Збереження природи: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

Природно-заповідний фонд як основа збереження природи громади

Чому громади відповідальні за власні ресурси?

Природа − це сукупність усього живого та неживого на Землі, пов’язана тісними взаємозвязками. Природа здатна підтримувати себе, якщо цих зв’язків не порушувати. Саме природа створює для нас як виду умови для існування (питна вода, чисте повітря, всі джерела продуктів харчування походять з природи). тому кожен з нас є залежним і водночас відповідальн за збереження будь-якого природного ресурсу. Звісно, для степової зони найголовнішим ресурсом, який використовують люди є чорноземи.  Чорноземи − це відновлювальний ресурс, однак його відновлюваність є довготривалим і дорогим процесом. Достатньо сказати що на це потрібні століття. Відновлення 1% гумусу, що є основним показником родючості чорнозему, необхідно затратити до 10 років консервації земель. Здається, це мізерний час, зважаючи на те, скільки існує людство. 

Утім, чи можемо ми собі дозволити відновлення цього ресурсу, враховуючи темпи зростання населення і необхідність у продовольстві? Чи підемо ми на цей крок, чи будемо й надалі виснажувати залишки чорноземів, які залишились?

З іншого боку, цей крок залежить від свідомого рішення кожного з нас. Нещодавно на  Донеччині еколог Олексій Бурковський “законсервував” власну земельну ділянку, вивівши її з обробітку. 

Зазвичай люди починають усвідомлювати загрози екологічних катастроф лише тоді, коли вони вже сталися. Проте даний вчинок- це виключення. 

Наразі відповідальність за збереження природи, а разом з цим і за запобігання кліматичним катастрофам несуть громади, адже саме вони, завдяки децентралізації  отримали чимало повноважень. Серед них і розпоряджання землями сільськогосподарського призначення, які тепер передали у комунальну власність громад. Тому   використання земель і прийняття будь-яких рішень стосовно приватної землі громади практично не мають. З іншого боку, природні екосистеми (за винятком лісів)  в Україні передані у в комунальну власність. А зважаючи на те, що практично весь земельний запас, що перебував у  державній власності до 2018 року, наразі розформований в приватну власність та відведений під сільське господарство, деякі громади починають розуміти важливість і кінцевість земельного ресурсу. І в цьому контексті для громад надзвичайно суттєво визначити території, які є важливими для збереження біорізноманіття, підтримання функціонування природних процесів. 

Чому це важливо?  У чому є необхідність збереження земель у природному стані? Як зберегти їх від вимушених рішень громади? 

Будь-яка земельна ділянка має певний вид власності та цільове використання. У земельному законодавстві класифіковано 19 основних видів  використання земель. Багато ОТГ уже кілька років ставлять собі питання, чи є в них резерв землі. І часто йдеться про резерв як запас  з точки зору природи як такої.

Майбутній ботанічний заказник “Балка Зарубіна” в межах Ольшанської ОТГ

Прибужанівська ОТГ є прикладом дійсно свідомої далекогляної громади. Вона вже фактично прийняла рішення про збереження 50% степів, що залишились у межах громади. Зокрема рішеннями ОТГ погоджено створення трьох степових заказників на площі близько 450 га. 

Чому свідомі ОТГ приймають  рішення про створення заповідних територій?

Рішення про погодження заказників приймаються громадами з метою збереження природи, рідкісних видів рослин та тварин, унікальних ландшафтів, водних ресурсів, але поряд з тим – і для добробуту громадян: адже повне знищення природи означає остаточне перетворення території громади в аграрну пустелю. 

Практично щоразу  на сесіях ОТГ земельні ділянки передаються в приватну власність, продається право оренди (в основному для цілей отримання продукції рослинництва) тощо. Тож будь-яка незахищена ділянка може бути втрачена у будь-який день. 

А що ж таке земельний запас і чому він важливий?

Згідно з земельним законодавством, землі запасу – це ділянки, які не надані у власність чи користування фізичних та юридичних осіб. В основному ці землі є єдиними природними та напівприродними ділянками, тому в багатьох випадках запас асоціюється з залишками природи в громаді. Частина природи залишилась також в державній власності на землях лісфонду, які в степовій зоні не знищили залісненням, не маючи на це коштів. На жаль.у  степовій зоні залісення є поганою ідеєю: повноцінного лісу тут не виростити і лісгоспи лише для виправдання свого існування засаджують чужорічними видами рослин (наприколад робінією псевдоакацією  – вид, що ми звикли називати “акація біла”) природні пасовища, важливі для мешкання комах запилювачів та регулювання клімату. Та й громадам з пасовища значно більше користі, аніж з акацієвих заростей.

Ці території виконують важливу функцію надання екосистемних послуг, яких лише степові біотопи надають понад 30. Головними з них є регуляція водного балансу басейнів рік, вуглецевого балансу, мікрокліматичних показників. 

Уже зараз кількість природи та рівень її збереження є одним з важливих індикаторів рівня життя громади. Звісно, економічний потенціал і рівень важливі та будь-який ресурс (вода, грунти, чисте повітря) є умовно відновлювальним. Однак його відновлюваність у разі інтенсивного використання – це економічні витрати. Зберігаючи природу, ми отримуємо всі ці блага безкоштовно. Гарним прикладом є вода – ми платимо кошти лише за транспортування води до наших будинків. Збереження водних ресурсів і їх якість залежить від того, як ми використовуємо грунти, дотримуємось законів Водного кодексу і т.д

Окрім того, саме автентична природа була й є фактором становлення ментальності, духовності й самобутності певного регіону, її звичаїв. І наразі ми спостерігаємо розривання цих зв’язків у степовій зоні, знищення самобутнього й звичного століттями ландшафту.

 Землі віднесені до запасу – це ще не перспектива їх збереження. Адже підстав відмовити ОТГ у тому, щоб віддати певній фізичній особі землю у власність, не буде. Таким чином, землі, а значить і  природи, у громади не залишиться взагалі. Тому найперспективнішим шляхом для збереження запасу землі (природи) є прийняття рішення про створення заповідних зон. Лише в такому випадку це буде вмотивована відмова, у разі якщо будуть охочі забрати землю у власність та знищити її. Тому створення територій природно-заповідного фонду є для громад найкращим способом для збереження природи, земельного запасу, зокрема, для майбутніх поколінь. 

Чому природно-заповідна територія є гарантією збереження природи?

Після створення заповідної території вся земля в межах будь-якої категорії підпадає під особливий охоронний режим. Режим прописується в проекті створення й поширюється на всі земельні ділянки в межах території природно-заповідного фонду, незалежно від типу власності й цільового використання. Наприклад, ділянка в межах заказника, що має цільове призначення для вирощування сільськогосподарської продукції, не може використовуватись для цих цілей. 

Побоювання багатьох, що заповідна територія – це відсутність доступу будь-кого до ресурсу, є помилковими. закон України “Про природно-заповідний фонд” розрізняє 11 категорій територій та об’єктів природно-заповідного фонду і для кожної категорії обмеження й заборони відрізняються. Найбільш зручним для громад є створення заказників, де досить щадний режим, який забороняє розорювання, видобуток копалин, знищення об’єктів охорони та рідкісних видів. Натомість дозволяє випасати худобу, проводити сінокосіння, збирати гриби, ягоди; тобто здійснювати діяльність, яка, наприклад, була звичною для пасовища, яке має стати заказником. 

Громади мають свідомо підходити до створення об’єктів ПЗФ. Приміром, Веселинівська ОТГ прийняла рішення про передачу в приватну власність земель у межах погодженого рішенням сесії заказника “Райдолинський степ”.  Мета –  посадити соняшник на грунті з великим відсотком камянистості. Але в результаті, вижавши всі соки з землі, нічого не отримати. 

Шлях до збереження природних територій не простий

Створення заповідної території покладене на обласні департаменти екології, а їх оголошення –  на обласні державні адміністрації в разі, якщо мова йде про створення об’єкту чи території природно-заповідного фонду місцевого значення. Рішення стосовно об’єктів загальнодержавного значення приймає президент України. Тому погодження створення заповідної території є лише одним з етапів довготривалого процесу. Хоча його тривалість залежить від процедури проектування, погодження і оголошення і, головне, політичної волі, оскільки аграрне чи   промислове  лобі часто саботує оголошення територій природно-заповідного фонду. Це не дивно, адже в очах аграріїв необроблена земля – це земля яка “гуляє”, яку треба обов’язково освоїти будь-яким чином – розорати для отримання сільгосппродукції чи заліснити. 

Розорана ділянка в проектованому ландшафтному заказнику “Райдолинський степ”

Звісно, у порівняні з Врадіївською та Кривоозерською ОТГ, які  відмовили в створенні заказника “Сирівський”, що пропонується створити з метою збереження єдиної колонії червонокнижного бабака на Миколаївщині, Веселинівська ОТГ все таки, погодивши 2 заказники, є прикладом свідомості з боку громади стосовно збереження власних природних ресурсів. Сподіваємося, позитивний досвід стане приводом для усвідомлення іншими громадами необхідності збереження дикої природи і для добробуту жителів ОТГ, і заради неї самої! 

Стаття створена в рамках Проекту «Preservation of steppes and meadows in Voznesensky and Veselinovsky districts of the Nikolaev region» виконується за організації NESEHNUTÍ Brno (Чеська Республіка) у 2020-2021 роках.

збереження природи | Тест з природознавства – «На Урок»

Запитання 1

Відзначте екологічні поради задля збереження здоров’я.

варіанти відповідей

купуйте екологічно чисті продукти;

пити воду з пластмасових пляшок;

перевіряти воду в криницях перед питтям;

саджайте кущі та дерева;

Запитання 2

Джерелом забруднення природи є…

варіанти відповідей

діяльність заводів і фабрик

вихлопні гази

Запитання 3

Укажіть, що із переліченого НЕ належить до джерел забруднення навколишнього середовища

варіанти відповідей

промислові відходи

сміттєзвалище

Запитання 4

Зазначте станції з виробництва електроенергії, які НЕ зумовлюють екологічних проблем.

варіанти відповідей

Запитання 5

Яку інформацію вміщує Червона книга України?

варіанти відповідей

правила поведінки в природі

перелік небезпечних та отруйних організмів 

перелік рослин, тварин, грибів, що потребують охорони 

перелік рослин, тварин, грибів, що мають червоне забарвлення 

Запитання 6

Зазначте, до якої групи належать такі природоохоронні території, як Асканія-Нова, Дунайський …, Кримський ….

варіанти відповідей

національні природні парки 

 ботанічні сади

Запитання 7

Для зменшення негативного впливу побутових відходів на навколишнє середовище потрібно їх

варіанти відповідей

 закопувати в грунт

переробляти на спеціальних заводах

викидати в моря або океани

Запитання 8

Вкажи дії людей, що шкодять рослинам.

варіанти відповідей

Зривання польових квітів на букети.

Витоптування рослин.

Вирубування лісів.

Фотографування рослин

Запитання 9

Вкажіть тварину, що НЕ занесена до Червогої книги

варіанти відповідей

Запитання 10

Оберіть рослину занесену до Червоної книги

варіанти відповідей

Запитання 11

Яку інформацію вміщує Червона книга України?

варіанти відповідей

правила поведінки в природі

перелік небезпечних та отруйних організмів 

перелік рослин, тварин, грибів, що потребують охорони 

перелік рослин, тварин, грибів, що мають червоне забарвлення 

Запитання 12

Один з найстаріших заповідників, на території якого утримуються тварини з різних континентів

варіанти відповідей

«Асканія-Нова»

«Чорноморський»

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест

Натисніть «Подобається», щоб слідкувати за оновленнями на Facebook

«Як треба поводитися серед природи навеснi».

Як треба поводитися серед природи навеснi . 2клас
Мета.
 Поглибити знання учнів про значення природи для життя людей, підвести дітей до усвідомлення необхідності зберігати та примножувати природні багатства, раціонально їх використовувати;
 розвивати пізнавальний інтерес, мислення, уміння працювати в групах, колективно та самостійно;
 виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища.

Обладнання: карта, глобус, ілюстрації, презентація.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Актуалізація опорних знань

1. Вправа «Погода»
— Яка зараз пора року?
— Який місяць?
— Яке число?
— Тепло чи холодно надворі?
— Який стан неба?
— Яка температура повітря?
— Чи були сьогодні протягом дня опади?

2. Фронтальне опитування.
— Яких тварин називають звірами?
— Які зміни в житті звірів спостерігаються навесні? Розповісти про окремих представників тваринного світу.
— Навести приклади ланцюгів живлення.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Хвилинка ерудита.

1. Куди зайцю зручніше бігти: з гори чи під гору? (Під гору, бо у зайця передні ноги коротші, ніж задні)
2. Хто з лісових звірів розвішує гриби для сушіння на деревах і з якою метою?(Білка. Вона запасається грибами)
3. Товстим чи худим залягає ведмідь у барліг і чому? (Товстим. Жир обігріває і годує ведмедя.)

Кросворд.
— А зараз спробуйте уявити себе мешканцями лісу. Це допоможе
вам упоратися з цікавими завданнями кросворда. А коли ми його
розв’яжемо, то довідаємося про скарб — найдорожчий і найцінніший
у світі.
1) Це весняний ранній птах, називають його … (шпак).
2) За вікном сніжок, піднялася віхола. Та не страшно пташці, що сидить під стріхою. (Горобець)
3) Хитра кума сліди замела. (Лисиця)
4) Вправні будівельники майструють дашок з соснових голок. (Мурахи)
5) Я найперша квітка в гаю; синім цвітом зацвітаю. (Пролісок)
6) Влітку наїдається, взимку відсипається. (Ведмідь)
7) Білі дзвіночки висять, гойдаються, як вони називаються? (Конвалії)

— То який найдорожчий скарб у світі? (Природа.)

I. Повідомлення теми уроку.

Земля – не рабиня, а мати,
Сонце – не вітчим наш, а батько,
Ліси – наші брати, річки – сестри,
Дощі, вітри, сніги – мусять бути добрими гостями,
А ми на своїй планеті – не тимчасові мешканці,
А мудрі господарі.

— Сьогодні у нас дуже серйозна, доросла тема. Поговоримо ми про нашу природу. Дізнаємось як правильно вести себе серед природи.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Охорона повітря.

— Відгадайте загадку.
* * *
Не прісний, не солоний,
хоча блакитний і прозорий,
без берегів і без води,
пливем у ньому я і ти,
і легкокрилі літаки.

— То що ж це за океан? (Повітряний океан.)
— Повітря необхідне живим організмам. Для чого? (Щоб дихати, а значить — жити.)
— Природа дає нам повітря без кольору, запаху насичене вдосталь киснем— таким, яким воно необхідне людині. Та людина недбало ставиться до цього безцінного дару.

Висновок: Не спалювати опале листя. Очищувати відпрацьовані гази.

2. Охорона водойм.

а) Розгляд глобуса. Бесіда.

— Якого кольору наша планета? (Прокручуємо глобус.) (Блакитного.)
— Чому? (Бо на земній кулі води вдвічі більше, ніж: суші.)
— Чи не забагато на Землі води? (Ні, якраз стільки, щоб вона не замерзла, адже вода обігріває нашу Землю взимку, віддаючи їй тепло, що взяла від сонечка влітку.)
— Яке значення для живої природи має вода? (Основне. Її п ють люди, тварини, рослини. Без їжі людина може прожити 9 діб, без води — лише 2. Вода — основа всіх живих організмів.)
— Вода — справжнє диво природи. Але часто, люди не вміють цінувати його. Можливо, тому, що на перший погляд води у нас дуже багато.

Висновок: Фільтрувати використану воду. Розчищати дрібні водойми. Не засмічувати річки.

3. Охорона грунтів.

— Людина — частина природи. її життя пов’язане з рослинами, тваринами, водою, повітрям, грунтами.
— А як люди ставляться до природи, зокрема до землі, грунту?
— Як запобігти руйнуванню ґрунтів?

Висновок: Уникати обробітку полів отрутохімікатами. Вивозити сміття на сміттєсховища або переробні заводи. Насаджувати дерева і кущі.

4. Охорона живої природи.

— Ви ще дуже малі й охороняти природу не можете. Мабуть, це справа тільки для дорослих? (Ні. Ми хоч і малі, але вже багато можемо зробити для збереження природи.)
— Що треба робити, щоб захистити природу?

Висновок. Не зривати квітів. Не руйнувати гнізда і мурашники. Не ламати гілок. Не знущатися над живими істотами.

5. Правила поведінки у природі.
— Яких правил треба дотримуватися у природі, щоб не завдавати
їй шкоди?

Правила поведінки в природі
• Гучна музика злякає птахів.
• Для вогнища слід збирати сухі гілки.
• Не можна залишати після себе сміття.
• Вогнище треба закидати піском, землею або залити водою.
• Брати яйця пташок не можна.
• Брати до рук і забирати із собою тварин не можна.
• Не слід руйнувати мурашники.
• Ховатися від дощу під самотнім деревом не слід, бо може влучити блискавка.
• Не можна бити змій.
• Не можна зривати квіти,, бо серед них можуть бути рідкісні.

5. Робота з підручником (с. 116-117).

а) Опрацювати статтю.
б) Розглянути ілюстрації.
в) Відповіді на запитання.
— Чому потрібно охороняти природу?
— Що люди мають робити для збереження лісів, водойм, тваринного світу?

VI. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Робота в зошиті (с. 47).
Завдання 1. Робота в парі.
Завдання 2. Практична робота. Виготовлення екологічної листівки «Тиша в лісі».

2. Аналіз ситуацій
1) Чому не можна брати їжаків з лісу? (Для їжака ліс — рідний будинок. Їжак поїдає шкідників лісу, отруйних комах. У неволі, в куточках природи їжаки більш схильні до різних хвороб і потім стають їх переносниками.)
2) Уявіть і ви, що ви знайшли в лісі дитинча тварини. Воно здалося вам бідним, покинутим і ви взяли його додому. Через рік тваринка підросла, вам набридло її тримати, і ви вирішили її випустити на волю.
— Що чекає тваринку в лісі? (Вона загине, оскільки не навчена ані добувати їжу, ані рятуватися від ворогів.)
— Яких помилок ви припустилися, взявши тваринку додому? (Не можна брати дитинчат, а якщо вже забрали, то годуйте до кінця життя або віддайте до зоопарку.)
Висновок. Природа — наш дім, і порядок у ньому багато в чому залежить від людини.

2. Тестування
1) Ви побачили пташенят, що випали з гнізда. Як ви вчините?
а) Спробую покласти пташенят в гніздо;
б) пройду повз і не заважатиму птахам;
в) заберу пташенят додому і доглядатиму за ними.
2) Чому особливо навесні і на початку літа не можна галасувати і розпалювати вогнища в лісі?
а) Вас оштрафують за неправильну поведінку;
б) галас, запах диму лякають лісових мешканців, примушу¬ють птахів кидати гнізда, тварин шукати — затишні місця.

VII. Підсумок уроку.

1. Відповіді на запитання.
2. Слово вчителя.
— Рідна природа чарує нас в усі пори року. Ми, українці, маємо
пишатися тим, що доля подарувала нам таку неповторну красу. Та
багатства природи не безмежні. Маємо їх дбайливо оберігати, як
порядні господарі. Так роблять в усьому світі, бо проблеми екології,
охорони природи нині найважливіші.
8. Домашнє завдання.

Акції за збереження природи — Природа

«Коли буде зрубане останнє дерево, отруєна остання річка, лише тоді людина зрозуміє, що не може їсти гроші» — так говорили стародавні індіанці… Й справді, екологія – конкретна, серйозна й вимагає не ілюзії діяльності, а конкретних природоохоронних дій: посадити дерево, очистити берег річки, парк, сквер… Природа взиває до нашої активності в нашому особистому просторі – на відстані погляду, хоча б на відстані витягнутої руки. А очищений особистий простір, помножений на тисячі, на мільйони, стане благодатним простором Землі. А поки – кожний зі свого вікна – дивимося на забруднене подвір’я. Вже звикли дивитися на бруд… Чому так?

Рівень виховання екологічної культури кожного залежить від того, наскільки екологічні цінності сприймаються як життєво необхідні. Тому головне завдання еколого-натуралістичного напряму Центру полягає в усвідомленні підростаючим поколінням головних екологічних цінностей, що стануть основою для формування екологічної культури особистості, набуття досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної та дослідницької роботи.

Методисти напряму (Василенко Лариса МихайлівнаКоваленко Інна Володимирівна) та керівники гуртків (Костіна Наталя МиколаївнаКарпій Станіслава Зінов′ївнаМуржак Роман Геннадійович, Гусєва Людмила Анатоліївна) у своїй роботі вдало поєднують головні компоненти екологічної культури: інтелектуальний (відповідний рівень екологічних знань), ціннісний (відповідний рівень екологічної свідомості) та практичний (відповідний запас практичних умінь у справі охорони природи).

Окрім гурткової роботи («Юний еколог», «Юні друзі природи», «Фітодизайн», «Юні натуралісти», «Юні охоронці природи», «Юні ботаніки», «Географи-краєзнавці», «Екологічний парламент», екологічний агіттеатр «Діалог») створено інноваційні форми роботи з вихованцями, а саме:

— клуб «Альбіон», що об’єднує вихованців, які прагнуть до нових вражень, знань, спілкування, захоплюючого пізнання світу. Засідання клубу – це завжди позитивні та креативні зустрічі у приємній дружній атмосфері, де народжуються цікаві ідеї та обговорюються актуальні теми, пізнається щось нове та вдосконалюються знання з екології та англійської мови. А ще це численні екскурсії, подорожі, майстер-класи, участь в екологічних акціях, зустрічі з цікавими людьми та традиційні свята. Програма клубу «Альбіон» розрахована на роботу з учнями 7-11 класів. Підставою для вступу в клуб є власне бажання, інтерес до справи, згода дотримуватись законів і традицій клубу. Відкриті засідання доступні широкому загалу вихованців Центру, шкіл та позашкільних установ.

— дискусійний майданчик «Зелений кінотеатр» — інноваційна, креативна форма роботи з вихованцями, в основі якої лежить сумісний перегляд відеофільму актуальної екологічної тематики з подальшим дискусійним обговоренням. Отримання цікавої та корисної інформації у формі екологічних фільмів, казок та оповідань, висловлення власних поглядів стосовного побаченого та почутого, невимушене спілкування у колі однодумців, участь в екологічних іграх та фотовиставках – це далеко не повний перелік форм цікавого вивчення екології в «Зеленому кінотеатрі».


Гетьманский національний природний парк — Талановиті, креативні та не байдужі до збереження природи

   Ніщо так не об’єднує сім’ю, як спільне заняття творчістю. Створення новорічних виробів на початку грудня стало традиційним заняттям у багатьох сім’ях Тростянецької громади. Виготовлені дітьми ялинки та новорічні композиції були представлені у природоохоронному конкурсі «Збережемо ялинку», організованим Гетьманським національним природним парком та Комунальним закладом позашкільної освіти «Палац дітей та юнацтва» Тростянецької міської ради, який проходив з 25 по 29 грудня. Рік у рік удосконалюється якість виробів, народжуються нові ідеї. А головне, збільшується з кожним роком число тих, хто бажає виготовити з підручних матеріалів ялинку чи незвичайну новорічну прикрасу, створюючи новорічний настрій та рятуючи від загибелі більше ялинок кожної зими. Це заклик власного серця та свідоме ставлення до збереження довкілля. Кількість представлених робіт вкотре доводить, що наші діти талановиті, креативні та не байдужі до збереження природи. На підставі висновків журі були визначені кращі роботи:

Номінація «Новорічна ялинка»

І місце Колективна робота учнів, Солдатський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти ім. М. Гендіної Тростянецької міської ради

ІІ місце Гребіник Карина, Тростянецька Філія № 1 І-ІІ ступенів закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької міської ради

ІІ місце Заїчко Віктор, Тростянецька Філія № 1 І-ІІ ступенів закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької міської ради

ІІІ місце Сліпуха Леонід, Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької міської ради

ІІІ місце Феденко Аліна, Солдатський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти ім. М. Гендіної Тростянецької міської ради

Номінація «Новорічний букет»

І місце Овчаренко Ярослав, Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Тростянецької міської ради

ІІ місце Литвиненко Андрій, Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Тростянецької міської ради

 Номінація «Новорічна композиція»

І місце Погибелєва Альона, Тростянецька Філія № 1 І-ІІ ступенів закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької міської ради

ІІ місце Педак Марія, Тростянецька Філія № 4 І-ІІ ступенів закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Тростянецької міської ради

ІІ місце Сторожева Поліна, Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької міської ради

ІІІ місце Петрова Катерина, Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької міської ради

ІІІ місце Дорофеєв Сергій, Тростянецька Філія № 4 І-ІІ ступенів закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Тростянецької міської ради

 Номінація «Новорічне диво»

І місце Недбай Арсен, Тростянецька Філія № 4 І-ІІ ступенів закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Тростянецької міської ради

 Номінація «Новорічна іграшка»

І місце Гойдик Родіон, Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Тростянецької міської ради

ІІ місце Бодю Катерина, Кам’янський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Тростянецької міської ради

ІІІ місце Мартимянов Олег, Кам’янський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Тростянецької міської ради

 Номінація «Новорічний віночок»

І місце Холодова Анна, Люджанський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти Тростянецької міської ради

І місце Прасок Поліна, Тростянецька Філія № 1 І-ІІ ступенів закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецька Філія № 1 І-ІІ ступенів закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької міської ради

І місце Сокура Анастасія, КЗПО «Палац дітей та юнацтва» Тростянецької міської ради

Номінація «Новорічна об’ємна іграшка»

І місце Мороз Олег, Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької міської ради

ІІ місце Петрова Дар’я, Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Тростянецької міської ради

 

Твір на тему: «Збереження природи – наш обов’язок»

У нашу епоху всіх людей хвилюють проблеми навколишнього середовища. Змінюється уявлення про природу як про скарбницю невичерпних багатств, звідки можна брати нескінченно, не замислюючись над їх відновленням. Тепер з кожним роком все більшого значення в житті людини набуває проблема раціонального використання природних ресурсів Землі і підтримування сприятливого стану середовища.

Але незважаючи на те, що охорона природи стала однією з тих проблем, які сьогодні хвилюють все людство, до цих пір не встановлені правильні взаємини людини з природою. Над цим замислилися вчені. І якщо ще недавно під охороною природи розуміли лише заходи, спрямовані на відновлення зникаючих тварин та рослин, то в останні роки вчені дійшли висновку, що цим обмежитися неможливо.

Дослідження в галузі екології показали, що в атмосфері все більше вуглекислого газу, різко скорочується зелений покрив земної кулі. Раз у раз надходять тривожні повідомлення, що десь люди задихаються від диму або в океані танкер пролив нафту, від якої гине все живе. Це нікого не може залишити байдужим.

Проблеми захисту навколишнього середовища хвилюють всіх людей, і вирішувати їх потрібно в плані міжнародного співробітництва, з урахуванням інтересів усього людства. Природні ресурси: рослини, тварини, вода, ґрунт, мінерали — дають нам їжу, одяг, житло, паливо, енергію, сировину для промисловості тощо. Вони необхідні для існування людини на Землі.

Користуючись природними ресурсами, людина неминуче змінює їхній стан, тим самим змінює й умови свого існування. Чим більше розвивається техніка, тим сильнішим стає її вплив на природу і тим важливіше, щоб цей вплив був сприятливим.

У природі нічого не існує відокремлено, все тісно пов’язано між собою, і збиток, нанесений одному з природних ресурсів, негайно відображається на інших: відбувається порушення природних закономірностей, що призводить до згубних наслідків.

Наприклад, фермер, який займається тваринництвом, використовував заплаву річки, яка давала хороші врожаї трав. Він вирішив позбутися бур’янів за допомогою гербіцидів. Але разом з бур’яном загинув і ліс вздовж річки. У річці водилися бобри, яким дерева служили кормом і матеріалом для споруди гребель. Залишившись без лісу, бобри переселилися в інші місця. Боброві греблі, які стали руйнуватися, раніше підтримували високий рівень води, але під час повені вони були знищені. Рівень води в річці став різко знижуватися, пропала риба, якої тут було дуже багато, коріння трав перестали отримувати достатню кількість вологи. Загинули й луки.

Ось таку шкоду — вільно й мимоволі — може принести людина своїм нерозумним втручанням у сферу зв’язків природи. Тому необхідно виробити і строго дотримуватися системи державних заходів щодо збереження та розширеного відтворення природних багатств на благо нині живучих і майбутніх поколінь з урахуванням інтересів усього людства.Помітили помилку? Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть CTRL + ENTER.

Збереження природи: ранньохристиянський погляд | Суспільно-релігійний часопис «Християнин і світ»

Єронім Босх. Сотворення світу.Рай на землі.Триптих.Ліва сторона.
Екологічну тематику найкраще зрозуміємо тільки у трикутнику понять Творець-творіння-людина. Саме так, попри творіння і людину, думка про Творця ставить всі акценти на місце. Хтось може сказати, що це «завужений» підхід. Але, коли досліджуємо християнський погляд на природу і екологію, окремо доказувати, для чого в екологічну проблематику вводимо «категорію» Творця, напевно, недоречно, оскільки тут йдеться про світогляд людини, для якої ця категорія була і залишається надзвичайно важливою. Зрештою, коротке пояснення все ж необхідне.

У класичному античному трактуванні чотири першопричини світу – форма, матерія, деміург, вмістилище – вічні. Деміург чи філософський бог лише розпоряджається трьома іншими началами. Хоч у філософській системі неоплатонізму, який виник близько першої половини ІІІ ст., саме тоді, коли християнська проповідь почала проникати в елітарні кола греко-римського суспільства, чотири вічні першопричини світу втратили свою буттєву взаємозалежність.

Першу причину, яку Плотін назвав «єдине», він інтерпретував як щось позасвідоме, безначальне, вічне, позачасове і позапросторове; воно незмінне, найдосконаліше, найкраще і найпрекрасніше. З нього випливає розумне начало, світова душа і матеріальний світ у вертикалі еманацій від найкращого до найгіршого. Оскільки «єдине» має найвищий статус, його можна назвати Творцем світу. Щоб підсилити різницю між цим духовним началом і матеріальним світом, Плотін говорив про духовне начало як таке, що не має початку, а все решта – це світ сотворений, тобто такий, що має початок.

Якщо для грецької філософії поняття сотвореності світу, світу, який має початок у часі і просторі – це ідея нова, то для юдео-християнського світогляду – це фундаментальна категорія сотворення світу з нічого (ex nihilo), яка була серцевиною релігійного постулату про єдиність, унікальність і всемогутність Бога. Першою Заповіддю, яку карбує на скрижалях Мойсей, є «Я Господь Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипетської, з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене» (Бут. 20, 2–3).

Про зустріч грецької філософії і християнської проповіді написано дуже багато. Багато-хто говорив про еллінізацію христянства, а багато-хто про християнізацію еллінізму. Питання постання світу і його призначення було тісно пов’язане з питанням постання і призначення людини. Протиставлення духовного і матеріального начала виявилося одним із найперших, найскладніших і найдискутованіших проблем християнства. Якщо Бог – це несотворене начало, джерело усякого буття, а людина – це творіння Боже, тоді як можна зрозуміти вислів євангелиста Йоана, який твердить, що Боже Слово, яке є Богом, стало матеріяльним тілом, стало людиною (Йо. 1, 17)?

Відповідей виникло відразу декілька. Гностики (релігійна течія ІІ-ІІІ ст.) вважали, що Бог не насправді став людиною, а лише зробив видимість, що він став людиною. Аріяни (християнська єретична партія ІІІ-IV ст.) твердили, що це не Бог став людиною, а лише посередник, Боже Слово, яке не є вічне, тобто не є досконалим Богом. Зрештою основна група ортодоксальних християнських богословів (як Іриней Ліонський, Климент Олександрійський, Атанасій Великий, Кирило Олександрійський, Василій Великий та багато інших), які були і залишаються стовпами вчення як Католицької, так і Православної Церкви, вважали, що трансцендентний, абсолютний і всемогутній Бог справді став сотвореною людиною, не перестаючи бути Богом. Це найбільше таїнство, яке мало на меті показати, наскільки Бог близький до людини і світу, і наскільки Він переймається усім, що сотворив. Причиною, чому Бог пішов на такий крок, була Його любов до світу і бажання допомогти людині позбавитися гріха: «Бог бо так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав» (Йо. 3, 6). Цей прихід був зумовлений потребою звільнити людину від гріха, тобто від стану дисгармонії і суєти між людиною і Богом, а від так, між людиною й іншими людьми, зрештою, також між людиною і довкіллям.

Поняття гріха для грецької філософії було чужим або сприймалося як індивідуальна помилка окремої людини. У християнському контексті, гріх – це вчинок, який має не лише індивідуальний характер. Згідно з християнським вченням, гріх несе буттєву зміну як природи людини, так і навколишнього середовища, всього, що є навколо людини. Гріх порушив гармонійні стосунки між людиною і природою: «За те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе. У тяжкім труді живитимешся з неї по всі дні життя твого. Терня й будяки буде вона тобі родити, і їстимеш польові рослини» (Бт. 3, 17–18). Бачимо, що напружені стосунки між людиною і світом походять з людського непослуху Божій волі. Як свого часу висловився архиєпископ Ігор Возьняк: «у серці екологічної кризи лежить проблема морального вибору і духовної орієнтації сучасної людини».

Апостол Павло висловлює велику надію, що це напруження, «стогін і страждання» у стосунках між людиною і світом скоро зникне: «Бо сотворіння очікує нетерпляче виявлення синів Божих. Сотворіння було підпорядковане суєті не добровільно, а через того, хто його підкорив, у надії, що й саме сотворіння визволиться від рабства тління, на свободу слави дітей Божих. Бо знаємо, що все сотворіння разом понині стогне і разом страждає у тяжких муках. Не тільки вони, але і ми самі, що маємо зачаток Духа, ми самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла, бо ми надією спаслися» (Рим. 8, 19–23). Як буде виглядати цей стан визволення «від рабства тління» нам підказує пророк Ісайя, звертаючи нашу увагу на очікування приходу Спасителя, який відновить союз між Богом, людиною і світом. У новому віці, де гріх більше не панує «вовк буде жити вкупі з ягнятком, леопард біля козеняти лижатиме… немовля гратиметься коло нори гадюки, а малятко встромить руку в зміїну гору. На всій моїй святій горі зла не чинитимуть, ні шкоди, бо земля так буде повна знання Господа, як води покривають море» (Іс. 11, 6–9).

Ісус Христос-виноградна лоза
Тісний зв’язок між людиною і природою, так як це розуміли автори Святого Письма та пізніші богослови, часто дивує людину з технічної епохи, яка розуміє природу як щось таке, що можна опановувати і використовувати, а себе саму – як всевладного інженера і конструктора. Якщо в Античності людину більше цікавив світ логіки, метафізики, моралі, то у добу Просвітництва, як і в сучасну добу, ці категорії були фундаментально переглянуті, переосмислені, як це часто називають «деміфологізувалися», і, як наслідок, людина перенесла увагу спочатку на себе саму, а потім на матеріальний світ, який вона навчилася не лише вивчати, а й утилізувати на свою користь. Іншими словами, людина сама вирішила стати Богом чи Деміургом, який керує і змінює цей світ. Більше того, з’являються такі собі історики і філософи, які стверджують, що корені екологічної проблеми сягають християнської інтерпретації Святого Письма, де у книзі Буття представляють модель взаємозв’язку між людиною і світом як домінуванням першої над другим, посилаючись на слова: «Будьте плідні й множтеся і наповнюйте землю та підпорядковуйте її собі» (Бут. 1, 28).

Такі закиди потрібно розглядати як викривлене розуміння традиційного юдео-християнського погляду на світ. Насправді юдео-християнські автори про руйнівну експлуатацію сотвореного світу ніколи нічого не говорили, а навпаки забороняли зверхнє ставлення до природи. У давнину філософи називали людину мікрокосмосом, щоби наголосити, що вона віддзеркалює окремі частини макрокосмосу і пов’язана у своєму тілі з органічною і неорганічною природою. Окрім того, людина мала б бути ще чимось більшим. Юдейський філософ І ст. Філон Олександрійський стверджував, що богоподібність людини полягає у тому, що людина як мікрокосмос – це відображення світу чуттєвого та світу духовного. Ці слова перегукуються зі словами філософа-стоїка Посейдонія, який писав: «людина має разом зі звірями спільну природу, з Богом – спільний логос. Тому вона є проміжною ланкою, зв’язком між різноманітними щаблями. Вона перебуває на межі двох світів».

Християнські богослови підхопили думки філософів і адаптували їх до християнського вчення про людину. Св. Амвросій Медіоланський (ІІІ ст.) стверджував, що «людина немовбито втілює в собі цілий всесвіт». Св. Василій Великий (IV ст.) навчав, що людина може в собі «як в мікрокосмосі споглядати Божу мудрість». Немезій Емеський (IV ст.) писав, що людина перебуває на межі і є частиною як смертної, так і безсмертної природи. Теодор Мопсуестський (IV-V ст.) твердив, що людина відзначається тим, що вона є «зв’язком створіння»: «Бог, бажаючи, щоб усе було впорядковане у світі і щоб ціле створіння, яке складається з різноманітних природ (з смертної і безсмертної, з розумної і нерозумної, з видимої і невидимої), перебувало в певній єдності, сотворив людину єднальною ланкою всіх речей…, у якій сходиться воєдино ціле створіння». Ці приклади засвідчують глибоке переконання, що органічна та неорганічна природа і людське тіло перебувають у цілковитій єдності. Тому, як стверджував св. Максим Ісповідник (VI ст.), разом з переображенням людського тіла, яке було заанонсовано в житті Ісуса Христа на горі Тавор, ще перед його смертю і воскресінням, відбудеться також переображення цілого створіння.

Замість підсумку, наведу слова св. Йоана Дамаскина (VII-VIII ст.), у яких чітко сформульована християнська позиція щодо ставлення людини до світу сотвореного. У свому трактаті «Про святі ікони» він наказує: «Не зневажай матерії, бо вона не є нечестива. Ніщо, що постало від Бога, не є позбавлене честі». Саме так, християнська традиція, спільна як для Католицької, так і для Православної Церков і наголошує, що світ матеріальний, природу, довкілля не можна зневажати, а потрібно виконувати місію, яку поклав Господь на людину, – звільнитися від гріха, переобразитися і тілом, і душею, і лише тоді увійти в Едемський сад, щоб «порати й доглядати» за ним (Бт. 2, 15).

Олег КІНДІЙ
(м. Львів)
Доктор богослов’я,
закінчив філософсько-богословський факультет
Українського католицького університету,
Інститут богослов’я і релігійних наук
Католицького університету Америки (м. Вашингтон)


Красный список МСОП видов, находящихся под угрозой исчезновения

Фото: МСОП Красный список МСОП видов, находящихся под угрозой исчезновения™, является наиболее полным в мире реестром глобального природоохранного статуса видов растений и животных. Он использует набор количественных критериев для оценки риска исчезновения тысяч видов. Эти критерии актуальны для большинства видов и всех регионов мира. Обладая прочной научной базой, Красный список МСОП признан наиболее авторитетным справочником по состоянию биологического разнообразия.

 

Краткий обзор

Фото: Ангадачаппа / CC4.0 Фото: Фрэнк Васен / CC2.0 Фото: МСОП Фото: МСОП

 


35 000 +
видов, находящихся под угрозой исчезновения

160 000 видов для оценки – текущая цель 


 

Коротко о Красном списке МСОП

Категории Красного списка МСОП

Фото: Красный список исчезающих видов МСОП™

Категории Красного списка МСОП определяют риск исчезновения оцениваемых видов. Девять категорий простираются от NE ( Не оценено ) до EX ( Вымершие ).

Что МСОП понимает под «угрозой»?
Виды

, находящиеся на грани исчезновения (CR), находящиеся под угрозой исчезновения (EN) и уязвимые (VU), считаются находящимися под угрозой глобального исчезновения.

Что означает каждая категория ?

Категории угроз Красного списка МСОП в порядке убывания угроз следующие:

 • Вымершие или Вымершие в дикой природе
 • Находящиеся на грани исчезновения , Находящиеся под угрозой исчезновения и Уязвимые : виды, находящиеся под угрозой глобального исчезновения.
 • Находящиеся на грани исчезновения : виды, близкие к порогам исчезновения или находящиеся под угрозой исчезновения без текущих мер по сохранению.
 • Вызывающий наименьшие опасения : виды с более низким риском исчезновения.
 • Недостаток данных : нет оценки из-за недостатка данных.

Помимо этих официальных категорий, иногда также используется Находящиеся на грани исчезновения (возможно, вымершие) . Это не новая категория Красного списка МСОП, , но это флаг, разработанный для обозначения тех видов, находящихся под угрозой исчезновения, которые, по всей вероятности, уже вымерли, но для которых требуется подтверждение; например, в результате проведения более обширных обследований, в результате которых не удалось найти каких-либо лиц.

  Подробнее о науке, стоящей за категориями 

 


Глобальный авторитет

Красный список МСОП оценивает статус сохранения видов на глобальном уровне, опираясь на экспертные знания со всего мира.

Кто пользуется Красной книгой?

Красный список МСОП используется институциональными, деловыми и общественными пользователями, такими как:

 • национальные и международные правительственные учреждения
 • отделы дикой природы
 • природоохранные неправительственные организации (НПО)
 • специалисты по планированию природных ресурсов
 • организаций образования
 • зоопарки и аквариумы
 • студентов
 • СМИ
 • деловое сообщество
Как используется Красный список?

Данные Красного списка МСОП используются для различных целей:

 • Международные соглашения используют данные Красного списка МСОП для руководства при принятии решений и в качестве индикатора состояния природы.К ним относятся, помимо прочего, такие соглашения, как СИТЕС, Рамсарская конвенция, Цели ООН в области устойчивого развития и Айтинские задачи
 • КБР.
 • Стандарт деятельности Группы Всемирного банка PS6  использует индекс Красного списка МСОП для минимизации риска для биоразнообразия от крупномасштабных инфраструктурных проектов и проектов по добыче природных ресурсов
 • Правительственные учреждения  полагаются на данные Красного списка МСОП для разработки политики, например, правил национальных парков
 • Зоопарки используют категории Красного списка МСОП для информирования общественности о статусе видов
 • Ученые используют данные Красного списка МСОП в качестве основного источника данных в своих анализах и публикациях
 • Преподаватели и студенты используют данные Красного списка МСОП в проектах колледжей
 • Журналисты используют данные Красного списка МСОП для информирования своих статей

 

Ключевой показатель ЦУР и Айтинских задач

Фото: Организация Объединенных Наций/CBD Данные из Красного списка МСОП используются в качестве индикаторов Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций, в частности Цели 15: Жизнь на суше.

Индекс Красного списка МСОП используется Конвенцией о биологическом разнообразии (КБР) для отслеживания прогресса в достижении целевых задач, принятых в Айти.

 

Важный ресурс для глобальных, региональных и тематических отчетов

Органы ООН, академические институты и организации гражданского общества полагаются на Красный список МСОП для информирования ряда глобальных, региональных и тематических оценок и отчетов. Недавние примеры включают:

 • Ежегодные отчеты ООН о Целях устойчивого развития 
 • Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) Глобальная оценка биоразнообразия и экосистемных услуг
 • Конвенция ООН о биологическом разнообразии Global Biodiversity Outlook
 • Глобальный обзор водно-болотных угодий Рамсарской конвенции
 • Отчет WWF «Живая планета», BirdLife International «Состояние птиц в мире» и «Состояние растений в мире» Королевского ботанического сада Кью

Партнерство Красного списка МСОП

Красный список МСОП – это , подготовленный Партнерством по красному списку , в настоящее время: Университет штата Аризона, BirdLife International, Botanic Gardens Conservation International, Conservation International, Международный союз охраны природы (МСОП), NatureServe, Королевские ботанические сады Кью, Сапиенца. Римский университет, Комиссия МСОП по выживанию видов, Техасский университет A&M и Лондонское зоологическое общество.

Узнайте больше об экспертах и просмотрите справочник групп специалистов SSC МСОП 


 

Индекс Красной книги

Индекс Красного списка МСОП (RLI) дает более четкое представление о реальных тенденциях различных таксономических групп и биоразнообразия в целом.

Фото: Красный список исчезающих видов МСОП™ RLI доступен для групп, в которых все виды были оценены по крайней мере дважды.В настоящее время Индекс доступен для пяти групп: птиц, млекопитающих, амфибий, кораллов и саговников.

RLI ясно демонстрирует, что статус этих пяти основных групп продолжает снижаться .

  Подробнее о научных данных, лежащих в основе оценок 

 

Гораздо больше, чем список видов и их статус

Красный список МСОП является авторитетным индикатором здоровья мирового биоразнообразия.Красный список МСОП:

.
 • мощный инструмент для информирования и стимулирования действий по сохранению биоразнообразия и изменению политики,
 • имеет решающее значение для защиты природных ресурсов, необходимых нам для выживания.
 • предоставляет информацию об ареале, численности популяции, среде обитания и экологии, использовании и/или торговле, угрозах,
 • предоставляет информацию о мерах по сохранению, которые помогут принять необходимые решения по сохранению.

Мы приветствуем вашу поддержку

Красный список МСОП направлен на оценку 160 000 видов к 2020 году и зависит от пожертвований для финансирования оценки и переоценки видов.

  Посетите веб-сайт Красного списка
 
 Загрузите брошюру о Красном списке
 
  Пожертвуйте

 

Ключевая опора

Партнерство IUCN-Toyota, созданное в 2016 году, помогает нам достичь цели, намеченной на 2020 год.

Свяжитесь с нами и узнайте, как вы можете принять участие!


 

Узнайте больше и исследуйте

Наука за Красным списком МСОП видов, находящихся под угрозой исчезновения
TM

  Подробнее о научном обосновании категорий  ¦  Подробнее о научном обосновании оценок 

Узнайте больше об экспертах и просмотрите каталог групп специалистов SSC МСОП 

ул. Вебси

 

Присоединяйтесь к Красному списку МСОП

 

Сохранение | Национальное географическое общество

Природные ресурсы Земли включают воздух, полезные ископаемые, растения, почву, воду и живую природу.Сохранение – это забота и защита этих ресурсов, чтобы они могли сохраниться для будущих поколений. Сюда входит поддержание разнообразия видов, генов и экосистем, а также функций окружающей среды, таких как круговорот питательных веществ.

Сохранение похоже на сохранение, но хотя оба они связаны с защитой природы, они стремятся выполнить эту задачу по-разному. Сохранение направлено на устойчивое использование природы людьми для таких видов деятельности, как охота, лесозаготовки или добыча полезных ископаемых, в то время как сохранение означает защиту природы от использования человеком.

Это различие иллюстрируется тем, как Соединенные Штаты управляют своими государственными землями. Целью национальных парков, например, является сохранение с акцентом на минимальное изменение ландшафта или окружающей среды, в то время как национальные леса могут использоваться для выпаса скота, лесозаготовок, охоты и отдыха.

Продолжающийся рост населения Земли привел к нерациональному потреблению наших природных ресурсов, что привело к утрате биоразнообразия Земли. К основным факторам, приводящим к утрате биоразнообразия, относятся разрушение среды обитания, изменение климата, инвазивные виды, чрезмерная эксплуатация и загрязнение.

Сокращение биоразнообразия тесно связано с вымиранием видов. Хотя вымирание является нормальным природным процессом, скорость, с которой оно происходит сегодня, таковой не является. По оценкам ученых, нынешние темпы вымирания сейчас примерно в тысячу раз выше, чем можно было бы ожидать, основываясь на летописи окаменелостей, и что мы можем столкнуться с массовым вымиранием, когда за один раз исчезает 75 или более процентов видов.

Вымирание странствующего голубя — известный пример вымирания, вызванного деятельностью человека.Когда-то это была самая многочисленная наземная птица в Северной Америке с популяцией примерно от трех до пяти миллиардов, когда прибыли европейцы. Несмотря на свою огромную численность, этот голубь вымер в дикой природе к 1900-м годам из-за чрезмерной охоты. Последняя отдельная птица по имени Марта умерла в неволе в 1941 году в зоопарке Цинциннати.

Практика и политика сохранения — от удаления инвазивных видов до выделения охраняемых земель для диких животных и растений и создания U.S. Закон об исчезающих видах (ESA) — был принят для борьбы с этим давлением исчезновения. В настоящее время более 26 500 видов находятся под угрозой исчезновения, хотя точное число трудно подсчитать.

Одним из таких видов является маленькая морская свинья, называемая вакита. Поскольку в дикой природе осталось менее тридцати особей, вакита является морским млекопитающим, находящимся под угрозой исчезновения. Они живут только в северной части Калифорнийского залива, и их самая большая угроза — это незаконный промысел рыбы тотоаба.Вакита попадается и запутывается в сетях, используемых для ловли тотоабы, которые сами по себе находятся под угрозой исчезновения.

Несмотря на усилия по сохранению, вакита, скорее всего, вымрет в ближайшие несколько лет из-за такой малочисленности и сохраняющихся угроз. Другие животные, в том числе медведь гризли, белоголовый орлан и калифорнийский кондор, оправились от почти полного исчезновения благодаря действиям по сохранению в рамках ЕКА.

 

Охрана природы – обзор

Что дают охраняемые леса?

Охраняемые территории предназначены в первую очередь для сохранения природы, которая включает все аспекты биоразнообразия (экосистемы, виды и внутривидовые генетические вариации), а также георазнообразие, геологию и формы рельефа.Со временем сложность выбора охраняемых территорий возросла: от первоначального внимания к редким видам, таким как панды в провинции Сычуань, к рассмотрению экосистем, анализу пробелов (Dudley and Parrish, 2006), богатству биоразнообразия, незаменимости (Ferrier et al. , 2000), связность (Beier et al., 2008) и риск исчезновения (Ricketts et al., 2005). Концепция ключевого района биоразнообразия (КРБ) возникла как объединяющая мера, определяемая как «участки, вносящие значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия» (IUCN, 2016).Не всегда необходимо определять всю КРБ или какую-либо ее часть в качестве охраняемой территории для сохранения ценности ее биоразнообразия, но существование КРБ является важным фактором при планировании охраняемых территорий (Smith et al., 2018). Доля КРБ в охраняемых районах увеличивается, хотя отдельного анализа лесных КРБ не проводилось (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), 2018).

Наличие лучших инструментов планирования не обязательно означает, что охраняемые районы всегда определяются в соответствии с критериями сохранения.Социальное, коммерческое и политическое влияние остается важным. Но возрастает интерес к выбору лесов, наиболее значимых для биоразнообразия. Концепция репрезентативности, обеспечивающая представительство всех экосистем и видов на охраняемых территориях, также приобрела большее значение.

Хотя охраняемые районы отдают приоритет сохранению природы, определение МСОП относится к «сопутствующим экосистемным услугам и культурным ценностям» (Dudley, 2008). Эти ценности играют все более важную роль в определении назначения охраняемых лесных территорий и управлении ими.

Оценка экосистем на пороге тысячелетия сгруппировала экосистемные услуги в четыре категории поддерживающих, обеспечивающих, регулирующих и культурных услуг (Оценка экосистем на пороге тысячелетия, 2005 г.). Вспомогательные услуги — это экосистемные процессы и функции, поддерживающие жизнь на планете: почвообразование и круговорот питательных веществ; поддержание жизненного цикла, например, путем предоставления мест обитания для рыбных питомников; распространение семян и взаимодействие других видов; и сохранение биоразнообразия. Обеспечивающие услуги — это материальные ресурсы, которые экосистемы предоставляют напрямую или помогают поддерживать, включая вклад в обеспечение продовольственной и водной безопасности, а также доступ к сырью, лекарствам и другим генетическим ресурсам.Регулирующие услуги в основном касаются роли природных экосистем в оказании помощи в контроле за экстремальными погодными явлениями, круговоротом воды, движениями земли и естественными процессами, влияющими на сельское хозяйство, такими как опыление. Они включают роль экосистем в хранении и связывании углерода, что снижает скорость изменения климата. Наконец, культурные услуги относятся ко многим культурным, психологическим и духовным связям, которые люди имеют с миром природы, и варьируются от эстетического восприятия до религиозных ассоциаций.

Охраняемые леса обеспечивают многочисленные экосистемные услуги (Stolton and Dudley, 2010). Они имеют решающее значение для вспомогательных услуг, таких как источники почвы и воды, поддержание опылителей и другого биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, а также для управления ключевыми аспектами глобального погодного цикла. Например, циркуляция миллиардов тонн водяного пара из лесов Амазонки была названа «летучими реками» Амазонки, обеспечивающими водой сельскохозяйственные районы южнее (Nobre, 2014).Во всем мире почти 9,5% лесов управляются в первую очередь для сохранения почвы и воды (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), 2018 г.), хотя неясно, какая часть из них находится на охраняемых территориях.

Охраняемые леса играют решающую роль во многих услугах по снабжению, особенно связанных с водной и продовольственной безопасностью. Естественные лесные экосистемы обычно производят более чистую воду из своих водосборных бассейнов, чем большинство других видов землепользования, отчасти потому, что в лесах происходит меньше загрязняющих действий, а отчасти благодаря экологическим процессам, удаляющим некоторые загрязняющие вещества (Dudley and Stolton, 2003).Меньшая доля лесов, главным образом тропических горных облачных лесов, также увеличивает чистый сток воды из водосбора (Hamilton and King, 1983). Признается роль охраняемых лесных территорий в снабжении питьевой водой; треть из 100 крупнейших городов мира получают значительную часть воды из лесных охраняемых территорий (Dudley and Stolton, 2003).

Охраняемые лесные территории также обеспечивают определенное количество пищи за счет организованного сбора местными жителями, а иногда и потому, что охотничьи виды проникают из охраняемых лесов в более широкий ландшафт.Однако незаконная охота на диких животных на охраняемых территориях, хотя и может быть понятна как источник белка и денег для бедных общин, в настоящее время подрывает эффективность многих охраняемых территорий, как обсуждается ниже.

Роль охраняемых лесных территорий в регулирующих услугах более разнообразна и включает в себя стабилизацию почв, горных пород и снега и, таким образом, уменьшение оползней и лавин, защиту побережья от мангровых зарослей и прибрежных лесов для смягчения последствий наводнений и накопления воды для более постепенного сброса во время периоды без дождя (Kumagai et al., 2013). По оценкам ФАО, 1% мировых лесов используется для защиты побережья, в то время как такие страны, как Таджикистан, сознательно управляют лесами на крутых склонах, чтобы уменьшить сход лавин (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), 2018). Роль лесов и лесных почв в хранении и связывании углерода становится все более важной (Keith et al., 2009). Исследования показывают, что леса продолжают накапливать углерод даже в фазе старовозрастания за счет накопления запасов почвы (например, Keith et al., 2009; Lewis et al., 2009), а вырубка или сжигание лесов приводит к резкому скачку потерь углерода. Охраняемые территории играют важную и все более широко признаваемую роль в поддержании запасов углерода (Dudley et al., 2009), особенно те, которые сосредоточены в девственных лесах (Mackey et al. 2014).

Культурные экосистемные услуги охватывают широкий диапазон выгод от туризма до духовного удовлетворения. Туристическая ценность лесов включает в себя местные удобства, прогулки и занятия спортом на открытом воздухе, ландшафтные ценности и природный туризм. Туризм заменяет сельское и лесное хозяйство в качестве источника дохода в сельской местности во многих районах, а для таких стран, как Руанда, он может быть крупнейшим источником иностранной валюты (Sabuhoro et al., 2017). На некоторых охраняемых лесных территориях находятся важные постройки, такие как храмы или доисторические памятники, в других случаях системы управления лесами сами по себе могут иметь историческое значение. Леса во многих странах представляют духовную и эстетическую ценность для религиозных групп, включая существование священных деревьев и рощ (например, Salick et al., 2007). Учитывая, что большинство управляющих охраняемыми территориями имеет научное образование, управление культурными, историческими и священными местами часто означает приобретение новых навыков и работу с новыми партнерами.Руководства, разработанные специально для охраняемых территорий, становятся все более доступными (например, Wild and McLeod, 2008).

Влияние природоохранных мероприятий на благополучие человека: протокол систематической карты | Environmental Evidence

Всемирная стратегия охраны природы, опубликованная Международным союзом охраны природы (МСОП), Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирным фондом дикой природы (WWF) в 1980 г. [1], была первой ключевой международной политической программой, укреплять связи между охраной природы и развитием человека [2].На протяжении 1980-х и 1990-х годов природоохранные организации продвигали и реализовывали большое количество инициатив, направленных на увеличение выгод от сохранения природы для населения как в местном, так и в более широком масштабе. Они приняли форму комплексных проектов по сохранению и развитию, общинному управлению природными ресурсами, сохранению общин и так далее. В 1980-е годы в природоохранном движении также стало уделяться больше внимания правам человека, особенно правам коренных народов и перемещению населения из охраняемых районов.Еще в 1975 г. Генеральная ассамблея МСОП приняла Рекомендацию о том, что права коренных народов должны учитываться в национальных парках и других охраняемых районах, и это было подтверждено на Всемирном конгрессе парков 1982 г. и на последующих заседаниях МСОП [3].

Это внимание к человеческому аспекту сохранения значительно возросло с начала нового тысячелетия. В целом ряде докладов, таких как «Оценка экосистем на пороге тысячелетия» [4] и «Экономика экосистем и биоразнообразия» [5], предпринимались попытки обобщить знания о связях между природой и благополучием человека, в то время как международные политические инициативы, такие как Конвенция о биологическом Разнообразие [6], Конференция ООН по устойчивому развитию Рио + 20 [7], Цели развития тысячелетия и их преемники [8] подчеркнули, как устойчивое развитие природных экосистем связано с пользой для благополучия человека.Эти связи включают основные экосистемные услуги, такие как очистка воды, рыболовство и опыление, которые лежат в основе здоровья человека, способствуют продовольственной безопасности и поддерживают средства к существованию.

Параллельно с изменениями в политике несколько крупных международных природоохранных организаций, в том числе Birdlife International, Conservation International, The Nature Conservancy и Fauna & Flora International, все чаще ссылаются на людей в своих заявлениях о миссии и видении и стремятся достичь общественно полезных результатов от их сохранения. усилий [9, 10].Conservation International (CI) специально пересмотрела свою миссию в 2007 году, чтобы поддержать благосостояние людей путем восстановления и защиты экосистем, которые обеспечивают основные товары и услуги. Недавно было разработано руководство по достижению социальных результатов и целей и результатов в области благосостояния людей в природоохранных проектах (например, [11–13]).

Эта эволюция в сторону большего акцента на человеческом измерении природоохранных мероприятий произошла по ряду причин. На протяжении многих лет природоохрана изображалась как беспроигрышное решение для борьбы с бедностью и устойчивого развития, а также как ограничение экономического роста [14].В то время как несколько природоохранных проектов достигли как целей сохранения, так и целей развития [15–17], также были отмечены конфликты и негативные отношения между сохранением и благополучием человека [18], включая потерю прав доступа [19], конфликт между человеком и дикой природой [18]. 20] и, что наиболее спорно, выселения с охраняемых территорий [21]. Таким образом, на природоохранную политику вдвойне повлияла необходимость продемонстрировать вклад в достижение более широких целей развития (например, Политика USAID в области биоразнообразия, 2014 г., [22]), а также искреннее желание защитить и обеспечить долговечность природных экосистем, от которых зависят уязвимые группы населения. [23].

В основе этого растущего внимания к человеческим аспектам сохранения существует несколько преобладающих гипотез о явном влиянии природоохранных вмешательств как на материальные (например, экономическое и материальное благосостояние, физическое и психологическое здоровье), так и на нематериальные (например, социальная сплоченность, культура). , справедливость и надлежащее управление) в областях человеческого благополучия (рис. 1). Эти области человеческого благополучия часто взаимозависимы и взаимно усиливают друг друга. Например, наличие ощутимых преимуществ для благополучия, таких как гарантированная работа и хорошее физическое здоровье, может влиять на благополучие домохозяйства и сообщества, в то время как эффективное управление может привести к безопасности и доступу к средствам к существованию, что, в свою очередь, повышает экономическое благосостояние [24, 25].

Рисунок 1

Концептуальная модель, иллюстрирующая прямую и косвенную взаимосвязь между природоохранными мероприятиями и показателями благосостояния человека.

Несмотря на то, что для документирования или измерения различных областей человеческого благополучия при природоохранных мероприятиях было разработано множество индексов [9, 23, 26], они не были связаны с подходами или инструментами для критической оценки силы этих взаимосвязей или последствий эти выводы по управленческим решениям.При все большем внимании к человеческому аспекту сохранения необходимы решения о том, какие вмешательства эффективны для достижения социальных и биофизических целей, какие индикаторы являются правильными для измерения прогресса, как и когда ожидаются изменения и какие доказательства доступны для поддержать эти решения. Тем не менее, состояние текущих доказательств или информации из соответствующих и тщательных исследований, документирующих воздействие охраны природы на благополучие человека, неясно.Например, несмотря на то, что как в литературе, так и в новой политике широко признано, что экосистемные услуги являются жизненно важным компонентом обеспечения благосостояния человека окружающей средой (рис. 1), по-прежнему остается много вопросов, связанных с конкретной ролью, которую они играют, и причинно-следственными связями между услугами. и результаты [27]. Как показано, например, для схем прямых платежей (Рисунок 2), природоохранные мероприятия могут повлиять на благосостояние людей за счет прямого предоставления дохода от платежей, которые затем способствуют улучшению средств к существованию, а также через экосистемные услуги.Например, платежи могут способствовать пропаганде сохранения природных экосистем, которые приносят пользу для благосостояния людей, например, за счет поддержания диких источников пищи и средств к существованию, основанных на природе. Негативные, непреднамеренные последствия могут также возникнуть из-за притока новых источников дохода в сообщества, а также из-за проблем справедливости.

Рисунок 2

Подробная концептуальная модель, иллюстрирующая теорию изменений, связывающую прямые платежи за природоохранную деятельность с предполагаемыми результатами для благосостояния людей посредством множества причинно-следственных связей.

Несколько вопросов влияют на способность природоохранного сектора адекватно оценивать вклад в благосостояние людей. Во-первых, взаимодействия и зависимости между природными и социальными системами еще предстоит в достаточной мере интегрировать в существующие системы оценки, которые в основном ориентированы либо на экологические, либо на социально-экономические выгоды. Во-вторых, эмпирические данные, демонстрирующие связь между здоровыми экосистемами и благополучием человека, по-прежнему отсутствуют, а отчетность и оценка результатов сохранения ограничены и непоследовательны.Следовательно, в отсутствие согласованной базы данных о том, что работает, а что нет, природоохранные организации и их партнеры продолжают осуществлять вмешательства, исходя из предположений о возможных последствиях. Эта неопределенность сопряжена со значительным риском, поскольку инвестиции могут не достичь одной или обеих экологических и социальных целей, привести к растрате скудных доступных ресурсов и подорвать доверие к природоохранным усилиям со стороны доноров, лиц, принимающих решения, и других заинтересованных сторон.

Недавние исследования начали характеризовать данные об отношениях между природой и людьми.Эти усилия были связаны с конкретными типами природоохранных вмешательств (например, охраняемые районы [28]; общинное управление лесами [29]), альтернативные схемы жизнеобеспечения [30], платежи за экосистемные услуги [31]; и экосертификация [32]; и специфические компоненты биоразнообразия [33]. Также была проделана работа по формулированию рамок для анализа воздействия и причинно-следственных путей конкретных природоохранных проектов как на природные, так и на социальные результаты [34, 35]. Недавние достижения обнадеживают, однако существующие исследования сфокусированы на изучении взаимосвязей между сохранением и благополучием человека, рассматривая один конкретный тип вмешательства с конкретным типом результата, что ограничивает понимание взаимозависимых контекстов и результатов [27, 36]. и более широкий ландшафт, на котором разыгрываются результаты сохранения.Напротив, наше исследование направлено на изучение влияния различных типов вмешательств на широкий спектр возможных результатов и причинно-следственных связей. Таким образом, преимущества более крупного обзора включают: 1) избежание предположений об эффектах широко применяемых вмешательств; 2) включение нетрадиционных или менее известных вмешательств и аспектов благополучия; и 3) обобщаемость для принятия решений по всему сектору.

Чтобы ответить на этот вопрос, мы используем систематическое картирование в качестве инструмента для описания широты и текущего состояния доказательной базы с целью охарактеризовать и визуально представить причинно-следственные связи, поддерживаемые этой доказательной базой.Систематическое картирование, также известное как картирование пробелов в доказательствах [37], является полезным методом для тематического синтеза и характеристики или «картирования» коллекций доказательств, особенно для обеспечения основы для принятия политических решений [38]. Этот метод позволяет выявить слабые или отсутствующие данные о ключевых взаимосвязях, которые могут способствовать принятию политических решений на основе имеющихся знаний для наиболее эффективного направления ресурсов. Результаты такого сопоставления включают структурированные матрицы, отражающие распределение и частоту исследований, а также кодирование дизайна исследования или типа механизма по целому ряду вмешательств и переменных результатов.Помимо характеристики существующей доказательной базы, мы будем применять методы концептуального моделирования теории изменений [39, 40] для определения категорий для организации данных (например, промежуточных и долгосрочных результатов) и для интерпретации преобладающих прямых и косвенных причинно-следственных связей между природоохранными вмешательствами. и последствия для благополучия человека.

Цели и задачи систематической карты

В ходе этого картирования будут определены исследования, документирующие и/или измеряющие воздействие природоохранных мероприятий на благополучие человека в локальном и региональном масштабах.Акцент будет сделан на прямом воздействии на отдельные группы населения, бенефициаров или целевых заинтересованных сторон с упором на домохозяйства, общины или отдельных лиц в развивающихся странах, поскольку эти группы населения, вероятно, в наибольшей степени зависят от природы и/или наиболее чувствительны к позитивным или негативным факторам. воздействия консервации.

Основной исследовательский вопрос:

Каковы воздействия природоохранных мероприятий на различные области человеческого благополучия в развивающихся странах?

Систематическая карта будет синтезировать указатель литературы и отображать данные, иллюстрирующие широту причинно-следственных связей между положительными и отрицательными последствиями сохранения природы и благосостояния человека (таблица 1).Основная цель систематической карты состоит в том, чтобы оценить и охарактеризовать текущее состояние и распределение существующей доказательной базы. Карта сосредоточена на фактических данных, связанных с последствиями сохранения природы, которые включают вмешательства, в первую очередь направленные на обеспечение защиты и управления природными экосистемами in-situ , и в целом исключают вмешательства ex-situ , такие как банки семян в неволе и меры по регулированию окружающей среды, таких как борьба с загрязнением воздуха, управление отходами, очистка воды или производство энергии.Для наших целей человеческое благополучие — это многомерное понятие, охватывающее как материальные, так и нематериальные эффекты [41] и определяемое в наиболее широком смысле как «удовлетворение потребностей человека в достижении состояния благополучия (т. е. здорового, счастливого благополучным), как физически, так и умственно» [42]. Доказательная база будет изучена и охарактеризована с использованием стратегии целевого извлечения данных, чтобы ответить на ряд вторичных исследовательских вопросов:

Таблица 1 Ключевые элементы исследования Вопрос исследования
 •  Каково текущее состояние и распространение улик?

 •  Какие виды воздействия природоохранных мероприятий на благосостояние человека измеряются?

 •  Какие виды экосистемных услуг явно связаны с воздействием природоохранных мероприятий на благосостояние человека?

 •  Какие группы населения подлежат сохранению и/или изучению?

 •  Как доказательная база согласуется с основными приоритетами и инвестициями учреждений-исполнителей?

Это будет включать определение ряда природоохранных вмешательств, связанных с различными сферами человеческого благополучия, а также географического положения, продолжительности вмешательств и типов природоохранных целей, определенных исследованиями.

Учитывая тот акцент, который в современных природоохранных стратегиях и исследованиях делается на роли экосистемных услуг в увязывании сохранения с благополучием человека, в этом исследовании также будет оцениваться, какие услуги связаны с различными природоохранными вмешательствами, и в какой степени эти исследования прямо связывают сохранение экосистемных услуг, влияющих на благосостояние.

Как охрана природы влияет на благосостояние человека? Систематическая карта эмпирических данных из развивающихся стран | Environmental Evidence

В этом исследовании собран крупнейший на сегодняшний день тематический синтез первичных исследовательских статей, документирующих влияние охраны природы на показатели благосостояния человека в развивающихся странах.Эта коллекция подтверждает недавние и значительные усилия по исследованию этой темы в широком спектре связей между сохранением и социально-экономическими результатами. Хорошо изученные отношения сосредоточены на устоявшихся вмешательствах, таких как охраняемые районы и общинное управление природными ресурсами, а также на экономических и материальных аспектах благосостояния, таких как доход, занятость и физические активы. Заметные пробелы в доказательной базе включают отсутствие доказательств в отношении таких вмешательств, как просвещение и управление видами, а также измерения важных аспектов благополучия, таких как социальные отношения между группами, которые, возможно, труднее поддаются количественной оценке.Надежность доказательной базы в целом низкая, при этом в нескольких статьях применялись надежные количественные методы. Там, где они существуют, статьи сосредоточены всего на нескольких связях и географических регионах, что указывает на существенную предвзятость исследования. Объем статей, составленных в ходе этого картирования, свидетельствует о широком охвате и разнообразии продолжающегося интереса к этой теме, но также требует огромных усилий по синтезу для всестороннего сбора и компиляции этих данных. Однако масштабы и стандартизация исследовательской деятельности демонстрируют ценность систематического картирования, помогающего другим исследователям и практикам легче находить и оценивать существующие доказательства.Результаты этого исследования, графическая карта, иллюстрирующая объем и распределение имеющихся данных, подтверждают хорошо изученные связи, выявляют пробелы в знаниях и предоставляют инструмент для принятия решений рядом заинтересованных сторон.

Это исследование представляет собой одну из первых систематических карт для экологического сектора и самую большую на сегодняшний день. Таким образом, он предлагает несколько общих идей о ценности и существующих барьерах систематического картирования как инструмента для поддержки принятия решений на основе фактических данных.Во-первых, объем и резонанс систематических карт зависят от четких и дискретных типологий. Категории вмешательств и результатов должны соответствовать политике. Там, где это было возможно, мы стремились использовать хорошо зарекомендовавшие себя типологии с более широким применением для определения и категоризации различных характеристик доказательной базы (например, Классификация природоохранных мероприятий IUCN-CMP, [41]. Однако может быть много конкурирующих структур, которые можно было бы выбрать в качестве мы нашли с категоризацией измерений человеческого благополучия.Стандартизированные и последовательные типологии вмешательств и результатов могут помочь скоординировать и нацелить исследовательские усилия и информировать политику о коллективных воздействиях [25]. Во-вторых, систематические карты позволяют другим исследователям быстро находить и оценивать состояние доказательной базы. Они освещают хорошо изученные связи, подтверждают пробелы в знаниях и выявляют «известные неизвестные». В то время как поиск, проверка и кодирование данных требуют огромных усилий от небольшой исследовательской группы, карты значительно экономят время других исследователей.Наконец, карты в настоящее время предоставляют единый снимок существующей базы данных, но могут стать более динамичными при периодическом обновлении каждые 3–5 лет. Недавние улучшения в подходах к синтезу и новые инструменты, такие как использование программного обеспечения для управления ссылками (например, EPPI Reviewer) и интеллектуальный анализ текста (например, TerMine), могут автоматизировать и ускорить этапы процесса картирования, чтобы сделать его более эффективным, точным и воспроизводимым в будущее.

Ограничения нашей систематической карты

Масштаб нашей систематической карты имеет несколько ограничений, которые могут быть устранены в последующих обновлениях.Во-первых, хотя наша стратегия поиска была всеобъемлющей, она не была исчерпывающей. Ограниченность времени и ресурсов исключала возможность дополнительного поиска в дополнительных базах данных, прямой и обратной проверки более 1000 включенных статей и двойной оценки полного набора данных двумя рецензентами. Во-вторых, поиск был ограничен литературой на английском языке, хотя ожидаются результаты поиска литературы на португальском, испанском и французском языках. В-третьих, карта была ориентирована на страны, не входящие в ОЭСР, что исключало исследования из более чем 20 развитых стран.Расширение географического охвата до глобального масштаба может позволить провести интересные сравнения оцениваемых вмешательств, измеренных результатов и используемых дизайнов исследований, учитывая различия в исследовательском потенциале, экономическом процветании и состоянии экосистем между развитыми и развивающимися странами.

В дополнение к ограничениям области применения стратегии поиска при интерпретации результатов и использовании систематической карты для принятия решений следует учитывать несколько предостережений, связанных с тем, как данные были синтезированы и представлены.Во-первых, извлечение данных предназначалось для сбора общих характеристик каждой статьи. Это не включало оценку направленности или распределения воздействия, наблюдаемого в отдельных статьях, а также синтез средней величины эффекта для нескольких статей, который мог бы проводиться в рамках более подробного систематического обзора или метаанализа. Во-вторых, мы получили лишь ограниченную информацию о конкретных путях и механизмах, с помощью которых сохранение прямо или косвенно влияет на благополучие человека.Отчасти это было связано с непоследовательным и субъективным характером того, как эти данные сообщались в статьях, а также с объемом выявленных статей. Наконец, высокая частота доказательств для конкретной связи или типа статьи не приравнивается к положительному влиянию вмешательства на конкретный результат, а также не является свидетельством более высокого уровня надежности. Наша карта указывает на надежность доказательств, основанных на дизайне исследования, но не дает подробной оценки качества статей и того, как они справляются с предвзятостью и неоднородностью эффектов.

На объем и надежность доказательной базы также повлияли факторы, выходящие за рамки дизайна и объема нашего исследования, связанные с вопросами доступности, доступности и предвзятости в текущих исследованиях. В первую очередь мы ограничивались статьями, документами и отчетами, которые были доступны в электронном виде и распространялись онлайн. Книги, монографии и географически обособленные журналы или журналы, ориентированные на группы специалистов, например, «Индийский лесник», были менее доступны из библиотечных коллекций, на которые подписывалась исследовательская группа.Кроме того, доступ к независимым оценкам или обзорам, не опубликованным в рецензируемой литературе, зависел от уполномоченных организаций или вовлеченных исследователей, делающих их доступными и доступными в электронном виде для широкой публики.

Пробелы и погрешности в доказательной базе

Помимо ограничений стратегии поиска, как обсуждалось выше, текущее состояние доказательной базы определяется пробелами и погрешностями в распределении и объеме существующих статей.

Ограниченные или отсутствующие доказательства или пробелы в отношении конкретной связи могут быть связаны либо с системной предвзятостью в исследованиях, либо, скорее, с отсутствием теории, поддерживающей причинно-следственную связь между конкретным вмешательством и результатом.Отсутствие доказательств некоторых взаимосвязей может также указывать на то, что связь неправдоподобна на основании существующего теоретического мышления. Заметные связи, в отношении которых мы могли бы ожидать наличия доказательств более высокого уровня, включают статьи, измеряющие результаты, связанные с культурой, безопасностью и безопасностью, а также здоровьем человека. Мы выделяем несколько причин возникновения этих пробелов. Во-первых, согласованные данные временных рядов о более субъективных результатах, связанных с такими аспектами, как культура, редко доступны в широком масштабе и часто требуют сбора первичных данных от отдельных лиц.Во-вторых, измерение этих типов результатов требует длительных временных рамок, выходящих за рамки средней временной шкалы программы, для наблюдения очевидных изменений. В-третьих, консервация может оказывать прямое или косвенное влияние на эти типы результатов, что делает методологически более сложной методологическую разбивку конкретного взаимодействия. Точно так же некоторые вмешательства, связанные с наращиванием потенциала или расширением прав и возможностей в сообществах, часто рассматриваются как второстепенные действия, предназначенные для поддержки других вмешательств, и поэтому могут не являться целью мониторинга.В-четвертых, доказательная база смещена в сторону вмешательств на местном уровне, в которых более вероятны прямые, наблюдаемые эффекты, тогда как более крупные и диффузные программы, которые потенциально могут иметь больший охват и воздействие на благополучие, труднее измерить и, следовательно, менее представлены в доказательной базе. . Наконец, опыт, необходимый для анализа взаимосвязей между многими аспектами благополучия человека и природоохранной деятельностью, обычно выходит за рамки компетенции тех, кто занимается природоохранной деятельностью. Например, для лучшего понимания воздействия на здоровье потребуются знания в области эпидемиологии, питания и экономики здравоохранения.Поэтому междисциплинарное сотрудничество необходимо при рассмотрении будущих стратегий исследований для устранения этих пробелов.

Предвзятость в исследованиях оказывает существенное влияние на объем и распространение существующих доказательств. Некоторые предубеждения, такие как предпочтение определенных стран или биомов, хорошо задокументированы в более широком смысле по всему сектору [20, 51]. Другие, такие как типы измеряемых результатов, оцениваемые вмешательства и используемые дизайны исследований, более специфичны для рассматриваемого вопроса исследования.Детерминанты этих предубеждений многочисленны, но включают исторические тенденции, индивидуальный подход исследователя и доступность данных. Недостаточная надежность дизайна исследований или ее отсутствие были одним из наиболее заметных искажений, наблюдаемых в доказательной базе. Эта тенденция отмечена и в других связанных обзорах [38, 43, 44]. Применение методов строгой оценки воздействия при сохранении остается ограниченным по сравнению с более широкими усилиями по измерению результативности природоохранной деятельности [4, 15, 16]. На сегодняшний день усилия были сосредоточены в странах с политической поддержкой, последовательными наборами продольных данных и сосредоточены на вмешательствах, включающих быстрое применение, например.г., охраняемые территории или плата за экологические услуги [33, 55].

Оценки программ и политики, связанных с сохранением, также были сосредоточены в первую очередь на биофизических результатах с меньшим вниманием на социально-экономических результатах. Среди более широкой литературы по экологическим статьям [1] в недавних обзорах было обнаружено несколько статей, посвященных совместным эффектам между социальными и экологическими результатами [7, 43, 44]. Связанная с этим систематическая ошибка, наблюдаемая в нашем исследовании, заключалась в преобладании статей, измеряющих конкретные аспекты благополучия, например.г., экономические и материальные. Во многих случаях эти закономерности могут отражать наличие и доступность вторичных наборов количественных данных, например, данных демографического и медицинского обследования USAID, опросов по измерению уровня жизни Всемирного банка. Было немного примеров статей, измеряющих другие важные аспекты благополучия, такие как культура и духовность, свобода выбора и действия. Эти аспекты могут быть трудно поддаются количественной оценке, но можно разработать шкалы. Они могут больше подходить для качественной оценки, т.е.g., стратифицированной случайной выборки интервью домохозяйств и, таким образом, требуют более глубокого понимания местного контекста и данных по адаптированным показателям, собранным у отдельных субъектов. Лучшее понимание этих аспектов может быть особенно важным, учитывая компромиссы между финансовыми и другими результатами, а также потому, что они могут быть неравномерно распределены между социальными слоями, что может привести к увеличению социального неравенства и неравенства в отношении здоровья [22].

Рекомендации по природоохранной политике, практике и исследованиям

Интерпретация наших результатов и их значение для природоохранной политики и практики ограничены результатами включенных систематических обзоров, поскольку только они включают критическую оценку направления и распределения воздействий между различными вмешательствами.Существующие систематические обзоры по этой теме нацелены на подмножество вмешательств (например, охраняемые районы, сохранение и сертификация на уровне общин) и в первую очередь на наземные биомы. В совокупности обзоры показали, что сохранение оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на благополучие человека; тем не менее, преимущества конкретных вмешательств были неубедительны (например, общинное управление лесами, Bowler et al. [7]). Главный вывод заключается в том, что существующей доказательной базы недостаточно для определения относительного вклада различных вмешательств по сравнению с другими в различные аспекты благополучия.Как было сделано в других недавних обзорах (например, [38]), необходимо резко увеличить количество и надежность доказательств, чтобы можно было дать более конкретные политические рекомендации и, таким образом, сделать возможным принятие решений на основе фактических данных. Наша существующая систематическая карта расширяет эти усилия, собирая более полный спектр вмешательств, применяемых в секторе, и более целостный обзор человеческого благополучия. Эта широкая перспектива помогает определить дополнительные области для дальнейшего синтеза и критические границы для улучшения оценки.

Мы рекомендуем использовать эту систематическую карту для поддержки трех последующих действий: синтеза доказательств, накопления знаний и развития теории. Решение о том, какие из этих действий следует предпринять, зависит от наличия и надежности доказательств в отношении связей, выявленных в доказательной базе. Для связей с большим количеством доказательств дальнейший синтез доказательств с использованием систематических обзоров и, по возможности, метаанализов может предоставить информацию о направленности и распределении воздействий и в каких контекстах.Для связей с умеренными проявлениями доказательств и / или менее надежными доказательствами мы рекомендуем проводить оценку воздействия с использованием надежных дизайнов исследований для повышения внутренней и внешней достоверности. Там, где доказательства отсутствуют или отсутствуют, необходимо изучить лежащие в их основе предположения и существующую теорию. Если связь считается важной, но доказательств нет, то важно изучить, возможна ли теоретически связь между вмешательством и результатом, а затем проверить это эмпирически с оценкой воздействия.В следующих разделах мы обсудим перспективные и приоритетные вопросы, связанные с каждым из этих действий.

Перспективные и приоритетные вопросы для синтеза

Наши результаты указывают на несколько областей, в которых данных достаточно для более подробного анализа и синтеза. Первый касается связей между сохранением и экономическим и материальным благополучием. Высокая распространенность данных об этих связях подтверждает продолжающееся преобладание экономических конструктов бедности и развития (см.г., Группа Всемирного банка [62]).

Экономическое и материальное благополучие также подвергалось большей доле более строгих оценок воздействия и систематических обзоров, чем другие результаты человеческого благополучия. Поскольку эти обзоры различаются по надежности (рис. 10) и после публикации некоторых из этих обзоров был написан ряд новых, надежных статей, есть возможность провести дополнительный синтез этих связей и расширить их охват на морские и пресноводные биомы. .Синтез этих данных по типам вмешательств открывает новые возможности для оценки относительной эффективности различных (и появляющихся) стратегий, таких как рыночные подходы, в достижении целей экономического/материального благополучия, а также возможных компромиссов с другими аспектами. благополучия. Несмотря на его ценность для теории, политики и практики, до настоящего времени практически не проводилось сравнительных исследований такого рода. Такие исследования особенно своевременны в контексте Целей в области устойчивого развития и в связи с тем, что международное сообщество ищет наиболее эффективные средства для достижения Айтинских задач в рамках Конвенции о биологическом разнообразии.

Вторая область, требующая более подробного анализа, касается результатов управления и расширения прав и возможностей. Имеется достаточно данных для изучения связей между этими аспектами благополучия и управлением территорией и ресурсами. Хотя относительно немного, кажется, есть достаточно строгих оценок, чтобы изучить эту связь. Особенно актуально изучение ряда способов, которыми факторы управления влияют на взаимосвязь между сохранением и благополучием человека. Эффективное управление природными ресурсами может быть желаемым результатом природоохранной политики и программ, но также и фактором, влияющим на достижение других социальных и экологических результатов.Таким образом, существует потребность в обобщении фактических данных об управлении в качестве результата. В частности, те программы сохранения, которые направлены на устранение пробелов или недостатков в управлении в своей деятельности.

Перспективные и приоритетные исследовательские вопросы

Необходима дальнейшая эмпирическая оценка для документального подтверждения величины и направления конкретных взаимосвязей между сохранением и благополучием, в частности взаимосвязей, обычно принимаемых в концептуальных моделях, институциональных стратегиях или глобальных политических целях.Более частое появление и более надежные доказательства вклада в устойчивое развитие являются очевидным приоритетом, учитывая недавний запуск Целей устойчивого развития. Например, существует на удивление мало данных о вкладе сохранения биоразнообразия в Цели устойчивого развития 4 (Образование), 5 (Гендерное равенство), 10 (Уменьшение неравенства) и 16 (Мир, справедливость и сильные институты). Связь между сохранением и здоровьем человека является особенно многообещающей областью для дальнейших исследований, которые могут быть основаны на нескольких текущих инициативах, таких как сотрудничество Health and Ecosystems: Analysis of Linkages (HEAL) (http://www.wcs-heal.org). В то время как преимущества сохранения диких популяций для обеспечения продовольствием и течения экологических процессов, от которых зависит сельское хозяйство, пропагандируются как часть экосистемных подходов [5, 36], карта показывает последствия для здоровья от природоохранных вмешательств, такие как тенденции в питании и болезни. риска, на удивление мало изучены.

В дополнение к усовершенствованию фактических данных о более широком диапазоне показателей благополучия человека, другие перспективные области исследований включают расширение масштабов оценок для определения менее изученных вмешательств, таких как рыночные силы и альтернативные источники средств к существованию.Понимание последствий этих мер, основанных на стимулах, важно, учитывая повышенный интерес к рыночным подходам среди НПО (например, ACDI/VOCA, WWF) и фондов (например, новые стратегии Фонда Гордона и Бетти Мур), а также новые модели для реализация с участием государственно-частных партнерств (например, USAID и Walt Disney Corporation в Альто-Майо, Перу). Опора только на данные традиционных вмешательств ограничивает диапазон вариантов для тех, кто планирует и инвестирует в природоохранную деятельность, а также представляет потенциальный риск, поскольку не сообщает о непреднамеренных или даже отрицательных результатах новых, но все более популярных вмешательств.

Как следует использовать карту

В этой статье мы представляем первую систематическую попытку нанести на карту данные о взаимосвязи между природоохранными мерами и благополучием человека. Синтезируя существующие доказательства в единый доступный для поиска ресурс, карта становится, по сути, картой «сокровищ», одновременно открывая богатые пласты доказательств, созревших для синтеза, а также малоизученные темы для целенаправленного исследования. Карта фактических данных позволяет специалистам по охране природы, политикам и специалистам-практикам использовать доказательную базу для поддержки ряда решений.Во-первых, карта представляет собой «сжатый» список для чтения для конкретных вмешательств или типов результатов, что потенциально экономит значительное количество времени и ресурсов для всех, кто интересуется этой темой.

Для ученых карта выделяет неотложные исследовательские приоритеты, а также возникающие свойства доказательной базы для дальнейшего аналитического исследования, такие как связи между индивидуальными связями между вмешательством и результатами или внутренние (т. е. дизайн исследования) и внешние (т. е. политические, социальный, экологический или экономический контекст) факторы, которые формируют количество или количество доказательств.

Для политиков карта помещает конкретные мероприятия в более широкий контекст, подчеркивая возможные пересечения между сохранением, устойчивостью и экономическим развитием. Таким образом, агентства по развитию, такие как Всемирный банк или USAID, могут использовать карту для оценки степени, в которой сохранение может представлять собой альтернативную стратегию борьбы с бедностью по сравнению с существующими стратегиями.

Для практиков карта предлагает инструмент для поддержки разработки, реализации и мониторинга природоохранных мероприятий на местном, национальном или глобальном уровнях.Хотя карта не дает достаточной информации, чтобы определить, какие вмешательства наиболее эффективны в каких контекстах (требуется дальнейший синтез), она предоставляет ряд вариантов на выбор, с какими результатами они связаны и где они применялись. до. Это может помочь подтвердить существующие усилия, выделить новые или нетрадиционные подходы и улучшить разработку и реализацию программ. Карта также может использоваться для информирования и руководства мониторингом программ сохранения путем выделения соответствующих индикаторов и проверенных методов их отслеживания.Существующие фактические данные могут предоставить полезную информацию о типах данных и методах мониторинга конкретных результатов. Карта также может информировать о распределении усилий по мониторингу. Например, там, где в настоящее время отсутствуют доказательства и, следовательно, последствия неопределенны, может быть полезно направить мониторинг на эти области, чтобы помочь управлять потенциальными рисками.

Целью нашей систематической карты является улучшение доказательной базы и, в частности, поощрение создания более надежных и точных данных о ключевых взаимосвязях.Мы также должны быть реалистами в том, что полная доказательная база может быть никогда невозможна, а решения принимаются с несовершенными знаниями. Не все связи одинаково важны, и ценность карты заключается в ее способности помочь лицам, принимающим решения, взвесить ценность доказательств между различными связями между сохранением и благополучием человека. Следующим шагом на основе этой карты, таким образом, является предоставление руководства о том, как текущая база фактических данных соответствует существующим потребностям в фактических данных, и, таким образом, какие связи являются наиболее приоритетными для создания более убедительных фактических данных.

Международный союз охраны природы (МСОП) | ЮНЕП

МСОП  является членским союзом, в состав которого входят как государственные организации, так и организации гражданского общества. Он использует опыт, ресурсы и охват более 1 400 организаций-членов и вклад более 17 000 экспертов, чтобы предоставить государственным, частным и неправительственным организациям знания и инструменты, которые позволяют человеческому прогрессу, экономическому развитию и охране природы место вместе.

МСОП является мировым авторитетом в области состояния мира природы и мер, необходимых для его защиты. Его эксперты организованы в шесть комиссий, занимающихся выживанием видов, правом окружающей среды, охраняемыми территориями, социальной и экономической политикой, управлением экосистемами, а также образованием и коммуникацией. Созданный в 1948 году, МСОП превратился в крупнейшую и самую разнообразную экологическую сеть в мире.

Благодаря членству в МСОП организации-члены являются частью демократического процесса, обсуждая и одобряя Резолюции, которые закладывают основу для глобальной программы сохранения.Члены встречаются каждые четыре года на Всемирном конгрессе МСОП по охране природы, чтобы установить приоритеты и согласовать программу работы Союза. Конгрессы МСОП разработали несколько ключевых международных природоохранных соглашений, включая Конвенцию о биологическом разнообразии (КБР), Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), Конвенцию о всемирном наследии и Рамсарскую конвенцию о водно-болотных угодьях.

МСОП продолжает поддерживать эти конвенции по мере того, как они укрепляются и развиваются, чтобы реагировать на возникающие вызовы.Организации-члены МСОП представлены Советом МСОП – руководящим органом. Секретариат МСОП со штаб-квартирой в Швейцарии насчитывает около 900 сотрудников в более чем 60 странах.

Обзор МСОП

 • МСОП работает над решением трех наиболее важных проблем, стоящих перед мировым океаном и полярными регионами: изменение климата, утрата биоразнообразия и загрязнение. Работая с правительствами, бизнес-организациями и научными экспертами, МСОП разгадывает сложности глобальных угроз и разрабатывает инновационные решения для сохранения природы и устойчивого использования природных ресурсов.
 • МСОП поддерживает страны и сообщества в создании эффективных и справедливых охраняемых и заповедных территорий, которые приносят пользу обществу. МСОП работает над разработкой передовой практики и подходов, которые обеспечивают эффективное сохранение и помогают объектам достигать высоких стандартов, а также информируют о развитии профессионального потенциала и влияют на национальную и глобальную политику.
 • МСОП находится в авангарде глобальной борьбы за спасение видов от исчезновения. Эксперты МСОП, в том числе более 8000 членов Комиссии по выживанию видов в 130 группах специалистов, и такие инструменты, как Красный список исчезающих видов МСОП™, обеспечивают техническую экспертизу и направляют действия по сохранению во всем мире.
 • МСОП является официальным консультативным органом по охране природы в соответствии с Конвенцией о всемирном наследии. МСОП оценивает объекты, номинированные для включения в Список всемирного наследия, и следит за состоянием сохранности перечисленных объектов, стремясь улучшить управление объектами всемирного наследия и повысить роль Конвенции в области охраны природы и устойчивого развития.

Региональные моря и МСОП

МСОП в сотрудничестве с ЮНЕП, GIZ и Конвенциями организовал региональные форумы Blue Solutions по океанам, побережьям и благополучию людей для Африки, Латинской Америки и Карибского региона, Азиатско-Тихоокеанского региона.

МСОП активно работал во многих программах по региональным морям, особенно в Большом Карибском бассейне, морской зоне ROPME, Восточной Африке, Южной Азии, Тихом океане, Западной и Центральной Африке. В частности:

 • Региональное сотрудничество МСОП началось в регионе ПДЧ, где МСОП помог разработать и внедрить Протокол об особо охраняемых природных территориях (ООР) и создать Региональный центр деятельности ООПТ. МСОП также сотрудничает с MAP в реализации проекта SAP BIO (МСОП является членом Консультативного комитета SAP BIO).
 • МСОП также работал над повышением эффективности управления морскими охраняемыми районами (МОР) на демонстрационных участках ИКРАН в западной части Индийского океана в Восточной Африке путем разработки конкретных показателей и рекомендаций для управляющих МОР по оценке эффективности их участков; разработка пилотных проектов и полевых испытаний индикаторов и руководящих принципов эффективности управления МОР; и повышение осведомленности и использование мониторинга и оценки в управлении МОР. Все эти виды деятельности подпадают под действие Меморандума о взаимопонимании с регионом Восточной Африки.Найробийская конвенция, МСОП, CORDIO и WIOMSA разработали программу
 • «Устойчивые побережья: повышение устойчивости прибрежных социально-экологических систем в западной части Индийского океана».
 • Другие конвенции по региональным морям, установившие тесные рабочие отношения и сотрудничество с МСОП, включают АНТКОМ.

Пожалуйста, посетите их сайт: https://www.iucn.org/

Вернуться к нашим партнерам

Международный союз охраны природы (МСОП)

Акьюмен Фонд, Инк.(Acumen) Африканская финансовая корпорация (AFC) Африканский банк развития (AfDB) Французское агентство развития (AFD) Люксембургское агентство по сотрудничеству в целях развития (Lux-Development SA) (известное как «Люксембургское агентство по сотрудничеству в целях развития») (LuxDev) Агентство по Сельскохозяйственное развитие Марокко (ADA_Morocco)Центр продвижения альтернативной энергетики (Непал) (AEPC)Азиатский банк развития (ADB)Attijariwafa Bank (AWB)Австрийское агентство развития (ADA_Austria)Banco Nacional de Envolvimento Econômico e Social (BNDES)Banque Ouest Africanine de Développement ( Западноафриканский банк развития (BOAD) Бутанский трастовый фонд охраны окружающей среды (BTFEC) BNP Paribas S.A. (BNP_Paribas)Caixa Economica Federal (CEF)Camco Management Limited (CAMCO)Caribbean Community Climate Change Center (CCCCC)Caribbean Development Bank (CDB)Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP)CDG Capital SA (CDG_Capital)Central American Bank for Economics Интеграция (CABEI)Центр экологического контроля (CSE)Системная организация CGIAR (CGIAR)Центр управления фондом механизма чистого развития Китая (China_CDM_Fund)Испанская компания по финансированию строительства (COFIDES)Conservation International Foundation (CI)Corporación Andina de Fomento (CAF)CRDB Bank Plc (CRDB)Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB)Департамент по охране окружающей среды, Министерство здравоохранения и окружающей среды, Правительство Антигуа и Барбуды (DOE_ATG)Deutsche Bank AktienGesellschaft AG (DeutscheBank)Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (GIZ )Банк развития Южной Африки (DBSA)Банк развития Филиппин (DBP)Банк развития Замбии (DBZ)Экобанк Ганы (Ecobank)Enabel (ранее Бельгийское техническое сотрудничество — Кооперация Technique Belge) (Enabel)Экологический инвестиционный фонд (EIF)Отдел реализации экологических проектов, Государственное агентство Министерства охраны природы Армении (EPIU)Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)Европейский инвестиционный банк ( EIB)Банк развития Фиджи (FDB)Finanzas Y Negocios Servicios Financieros Limitada (FYNSA)Findeter (Findeter)Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C. (FMCN)Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez (FondoAccion)Fonds National pour L’Environnement (FNEC)Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)Центр зарубежного экологического сотрудничества Министерства экологии и окружающей среды Китая ( ранее Управление внешнеэкономического сотрудничества) (FECO)Fundación Avina (FundacionAvina)Fundación Avina (FundacionAvina)Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio)HSBC Holdings plc и его дочерние компании (HSBC)IDB Invest (IDB_Invest)IDFC Bank Ltd (Индия) (IDFCBank)IL&FS Экологическая инфраструктура и услуги Limited (India) (IEISL)Банк развития инфраструктуры Зимбабве (IDBZ)Infrastructure Development Company Limited (Бангладеш) (IDCOL)Междуамериканский институт сотрудничества в сельском хозяйстве (IICA)Межамериканский банк развития (IDB)Международный банк реконструкции и развития Международная ассоциация развития (Всемирный банк)Международная финансовая корпорация (IFC)Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD)Международный союз f или по охране природы (IUCN)Японское агентство международного сотрудничества (JICA)JS Bank Limited (Пакистан) (JSBank)JSC TBC Bank (JSCTBC)KCB Bank Kenya Limited (KCB)Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Партнерство за реформу управления) (Индонезия) (Kemitraan)Корейский банк развития (KDB)Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA)Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)La Banque Agricole (ранее Caisse Nationale de Credit Agricole du Senegal) (LBA)Landbank of the Philippines (Landbank)Macquarie Alternative Assets Management Limited (MAAML)Micronesia Conservation Trust (MCT)Министерство окружающей среды (бывшее Министерство природных ресурсов Руанды) (MOE_Rwanda)Министерство финансов и экономического сотрудничества Федеративной Демократической Республики Эфиопии (MoFEC)Министерство финансов и экономического управления, Острова Кука ( MFEM_COK)Министерство водных ресурсов и окружающей среды Уганды (MWE_UGA)Марокканское агентство по устойчивой энергетике S.A. (MASEN)MUFG Bank, Ltd (MUFG_Bank)Nacional Financiera, SNC, Banca de Desarrollo (Nafin)Национальный банк сельского хозяйства и развития сельских районов (Индия) (NABARD)Национальный комитет субнационального демократического развития (NCDDСекретариат)Национальное управление окружающей средой Управление Кении (NEMA)Национальная программа поддержки сельских районов (Пакистан) (NRSP)Национальный фонд охраны природы (Непал) (NTNC)Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO)Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO)Тихоокеанское сообщество (SPC)Palli Karma — Фонд Сахайяка (Бангладеш) (PKSF) Pegasus Capital Advisors (PCA) Перуанский трастовый фонд для национальных парков и охраняемых территорий (Profonanpe) Доверительный фонд охраны охраняемых территорий (PACT) PT Sarana Multi Infrastruktur (Индонезия) (PTSMI) Обсерватория Сахары и Сахеля (OSS) )Спасение детей Австралии (SCA)Секретариат Тихоокеанской региональной программы по окружающей среде (SPREP)Индийский банк развития малых предприятий (SIDBI)Société de Promotion et de Assistance po ur la Coopération Economique, SA (PROPARCO) Южноафриканский национальный институт биоразнообразия (SANBI) Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Банк торговли и развития Монголии (TDBM) Unidad Para el Cambio Rural (UCAR) Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Организация Объединенных Наций Программа по окружающей среде (ЮНЕП)Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)Вьетнамский банк развития (VDB)Всемирная продовольственная программа (ВПП)Всемирная метеорологическая организация (ВМО)Всемирный фонд дикой природы, Inc.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.