Твір з англійської мови: Твір на англійській мові

Содержание

Твір на англійській мові

Як писати твір на англійській мові? З таким питанням ви зіштовхуєтеся вперше, коли вчитель дає завдання написати твір на яку-небудь тему англійською мовою. Нижче ми написали поради, які допоможуть вам написати твір англійською мовою.

По-перше, виберіть тему, яка вам до вподоби. Навіть якщо вчитель вже дав вам тему, підійдіть до нього та попросіть його дати вам ту тему, яка була б цікава саме вам. Річ у тому, що якщо ви будете писати твір про тему, яка вас цікавить, то ви будете робити це з легкістю, не напружуючись, а написання твору буде приємним, а не нудним.

По-друге, подивіться на вже існуючі приклади творів на цю тему, якщо вони, звісно, є. Шукати приклади для творів можна як в інтернеті, так і в книжках. Нижче також буде наведено декілька прикладів творів на англійській мові.

По-третє, перед початком написання визначтесь з планом свого твору. Наприклад, в першому абзаці йде вступ до теми, окреслюються питання твору, у другому та третьому абзаці йде розкриття цих питань, в останньому -висновки.

По-четверте, напишіть спочатку тів українською мовою, не пишіть його відразу на англійській. Написавши твір українською перечитайте його декілька разів, намагайтеся зрозуміти, чого йому не вистачає й допишіть це. І лише після того, як ви будете повністю ним задоволені, перекладайте на англійську мову.

По-п’яте, не перекладайте твір за допомогою Перекладача Google. Річ у тім, що автоматичний перекладач сам зробить багато помилок (як граматичних, так і пунктуаційних), віднайти які потім буде набагато складніше. Повірте нашому досвіду Краще пишіть твір самостійно і лише якщо ви не будете знати якогось слова, то шукайте його у словнику, у книжці або в інтернеті.

Якщо ви будете дотримуватися цих порад, то ви точно напишете дуже цікавий твір, за який отримаєте найвищу оцінку!

Нижче, як ми й обіцяли, є декілька прикладів творів на англійській мові на різні теми.

Kyiv – the Capital of Ukraine / Київ – столиця України

Kyiv is the capital of Ukraine. It’s one of the oldest cities of Europe.

Kyiv is situated on the picturesque banks of the Dnieper river. The population of Kyiv is about 3 million.

Kyiv is a large political, industrial and cultural centre. Kyiv is a seat of the higher body of state power of Ukraine, the Verkhovna Rada. Kyiv is a scientific centre. The Academy of Sciences of Ukraine is here. Kyiv’s cultural life is rich and varied. There are many theatres, museums, exhibitions in Kyiv.

Kyiv’s theatres are well-known. The famous National Opera and Ballet Theatre and other theatres are greatly appreciated by the Kyivites and the guests of the city.

The most important educational institutions of Ukraine are in Kyiv. The National Ukrainian University named after Shevchenko is in the centre of the capital.

Kyiv is famous for its monuments. The monument to Prince Volodymyr in the picturesque park on the Dnieper hills has become a simbol of the ancient city.

Kyiv is the Hero-City. In the park of Immortal Glory there is an obelisk in honour of those who fell in the battles of the Second World War.

A lot of tourists come to Kyiv.

The central street of the capital is Khreshchatyk. There are many fine buildings in Khreshchatyk.

Kyiv is especially beautiful in spring when the famous Kyiv chestnut trees are in blossom.

Переклад

Київ – столиця України. Це одне з найстаріших міст Європи.

Київ розташований на живописних берегах ріки Дніпро. Населення Києва складає близько З мільйонів.

Київ – великий політичний, промисловий і культурний центр. Київ – місце вищого органу державної влади України, Верховної Ради. Київ – науковий центр. Тут знаходиться Академія Наук України. Культурне життя Києва багате й різноманітне. У Києві багато театрів, музеїв, виставок.

Театри Києва добре відомі. Знаменитий Національний театр опери і балету та інші театри дуже цінуються киянами й гостями міста.

Найголовніші освітні установи України знаходяться в Києві. Національний український університет, названий на честь Шевченка, знаходиться в центрі столиці.

Київ знаменитий своїми пам’ятниками. Пам’ятник князю Володимиру в живописному парку на дніпровських пагорбах став символом стародавнього міста.

Київ – місто-герой. У парку Вічної Слави є обеліск на честь тих, хто загинув в битвах Другої світової війни.

Багато туристів відвідують Київ.

Центральна вулиця столиці – Хрещатик. На Хрещатику багато прекрасних будівель.

Київ особливо красивий навесні, коли цвітуть знамениті київські каштани.

My Plans for Future / Мої плани на майбутнє

In our country every boy and girl has a chance to choose one of several jobs which interest him or her. The best way to prepare for any job is to get a good education at school. Our boys and girls can find a job to their liking. They are also given every possible opportunity to go on with their education.

There are a lot of interesting trades and all of them are important and useful. Vocational schools teach all kinds of trades, for example, bus, tram and trolleybus driving, repairing radio and TV- sets and refrigerators. There is also dress making and decoration of hails, shops and cinemas. You may learn the trade of a builder, a turner, a dressmaker, a shop assistant, a carpenter, a hairdresser.

After finishing secondary school young people may enter an institute or a university to prepare for different professions, such as that of a teacher, a doctor, a lawyer, an engineer, a designer, a journalist, a chemist, a physicist, a musician, a writer, an economist among other professions.

Переклад

У нашій країні кожний хлопчик і дівчинка має можливість вибрати одне з декількох робочих місць, які цікавлять його або її. Кращий спосіб готуватися для будь-якої роботи – здобути хорошу освіту в школі. Наші хлопчики і дівчатка можуть знайти роботу на свій смак. Вони також отримують кожну слушну нагоду продовжити свою освіту.

Є багато цікавих професій, і всі вони важливі й корисні. Професійні школи навчають усім видам професій, наприклад, водінню автобусу, трамваю і тролейбусу, ремонтуванню радіо, телевізорів і холодильників. Є також дизайн одягу й інтер’єру, ма­газинів і кіно. Ви можете навчитись професії будівельника, токаря, кравчині, продавця, тесляра і перукаря.

Після закінчення середньої школи молодь може вступити до інституту або університету, щоб готуватися до різних професій, як, наприклад, викладач, доктор, адвокат, інженер, проектувальник, журналіст, хімік, фізик, музикант, письменник, економіст і інші професії.

Sport / Спорт

Physical exercises are helpful to make us healthier as well as to keep us well mentally. So if we want to keep ourselves fit, we have to go in for sports or games.

People play games – in some games each person is for himself, in others there are teams. Some games are quiet, others are very lively. Games that take a great deal of athletic skill are often called sports. Football (soccer), tennis, hockey, basketball, for instance, are sports. We may go in for a great variety of sports and games. Some kinds of sports need simple equipments and facilities, other – rather complex ones.

First touch to sports and games we make in childhood. Later on in school we discover our favourite sports and games. As far as I am concerned I go in for football, table tennis, swimming, chess, and some others.

Переклад

Фізичні вправи корисні для оздоровлення, так само, як і для підтримування роботи мозку. Отже, якщо ми хочемо бути здоровими, ми повинні займатися спортом і спортив­ними іграми.

Люди грають в ігри – у деяких іграх кожний грає сам за себе, в інших існують команди. Деякі ігри спокійні, а інші дуже жваві. Ігри, що вимагають визначених атлетичних здібностей, часто називають видами спорту. Наприклад, футбол, теніс, хокей, баскетбол – види спорту. Ми маємо можливість займатися різними видами спорту й іграми. Для занять одними видами спорту необхідно просте обладнання, для інших – досить складне.

Уперше ми прилучаємося до спорту в дитинстві. Пізніше в школі ми вибираємо, які ігри нам подобаються. Що стосується мене, то я займаюся футболом, настільним тенісом, плаванням, шахами і деякими іншими видами спорту.

My favourite kind of sport / Мій улюблений вид спорту

Твір на англійській мові 4.02/5 (80.41%) 97 votesСподобався матеріал? Лайкни його! Тобі не важко, а нам приємно 🙂 Більше цікавого матеріалу з вивчення англійської мови:

Твір про англійську мову — Opentalk

Кожну людину тягне до спілкування. Прожити без нього просто неможливо, хіба якщо закине кудись, на безлюдний острів. І то, не спілкуючись з іншими, можна здичавіти. А для того, щоб спілкуватися, обмінюватися інформацією, людині і потрібна мова. Пропоную ознайомитись з твором “Твір про англійську мову”, який допоможе структурувати свої ідеї для написання власного твору на цю доволі легку і цікаву тему.

Твір про англійську мову:

English is one of the most widely spoken languages globally and has had its international status for a long time. It originated in the early Middle Ages and was the mother tongue of the Germanic tribes who invaded Britain. Then, as its colonies spread throughout the world, it was taken up by people in America, Africa, India, Australia and New Zealand.

Today, English is still either the primary language or one of the official languages in all these countries, even after declaring independence. Many people in Europe also speak excellent English, so the number of speakers exceeded the one billion mark a long time ago.

The international nature of the language makes it indispensable for future career development. This is also true for our country because almost every Ukrainian organisation today has foreign partners.

In my opinion, it is a must to learn English even for those people who are not going to move abroad or connect their work with foreign organisations. Any trip outside our country almost always involves communication with English-speaking tourists or locals, so ignorance of this language can complicate or even spoil a holiday.

Переклад:

Англійська мова є однією з найбільш поширених мов у всьому світі і вже давно отримала свій міжнародний статус. Вона виникла у ранньому середньовіччі та була рідною мовою німецьких племен, які вторглися у Британію. Потім, коли її колонії поширилися по всьому світу, нею захопились люди в Америці, Африці, Індії, Австралії та Новій Зеландії.

На сьогодні, англійська мова все ще є основною мовою або однією з офіційних мов у всіх цих країнах, навіть після проголошення незалежності. Багато людей у ​​Європі відмінно говорять англійською, тож кількість носіїв давно перевищила межу в мільярд.

Міжнародний характер мови робить її необхідною для подальшого розвитку кар’єри. Це також стосується нашої країни, оскільки сьогодні майже кожна українська організація має іноземних партнерів.

На мою думку, вивчати англійську потрібно обов’язково навіть тим людям, які не збираються переїжджати за кордон або пов’язувати свою роботу з іноземними організаціями. Будь-яка поїздка за межі нашої країни майже завжди передбачає спілкування з англомовними туристами або місцевими жителями, тому незнання цієї мови може ускладнити або навіть зіпсувати відпочинок.

Додатковий матеріал до теми “Твір про англійську мову”:

Твори з англійської мови

We are now in Oxford Circus, half-way along Oxford Street, one of the busiest streets in the West End of London and that street over there is Regent Street famous all over the world for its splendid shops. Near one of the Street comers you can see an entrance to the subway leading to the Undeground Railway or Tube, as Englishmen call it.

On both sides of the street there are shops, banks and restaurants. In the roadway there’s a constant stream of cars, taxies, buses and lorries. In some parts of London there are trolleybuses and trams as well. The noise is deafening but one soon gets used to it. The pavements are crowd­ed with people, and its dangerous to attempt to cross the road until the traffic is stopped either by a policeman on point duty or by the red traffic lights.

At night the streets are lit by electricity or, in some districts, by gas. The main streets are flooded with light from the brilliant shop windows and the illuminated signs and advertisements so that after dark everything looks as bright as in broad daylight.

If you can stay only a few days in London you won’t have much time for your sightseeing and how to spend your time to the best advantage is rather a problem. If you are interested in shops, art galleries, or in museums you may start with the principal historical buildings and monuments.

In that case you may begin in the West End and see the Houses of Parliament, Westminster Abbey, Whitehall and Nelson’s Column. From there you can go along the Buckingham Palace and have a look at Queen Victoria’s Memorial facing the Palace. Then stroll up Constitution Hill to Hyde Park Comer and take a walk through the Park and Kensington

Gardens to the Albert Memorial, which faces the Albert Hall. That’s really more than enough for one day, still if you want to see more you may get top of a bus going towards the City.

The bus goes along Piccadilly to Piccadilly Circus and Charing cross, then along Fleet Street to Ludgate Circus.

There you may get off and walk to St Paul’s Cathedral.

After that you could go further east to the heart of the City. And then if you had time and weren’t too tired you could go to the East End and see the Tower of London, Tower Bridge over the Thames.

In any case there are a lot of other ways to watch London’s sights: you can walk along the town, you can have a two-hour trip on tourist bus or you can see London from the top of the red double-decker bus.

Ми в даний час в Оксфорд кільце на півдорозі до вулиці Оксфорд, одна з вулиць бізнес у західній частині Лондона і подальші вулиць називається регент, вона є відомою в усьому світі для великих покупок. На одній з вулиць Розі перегляду

входу до метро, що ведуть до підземна залізниця, або труби, як англійці називають це.

По обидва боки вулиці наповнені магазинів, банків та ресторанів. На дорозі постійний потік автомобілів, таксі, автобуси. У деяких частинах Лондона мають навіть тролейбусі й трамваї. Шум в приголомшуючої, але незабаром звикнути до нього.

Є завжди багато людей на тротуари і дуже небезпечно, щоб спробувати перетнути дорогу, поки ДАІ направляти трафік буде зупинено або червоне світло.

Вночі на вулицях горять, електрику і газ в деяких районах. Центр міста вулиці наповнені світло з Магазину Windows, знаки, рекламу і вночі вулиці світло як день.

Якщо у вас є можливість зупинитись в Лондоні, протягом декількох днів, і у вас мало часу для огляду визначних пам’яток, важко розподілити час так, щоб воно пройшло з максимальною вигодою. Якщо ви зацікавлені в магазинів, художніх галерей і музеїв, ви зможете познайомитися з містом з історичними будівлями і пам’ятників.

У цьому випадку, ви можете почати з Вест-Енду і побачити будинку парламенту, Вестмінстерського абатства, Білій залі та Нельсон стовпця. Звідти ви можете піти до Букінгемського палацу вигляд і навпроти Палацу, пам’ятник королеви Вікторії. Потім перейдіть до Конституційного кут Хілл і Гайд-парку. Там ви можете пройтися парку та Кенсінгтонських садів до пам’ятника Альберт навпроти Альберт-Хол. Для одного дня є більш ніж достатньо, але як і раніше, якщо ви хочете, щоб побачити більше, ви можете взяти автобус другий поверх в в місто.

Автобус йде на Пікаділлі Пікаділлі та благодійність хрест, потім Фліт-стріт на площі Пьяцца «лад» climategate.

На ньому можна отримати з автобуса і ходити в St Paul собор. Ви можете перейти далі схід до центру міста. І потім, якщо ви ще не втомилися, і у вас є час, ви можете перейти до Іст-Енд і подивитися на лондонського Тауера, Тауерського мосту через річку Темзу.

Є багато різних способів, щоб подивитися визначні пам’ятки Лондона: прогулятися містом, щоб іти до туру дві години, або інакше ви можете бачити Лондоні з другого поверху червоного двоповерхового автобуса.

Як написати твір на ЗНО з англійської мови без проблем?

Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови вміщує завдання відкритого характеру — написання творів різних жанрів: есе, лист, заяву, відгук тощо. Цей вид роботи найбільше лякає учнів, для них написання цього завдання здається найважчим.

Насправді, це прямопротилежно. 

Для того, щоб написати твір на ЗНО з англійської мови потрібно всього-на-всього:

 1. Володіти достатнім лексичним запасом і граматикою ( звісно, над цим потрібно постійно працювати комплексно)
 2. Знати структуру того твору, написання якого пропонується у завданні ( кожен твір: лист, заяка, твір-роздум тощо мають свої особливості у структурі)
 3. ОБОВЯЗКОВО!!! розкрити усі комунікативні задачі, які наведені у завданні.

Детально зупинемося на розгляді написання листів, оскільки саме вони найчастіше пропонуються учням для написання.

Варто зазначити, що дуже корисно для написання будь-якого твору вивчити ( мати таку собі «шпаргалку у голові») шаблонні фрази та слова, які доречно використовувати у певному творі. Такі мовні кліше:

 • показують вашу компетентність
 • «живлять» твір, надають йому логічності, допомагають послідовно і у правильному порядку репрезентувати свої думки
 • допомагають листу стати листом, відгуку саме відгуком, оскільки кожен вид твору має свої характерні кліше ( наприклад, якщо ми пишемо лист, то його обовязковим кліше є «Dear.
  ..»)

Розглянемо детально написання листа.

Листи поділяються на дві групи:

1. Формальні — лисити, які характерні для ділового спілкування 

2. Неформальні — листи людям, яких ми добре знаємо (друзям та родичам)

Загальна стратегія, якщо вам пропонують написати листа, така:

*** обовязково зрозуміти, який лист, формальний чи ні, треба писати. (Підказка тут дуже проста: якщо пропонується написати товаришу, чи комусь із рідних — 100% це неофіційний лист)

*** дотриматися структури листа, використати усі необхідні кліше

***розкрити усі комунікативні умови. 

Така порада — після того,як ви визначили характер листа, треба на чернетці намалювати йог схему (вступ, основна частина…), згадати стандартні слова і вирази, які доречно внести у лист, і на схемі їх»вбудувати» у доречні місця (якщо, наприклад, це фраза «Best wishes», то ми маємо її «прикріпити у кінці твору). А тоді після цього наповнювати схему змістом, тобто написати про те, що питається у завданні.

Будь-який лист складається з:

 • вітання (офіційне або неофіційне)
 • вступний абзац ( у якому найчастіше зазначається мета написання)
 • основна частина ( виклад основного змісту, розкриття усіх комунікативних задач, які подані безпосередньо у завданні тесту)
 • закінчення ( звернення дол особи з проханням написати відповідь, висловити свої певні побажання з обговореної теми тощо)
 • підпис

 Найбільша різниця формального і неформального листа у використанні мовних кліше.

Із структурою розібралися. Тепер розглянемо ті «заготовки» — мовні кліше, які доречно вивчити, для того, щоб їх доречно використовувати у своєму листі.

Привітання (Greetings):

НЕОФІЦІЙНИЙ ЛИСТ:

Dear… 

Hi…!

Hello….!

ОФІЦІЙНИЙ ЛИСТ

Dear…

Почато, вступна частина (Beggining):

НЕОФІЦІЙНИЙ ЛИСТ

How are you? 

Тhanks for your letter! I was pleased to hear that you are in good health

I haven’t heard from you for ages!

Sorry, I haven’t written for so long.

ОФІЦІЙНИЙ ЛИСТ:

Thanks for your letter!

I am writing in responce to

I am writing to express my opinion

I am writing with regard to…

Кінцівка (Ending):

НЕОФІЦІЙНИЙ ЛИСТ

See you soon

Well, that’s all for now

I hope you will reply soon

Give my best regards to everyone

ОФІЦІЙНИЙ ЛИСТ

I hope for your answer

I hope you will reply soon

I will wait for your letter

Підпис (Signature endings):

НЕОФІЦІЙНИЙ ЛИСТ

Yours…

Best wishes,…

All the best,…

Take care,…

ОФІЦІЙНИЙ ЛИСТ

Yours faithfully

Yours truly

Yours sincerely

Вивчіть пару подібних фраз та слів, пам’ятайте структуру, використовуйте багатство лексики та правильних граматичних структур — і ваш твір буде оцінено в максимальну кількість балів! Успіхів!

 

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Мої літні канікули на англійській мові: приклади творів про літо

Незабаром на нас чекає початок навчального року,  від безтурботного літа залишаться лише спогади. Як їх оформити у цікавий твір «‎Мої літні канікули»‎ на англійській мові? Це важливе питання, адже на початку нового навчального року всі учні обов’язково пишуть такі твори. Це своєрідне тренування та можливість пригадати трохи призабуту за канікули лексику.

Ми знаємо, як це буває непросто і вирішили допомогти! До вашої уваги секрети написання та приклади розповідей про літні канікули на англійській мові для учнів різних класів – від молодшої до старшої школи. Тож як трансформувати свої думки у захопливу історію? Розбираємося на конкретних прикладах просто зараз! 

Як і про що писати твір

Почнемо з найприємнішого! Для початку проаналізуйте власне літо: пригадайте найяскравіші моменти, нові відкриття та найтепліші зустрічі з дорогими людьми. Якщо дозволяє час – передивіться фотографії, вони надихнуть вас на творчі роздуми та занурять у потрібну атмосферу.

Розповідь про літні канікули на англійській мові може складатися не лише з позитивних історій. Можете пригадати ситуації, які стали для вас повчальними та вдосконалили особистісні якості. Які висновки ви зробили? Як поводитиметеся в схожих ситуаціях надалі? Твір на англійській мові про літні канікули – не формальна домашня робота, а справжнісінький приємний самоаналіз. 

Також можна скласти орієнтовний план або ж дати відповіді на запитання:

 • Яка твоя улюблена пора року? – What is your favorite season?
 • Чому тобі подобається літо/осінь/зима/весна? – Why do you like summer/autumn/winter/spring?
 • Де ти зазвичай проводиш літо? – Where do you often spend summer? 
 • Ти любиш активний відпочинок? – Do you like active rest?
 • Із ким ти любиш проводити час? – With whom you like to spend your time?
 • Які найкращі місця ти відвідав цього літа? – Where’s the best place you’ve visited this summer?
 • Чи є озеро неподалік від вас? – Do you have a lake near that place?

Отже, щоб написати розповідь про те, як я провів літо на англійській мові, необхідно заручитися натхненням та структурувати власні думки.   

Приклади творів англійською мовою з перекладом на українську

Навчайтеся на онлайн-курсах «На Урок»

Оберіть клас:

Ми підготували приклади творів для школярів різного віку. Ви можете орієнтуватися на них, пишучи власну історію. Обирайте той твір про мої літні канікули на англійській мові з перекладом, який сподобався вам найбільше та підходить для вашого рівня володіння іноземною. Справді, не варто обирати заскладні варіанти.

Твір «М‎‎ої літні канікули‎»‎ на англійській мові має стати невеличким автобіографічним оповіданням, яке буде приємно перечитувати через роки. Тож до вашої уваги my summer holidays твір з перекладом для школярів різного віку: 

Твір про літо на англійській мові для учнів молодших класів

Holidays in the village

Every year I spend summer holiday in the village. There I walk a lot, go to the river with friends — there we swim and fish. In the evening, I help my grandmother pick berries and water the flowers. And I play with a dog. I really like spending the summer in the village.

Переклад на українську: Канікули в селі.

Кожного року я проводжу літні канікули у селі. Там я багато гуляю, ходжу на річку з друзями — там ми купаємося та ловимо рибу. Ввечері я допомагаю бабусі збирати ягоди та поливати квіти. А ще граюся з собакою. Мені дуже подобається проводити літо у селі.

Твір про літо на англійській мові для учнів середніх класів

My summer holidays

I love all seasons, but I like summer the most. After all, it is the summer holidays that are the longest. You can rest for three months and not study. 

Навчайтеся на онлайн-курсах «На Урок»

Оберіть клас:

I spend most of the summer in the country. There I not only walk with friends, I also help my grandparents roam the garden. And they treat me with delicacies and tell interesting stories. And in my free time I like to have fun with friends — a lot of fun in nature.  

Dad and I go to the woods to pick mushrooms. He teaches me to distinguish safe mushrooms from poisonous ones. We gathered a lot of delicious mushrooms and often cooked them for dinner. And my dad and I often went fishing. It was a wonderful vacation.

Переклад на українську: Мої літні канікули

Я люблю всі пори року, але літо мені подобається найбільше. Адже саме влітку канікули найдовші. Можна відпочивати три місяці та не вчитися. 

Більшу частину літа я проводжу на дачі. Там я не тільки гуляю з друзями, я також допомагаю бабусі та дідусю поратися на городі. А вони пригощають мене самокликами та розповідають цікаві історії. А у вільний час я люблю веселитися з друзями — на природі безліч розваг. 

Разом із татом ми ходимо в ліс збирати гриби. Він вчить мене відрізняти безпечні гриби від отруйних. Ми назбирали дуже багато смачних грибів і часто готували їх на вечерю. І ще ми часто ходили з татом на риболовлю. Це були чудові канікули.

Твір про літо на англійській мові для учнів старших класів

My summer holiday – interesting essay

Summer vacation is my favorite part of studying. Finally, you can take a break from textbooks and homework and sleep as much as you want.

My summer vacation is always planned in advance. I spend June at home and just take a break from studying. I wake up closer to lunch and then spend time with friends. If the weather is good — we walk on the street, ride bikes and rollerblades. And if it rains, then I watch TV series or read.

In July, my parents take a vacation and the fun begins. We definitely travel. This year we went not to the sea, but to the mountains, to the Carpathians. There is very beautiful nature. We went on excursions and even rafted on a mountain river. And before, when there was no coronavirus, we often traveled abroad, to different European countries. I hope this tradition will be restored soon.

In August I go to the village to visit my grandparents, and my parents come there for the weekend. There I have many friends with whom we go to the river and the forest. Of course, I help my grandparents a lot in the garden.

I believe that summer should be just that: calm and rich in travel.

Переклад на українську: Мої літні канікули – цікаве есе 

Літні канікули – моя улюблена частина навчання. Нарешті можна відпочити від підручників та домашніх робіт і спати скільки хочеться. 

Мої канікули зазвичай розплановані заздалегідь. Червень я проводжу вдома та просто відпочиваю від навчання. Прокидаюся ближче до обіду,  а потім проводжу час із друзями. Якщо погода хороша — ми гуляємо на вулиці, катаємося на велосипедах та роликах. А якщо дощить, то я дивлюся серіали або читаю.

У липні мої батьки беруть відпустку і починається найцікавіше. Ми обов’язково подорожуємо. Цього року ми поїхали не на моря, а в гори, в Карпати. Тут дуже красива природа. Ми їздили на екскурсії і навіть сплавлялися гірською річкою. А раніше, коли не було коронавірусу, ми часто подорожували за кордон, у різні країни Європи. Сподіваюся, ця традиція буде відновлена ​​найближчим часом.

У серпні я їду у село до бабусі та дідуся, а батьки приїздять туди на вихідні. Там у мене багато друзів, яз якими ми ходимо на річку та в ліс. Звісно, я багато допомагаю бабусі та дідусі на городі. 

Я вважаю, що літо має бути саме таким: спокійним та багатим на подорожі.  

Сподіваємося, вас надихнув запропонований для вашого рівня твір з англійської мови як я провів своє літо. Віримо, що ваше есе буде ще яскравішим і змістовнішим.

Де вивчати англійську?

Бажаєте вдосконалити свою англійську та вміти вільно спілкуватися іноземною без попередньої підготовки? Онлайн-курси з англійської мови від онлайн-школи «На Урок» допоможуть кожному школяру почуватися впевнено при спілкуванні з іноземцями, складанні іспитів чи відповідаючи біля дошки. Кожне заняття являє собою інтерактивну роботу за авторськими методиками кращих викладачів України. На вас чекають цікаві ігрові завдання, робота з текстом, аудіо та відео. 

Бажаємо вам продуктивного навчального року, нехай приємні спогади та твір, як я провів літо, на англійській мові надихають і гріють вас упродовж усього навчального року!

Підписуйтеся на щомісячну розсилку

Підписатись

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!

Твір з англійської: About my life / Про моє життя

I am a student of 9th form in Stary Oskol, Russia. I spend most of my time at school. Sometimes school is very boring but some subjects are useful and I learn lots of new things. I enjoy geography, PE and the arts. I like communicating with people and have many friends at school and out of it. In my spare time, I like watching TV, listening to music, stroke and play with my cat. I also like reading books and walking with my friends. Usually, we go to the bowling club, golf club, to the skating rink. All my friends love parties. One of the things I love most is traveling. I have been to Turkey, Egypt, Australia, Czechoslovakia. I usually travel with my family and prefer flying by plane. I think it is comfortable and fast. While the flight I admire the sky, clouds and wonderful views from the window.

I collect photos and souvenirs from all the countries I have traveled.

Next summer I am going to Britain. I would like to improve my English, to attend English schools and go sightseeing. I am planning to visit Buckingham Palace, Westminster Abbey, Tower and ride London Eye. I hope I will enjoy my travel so I am trying hard to study English and to prepare for the exam in December 2009.

ПЕРЕКЛАД


Я учениця 9-го класу, живу в місті Старому Осколі, в Росії. Більшу частину свого часу я проводжу в школі. Іноді це нудно, але некоториепредмети корисні і я дізнаюся багато нового. Мені подобається географія, фізкультура і образотворче мистецтво. Я люблю спілкуватися з людьми і у мене багато друзів у школі і поза школою. У вільний час я обожнюю дивитися телевізор, слухати музику, гладити свою кішку і грати з нею. І ще я люблю читати книги і гуляти з друзями. Зазвичай ми ходимо в боулінг, гольф клуб, на каток. Всі мої друзі люблять вечірки. Найбільше на світі я люблю подорожувати. Я побувала в Туреччині, Єгипті, Австралії, Чехословаччини. Зазвичай я подорожую зі своєю сім’єю і вважаю за краще літати самолетом.Я думаю, що це зручно і бистро.Во час польоту я милуюся небом, хмарами і чудовими видами з вікна.

Я колекціоную фотографії та сувеніри країн, в яких я побувала.

Наступного літа я збираюся до Великобританії. Мені б хотілося покращити свою англійську, повчитися в англійській школі і відвідати відомі місця. Я планую побувати в Бекінгемського палаці, Вестмінстерському абатстві, Тауері і покататися на Лондонському Оці. Я сподіваюся мені сподобається моє майбутнє подорож і я старанно займаюся англійською, щоб підготуватися до іспиту в грудні 2009 року. 

Твір «Мій дім» англійською — нова лексика і приклад розповіді. Топік з англійської «My house» (твір на тему мій будинок)

Залежно від віку, даний розповідь ускладнюється, і вже для випускника школи перетворюється в докладний опис кімнати або квартири з більш складною лексикою і граматичними структурами. Однак для дітей, що почали вивчення англійської зовсім недавно, досить базової структури з перерахуванням меблів і характеристиками кімнати.

Використовуйте приклади творів «Моя кімната» англійською мовою нижче. Розповіді дані з перекладом і розташовані в міру ускладнення лексики і граматики.

Приклад 1. Для початкової школи

This is my room. It’s big and light. I share it with my sister Ann. There are two beds, a wardrobe and a big desk with two chairs. Next to the desk there is a bookcase for our books and toys. There is a brown carpet on the floor. There are yellow curtains on the window. You can see some plants on the windowsill. My room is very cozy, I love it!

Переклад

Це моя кімната. Вона велика і світла. Я живу в ній разом з моєю сестрою Анею. Там є два ліжка, шафа для одягу і великий письмовий стіл з двома стільцями. Поруч з столом є книжкова шафа для наших книг і іграшок. На підлозі лежить коричневий килим. На вікні висять жовті штори. Ви можете побачити рослини на підвіконні. Моя кімната дуже затишна, мені вона подобається!

Приклад 2. Для 5-6 класу

We live in three-room flat. The room I like most of all is my bedroom. It belongs only to me. My room is small, but it is very cozy and bright. There is not much furniture in it, only the most necessary pieces. There is a bed on the right. Next to the bed there is a yellow nightstand. You can see a vase with flowers on my dresser.

On the left there is my desk where I do my homework. It has a lot of drawers where I keep my textbooks, notes, pens, pencils and other necessary things. Of course, I have a computer connected to Internet. On the right there is a sofa and a built-in wardrobe. In the right corner there is a comfortable armchair. Beside it stands a lamp with blue shade. I like to turn on the lamp, sit in the arm-chair and read an interesting book.

There are some shelves with books in my room. You can see Russian and English books there. There is a big thick carpet on the floor. There are some posters with my favourite singers on the wall.

I like my room very much. When my friends come to visit me, I invite them into my room. My room is a nice place for both rest and work.

Переклад

Ми живемо в трикімнатній квартирі. Найбільше мені подобається моя спальня. Вона належить тільки мені. Моя кімната невелика, але дуже затишна і світла. Меблів в ній не так багато, тільки найнеобхідніші предмети. Справа знаходиться ліжко. Поряд з нею стоїть жовта тумбочка. Ви можете побачити вазу з квітами на моєму комоді.

Зліва стоїть мій письмовий стіл, де я роблю домашнє завдання. У ньому багато ящиків, де я зберігаю свої підручники, замітки, ручки, олівці та інші необхідні речі. Звичайно, у мене є комп’ютер, який підключений до Інтернету. Справа стоїть диван і вбудована шафа. У правому кутку — зручне крісло. Поруч стоїть лампа з синім абажуром. Мені подобається включати лампу, сидіти в кріслі і читати цікаву книгу.

У моїй кімнаті є полиці з книгами. Там можна побачити російські і англійські книги. На підлозі великий товстий килим. На стіні висять плакати з моїми улюбленими співаками.

Мені дуже подобається моя кімната. Коли мої друзі приходять до мене в гості, я запрошую їх до своєї кімнати. Моя кімната — це гарне місце і для відпочинку і для роботи.

Приклад 3. Для старшокласників

I have got a big and cosy room on the first floor of our house. There is a big window with lace curtains in it, so my room is full of light. I spend a great deal of my time in this room: I do my homework, listen to music, read books and chat with my friends via the Internet.

The wallpapers are white with light blue flowers. There is a poster of my favourite music band above my bed. There is also a round mirror hanging on the wall and a small table under it. In the mornings I do my hair in front of it.

I also have a big desk with a table lamp on it. I do my homework at it and sometimes draw small pictures with colour pencils. I keep my workbooks and exercise books on the shelf above the desk. It is very convenient, as I have everything at hand while doing my homework.

There is a bed, bookshelves and a writing desk with a computer on it. My bed is not big, but comfortable. I like reading in bed before going to sleep, so I have a wall bracket lamp on the wall. I have got a lot of books and there is a bookcase near my bed.

My room is not just a place where I can relax, it is also a place where I can work! There are many large and exotic plants. It creates a special atmosphere here.

I love traveling and soccer, so on the walls in my room there are a lot of pictures and posters of footballers or different countries. Also I collect model cars, so on my shelf you can see a number of beautiful and old-fashioned cars. I personally believe that precisely this collection of selected cars and posters on the walls makes my room a bit special and unique.

There is also a stereo system and a guitar. Sometimes when I stay home alone, I turn on the music at full volume, or play guitar with friends. No matter what anyone says, my room is great!

Переклад

У мене велика і затишна кімната на другому поверсі нашого будинку. У ній велике вікно з тюлевими фіранками, тому моя кімната повна світла. Я проводжу в своїй кімнаті багато часу: виконую домашні завдання, слухаю музику, читаю книги і листуюся через Інтернет зі своїми друзями.

Шпалери білі з блакитними квітами. Над моїм ліжком висить плакат моєї улюбленої музичної групи. Ще на стіні висить кругле дзеркало, і під ним стоїть маленький столик. Вранці я перед ним зачісуюся.

Також у мене є великий письмовий стіл з настільною лампою. За ним я роблю домашню роботу і іноді малюю картинки кольоровими олівцями. Свої підручники і зошити я зберігаю на полиці над столом. Це дуже зручно, так як все під рукою, коли я роблю домашні завдання.

Моє ліжко не велика, але зручна. Мені подобається читати в ліжку перед сном, тому у мене на стіні висить бра. У мене багато книг, і біля ліжка стоїть книжкова шафа.

Тут є ліжко, книжкові полиці і письмовий стіл з комп’ютером. Моя кімната це не тільки місце, де я можу відпочити, це ще й місце, де я можу працювати. У моїй кімнаті є багато великих, екзотичних рослин. Це створює в моїй кімнаті особливу атмосферу.

Я люблю подорожі і футбол, тому в моїй кімнаті велика кількість картин і плакатів з футболістами і різними країнами. Також я колекціоную моделі машин, тому на полицю в моїй кімнаті ти можеш побачити цілий ряд красивих, незвичайних і старомодних машин. Я вважаю, що саме ця колекція машин і плакати на стінах роблять мою кімнату трохи особливою і унікальною.

Тут також є музичний центр і гітара. Іноді, коли я залишаюся вдома один, я включаю музику на всю гучність або граю на гітарі з друзями. Хто б що не говорив, але моя кімната чудова!

Вконтакте

Топік з англійської мови: Будинок, в якому я живу (My home). Цей текст може бути використаний в якості презентації, проекту, розповіді, есе, твори або повідомлення на тему.

Мій будинок

Я хотів би розповісти про будинок, в якому я живу зі своїми батьками. Це сучасне дванадцятиповерхова будівлю. Наша квартира знаходиться на верхньому поверсі, тому ми користуємося ліфтом. Повинен сказати, наша квартира досить простора, але в той же час затишна.

опис будинку

У ній три кімнати, кухня і ванна. Вітальня — найбільша кімната в квартирі. Там є диван, стінка і два великих зручних крісла. Між кріслами стоїть журнальний столик. На підлозі лежить м’який килим. У вітальні збирається сім’я і друзі. Там ми зазвичай дивимося телевізор, граємо або просто балакаємо і відпочиваємо.

Кімната моїх батьків

Кімната моїх батьків набагато менше. В кімнаті є двоспальне ліжко з тумбочками і платтяна шафа. А, і звичайно мамин туалетний столик з дзеркалом. Там мама щоранку наносить макіяж і одягається.

Моя кімната

Повинен сказати, мені пощастило, що у мене є своя кімната. Найважливіші для мене речі — комп’ютер і DVD-плейер, якими я користуюся найчастіше. У кімнаті також є ліжко, шафа з одягом і книжкову шафу, де я зберігаю свої підручники та інші важливі для мене речі.

Наша кухня

Прийшов час описати кухню. Ця кімната дуже світла і затишна. У ній є великий обідній стіл, за яким ми часто зустрічаємося за сніданком і вечерею. У кухні є телевізор, тому це справжня кімната.

зручності

У нашій квартирі є всі зручності як то газ, центральне опалення, гаряча і холодна вода. У нас також є вся необхідна побутова техніка: мікрохвильова піч, пральна машина, пилосос і інші.

висновок

На закінчення хотілося б сказати, що я обожнюю свою квартиру. Де б я не знаходився, мені завжди приємно повернутися додому і відчути атмосферу любові, дружби і взаєморозуміння. Ось чому мій будинок — моя фортеця.

Прослухати топік перед скачуванням англійською мовою:

завантажитиТопік з англійської мови: Будинок, в якому я живу

The house I live in

My home

I would like to tell you about the house where I live together with my family. It’s a modern building and it is twelve storeys high. Our apartment is on the top floor, so we use an elevator to get there. I should say that the apartment is quite spacious but at the same time cosy.

Describing my home

The flat has got three rooms, a kitchen and a bathroom. The living-room is the largest one with a sofa, wall units and two big comfortable armchairs in it. There is also a small coffee table between the armchairs. The floor is covered with a soft carpet. It’s the room where our family and friends get together. We usually watch TV there, play games or just chat and rest.

My parents ‘bedroom

My parents ‘bedroom is much smaller. There is a double bed with bedside cabinets and a wardrobe in the room. And, surely, it’s important to mention a dressing table with a mirror where my mom spends some time every morning putting make up and getting dressed.

My room

I must say I’m lucky to have my own room. The most necessary things for me there are my computer and DVD-player which I use most. There is also a bed, a wardrobe and a bookcase where I keep my textbooks and other important stuff.

Kitchen

The last place to describe is the kitchen. It’s very light and comfortable with a beautiful dining set in it. We meet there quite often when having breakfast or dinner. We’ve got a TV in the kitchen, so it’s like a real room.

Conveniences

We have all modern conveniences in our apartment such as gas, central heating, hot and cold running water. We also have modern electric appliances: a microwave, a washing machine, a vacuum-cleaner and others.

Conclusion

In conclusion, I want to say that I adore my apartment. Wherever you are it’s always pleasant to come back home where you can feel the atmosphere of love, friendship and understanding. That is why my home is my castle.

A couple of years ago my family and I moved into a new house. It is a nice two-storeyed brick building with a green roof and a high chimney. The house is surrounded with a spacious garden where we plant fruit, vegetables and flowers.

The ground floor of the house is much busier than the first one. Here you can find a hall, a large living-room with a fireplace, a cosy dining-room connected with a kitchen, a bathroom. The unique feature of the ground floor and the real pride of our house is its winter garden where tropical kinds of plants and flowers grow all year round. We should be thankful to our mother for this garden which is the most beautiful corner in the whole house. Undoubtedly, she has a green thumb.

The first floor is a calm and quiet place. There are three small bedrooms, a library, a bathroom and a balcony upstairs. The library is equipped with lots of bookshelves, two comfortable armchairs, a desk and an office chair. In the bedrooms there are beds, wardrobes, mirrors. When the weather is fine we bring chairs and a table to the balcony and enjoy warm evenings outside.

Пару років тому наша сім’я переїхала в новий будинок. Це симпатичне двоповерхова цегляна будівля з зеленим дахом і високою трубою. Будинок оточений просторим садом, де ми вирощуємо фрукти, овочі і квіти.

Перший поверх набагато жвавіше другого. Тут ви знайдете передпокій, велику вітальню з каміном, затишну їдальню, поєднану з кухнею, ванну кімнату. Унікальною рисою першого поверху і справжньою гордістю нашого будинку є зимовий сад, де цілий рік ростуть тропічні види рослин і квітів. За цей сад, який є найкрасивішим куточком нашого будинку, ми повинні бути вдячні мамі. Безсумнівно, рослини вона вирощувати вміє.

Другий поверх — спокійне і тихе місце. Нагорі знаходяться три маленьких спальні, бібліотека, ванна кімната і балкон. Бібліотека обладнана безліччю полиць, двома зручними кріслами, письмовим столом і офісним стільцем. У спальнях є ліжка, шафи для одягу, дзеркала. Коли погода гарна, ми виносимо стільці і стіл на балкон і насолоджуємося теплими вечорами на відкритому повітрі.

My home


Мій будинок

Всі мовні відомості, накопичені за п’ять перших уроків можна зібрати воєдино і використовувати для опису свого будинку або квартири. У цьому розділі ми наведемо приклад невеликого тексту, узагальнюючого все, що ми вже повинні знати.

Welcome to my flat!

Welcome to my flat! The flat is in a new building. There are ten floors in it. My flat is on the floor seven. It is very big and very nice. There are four rooms, two bathrooms and a kitchen. The walls in the flat are yellow, but in the bathrooms they are white. The furniture is quite modern and comfortable. The sofa in the living-room is light-brown. The chairs and the table in the kitchen are red. The rooms are very light because the windows are big.

My bedroom is big, too. It is on the left of the kitchen. There is a bed, a wardrobe, a computer and two shelves with books here. The books are not very good because they are quite old. But the computer games are new and very interesting. The computer is a very important thing in my room. There is an armchair in front of the computer, it is black. My bag is under the table now and my cellphone is on the bed. My clothes are not in the wardrobe. Usually my room is very clean, but not today.

The kitchen is my favourite part in the flat. And especially the fridge. It is strange, but the fridge is not white, it «s blue. And there is always a lot of food in it. The food is delicious. There are also many plates, cups and glasses in the cupboard.

There are two cheap shops on the street near the house. But the cafes in the district are expensive. Today is Saturday and all my family is in the cafe not far from home.

Після прочитання цього тексту виконай практичні завдання.

Task 1
Відповідай на питання по тексту

1. Is the flat in a new or in an old building?
2. How many floors are there in the building?
3. What is the flat like? Is it big or small?
4. How many rooms are there in the flat?
5. What color are the walls in the flat?
6. Is the furniture old and uncomfortable?
7. Is the sofa in the living-room dark brown?
8. Are the rooms light because the lamps are big?

Task 2
Постав питання по кожній пропозиції другого абзацу

Task 3
Знайди в тексті такі слова і вивчи їх

Улюблений, дуже смачний, район, комп’ютерні ігри, як правило, завжди, їжа, стакан, спальня, холодильник, шафа для одягу, світло-коричневий, річ.

Task 4
Переведи на англійську наступні пропозиції

1. Магазини в місті дуже дорогі;
2. Квартира дуже сучасна;
3. Моя квартира завжди чиста;
4. У будівлі багато поверхів;
5. Це моя улюблена комп’ютерна гра;
6. Недалеко від будинку є парк;
7. У шафі зазвичай багато одягу;
8. Твій телефон під ліжком? — Ні, мій телефон лежить в сумці;
9. Книги не нові, але вони досить цікаві;
10. Холодильник дуже важлива річ на кухні.

Task 5
Вивчи весь текст напам’ять і перекажи його

Task 6
На основі цього тексту розкажи про свою квартиру

Щоб збагнути, як, Потрібно орієнтуватися в двох речах: конструкції there is \\ are і лексиці на тему «My house \\ flat». Ми торкнемося і того, і іншого. Також, розглянемо приклад короткої історії про житло.

Як розповісти про свій будинок на англійському просто і без помилок?

Для того щоб зрозуміти, як правильно розповісти про свій будинок на англійському, Важливо запам’ятати і навчитися застосовувати конструкцію «There is \\ are» . У буквальному перекладі це «там є». іноді «There is \\ are» озвучують як «Є» і це теж вірно. Дана конструкція робить опис будинку або окремих кімнат дуже простим, так як в ній одночасно присутній формальний суб’єкт (There) і дієслово (Is \\ are). Перше, що ви повинні зробити для правильного формулювання пропозиції, це зрозуміти, що буде після конструкції — один предмет або кілька. Від цього залежить вживання is \\ are .

наприклад: There is a big window in this room — У цій кімнаті (є) велике вікно.

There are three windows in this room — У цій кімнаті (є) 3 вікна.

Корисні слова для розповіді про свій будинок на англійському

як можна, можливо розповісти про свій будинок на англійському, Не знаючи назв кімнат? Зверніть увагу на картинку і перевірте, чи всі слова вам відомі.


1) bathroom — ванна кімната

2) bedroom — спальня

3) entrance — вхід, вхідні двері

4) living room — вітальня

5) dining room — їдальня

6) kitchen — кухня

Буде ідеально почати опис житла з загальних пропозицій про його розміри, кількість кімнат, а потім вже перейти до перерахування меблів в спальні, вітальні і кухні.

Приклад, як можна розповісти про свій будинок на англійському

Тепер пропоную звернути увагу на міні-історію, яка демонструвала б, як можна, можливо розповісти про свій будинок або квартиру англійською.


приклад

I live in the flat. It is not big and not small. My flat is comfortable. It is on the third floor. I like it very much and my family is happy here. There are two rooms in my flat — a living room, a bedroom and a kitchen. My bedroom is my favorite. It is rather big ad light. There are two windows in this room. There is a bed with a beautiful bedside table near the wall. There is a desk and a chair in front of the windows. There is a green carpet on the floor. We can also see two brown arm-chairs in my bedroom. Above the desk there are several book-shelves. There is not a lot of furniture there because I like having a lot of space. What about your flat and favorite room?

Переклад

Я живу в квартирі. Вона не велика і не маленька. Моя квартира зручна. Вона розташована на третьому поверсі. Вона мені дуже подобається і моя сім’я тут щаслива. У моїй квартирі дві кімнати — вітальня, спальня і кухня. Моя спальня — улюблена кімната. Вона досить велика і світла. В цій кімнаті два вікна. Біля стіни стоїть ліжко з тумбою. Навпаки вікон — письмовий стіл і стілець. На підлозі зелений килим. Ми також можемо побачити два коричневих крісла в моїй спальні. Над столом кілька книжкових полиць. Тут трохи меблів, так як мені подобається, коли просторо. А як щодо твоєї квартири і улюбленої кімнати?

Якщо після ознайомлення з даним матеріалом у вас виникли труднощі, і ви зрозуміли, що хочете глибше розібратися в даній темі (та й взагалі в англійській мові), ласкаво просимо на пробне заняття-консультацію! Записатися можна прямо зараз, звернувшись в скайп fluentenglish34

Презентация на английском языке фильм на тему с. Мусоргский Модест Петрович (1839–1881)

слайд 1

слайд 2

слайд 3

Великий русский композитор М. П. Мусоргский родился 9 (21) Березы 1839 года накануне дня отца близ села Карево-Торопецкого уезда Псковской губернии. Вот и прошло йоговское ребячество, не раз вертевшееся то здесь, то там. Рід Мусоргский відомий в Псковском крае с давних часов. Родоначальник премии, Роман Василович Монастириев, походил на приз Мусорга, походил на смоленских князей и почитал Рюрика как свою приманку.Вин був онуком Андрей Юрьевич Монастир, Рюриковичи шестнадцатого поколения. Проте княжеская гидность Мусоргского была проведена в 15 веке. 175-летие Национального дня великого русского композитора М. П. Мусоргского «Пропустив час писания на позволение: отдай себя людям — ось ныне требует искусство». М. Мусоргский

слайд 4

Юлия Ивановна Мусоргская (Чирикова) была первым учителем будущего композитора. Под ее руководством парень добился больших успехов в игре на фортепиано.Але, ничего не допустив, что мальчик станет музыкантом. Ёму приготовил еще одну акцию. Усатый Мусоргский служил в воинской части. Боевые действия ребячества, проводимые в деревне, прямо указывали на характер творчества Мусоргского. Няня поведала вам русские народные сказки, которые я под их влиянием импровизировала на фортепиано. «Няня, — писал Мусоргский в своих «Автобиографических записках», — близко знала меня о русских сказках, и в них я иногда ночами не спал.самые элементарные правила игры на фортепиано».

слайд 5

В 1856 г. с. служил в лейб-гвардии Преображенском полку. Параллельно брал уроки игры на фортепиано у пианиста А. А. Герке. Я также познакомился с А.С. Даргомыжский и М.А. Незабар Мусоргский стал постоянным участником конкурсов музыкальной группы «Май купи». В 1858 г. с. vin viyshov в звании прапорщика, чтобы я мог посвящать себе больше музыки. В 1867 году написана симфоническая картина «Нича на Лисьей горе».До 1868 г. Мусоргский создавал романсы на стихи М. А. Некрасова и О. М. Островского и вдохновлялся текстами. На радость литературоведу В. В. Никольскому композитор начал работу над оперой на сюжет «Бориса Годунова» А. С. Пушкина со свободного либретто.

слайд 6

1874 г. на сцене Мариинского театра в Петербурге состоялась премьера «Бориса Годунова»; опера маленький большой успех. Это был триумф конца «Могучей покупки», сам Мусоргский в этой опере особенно ярко привил основные идеи участников группы.Центральной партией Бориса стала коханой в репертуаре Ф.И. Шаляпин. В 1872 г. р. Мусоргский написал свой первый вокальный цикл «Дитя», текст к которому сам сочинил. В 1873 г. р. Вин розпочав работу над «народно-музыкальной драмой» «Хованщина» на сюжет, предложенный критиком В. В. Стасовым. Опера была закончена по проекту 1880 г., а после смерти Мусоргского была закончена и инструментована Н. А. Римским-Корсаковым. 1874 г. п. Мусоргский, написав десять музыкальных иллюстраций до акварельных рисунков художника В.Вы. Гартманн «Образ с выставки» — виртуозные пьези для фортепиано. Сквозь реки вина он работал над вокальным циклом «Песни и пляски смерти» (на стихи А. А. Голенищева-Кутузова), который завершил в 1877 году.

Слайд 7

В 1876 г. р. Мусоргский задумал новую лирико-комедийную оперу «Сорочинская ярмарка» на сюжет М. В. Гоголя. Над ней я работал до конца жизни, но так и не дошел до конца (опера завершена Ц. А. Куем). В 1879 г. р. Важный материальный лагерь соблазнил Мусоргского вновь поступить на службу в ревизионную комиссию Государева контроля, прослужив до самой смерти.Умер 28 Березы 1881г. в Петербурге, в общении со злодеями.

Слайд 8

В ВИДДИЛИ ЛИТЕРАТУРА ЗАГАДОК ПОДАРИТЕ КНИГИ О ЖИЗНИ, ЭТО ТВОРЧЕСТВО КОМПОЗИТОРА

Слайд 9

Орлова А. «Дни практики Мусоргского. Хроника жизни и творчества. — Москва: Царствующее музыкальное видавничество, 1963. — 702с.

слайд 10

ОРЛОВА А. А. МУССОРГСКИЙ В ПЕТЕРБУРГЕ (СЕРИЯ «ВЗГЛЯД НА ДИАХИС ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И НАУКИ В ПЕТЕРБУРГЕ — ПЕТРОГРАДЕ — ЛЕНИНГРАДЕ»). Л., ЛЕНИЗДАТ, 1974.

слайд 11

слайд 12

слайд 13

слайд 14

слайд 15

Новиков Н. С. На рубеже великой музыки: Пошки и знания в отечестве М. П. Мусоргского. — Л.: Лениздат, 1989.

слайд 16

Новиков Н. С. Молитва Мусоргского: Пошуки на знахидки. Вид. 2-й, дод. — Великие Луки, 2009.

Муниципальная бюджетная светотехническая установка Дополнительное образование детей «Петровская детская школа мистики». Презентация на тему: «Сатирические песни М.П. Мусоргского» Работа виконала: обучение 5 класса фортепианного образования Анны Петросян. Сценарист: Миркина Елена Васильевна.

С. Петровское

Тамбовская обл.


Немного о творчестве.

М.П.Мусоргский сложил камерно-вокальную музыку с натяжкой собственной жизни.

Им создано около 70 творений, многогранность за змист и формой.

Це и лирические, и скрави реалистическая живопись народного быта-народные картины и музыкальные портреты.

Развивая традиции Даргомыжского, композитор победоносных жанров монолог-сцена, монолог-веревка, балада, драматическая песня.

Но особенно ярко раскрылась комедия Мусоргского, когда он сочинял сатирические песни.Калистрат

На траве 1864. Создай свою вокальную песню деревенской жизни на слова Некрасова «Калистрат».Мусоргского, характеризуя его как «пробую комедию» в творчестве. «…больше смеха над простачком, да и сміх твоих розчинены с горячей водой», — так писал Белинский.

В образах вокальной поэзии ирония, ухмылка, образы сияют терпким народным юмором, чувственной трагедией. «Калистратушка» — песня-притча о безрадостной части дня, рассказанная им самим из комедии, вызывающей широкую улыбку.


«О ти, пьяна тетерева»

В. Микильский

Осенью 1866 г. Мусоргский написал песню-очерк «Ой, хер тетерева!» Ця песня долгие часы оставалась без внимания, и только в 1906 году була была издана Римским-Корсаковым.В то же время эта песня не предназначалась для публикации. Это своего рода «домашняя пародия». Песня посвящена известному историку, педагогу и лингвисту В. Микильскому. Близкая дружба Мусоргского и Микильского сыграла важную роль в творчестве композитора. Сам Никольский уговаривал Мусоргского написать оперу на сюжет пушкинского «Бориса Годунова», принимая участие в разработке замысла музыкальной драмы.


О ти, пъяна тетерева

Великолепно ясно передана в музыке сцена ерзающей молитвы «жены Пахомич», то звучной, то благословенной.Сам Пахомич пассивен на сцене. Вин тупит в поле, не пытаясь говорить правду, и, угадывая удачный момент, спонтанно приходит на голос отряда, который мы призываем привести его к себе. Удары цей, которых нет виишов, незаметны за комичным отображением персонажей в сцене.


Семинарист

Через пять дней после комической сцены «из милости Пахомича» появился «Семинарист» (27 сентября 1866 г.). , представим Голенищеву-Кутузову.

Ритм сцены – импульс образного движения. Ритм имеет «новоизобретённую» интонацию наказанного семинариста; от ритма порицает напев семинариста о румьяне Стеше, поповской доньке, и о таких, как йому «как черт, покой в ​​храме божьем случился»,

За что причиной смущения теперь стали ненавистные латинские слова.

Сцена пронизана едким сарказмом и смутной иронией.В комедийном образе невнятного семинариста видна грубоватая, но простодушная натура раздетого паренька.


Бешкетник

На груди 1867 Мусоргский написал 3 вокальные песни «Бешкетник», «Свіцька казочка» («Коза») на английские слова; и «Цветущий сад под Доном» на стихи А. Кольцова.

«Бешкетник» — одна из тихих картин, комическая по-настоящему трагичная. Парень последовал за горбатым стариком, переживая за убожество.

«Ой, баушко, о милая, красавица, обернись! Востронос, срібна, витришкувата, целуй!..» Стара бъєго, він крикни от боли — «ой, не бей!» — и раздражать все хуже и безжалостнее. Вин витончуется в бескетных вивках, и чем больше воняет, тем трагичнее звучит сцена. Образное развитие музыкального фильма основано на короткой теме.

С. Куй, говоря, что «Бешкетник» Мусоргского — мучительное скерцо, не в силах этой новизны.

«Бешкетник» орал на слушателей ухмылкой речи.


Если бы «Бешкетник» с ухмылкой окликнул слушателей, то «Козел веселый смех. Ця пъса, названная композитором «светская сказка», написана в жанре сказки, смысл которой раскрывается в забавной аллегории: пошла девица гулять, коза ее была мудрая, «старая, хвастливая, бородатый, страшный, злой и весь волосатый, настоящий черт», дико закачался и влился, как мертвец. Ось пришла в свой заміж, зъстрівся щитъ інший, великосветский Козел — «Старый и горбатый, лисица, злая и бородатая, чёрт», а ёго не злякалась — «была синенькая мужичка, поющая що верна»…».

Дотёпная ирония в характеристиках светской панночки и козлика, оригинальное фортепиано в сопровождении неистребимого юмора, комментирование сенсации казочки — все величавые истории успеха про козочку были увеличены.


Щебетание белобочка.

Цей твир Мусоргского клава 26 сентября 1867 г., если он остался с СПб. Это вокальное скерцо, в котором композитор тепло воплотил два небольших стихотворения Пушкина: «Щебет белобоких» и «Звенят близнецы». Музыка искрится бесхитростным юмором, чувством вины.

Ця неймовирна юморесковый винил, может быть, экспромт-у группы близких друзей Александрии и Надежды Опочининых. Їм выиграл и назначил.

«Ненавязчивый моргание» жующей сороки-гремучей непостоянно чирикает с мерцанием танцующей цыганки-спивуни, «мажстра гадания».

В этот час была написана лирическая песня «За грибами» на слова Л. Мая. Посвящается В. Микильскому.


В 1870 году Влетка написал вокальный памфлет — «Раёк».Стасов представляет себе свой телевизор так: «Описание засады мужика под будками у масляного дома, показывающее «в честь господам чудо моря в круглом избушке его дома»

«Раёк» начинается с веселый звон райника («Я сам» как бы называя Мусоргского.)

Композитор одевает своих героев в музыкальные маски.

«Район представляет собой народный театр картин, который состоит из небольшого ящика с двумя большими складками спереди.В середине нового картинки переставляются, или перематываются с одной ковзанки на другую бумажку самодельную с доморощенными изображениями разных мест великих людей и той. Раэшник пересувает картинки и распоряжается заказами и вложениями в скин нового сюжета.


Песня Мефистофеля на озере Ауэрбах о блохе.

Перед часом концертной поездки Мусоргский занялся творчеством.

В 1879 г. р. исполнив ставшую знаменитой песню «Песнь Мефистофеля у Ауэрбаха Гриба о блохе», на слова Гёте.Последняя сатирическая песня композитора.


Мусоргский Модест Петрович (1839-1881) вручение виконала
Ученик 9 класса
МБОУ «Абрикосовая школа»
Изеева Нияра

Мусоргский родился в Псковской губернии, у матери отцов. Траву на фортепиано в своей биографии Мусоргский начал учиться у Герке. Начал анал

Мусоргский родился в Псковской
губернии, у матери отцов. Игры
на фортепиано в его биографии
Мусоргский начал заниматься у Герке.Начали
анализировать,
критиковать, создавать, а также читать
балла в группе Балакирева.
В 1852 году положение опередило биографию
Мусоргского бульвара, изданную його
пьеса. А первый твир
представлен широкой публике в
1860.

После чего композитор написал романсы. Протеже наивидіший завдяки оперы «Борис Годунов». Незабар после презентации

Чей следующий композитор
слав кілка романсів.
Однако самое главное
начало оперы «Борис
Годунов».Незабаром на
появление оперы в
Мариинском театре стало
знаменитости. Через 22 скальных песа
булу переписал Римский Корсаков, а потом снова
подарил смотрящим,
унес чужую жизнь.

С 1875 года Мусоргский работал над операми «Хованщина», «Сорочинская ярмарка». Среди других творений Мусоргского величайшие в мире:

З 1875 Року Мусоргский
Работа над операми
«Хованщина»
«Сорочинская ярмарка».
Среди других работ
Наибольшее творчество Мусоргского
Виды: «Калистрат»,
Сиритка, Картины с
выставок», «Дитя»,
«Без мечты», «Песни, что
пляски смерти».

Зло алкоголя в оставшееся десятилетие биографии Мусоргского сильно подорвало его здоровье.

После загострення, нападу» до злой
алкоголь
десять лет
биографии Мусоргского
его сильно ударил
я здоров.
умер возле березы
1881 скала.

Модест Петрович Мусоргский 1839 р 1839

История жизни Модест Мусоргский родился 21 Березы 1839 года в селе Карево Торопецкого уезда, у матери своего отца, бедного помощника Петра Алексеевича. Детство в провинции на Псковщине, в глуши, среди лесов и озер. Вин був самый младший, четвертый сын в семье. Двое старейшин умерли один за другим у головы ребенка. Всю матушку, Юлию Ивановну, отдали двум оставшимся, и особенно тебе, любовник, меньший, Модинка.Первый стал читать йогу на старом рояле, стоявшем в зале их деревянной барской будки. Модест Мусоргский родился 21 февраля 1839 года в селе Карево Торопецкого уезда у матери своего отца, бедного помощника Петра Алексеевича. Детство в провинции на Псковщине, в глуши, среди лесов и озер. Вин був самый младший, четвертый сын в семье. Двое старейшин умерли один за другим у головы ребенка. Всю матушку, Юлию Ивановну, отдали двум оставшимся, и особенно тебе, любовник, меньший, Модинка.Первый стал читать йогу на старом рояле, стоявшем в зале их деревянной барской будки. Але, будущее Мусоргского было написано заранее. По десятичной віце вин сразу же от старшего брата приехал в Петербург. Здесь йому нужно было поступить в привилегированное военное училище, Школу гвардейских прапорщиков. Але, будущее Мусоргского было написано заранее. По десятичной віце вин сразу же от старшего брата приехал в Петербург. Здесь йому нужно было поступить в привилегированное военное училище, Школу гвардейских прапорщиков.После окончания Мусоргского училища был назначен гвардейский Преображенский полк. Модесту было семнадцать лет. Обовязки його буль не тяжелые. Эль, неудержимый для всех, Мусоргский дает на фронте и превращает дорогу, пока что в розовую. После окончания Мусоргского училища был назначен гвардейский Преображенский полк. Модесту было семнадцать лет. Обовязки його буль не тяжелые. Эль, неудержимый для всех, Мусоргский дает на фронте и превращает дорогу, пока что в розовую. Незадолго до этого к новому Мусоргскому привился один из товарищей-трансфигураторов, известный по Даргомыжскому. Юнак дразнил музыканта не только своим громом на фортепиано, но и свободными импровизациями. Даргомыжский высоко оценил йогу непереносных музыкальных вайбов и научился у Балакиревима и Куї. Так началась для молодого музыканта новая жизнь, на помойку поставили Балакиреву и группу «Майская купка». Незадолго до этого к новому Мусоргскому привился один из товарищей-трансфигураторов, известный по Даргомыжскому.Юнак дразнил музыканта не только своим громом на фортепиано, но и свободными импровизациями. Даргомыжский высоко ценил йогу, нон-абьяки, музыкальное здоровье и познает Балакирёва и Куи. Так началась новая жизнь молодого музыканта, на каком поганом месте оказались Балакирев и группа «Майская купка».

Творческая деятельность Творческая деятельность Мусоргского забурлила. Кожаное творение открывало новые горизонты, но пока не доведено до конца. Так и остались неоконченными оперы «Король Эдип» и «Саламбо», ибо сначала композитор постарался внедрить в народ самые замысловатые переплетения этой сильной и могущественной личности. Творческая активность Мусоргского забурлила. Кожаное творение открывало новые горизонты, но пока не доведено до конца. Так и остались неоконченными оперы «Король Эдип» и «Саламбо», ибо сначала композитор постарался внедрить в народ самые замысловатые переплетения этой сильной и могущественной личности. Неоконченная опера «Женитьба» (1-е действие, 1868) сыграла важную роль в творчестве Мусоргского, обыграв незаконченный текст песни Н. Гоголя, поставив перед собой задачу музыкального созидания человеческого движения во всех тончайших девах.Сокрушая идею программируемости, Мусоргский создает ряд симфонических произведений, среди них — «Ночь на Лисьей горе» (1867). Неоконченная опера «Женитьба» (1-е действие, 1868) сыграла важную роль в творчестве Мусоргского, обыграв незаконченный текст песни Н. Гоголя, поставив перед собой задачу музыкального созидания человеческого движения во всех тончайших девах. Сокрушая идею программируемости, Мусоргский создает ряд симфонических произведений, среди них — «Ночь на Лисьей горе» (1867). Але некрасивая художні відкриття была здо́рово в 60 лет. в вокальной музыке. Появились песни, где на музыку появилась галерея народных типов, людей приниженных и изображенных: Калистрат, Гопак, Светик Савишна, Колискова Еремушка, Сиритка, По грибы. Вражаюче в мысли Мусоргского, я ярко и точно воплощаю природу в музыке, воплощаю ярко характерный язык, придаю сюжету наглядность на сцене. И непристойности, песни пронизаны такой силой речи для неимущих людей, что в их шкуре бытовая действительность возвышается до степени трагического обострения, до социально викривального пафоса.Невипадковская песня Семинаристская була, огороженная цензурой! Але некрасивая художні відкриття была здо́рово в 60 лет. в вокальной музыке. Появились песни, де сначала в музыке была галерея народных типов, людей унижений и образов: Калистрат, Гопак, Светик Савишна, Колискова, Еромушка, Сиритка, По грибы. Вражаюче в мысли Мусоргского, я ярко и точно воплощаю природу в музыке, воплощаю ярко характерный язык, придаю сюжету наглядность на сцене. И непристойности, песни пронизаны такой силой речи для неимущих людей, что в их шкуре бытовая действительность возвышается до степени трагического обострения, до социально викривального пафоса.Невипадковская песня Семинаристская була, огороженная цензурой!

Вершина творчества Мусоргского 60-х годов. стала опера Бориса Годунова. Демократически настроенная публика с большим энтузиазмом встретила новый твир Мусоргского. Вершина творчества Мусоргского 60-х гг. стала опера Бориса Годунова. Демократически настроенная публика с большим энтузиазмом встретила новый твир Мусоргского. Однако чем дальше, тем важнее развивалась доля оперы, все больше и больше рішуче руины звучащих объявлений об оперном спектакле.Новым здесь было все: и общесоциальное представление о непримиримости интересов народа и царской власти, глубина раскрытия страстей и особенностей, психологическая складчатость образа царя-вбивца. Однако чем дальше, тем важнее развивалась доля оперы, все больше и больше рішуче руины звучащих объявлений об оперном спектакле. Новым здесь было все: и общесоциальное представление о непримиримости интересов народа и царской власти, глубина раскрытия страстей и особенностей, психологическая складчатость образа царя-вбивца.

Работа над «Хованщиной» шла гладко – Мусоргский обратился к материалу, далеко выходящему за рамки оперного спектакля. В этот час Мусоргский тяжело переживал распад группы Балакировского, остывание стоунков у Кюи и Римского-Корсакова, уход Балакиревой из музыкально-суспильной деятельности. Несмотря ни на что, творчеству композитора этого периода противостоит сила, богатство художественных идей.Параллельно с трагической «Хованщиной» 1875 г. Мусоргский работает над комической оперой «Сорочинские ярмарки» (по Гоголю). Влитка 1874 Создаю одно известное произведение фортепианной литературы — цикл Картин с выставки, посвящение Стасову, которому Мусоргский був неизменно благодарен судьбе за ту поддержку. Работа над «Хованщиной» шла гладко — Мусоргский обратился к материалу, далеко выходящему за рамки оперного спектакля. В этот час Мусоргский тяжело переживал распад группы Балакировского, остывание стоунков у Кюи и Римского-Корсакова, уход Балакиревой из музыкально-суспильной деятельности.Несмотря ни на что, творчеству композитора этого периода противостоит сила, богатство художественных идей. Параллельно с трагической «Хованщиной» 1875 г. Мусоргский работает над комической оперой «Сорочинские ярмарки» (по Гоголю). Влитка 1874 Создаю одно из виднейших произведений фортепианной литературы — цикл Картин с выставки, посвящение Стасову, которому Мусоргский Бов неизменно благодарен судьбе за ту поддержку.

Идея написать серию картинок с виниловых выставок для Посмертной Посмертной выставки произведений художника В.Гартманн в «Лютом 1874» Вин был близким другом Мусоргского, и его смерть произвела на композитора глубокое впечатление. Робот продолжал бурно, напряжённо: Звуки той мысли повисли на окошке, я её подделываю, я одержим, и мчусь тряпить по бумаге. И параллельно один за другим звучат 3 вокальных цикла: «Дитя» (1872, на фав. стих), «Без сна» (1874) и «Песни и пляски смерти» (обиженный на вокзале А. Голенищев-Кутузов). Смрад становится мешком камерно-вокального творчества композитора.Идея написать серию «Картины с виниловых выставок» для Посмертной Посмертной выставки произведений художника В. Гартмана в «Лютом 1874 г.» Вин был близким другом Мусоргского, и его смерть глубоко поразила композитора. Робот продолжал бурно, напряжённо: Звуки той мысли повисли на окошке, я её подделываю, я одержим, и мчусь тряпить по бумаге. И параллельно один за другим звучат 3 вокальных цикла: «Дитя» (1872, на фавор. куплет), «Без сна» (1874) и «Песни и пляски смерти» (обиженный на вокзале А.Голенищев-Кутузов). Смрад становится мешком камерно-вокального творчества композитора.

Тяжелобольной, ужасно страдающий чахоткой, эгоизмом, невежеством, Мусоргский упрямо повторяет, что он избит до последней капли крови. Незадолго до его смерти, влтку 1879 г. здійснує вместе с Д.Леоновым большая концертная поездка во второй половине дня по России и Украине, победная музыка Глинки, Кучкиста, Шуберта, Шопена, Листа, Шумана, урывка из его оперы Сорочинская ярмарка и написание знамени До новой музыкальной практики, широкого музыкального робота крик жизни. .. к новым берегам, пока без границ искусства! Тяжелобольной, ужасно страдающий чахоткой, эгоизмом, невежеством, Мусоргский упрямо повторяет, что он избит до последней капли крови. Незадолго до его смерти, влтку 1879 г. Вин Здийсню сразу Зи Спевачку Д. Леоновой Большой Концентратор СоПузку Юг Росии Та Украина, Викону Музыка Глинки, Кучкистов, Шуберт, Шопен, Ліста, Шиманан, Уривка Зи Собственная Опера Сорочинская Ярмарка І Прица Знаменника к Новому Музыка Праци, Широкая Музыка Роботизированное Клише Ливтя… к новым берегам до безбрежной мистики!

Доля была заказана иначе. Здоровье Мусоргского резко ухудшилось. Лютый 1881 р. становится ударом. Мусоргского отправили в Николаевский военно-сухопутный госпиталь, де Вин умер, не завершив Хованщину и Сорочинские ярмарки. Акция была распорядилась иначе. Здоровье Мусоргского резко ухудшилось. Лютый 1881 р. становится ударом. Мусоргского отправили в Николаевский военно-сухопутный госпиталь, де Вин умер, не завершив Хованщину и Сорочинские ярмарки. Весь архив композитора после смерти Римского-Корсакова. Я закончил «Хованщину», создал новую редакцию «Бориса Годунова» и имел возможность ставить их на императорской оперной сцене. Сорочинские ярмарки, завершенные О. Лядовым. Весь архив композитора после смерти Римского-Корсакова. Я закончил «Хованщину», создал новую редакцию «Бориса Годунова» и имел возможность ставить их на императорской оперной сцене. Сорочинские ярмарки, завершенные О. Лядовым.

Работа добавлена ​​на сайт сайт: 2015-10-29

Помните написание уникального произведения

Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Графика

1839 p-1881 p Графика

  Модест Мусоргский родился 9 февраля, 18, 21 февраля село Карево Торопецкого уезда, у матери отца, бедного помощника, Петра Алексеевича. Детство в провинции на Псковщине, в глуши, среди лесов и озер.Вин був самый младший, четвертый сын в семье. Двое старейшин умерли один за другим у головы ребенка. Всю матушку, Юлию Ивановну, отдали двум оставшимся, и особенно тебе, любовник, меньший, Модинка. Первый стал читать йогу на старом рояле, стоявшем в зале их деревянной барской будки.

 • Але, будущее Мусоргского было написано заранее. На десятичной віце він сразу от старшего брата попал в св.Петербург. Здесь йому предстояло поступить в привилегированное военное училище — Школу гвардейских прапорщиков.

 • После окончания Мусоргского училища назначен гвардейский Преображенский полк. Модесту было семнадцать лет. Обовязки його буль не тяжелые. Эль, неудержимый для всех, Мусоргский дает на фронте и превращает дорогу, пока что в розовую.

 • Незадолго до этого к новому Мусоргскому привился один из товарищей-трансфигураторов, известный по Даргомыжскому.Юнак дразнил музыканта не только своим громом на фортепиано, но и свободными импровизациями. Даргомыжский высоко ценил йогу, нон-абьяки, музыкальное здоровье и познает Балакирёва и Куи. Так началась новая жизнь молодого музыканта, на каком поганом месте оказались Балакирев и группа «Майская купка».

Графика
 • Творческая активность Мусоргского забурлила. Кожаное творение открывало новые горизонты, но пока не доведено до конца. Так и остались неоконченными оперы «Король Эдип» и «Саламбо», ибо сначала композитор постарался внедрить в народ самые замысловатые переплетения этой сильной и могущественной личности.

 • Неоконченная опера «Женитьба» (1-е действие, 1868 г.) сыграла важную роль в творчестве Мусоргского, сыграв незаконченный текст песни Н. Гоголя, поставив перед собой задачу музыкального созидания человеческого движения во всех тончайших девственницах. Сокрушая идею программируемости, Мусоргский создает ряд симфонических произведений, среди них — «Ночь на Лисьей горе» (1867).

  Але неприятная художні відкриття была здійссненно в 60 лет. в вокальной музыке. Появились песни, де сначала в музыке была галерея народных типов, людей унижений и образов: Калистрат, Гопак, Светик Савишна, Колискова, Еромушка, Сиритка, По грибы.Вражаюче в мысли Мусоргского, я ярко и точно воплощаю природу в музыке, воплощаю ярко характерный язык, придаю сюжету наглядность на сцене. И непристойности, песни пронизаны такой силой речи для неимущих людей, что в их шкуре бытовая действительность возвышается до степени трагического обострения, до социально викривального пафоса. Невипадковская песня Семинаристская була, огороженная цензурой!

Графика
 • Вершина творчества Мусоргского 60-х годов.стала опера Бориса Годунова. Демократически настроенная публика с большим энтузиазмом встретила новый твир Мусоргского.

Графика

  Работа над «Хованщиной» шла гладко — Мусоргский обратился к материалу, далеко выходящему за рамки оперного спектакля. В этот час Мусоргский тяжело переживал распад группы Балакировского, остывание стоунков у Кюи и Римского-Корсакова, уход Балакиревой из музыкально-суспильной деятельности.Несмотря ни на что, творчеству композитора этого периода противостоит сила, богатство художественных идей. Параллельно с трагической «Хованщиной» 1875 г. Мусоргский работает над комической оперой «Сорочинские ярмарки» (по Гоголю). Влитка 1874 Создаю одно из виднейших произведений фортепианной литературы — цикл Картин с выставки, посвящение Стасову, которому Мусоргский Бов неизменно благодарен судьбе за ту поддержку.

Графика

  Идея написать серию Картин с виниловых выставок для Посмертной Посмертной выставки произведений художника В.Гартманн в «Лютом 1874» Вин был близким другом Мусоргского, и его смерть произвела на композитора глубокое впечатление. Робот продолжал бурно, напряжённо: Звуки той мысли повисли на окошке, я её подделываю, я одержим, и мчусь тряпить по бумаге. И параллельно один за другим разыгрываются 3 вокальных цикла: Ребенок (1872, на фав. стих), Без сна (1874) и Песни и пляски смерти (1875-77 — оскорбление на вокзале А. Голенищева -Кутузов). Смрад становится мешком камерно-вокального творчества композитора.

Графика

  Тяжелобольной, ужасно страдающий чахоткой, эгоизмом, невежеством, Мусоргский упрямо повторяет, что он избит до последней капли крови. Незадолго до его смерти, влтку 1879 г. Вин Здийсню сразу Зи Спевачку Д. Леоновой Великий Концентратор СоПузку Юг Росии Та Украина, Викону Музыка Глинки, Кучкистов, Шуберт, Шопен, Ліста, Шиманан, Уривка Зи Собственная Опера Сорочинская Ярмарка І Прица Знаменника к Новому Музыка Праци, Широкая Музыка Роботизированное Клише Ливтя… к новым берегам до безбрежной мистики!

Графика
 • Доля была заказана иначе. Здоровье Мусоргского резко ухудшилось. Лютый 1881 р. становится ударом. Мусоргского отправили в Николаевский военно-сухопутный госпиталь, де Вин умер, не завершив Хованщину и Сорочинские ярмарки.

 • Весь архив композитора после смерти Римского Корсакова. Я закончил «Хованщину», создал новую редакцию «Бориса Годунова» и имел возможность ставить их на императорской оперной сцене.Сорочинские ярмарки, завершенные О. Лядовым.


Запомни написание уникального произведения 1.

Кино и ТВ Майкрософт | Официальный сайт

*Системные требования: Microsoft Movies & TV требует широкополосного подключения к Интернету и учетной записи Microsoft. Приложение Microsoft Movies & TV в настоящее время доступно только для Windows (10.X), Xbox One, Xbox 360 и Xbox X/S. Для пользователей Windows (XP, Vista, 7.X, 8.X, 10.X) для Магазина Microsoft требуется: Microsoft Edge, Firefox 18+ или Chrome 24+.Подходящие фильмы также можно смотреть в Movies Anywhere (доступно в другом сервисе).

Для пользователей Macintosh, работающих под управлением Windows 10.6.8+ на базе Intel, для Microsoft Store требуется: Safari 6.0+ и Silverlight 5+. Для пользователей Macintosh покупки, сделанные в Microsoft Movies & TV, могут воспроизводиться только в поддерживаемых версиях Windows. Если для таких покупок включена функция Movies Anywhere, их также можно воспроизвести на Macintosh через службу с поддержкой Movies Anywhere, которая поддерживает платформу MAC.Чтобы узнать больше о правилах и ограничениях использования сервиса, нажмите здесь.

Доступность: Microsoft Movies & TV в настоящее время доступен в следующих 21 стране: Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария, США и Великобритания. Доступные функции зависят от страны и устройства. Покупка телешоу в настоящее время не поддерживается в Бельгии, а скрытые субтитры доступны в США.только С. Не все фильмы и телепередачи доступны во всех студиях, на всех языках и во всех странах. Бесплатные выходные в кино доступны не во всех странах. В Windows 10.X и Microsoft Store можно загружать и воспроизводить Microsoft Movies & TV. На Xbox One и в Microsoft Store Microsoft Movies & TV работает только в потоковом режиме. Доступные функции Xbox зависят от страны. Программа Microsoft Rewards доступна не во всех странах.

Ограничения на использование. Приложение Microsoft Movies & TV позволяет смотреть фильмы и телепередачи, купленные или взятые напрокат в Microsoft Store, на Windows, Xbox и Microsoft.com, а также фильмы и телепередачи, ранее приобретенные на Xbox Video или Zune Marketplace, а также некоторые фильмы, приобретенные в других видеосервисах, участвующих в программе Movies Anywhere. Телешоу можно только купить, но не взять напрокат. Если вы арендуете фильм у Microsoft, в большинстве случаев у вас будет 14 дней, чтобы начать просмотр фильма, а после начала просмотра в большинстве случаев у вас будет до 48 часов (если не указано иное), чтобы закончить просмотр фильма с момента, когда вы сначала начни смотреть. По истечении срока проката фильм автоматически исчезнет из вашей коллекции.На покупки и аренду распространяются ограничения по количеству устройств, на которых их можно загружать и просматривать, а также другие условия лицензирования. Дополнительные сведения см. в разделе Правила использования цифрового контента. Бесплатные выходные с просмотром фильмов обычно доступны только в течение трех дней.

**При покупке TV Season Pass вы получите все доступные эпизоды, будущие эпизоды и бонусный контент (если он доступен) для этого сезона. Вы можете скачать или транслировать все доступные выпуски из своей библиотеки сразу после покупки.Если вы покупаете до или во время сезона, ваша учетная запись будет автоматически обновляться последними эпизодами по мере их появления. Для большинства шоу обновления происходят на следующий день после выхода эпизода в эфир, хотя применяются некоторые исключения, в зависимости от даты цифрового выпуска шоу (дата, когда сеть делает транслируемый контент доступным в цифровом формате). Иногда сети не выпускают цифровые версии эпизодов до выхода в эфир всего сезона или позже. Если вы приобрели отдельные эпизоды до приобретения сезонного абонемента, вы не получите возмещение за такие эпизоды.Наличие сезонного абонемента зависит от региона.

Рик и Морти. TM & © 2020 Turner Broadcasting System, Inc. Компания WarnerMedia. Все права защищены.
Мировое турне троллей© DreamWorks Animation LLC, 2020. Все права защищены.
Плохие парни на всю жизнь: © 2020 Columbia Pictures Industries, Inc. и 2.0 Entertainment Borrower, LLC. Все права защищены.

جدول پخش

جدول پخش
 • Фильм 1974 года The Bears and I Реж.: Бернард МакЭвити
 • نفوذی 1387 ایران احمد كاوری
 • سرزمین ماه چین 2014 Беловолосая ведьма Лунного королевства
 • گاوچران ها 1972 آمریکا The Cowboys
 • نفوذی 1387 ایران احمد كاوری
 • تغییر چهره 1997 آمریکا Face/Off
 • ارثیه وارونه 2012 فرانسه Frère & Soeur
 • حالا چه شود 1373 ایران محمد جعفری هرندی
 • ژرمینال 1993 فرانسه Germinal Реж. : Клод Берри
 • بیگانه تنها 2017 انگلستان Иностранец
 • بازیگر قانون 2016 پاکستان Актер в законе
 • شنا در زمستان محمد کاسبی ایران 1368
 • Цвет: 2017 год, американский Сделано

۰۰/۱۲/۱۲

پنجشنبه

 • گاوچران ها 1972 آمریکا The Cowboys
 • براده های خورشید 1374 ایران محمدحسين حقيقی
 • کوه سرخ غرب 1993 آمریکا Red Rock West
 • Фильм 1958 года The Blob Режиссёр: Ирвин С. Йеворт
 • براده های خورشید 1374 ایران محمدحسين حقيقی
 • زمانی که آخرین شمشیر کشیده می شود 2003 ژاپن When the Last Sword is Drawn
 • کوه سرخ غرب 1993 آمریکا Red Rock West
 • عاشقی در وقت اضافه 1389 ایران صمد یاری
 • Фильм 2014 года Seve the Movie
 • دسته گل آخر 2008 فرانسه Bouquet final Реж.: Мишель Дельгадо
 • سرزمین ماه چین 2014 Беловолосая ведьма Лунного королевства
 • نفوذی 1387 ایران احمد كاوری
 • تغییر چهره 1997 آمریکا Face/Off

۰۰/۱۲/۱۱

چهارشنبه

 • Фильм 1958 года The Blob Режиссёр: Ирвин С.Йеворт
 • زنگها 1364 ایران محمدرضا هنرمند
 • Фильм, фильм 1995 года, пока вы спали Реж: Джон Тертелтауб
 • Фильм 1958 года The Square Peg Режиссёр: Джон Пэдди Карстэйрс
 • زنگها 1364 ایران محمدرضا هنرمند
 • ارثیه 1367 ایران كاظم بلوچی
 • Фильм, фильм 1995 года, пока вы спали Реж: Джон Тертелтауб
 • بلوگا 1394 ایران مهدی جعفری
 • Фильм 1958 года The Square Peg Режиссёр: Джон Пэдди Карстэйрс
 • ارثیه 1367 ایران كاظم بلوچی
 • کوه سرخ غرب 1993 آمریکا Red Rock West
 • براده های خورشید 1374 ایران محمدحسين حقيقی
 • زمانی که آخرین شمشیر کشیده می شود 2003 ژاپن When the Last Sword is Drawn

۰۰/۱۲/۱۰

سه شنبه

 • Фильм 1958 года The Square Peg Реж.: Джон Пэдди Карстэйрс
 • دنیای وارونه 1376 ایران شهريار بحرانی
 • پسر روزنامه چی 2018 هند Paper Boy
 • Фильм 1961 года Яма и маятник Реж: Роджер Корман
 • دنیای وارونه 1376 ایران شهريار بحرانی
 • کونگ فو یوگا 2017 چین Кунг-фу Йога
 • نبرد با طبیعت 2 2016 کانادا Against the Wild 2: Survive the Serengeti
 • خواستگاری 1368 ایران مهدی فخیم زاده
 • Фильм Африканский доктор 2016 г. Реж.: Жюльен Рамбальди
 • جانی دوباره بر می گردد 2018 انگلستان Johnny English Strikes Again
 • Фильм, фильм 1995 года, пока вы спали Реж: Джон Тертелтауб
 • زنگها 1364 ایران محمدرضا هنرمند
 • ارثیه 1367 ایران كاظم بلوچی

۰۰/۱۲/۹

دوشنبه

 • Фильм 1961 года Яма и маятник Реж: Роджер Корман
 • پدر 1374 ایران مجيد مجيدی
 • کاراگاه فاکس 2017 هلند The Fox
 • رویاها 1990 Dreams Реж.: Акира Куросава
 • پدر 1374 ایران مجيد مجيدی
 • Июнь 2020 года The Stand at Paxton County
 • کاراگاه فاکس 2017 هلند The Fox
 • داماد خوش قدم 1389 ایران کاظم راست گفتار
 • رویاها 1990 Dreams Реж.: Акира Куросава
 • Июнь 2020 года The Stand at Paxton County
 • پسر روزنامه چی 2018 هند Paper Boy
 • دنیای وارونه 1376 ایران شهريار بحرانی
 • کونگ فو یوگا 2017 چین Кунг-фу Йога

۰۰/۱۲/۸

یکشنبه

 • رویاها 1990 ژاپن Dreams Реж.: Акира Куросава
 • دایره سرخ 1374 ایران جمال شورجه
 • Фильм, 2003 г. The Snow Walker Реж.: Чарльз Мартин Смит
 • Фильм 1967 года In the Heat of the Night Реж: Норман Джуисон
 • دایره سرخ 1374 ایران جمال شورجه
 • Фильм 2009 Public Enemies Реж.:Майкл Манн
 • Фильм, 2003 г. The Snow Walker Реж.: Чарльз Мартин Смит
 • حتی اگر شب باشد 1391 ایران منیر قیدی
 • Фильм 1967 года In the Heat of the Night Реж: Норман Джуисон
 • Фильм 2009 Public Enemies Реж.:Майкл Манн
 • کاراگاه فاکس 2017 هلند The Fox
 • پدر 1374 ایران مجيد مجيدی
 • Июнь 2020 года The Stand at Paxton County
 • Фильм 1967 года In the Heat of the Night Реж: Норман Джуисон
 • وداع با ابلهان 2013 فرانسه Прощай, дураки
 • Режиссёр 2011 года Moneyball Реж.: Беннет Миллер
 • غلاف تمام فلزی 1987 г. Цельнометаллическая оболочка
 • وداع با ابلهان 2013 فرانسه Прощай, дураки
 • کیمیا 1373 ایران احمدرضا درويش
 • Режиссёр 2011 года Moneyball Реж.: Беннет Миллер
 • شغل شریف 1389 ایران احمد حسنی مقدم
 • غلاف تمام فلزی 1987 г. Цельнометаллическая оболочка
 • کیمیا 1373 ایران احمدرضا درويش
 • Фильм, 2003 г. The Snow Walker Реж.: Чарльз Мартин Смит
 • دایره سرخ 1374 ایران جمال شورجه
 • Фильм 2009 Public Enemies Реж.:Майкл Манн
 • 01:00
 • 03:00
 • 04:30
 • 06:00
 • 08:00
 • 09:30
 • 11:00
 • 13:00
 • 15:00
 • 17:00
 • 19:00
 • 21:00
 • 23:00

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.