания и полета взрослых особей у тропической бабочки Bicyclus anynana. Am Naturalist 176 : 686–698.

  Google ученый

 • Sandman CA, Davis EP, Buss C, Glynn LM .(2012). Воздействие пренатального психобиологического стресса оказывает программирующее влияние на мать и ее плод. Нейроэндокринология 95 : 7–21.

  Google ученый

 • Шеттлворт С.Дж. (2010). Познание, эволюция и поведение , 2-е изд. Oxford University Press, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.

  Google ученый

 • Скиннер Б.Ф. (1984).Отбор по последствиям. Behav Brain Sci 7 : 477–481ß.

  Google ученый

 • Слайпер Э.Дж. (1942). Биолого-анатомические исследования двуногой походки и прямохождения у млекопитающих, особенно на козленке, рожденном без передних конечностей. I и II. Proc Kon Ned Akad Wetensch 45 : 407–415.

  Google ученый

 • Слобода Д.М., Харт Р., Доэрти Д.А., Пеннелл К.Э., Хики М. .(2007). Возраст менархе: влияние пренатального и постнатального роста. J Clin Endocrinol Metab 92 : 46–50.

  Google ученый

 • Снелл-Руд ЕС . (2012). Селективные процессы в развитии: последствия для затрат и преимуществ фенотипической пластичности. Интегр Компар Биол 52 : 31–42.

  Google ученый

 • Снелл-Руд ЕС .(2013). Обзор эволюционных причин и последствий поведенческой пластичности. Аним Поведение 85 : 1004–1011.

  Google ученый

 • Сол Д., Дункан Р.П., Блэкберн Т.М., Кэсси П., Лефевр Л. . (2005). Большой мозг, улучшенное познание и реакция птиц на новые условия. Proc Natl Acad Sci USA 102 : 5460–5465.

  Google ученый

 • Сполдинг Д.А.(1873 г.). Инстинкт с оригинальными наблюдениями над молодыми животными. Macmillan’s Mag 27 : 282–293.

  Google ученый

 • Спектор Т . (2012). Одинаково разные: почему вы можете изменить свои гены . Вайденфельд и Николсон: Лондон, Великобритания.

  Google ученый

 • Стаудер С., Паолони-Джакобино А. . (2010). Трансгенерационные эффекты эндокринного разрушителя винклозолина на характер метилирования импринтированных генов в сперме мыши. Репродукция 139 : 373–379.

  Google ученый

 • Султан С.Е., Спенсер Х.Г. (2002). Структура метапопуляции предпочитает пластичность местной адаптации. Амер Нат 160 : 271–283.

  Google ученый

 • Торп В.Х. (1956). Обучение и инстинкты у животных . Метуэн: Лондон, Великобритания.

  Google ученый

 • Ван Бускирк Дж., Штайнер Великобритания.(2009). Фитнес-цены канализации развития и пластичности. J Evol Biol 22 : 852–860.

  Google ученый

 • Викерс М.Х., Брейер Б., Маккарти Д., Глюкман П. . (2003). Малоподвижное поведение в постнатальной жизни определяется пренатальной средой и усугубляется послеродовым гиперкалорийным питанием. Am J Physiol Regul Integr Сравните Physiol 285 : R271–R273.

  Google ученый

 • Викерс М.Х., Брейер Б.Х., Катфилд В.С., Хофман П.Л., Глюкман П.Д.(2000). Фетальное происхождение гиперфагии, ожирения и гипертонии и постнатальное усиление гиперкалорийного питания. Am J Physiol 279 : E83–E87.

  Google ученый

 • фон Мольтке Х.Дж., Олбинг Х. (1989). Die Ausbildungs- und Berufssituation contergangeschadigter junger Erwachsener. Реабилитация 28 : 78–82.

  Google ученый

 • Waddington CH .(1957). Стратегия генов . Аллен и Анвин: Лондон, Великобритания.

  Google ученый

 • Вагнер Г.П., Павличев М., Чеверуд Дж.М. (2007). Путь к модульности. Nat Rev Genet 8 : 921–931.

  Google ученый

 • Уэллс М.Дж. (1967). Сенсибилизация и эволюция ассоциативного обучения. В: Саланки Дж. (ред.). Симпозиум по нейробиологии беспозвоночных .Пленум: Нью-Йорк. стр. 391–411.

  Google ученый

 • Вест-Эберхард М.Дж. (2003). Пластичность развития и эволюция . Издательство Оксфордского университета: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.

  Google ученый

 • Уайлс Дж. С., Кункель Дж. Г., Уилсон А. С. . (1983). Птицы, поведение и анатомическая эволюция. Proc Natl Acad Sci USA 80 : 4394–4397.

  Google ученый

 • Вунд М.А.(2012). Оценка влияния фенотипической пластичности на эволюцию. Intergr Compar Biol 52 : 5–15.

  Google ученый

 • Природа потеряла свой смысл

  Когда-то люди были довольно средним видом крупных млекопитающих, живших за счет земли, практически не влияя на нее. Но за последние тысячелетия наше отношение к миру природы изменилось так же резко, как и наше восприятие его.

  В настоящее время на этой планете проживает более 7 миллиардов человек, которые пьют ее воду, едят ее растения и животных и добывают ее сырье для создания и питания наших инструментов.Эти повседневные действия могут показаться тривиальными с точки зрения любого человека, но в совокупности они обещают оставить неизгладимый след на Земле. Человеческая сила теперь имеет геологические масштабы, и если мы не хотим устроить беспорядок в этом, нашем единственном доме, наша политика должна наверстать упущенное.

  Этот сдвиг потребует радикального изменения наших представлений о нашем отношении к миру природы. Это может звучать как повод для отчаяния. В конце концов, многие люди отказываются признать, что такие экологические кризисы, как изменение климата, вообще существуют.Но, как напоминает нам Джедедайя Парди в своей великолепной новой книге « После природы », наши отношения с нечеловеческим миром со временем стали гибкими. Люди воображали природу очень многими способами на протяжении всей истории.

  Парди — профессор права в Университете Дьюка, и поэтому он чувствует себя как дома в американской истории. Его книга — это, среди прочего, панорамный тур по тому, что он называет «американским экологическим воображением». По словам Парди, европейские поселенцы изначально смотрели на Северную Америку с провиденциальной точки зрения, считая ее дикой землей, выделенной богом для возделывания человеком.Последовавшие романтики видели в американских пейзажах «светские соборы», призванные внушать благоговение и размышления. В конце 19 века утвердился новый утилитарный склад ума, и дикие земли Америки, особенно ее леса, стали ресурсами, которыми нужно управлять.

  В последнее время американцы стали рассматривать мир природы с экологической точки зрения, рассматривая его как взаимосвязанное и взаимозависимое целое. «Основная предпосылка здесь заключается в том, что ничто не изолировано», — говорит Парди. «Мир представляет собой сеть взаимопроницаемых систем, так что то, что выходит из дымовой трубы, может пройти через ветер, дождь, грунтовые воды и почву и в конечном итоге превратиться в плоть.«Антропоцен» или «эпоха людей» в некотором роде является логическим продолжением этой точки зрения.

  Парди надеется, что изменение климата может вызвать еще одно изменение в нашем восприятии мира природы, но он настаивает на том, что такое изменение неизбежно будет политическим. Нет другого способа «создать движения и институты, которые могли бы соответствовать масштабу решений, которые сейчас необходимо принять», — говорит он. Недавно мы обсуждали его книгу в серии электронных писем. Далее следует сжатая отредактированная стенограмма нашего разговора.


  Росс Андерсен: Несмотря на относительно небольшой объем, эта книга содержит невероятное количество научных данных — об меняющемся отношении американцев к миру природы и о том, как это отношение может измениться в будущем. Как долго вы думали об этом?

  Джедедия Парди: Я начал думать об этом проекте семь или восемь лет назад, когда я был со-преподавателем курса в Университете Дьюка по праву, науке и политике изменения климата. Что меня тогда поразило, так это то, как много исследований включало в себя очень изощренный анализ бесполезности.Были все эти исследования о том, почему мы должны ожидать ничего не делать: потому что изменение климата выходит за рамки наших национальных границ, временных рамок нашего принятия политических решений, масштабов нашей моральной озабоченности и даже нашего познания.

  И я начал думать: Звучит знакомо. Многие из идей, которые мы сейчас принимаем как должное, по крайней мере, как широко разделяемые цели — демократия, гендерное равенство, многообразие, экономическая жизнь без какой-либо формы рабства, преодоление наследия расизма и даже преодоление самого мифа о расе — казались бы невозможными. во много более раннее время.На самом деле они выглядели бы неестественно. Не так давно лучшие умы считали, что они видели пределы человеческих возможностей, и эти пределы не простирались очень далеко. И в чем-то они были правы. В борьбе с этими вопросами люди стали другими людьми. Они пришли, чтобы заботиться о новых и разных вещах. Масштабы и форма их моральных сообществ изменились.

  Итак, я подумал, что, может быть, изменение климата — да и вообще весь глобальный экологический кризис — похоже на это. Может быть, это одна из тех глубоких проблем, которая, если мы займемся ею серьезно, изменит нас.Может быть, нам нужно стать другими людьми по отношению к миру природы. И, может быть, это не такая уж дикая утопия: люди становятся другими людьми, борясь с глубокими проблемами.

  Итак, я вернулся и начал копаться в истории экологической политики и законотворчества. Я смотрел на все разные способы, которыми люди говорили о мире природы, когда что-то было поставлено на карту, когда они пытались сдвинуть, убедить, вдохновить, пристыдить других людей, чтобы они действовали вместе с ними.

  Я рассмотрел все эти ключевые моменты американской политической и культурной истории — определение равенства и свободы, создание национального государства, конфронтацию с ограничениями технологического мастерства в конце двадцатого века, поиск светского смысла. , и так далее. Нечеловеческий мир фигурировал во многих из этих моментов. Это была забытая нить, пронизывающая политическую жизнь, и значение ее за это время сильно изменилось.

  «Идея чего-то вроде многовидовой демократии свидетельствует о непонимании того, что поставлено на карту в демократии.

  Наблюдение за тем, как эти изменения происходят в ходе истории, дало мне надежду. Это предполагает, что то, как мы будем жить по отношению к миру, — это вопрос, на который у нас есть возможность ответить разными способами. Эта сила не только технологическая, но также культурная и творческая. А в антропоцене стержнем, определяющим его будущее, к лучшему или к худшему, является политика.

  Андерсен: Такое ощущение, что в настоящее время эта идея — идея антропоцена — подвергается негативной реакции, особенно слева.Как вы думаете, почему?

  Парди: Да, возражений против этого целая куча. По мнению некоторых критиков, антропоцен слишком сосредоточен на человечестве как на виде и, как следствие, игнорирует систематические формы неравенства, такие как империализм и расизм, которые сформировали мир.

  Из этого лагеря вы слышите призывы назвать то, что мы переживаем в «капиталоцене» или «евроцене». В конце концов, «человечество», которое выбросило в атмосферу большую часть парниковых газов, создало глобальные товарные рынки, которые индустриализировали использование сельскохозяйственных земель, начало шестое великое вымирание и произвело большую часть токсинов и пластика, которые окружают мир — в других Словом, антропос антропоцена — это старый добрый homo europeanus .Так что не будем говорить об ответственности человека, когда этот миропорядок создавался одними и для одних людей, а другие втягивались в него без особого выбора в его замысле, а достаточно часто против их воли и насильственно.

  Для других разговоры об антропоцене попахивают антропоцентризмом и высокомерием: на их слух эти термины, кажется, прославляют человеческий контроль и ставят на первое место эгоистичные человеческие интересы. Это более или менее традиционное возражение защитников окружающей среды против человеческого эгоизма и высокомерия.Э.О. Уилсон, например, много критикует «энтузиастов антропоцена» в своей будущей книге Half-Earth , как и Элизабет Колберт в своей работе для The New Yorker . Уилсон и Колберт отождествляют «антропоцен» с антропоцентризмом, имея в виду некоторую смесь (1) идеи о том, что люди решают, что важно и что стоит спасти, в соответствии с нашими собственными взглядами; и (2) идея о том, что мы в ответе, что технологическое мастерство будет продолжаться, даже углубляться.Геоинженерия! Роботы! Марсианские колонии! Да к черту природу! Что-то в этом роде.

  Я согласен с Колбертом и Уилсоном в том, что эту версию антропоцена стоит отвергнуть. Я также думаю, что они связывают этот термин с Питером Карейвой, старшим научным сотрудником организации по охране природы, который пытался заклеймить (я ненавижу это слово, но это именно то, что он делает, так что он этого заслуживает) его откровенно антропоцентрический, дружелюбный к бизнесу , дикая повестка дня, «сохранение для антропоцена».Но признание того, что повестка дня Карейвы узка и оппортунистична, не означает, что мы можем выбраться из антропоцена. Идея и причины воспринимать ее всерьез гораздо более существенны и всеобъемлющи, чем версия Карейвы.

  Наконец, есть те, для кого антропоценовая перспектива углубляет философскую ошибку гуманизма, заключающуюся в подчеркивании того, что делает нас особенными, что отличает нас от всего остального, тогда как мы должны пытаться выйти за пределы этой идеи и исследовать то, что мы имеют общее с остальным живым миром, включая, очевидно, животных, но также, возможно, грибы, леса, суперкомпьютеры и т. д.

  Эти «постгуманистические» мыслители хотят говорить о включении других видов в демократическую жизнь, распространении на них гражданства, развитии с ними широких социальных и этических отношений. Они хотят мыслить мир в анимистических терминах, как полный сознания, полный точек зрения — от других животных, но, может быть, также от ветра, бури, дерева.

  Я полностью за это как вопрос экспериментов с сознанием: расширение эстетического и морального воображения всегда было важной частью движущейся экологической политики, и оно также должно быть центральным в политике антропоцена.Но я думаю, что эта радикальная группа действительно запуталась, может быть, умышленно, в своем понимании политики.

  Что отличает политику, которая может организовать общий мир и создать архитектуру взаимозависимости, так это то, что она требует языка. Это искусственный порядок, материалы которого являются лингвистическими. Люди будут возражать против этого по сентиментальным или запутанным причинам, но я думаю, что это неопровержимо. Вы не можете заниматься политикой, не имея языкового доступа к другим.

  «Ни одна часть природного мира не говорит нам, как его ценить, не говоря уже о том, как жить и относиться друг к другу.

  Политическое сообщество может создать права для тех, кто не может участвовать — вы можете подумать об этом в Законе об исчезающих видах и законодательстве о защите животных — и, конечно же, взаимодействие людей с нечеловеческими животными будет питать человеческую политику, и вполне уместно. Но есть предел. Идея чего-то вроде многовидовой демократии показывает непонимание того, что поставлено на карту в демократии: совместное участие в создании общего мира, завершающееся авторитетным решением о его форме (которое, конечно, можно пересматривать и оспаривать).Интересно, не показывает ли мысль о том, что мы можем разделить демократию с животными, глубину нашего замешательства и отчаяния по поводу самой демократии?

  На мой взгляд, призыв к антропоценовой политике, и конкретно к демократическому антропоцену, — это призыв двигаться к созданию движений и институтов, которые могли бы соответствовать масштабу решений, которые сейчас должны быть приняты, которые затрагивают всех взаимозависимых ( хотя и неравными) способами.

  Andersen: В своей книге вы убедительно доказываете, что мы никогда не должны искать ценности в самой природе.Где вы видите, что это происходит сегодня, в американской культуре?

  Purdy: Вы видите это в палеодиетах, в движении против прививок, в аргументах против гендерного разнообразия и равенства в браке. Вы видите это в типах «естественного капитализма», которые видят в экологически сложном, взаимозависимом мире шаблон для полностью рыночного общества, где все имеет цену, все «отходы» учитываются внутри системы и т. д. Я не имею в виду что нельзя извлечь уроки инженерии и дизайна из работы природных систем, но это просто чтение определенной идеологической версии нашей экономики обратно в мир природы.

  Есть и более тонкий способ, которым эволюционная психология побуждает людей относиться, скажем, к политике как к побочному эффекту нашей животной природы. Вы видите это в действии в этой идее о том, что быть либералом или консерватором зависит от силы вашей реакции отвращения. Эти истории, как правило, скрывают, как сильно изменилась «человеческая природа» за столетия (время слишком короткое, чтобы включать в себя биологические изменения) из-за политики, сознания и воображения.

  Допустим, действительно существует лево-правый спектр, связанный с различными аспектами отвращения, страха, открытости, уважения к авторитету или родительским фигурам и т. д.Ничего из этого не интересно. Интересно то, что человек, находящийся сегодня на правом конце этого спектра, двести лет назад выпал бы из левого конца спектра, признав элементарное равенство между людьми, возможность жить нравственной жизнью без религиозных верований, жизнеспособность демократии и т. д. Если не считать безумных маргиналов, сегодняшние правые во многих отношениях являются революционными левыми восемнадцатого века. Как это изменилось — это не вопрос, на который «природа» может ответить за нас.

  Ценить нечеловеческий мир и относиться к нему — один из самых богатых наших культурных, эстетических и духовных ресурсов. Моя книга частично представляет собой любовную, хотя и критическую историю того, как некоторые люди, в основном американцы, сделали это. Но это человеческий проект, в конечном счете, эксперимент в интерпретации и жизни. Никакая часть природного мира не говорит нам, как его ценить, не говоря уже о том, как жить и относиться друг к другу.

  Андерсен: Большинство людей инстинктивно сторонятся природы как учителя ценностей, когда речь заходит о таких идеях, как божественное право королей, что было своего рода аргументом природы.Но как насчет Джона Мьюира, говорящего нам «держаться ближе к сердцу природы», или Вордсворта, говорящего нам «выйти на свет и позволить природе быть [нашим] учителем». Что делает такое мышление неприемлемым?

  Парди: Вордсворт, Торо, Мьюир, школа художников реки Гудзон разработали эту идею: ценя природу, мы становимся лучше и учимся жить. Это было частью обоснования национальных парков и заповедных зон, частью вербовки в Sierra Club и так далее.

  Этот способ морализировать природу, говоря, что она может нас чему-то научить, остается очень популярным в экокультурных, аграрных и других субкультурах. В то же время мы — или, по крайней мере, читатели The Atlantic — по большей части отбросили идею о том, что природа учит нас жить более традиционными способами: что иерархическая структура общества львов учит нас тому, что Бог хочет, чтобы мы подчиняться королям, или что устройство наших репродуктивных органов показывает, что мы должны ограничить брак одним мужчиной и одной женщиной, или что биологические различия между полами оправдывают недопущение женщин к политике и профессии.Все это были очень респектабельные рассуждения о значении природы во времена основания этой страны или незадолго до этого. Многие сохранились и в двадцатом веке, и я даже не говорю о теориях, основанных на природе, которые использовались для оправдания рабства и экспроприации земель коренных американцев.

  Эти довольно ужасные примеры сами по себе не являются философским аргументом против отношения к природе как к учителю. Любая идея, сформулированная на определенном уровне общности, может быть использована для довольно ужасных целей.Например, бельгийцы объяснили свой въезд в Конго гуманитарными соображениями. Красные кхмеры якобы стремились к равенству.

  Большой аргумент против природы, поскольку учитель движется в два этапа. Во-первых, почти в любом примере спора о том, как природа хочет, чтобы мы жили — одинаково или неравно, при королях или в феминистских коммунах, питаясь фруктами или сжигая уголь, — вы можете найти обратное. Во-вторых, эта какофония использования «природы» отражает более глубокий момент, а именно то, что ничто в мире природы не учит нас, как относиться к ней, как ее ценить или как относиться друг к другу.

  Вы можете выбрать примеры видов, экосистем, природных процессов или чего-то еще, занимающихся тем, что вам нравится — сотрудничать, сохранять отходы — и пытаться извлечь из этого общий урок. Но как насчет истребления видов с высокой рождаемостью каждую весну? А как насчет муравьев, порабощающих куколок в колониях, на которые они нападают? А как насчет паразитов, таких как клещи, отягощающие лося Скалистых гор, которые не могут их оторвать, или кошка, играющая со своей добычей?

  Выбор и интерпретация этих примеров всегда является человеческой деятельностью.Это всегда связано с контрабандой человеческой идеи о том, что, поскольку мы видим, что что-то происходит в нечеловеческом мире, мы должны этому подражать. И чтобы стать эффективным, всегда нужно убеждать других людей, ссылаясь на существующие человеческие ценности. Так что не обязательно ужасно сказать: «Я просто следую природе». Это может быть вполне невинно. Но это творческая игра, и именно так мы должны ее слышать.

  Андерсен: Изжило ли само слово «природа» свою философскую полезность?

  Парди: Хороший вопрос.Я ловлю себя на том, что постоянно говорю «мир природы» или «люди и природа», и в основном думаю, что это нормально на уровне использования. Нам не нужно больше неологизмов. Я чувствую, что мы можем использовать эти старые слова по-новому.

  Но это не ваш вопрос. Вы спрашиваете о другом. Вы спрашиваете об идее «природы», согласованной системы принципов, которая каким-то образом составляет целое и упорядочивает всю материальную деятельность вселенной на всех уровнях, живую и неживую, и с которой мы можем иметь отношение. уважения, или восхищения, или благоговения, или неповиновения.Назовем это столицей-N Природа.

  Я думаю, что природа, используемая таким образом, является религиозным пережитком. Это монотеистическая идея, как если бы вселенная имела единственное значение, потому что это работа одного разума. Теперь я должен сказать, что я не монотеист, совсем не верующий теист. Но я думаю, что даже если это так, это очень трудно поддерживать. Трудно по всем тем причинам, которые я только что изложил, — с человеческой точки зрения мир и приятен, и ужасен, родной и чужой, жестокий и щедрый, и совершенно непонятно, как узнать, что из него взять, что смысл его в том.И я бы сказал, что это потому, что это не та вещь, которая имеет значение. Он просто есть во всем своем многообразии.

  Интересно, не будет ли — если на мгновение остановиться на религиозных образах — политеистический или анимистический образ не подойдет лучше сегодня и в будущем. Просто неправда, что Природа имеет смысл или что у нас есть отношения с ней в целом. Но это не значит, что мы оторваны от живого мира. Наоборот. У нас есть связи и отношения с определенными местами, видами, сезонами в месте.Все это фрагменты того, что, как мне кажется, мы должны продолжать называть миром природы.

  «Природа, используемая таким образом, является религиозным пережитком. Это монотеистическая идея, как если бы вселенная имела единственное значение, потому что это работа одного разума».

  Существует этнография атабаскских народов Аляски, написанная Ричардом Нельсоном, под названием «Помолитесь Ворону» . Суть его в том, что эти «анимисты» не почитают абстрактную Природу и не видят в ней просто набор ресурсов и логистических проблем.У них к этому отношение, похожее на ваши отношения с семьей вашего партнера, соседями или коллегами: немного непрозрачное, обидчивое, смесь привязанности, обязательства и благоразумия. И отношения эти специфические — не с Природой, а с лососем, или рекой, или деревом. Они во многих масштабах, опять же, очень похожи на наши отношения с людьми, институтами, странами, культурами в наших человеческих жизнях.

  Конечно, мы не можем решить стать атабасками, но мне кажется, что это многообещающее направление для реалистичной, непредубежденной этической практики.Мы очень серьезно относимся к тому, что мы живем с остальным миром, и это может быть большой занозой в заднице, или даже ранить или убить нас, но это также единственно возможное место и источник всех радостей, которые мы можем иметь.

  Андерсен: В книге вы определяете четыре основных способа, которыми американцы представляли себе природу. Первый — провиденциальный , где природа — это дикое место, выделенное Богом для возделывания человеком. Второй — романтический , где природа — место эстетического и духовного вдохновения, «светский собор».Третий — утилитарный , где природа — кладезь ресурсов, требующих грамотного управления. И четвертый — экологический , где природа — это совокупность многих взаимозависимых систем. Вы говорите, что мы можем найти эти четыре вида воображения в наших книгах по юриспруденции, но также и в наших пейзажах. Есть ли какие-то особые американские пейзажи, где отпечатки этих идей видны наиболее явно?

  Purdy: Сельскохозяйственные угодья Среднего Запада имеют шахматную структуру, которую все видели с самолетов.(Я не имею в виду никакого неуважения к так называемой эстакаде: лучше всего ее видно с неба!) Это транскрипция в виде поземельной грамоты картины простирающейся на запад аграрной республики; это сетка Джефферсона, каждый фермерский участок с достаточным количеством земли, теоретически, чтобы прокормить семью, каждый из которых расположен в более крупной схеме, с клетками, зарезервированными для школ, округов и так далее. Это провиденциальный ландшафт .

  Между прочим, в этой провиденциальной теории нет ничего невинного.Это была та же самая теория, которая оправдывала экспроприацию земель коренных американцев, потому что они «не смогли» использовать их по назначению. Природа хотела, чтобы он был у европейцев, при условии, что они наполнят его заселением и развитием. Такова была теория, а механизмом была вся паутина законов девятнадцатого века, предоставлявшая частную собственность в обмен на заселение и развитие. Вы могли получить землю за наличные деньги, но и путем урегулирования его. Вы можете установить право собственности, расчищая лес, сажая деревья на пастбищах, осушая заболоченные земли, орошая засушливые земли, добывая ценные полезные ископаемые — другими словами, заставляя их цвести с помощью чего-то, что вы можете продать на рынке.

  В Северной Каролине, где я сейчас живу, какое-то время поселенец мог получить 50 акров за каждого порабощенного человека, которого он привез на территорию, исходя из теории, что их труд повышает его производительность. И, конечно, это рабство защищалось другим обращением к природе — ложной природой расовой иерархии.

  Теперь возьмем романтическую форму окружающего воображения. Если вы посетите национальный парк или дикую природу, особенно один из парков конца девятнадцатого и начала двадцатого веков, таких как Йосемити или Глейшер, вы обнаружите, что ландшафт выбран за его приближение к эстетическому идеалу: принцип величия, дикой природы. и вдохновляющая природа, теоретизированная Иммануэлем Кантом и Эдмундом Берком и популяризированная для американской обстановки Фредериком Черчем, Ашером Дюраном и другими художниками из Школы реки Гудзон.Эти парки были созданы актами Конгресса, чтобы приблизиться к живописному идеалу. Конечно, пейзажи уже были; но теперь они управляются как светские соборы, наш ответ Сикстинской капелле, месту, куда человек с определенным складом ума приходит, чтобы увидеть руку Божию.

  И, конечно же, в романтическом пейзаже вписана история глубокого неравенства. Индейцы были изгнаны из парков. Джон Мьюир назвал их грязными и неживописными. Сама привычка рассматривать природу как вдохновляющее полотно Бога привлекала белых представителей высшего среднего класса, людей, которые — в таких группах, как ранний Sierra Club, основанный Мьюиром в 1892 году, — позиционировали себя как представители Природы.А некоторые, как Мэдисон Грант, основавшая первые группы по спасению секвойи и бизонов, были откровенными сторонниками превосходства белой расы. (Грант написал книгу о расах, которую Гитлер однажды назвал «моей библией»; Тедди Рузвельту она понравилась настолько, что он разрекламировал ее). Вот что я понял во время работы над книгой: этот закон — сухожилие, соединяющее воображение и материальность, когда дело касается пейзажей.То, как мы живем, — это своего рода коллективная ландшафтная архитектура. Мы создаем мир, передвигаясь, добывая пищу и кров, сохраняя тепло зимой и прохладу летом. Право организует эту деятельность, создает ее форму и, в свою очередь, формирует мир.

  Мы можем видеть это в ландшафтах, сформированных утилитарным воображением, таких как национальные леса, находящиеся в ведении Бюро землеустройства, и западные регионы, орошаемые обширными ирригационными проектами, построенными и управляемыми Бюро мелиорации (говорящее имя, кстати!).Это управляемые земли, застроенные совместно с контролирующими их ветвями федерального правительства. Тедди Рузвельт, который был пионером в их создании, однажды сказал, что вся его внутренняя программа — антимонопольное законодательство, общественное здравоохранение, трудовое законодательство — была всего лишь принципом сохранения в широком смысле: умелое управление естественными и искусственными системами на благо общества. Эти спланированные, преднамеренно эксплуатируемые ландшафты являются свидетельством утилитарной чувствительности, на которой основывается большая часть современного правительства.

  И здесь тоже есть в истории ужасные моменты. Гиффорд Пинчот, главный теоретик сохранения Рузвельта и глава его Лесной службы, был лидером евгенического движения. Отношение к людям и миру природы как к спектру ресурсов, которыми нужно управлять для всеобщего благосостояния, затенено тревожной территорией, особенно для людей, которые были склонны относиться к обездоленным или исключенным группам населения как к не имеющим большого значения в любом случае.

  Экологичность Воображение более разнообразно.Он сформировал современное экологическое законодательство — Закон о чистом воздухе, Закон о чистой воде, Суперфонд и т. д. — и это часть того, как мы все чаще думаем по самым разным вопросам. Его предпосылка состоит в том, что ничто не изолировано: мир представляет собой сеть взаимопроницаемых систем, так что то, что выходит из дымовой трубы, может пройти через ветер, дождь, грунтовые воды и почву и в конечном итоге превратиться в плоть.

  Мы все еще выясняем, что значит видеть экологически. На что будет похожа продовольственная экономика, если мы хорошенько подумаем о типах ландшафтов, которые мы хотим, чтобы она формировала, о том, как мы хотим, чтобы она взаимодействовала с водными путями, о долгосрочном здоровье почвы и о химическом составе глобальной атмосферы? Как это выглядит, если мы подумаем также о том, какую работу мы хотим, чтобы люди могли выполнять при приготовлении пищи?

  Все это новое поколение экологического мышления: обо всех системах сразу и везде видящих связи между их человеческим и природным аспектами.В некотором отношении антропоценовое мышление — это экологическое мышление, усиленное до одиннадцати, с острым пониманием не только практических отношений между человеком и природными системами, но и ценностей, поставленных в них на карту.

  То, что я называю демократическим антропоценом, — это способ назвать политику, которая, возможно, может соответствовать этой ситуации. Речь идет о создании движений и институтов, которые стремятся к равному голосу в формировании планеты. И речь идет о наращивании способности начать реальное коллективное самоограничение.

  Для этого может потребоваться создание социальных систем, в которых люди меньше будут бояться будущего и друг друга, где у них будет место для дыхания и они смогут ослабить свою хватку за любые крохи богатства, которыми они завладеют. Это может потребовать экономики, в которой обеспечены базовые безопасность и комфорт, и есть возможность подумать о неотъемлемых благах, менее ресурсоемких, таких как дружба, размышления и просто научиться удивляться миру. К сожалению, чтобы констатировать очевидное, многое в нашей капризной политике и неравной экономике сейчас движется в противоположном направлении.

  Andersen: На этой неделе в Париже проходят самые важные за десятилетие переговоры об изменении климата. Видите ли вы появление нового способа воображения мира природы — и, возможно, даже новой антропоценовой политики?

  Парди: Хотел бы я. Много надежд было возложено на эти переговоры по климату за десятилетия, прошедшие после Киото. И мы должны пожелать им успеха. Но до сих пор пессимистические анализы (бесполезности), против которых я выступал, когда начинал эту книгу, все же скорее верны, чем ложны.Международные усилия по-прежнему являются эпифеноменами национальной политики, которые сами по себе довольно эгоистичны и недальновидны.

  Наихудший компромисс был бы слащавым слоем благородных разговоров о глобальной ответственности, намазанной на мир, экономика которого все еще увеличивает выбросы парниковых газов, токсичность, деградацию почвы, подкисление океана, вымирание видов, вырубку лесов. Приятно, что климатического движения сейчас гораздо больше, чем даже пять лет назад, и приятно, что канадцы снова на стороне ангелов.Но страшная возможность заключается в том, что мы можем десятилетиями знать, как поступать правильно, говорить об этом на международной арене и продолжать жить так, чтобы усугубить проблему. Политика, которая может изменить то, как мы живем, свободно и демократично, — сложная задача, но это единственный путь вперед.

  Что такое человеческая природа? — Определение, теории и примеры — Видео и стенограмма урока

  Как мы говорим о нашей природе

  Философы и ученые склонны говорить о человеческой природе, основываясь на основных школах мысли из истории человечества.Некоторые религиоведы утверждают, что духовная или религиозная натура является ключевой чертой человеческой природы. Например, иудео-христианская вера представляет людей как творения Бога, обладающие свободной волей, что дает им как достоинство, так и этические опасности. Буддисты думают, что быть человеком значит осознавать (сознавать) и желать.

  В более широком смысле, в западных культурах дискуссии обычно начинаются с Платона и Аристотеля в классической Греции. Платон считал людей разумными, социальными животными и связывал нашу природу с нашими душами и способностью рассуждать, а не с нашими телами.Аристотель отличался прежде всего своей верой в то, что и тело, и душа вносят свой вклад в нашу человеческую идентичность. Эти теории не исключают друг друга, а были построены друг на друге и со временем адаптировались.

  Другие идеи о человеческой природе обсуждались исторически важными личностями, включая Рене Декарта, Чарльза Дарвина, Карла Маркса и Зигмунда Фрейда. Следующие пункты представляют изменения в теориях с 1500-х до 20-го века.

  Декарт (1596-1650) расширил идеи Платона, назвав людей мыслящими духами.Позже его критиковал Гилберт Райл, который, как и Аристотель, не мог полностью отделить мыслительные процессы человека от физических. В качестве примера Аристотель и Райл согласились бы, что действие забивания гвоздя при строительстве дома по своей сути сплетает воедино разум и тело.

  Согласно Дарвину (1809-1882) и логике эволюции, люди описываются как еще одна форма приматов. Человеческая жизнь, как и жизнь любого животного, воспринимается как ряд проблем, которые необходимо решить и решить.Мыслители-дарвинисты не возвышают людей над другими животными, но признают, что человеческие характеристики являются продуктом природы, развившимся благодаря обстоятельствам и физическим характеристикам, влияющим на поведение.

  Маркс (1818-1883) считал, что человеческая природа раскрывается в естественном ходе истории. Он считал, что естественный прогресс истории может привести людей к истинной свободе, поскольку они признают культурные и социальные факторы, отчуждающие их от их естественной идентичности. Подобно Дарвину, Маркс придерживался мнения, что люди характеризуются чертами своего вида, а не божественным влиянием или духовным характером.

  Наконец, Фрейд (1856-1939) охарактеризовал нас как созданий внутреннего конфликта. Для Фрейда ментальная жизнь (сродни идеям Платона и Декарта о душе) находилась в конфликте с нашими биологическими инстинктами из-за сил цивилизации. Фрейд разделил самость на ид (биологические инстинкты), эго (рациональный разум) и суперэго (совесть, которая производит чувство вины для контроля над ид).

  Есть еще одна школа мысли, известная как экзистенциализм. Экзистенциализм подчеркивает индивидуальный опыт и описывает людей как свободно ответственных посредством независимых актов воли. Религиозные экзистенциалисты описывают людей как свободных, но по своей сути неуверенных существ, которые строят свою индивидуальную идентичность благодаря своей способности сомневаться. Атеистические экзистенциалисты, такие как Жан Поль Сартр, отрицали существование человеческой природы, потому что люди являются агентами свободной воли, которые выбирают, а не руководствуются животными инстинктами или культурными условностями.Атеистические экзистенциалисты характеризуют людей как избранных существ, хотя это само по себе является описанием человеческой природы.

  Краткий обзор урока

  Человеческая природа — это совокупность нашей видовой идентичности, ментальных, физических и духовных характеристик, которые делают людей уникальными, ну, людьми. Платон и Аристотель описывали человеческую природу разными определениями и характеристиками; Платон подчеркивал ментальные/духовные характеристики, в то время как Аристотель утверждал, что разум и тело не могут быть разделены.

  С тех пор определения разделились между учеными, рассматривающими тело как часть человеческой природы, и теми, кто рассматривает его прежде всего как вместилище того, что по сути является человеческим. Такие мыслители, как Аристотель, Дарвин, Сартр и Райл, рассматривают разум и тело в связи с миром, в то время как Платон, Декарт, Фрейд и иудео-христианская религиозная мысль видят человеческую природу в основном связанной с чем-то неосязаемым — часто называемым духом, сущностью. , или ум.

  Теории человеческой природы

  • Платон : люди разумные, социальные животные; наша природа связана с нашей душой и нашей способностью рассуждать
  • Аристотель : и тело, и душа вносят свой вклад в нашу человеческую идентичность
  • Декарт : согласен с Платоном, но описывает людей как мыслящих духов
  • Дарвин : человеческая жизнь, как и жизнь любого животного, воспринимается как ряд проблем, которые необходимо решить и решить
  • Маркс : считал, что человеческая природа раскрывается через естественное развитие истории, что может привести людей к истинной свободе
  • Фрейд : охарактеризовал людей как созданий внутреннего конфликта

  Результаты обучения

  По окончании обучения вы сможете:

  • Вспомнить, что заложено в человеческой природе
  • Опишите классический спор о человеческой природе
  • Обсудите теории, лежащие в основе человеческой природы, которые возникли на протяжении всей истории

  Природа воспитания в психологии | Simply Psychology

  Воспитание предполагает, что корреляция между факторами окружающей среды и психологическими последствиями обусловлена ​​окружающей средой.Например, то, как много родители читают со своими детьми, и то, насколько хорошо дети учатся читать, кажутся связанными. Другие примеры включают экологический стресс и его влияние на депрессию.

  Однако поведенческая генетика утверждает, что то, что выглядит как влияние окружающей среды, в значительной степени является отражением генетических различий (Plomin & Bergeman, 1991).

  Люди выбирают, модифицируют и создают среду, соответствующую их генетической предрасположенности. Это означает, что то, что иногда кажется влиянием окружающей среды (воспитанием), на самом деле является генетическим влиянием (природой).

  Итак, дети, генетически предрасположенные к грамотному чтению, с удовольствием будут слушать, как их родители читают им рассказы, и с большей вероятностью будут поощрять это взаимодействие.

  Эффекты взаимодействия

  Эффекты взаимодействия

  Однако в последние годы растет понимание того, что вопрос о том, «как «насколько» поведение обусловлено наследственностью, а «насколько» окружение само по себе может быть неправильный вопрос.

  Возьмем, к примеру, интеллект.Как и почти все типы человеческого поведения, это сложное, многогранное явление, проявляющееся (или не проявляющееся!) в самых разнообразных проявлениях. способы.

  Вопрос «насколько» предполагает, что все психологические черты могут быть выражены численно и что вопрос может быть решен количественно.

  Статистические данные о наследственности, выявленные в ходе поведенческих генетических исследований, подверглись критике как бессмысленные, главным образом потому, что биологи установили, что гены не могут влиять на развитие независимо от факторов внешней среды; генетические и негенетические факторы всегда взаимодействуют, создавая черты.Реальность такова, что природа и культура взаимодействуют множеством качественно различных способов (Gottlieb, 2007; Johnston & Edwards, 2002).

  Вместо того, чтобы защищать крайние нативистские или нуртуристские взгляды, большинство исследователей-психологов теперь заинтересованы в изучении того, как взаимодействуют природа и воспитание.

  Например, в психопатологии это означает, что для развития психического расстройства необходимы как генетическая предрасположенность, так и соответствующий триггер окружающей среды. Например, эпигенетика утверждает, что влияние окружающей среды влияет на экспрессию генов.

  Так что же такое эпигенетика?

  Эпигенетика — это термин, используемый для описания наследования посредством механизмов, отличных от ДНК-последовательности генов. Например, особенности физического и социального окружения человека могут влиять на то, какие гены включаются или «экспрессируются», а не на последовательность ДНК самих генов.

  Одним из таких примеров является то, что известно как голландская голодная зима в последний год Второй мировой войны. Они обнаружили, что у детей, которые были в утробе матери во время голода, шансы на развитие различных проблем со здоровьем на всю жизнь увеличились по сравнению с детьми, зачатыми после голода.

  Эпигенетические эффекты иногда могут передаваться от одного поколения к другому, хотя кажется, что эти эффекты сохраняются только в течение нескольких поколений. Есть некоторые свидетельства того, что последствия голландской голодной зимы повлияли на внуков женщин, которые были беременны во время голода.

  Поэтому логичнее будет сказать, что разница между поведением двух людей в основном обусловлена ​​наследственными факторами или в основном факторами окружающей среды.

  Это осознание особенно важно, учитывая последние достижения в области генетики, такие как полигенное тестирование.Например, проект «Геном человека» вызвал огромный интерес к отслеживанию типов поведения в конкретных цепочках ДНК, расположенных на определенных хромосомах.

  Чтобы не злоупотреблять этими достижениями, необходимо более общее понимание того факта, что биология взаимодействует как с культурным контекстом, так и с личным выбором людей относительно того, как они хотят прожить свою жизнь.

  Не существует четкого и простого способа разобраться в этих качественно различных и взаимных влияниях на человеческое поведение.

  Эпигенетика: исследование мышей агути

  Эпигенетика: исследование мышей агути

  Исследование Waterland and Jirtle (2003) на мышах агути изучает взаимосвязь между природой и воспитанием, показывая, как эпигенетические механизмы изменяют экспрессию генов у лабораторных мышей и, в более широком смысле, люди.

  Видео, представленное ниже, представляет собой контекст исследования мышей Agouti и описывает развитие эпигенетического подхода к нашему пониманию болезни.

  Как сделать ссылку на эту статью:
  Как сделать ссылку на эту статью:

  3 Mc.А. (2018, 20 декабря). Природа против воспитания в психологии . Просто психология. www.simplypsychology.org/naturevsnurture.html

  Справочные материалы по стилю APA

  Бандура, А. Росс, Д., и Росс, С.А. (1961). Передача агрессии через подражание агрессивным образцам. Journal of Abnormal and Social Psychology , 63, 575-582

  Bandura, A. (1977). Теория социального обучения . Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Прентис Холл.

  Боулби, Дж.(1969). Приложение. Привязанность и потеря: Том. 1. Потеря . Нью-Йорк: Основные книги.

  Хомский, Н. (1965). Аспекты теории синтаксиса . Массачусетский технологический институт Пресс.

  Фрейд, С. (1905). Три эссе по теории сексуальности . Se, 7.

  Гальтон, Ф. (1883 г.). Исследования человеческих способностей и их развития . Лондон: JM Dent & Co.

  Gottlieb, G. (2007). Вероятностный эпигенез. Развитие науки, 10 , 1–11.

  Хаворт, К.М., Дэвис, О.С., и Пломин, Р. (2013). Исследование раннего развития близнецов (TEDS): генетически чувствительное исследование когнитивного и поведенческого развития от детства до юношеской взрослой жизни. Исследования близнецов и генетика человека, 16(1) , 117-125.

  Дженсен, А. Р. (1969). Насколько мы можем повысить I.Q. и успеваемость? Harvard Educational Review, 33 , 1-123.

  Джонстон, Т. Д., и Эдвардс, Л. (2002). Гены, взаимодействия и развитие поведения. Психологический обзор , 109, 26–34.

  Оливер, Б. Р., и Пломин, Р. (2007). Исследование раннего развития близнецов (TEDS): многофакторное продольное генетическое исследование языковых, когнитивных и поведенческих проблем с детства до подросткового возраста. Исследования близнецов и генетика человека, 10(1) , 96-105.

  Пломин Р. (2018). Чертеж: как ДНК делает нас теми, кто мы есть . Массачусетский технологический институт Пресс.

  Пломин, Р., и Бергеман, К.С. (1991). Природа воспитания: Генетическое влияние на «окружающие» меры. поведенческие и мозговые науки, 14(3) , 373-386.

  Пломин Р. и ДеФрис Дж. К. (1983). Проект усыновления в Колорадо. Развитие ребенка , 276-289.

  Пломин Р. и ДеФрис Дж. К. (1985). Истоки индивидуальных различий в младенчестве; проект усыновления в Колорадо. Наука, 230 , 1369-1371.

  Скиннер, Б.Ф. (1957). Вербальное поведение . Актон, Массачусетс: Издательская группа Копли.

  Траутон, А., Спинат, Ф.М. и Пломин Р. (2002). Исследование раннего развития близнецов (TEDS): многофакторное продольное генетическое исследование языковых, когнитивных и поведенческих проблем в детстве. Исследования близнецов и генетика человека, 5(5) , 444-448.

  Waterland, RA, & Jirtle, RL (2003). Мобильные элементы: мишени для раннего воздействия питания на регуляцию эпигенетического гена. Молекулярная и клеточная биология, 23 (15), 5293-5300.


  Доказательства взаимодействия

  Как сослаться на эту статью:
  Как сослаться на эту статью:

  McLeod, S.А. (2018, 20 декабря). Природа против воспитания в психологии . Просто психология. www.simplypsychology.org/naturevsnurture.html

  Главная страница | О нас | Политика конфиденциальности | Рекламировать | Свяжитесь с нами

  Контент Simply Psychology предназначен только для информационных и образовательных целей. Наш веб-сайт не предназначен для замены профессиональной медицинской консультации, диагностики или лечения.

  © Simply Scholar Ltd — Все права защищены

  сообщите об этом объявлении

  Естественный отбор | Национальное географическое общество

  Английский натуралист Чарльз Дарвин разработал идею естественного отбора после пятилетнего путешествия для изучения растений, животных и окаменелостей в Южной Америке и на островах в Тихом океане.В 1859 году он довел до сведения всего мира идею естественного отбора в своем бестселлере « о происхождении видов ».

  Естественный отбор — это процесс адаптации и изменения популяций живых организмов. Люди в популяции естественно изменчивы, а это означает, что все они в чем-то разные. Эта вариация означает, что некоторые люди обладают чертами, более подходящими для окружающей среды, чем другие. Особи с адаптивными чертами — чертами, дающими им некоторое преимущество, — с большей вероятностью выживут и размножатся.Затем эти особи передают адаптивные черты своим потомкам. Со временем эти полезные черты становятся более распространенными в популяции. Благодаря этому процессу естественного отбора благоприятные черты передаются из поколения в поколение.

  Естественный отбор может привести к видообразованию, когда один вид порождает новый и совершенно другой вид. Это один из процессов, который движет эволюцией и помогает объяснить разнообразие жизни на Земле.

  Дарвин выбрал название «естественный отбор», чтобы противопоставить его «искусственному отбору» или селекционному размножению, контролируемому людьми.Он указывал на разведение голубей, популярное в его время хобби, как на пример искусственного отбора. Выбирая, какие голуби спариваться с другими, любители создали разные породы голубей с причудливыми перьями или акробатическим полетом, которые отличались от диких голубей.

  Дарвин и другие ученые того времени утверждали, что процесс, очень похожий на искусственный отбор, происходил в природе без какого-либо вмешательства человека. Он утверждал, что естественный отбор объясняет, как большое разнообразие форм жизни развилось с течением времени от одного общего предка.

  Дарвин не знал, что гены существуют, но он мог видеть, что многие признаки являются наследственными — передаются от родителей к потомству.

  Мутации — это изменения в структуре молекул, из которых состоят гены, называемые ДНК. Мутация генов является важным источником генетической изменчивости в популяции. Мутации могут быть случайными (например, когда реплицирующиеся клетки делают ошибку при копировании ДНК) или происходить в результате воздействия чего-то в окружающей среде, например вредных химических веществ или радиации.

  Мутации могут быть вредными, нейтральными, а иногда и полезными, приводящими к появлению новой полезной черты. Когда мутации происходят в зародышевых клетках (яйцеклетки и сперматозоиды), они могут передаваться потомству.

  Если окружающая среда быстро меняется, некоторые виды не смогут достаточно быстро адаптироваться посредством естественного отбора. Изучая летопись окаменелостей, мы знаем, что многие из организмов, которые когда-то жили на Земле, теперь вымерли. Динозавры — один из примеров. Инвазивный вид, болезнетворный организм, катастрофическое изменение окружающей среды или очень успешный хищник — все это может способствовать исчезновению видов.

  Сегодня действия человека, такие как чрезмерная охота и разрушение мест обитания, являются основной причиной вымирания. Судя по летописи окаменелостей, сегодня вымирания происходят гораздо быстрее, чем в прошлом.

   

  Определение разнообразия

  Концепция разнообразия включает в себя принятие и уважение. Это означает понимание того, что каждый человек уникален, и признание наших индивидуальных различий. Это могут быть такие параметры, как раса, этническая принадлежность, пол, сексуальная ориентация, социально-экономический статус, возраст, физические способности, религиозные убеждения, политические убеждения или другие идеологии.Это исследование этих различий в безопасной, позитивной и заботливой среде. Речь идет о понимании друг друга и переходе от простой терпимости к принятию и восхвалению богатого разнообразия, заключенного в каждом человеке.

  Разнообразие — это реальность, созданная отдельными людьми и группами из широкого спектра демографических и философских различий. Чрезвычайно важно поддерживать и защищать многообразие, потому что, ценя людей и группы, свободные от предрассудков, и способствуя атмосфере, в которой неотъемлемыми являются равенство и взаимное уважение, мы создадим ориентированное на успех, сотрудничество и заботливое сообщество, которое черпает интеллектуальную силу и производит инновационные решения от синергии своих людей.

  «Разнообразие» означает больше, чем просто признание и/или терпимость к различиям. Разнообразие — это набор сознательных практик, которые включают:

  • Понимание и оценка взаимозависимости человечества, культур и окружающей среды.
  • Практика взаимного уважения к качествам и опыту, которые отличаются от наших собственных.
  • Понимание того, что разнообразие включает в себя не только способы бытия, но и способы познания;
  • Признавая, что личная, культурная и институционализированная дискриминация создает и поддерживает привилегии для одних и создает и поддерживает невыгодное положение для других;
  • Создание союзов, несмотря на различия, чтобы мы могли работать вместе, чтобы искоренить все формы дискриминации.

  Разнообразие, таким образом, включает в себя знание того, как относиться к тем качествам и условиям, которые отличаются от наших собственных и вне групп, к которым мы принадлежим, но присутствуют у других людей и групп. К ним относятся, помимо прочего, возраст, этническая принадлежность, класс, пол, физические способности/качества, раса, сексуальная ориентация, а также религиозный статус, гендерное самовыражение, образование, географическое положение, доход, семейное положение, родительский статус и работа. опыт.Наконец, мы признаем, что категории различий не всегда фиксированы, но также могут быть изменчивыми, мы уважаем права личности на самоидентификацию и признаем, что ни одна культура не может быть выше другой по своей сути.

  Как природа может сделать вас добрее, счастливее и многое другое…

  Я всю жизнь был заядлым путешественником. С того момента, как я впервые надел рюкзак и направился в горы Сьерра-Невада, я увлекся этим опытом, любя то, как пребывание на природе очищало мой разум и помогало мне чувствовать себя более заземленным и умиротворенным.

  Но, несмотря на то, что я всегда считал, что походы на природу имеют много психологических преимуществ, у меня никогда не было достаточной научной поддержки… до сих пор, то есть. Ученые начинают находить доказательства того, что пребывание на природе оказывает глубокое влияние на наш мозг и наше поведение, помогая нам уменьшить беспокойство, задумчивость и стресс, а также повысить нашу способность внимания, творческие способности и нашу способность общаться с другими людьми.

  «Люди обсуждали свои глубокие переживания в природе в течение последних нескольких 100 лет — от Торо до Джона Мьюира и многих других писателей», — говорит исследователь Дэвид Стрейер из Университета штата Юта.«Теперь мы наблюдаем изменения в мозге и изменения в теле, которые предполагают, что мы физически и психически более здоровы, когда взаимодействуем с природой».

  Реклама Икс

  Познакомьтесь с набором инструментов «Большое добро»

  Из GGSC на вашу книжную полку: 30 научно обоснованных инструментов для хорошего самочувствия.

  Хотя он и другие ученые могут считать, что природа благотворно влияет на наше самочувствие, мы живем в обществе, где люди, особенно дети, проводят все больше и больше времени в помещении и в Интернете.Выводы о том, как природа улучшает наш мозг, придают дополнительную обоснованность призыву сохранять природные пространства — как городские, так и дикие — и проводить больше времени на природе, чтобы вести более здоровую, счастливую и творческую жизнь.

  Вот несколько примеров того, как наука показывает, как пребывание на природе влияет на наш мозг и тело.

  1. Пребывание на природе снижает стресс

  Понятно, что пеший туризм и любая физическая активность могут уменьшить стресс и тревогу. Но есть что-то в природе, что может усилить эти воздействия.

  В одном недавнем эксперименте, проведенном в Японии, участникам было предложено прогуляться либо в лесу, либо в городском центре (прогулки одинаковой длины и сложности), при этом у них измеряли вариабельность сердечного ритма, частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Участники также заполнили анкеты о своем настроении, уровне стресса и других психологических параметрах.

  Результаты показали, что у тех, кто гулял в лесу, была значительно более низкая частота сердечных сокращений и более высокая вариабельность сердечного ритма (что свидетельствует о большей релаксации и меньшем стрессе), а также сообщалось о лучшем настроении и меньшем беспокойстве, чем у тех, кто гулял в городских условиях.Исследователи пришли к выводу, что в пребывании на природе есть что-то, что оказывает благотворное влияние на снижение стресса, помимо того, что могли бы произвести одни только физические упражнения.

  В другом исследовании исследователи из Финляндии обнаружили, что городские жители, которые прогулялись всего 20 минут по городскому парку или лесу, сообщили о значительно большем снижении стресса, чем те, кто прогуливался в центре города.

  Причины этого эффекта неясны; но ученые считают, что мы эволюционировали, чтобы быть более расслабленными в естественных пространствах.В ставшем уже классическим лабораторном эксперименте Роджера Ульриха из Техасского университета A&M и его коллег участники, которые сначала посмотрели вызывающий стресс фильм, а затем были просмотрены цветные/звуковые видеокассеты, изображающие естественные сцены, демонстрировали гораздо более быстрое и полное восстановление после стресса, чем те, кто видел видео с городскими пейзажами.

  Эти и другие исследования доказывают, что пребывание на природе — или даже просто взгляд из окна на естественную сцену — каким-то образом успокаивает нас и снимает стресс.

  2. Природа делает вас счастливее и менее задумчивым

  Я всегда обнаруживал, что походы на природу делают меня счастливее, и, конечно, снижение уровня стресса может быть основной причиной этого. Но Грегори Брэтман из Стэнфордского университета обнаружил доказательства того, что природа может влиять на наше настроение и другими способами.

  В одном исследовании 2015 года он и его коллеги случайным образом распределили 60 участников на 50-минутную прогулку либо в естественной среде (дубовые леса), либо в городской среде (вдоль четырехполосной дороги).До и после прогулки участников оценивали по их эмоциональному состоянию и когнитивным показателям, например, насколько хорошо они могли выполнять задачи, требующие кратковременной памяти. Результаты показали, что те, кто гулял на природе, испытывали меньше беспокойства, размышлений (сосредоточение внимания на негативных аспектах себя) и негативных эмоций, а также больше положительных эмоций по сравнению с городскими пешеходами. Они также улучшили свою производительность в задачах памяти.

  В другом исследовании он и его коллеги расширили эти выводы, сосредоточившись на том, как прогулки на природе влияют на размышления, которые связаны с началом депрессии и тревоги, а также использовали технологию МРТ для изучения активности мозга.Участникам, которые совершили 90-минутную прогулку в естественной или городской среде, сканировали мозг до и после прогулок, а также опрашивали об уровне размышлений (а также других психологических маркерах). Исследователи контролировали многие потенциальные факторы, которые могли повлиять на размышления или активность мозга, например, уровни физической нагрузки, измеряемые частотой сердечных сокращений и функциями легких.

  Тем не менее, участники, которые гуляли в естественной среде, по сравнению с городской, сообщили об уменьшении размышлений после прогулки, и они показали повышенную активность в субгенуальной префронтальной коре, области мозга, деактивация которой связана с депрессией и тревогой — открытие, которое предполагает, что природа может иметь важное влияние на настроение.

  Братман считает, что результаты, подобные этим, должны дойти до градостроителей и других лиц, чья политика влияет на наши природные пространства. «Экосистемные услуги включаются в процесс принятия решений на всех уровнях государственной политики, планирования землепользования и городского проектирования, и очень важно убедиться, что в эти решения включены эмпирические данные психологии», — говорит он.

  3. Природа снимает усталость внимания и повышает творческий потенциал.

  Сегодня мы живем с вездесущими технологиями, которые постоянно привлекают наше внимание.Но многие ученые считают, что наш мозг не был создан для такой информационной бомбардировки и что это может привести к умственной усталости, подавленности и выгоранию, требуя «восстановления внимания», чтобы вернуться в нормальное, здоровое состояние.

  Стрейер — один из таких исследователей. Он считает, что пребывание на природе восстанавливает истощенные цепи внимания, что может помочь нам быть более открытыми для творчества и решения проблем.

  «Когда вы используете свой мобильный телефон, чтобы говорить, отправлять текстовые сообщения, фотографировать или делать что-то еще, что вы можете делать со своим мобильным телефоном, вы затрагиваете префронтальную кору и вызываете сокращение когнитивных ресурсов», — говорит он.

  В исследовании, проведенном в 2012 году, он и его коллеги показали, что участники четырехдневного пешего похода могут решить значительно больше головоломок, требующих творческого подхода, по сравнению с контрольной группой людей, ожидающих того же похода, — фактически на 47 процентов больше. Хотя его результаты могут объясняться и другими факторами, например, физическими упражнениями или духом товарищества, проведенным вместе, предыдущие исследования показали, что сама природа может играть важную роль. Один из Psychological Science обнаружил, что влияние природы на восстановление внимания является причиной улучшения результатов когнитивных тестов участников исследования.

  Это явление может быть связано с различиями в активации мозга при просмотре естественных сцен по сравнению с более застроенными сценами — даже у тех, кто обычно живет в городской среде. В недавнем исследовании, проведенном Питером Аспиналлом из Университета Хериот-Ватт в Эдинбурге, и его коллегами, участники, мозг которых постоянно контролировался с помощью мобильной электроэнцефалограммы (ЭЭГ), пока они шли по городской зеленой зоне, имели показания ЭЭГ мозга, указывающие на более низкий уровень разочарования, вовлеченности, и возбуждение, а также более высокие уровни медитации в зеленой зоне и более высокие уровни вовлеченности при выходе из зеленой зоны.Эта более низкая вовлеченность и возбуждение могут быть тем, что позволяет восстановить внимание, способствуя более открытому, медитативному мышлению.

  Именно такая мозговая активность, которую иногда называют «сетью мозга по умолчанию», связана с творческим мышлением, говорит Стрейер. В настоящее время он повторяет свое более раннее исследование 2012 года с новой группой туристов и записывает их активность ЭЭГ и уровни кортизола в слюне до, во время и после трехдневного похода. Ранние анализы показаний ЭЭГ подтверждают теорию о том, что походы на природу, по-видимому, успокаивают сети внимания людей и задействуют их сети по умолчанию.

  Стрейер и его коллеги также специально изучают влияние технологий, отслеживая показания ЭЭГ людей, когда они гуляют по дендрарию, независимо от того, разговаривают ли они по мобильному телефону или нет. На данный момент они обнаружили, что у участников с мобильными телефонами показания ЭЭГ соответствуют перегрузке внимания, и они могут вспомнить только вдвое меньше деталей дендрария, через который они только что прошли, по сравнению с теми, у кого не было мобильного телефона.

  Хотя результаты Страйера являются предварительными, они согласуются с выводами других людей о важности природы для восстановления внимания и творчества.

  «Если вы использовали свой мозг для многозадачности — как большинство из нас делают большую часть дня — а затем отложили это в сторону и отправились на прогулку без всех гаджетов, вы позволили префронтальной коре восстановиться, — говорит Стрейер. «И именно тогда мы видим эти всплески творчества, решения проблем и чувства благополучия».

  4. Природа может помочь вам быть добрым и щедрым

  Всякий раз, когда я отправляюсь в такие места, как Йосемити или побережье Биг-Сур в Калифорнии, я, кажется, возвращаюсь к своей домашней жизни, готовой быть более доброй и щедрой к окружающим — просто спросите моего мужа и детей! Теперь некоторые новые исследования могут пролить свет на то, почему это так.

  В серии экспериментов, опубликованных в 2014 году, Джуён Ли, директор GGSC Дачер Келтнер и другие исследователи из Калифорнийского университета в Беркли изучали потенциальное влияние природы на готовность быть щедрым, доверять и помогать другим, в то же время учитывая, какие факторы могут повлиять на эти отношения.

  В рамках своего исследования исследователи показывали участникам более или менее субъективно красивые пейзажи природы (уровни красоты которых оценивались независимо), а затем наблюдали, как участники вели себя, играя в две экономические игры — игру «Диктатор» и игру «Доверие», — которые измеряют щедрость и доверие соответственно.После знакомства с более красивыми природными сценами участники вели себя более щедро и доверчиво в играх, чем те, кто видел менее красивые сцены, и эффекты, по-видимому, были связаны с соответствующим усилением положительных эмоций.

  В другой части исследования исследователи попросили людей заполнить анкету о своих эмоциях, сидя за столом, на котором были расставлены более или менее красивые растения. После этого участникам сказали, что эксперимент окончен и они могут уйти, но если захотят, то могут добровольно сделать бумажных журавликов для программы оказания помощи в Японии.Количество кранов, которые они сделали (или не сделали), использовалось как мера их «просоциальности» или готовности помочь.

  Результаты показали, что присутствие более красивых растений значительно увеличило количество журавлей, сделанных участниками, и что это увеличение опять-таки было вызвано положительными эмоциями, вызванными природной красотой. Исследователи пришли к выводу, что созерцание красоты природы усиливает положительные эмоции — возможно, вызывая благоговение, чувство, похожее на удивление, с ощущением того, что вы являетесь частью чего-то большего, чем вы сами, — что затем приводит к просоциальному поведению.

  Подтверждением этой теории является эксперимент, проведенный Полом Пиффом из Калифорнийского университета в Ирвине и его коллегами, в ходе которого участники, глядя на рощу очень высоких деревьев в течение всего лишь одной минуты, испытали заметное увеличение благоговения и продемонстрировали более полезное поведение и подходили к моральным дилеммам более этично, чем участники, которые потратили такое же количество времени, глядя на высокое здание.

  5. Природа заставляет вас «чувствовать себя более живыми»

  Со всеми этими преимуществами пребывания на природе неудивительно, что что-то в природе заставляет нас чувствовать себя более живыми и жизненными.Пребывание на свежем воздухе дает нам энергию, делает нас счастливее, помогает нам снять повседневные стрессы нашей распланированной жизни, открывает двери для творчества и помогает нам быть добрыми к другим.

  Никто не знает, существует ли идеальная продолжительность пребывания на природе, хотя Страйер говорит, что давние туристы рекомендуют минимум три дня, чтобы по-настоящему отключиться от повседневной жизни. Никто также не может точно сказать, как природа сравнима с другими формами снятия стресса или восстановления внимания, такими как сон или медитация.И Страйер, и Брэтман говорят, что нам нужно гораздо более тщательное исследование, чтобы выявить эти эффекты, прежде чем мы придем к каким-либо окончательным выводам.

  Тем не менее, исследования показывают, что в природе есть что-то, что поддерживает наше психологическое здоровье, и это полезно знать… тем более, что природа — это бесплатный ресурс, доступ к которому многие из нас могут получить, просто выйдя за дверь. Подобные результаты должны побудить нас как общество более внимательно отнестись к тому, как мы сохраняем наши дикие места и наши городские парки.

  И хотя исследование, возможно, не является окончательным, Страйер оптимистично настроен в отношении того, что наука в конечном итоге догонит то, что люди, подобные мне, интуитивно догадывались все это время — что в природе есть что-то, что обновляет нас, позволяя нам чувствовать себя лучше, лучше думать и углубить наше понимание себя и других.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.