Українська мова 3 клас лист до подруги: Лист з привітанням до найкращої подруги (текст) » Допомога учням

Содержание

особливості тесту 2022 року – Освіта.UA

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови у 2022 році складається із завдань п’яти форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на визначення правильності/неправильності твердження, завдань на встановлення відповідності, завдань на заповнення пропусків у тексті і завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Загальна кількість завдань тесту з англійської мови – 59, на виконання яких учасникам буде відведено 150 хвилин.

Результат виконання завдань № 1-16 частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)», №17-32 частини «Читання», №39-43 та №49-53 частини «Використання мови» та № 59 частини «Письмо» буде зараховуватися як державна підсумкова атестація з англійської мови (за вибором випускника) для учнів, які вивчали предмет на рівні стандарту.

Результат виконання завдань всього тесту буде зараховуватися як державна підсумкова атестація з англійської мови (за вибором випускника) для учнів, які вивчали предмет на

профільному рівні, а також буде використовуватися під час прийому до закладів вищої освіти України.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник ЗНО з англійської мови, правильно виконавши всі завдання № 1-16, № 17-32, № 39-43, №49-53 та № 59, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація для учнів, які вивчали англійську мову на рівні стандарту, дорівнює 56 тестовим балам.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту — 72 тестові бали.

ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з основи та трьох або чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.

Тест містить 16 завдань цієї форми (№ 1-6 та № 12-16 – з трьома варіантами відповідей, № 22-26 – з чотирма варіантами відповідей), що будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на визначення правильності/неправильності твердження. У завданнях пропонується визначити правильність чи неправильність наведеного твердження щодо змісту прослуханого чи прочитаного. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку А.

Тест містить 5 завдань цієї форми (№ 7-11), що будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання встановив відповідність і позначив варіант відповіді в бланку відповідей А.

Тест містить 11 завдань цієї форми (№ 17–21, № 27–32), що будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал – за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив варіант відповіді в бланку відповідей А.

Тест містить 26 завдань цієї форми (№ 33-58), що будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 59). Завдання передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в бланку відповідей Б.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 14 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:

 • а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації):
 • а1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали;
 • а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали;
 • а3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали.
 • b. Структура тексту та зв’язність:
 • b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті): 0, 1 або 2 бали;
 • b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист, оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали.
 • c. Використання лексики (лексична наповнюваність, правильність уживання лексичних засобів): 0, 1 або 2 бали.
 • d. Використання граматики (правильність уживання граматичних засобів): 0, 1 або 2 бали.

Важливо!

 • Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за всі критерії «а. Змістове наповнення (а1, а2, а3)», то в такому випадку завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється в 0 балів.
 • Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій «с. Використання лексики» або критерій «d. Використання граматики», то в такому випадку завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється в 0 балів.
 • Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання отримує 0 балів за один з критеріїв «а. Змістове наповнення (а1, а2, а3)», то за критерій «с. Використання лексики» роботу оцінюють в один бал.
 • Якщо учасник зовнішнього оцінювання не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і оцінюється в 0 балів.
 • Якщо учасник зовнішнього оцінювання нерозбірливо написав завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, то в такому випадку воно оцінюється в 0 балів.
 • Відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов обсяг письмового висловлювання має складати не менше 150-180 слів (відповідно до рівня В1) і 180-200 слів (відповідно до рівня В2) Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Зміст тесту ЗНО з англійської мови визначено на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, що містить вимоги до практичного володіння читанням, лексичним і граматичним матеріалом, а також письмом.

Радимо учасникам тестування з англійської мови ознайомитися з наступними матеріалами:

Лист до подруги зразок 3 клас

1195

03-04-2022

розробка уроку з української літератури 11 клас. зошит з англійської мови 6 клас павліченко гдз. гдз відповіді 4 клас природознавство гільберг. гдз 3 клас англійська мова алла несвіт друкований зошит. відповіді контрольна робота з фізики 11 клас електромагнітне поле. д.з анг мова 3 несвіт. зно 2011 українська мова та література 1 сесія завдання. конспекти уроків з математики 4 клас онлайн. гдз по украинской мове 8 клас глазова. календарне планування з хімії 7 клас 2015. конспекти уроків 4 клас образотворче мистецтво калініченко. презентація тварини рідного краю конспект уроку 1 клас. збірник завдань дпа з математики 9 клас 2015 відповіді. до 3 зразок лист клас подруги. украинська мова 3 клас гавриш маркотенко. дпа укр мова 2016 диктанти.

лабораторний зошит з фізики 7 клас божинова кірюхіна відповіді

англiйська мова 6 клас несвит гдз. . шкільне приладдя 1 клас. . зошит основи здоровя 7 клас відповіді тагліна. . гдз 6 клас укр мова кузнецов. . контрольна робота з української літератури 11 клас поезія. . книга з фізики 8 клас коршак. . геометрія 11 клас вектори. . гдз 7 клас історія україни мартинюк. . гдз атлас всесвітня історія 7 клас. . гдз з алгебра 7 клас кравчук янченко. . г.д.з.математика за 5 клас. . українська мова шостий клас заболотний. . алгебра 8 клас мерзляк самостійні роботи. . кантрольная работа па матэматыцы 1 клас. . гдз4ю з алгебри 9 клас. . 5 клас англійська мова моє хобі. . гдз з біології 6 клас книга костиков. . шпоры по математике 11 клас. . гдз 6 клас математика мерзляк полонський якір 2008. . відповіді до дпа 9 клас 2014 укр лит. . українська література 4 клас науменко. . решебник по украйнськой мовы 4 клас 2 частина вашуленко. . усі формули з фізики за 9 клас. . конспект уроку укр літ 5 клас нова програма. . дыягнастычнае тэсціраванне 2014-2015 беларуская мова 9 клас. .

тематичне оцінювання 10 клас світова. . укр мова гдз 3 кл захарійчук. . скачать підручник алгебра 7 клас нова програма. . збірник диктантів з української мови 9 клас 2012 рік. . веселі гуси українська народна пісня скачать. . готові практичні роботи з географії 9 клас стадник 2015. . янка купала біографія 4 клас. . всесвітня історія подаляк 8 клас скачать. . конкурс патріот 2016 завдання та відповіді 6 клас. . шкільний випускний 4 клас вчителька моя. . м.і.шкіль алгебра 10 клас гдз. . етика 6 клас оксана данилевська олена пометун гдз онлайн. . до 3 зразок лист клас подруги. англ мова для повсякденного спілкування. .

мерзляк геометрия 7 клас 2015 гдз, книжка по читання 4 клас савченко 2 частина, розповідь про батьківщину 3 клас, контрольна робота алгебра 10 клас тригонометричні функції відповіді, тести з інформатики 6 клас за новою програмою з відповідями, гдз 4 клас рідна мова вашуленко частина 4, гдз збірник з математики 4 клас ольга корчевська, календарне планування 4 клас музика за новою програмою 2015-2016, онлайн книжка з фізики 8 клас, карпюк англійська 4 клас, кафе українська хата в білій церкві, роботи з дерева 7 клас, рідна мова н. в. бондаренко,

українська пісня. хто не був зачарований нею україна на карті світу карта україни 4 клас мова наша калинова твир природознавство грущинська 2 клас поурочні плани англійська мова підручник для 4 класу алла несвіт зошит з читання 1 клас бацула відповіді скачать українську літературу 7 клас авраменко гдз 8 клас мерзлчк алгебра доповідь про лисицю 2 клас світова література 6 клас ніколенко відповіді конспект уроку на тему основа слова 3 клас несвіт 6 клас англійська гдз відповіді 7 клас алгебра істер підручник алгебра 7 клас бевз онлайн англійська мова для дітей ютуб фізика підручник 11 клас гдз фізика сиротюк 8 клас англійська мова 7 клас підручник 2015 нова програма план-конспект уроків з української мови 11 клас тест з англійської мови 2 клас конспекти уроків 5 клас природознавство нова програма гдз 8 клас зошит з біології вихренко всі уроки української мови 1 клас довідник біологія 9 клас англійська мова підручник 4 клас карпюк біляєв укр-мова 10-11 клас гдз англійська мова 10 клас підручник читати онлайн планування з української мови 6 клас нова програма гдз з англ мови 8 клас а несвіт

 • до 3 зразок лист клас подруги
 • до 3 зразок лист клас подруги
 • до 3 зразок лист клас подруги

мультики лего мова на русском. дпа 2016 9 клас завдання. алгебра 7 клас гдз vshkole. тест-контроль хімія 10 клас відповіді березан. гдз англ мова алла несвіт 5 клас зошит. українська миска. гальперіна 7 клас алгебра відповіді. дпа 2013 9 клас географія відповіді скачать. збірник задач з вищої математики дубовик відповіді. відповіді до практичних робіт з інформатики 5 клас. географія 6 клас 2014. українська література 8 клас нова програма. семестрова контрольна робота біологія 9 клас. англійська мова граматика голіцинський сьоме видання онлайн.

геометрія 8 клас збірник самостійних і. . англійська мова 9 клас карпюк робочий зошит. . аудіювання російська мова 8 клас. . музичне мистецтво 1 клас лобова підручник онлайн. . гдз 7 класс укр мова горошкина. . зошит для практичних робіт з географії 9 клас м.в.зінкевич. . домашня завдання 5 клас з математики о.с.істер. . українська мова 7 клас єрмоленко сичова читати. . рідна мова 4 клас 2 частина вашуленко 2004. .

музичне мистецтво 3 клас аристова підручник. збірник завдань для зно з біології 2015 скачать. гдз укр мова 2 клас пентилюк. гдз 8 класс українська література. у чому полягає небезпечність бактерій 3 клас. книжка за 7 клас з англійської мови карпюк. календарне планування історія 10 клас. усі уроки української мови 6 клас нова програма 2 семестр. гдз з англ мови 2 клас карпюк робочий зошит. решебник по укр мове 8 клас. розклад занять 6 клас. етимологічний словник української мови 5 клас. історія середніх віків 7 клас ліхтей скачать. дпа з математики 9 клас 2013 рік онлайн. українська незалежна держава. переказ із творчим доповненням 3 клас. гдз 3 клас англійська мова нова програма. план-канспект па беларускай мове 3 клас. алгебра 7 клас новий підручник. відповіді до тест контроль алгебра+геометрія 7 клас. гдз геометрія 8 клас тарасенкова.

 • шевченко презентація 5 клас
 • гдз по англ мові 5 клас алла несвіт 2013
 • сходинки до інформатики 1 6 клас ігри
 • шарманова українська афористика
 • русская мова 7 класс
 • підсумкові контрольні роботи з англійської мови 3 клас карпюк
 • сотникова німецька мова 4 клас
збірники завдань дпа 2012 4 клас. . контрольні роботи з алгебри 9 клас квадратична функція. . я і україна календарне планування 1 клас. . гдз по математике 5 класс збірник мерзляк 2014. . польский язик 5 клас. . світова література 8 клас ніколенко онлайн. . тематичне оцінювання з астрономії 11 клас відповіді. . українська греко-католицька церква в галичині. . гдз з клас математика богданович лишенко. . презентація 4 клас мішані ліси. .

що таке літопис 5 клас

комплексний зошит українська мова жовтобрюх 7 клас скачать. . українська народна пісня господарство скачать. . 9 клас карпюк підручник. . контрольні диктанти з української мови 9 клас тексти. . гдз англ мова карпюк 7 класс 2007. . геометрія 7 клас бевз нова програма. . презентація країни північної америки 10 клас. до 3 зразок лист клас подруги.
гдз 6 клас біологія мохи

узагальнення з теми рослини 6 клас. програма 10 клас фізика. гдз по урк мове 5 клас заболотний. одна нація одна мова одна батьківщина це україна. моє улюблене місце відпочинку природознавство 1 клас. до 3 зразок лист клас подруги. математика 3 клас контрольна робота дроби. гдз збірник задач з фізики 8 клас ненашев гдз відповіді. гдз географія 6 клас практичні роботи о.г.стадник 2014 нова програма. до 3 зразок лист клас подруги. гдз дпа 4 клас 2016 математика. дпа 4 клас 2016 рік оляницька. конспект уроку ділові папери розписка 7 клас. екзамен українська мова 9 клас. немецкая мова 7 класс решебник. англійська мова 4 клас карпюк відповіді нова програма. німецька 6 клас 2 рік навчання. правило вживання апострофа 2 клас. скачать підручник укр мова 4 клас 2015. українська музыка онлайн слушать. відповіді дпа 2014 11 клас географія. гдз 11 клас з фізики засєкін. зошит з біології 9 клас відповіді калінчук гусєва гдз. гдз английский 8 клас несвит. природознавство 4 клас нова програма грущинська 2015. дпа 2015 з математики 9 клас завдання. урок природознавства 5 клас вода. відповіді лабораторних робіт з фізики 11 клас. решебник англійська мова 3 клас несвіт робочий зошит відповіді. мінус до пісні мова єднання. українська література в школі. техника чтения 4 клас. гдз укр мова 3 клас кальчук. геометрия гдз поглиблене вивчення 9 клас. національно патріотичне виховання 11 клас. плани-конспекти уроків 5 клас з фізичної культури. українська мова крапка з комою. розвязник збірник геометрія 10 мерзляк. англійська мова 4 класс карпюк 2015 гдз. конспекти укр.мови 8 клас. робочий зошит біологія 8 клас відповіді. гдз з укр мови за 5 клас заболотний. контрольна робота 4 клас людина і суспільство. техника чтения 4 клас. переказ тайга 8 клас. до 3 зразок лист клас подруги. дпа 2013 правознавство 9 клас ремех. видповиди дпа 9 клас география. неозначена форма дієслова 4 клас урок. английский язык 7 клас ответы. книжка німецька мова 5 клас сидоренко палій 2013 відповіді. мотив вірша українська мелодія. атлас з історії 6 клас читати. бевз алгебра 7 клас підручник онлайн. збірник задач і контрольних робіт з геометрії 9 клас мерзляк онлайн читати. гдз алгебра 9 клас бевз скачать. переказ публіцистичного стилю 7 клас. тести 8 клас історія україни відповіді. англійська мова з носіями київ.

украинская мова 6 клас ворон солопенко. хрестоматія 9 клас зарубіжна література столій ранок. світова література 5 клас книга 2013. програма з укр літ за 10 клас. а.несвіт підручник 3 клас. історія 11 клас пометун. завдання укр мова зно 2014. гдз історія середніх віків 7 клас пометун 2015. українська бібліотечна асоціація. зошит з літературного читання 2 клас н о будна. до 3 зразок лист клас подруги. читання з малюнками 1 клас. аналіз уроку з української мови зразок 4 клас. контрольні запитання і завдання укр мова ворон 7 класс. гдз книга укр мова 7 клас сичова єрмоленко. підручник 7 клас англійська мова. збірник завдань до дпа з біології 9 клас 2015 рік. нмк англійська мова 2 клас. англійська мова кунатенко й ю. гдз контрольна робота з математики 6 клас тарасенкова. національна українська символіка це.

тест-контроль алгебра+геометрія 9 клас книга, колісник є. о фізика 9 клас, алгебра 7 клас істер 2015 рік скачать, поурочне планування 4 клас за новою програмою, математика 6 клас книжка для вчителя, мова міста та села, битва екстрасенсів українська версія на 14 сезон всі серії, основи християнської етики 6 клас відповіді жуковського, відповіді на комплексний зошит для контролю знань з геометрії 10 клас,

Лист до подруги 3 клас

5292

03-04-2022

англійська мова вивчення часів. світова література 6 клас волощук є в 2014. до клас 3 лист подруги. реферат вода руйнівник 3 клас. теми батьківські збори 7 клас. гдз по матем 6 клас мерзляк полонський якір. решебник по математики н а тарасенкова 6 клас. гдз 3 клас сходинки до інформатики робочий зошит за новою програмою. формулы по химия за 8 клас. гдз алгебра 7 клас автор істер. біологія 8 клас серебряков 2008. скачать збірник диктантів 9 клас 2014. ми тепер перший клас. до клас 3 лист подруги. перекази 11 клас дпа 2014 скачать. гдз з фізики 10 клас с.у. гончаренко 2002. мерзляк полонский 6 клас збірник задач. фізика контрольні роботи 7 клас божинова. дз 9 клас алгебра бевз. физика 7 клас 2015 сиротюк гдз. алгебра 7 клас гдз стара програма василь кравчук галина янченко. готові домашні завдання 4 клас з української мови друга частина. всесвітня історія 9 клас підручник бердичевський щупак. письмове віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд 3 клас. гдз 6 клас географія практичні роботи пестушко. відповіді на контрольні роботи з історії 8 клас. орфографічний словник укр.мова 4 клас. гдз 7 клас фізика коршак. конспект виховної години 10 клас. гдз о.с.істер алгебра 8 клас.

екологія 10 клас читати

книга історія україни 5 клас мисан. . гдзометр 10 клас алгебра. . збірник типових тестів зно 2015 з української мови і літератури. . сучасна українська драма читати. . ілюстрації до казок 5 клас. . чому потрібно берегти природу 5 клас. . у абарону сваёй зямлі 4 клас канспект урока. . українська письменниця марія матіос. . робочий зошит німецька мова 6 клас сотникова білоусова. . інформатика 3 клас зошит. . відповіді по олімпіаді з хімії 8 клас. . до клас 3 лист подруги. календарне планування 2 клас за новою програмою 2015-2016 скачать. . укр мова 5 клас підручник відповіді. . скачать виховні години 6 клас. . гдз алгебра 8 клас якір скачать. . англійська мова зно 2016 типові тестові завдання скачать. .

контрольні роботи по біології 6 клас, текст одуд 7 клас, леся українка казка про оха чудодія 3 клас, питер клас натюрморт с музыкальными инструментами значение в искусстве, скачать виховні години 6 клас, тест контроль 11 клас всесвітня історія святокум, усі уроки до курсу всесвітня історія 10 клас, німецька мова 6 клас сотникова гоголєва читать,

гдз з англійської мови 7 клас 2015 несвіт відповіді з дпа 9 клас 2014 географія дпа математика 11 клас 2013 збірник завдань скачать небяспечныя сітуацыі ў доме урок 1 клас практична 1 географія 10 клас відповіді українська мова заболотний гдз 5 клас значення повітря в житті живих організмів 5 клас реферат виховний захід з німецької мови 5 клас презентація українська культура весільний збірник пісень книга мова жестів скачать конспект уроку з української мови 9 клас ссц і абзац читання 4 клас 2 частина о я савченко конспекти уроків з укр мови 3 клас нова програма українська мова резюме приклад українська література початок 20 ст гдз 6 клас рос мова полякова нова програма календарне планування сходинки до інформатики 4 клас оформлення грамоти 1 й клас відео урок з фізики 9 клас відповіді зно українська мова та література 2013 відповіді з англійської мови 5 клас несвіт 2013 зно 2014 математика збірник завдань скачать книгу виктора мартиновича мова хімія 10 клас робочий зошит м. м.савчин відповіді українська мова 3 клас проект ребуси з математики 5 клас книга по геометрии 7 клас мерзляк гдз 6 клас інформатика зошит морзе готові домашні завдання алгебра 10 клас а г мерзляк академічний рівень диктатура гая юлія цезаря 6 клас беларуская мова 4 класс волынец критерії оцінювання диктанту з української мови 11 клас украинская фабрика звёзд 3 українська фабрика зірок 3 2009 г твір переказ колискова 6 клас дпа 9 клас українська література 2013 відповіді гдз онлайн без регистрации 5 клас фізика 8 клас сиротюк лабораторна робота 7 українська культура 19 ст тарас шевченко

 • до клас 3 лист подруги
 • до клас 3 лист подруги
 • до клас 3 лист подруги
 • до клас 3 лист подруги
 • до клас 3 лист подруги
 • до клас 3 лист подруги
 • до клас 3 лист подруги
 • до клас 3 лист подруги

книжка з музики 4 клас нова програма лобова. прыказкі пра працу 4 клас. аудіювання 8 клас карпюк. онлайн гдз з англ мова. трудове навчання 3 клас сидоренко читать онлайн. алгебра 9 клас мерзляк для класів з поглибленим вивченням математики. розробки уроків геометрія 7 клас онлайн. скачать плани конспекти з української літератури 5 клас. гдз рідна мова пентилюк гайдаєнко ляшкевич омельчук. рідна мова 9 клас гдз заболотний. біологія 7 клас задорожній к м практичні роботи. літературне читання савченко 4 клас гдз. біологія зошит для лабораторних та практичних робіт 9 клас відповіді. розповідь про лондон на англійській мові з перекладом на українську 4 клас. кримські гори конспект уроку 4 клас. прикметник 2 клас завдання. перший урок 1 клас укр мова. гдз з англійської мови 6 клас несвіт 2014 нова програма робочий зошит. хімія 7 клас гдз бабак. тест-контроль геометрія 8 клас онлайн. гдз 5 клас математика а.г мерзляк в б полонський м с якір. книга переказів з української мови 5 клас. 8 клас фізика зошит для лабораторних робіт божинова кірюхіна 2015. твір.державна мова україни. відповіді до задач з фізики 8 клас генденштейн. календарне планування трудового навчання 7 клас нова програма. історія україни 9 клас контрольні. гдз зошит з біології 6 клас яременко. конспекти уроків 2 клас трудове навчання за новою програмою.

рідна мова 10 клас о п глазова. . відповіді до дпа з історії 9 клас 2012. . твір на вільно обрану тему 9 клас. . всесвітня історія 10 клас світ на початку 20 століття. . українська мова для вчителів 10 класу. . електронний підручник математика 4 клас оляницька. . математика 5 клас українською мовою. . захист вітчизни 10 11 клас підручник 2006. . математика богданович лишенко 2 клас гдз. .

укр мова плющ 10 класс гдз. мій конспект 2 клас за новою програмою 2 семестр. пробне зно українська мова та література 2015 скачать. підручник з алгебри 7 клас нова програма бевз. геометрiя 9 клас мерзляк. 10 клас конспект уроку з української мови. уроки 4 клас інформатика. гдз заболотний укр мова 8. геометрія 7 клас бурда тарасенкова гдз нова програма. математика 6 клас контрольні роботи відповіді мерзляк. гдз 4 клас математика богданович 2004 рік. англійська мова 8 клас карпюк переклад тексту сторінка. кныжка з української мови 8 клас. олімпіада з географії 9 клас 2016. презентації 7 клас інформатика. читанка 1 клас післябукварна частина науменко. сучасна молода українська література реферат. дпа біологія 9 клас 2013 відповіді скачать. книга з історії україни 7 клас 2015. календарне планування сходинки до інформатики 4 клас. мюнхен українська школа. зошит друга природи 4 клас грущинська відповіді.

 • тест контроль української мови та літератури 7 клас
 • біологія 9 клас робочий зошит відповіді журавльова
 • відокремлені додатки конспект уроку 8 клас
 • складнопідрядні речення контрольна робота 9 клас
 • гдз англ мова 7 клас карпюк 2015 читать
гдз контурна карта з історії україни 5 клас гдз. . песни про 7 клас. . вправа 343 українська мова 5 клас. . 2 клас сходинки до інформатики играть 3 клас. . відповіді до робочого зошита з основи здоровя 3 клас діптан чекіна. . надія басай німецька мова 10 клас читать онлайн. . тарас шевченко 5 клас. . гальперіна а.р алгебра геометрія 7 клас тестовий контроль знань. . уява мислення та мова дошкільника. .

конспект уроку трикутник та його види 5 клас

тест зно 2015 англ мова. . підручники 5 клас скачать безкоштовно. . математика 3 клас моро. . яке значення має вода 1 клас. . сільське господарство україни за 2011 рік. статистичний збірник. . урок природознавства на тему луки 2 клас. . росийська мова 6 клас рудяков гдз. . книга для вчителя німецька мова 9 клас сотникова. . м.в.богданович 4 клас математика гдз. . аналіз уроку з історії україни 7 клас. .
тексти для переказів з української мови 2 клас

біологія 6 клас зошит для практичних робіт гдз за новою програмою. готова домашня робота з математики тарасенкова 6 клас. я у світі 2 клас підручник онлайн. практична робота no 5 з географії 9 клас. технології 11 клас конспект уроку. готові лабораторні роботи з біології 7 клас соболь. музика без слів українська. готові контрольні роботи з фізики 9 клас. контрольні по всесвітній історіі 7 клас. географія 8 клас стадник читати. тест контроль з фізики 11 клас вялих. зразки документів ділова українська мова. до клас 3 лист подруги. цікава англійська мова. збірник дпа 2014 математика 11 клас скачати. гдз по історії україни 7 клас свідерський 2007. програма англ мова 6 клас. контурна карта по географии 9 клас. друкований зошит з біології 10 клас. пісня дружній клас скачать. географія на 7 клас. диктанти дпа 9 клас 2014 скачать. до клас 3 лист подруги. презентація до уроків інформатики 6 клас. тексти для перевірки техніки читання вголос 7 клас. відповіді дпа з історії україни 9 клас. конспект уроку безсполучникове речення 9 клас. ян баршчэўскі шляхціц завальня белая сарока урок 9 клас. авраменко блажко українська мова та література 2015 відповіді. гдз математика тарасенкова 5 клас повторення. вашуленко українська мова 4 клас гдз. контрольний переказ 5 клас. гдз анг мов 6 клас карпюк нова програма. гдз 5 клас англ мова оксана карпюк зошит. задачі на 1 клас. контрольна робота з музики 5 клас. історія україни 8 клас в.с. власов онлайн. тесты 7 клас інформатика. алімпіяда па беларускай мове 10 клас 2014. до клас 3 лист подруги. готові домашні завдання 2 клас інформатика коршунова зошит. редагування тексту 4 клас нова програма. інформатика 3 клас конспекти уроків ломаковська. карпюк 7 клас нова програма. 5 клас вступ до історії україни конспекти уроків за новою програмою. образотворче мистецтво 4 клас резниченко трач підручник онлайн. батьківські збори 9 клас презентація. алгебра 7 клас істер 2007 решебник. істер алгебра і геометрія 10 клас. відповіді інформатика 3 клас корнієнко. богданович 4 клас за новою програмою. домашні завдання математика 7 клас. алгебра 7 клас бевз г.п бевз в.г 2007р. гдз 8 клас російська мова и.ф гудзик. німецька 7 клас басай скачати.

правознавство розробки уроків 11 клас. гдз по укр мове 7 клас горошкина. конспект уроку шевченко садок вишневий коло хати 5 клас. живлення тварин презентація 1 клас. презентація 1 клас навчання грамоти буква щ. українська мова 2 класс онлайн. гдз оксана косован англійська мова 4 клас гдз робочий зошит 2015. виконані домашні завдання з геометрії 9 клас єршова. завдання дпа укр мова 2015. росийська мова 4 клас 2004. балан верес біологія 10 клас. відповіді робочий зошит з інформатики 3 клас коршунова відповіді.

українська абетка в малюнках скачать, українська радянська держава, розробка уроків історія україни 7 клас, гдз англ мова 6 клас карпюк за старою програмою, зошит для поточного та тематичного оцінювання 8 клас історія відповіді, українська мова 7 клас конспекти уроків за новою програмою, урок змінювання дієслів за часами 4 клас, несвіт 2 класс англ мова, контрольний переказ з елементами роздуму української мови 5 клас, природознавство 2 клас книжка, 10 клас геометрія перпендикулярність прямої і площини, фізичний практикум 11 клас сиротюк відповіді,

Лист подрузі на українській мові 3 клас

Скачать лист подрузі на українській мові 3 клас rtf

Шкільний твір на тему «Лист до подруги (ділові папери)» — розвиток зв’язного мовлення, зразок та варіанти написання на УкрЛібі.   Світова література. Навчання. Літературознавство. На русском. Українська література. Бібліотека. Біографії. Шкільна програма.

5 клас. 6 клас. 7 клас. 8 клас. 9 клас. 10 клас. Лист другу. Шлю тобі вітання з дитячого табору відпочинку. Я знаю, що ти зараз у місті й тобі, мабуть, сумно. Знаючи англійську мову, можна подорожувати по всьому світу, в аеропортах та інших громадських місцях, завжди знайдуться співробітники, що говорять англійською мовою.

Unit 8. урок 3. впр. 5. напиши листа своєму другу. Найдите правильный ответ на вопрос 💡 «3 клас. написати лист другу чи подрузі » по предмету 📘 Украинский язык, а если вы сомневаетесь в правильности ответов или ответ отсутствует, то попробуйте воспользоваться умным поиском на сайте и найти ответы на похожие вопросы. Смотреть другие ответы.

Помогите с ответом. Подивіться зразок листа українською мовою.  Як правильно написати листа другові чи подрузі? загрузка Про що розповідати у листі? У століття сучасних технологій написання та відправлення листів має дещо інший сенс.

Тепер уже рідко можна зустріти людину, що несе лист у конверті на пошту для відправлення адресату. Але норми етики листування зберігаються і зараз у діловому електронному листуванні. З друзями ми спілкуємося простіше, намагаючись витрачати меншу кількість слів для донесення більшого сенсу.

Але часом так хочеться згадати минуле й сісти за чистий аркуш паперу, на якому можна викласти безліч думок і подій, і в якому не варто о.

3клас.написати лист другу чи подрузі. 0.? Таисия Земельева Вопрос задан 11 декабря в 10 — 11 классы, Українська мова. Поделиться. Комментариев (0).  Чи не траплялося більше неприємностей?

У мене все добре. Батьки на роботі до 5 годин. Ти ж знаєш, що вони в мене вчителі. Потім ми йдемо разом гуляти, а після прогулянки я сідаю і роблю уроки. Ти цікавилась, що я зараз читаю. Наразі я зацікавилась серією книг про чаклуна Гаррі Поттера.

Погода у нас чудова і я багато часу проводжу на вулиці. А ще мені дуже подобається волейбол і я хочу ходити на секції з нього. Чекаю на твій наступний лист з нетерпінням! Дуже сумую за тобою! Бувай!. Вопросы и Ответы.

Українська мова. Написати листа подрузі.3к будьласка.. 0 голосов. 11 просмотров. Написати листа подрузі.3к будьласка.. написати.

листа.  Напиши листа своєму другові (подрузі) Спочатку розкажи про себе, а потім поцікався:як Напиши листа своїй подрузі.Вислов у листі власні міркуваня про дружбу. Написати листа своїй подрузі на тему моя школа. Написати листа своій подрузі висловити в листі своі міркування про дружбу.

Напиши листа своєму другові (своїй подрузі). Зворушливий лист подрузі про дружбу: як сказати «пробач». Моя дорога подруга, Прости мене, якщо я не завжди поруч з тобою, але пам’ятай, що я завжди з тобою, навіть якщо ми далеко один від одного, ти завжди тут, в моєму серці.

Прости, що не дзвонила тобі кожен день, щоб запитати, як у тебе справи, щоб ти могла поділитися зі мною своєю радістю або болем. Прости, що часто обрушувала на тебе свої проблеми, я занадто багато говорю про себе, а іноді навіть розповідаю одну і ту ж історію знову і знову.   Лист подрузі: спасибі за те, що ти є у мене! Ти зі мною завжди, подруга — в щасті і біді, в кращі і гірші моменти мого життя. Ти завжди поруч, в тому куточку серця, яке призначене для кращих людей, яких ми зустрічаємо.

fb2, txt, djvu, fb2

Похожее:

 • 3 клас українська мова вашуленко
 • Гдз хімія 9 клас іванащенко михайлова путніков
 • Вправа з англійської мови 4 клас
 • Контурна карта україни 9 клас географія для друку
 • Книжка з англійської мови 10 клас скачать
 • Duolingo отмечает 485-процентный рост числа пользователей, изучающих украинский язык

  Duolingo, популярное приложение для изучения языков в США, отмечает рост числа людей, изучающих украинский язык.

  В связи с проблемой, обострившейся в Западной Европе в прошлом месяце, растет число пользователей, проявляющих растущий интерес к изучению нового родного языка.

  Пользователи Duolingo изучают украинский язык

  (Фото: Duolingo)
  Duolingo заключает, что количество пользователей, изучающих украинский язык, увеличилось на 485%

  Как заметил Mashable в официальном заявлении генерального директора Duolingo Луиса фон Ана, компания увидела, что все больше людей изучают украинский язык.

  По данным компании на 7 марта, число пользователей во всем мире увеличилось на 485%, причем большинство из них прибыли из США.

  Кроме того, количество пользователей из Польши увеличилось на 1800%. Что касается этого отчета, фон Ань и его команда предположили, что это было вызвано недавними действиями поляков по приему украинских эмигрантов.

  В рамках своей помощи людям в Украине генеральный директор Duolingo добавил, что они будут жертвовать весь доход от рекламы, полученный от людей, изучающих указанный язык.Они направят его на помощь Украине.

  Будьте уверены, фон Ан гарантировал, что средства пойдут напрямую нескольким организациям, помогающим украинским беженцам, как минимум до 2023 года. Среди них Международный комитет спасения и Агентство ООН по делам беженцев.

  Статья по теме: Чат-боты Duolingo хотят помочь вам выучить испанский, французский и немецкий языки: не карточки, а диалоги с искусственным интеллектом для обучения языкам

  Бесплатные коды Duolingo Plus для беженцев

  Помимо пожертвования средств лицам, пострадавшим от украинско-российского кризиса, Duolingo заявила, что предоставит беженцам и хозяевам несколько кодов для бесплатного доступа к Duolingo Plus.

  Компания увидела в этом способ улучшить свое знание английского языка, что особенно необходимо, когда человек подает заявление в университет.

  Тем временем приложение Duolingo в России и Беларуси по-прежнему доступно для пользователей. По словам фон Ана, жители этих стран могут получить полный доступ к приложению для изучения языков бесплатно.

  Однако здесь есть одна загвоздка. Компания заявила, что не будет монетизировать приложение в указанных странах, поэтому российскому правительству не будут выплачиваться налоги.

  В другом отчете от 9to5Mac технический писатель дал честный отзыв о приложении Duolingo. По его словам, он подвергся настоящему испытанию, когда приехал в Буэнос-Айрес, Аргентина.

  Прежде чем просмотреть его, он упомянул в статье, что его девушка добилась определенных успехов в его использовании. В настоящее время Она уже свободно говорит на трех разных языках, изучая новую пару.

  В конце концов, писателю удалось выучить новый язык через приложение. Для своих будущих поездок в следующем году он сказал, что продолжит учить уроки, чтобы улучшить свою речь.

  Если вы хотите прочитать больше статей, связанных с языком, вы можете проверить наш предыдущий отчет в декабре о приложении для создания словарного запаса, основанного на науке. Он предлагает 34 языковых курса и 62 родных языка.

  Кроме того, есть функция ИИ под названием «Умный менеджер обзоров», которая позволяет пользователям помнить, что они изучали на определенном курсе.

  Есть также более 30 мини-игр, так что вы можете развлечься в обучении, не говоря уже о детском режиме, который подходит для учащихся младше 13 лет.

  Читайте также: Приложение для изучения языка Duolingo больше нельзя загрузить в некоторых магазинах приложений в Китае

  Эта статья принадлежит Tech Times

  Автор Джозеф Генри

  ⓒ 2021 TECHTIMES.com Все права защищены. Не воспроизводить без разрешения.

  Алла Недашковская | Славянские языки и литературы

  «Языковые идеологии в Украине после революции Майдана.В кн.: Ноблок, Н. изд. Дискурсы украинского кризиса . Bloomsbury Academic Press, 2020 [ожидается].

  «Восприятие учащимися прогресса и участия в изучении языка: модель смешанного обучения (на примере украинского языка)». Журнал Национального совета LCTL 2019, 25: 21-66.

  «Идентичность во взаимодействии: языковые практики и установки новейшей украинской диаспоры в Канаде». Язык, идентичность и идеология в украинских СМИ .Специальные выпуски Востока/Запада: Журнал украиноведения 2018, 5(2): 111-147.

  Украинский язык для профессионального общения: Учебник языка для продвинутого уровня . Эдмонтон, Альберта: Университет Альберты Press / Pica Pica Press. 2018.

  Приглашенный соредактор с В. Куликом, Язык, идентичность и идеология в украинских СМИ . Спецвыпуски Восток/Запад: Журнал украиноведения 2018, 5(2).

  Приглашенный редактор, Реже изучаемые славянские языки: учащийся, преподаватель и опыт обучения в классе второго языка (североамериканский контекст) .Спецвыпуски Восток/Запад: Журнал украиноведения 2017, 4(1).

  В соавторстве с Сиваченко О. «Профили мотивации студентов: украиноведение на послесреднем уровне». Реже изучаемые славянские языки: учащийся, преподаватель и опыт обучения в классе второго языка (североамериканский контекст) . Спецвыпуски Восток/Запад: Журнал украиноведения 2017, 4(1): 63-94.

  «Кампания «Украина едина»: публичный дискурс о языках в Украине во время политических потрясений. Zeitschrift fur Slawistik 2015, 60(2): 294-311.

  «Языковая ситуация Cyber ​​Ukraine». Zeitschrift für Slavische Philologie 2011, 67.2.

  Украинский через живую культуру [учебник украинского языка для продвинутых]. University of Alberta Press, Эдмонтон, 2010.

  .

  Прагматические основы «вариации» между -a и -zero в винительном падеже в современном украинском языке, документы Карла Бекса, Центр российских и восточноевропейских исследований, Университет Питтсбурга, 2004 г., 80 mspp.

  Алла Недашкивская, Вацлав Осадник, Наталья Пилипюк, редакторы. Теория и практика преподавания славянских языков и культур, специальный раздел Canadian Slavonic Papers . Том. XLVI: 1-2 (март-июнь 2004 г.)

  2019 Международная конференция «Языковые идеологии в Украине сегодня» «Язык, культура и общество в Украине и ее диаспоре», организованная Шевченковским научным обществом Канады, Западно-Канадским отделением и Альбертской ассоциацией содействия украиноведению; https://укр-культура. artsrn.ualberta.ca/ (24 августа, Эдмонтон, AB)

  2019 «Язык как инструмент демаркации или переговорных практик: на примере современной Украины». Летняя конвенция ASEEES, Загреб, Хорватия (14-16 июня)

  2019 «Языковые идеологии в постмайданной Украине: разнообразие языковой среды». Национальная конференция CAS, UBC, Ванкувер, Британская Колумбия (01–03 июня)

  2019 «Язык (языки) новейшей шестой волны украинской диаспоры в Канаде». Международная конференция «Многоязычные теории и практики», Корфу, Греция (09-10 мая)

  2019 с О.Билаш «Глобальные связи и локальные возможности сегодня и завтра: украинское образование в цифровую эпоху». Национальная конференция учителей Украины в Виннипеге (24-25 мая)

  2018 «Приобретение прагмалингвистической компетенции в контексте обучения за рубежом: пример украинского языка». Международная конвенция Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (ASEEES), Бостон, Массачусетс (6-9 декабря)

  2018 «Дискурсивные практики в социальных сетях: языковые инновации и идеологии в украинском языке после революции Майдана. Конференция по критическим подходам к дискурсивному анализу по дисциплинам (CADAAD-2018). Ольберг, Дания (5 июля).

  2018 «Планирование «народного» языка в современной Украине: социальные вызовы, трансформации и языковые идеологии». Международная конференция Испанского общества прикладной лингвистики. Кадис, Испания (20 апреля)

  2017 «Языковые трансформации и отношения в новейшей украинской диаспоре в Канаде: идентичность во взаимодействии». В поисках пути вперед в Украине: реформа против инерции в демократизации правительства и общества.[http://ridru.artsrn.ualberta.ca/2017/11/07/finding-a-way-forward-in-ukraine-reform-vs-inertia-in-democratizing-government-and-society/] (15 -16 ноября)

  2017 «Вовлечение учащихся в изучение языков: в классе и онлайн». Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (ASEEES).

  2017 «Цифровые инновации в классе украинского языка: онлайн-ресурсы и новые методы». Международный семинар по практическим вопросам преподавания украинского языка на университетском уровне. Виктория, Британская Колумбия (17 мая)

  2017 «Восприятие учащимися прогресса в изучении языка». Канадский конгресс гуманитарных и социальных наук, Национальная конференция CAS, Торонто, Онтарио (27 мая – 30 июня)

  2017 «Кто языковой планировщик в современной Украине?» Симпозиум «Кризис и идентичность — культурно-лингвистические взгляды на Украину и ее диаспору», проект RIDRU. Университет Альберты, Эдмонтон, AB ] (21 марта)

  2017 «Восприятие учащимися модели смешанного обучения на украинском языке для начинающих как L2: следуя пилоту.Международная конвенция Американской ассоциации преподавателей славистики и восточноевропейских исследований (AATSEEL), Сан-Франциско, Калифорния (3-5 февраля)

  2016 «Дискурсивные практики новой украинской диаспоры: идентичность во взаимодействии в контексте постмайданной Украины». Язык и культура в постмайданной Украине: Международная онлайн-конференция «Трансформации на работе», проект RIDRU, Университет Альберты, Эдмонтон, AB (27-28 октября)

  2016 «Сегодняшний ученик: Преподавание украиноведения в Канаде. Украиноведческие исследования в Канаде: тексты и контексты Конференция, посвященная 40-летию CIUS, Университет Альберты, Эдмонтон, AB (14-15 октября)

  2016 «Центр обучения украинскому языку и его влияние на развитие образования и исследований украинского языка». XXV Трехлетний Конгресс украинских канадцев, Канадско-украинский конгресс, Регина, СК (29 сентября — 2 октября)

  2016 «Я и другой в социальных сетях новейшей украинской диаспоры в Канаде». Международная конвенция ASEEES и MAG, Львов, Украина (26-28 июня)

  2016 «Социальные медиа-сообщества постмайданной Украины: дискурсивные практики украинской диаспоры.” Канадский конгресс гуманитарных и социальных наук, Национальная конференция CAAL, Калгари, AB (28 мая – 1 июня)

  2016 «Электронные ресурсы как пространство для вовлечения учащихся: украинский язык для профессионального делового общения». Канадский конгресс гуманитарных и социальных наук, Национальная конференция CAS, Калгари, AB (28 мая — 1 июня)

  2016 «Обучение украинскому языку в Канаде. Сорокалетие Канадского института украиноведения: прошлое, настоящее и будущее». Канадский конгресс гуманитарных и социальных наук, Национальная конференция CAS, Калгари, AB (28 мая — 1 июня)

  2016 «Внедрение новых цифровых технологий: украинский на послесреднем уровне.Национальная украинская конференция учителей, Торонто, ON (13-15 мая)

  2016 г. с О. Билаш «Новые технологии в классе: украинские образовательные сайты в общеобразовательных школах украинской диаспоры». Национальная украинская конференция учителей, Торонто, Онтарио (13-15 мая)

  2016 г. с О. Билаш «Центр обучения украинскому языку: мандат, история, видение и задачи на будущее». Национальная украинская конференция учителей, Торонто, Онтарио (13-15 мая)

  2016 «Язык и публичный дискурс об «украинскости»: дискурсивное исследование социальных медиа в украинской диаспоре.” Международная конференция по языковому разнообразию, Мачерата, Италия (4 марта)

  2015 «L2 для профессионального делового общения: модель развития учебных ресурсов». Международная конвенция Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (ASEEES), Филадельфия, Пенсильвания (22 ноября)

  2015 «Цифровые технологии в изучении языков: модель смешанного обучения украинскому языку для начинающих». Канадский конгресс гуманитарных и социальных наук, CAS, Оттава, Онтарио (30 мая)

  2015 «Преподавание и изучение украинского языка как L2: пилотирование модели смешанного обучения.” Международная конференция по преподаванию иностранных языков и прикладной лингвистике, Сараево, Босния и Герцеговина (8 мая)

  2015 «Профили мотивации учащихся: украинский язык на уровне послесреднего образования». AATSEEL, Ванкувер, Британская Колумбия (9 января)

  2011 «Языковая ситуация Кибер Украины». Российский Интернет в глобальном контексте. Пассау, Германия, 3-5 февраля.

  2010 «Дискурсивное конструирование детства в детских журналах в современной Украине», презентация на Международном съезде Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований, Лос-Анджелес, Калифорния, 20 ноября.

  2009 «Взаимодействие украинского и русского языков в современных украинских медиа», презентация на Международной конвенции Американской ассоциации преподавателей славистики и восточноевропейских исследований (AATSEEL), Филадельфия, 29 декабря

  2009 «Визуальный анализ языка в «оранжевом фильме» и языковая реальность в современной Украине», презентация на конференции Канадской ассоциации славистов, 23-25 ​​мая 

  2005 «Президентская речь и процессы языковой демократизации в современной Украине», доклад на конференции «Современная украинская культура: европейский и глобальный контекст», Университет Монаш, Мельбурн, Австралия, 24-26 ноября.

  Отношения с украинской девушкой: 6 уроков, которые я усвоил

  Недавно исполнилось два года со дня знакомства с украинской девушкой. За это время я узнал о женщинах, жизни и о том, что значит быть мужчиной, больше, чем когда-либо прежде, и я могу отнести многие из этих уроков к тому времени, которое я провел с ней. Хотя многое из того, что я думал, осталось правдой, я, безусловно, получил новый взгляд на свидания в целом. Без лишних слов, вот 7 уроков, которые я извлек из знакомства с украинской девушкой.

  Урок №1: Американские женщины абсолютно ужасны.

  Когда я встречался с женщинами в Америке, я всегда знал, что что-то не так.

  Естественно, мне всегда было очень не по себе, когда я слышал о девушке, которая переспала с 30 разными мужчинами.

  Это всегда казалось милым и несправедливым, что мужчина должен готовить ужин для своей семьи после 13 часов работы, в то время как его жена наслаждается гораздо более легким рабочим днем, если у нее вообще есть работа.

  Только когда я начал встречаться с девушкой из Украины, я понял, что эти вещи определенно ненормальны для обычных людей с традиционными ценностями.

  За последние 50 лет западный мир превратился в шоу уродов эпических масштабов, и больше всего от этих социальных изменений пострадали женщины.

  Таким образом, когда я сравниваю свою нынешнюю девушку с девушками, с которыми я встречался в Соединенных Штатах, никакого сравнения нет.

  американки считают, что имеют право на весь мир, хотя на самом деле они находятся на дне почти на всех уровнях.

  Знаете ли вы, что…

  Большинство американских женщин имеют избыточный вес.Типичная американка сейчас весит 170 фунтов (77 кг)!

  Среднестатистическая американка за свою жизнь спит с 15+ мужчинами.

  Типичная американка имеет долг по кредитной карте в размере 5700 долларов.

  …и не ждите, что даже одна из этих женщин знает, как приготовить вам вкусную домашнюю еду.

  Не верите мне? Хорошо. Это все проверенная статистика. Горькая правда.

  При знакомстве с девушкой из Украины таких проблем почти не возникает.

  Если я голоден, она готовит.Если она приходит, а в моей квартире беспорядок, она начинает ее убирать. Мне даже не нужно спрашивать!

  Когда мы только начали встречаться, я (по глупости) сказал ей, что она не обязана делать такие вещи. Оглядываясь назад, я был настоящим дураком.

  Угадайте, что случилось? Она на самом деле спорила со мной об этом!

  Я потребовал от нее ответа.

  Что заставляет ее хотеть стирать мою одежду и готовить мне еду?

  «Ну… я просто хочу, чтобы вы чувствовали себя комфортно и были счастливы.

  У меня чуть челюсть не отвисла.

  Можете ли вы представить себе американскую девушку, говорящую это?

  «Комфортно и радостно…»

  Я никогда этого не забуду.

  Я не должен был так удивляться. Большинство женщин думали так до того, как в 1960-х годах феминизм стал популярным. «Домохозяйка 1950-х» никогда не была угнетенной женщиной, которую заставляли делать то, что она ненавидит. На самом деле она была психически здоровым человеком, действовавшим в соответствии со своими женскими инстинктами, чтобы сделать своего мужа и детей, ну… удобными и счастливыми.

  Ничто не сравнится с этим. Ни одной вещи в мире.

  Хуже всего то, что американки никак не могут принять один простой факт: мужчины и женщины разные.

  Урок № 2: вы узнаете, что гендерные роли существуют не просто так, когда встречаетесь с украинской девушкой.

  Сначала я был уверен, что схожу с ума. В какой странный мир я попал?

  Я никогда не мечтал о том, чтобы женщина выполняла домашние обязанности по дому, и все же это случилось.

  Угадайте, что случилось?

  Теперь я могу работать усерднее, потому что позаботился об основных вещах в моей жизни.

  Подумайте, сколько времени вы тратите на домашние дела, такие как приготовление пищи, покупка продуктов, уборка беспорядка и т. д. 

  Не знаю, как вы, а я люблю работать.

  Иногда я работаю до 12 часов подряд, ни разу не перекусив. У меня плохая привычка, но я такая. Я делал это всю свою жизнь.

  На самом деле вся эта ситуация вызывает у вашего покорного слуги воспоминания из детства.

  Американские женщины даже не будут готовить для своих детей

  В детстве я часто голодал в обеденное время.

  Как и в большинстве американских государственных школ, в моей школе на обед подавали совершенно ужасную еду. Об этом знали ученики, это знали учителя, это знали родители. Меня до сих пор поражает, что дети должны не только функционировать, но и процветать, поедая эту гадость.

  В любом случае…

  Школьная еда была настолько плохой, что большую часть времени мы просто не ели. Если бы мы это делали, мы бы съели сладкую закуску из торгового автомата, а затем чай со льдом, купленный в столовой.

  Когда я стал старше, я начал немного умнеть. Одному из моих лучших друзей, с которым я всегда ела сладкие закуски на обед, на самом деле поставили диагноз «диабет I типа».

  Нам было по 12 лет, и теперь мой ближайший друг должен был делать себе инъекции инсулина несколько раз в день до конца жизни.Естественно, мне было любопытно, как это произошло.

  Как оказалось, ежедневное употребление конфет Twinkies на обед в раннем детстве имеет довольно серьезные последствия для здоровья.

  Так что же я сделал?

  Я спросил папу, почему моя мама не упаковывает обеды для меня и моих братьев и сестер, чтобы поесть в школе.

  Его ответ был до смешного типичным для американского родителя.

  «Потому что это твоя работа. Если вы хотите хорошо пообедать, соберите его сами.

  Угадайте, что случилось?

  Я почти никогда не ел настоящие обеды, и большую часть своей молодой взрослой жизни я продолжал есть машинное дерьмо.

  Мои оценки были ужасными, я никогда не мог сосредоточиться, и я весил 135 фунтов при росте 6 футов, когда закончил среднюю школу.

  Спасибо, мама и папа, вы мне показали.

  Теперь, когда я работаю по 12 часов, я отправляю своей девушке сообщение и говорю ей, что мне нужно, чтобы она приготовила ужин. Я обещаю ей, что после этого мы можем посмотреть фильм, а если он особенно хорош, мы можем пойти на прогулку на следующее утро.

  Она спешит ко мне домой, чтобы приготовить мне одно из моих любимых блюд. Иногда я просто посылаю ей рецепт, который выглядит красиво, и она его понимает.

  Это не привилегия, и нет, мне не повезло.

  Употребление здоровой пищи необходимо для поддержания жизни человека.

  Если вы трудолюбивый мужчина, хорошо относящийся к своей женщине, вы заслуживаете, чтобы вам приготовили вкусную еду.

  Согласно статистике, в современной рабочей среде женщины работают не так усердно, как мужчины.Мужчины гораздо чаще работают сверхурочно, добровольно берут на себя дополнительные задачи или даже начинают свой собственный бизнес.

  Я не говорю, что женщины никогда этого не делают, но дело в том, что в больших масштабах женщины выполняют гораздо меньше работы, чем мужчины.

  Если вы действительно хотите поговорить о «справедливости», не означает ли это, что ваша жена должна заниматься домашними делами, пока вы заняты своими делами?

  Это вина избалованных, титулованных, ленивых американок, британок, немок или других западных женщин, которые отказываются сделать что-то столь незначительное, как упаковать ребенку обед или приготовить мужу еду, которые разрушили эту вековую традицию среди бесчисленных другие.

  Гендерные роли существуют не просто так.

  Они священны и напрямую связаны с биологическими различиями между мужчинами и женщинами.

  Как говорила моя бабушка: «Нет на свете мужчины, которому бы не нравилось, когда его женщина печет ему пирог».

  Если бы только ее мудрость жила в ее дочерях.

  Именно эти различия подводят нас к следующему уроку: женщинам нравится, когда ими руководит мужчина, которого они считают сильным.

  Урок № 3 от знакомства с украинской девушкой: женщинам нравится, когда ими руководят.

  Сколько раз вы совершали следующую ошибку…

  Вы гуляете со своей девушкой и пытаетесь выбрать место, где можно поесть.

  Конечно, вы ей говорите: «Ну, куда ты хочешь пойти?»

  Ее ответ после закатывания глаз: «Я не знаю…»

  Вы: «…но, например, куда ты хочешь пойти?»

  Она: «Не знаю, выбери где-нибудь!»

  Вы: «Вау, ты такой злой».

  Скажу один раз: Ты мужчина. Строить планы. Это ваша работа, чтобы решить!

  Даже американские женщины ненавидят принимать подобные решения, хотя они никогда не признают, что это потому, что они не могут избежать биологической реальности быть женщиной.

  Когда я впервые приехал в Украину, я был достаточно глуп, чтобы совершить ту же самую ошибку. Вместо того, чтобы ругать меня, как американку, моя девушка была достаточно мила, чтобы поделиться со мной маленьким секретом.

  «Знаете, девушки не очень любят ковыряться в таких вещах.Даже если нам не нравится, где вы выбираете, это все равно лучше, чем нам самим выбирать. Принятие решений вызывает у нас тревогу».

  Более правдивые слова никогда не были сказаны.

  Это говорит о большей правде обо всех женщинах: им нравится, когда ими руководят.

  Избавляя вас от подробного объяснения, просто знайте, что женщинам нравится идея быть с мужчиной, который силен, собран и решителен.

  Женщины ненавидят быть с реактивным, нервным маленьким соевым мальчиком, который не может принять решение. Колебание заставляет вас выглядеть слабым и заставляет ее нервничать из-за своего выбора быть с вами.

  При знакомстве с девушкой-украинкой: не колебаться, а вести!

  Веди свою женщину. Выберите рестораны, в которые вы пойдете, даты, на которые вы пойдете, и места, которые вы посетите.

  Мне все равно, что нравится вашей девушке или нет, если вы правильно играете в игру, ее вкусы скоро совпадут с вашими.

  Кроме того, выбирая места, куда вы идете, вы можете сэкономить немного денег, если будете действовать разумно.

  Урок № 4: Копить деньги проще, чем я думал

  Я, как и большинство эмигрантов в Украине, редко смотрю на счет, когда обедаю в ресторане.

  Я не покупаю вещи на распродаже в бакалейной лавке и не делаю никаких практических действий по экономии денег, как в Америке. Экономия настолько мизерная, что я не могу заморачиваться.

  Моя девушка, с другой стороны, полностью одержима этим. Она вырезает купоны, покупает одежду только на распродаже и договаривается на рынке.

  У нее серьезные яйца для дамы.

  Показательный пример: на днях мы были на базаре. По сути, это рынок под открытым небом, где местные жители покупают продукты.Продукты там немного дешевле, и вы можете купить очень хорошее мясо, овощи и специи за небольшую часть цены, которую вы платите в продуктовом магазине.

  Все равно…

  Мы искали для нее индийскую приправу, чтобы сделать с ней одно из моих любимых блюд. В Украине он немного редок, и найти его можно только в одном месте в городе.

  Я подошел к прилавку со специями, чтобы купить пакет со специями. Цена была всего 130 гривен, или примерно 5 долларов.

  Недешево, но и не супер дорого.Я потянулся за своим кошельком, когда моя девушка спросила, сколько он стоит парню за прилавком. Когда он сказал ей, она была потрясена.

  «Это слишком. Мы даем вам 100, — многозначительно сказала она ему.

  Парень посмотрел на нее, улыбнулся и, к моему большому удивлению, ответил так:

  «Отлично…»

  Я понял, что так большинство людей в Украине живут на такую ​​маленькую зарплату. Они всегда находятся в поиске лучшей сделки и готовы вести переговоры по лучшей цене.

  Иногда, ради прикола, мы с подругой ходим на базар и торгуемся с местными, чтобы получить самые выгодные цены на продукты. Ей нравится это делать, а для меня это интересный способ практиковать русский язык.

  Конечно, когда она не смотрит, я обычно даю им дополнительные 30 гривен (1 доллар США), потому что я никоим образом не собираюсь лишать бедного украинского торговца специями тех крошечных денег, которые они зарабатывают.

  Жизнь в Украине также подтвердила то, что я уже знал, живя в США… деньги решают большинство проблем.

  Урок № 5: Мать девочки будет влиять на нее больше, чем кто-либо

  Посмотрите, как мать девочки относится к отцу.

  Нет, я не говорю, чтобы ты обращал внимание на то, как мать твоей девушки обращается с тобой. Она будет вести себя наилучшим образом, когда ты рядом.

  Вместо этого обратите особое внимание на то, как она обращается со своим мужем.

  Она приятная, обходительная и заботливая? Или она резкая, вспыльчивая и холодная?

  Угадайте, что? То, как мать вашей девушки обращается с отцом, напрямую повлияет на то, как она будет относиться к вам в долгосрочной перспективе.Она может быть для вас самой милой девочкой в ​​мире, но если ее мама не согласна с отцом, вы можете рассчитывать на такое же поведение в будущем, если решите остаться с ней.

  К счастью, я знаю об этом и даже разорвал предыдущие отношения из-за этого, когда девочки стали вести себя слишком похоже на своих ехидных, неуважительных матерей.

  Мать моей девушки очень-очень добра к своему отцу. Она практически боготворит его, часто растирая ему ноги, когда он возвращается домой с работы, готовит ему вкусную еду и выполняет все роли, которые я хотел бы видеть на своей жене.

  К счастью для меня, я прекрасно понимаю, что эта женщина — мать моей девушки.

  Не игнорируйте это и не списывайте со счетов. Ваша подруга почти точная генетическая копия своей матери, и вы можете поспорить, что она будет вести себя соответственно.

  Забудьте об этом уроке на свой страх и риск, но я могу с уверенностью сказать, что это один из самых важных уроков, которые я вынес из знакомства с украинской девушкой.

  Урок № 6: Самый важный вывод из знакомства с украинской девушкой: вы должны сделать первый шаг!

  В Соединенных Штатах или даже в таких странах, как Сербия, вам может повезти, если вы окажетесь в нужном месте в нужное время с возбужденной девушкой, и она подойдет к вам.

  В Украине такого практически не бывает.

  Вам всегда придется делать первый шаг и инициировать с ней.

  Это хорошо. Обращение к девушкам заставляет вас расти лично и развивает мышление, позволяющее брать то, что вы хотите!

  Хотя вы, безусловно, можете прилететь в Украину и выйти на улицу, я предлагаю вам зарегистрировать бесплатную учетную запись на Ukraine Date, прежде чем брать на себя такое большое обязательство.

  Онлайн-знакомства в Украине огромны, и использование специализированного сервиса, такого как Ukraine Date, — отличный способ проверить качество девушек, с которыми вы будете иметь дело.

  Я знаю много пар, которые познакомились на Ukraine Date, и позвольте мне сказать вам, что это настоящая сделка. На самом деле, я использовал его много раз и через него познакомился с некоторыми из моих любимых украинских девушек.

  Чего ты ждешь? Как и все хорошее в жизни, вы должны действовать в соответствии с тем, чего хотите.

  Это зависит от вас. Теперь вы знаете 6 тяжелых уроков, которые я усвоил, встречаясь с украинской девушкой в ​​​​течение двух лет. Оглядываясь назад, я бы ничего не изменил в наших отношениях.

  Я жалею только о том, что не начал раньше.

  Вот и все. Вы можете либо сделать первый шаг к улучшению своей жизни на свиданиях, либо продолжать попытки встречаться (и, возможно, безуспешно) с женщинами, которые даже не будут готовить вам еду.

  Выбор за вами.

  Россия нацеливает украинскую дезинформацию на испаноговорящих

  Вашингтон (AP) — Хотя Россия является страной, которая вторглась в свою соседнюю Украину, версия Кремля неустанно предупреждает пользователей социальных сетей по всей Латинской Америке, что США. С., это большая проблема.

  «Никогда не забывайте, кто представляет реальную угрозу миру», — гласит заголовок, переведенный здесь с испанского. Статья, первоначально опубликованная в конце февраля в Твиттере RT en Español, предназначена для аудитории, находящейся за полмира от боевых действий в Киеве и Мариуполе.

  Пока бушует эта война, Россия запускает ложь в каналы испаноязычных пользователей социальных сетей в странах, которые уже давно не доверяют США. Цель состоит в том, чтобы заручиться поддержкой войны Кремля в этих странах и разжечь оппозицию ответу Америки. .

  Хотя многие утверждения были дискредитированы, они широко распространяются в Латинской Америке и помогают сделать подконтрольные Кремлю СМИ одними из главных испаноязычных источников информации о войне. Российское издание RT en Español теперь является третьим по популярности сайтом в Твиттере для испаноязычной информации о российском вторжении.

  «Успех RT должен беспокоить всех, кто беспокоится об успехе демократии», — сказал Сэмюэл Вулли, профессор Техасского университета, занимающийся исследованиями в области дезинформации. «RT ориентирован на авторитарный контроль и, в зависимости от контекста, на национализм и ксенофобию. Чем мы рискуем, так это тем, что Россия получает контроль над все большей долей рынка глазных яблок».

  Американские технологические компании попытались обуздать способность российских СМИ распространять пропаганду после вторжения, запретив приложения, связанные с этими СМИ, понизив содержание контента и навесив ярлыки на государственные СМИ. Евросоюз запретил RT и российский государственный Sputnik,

  Тем не менее, контент процветает на испаноязычных веб-сайтах, досках объявлений и страницах в социальных сетях.Хотя Россия также ведет пропаганду на таких языках, как английский, арабский, французский и немецкий, она добилась особого успеха у испаноязычных пользователей, согласно недавнему исследованию Эстебана Понсе де Леона, аналитика из Боготы, Колумбия, из отдела цифровых криминалистических исследований Атлантического совета. Lab, вашингтонский аналитический центр, получающий финансирование от правительств США и других стран.

  Дискредитированные заявления России об Украине и США включают утверждения о том, что вторжение было необходимо для противостояния неонацистам, или что СШАС. тайно поддерживал исследования биологического оружия в Украине. Фактически, США уже давно публично финансируют биологические лаборатории в Украине, которые исследуют патогены в надежде сдержать вспышки опасных заболеваний.

  Дезинформация такого типа может легко проникнуть из Латинской Америки в другие страны, включая США, где проживают большие испаноязычные сообщества. Иногда это передается между родственниками, которые могут делиться друг с другом претензиями на разных континентах.Это еще одна потенциальная точка входа для России и напоминание об изощренности усилий русских.

  «Существуют разные направления, по которым RT активно взаимодействует с сообществами в Латинской Америке и Соединенных Штатах, — сказал Якобо Ликона, исследователь из демократической фирмы Equis Labs. «Это одна из причин, по которой RT так эффективен, они заранее построили эту сеть или сообщество».

  Как один из самых распространенных языков в мире, испанский представляет очевидный интерес для любого правительства или организации, стремящихся формировать мировое общественное мнение.Но внимание России к испанскому языку идет дальше, отражая историческую и стратегическую важность Центральной и Южной Америки во время холодной войны, сказал аналитик Атлантического совета Понсе де Леон.

  В течение десятилетий Советский Союз стремился использовать историческую напряженность между США и Латинской Америкой, поддерживая коммунистические группировки и более крупных союзников, включая Кубу. Россия стремилась изобразить США как империю-колонизатор, в то время как Кремль работал над укреплением своих связей с этим полушарием.

  Испаноязычная служба

  RT была запущена в 2009 году, через четыре года после ее англоязычной версии. Он быстро завоевал популярность и сейчас гораздо более популярен, чем его английский аналог. На странице RT en Español в Facebook более 16 миллионов подписчиков, что почти в три раза больше, чем у англоязычного сайта.

  Известные имена в Латинской Америке в некоторых случаях помогали RT. Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа начал вести еженедельное политическое ток-шоу для RT в 2018 году, менее чем через год после того, как покинул свой пост.С тех пор он был осужден по обвинению в коррупции, что вынудило его бежать из Эквадора в Европу. Власти Эквадора также обвинили его в попытке дестабилизировать правительство своего преемника.

  В марте страница RT en Español в Facebook испытала всплеск взаимодействий, ежедневно собирая около 75 000 лайков, реакций и комментариев на своих страницах, согласно анализу Equis Institute, демократической исследовательской и социологической фирмы. Всплеск активности продолжился даже после того, как технологическая компания Meta заявила, что понижает рейтинг страниц российских государственных СМИ на своих платформах, включая Facebook и Instagram.

  В Twitter RT и Sputnik помогают российские дипломаты и сеть других аккаунтов, которые, по мнению исследователей, искусственно повышают популярность постов. Это помогло RT стать третьим по распространенности сайтом испаноязычной информации о войне в Украине в Твиттере, опередив местные источники новостей, а также международные СМИ, такие как BBC и CNN.

  Понсе де Леон отследил тысячи учетных записей, которые размещали или репостили контент с RT и Sputnik в Twitter, и обнаружил, что на 171 учетную запись приходится 11% общего взаимодействия с публикациями.В течение одного восьмидневного периода в марте эти учетные записи публиковали более 200 000 раз, или в среднем 155 твитов в день для каждой учетной записи, что значительно больше, чем у обычного пользователя.

  По словам Понсе де Леон, подозрительные аккаунты помогли распространить контент среди реальных пользователей, чтобы увеличить и без того внушительную аудиторию RT в Латинской Америке.

  «Россия стремится сохранить свою популярность в Латинской Америке, — сказал он. «RT и Sputnik уже имеют большую аудиторию в регионе.Должны ли мы быть обеспокоены? Ответ будет «да».

  ___

  Автор статьи Ассошиэйтед Пресс Абрил Мулато из Мехико внесла свой вклад в подготовку этого репортажа.

  консультантов Хабада приостанавливают жизнь, чтобы спасти украинских отдыхающих, некоторые из которых находятся в тылу России

  На прошлой неделе Менуча Ханока была разбужена своим новорожденным ребенком в своем доме в Пасадене в 3 часа ночи.

  Взяв своего ребенка, 26-летняя молодежная директор Хабада инстинктивно взглянула на свой телефон.

  Было 6 пропущенных вызовов с одного номера. Они не были от близкой подруги, ищущей ночной разговор. Мать также не пыталась связаться с ней посреди ночи.

  Это была 8-летняя девочка, застрявшая на станции харьковского метро, ​​отчаянно пытавшаяся добраться до Ханоки, безопасного места в Калифорнии, в 10 000 км от места нападения России на Украину.

  «Я перезвонила ей», — сказала она The Times of Israel по телефону в пятницу. «Ее мать упала и повредила ногу, и они застряли на станции метро.У них не было денег на такси, чтобы добраться до поезда, чтобы уехать из Харькова. Везде бомбили, она сказала, что они были там два дня, ни еды, ничего, и ее мать не могла ходить».

  Получить The Times of Israel’s Daily Edition по электронной почте и никогда не пропустите наши главные новости

  Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями

  Ханока знал девушку из лагеря Йека, программы, которую Ханока проводит в Украине вместе с другими молодыми мужчинами и женщинами Хабада. С 2001 года программа Ека, названная в честь Екатеринослава, города, ныне известного как Днепр, где вырос седьмой Любавичский Ребе, организовала летние, зимние и пасхальные лагеря для украинских евреев.

  Ханока смог отправить девушке деньги через раввина Моше Телера в Бердичеве, отца одного из советников Ека, чтобы они могли взять такси до вокзала. Девочка и ее травмированная мать выехали в Днепр, где ей оказали медицинскую помощь в больнице.

  Менуха Ханока празднует Пурим с украинскими детьми из лагеря Ека (любезно предоставлено)

  Консультанты Ека также смогли организовать оплату лечения.

  Волонтеры в итоге посадили мать и дочь в эвакуационный автобус, который в четверг доставил их в Молдводу.

  «Оттуда мы связали их с Хабадом, — объяснила Ханока, — и они смогли отправиться в консульство и, надеюсь, в Израиль».

  Язык не помеха

  С падением «железного занавеса» в 1991 году эмиссары Хабада и других еврейских организаций приступили к амбициозным проектам по всей Украине, открывая синагоги, общинные центры, школы и благотворительные организации.

  Меир Левин, директор лагеря «Йека» для мальчиков, в кафе в Иерусалиме, 15 марта 2022 г. (Лазар Берман/Times of Israel)

  Одним из таких проектов был лагерь Йека, которым руководили молодые полные энтузиазма мужчины и женщины Хабада.

  «На самом деле это инициатива бохурим, — сказал на прошлой неделе в Иерусалиме газете The Times of Israel Меир Левин, директор детского лагеря для мальчиков Йека. «Мы управляем этим, мы финансируем это. Самым старшим парням в нашей организации 23, 24 года».

  Программа, которую возглавляет Левин, опирается на 15 молодых, неженатых студентов ешивы, известных как бочурим. В лагерях для мальчиков проживает от 70 до 90 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Многие еврейские детские дома отправляют своих мальчиков и девочек в лагеря Ека, как и все хабадские семьи и школы в Украине.

  «Это настоящая линия фронта шлихус, », — размышлял Левин, имея в виду термин Хабад-Любавич, означающий выезд в часто отдаленные места, чтобы способствовать еврейской жизни и заботиться о нуждах местной общины.

  «Мы узнаём, что язык не преграда, и просто видим это снова и снова, — сказал 23-летний Левин. немного иврита, который они знают, и ломаный русский, который знаю я, и ты сидишь там, а через два с половиной часа ты все еще farbrengen и говоришь с ними, и есть та связь, которая намного глубже, чем язык.

  A farbrengen — это хабадский термин, обозначающий неформальное хасидское собрание, на котором делятся едой, напитками, песнями и воодушевляющими беседами.

  «Дети ждут Еку целый год», — продолжил уроженец Лондона. «Они знают, что едут в Йеку, и сходят с ума. Мы как сумасшедшие американцы».

  «Сумасшедшие американцы» на самом деле родом из США, Великобритании, Украины и таких отдаленных мест, как Австралия. Предварительно они три дня сближались, разъезжая на арендованном фургоне по Украине к могилам хасидских мастеров.

  Вожатые собирают столько денег, сколько могут, в рамках кампании по сбору средств, а затем сами покрывают остальные расходы лагеря.

  Украинские дети катаются на санках в зимнем лагере Camp Yeka за несколько недель до вторжения России в Украину (любезно предоставлено)

  «Иногда мы выкладываем все, что можем, по нашим кредитным картам, и если Всевышний хочет, чтобы нам вернули деньги, мы их вернем», — сказал Левин. «Это то, во что мы верим, и все, что нам нужно сделать, мы сделаем. Если нам придется потратить каждую копейку на нашей кредитной карте, чтобы это произошло, это ou r slichus , и это то, что мы будем делать.

  Двухнедельные лагеря стоят менее пятидесяти долларов на каждого участника.

  Для многих отдыхающих Йека – это первая встреча с иудаизмом.

  Левин рассказал о прибытии двух светловолосых голубоглазых братьев, у которых отец-нееврей. «Мы младшему дали ермолку, брат снимает ермолку, бросает на пол и плюется. Они называли своих советников евреями, потому что так они знали из своей деревни.К концу лагеря они говорили «Шма Исраэль».

  Украинские еврейские дети празднуют Пурим в Берлине в лагере Ека после бегства от российского вторжения, 16 марта 2022 г. (любезно предоставлено)

  Связь между вожатыми и детьми продолжается далеко за пределами лагеря.

  «Я звоню своим детям каждый rev Shabbos », — сказал Левин, имея в виду подготовку к еврейской субботе в пятницу.

  Некоторые отдыхающие даже берут имена своих вожатых, когда решают пройти обрезание в подростковом возрасте.

  Обеспечение безопасности отдыхающих

  Увидев, что жизнь их мальчиков и девочек находится в опасности, вожатые Ека, все из которых вернулись домой на работу и учебу, немедленно включили передачу.

  «Было очень тяжело смотреть новости и видеть, что все наши мальчики такие беспомощные», — сказал Левин. «Мы просто должны были что-то сделать».

  С момента начала последнего российского вторжения 24 февраля сеть Camp Yeka полностью посвятила себя поиску сотен участников, оказанию им помощи в эвакуации, если это возможно, отправке денег, если нет, и заботе о них, где бы они ни оказались — в Берлине, Вена, Варшава или Израиль.

  Пожарные тушат пламя возле жилого дома после ракетного обстрела Россией Харькова, второго по величине города Украины, Украина, 14 марта 2022 года. (AP Photo/Pavel Dorogoy)

  Левин и другие вожатые мальчиков открыли русскоязычную базу данных 90 отдыхающих, ввели имена в Google Translate и разделили детей между вожатыми. Каждый позвонил мальчикам, чтобы узнать, где они, что им нужно и, самое главное, в безопасности ли они.

  (Дееспособность Ека проявилась даже во время моего разговора с Левиным.Он прервал наше интервью, чтобы ответить на звонок одного из консультантов. «Просто садись в самолет и сделай это», — услышал я его слова, прежде чем повесить трубку.)

  Ханока и ее команда советников составляют список из 257 девушек, которых нужно отследить. «Есть девушки, которые не хотят или не могут уйти, поэтому мы каждый день соприкасаемся с ними», — объяснила она.

  Меньшее, что мы можем сделать, это обеспечить их одеждой и деньгами и осыпать их любовью.

  Молодые женщины сумели позаботиться о своих девочках издалека ошеломляющим разнообразием способов.

  Вожатые убедили девушку эвакуироваться из Киева.

  «Во время своего путешествия, которое было невероятно долгим и страшным, она позвонила, что ей грустно, потому что она не может зажечь субботние свечи, как она делала каждую пятницу вечером с тех пор, как приехала в летний лагерь Йека», — рассказала Ханока. «Ее консультант попытался успокоить ее и по видеосвязи зажег свечи, чтобы она могла произнести благословение».

  Дети и их компаньоны из детского дома в Одессе, Украина, прибывают в отель в Берлине, пятница, 4 марта 2022 г. (AP Photo/Steffi Loos)

  Девушка благополучно добралась до Нетании в Израиле.

  Другая девушка выбралась из Варшавы после мучительного путешествия, но без знакомых лиц в Польше, она хотела попасть в Вену, чтобы присоединиться к друзьям. «Она никогда раньше не летала на самолете, поэтому нам пришлось проводить ее через каждый шаг и договориться, чтобы кто-то отвез ее в аэропорт и встретил ее по прибытии, и вывел ее, чтобы наполнить чемодан одеждой, косметикой и т. д. так далее, — сказал Ханока.

  — Эти дети буквально потеряли все, — продолжила Ханока. «Меньшее, что мы можем сделать, это обеспечить их одеждой и деньгами и осыпать их любовью.

  Девочки-консультанты также получают рекомендации от травматологов из Chai Lifeline, поскольку они каждый день сталкиваются со сложными и неожиданными ситуациями.

  Одним из основных направлений деятельности является выделение экстренной помощи нуждающимся детям. «Мы получаем запросы, нам нужны деньги на хлеб, нам нужны деньги на еду, и нам так повезло, что у нас есть прямой контакт с ними», — сказал Левин.

  еврея молятся в подвале синагоги в Киеве, Украина, 28 февраля 2022 года.(Любезно предоставлено раввином Джонатаном Марковичем через JTA)

  Поскольку кибератаки, комендантский час, лимиты на снятие средств и другие сбои затрудняют надежную отправку денег их отдыхающим, мальчики-вожатые переводят криптовалюту одному из вожатых в Украине, который затем передает наличные местным детям.

  После того, как русские войска захватили несколько городов с еврейским населением, вожатые старались как можно больше помочь мальчикам и девочкам, живущим под контролем России.

  Левин отправляет деньги семье мальчика в Бердянске, у которой только что родился ребенок.Когда цены на продукты питания вышли из-под контроля, семья больше не могла позволить себе такие основные продукты, как хлеб. «Для меня это мой приоритет операций», — сказал он.

  Мендель Гудман и Шнеур Лернер, молодые хабадцы, уволившиеся с работы, чтобы лететь в Берлин, чтобы присоединиться к своим лагерным жителям лагеря Йека после того, как они бежали из Украины, говорят Шма с детьми после воссоединения #Хабад #UkraineWar pic.twitter.com/gpRnsCUvdF

  — Лазарь Берман (@Lazar_Berman) 23 марта 2022 г.

  Девочки-вожатые до сих пор не могут связаться с кем-то из своих отдыхающих в разрушенном прибрежном городе Мариуполе, осажденном русскими с начала войны.

  «Одна мать и дочь смогли ответить только через шесть дней после того, как сотрудники Yeka звонили», — сказал Ханока. — Им только что удалось покинуть город.

  Вожатые сейчас работают над тем, чтобы помочь паре вообще покинуть Украину.

  В Европе и Израиле

  Работа сотрудников Ека продолжается после того, как их кемперам удается пересечь границу с Украиной.

  6 марта еврейский детский дом имени Мироновой из Днепра сбежал из Украины на автобусах. Детским домом управляет украинская хабадская пара, а Дэвида, мужа, остановили на границе, потому что он призывного возраста.Когда его жена добралась до Варшавы с остальной группой, она в панике написала Левину. Она застряла в незнакомом городе с подростками и без плана.

  Той же ночью два советника Yeka, Ицхок Ахтур и Борух Окинов, сели на рейс из США в Польшу. На следующий день Ахтур и Окинов уже ходили по магазинам и катались на картинге с украинскими подростками.

  Вожатые лагеря Ека водят еврейских сирот по магазинам в Варшаве, март 2022 г. (любезно предоставлено)

  Несколько дней спустя два американца и местный хабадский раввин Шалом Дов Бер Стамблер провели программу Шаббата в варшавском отеле для приюта и более сотни других беженцев.

  Еще один еврейский приют из Одессы — около 75 детей и 100 взрослых с различными связями с ними — оказался в Берлине. Два вожатых, Мендель Гудман и Шнеур Лернер, перелетели через Атлантику, чтобы присоединиться к ним, неся 7 чемоданов кошерных конфет, игрушек, игр и принадлежностей. Один уволился с работы, чтобы совершить поездку, а другой улетел по билету в один конец.

  В Вене, где проживает более 50 днепровских отдыхающих, трое мужчин-вожатых — Авраам Брановер, Шолом Фридфертиг и Мойше Лифшиц — вместе с местным хабадским раввином организовали школу для беженцев.Они тоже прилетели в Европу с чемоданами, полными игр, атрибутики Пурима и предметов первой необходимости.

  В Израиле консультанты Yeka присоединились к детям из хабадского детского дома Alumim и социально-реабилитационного центра для еврейских детей в Житомире в полевом и лесном центре KKL-JNF в Нес Хариме.

  Еврейские сироты из Украины на картинг-центре в Варшаве, Польша, в лагере Ека (любезно предоставлено)

  Вожатые из женского лагеря Ека вылетели в Берлин и Вену, где провели Пурим, устраивая вечеринки для своих отдыхающих и раздавая мишлоах манот.

  Лагерь должен уйти

  Война в Украине не помешает вожатым Ека в этом году разбивать лагеря. Они уже планируют разбить пасхальный лагерь в Израиле менее чем через месяц и рассматривают возможность создания летнего лагеря в Украине, если к тому времени боевые действия закончатся.

  «Если в Украине есть евреи, мы туда вернемся», — сказал Левин.

  Мендель Гудман и Шнеур Лернер увольняются с работы и летят в Берлин, чтобы быть со своими отдыхающими из лагеря Ека, которые только что бежали из Украины.Воссоединившись, они поют «Ани маамин/Я верю с полной верой» #Хабад #UkraineWar pic.twitter.com/8qHvP57Th5

  — Лазарь Берман (@Lazar_Berman) 23 марта 2022 г.

  Несмотря на все усилия и заботу, приложенные вожатыми Yeka, они учатся еще большему у детей, объяснил Левин. «Они пашута йидден , настоящие нешамас [простые чистые евреи, настоящие чистые души]. Они держатся за мои цици за давенинг , не хотят отпускать.Вы можете почувствовать их святость».

  Когда они могут, дети сообщают своим вожатым, насколько они ценят их круглосуточные усилия.

  «Для них очень важно знать, что есть люди, которые присматривают за ними и заботятся о них», — сказала Ханока.

  «Спасибо, это очень важно для всех нас, ваше время и внимание», — написала Ханоке в СМС девушка из оккупированного Россией города Херсона. «Большое спасибо за вашу заботу и любовь».

  Нью-Джерси Мужчина, придумавший аферу GoFundMe с девушкой, приговорен к 27 месяцам тюремного заключения — NBC New York

  Мужчина из Нью-Джерси, который вступил в сговор со своей тогдашней девушкой, чтобы состряпать приятную историю о полезном бездомном, а затем использовал ложь, чтобы собрать сотни тысяч долларов в виде пожертвований в Интернете, был приговорен федеральным судом в пятницу к более чем двум годам. лет в тюрьме.

  Марк Д’Амико также должен будет отбыть три года испытательного срока, как только он завершит свой 27-месячный срок. Он также должен выплатить реституцию и пройти консультацию по азартным играм, наркотикам и психическому здоровью.

  Перед вынесением приговора Д’Амико сказал окружному судье США Ноэлю Хиллману, что он стал другим человеком, преданным своей семье.

  — Человека, который сделал то, что привело нас сюда, больше не существует, — сказал Д’Амико.

  Он признал себя виновным перед Хиллманом в Кэмдене в ноябре по одному пункту обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.В обвинительном заключении, опубликованном в январе 2020 года, Д’Амико обвиняется в общей сложности по 16 пунктам обвинения в сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.

  В прошлом году он уже признал себя виновным в суде штата. Его бывшая подруга Кейтлин МакКлюр и бездомный ветеран Джонни Боббит-младший ранее признали себя виновными по обвинениям штата и федеральным властям. Боббитт был приговорен к пяти годам условно по обвинению штата в 2019 году. Оба должны быть приговорены по федеральным обвинениям в этом году.

  Кейт МакКлюр, одна из трех человек, обвиняемых в сложной афере с GoFundMe, говорит, что она тоже стала жертвой.Ее адвокат говорит, что аудиозапись, которую она записала без ведома своего парня, доказывает это. Послушайте сами. ВНИМАНИЕ: аудио содержит ненормативную лексику. Рекомендуется усмотрение зрителя.

  По словам прокуратуры, в конце 2017 года троица придумала историю о том, как Боббитт пожертвовала 20 долларов, чтобы помочь МакКлюр, когда в ее машине закончился бензин в Филадельфии. Д’Амико и МакКлюр собирали пожертвования через GoFundMe якобы для помощи Боббиту, а также брали интервью в газетах и ​​на телевидении. Следователи заявили, что Д’Амико был главарем заговора.

  По словам следователей, в конечном итоге примерно за месяц они собрали более 400 000 долларов в виде пожертвований, которые сказали, что почти ни одна часть этой истории не была правдой. По словам прокуроров, группа встретилась возле казино Филадельфии в октябре 2017 года, незадолго до того, как они рассказали свою историю.

  Власти начали расследование после того, как Боббитт подал в суд на пару, обвинив их в том, что они не дали ему денег. В федеральном уголовном иске утверждалось, что все деньги, собранные в ходе кампании, были потрачены к марту 2018 года, причем большие суммы МакКлюр и Д’Амико потратили на автомобиль для отдыха, BMW и поездки в казино в Лас-Вегасе и Нью-Джерси.

  5 пуль, кредит в 7 лакхов, но я не жалею, что поехал в Украину : The Tribune India

  Харджот Сингх

  Я Уехал в Украину в поисках лучшего будущего. Теперь, с пятью пулями и еще не погашенным кредитом в 7 лакхов, я не знаю, что это значит для меня.

  После окончания Пенджабского технического университета (ИТ) в 2014 году я начал работать.Но я хотел улучшить свои карьерные перспективы, поэтому решил учиться дальше. В прошлом году я начал изучать высшие учебные заведения, расспрашивая друзей и других людей. Я начал с очевидных направлений для индийских студентов — Канада, Австралия, страны Шенгенского соглашения. Но для человека, принадлежащего к семье среднего класса, учеба в этих странах была выше моего бюджета и мечты. Украина стала разумным выбором. Попасть туда было легко, в отличие от большинства других стран. Уровень даваемого там образования не уступал европейским учебным заведениям. Прежде всего, стоимость была намного, намного меньше. Я решил получить годовой диплом PG IT в Международном Европейском Университете в Киеве.

  Я немного сэкономил, но мне пришлось взять кредит в банке на 4 миллиона рупий и еще 3 миллиона рупий занять у моих друзей.

  Я приехал в Киев в июле прошлого года и снял однокомнатную квартиру возле своего университета. На моем факультете были и другие индийские студенты, но у меня почти не было времени, чтобы общаться или общаться с ними, так как я подрабатывал в местном ресторане, чтобы платить за аренду и еду.Индийских ресторанов там очень мало, зато много турецких. Сначала был языковой барьер, но вскоре я достаточно выучил украинский и русский. Жизнь была тяжелой, но место было хорошим и люди добродушные. Ситуация с правопорядком была нормальной, и я никогда не сталкивался с какой-либо дискриминацией или расизмом. На самом деле, когда я надевал тюрбан, местные жители были очарованы и с радостью делали со мной селфи. Несмотря на тяжелую работу, это была счастливая жизнь.

  Затем, 24 февраля, началась война, когда Россия вторглась в Украину.Люди начали массово бежать, как только могли. Мы тоже пробовали, но поезда были полные. 26 февраля мы пошли на вокзал, чтобы сесть на поезд во Львов, но нас не пустили. На следующий день мы наняли такси до Львова. Мы прошли первые два контрольно-пропускных пункта, но должны были вернуться с третьего.

  Стрельба началась на обратном пути. Я сидел на заднем сиденье такси. Сначала мы пригнулись и спрятались в машине, но стрельба продолжалась. Мне удалось выползти из машины и укрыться у придорожной стены.Я мог защищать только левую сторону, правая оставалась открытой. Велась непрерывная стрельба, но я был слишком напуган, чтобы посмотреть, были ли стрелявшие украинцами или русскими. Я притворился мертвым, чтобы избежать пуль, но мне не повезло. Первая пуля попала мне в грудь. Я корчился от боли, но старался оставаться неподвижным. Я мог продержаться так только полчаса. Когда я двинулся, меня снова прострелили, на этот раз в обе ноги, а также в правое плечо и руку. Я потерял сознание тогда. Очнулся через четыре дня в Киевской клинической больнице.Врачи там сказали мне, что скорая помощь забрала меня с места стрельбы где-то через четыре-пять часов, где я оставался без сознания и истекал обильным кровотечением. Они работали, чтобы извлечь пули, и не взяли ни копейки.

  Придя в сознание, я попытался связаться с посольством Индии, но не смог. Я помню, как сделал не менее 170 звонков в посольство. В конце концов, мне удалось связаться с волонтером Khalsa Aid. Узнав о моем тяжелом положении, их основатель Рави Сингх сам перезвонил мне и связал меня с индийскими СМИ.NDTV первым осветил мою историю, другие последовали его примеру.

  После этого индийское правительство организовало мое возвращение на родину и дальнейшее лечение в базовом госпитале в городке Дели, где мне прооперировали левое колено и поставили металлические пластины.

  28 марта меня выписали. Врачи рекомендовали лечение, так как нет чувствительности в правой ноге, плече и руке. Это будет медленный путь к выздоровлению, так как мне потребуется как минимум полтора года дальнейшего лечения, чтобы я обрел подобие нормальной жизни.

  Что бы ни случилось, я не жалею о своем решении поехать в Украину. Ситуация была не в моих руках. Нет никаких шансов вернуться, поскольку может пройти еще 10 лет, прежде чем эта страна сможет восстановить себя. На данный момент я сосредоточен только на своем выздоровлении, а затем на погашении долга, хотя я не знаю, как я собираюсь это сделать. Мне сказали, что с этого момента мне придется платить за лечение. Я не знаю, смогу ли я работать в моем нынешнем состоянии. Моему отцу 75 лет, пенсионер.Я благодарен правительству за мое бесплатное лечение, хотя мне хотелось бы, чтобы оно помогло немного больше.

  — Писатель был застрелен в Украине
  (Со слов Рену Суд Синха)

  .

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.