Переказ 5 клас українська мова: Навчальні перекази з української мови 5 клас – Блог учителя української мови та літератури Федорова Сергія : Контрольний переказ. 5 клас

Содержание

Блог учителя української мови та літератури Федорова Сергія : Контрольний переказ. 5 клас

 Тема. Контрольний докладний письмовий переказ тексту  розповідного характеру з елементами опису тварин, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом). Мета: перевірити, як учні вміють пе­редавати зміст почутого, добирати відпо­відні мовні засоби, визначати стиль і тип мовлення тексту, складати простий план; удосконалювати навички самостійної роботи; розвивати, увагу, пам’ять, логічне мислення; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до всього живого. Тип у р о к і в: уроки перевірки та обліку здобутих знань, умінь і навичок. Сенбернари – одна з найбільших порід со­бак. Їхній зріст сягає вісімдесяти-дев’яноста п’яти сантиметрів. Особливими ознаками сен­бернарів є масивна голова, коротенька морда, вуха, що звисають донизу. Шерсть біла з рудими плямами. Груди, лапи, кінчик хвоста білосніжні. Окремі сенбернари важать понад сто кілограмів. Цих сильних, витривалих тварин здавна ви­користовували для пошуків і порятунку людей у горах. Завдяки чудовому нюху сенбернари легко знаходили людину, яка замерзала під снігом. Потім лапами відкопували її, зігрівали власним тілом. До шиї собак-шукачів були прив’язані пакет із продуктами і фляжка з во­дою. Після цього сенбернар біг у найближче се­лище і приводив людей. Ці мужні тварини врятували тисячі по­терпілих. Рекордсменом серед них був сенбер­нар Баррі. Його знали й любили жителі Італії, Франції, Швейцарії, адже в Альпах він урятував сорок людей. Сорок перший чоловік злякався страшного звіра, подумавши, що це вовк, і вда­рив ножем. Слава Баррі не згасла і після його загибелі. Про нього писали в газетах, книжках. А в Па­рижі встановили пам’ятник сенбернарові. На постаменті – великий собака. На його спині си­дить маленька дівчинка й міцно тримається за шию. У центрі напис: «Він урятував сорок лю­дей, і був убитий сорок першою»
(За І. Заянчковським) (180 слів).
Постамент – підніжжя, основа пам’ят­ника. Рекордсмен – той, хто досяг найвищих показників у чомусь.
Фляжка (фляга)
– невелика посудина, переважно металева, призначена для рідини. Ø  Визначте тему й основну думку тек­сту. (Тема: розповідь про сенбернара, який урятував сорок людей від загибелі. Основна думка: слава про мужнього Баррі не згасає і після його загибелі.) Ø  Визначте стиль тексту і тип мовлення, покладений у його основу. (Стиль – науково-популярний; тип мовлення – розповідь з елементами опису тварини. Ø  Складіть план тексту (колективно). 1.   Сенбернари – одна з найбільших порід собак. 2.   Опис тварини. 3.   Рятівники людей у горах. 4.   Рекордсмен Баррі. 5.   Слава Баррі. 6.   Пам’ятник сенбернарам. Повторне читання тексту. Виконання роботи на чернетках. Удосконалення та редагування напи­саного. Написання роботи в зошитах для контрольних робіт. Методична ремарка. На дошці учи­тель має записати слова
сенбернар Баррі, донизу, собак-шукачів, ре­кордсмен, Італія, Франція, Швейцарія, Альпи.
Підсумок уроку. Домашнє завдання. Повторити вивчене про синоніми й антоніми.

 Баррі

Пам’ятник сенбернарові у Парижі

РЗМ № 5. Письмовий переказ розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за індивідуально складеним планом) — ЛЕКСИКОЛОГІЯ — Розробки уроків — Українська мова 5 клас І семестр — Паращич В. В.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

УРОК 17. РЗМ № 5. Письмовий переказ розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за індивідуально складеним планом)

Мета: навчальна — навчитися письмово переказувати тексти розповідного характеру з елементами опису, використовуючи синоніми та антоніми, складати індивідуальний план розповіді, уникати мовних помилок; розвивальна — розвивати навички письмового мовлення, логічне та образне мислення; виховна — допомогти усвідомити багатство виражальних засобів української мови, зокрема багатство її лексичного складу; виховувати гуманне ставлення до тварин.

Обладнання: текст твору переказу.

Тип уроку: розвиток зв’язного мовлення.

Очікувані результати: учні розрізняють типи мовлення, уміють використовувати синоніми, антоніми як засіб зв’язку речень у тексті та для уникнення невиправданих повторів слів; розуміють необхідність гуманного та доброго ставлення до братів наших менших.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

(Читання продовження історії цуценяти за даним початком.)

2. Повторення типів мовлення, їхня коротка характеристика

Ø Яку будову мають тексти-описи?

Ø Які види описів ви знаєте?

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— уміння передавати зміст тексту в письмовій формі — дуже важливе уміння. Воно допомагає запам’ятовувати потрібну інформацію та передавати її, розширює кругозір, збагачує словниковий запас. І ми продовжуємо тему відповідальності людини за тих, кого вона приручила.

ІІІ. РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

1. Читання вчителем тексту переказу

Перший підбіг до голуба Степанко. Він обережно взяв закривавленого птаха в долоні і відчув, як тіпалося в нього серце, а очі то заплющувались, то знову розкривалися. Він не пробував вирватися з рук чи навіть поворухнутись.

Частина верхньої половини дзьоба була відламана і ввесь дзьоб закривавився. Тепер уже не було надії, що птах житиме…

Батькові Степанко розповів, як вони бігли в лузі з купання додому і побачили невисоко вгорі голуба і як із-за верб раптом вихопився шуліка і схопив голуба в кігті. Вони спостерігали, як безпорадно пручався в пазурах хижака червоний красунь.

…Степанко дмухав на голуба і знаходив під пір’ям сліди кігтів. Тоді він розшукав пляшечку з зеленкою і помастив ранки. Голуб увесь вкрився зеленими плямами. Та важливо було те, що він жив.

Чубариків голуб щоразу з даху свого сарая стежив за… сусідським табунцем. Степанкові здавалося, що в ясних очах птаха він помічає не радість, а заздрість. Сумний його голуб заздрив іншим, веселим табунцям, що ширяли так високо в блакиті.

Степанків красень не зміг себе стримати, зірвався з місця і приєднався до гурту. Але він не змішався з чужим табунцем, а літав над ними, трохи вище чи нижче. Як літав! Захоплений Чубарик не одводив і на мить свого погляду від улюбленця.

(За Л. Смілянським)

2. Бесіда за змістом тексту

Ø Про що цей текст? Якою є його тема?

Ø Що трапилося з голубом?

Ø Як Степанко та його друзі поставилися до пораненого птаха?

Ø Хто і як доглядав за голубом?

Ø Який вигляд мав голуб, коли одужав?

Ø Чим здивував голуб Степанка та його сусідів?

3. Лексична робота

Ø Поясніть лексичне значення слів: шуліка, пазурах, хижака, табунцем, блакиті, ширяли.

Ø Доберіть синоніми до слів: табунець, ширяли, захоплений.

Ø Прослухайте опис голуба доберіть з тексту ознаки до слів.

Очі (ясні), голуб (закривавлений, сумний), табунець (чужий), Чубарик (захоплений).

Ø Виберіть із тексту антоніми. (Радість — заздрість, вище — нижче, сумний — веселим

.)

Ø Які слова (слово) у тексті можуть (може) бути омонімами? (Ширяли, захоплений.)

Ø Які слова (слово) у тексті можуть (може) бути багатозначним(и)? (Блакить — колір, небо.)

4. Лексико-орфографічна робота. Словниковий диктант (запис слів під диктовку вчителя, визначення орфограм, запам’ятовування правопису)

5. Повторне читання вчителем тексту, під час якого учні уточнюють, чи правильно вони запам’ятали послідовність розповіді, відзначають виражальні прийоми, використані автором

6. Складання індивідуального плану тексту, запис переказу на чернетках

7. Читання 2-3 учнями творів. Коментарі учнів та вчителя

8. Удосконалення тексту, запис у чистовому варіанті

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Продовжити історію Степанка та його голуба (усно). Підготуватися до контрольної роботи за темою «Лексикологія. Групи слів за значенням».

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Ø Які висновки ви зробили з історії, про яку розповів у художній формі український письменник Л. Смілянський?

Ø Що вам удалося в роботі, а що — ні? Чому?

ТЕКСТИ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ. 5 клас

ТЕКСТИ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ

ЛІЛІЇ

Це було в давнинину, коли в широкі степи України набігали татарські орди. Горіли села, голосили матері, лилися кров та сльози. Старих людей татари вбивали, молодих дівчат і хлопців забирали в полон.

В одному селі росли й розцвітали вродою чорноокі працьовиті красуні. Були вони ніжні, як білий цвіт лілій.

Одного разу на село налетіли татари. Дівчата, щоб не потрапити в неволю, кидалися в глибоку річку.

А на світанку на темній річковій воді з’явилися білі пуп’янки. Зійшло сонце. Його проміння освітило згарище на місці села. А невідомі рослини на воді розцвіли білим цвітом. Здавалось, то ніжні руки дівчат тягнуться до сонця.

Увечері, коли зайшло сонце, ніжні білі квіти сховалися від чорної ночі під воду.

З того часу прекрасні білі лілії прокидаються з сонцем і засинають із його заходом. (Нар. легенда.) (128 сл.)

Завдання.

1. Дібрати синоніми до слів: пуп’янки (бутони), згарище (попелище).

2. Пояснити лексичне значення слова орда (назва війська в тюркських і монгольських народів, переносно – численне неорганізоване скупчення людей.

3. Скласти план (о р і є н т о в н и й : 1. Татарські орди в українських степах. 2. Ніжні красуні, в одному селі. 3. Щоб не потрапити в неволю. 4. Білі пуп’янки на чорній воді. 5. Увечері квітки сховались. 6. Прокидаються з сонцем, ховаються з його заходом).

4. Усно переказати текст.

СЕЛО ПОГОНЯ

Було це в давні часи. Напали якось на українське село татари. Загинули в бою всі чоловіки. Жінки з дітьми та літні люди кинулися в степ. Погналися вороги за ними.

Не одну й не дві години тривала погоня. Заморилися люди, почали падати під ноги татарським коням. Нападники прив’язували нещасних до сідел, щоб гнати в неволю.

Раптом назустріч вершникам кинулась дівчина. Зірвала вона з чорної коси блакитну стрічку й кинула коням під ноги. Враз зробилася зі стрічки ріка.

У дівчину полетіли гострі стріли, вп’ялися вони в дівоче тіло. Впала дівчина на зеленому березі річки.

Заїхали вершники у воду. Огорнула їх швидка течія, а мулисте дно затягло під воду. Жоден з них не виїхав на протилежний берег, і жоден не повернувся назад.

Тут люди свою рятівницю й поховали. Не повернулися вони до свого села, яке спалили татари. Оселилися над річкою, а нове село назвали Погонею. (Нар. легенда.) (142 сл.)

Завдання.

1. Пояснити написання слів: тривала, неволя, нещасні, прив’язували, вп’ялися.

2. Записати на чернетках (або на дошці): швидка течія, мулисте дно, протилежний берег.

3. Скласти план тексту (о р і є н т о в н и й : 1. Напад ворогів на село. 2. Погоня в степу. 3. Люди заморилися. 4. Кинулася дівчина ворогам назустріч. 5. Ріка з блакитної стрічки. 6. Загибель рятівниці. 7. Село над річкою).

4. Написати детальний переказ.

ЛІКАР АГАПІТ

Тяжко захворів чернігівський князь. Не змогли допомогти йому знахарі. Тоді хтось сказав, що в Печерському монастирі в Києві живе чернець Агапіт, який лікує всі хвороби.

Послав князь до Києва гінців. Вислухав їх Агапіт і сказав, що заприсягся ніколи не покидати стін монастиря, але обов’язок лікаря не дозволяє йому залишити хворого без допомоги. Передав монах князеві через посланців чудодійне зілля.

І сталося диво. Князь одужав.

Вирішив вдячний князь ченця озолотити. Знову помчали до Києва посланці, та Агапіт до них навіть не вийшов. Він переказав, щоб золото пороздавали убогим. Це й було для нього нагородою. Прохання монаха виконали.

Гучна слава линула про Агапіта. Його ім’я було на Русі не менш славетним, ніж імена князів чи полководців. (За М. Слабошпицьким.) (115 сл.)

Завдання.

1. Дібрати синоніми до слів: хворий (недужий), озолотити (обдарувати грішми, багатством), убогі (злидарі, бідняки), заприсягтися (поклястися), знахар (цілитель).

2. Записати на дошці: Печерський монастир у Києві (Києво-Печерська лавра), Агапіт (жив у ХІІ ст.).

3. Скласти план тексту (о р і є н т о в н и й : 1.Недуга чернігівського князя. 2. Княжні посланці в Печерському монастирі. 3. Відповідь монаха Агапіта. 4. Чудодійне зілля. 5. Рішення вдячного князя. 6. Прохання ченця. 7. Гучна слава про Агапіта.

4. Усно переказати текст.

РІЗДВЯНА ПРИГОДА

Давно мріяв турецький султан знищити запорожців. Дуже вже дошкуляли вони йому своїми нападами. Думали султанові радники, гадали і вирішили напасти на Січ під час свята Різдва, бо тоді, мовляв, козаки переп’ються й міцно спатимуть.

Султан викликав до себе татарського хана й наказав йому одібрати з орди найстрашніших зарізяк. Довго готувалися до походу татари й турки.

Третьої ночі Різдва вороги оточили Січ, зайняли всі входи й виходи, захопили гармати.

Серед ночі прокинувся козак Шевчик. Визирнув у вікно й побачив, що між куренями розгулюють нападники. Розбудив Шевчик козаків. Ті тихенько позаряджали рушниці, поставили біля вікон і почали палити у ворогів. Прокинулася Січ. Мало кому з нападників пощастило втекти від запорожців.

Козаки ж сіли гуртом і встругнули султанові глузливого листа. (За М. Слабошпицьким.) (124 сл.)

Завдання.

1. Пояснити лексичне значення слів орда, глузливий.

2. Дібрати синоніми до слів дошкуляти (допікати, діймати), зарізяки (убивці), визирнути (виглянути), встругнути (утнути).

3. Пояснити написання слів: свято, різдвяний, переп’ються, розгулювати, розбудити, глузливий.

4. Записати на дошці: Різдво, турецький султан, татарський хан, Січ, курені.

5. Скласти план тексту (о р і є н т о в н и й : 1. Мрія турецького султана знищити запорожців. 2. Турки й татари готуються до походу на Січ. 3. Вороги взяли Січ в облогу. 4. Що побачив у вікно козак Шевчик. 5. Мало кому вдалося втекти. 6. Лист запорожців султанові.).

6. Усно переказати текст.

ЛЮДИНА В МОРІ

Пароплав плив морем. Раптом почулося: «Людина за бортом!» Боцман схопив рятувальний круг і стрибнув у хвилі.

Пароплав зупинився. Людина в морі здавалася ледь помітною. Моряки з пароплава побачили у воді акулу. Вона пливла у напрямі до боцмана. Всі захвилювалися. Пароплав безперервно гудів. У такий спосіб моряки хотіли відігнати морського хижака.

Акула зникла під водою. Та ось її плавники з’явилися поблизу боцмана. У кожного, хто стояв на палубі, тривожно стиснулося серце. Чи вдається врятувати людей?

Спустили шлюпку, з води витягли боцмана й урятованого ним юнгу. Коли всі були вже на палубі пароплава, з води знову виринули могутні плавники акули. «Що ти подумав тоді про неї?» — запитали боцмана. «Це малозуба акула. Вона ніколи не нападає на людей», — спокійно відповів старий моряк. (З журн.) (123 сл.)

Завдання.

1. Пояснити лексичне значення слів боцман (старшина на судні, начальник палубної команди), юнга (молодший матрос).

2. Записати на дошці: рятувальний круг, ледь помітна цятка, морський хижак, стиснулося серце, виринули плавники.

3. Скласти план (о р і є н т о в н и й : 1. «Людина за бортом!». 2. Акула. 3. Хижака намагаються відігнати гудком. 4. Чи вдається врятувати людей? 5. Спустили шлюпку. 6. «Малозуба акула не нападає на людей».

4. Переказати усно текст від імені боцмана.

* * *

Колись давно жила собі в лісі бабуся, збирала зілля та лікувала ним людей.

Знайшла якось вона в лісі немовлятко. Мало воно всього місяців шість, але вже говорило. Зраділа стара, взяла хлопчика, виховує. Назвала малого Іванком.

Сповнився хлопцеві рік. Дала йому бабуся кухлик відвару чудодійного зілля, випив Іванко і виріс, наче на п’ять років старшим став. Щороку стара хлопцеві відвар давала. За п’ять років став з Іванка богатир.

Прилетів якось у ті краї лютий змій. Оселився край одного села й почав вимагати найкращу дівчину собі за дружину.

Повела бабуся Іванка в лісові хащі, вдарила тричі ногою об землю. Відкрилася перед ними печера. Стоїть у печері кінь, висить на стіні меч, а в кутку стоїть діжка. Випив Іван аж три кухлі відвару з діжки й таку силу в собі відчув, що коня зміг би підняти (За нар. казкою.) (133 сл.)

Завдання.

1. Придумати кінцівку казки.

2. Дібрати до казки заголовок.

3. Записати на дошці: кухлик відвару, чудодійне зілля, щороку, вимагати за дружину.

4. Скласти план тексту казки (о р і є н т о в н и й : 1. Жила в лісі бабуся. 2. Немовлятко. 3. Як Іванко став богатирем? 4. Лютий змій. 5. Лісова печера. 6. …).

5. Усно переказати казку.

ЯК СВИНОПАС ЦАРІВНУ ВРЯТУВАВ

Мав цар єдину дочку. Одного разу царівна зникла. Скрізь її шукали, але так і не знайшли.

Приснився цареві сон, ніби вкрав його дочку семиголовий змій та заніс на верхівку найвищого дерева. Там і живе полонянка.

Наказав цар розшукати найвище в країні дерево. Слуги виконали царський наказ, розшукали таке дерево. З усього світу зійшлися богатирі, та нікому не вдалося на нього вилізти.

Прийшов до царя бідний свинопас і просить, щоб дали йому три міцних кожухи. Наказав цар дати.

Вдягнув свинопас кожуха, поліз на дерево. За перший день порвав перший кожух на клапті. За другий день від другого кожуха клоччя залишилося. Вбрався хлопець у третій кожух і доліз до верхівки дерева.

Дивиться, а серед гілля палац стоїть. З одного вікна царівна визирає, з другого – змій сім голів вистромив та вогнем на свинарчука дихає. (За нар. казкою.) (137 сл.)

Завдання.

1. Дібрати синоніми до слів полонянка (невільниця, бранка), палац (замок, хороми).

2. Пояснити написання слів семиголовий, розшукати, приснився, клоччя.

3. Придумати кінцівку казки.

4. Скласти план тексту казки (о р і є н т о в н и й : 1. Зникла царівна. 2. Що приснилося цареві. 3. Нікому не вдалося вилізти на дерево. 4. Прохання свинопаса. 5. Три дні ліз хлопець на дерево. 6. Палац серед гілля. 7. …).

5. Написати детальний переказ.

5 клас: ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ПОЄДНАННЯМ РІЗНИХ ТИПІВ МОВЛЕННЯ — ПЕРЕКАЗИ — ГОЛОВНА

загрузка…

Конспект уроку з української мови 5 клас: ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ПОЄДНАННЯМ РІЗНИХ ТИПІВ МОВЛЕННЯ

Мета:    удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усві
домлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, послідовність викладу матеріалу; інтелектуальні вміння ділити текст на смислові частини, зіставляти план і первинне висловлювання; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз тексту розповідного характеру з поєднанням різних типів мовлення, сприймати текст, розуміти його, письмово докладно відтворювати почуте.


Тип уроку:    урок розвитку зв’язного    мовлення.


ХІД УРОКУ


Організаційний момент
Ознайомлення п’ятикласників з темою, метою і завданнями уроку
Робота з текстом, в якому поєднано різні типи мовлення
Вступна бесіда з метою актуалізації опорних знань п’ятикласників.
Назвати відомі типи мовлення. Дати їм коротку характеристику.
Які особливості мають тексти, в яких поєднані різні типи мовлення?
Назвати, поєднання яких типів мовлення вам зустрічалося і де?
У якому стилі можуть поєднуватися різні типи мовлення?
Формування практичних умінь і навичок працювати з текстом, у якому поєднано різні типи мовлення
Прочитати. Довести приналежність тексту до художнього стилю. Які типи мовлення в ньому поєднані? Яку роль у тексті відіграють описи? Подумати і сказати, чи розкрита основна думка тексту? Поділитися враженнями від прочитаного.


ДЖОК


Джок з’явився у нас, коли йому було місяців п’ять. Крупний, чорний, з рудими підпалинами, гострим носом і великими вислими вухами. Казали, що Джок має породистих «предків» — доберман-пінчера та німецьку вівчарку, але Джок визначеної породи не мав.
Джок вразив мене якимось надзвичайним розумом, кмітливістю і …мовою. «Розмовляв» собака очима, хвостом, сліпучо-білою усмішкою, тихим виразним повискуванням. Удачі Джок був веселої і непосидючої, зі мною так здружився, що не міг усидіти вдома, коли я кудись ішла. Собака заздалегідь тікав з квартири — чекав на мене біля воріт. Я ніяк не могла збагнути, звідки Джок знає, що я кудись збираюся…
…Назавжди вкарбувалася в мою пам’ять Джокова чорна спина, поцяткована сивизною… Розумів, що покидаємо, і не міг простити (За Л. Письменною).


Яку роль у тексті відіграють слова, ужиті в переносному значенні?
Мовний аналіз тексту
Поповнити ряд слів — назв порід собак (до тих, що названі в тексті).
Складне речення Він заздалегідь тікав з квартири — чекав на мене біля воріт замінити двома простими.
Знайти у тексті речення з однорідними членами. Яке значення вони мають?
З’ясувати роль прийменників.
Зачитати речення, що описують Джока.
М. Підготовча робота над текстом контрольного докладного переказу
Читання тексту вчителем, під час якого учні сприймають висловлювання в цілому, усвідомлюють, яка основна думка, що головне в позиції автора.


ДОЩ У СТЕПУ


У другій половині дня на безхмарному небі з’явився клаптик синьої хмари. Залитий сонцем степ відразу принишк, затаїв подих. Хмара швидко йшла і розросталась у темно-синій гірський хребет. Скоро вона закрила собою весь величезний простір неба.
Раптом через цей хребет прокотилась вогняна тріщина і розколола його для чорної прірви. Десь далеко почувся гуркіт грому, що наближався, розкочуючись по безмежному простору. Полями промчали табуни презлих вітрів. Вони пригнули до самої землі невеличкі дерева.
Уже ближчими ставали звуки грози. Важка сива хмара нависла над степом і спустила на нього свої мокрі вітрили.
Вода вже блищала на розмитому шляху, а травневий дощ усе падав. Розквітла земля набиралась сили, прикрашалась зеленими шатами (О. Гончар).


Знайти в тексті слова в переносному значенні. З якою метою автор використовує їх?
Бесіда за змістом тексту
Яка основна думка тексту? Що виражає заголовок: тему чи основну думку?
В якій мовленнєвій ситуації може бути використано поданий текст?
Якою ви уявили собі грозу?
Яким змальовує автор травневий дощ?
Аналіз структури тексту
Які типи мовлення поєднує цей текст?
На які частини можна поділити текст? Виділити мікротеми, проаналізувати, як вони взаємопов’язані.
Чи можна стверджувати, що опис міститься в одній частині тексту?
Складання простого плану
Орієнтовний план
Клаптик синьої хмари.
Степ затаїв подих.
Вогняна тріщина.
Хмара спустила мокрі вітрила.
Травневий дощ.
Мовностилістичний аналіз тексту
Лексико-фразеологічна робота.
Дібрати синонім до слова дощ.
Виписати порівняння. З якою метою автор використовує їх у тексті?
Усно переказати частину тексту, в якому описується степ перед дощем.
Лексико-орфографічна робота.
Запис опорних слів і словосполучень під диктовку одного з учнів класу, визначення орфограм, запам’ятовування і пояснення правопису.
Клаптик синьої хмари, простір неба, тріщина, презлі вітри, хмара, мокрі вітрила, звуки грози, розквітла земля, зелені шати.
Повторне читання вчителем тексту, під час якого учні уточнюють, чи правильно вони запам’ятали послідовність розповіді, відзначають виражальні прийоми, використані автором.
Підготовка чорнового варіанта переказу й редагування написаного
Написання контрольного докладного переказу з поєднанням різних типів мовлення
Домашнє завдання
Прочитати текст. Довести, що це роздум. Доповнити текст власними роздумами. Дібрати заголовок. Текст-роздум поєднати з описом планети Земля.
Якою бачиться нам з космосу Земля? Що притягує кожного, хто полетів знову до неї? Вона дуже красива, наша голуба планета Земля. З високості ще раз пересвідчуєшся, що вона не така вже й велика. Її треба оберігати. Бо ми живемо на ній. Дихаємо її повітрям. Перетворюємо, змінюємо її обличчя…

» Контрольний переказ тексту публіцистичного стилю»

Іржавецький НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІ ступенів

 

 

 

 

 

 

                                      План-конспект                          

уроку української мови

у 5 класі

на тему:

 

 

 

 

 

Контрольний переказ тексту публіцистичного стилю

 


 

                                                                                                  Підготувала

                                                                                      Хоменко Н.М

Тема уроку. Контрольний переказ тексту публіцистичного стилю

 

Мета:

 • перевірити вміння й навички письмово переказувати прослуханий текст за планом, висловлювати власне ставлення до подій, героїв, їхніх учинків;
 • розвивати мовленнєві вміння, мислення, пам’ять;
 • виховувати у школярів почуття любові до рідних, поваги до старших, уміння робити власні висновки з почутого.

 

Епіграфи уроку:

 

Школа — це майстерня,

де формується думка підростаючого покоління,

треба міцно тримати її в руках,

якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.

                                                               А. Барбюс

 

 

Після хліба найважливіше для народу — школа.

                                                                Ж. Дантон

 

 

 

ХІД УРОКУ

 

 

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

 

Слово вчителя:

 

 Послухайте вірш, подумайте, чого вас навчили бабуся чи дідусь? Що, на вашу думку, вони роблять найкраще у світі?

 

Василь Симоненко

 

Я вірив, що краще всього —

 

пісні, які знав дідусь.

 

Вмощусь на коліна до нього

 

і в очі йому дивлюсь.

 

А він вимовляє, виспівує

 

гарячі прості слова —

 

і все давниною сивою

 

в очах моїх ожива.

 

І плачу, було, й сміюся,

 

як слухаю ті пісні…

 

Спасибі ж тобі, дідусю,

 

за те, що ти дав мені.

 

Коротка бесіда про дідусів і бабусь.

 

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

 

 1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 2. Запис у зошити.
 3. Обговорення епіграфів уроку.

 

III. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

 

1. Читання тексту вчителем

 

Мовчазна бабусина порада

 

Якось серед тижня до нас приїхала із села бабуся. Вона привезла багато гостинців: домашній хліб, молоко й сметану, домашні курячі яйця, смачні яблука й мені теплі в’язані шкарпетки.

Коли приїжджає бабуся, я весь день проводжу з нею.

—        Я сьогодні не піду до школи, —  заявила  я.

Тато з мамою спробували переконати мене:

—        Іди до школи, — сказала мама.

—        Неможливе покоління, — перебив її тато, — хочуть — учаться, не хочуть — прогулюють!

—        Ідіть на роботу, діти,   а ми з онучкою самі  розберемося,  — запевнила бабуся.

Клацнув замок, батьки пішли.

—        Хочеш, я розповім тобі, як училася я? — запитала бабуся.

—        Звичайно, — зраділа я.

—        Це було в тридцятих роках минулого століття. Час був важким, голодним.

Нас було в сім’ї шестеро дітей. Ми з братом Олексієм були найстаршими.

Зима в той рік видалася сувора, заметільна. До школи ходили пішки – вісім кілометрів туди, вісім – назад. Ідемо вранці ще як темно, а приходимо – вже темно.

Якось застудився Олексій, зліг із температурою. Дуже самій мені було страшно йти до школи через ліс, але ж треба.

Прокинулася я з першими півнями, одягла валянки, хустку, кожушанку і вирушила в дорогу. Аж чую, хтось позаду наздоганяє мене, хекає. Почало розвиднятися. Наблизилися, бачу – вовки! Що робити? Стою, трушусь, зуби цокотять. Вовки поставали, дивляться на мене голодними очима.

Раптом почулися постріли. Це наш сусід дядько Степан їхав на базар. Кінь, почувши вовків, ледь сани не перекинув. Вовки позадкували, але не тікали. Дядько Степан ще кілька разів стрельнув у бік вовків, мене посадив у сани і ми помчали. А вовки за нами гналися аж до сусіднього села.

—         От так, онучко, поки брат хворів, я сама в школу ходила. Боялася, але жодного дня не пропустила.

Я вислухала оповідання бабусі й подумала: скільки ж хоробрості було в тій маленькій дівчинці в той жахливий час…

Бабуся, посміхаючись, подивилася на мене, а я почала збиратися до школи.

З журналу               

2. Визначення теми та головної думки.

 

3. Визначення стилю тексту, типів мовлення.

 

4. Запис у зошити плану тексту:

 

 1. Приїхала бабуся.
 2. Іти чи не йти до школи?
 3. Розповідь бабусі:
 • Ми з Олексієм – найстарші;
 • До школи вісім кілометрів;
 • Брат застудився;
 • Через ліс із вовками;
 • Порятунок дядька Степана.

     4)  Збираюся до школи.

 

5. Повторне читання вчителем тексту.

 

6. Самостійна робота учнів над переказом у чернетках.

 

7. Редагування написаного.

 

8. Написання контрольного переказу.

 

IV ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

 

Заключна бесіда

 

— До яких висновків спонукає нас автор твору «Мовчазна бабусина порада»?

 

 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

Запитати в бабусь і дідусів мудрі поради. Декілька записати в зошит.

 

 

 

 

 

РЗМ № 9-10. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета — ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ — Українська мова Конспекти уроків 5 клас — Посібник для вчителя — С.П. Кавецька

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

УРОКИ 54-55. РЗМ № 9-10. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й головну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз художнього тексту розповідного характеру; докладно відтворювати зміст прочитаного тексту; виховувати дбайливе ставлення до навколишнього світу, повагу до творців корисного і красивого.

Обладнання: текст переказу.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

III. Робота з текстом переказу (підготовча робота до написання докладного переказу).

1. Повторення відомостей про типи і стилі мовлення

2. Читання тексту переказу вчителем.

В садку лежав глибокий сніг. Якимові ноги, узуті в здорові чоботи, глибоко поринали в сніг і лишали за собою цілу низку ямок. Василько то стрибав у ці ямки, то розгортав ногами білий пухкий сніг. Чорні, голі дерева стояли в садку, настовбурчившись замерзлими гілочками, і, наче мертві, не ворушилися од вітру. Під деревами, на білому, як цукор, снігу сіткою лягла тінь. Аж ось здалеку зеленого глицею заманячила ялинка. Василько з батьком підійшли до ялинки.

Їм обом стало жаль молодого деревця. Струнке, зелене, веселе, воно маяло гілочками, наче раділо гостям…

Яким підійшов ближче, замахнувся сокирою і вдарив по стовбурі. Ялинка затремтіла від низу до вершечка, наче злякалася несподіваного лиха, і кілька зелених глиць упало на сніг. Яким рубав, а ялинка тремтіла, як у пропасниці. Василькові здалося, що вона от-от застогне. Аж ось деревце похилилося, хруснуло і, підтяте, впало на сніг. Василько мало не плакав від жалю. Він бачив, як батько взяв ялинку за стовбур, закинув на плечі і поніс. Вершечок з ялинки волікся за батьком і лишав по снігу довгу, мов стежка, смужку.

Василько глянув на свіжий пеньок, і дві сльозинки скотилися йому по щічках. (За М. Коцюбинським)

3. Бесіда за змістом тексту.

— Яка головна думка тексту?

— Що описано у тексті?

— Яка роль опису ялинки?

— Чи поділяєте ви почуття Василька?

4. Аналіз структури тексту.

— Чи можна стверджувати, що поданий текст належить до одного типу мовлення? Свою думку доведіть.

— На які частини можна поділити текст? Виділіть мікротеми.

— У якій частині міститься опис? Перекажіть його.

5. Лексико-орфографічна робота.

• Поясніть значення і написання слів.

Низка, глиця, пропасниця, волікся, ближче.

6. Складання простого плану.

Орієнтовний план

1. Яким і Василько в саду.

2. Чорні голі дерева.

3. Струнка зелена ялинка.

4. Деревце затремтіло під ударами сокири.

5. Жаль хлопчика.

7. Повторне читання тексту.

IV. Підготовка чорнового варіанту переказу і редагування написаного.

V. Домашнє завдання.

— Напишіть докладний переказ тексту за планом.

Збірник переказів з української мови

Transcription

1 Л.Я. Перейма Збірник переказів з української мови 5 11 класи ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН

2 ББК Укр.я721 П-26 Рецензенти: методист інформаційно-методичного центру освіти Орищин Р.Ф. заслужений вчитель України Нова М.А. Перейма Л.Я. П-26 Збірник переказів з української мови класи. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, с. ISBN У збірнику переказів подано тексти українських та зарубіжних майс трів слова, укладені відповідно до програмних вимог із вивчення української мови в 5-11-х класах. Для вчителів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, батьків. Охороняється законом про авторське право. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва. ББК Укр.я721 ISBN Навчальна книга Богдан, майнові права, 2012

3 Передмова Переказ як один із найпоширеніших видів мовленнєвої діяльності забезпечує формування комунікативних умінь на основі засвоєння учнями законів мови та її багатих виражальних можливостей, набуття навичок слухати, розуміти, запам ятовувати почуте, зв язно висловлювати думки і почуття у логічній послідовності, збагачення словникового запасу, удосконалення граматичних і правописних навичок, формування поваги до нормативного слова. Пропонований збірник чергова спроба реалізувати окреслену мету, визначену чинною програмою. Внесені до книги тексти відповідають програмним вимогам щодо видів переказів (докладні, стислі, вибіркові, з творчим завданням), розподілу за стилями і типами мовлення. Види переказів чітко визначені за класами від 5-го по 11-й. Кожен вид представлений рядом текстів, за обсягом відповідних вимогам чинної програми. Окрім текстів, збірник пропонує ряд підготовчих вправ та завдань словниково-семантичного, граматичного та правописного спрямування. Перші передбачають пояснення значень слів, з ясування змісту метафоричних висловів, підбір синонімів, означень, епітетів, антонімів. Помітна увага приділена вправам, покликаним розвивати пам ять та уважність учнів («Перевірте свою уважність»), відчуття краси художнього слова («Навчаймось авторської мови»). Оригінальні письменницькі вислови, ключові для змісту фрази у текстах, рекомендованих учням 5-11-х класів, виділено підкресленням. Важливий етап роботи над переказом складання учнями плану почутого. Це навчає їх виділяти основну і другорядну інформацію та готує до послідовного її викладу. Попри всю незаперечність учнівської ініціативи в цьому процесі, вчителеві бажано мати зазделегідь опрацьований план, що й передбачає збірник.

4 4 Краще оволодіти граматичними нормами мови допоможуть вправи на редагування висловів та речень. При підготовці до самостійного викладу думок завжди доречним є зміцнення чи закріплення орфографічно-пунктуаційних навичок, а також відкриття учнями для себе нових слів та правил їх написання з метою попередження помилок. З огляду на це окремі завдання до кожного тексту поставлено як вимоги: «пишіть правильно», «зверніть увагу на написання», «повторіть правила» тощо. Збірник враховує різновид навчальної діяльності конспектування статей. Їх тексти зібрано у спеціальному розділі. При доборі текстів враховувалась необхідність виховання в учнів загальнолюдських цінностей, патріотизму, гуманізму, естетичних смаків, поваги до духовної скарбниці українського та інших народів. Підібраний мовний матеріал як тексти, так і завдання можна використовувати з найрізноманітнішою навчально-виховною метою.

5 5 клас Перекази (навчальні та контрольні) за простим планом 1. Художні тексти розповідного характеру з елементами опису тварини для докладного переказу (усно і письмово) Чайка, якої не любили Цього літа я знову на морському узбережжі. Ранок на безлюдді серед гомону хвиль моя улюблена пора. Та сьогодні, бачу, я тут не сам. За кількасот метрів витягує свого човна на берег якийсь рибалка і кличе мене допомогти. Мабуть, багато риби впіймав. Підбігаю. Удвох ми швидко витягуємо і прив язуємо човен. А що ж у ньому? Оце так риболовля! На дні сиділа справжня морська чайка, прив язана за ногу, і дивилася на мене насмішкуватими злісними очима. Я ніжно погладив її шовковисте пір ячко. Чоловік застеріг від чайчиного гострого дзьоба і забіяцької кусливої вдачі. Казав, що через це її не люблять, називають злюкою, розбишакою. Але він зріднився з цією істотою, бо зобов язаний їй своїм життям. Того дня зненацька розгулявся вітрисько, на морі заштормило. Вода бушувала і під, і над човном. Простір довкола став непроглядним. Рибалка спрямував човен туди, звідки чувся розпачливий крик птахи. Вона і вивела його тоді із самого, здавалося, пекла. А коли стихія на морі вгамувалася, зустрів її самотню, обшарпану, ледь живу серед морського баговиння. Чоловік оповідав, а я милувався білосніжною голівкою птаха, його гордо загнутим дзьобом, широкою спиною й могутніми крилами, на кінцях чорними, як сажа. І навіть здоровенними перетинчастими ногами й лютими очима. 196 слів. (Із часопису).

6 6 5 клас Завдання 1. Поясніть значення слів. Стихія тут: явище природи, її могутня руйнівна сила. Баговиння болотисте місце. 2. Перевірте свою уважність. Герой побачив чайку (де?). Очі у неї були (які?). Її називали (як?) за (за що?). У час морської стихії птах порятував рибалку (як?). А сам опинився (де?) і виглядав (як?). Герой зауважив, що голівка у чайки (яка?), дзьоб (який?), крила (які?), пір я (яке?). Викликали симпатію навіть (що?). 3. Доберіть епітети до до слів. Море бурхливе, вируюче, неспокійне, розбурхане. Чайка сердита, самотня, обшарпана, рідна. 4. Доберіть синоніми до слів. Чайка незвичайна птаха, злюка, розбишака, рятівниця. Рибалка мореплавець, човняр, веслувальник. 5. Складіть план тексту. Орієнтовний план 1. На морському узбережжі. 2. Зустріч із рибалкою. 3. Чайка у човні. 4. Обережність не завадить. 5. Птаха-рятівниця. 6. Я милувався незвичайною істотою. 6. Зверніть увагу на написання слів: узбережжя, безлюддя, прив язати, пір ячко, дзьоб, розпачливий, білосніжна, здоровенні, перетинчасті, насмішкуваті. Лісові розбишаки Того дня осінь була з нами не дуже привітною. Проте лісової прогулянки відміняти не хотілось. Ідемо, а небо вгорі ось-ось заплаче. Дощу не боїмося, бо знайшли захист під склепінням розло-

7 178 8 клас час він багато працює як поет і художник року побачила світ перша збірка віршів «Кобзар». Тривала робота над героїчною поемою «Гайдамаки». Три роки навчання увінчалися нагородженням срібними медалями за вдало виконані екзаменаційні роботи. Саме в період духовного і творчого піднесення Шевченко вирішив намалювати автопортрет. Вихованці Академії часто вдавалися до відтворення власної зовнішності. Декотрі зображали себе до днів народжень та іменин. Мабуть, і Шевченко приурочив перший автопортрет до свого 26-річчя. На полотні добре помітні глибокий психологізм та схильність до самозаглиблення. Тут ліричне поєднується з драматичним, замріяність із тривогою, бадьорість із легкою втомою. Перед нами зосереджене обличчя молодої людини, сповнений гідності поворот голови до глядача. Світло вихоплює з півтемряви лиш лице все інше тане, ховається в напівпрозорих тінях. Яскраво освітлене чоло контрастує з очима, захованими у темінь. За допомогою світла й тіні автор підкреслює те, на що має глядач звернути увагу. Може здатися дивним, що очі, найпромовистіший елемент портрета, який художники намагаються всіляко виділити, Шевченко, навпаки, затінює. Та це не позбавляє погляд помітної всепроникливості. Замість замріяного споглядання, яке так любили відтворювати у портретах тодішні художники, у Шевченка гостре, насторожене вдивляння у життя, в людей. Ця аж ніяк не юнацька замисленість у прикритих стомленими повіками очах 26-річної людини здається дивною на молодому обличчі. Рожеві ніжні уста, ідеально чисте чоло і раптом цей погляд, цей напружений злам брів Що це ефектний контраст? Романтична єдність протилежностей? Не тільки це У не по літах серйозному погляді відбилося нелегке життя: сирітство, найми, приниження. Це образ юнака, якого сувора дійсність рано зробила дорослим. Водночас маємо характерний портрет інтелігента, який за пізнання краси заплатив високу ціну. Звідси й роздвоєність зображеного характеру. З одного боку, гідність, зумовлена причетністю до когорти обранців долі, а з другого вболівання

8 8 клас 179 за тих, над ким ця доля поглумилась, і, може, інтуїтивне передчуття нелегкого майбутнього. Як і всі відомі сьогодні оригінальні малярські твори митця, цей автопортрет зберігається у Державному музеї Києва. Дбайливо зібрані й реставровані твори славетного майстра живопису гордість української культурної спадщини. 475 слів. (За Д. Степовиком). Завдання 1. Складіть письмовий опис зовнішності 26-річного Тараса Шевченка за його автопортретом, поданим у тексті. 2. Поясніть значення слів. Академія найвища державна наукова установа в галузі науки чи мистецтва. Сага епічне сказання про легендарних героїв та історичних діячів у формі прози з віршованими вставками. Психологізм зображення душевних переживань. Інтелігент освічена людина, якій притаманна внутрішня культура, яка займається розвитком і поширенням культури. Інтуїтивний побудований на здатності людини несвідомо, чуттям виявляти істину, передбачати, відгадувати щонебудь, опираючись на попередній досвід, знання. 3. Доберіть синоніми до слів. Хист талант, вдатність, здібність, дар. Майстерність уміння, вправність, мистецтво. Ліричний хвилюючий, чутливий, емоційно-забарвлений. Драматичний напружений, активний, інтенсивний, загострений. Молодий тут: юний, 26-річний. Світло сяйво, блиск, ясність. Темрява темінь, тінь, тьма, пітьма, морок, мла.

9 класи кої Січі та сценарію про гетьмана Мазепу. «Якщо Іллєнко не хоче, щоб із ним трапилося те, що трапилося з Мазепою після Полтави, то хай закопає свій сценарій», таких словесних форм набирав страх можновладців перед українською історією та митцем. Усього Ю. Іллєнко написав 42 сценарії, та лише 7 із них стали фільмами. Поява незалежної кіностудії «Фест-Земля» теж заслуга Ю. Іллєнка. Митець зняв на ній перший в Україні фільм не на державні кошти «Лебедине озеро. Зона». В основу було покладено зеківські оповідання С. Параджанова. На Канському фестивалі картина виборола дві престижні нагороди міжнародної федерації кінопреси та незалежної молодої кінокритики. Та Україна фільму тоді не побачила. Пізніше російська телекомпанія придбала його з ексклюзивними правами щодо показу і «заморозила» вихід у світ. Наступні десять років Іллєнко як кінематографіст безробітний. Написав за цей час свій кращий сценарій про друге пришестя Христа «Агн», монографію «Парадигма кіно» перший в Україні підручник із кінорежисури, влаштував три персональні виставки своїх живописних і графічних творів, зняв проект «Молитва за гетьмана Мазепу», до якого йшов близько третини життя. В Україні, як не ганебно, фільм було знято з кінопоказів, заборонено для показу по ТБ, не випущено на відео, не продано за кордон, хоча було багато пропозицій, що перекривали видатки на кінокартину в десятки разів. Після цього Іллєнко зробив заяву для преси: «Я йду з кіно, бо з цією бандитською владою не хочу мати справ». На парламентських виборах 2006 та 2007 років Юрій Герасимович балотувався у народні депутати України, входячи під другим номером до списку націоналістичної політичної партії Всеукраїнське об єднання «Свобода». Під час передвиборчих компаній митець подорожував Україною, гідно поширюючи національну ідею, якою дорожив понад усе. У 2008 році у Тернопільському видавництві «Навчальна книга Богдан» вийшов друком тритомник Юрка Іллєнка «Доповідна Апостолові Петру». Це автобіографічне одкровення відразу заціка-

10 10-11 класи 347 вило багатьох шанувальників кіно і всіх небайдужих до долі митцяпатріота, а отже, долі України, співвітчизників. Сповідь від імені усієї нації з болем і осудом за її гріхи, мабуть, у такому ракурсі доцільно сприймати це незвичайне творіння, що стало самобутнім явищем в українській публіцистиці. Незважаючи на пережиті труднощі, Ю. Іллєнко удостоївся звання народного артиста України, був лауреатом Державної премії імені Т. Шевченка, академіком АМУ, професором кафедри кінорежисури і кінодраматургії, почесним доктором Міжнародної Кадрової Академії. 15 червня 2010 р. Україна та весь мистецький світ прощалися з великим творцем, що помер після невиліковної недуги. Прощання безлічі присутніх на похованні відбувалося під музику з кінофільму «Білий птах з чорною ознакою» та під звуки трембіт. А над усім велелюдним зібранням уже витало безсмертя. Прах Ю. Іллєнка поховано у селищі Прохорівка Черкаської області слів. (Із часопису).

11 348 Зміст Зміст Передмова КЛАС Перекази (навчальні та конрольні) за простим планом Художні тексти розповідного характеру з елементами опису тварини для докладного переказу (усно і письмово)… 5 Чайка, якої не любили…5 Лісові розбишаки…6 Оверка…8 Благородний Юко…9 Мужня пташина…11 Під орлиними крилами…12 Секрет недовір я Художні тексти розповідного характеру з елементами опису предмета для докладного переказу (письмово) Рушник Кобзареві…15 Коричневі кульки…17 З доброти і безсмертя…19 Квітка папороті…20 Підводні чайки Художні тексти розповідного характеру з елементами роздуму для докладного переказу (усно) За крок до мрії…24 Він літає…25 Притча про досвід…26 Коли перемагає страх…28 Вигадка майстра Тексти наукового стилю для докладного переказу (усно) Чому восени опадає листя…31 Уміння боротися за життя…32 Із життя комах-трудівниць…33 Плід, яким не здивуємо…35 Пісня над колискою КЛАС Перекази (навчальні та контрольні) за простим і складним планом Художні тексти розповідного характеру з елементами опису приміщення для докладного переказу (усно і письмово) Дорога до рідного дому…38 Таємне помешкання…40 Віяло…42 Прощання зрадника…44 Так було Художні тексти розповідного характеру з елементами роздуму для докладного переказу (письмово) Незгладимі сліди…48

12 Зміст 349 Слово за людиною…49 Справа гідності…50 Брати Тексти художнього стилю для докладного переказу із творчим завданням (письмово) Кола на воді…53 Як народжується дружба…55 Твір на тему…57 Кого запросити? Художні тексти розповідного характеру з елементами опису природи для вибіркового переказу (письмово) Золоті кучугури…60 Знахідка…62 Рятівниця…64 Ніби нічого не сталося Художні тексти розповідного характеру з елементами опису природи для докладного переказу (усно)…68 Вишиття для панни…68 Різдвяне диво…70 Пригоди старого дерева…72 Хто такий соняшник?…74 Диво-камінці…76 Як народжуються мультфільми Тексти наукового стилю для вибіркового переказу (усно) Із чорною ознакою і без неї…80 Про народний український танець…82 Про деякі способи виживання рослин…84 Графіті засіб спілкування КЛАС Перекази (навчальні та контрольні) за простим і складним планом Розповідні тексти художнього стилю з елементами опису зов нішності людини для докладного перекладу (усно і письмово) Із останніх сил…89 У ворожому таборі…91 Святослав приймає бій…93 Найкращий звіринець…95 Сльози Ніваро…97 Рятівник Тексти-роздуми в художньому стилі для докладного переказу (усно) Невже не розуміють? Зачарована земля В очах дитини Від невдахи до щасливця Розповідні тексти художнього стилю з елементами опису процесу праці для стислого переказу (письмово) Не гірші за предків Від фантазії до вічності Краса, витята з паперу…114

13 350 Зміст Випробування на витривалість «Київський» торт Тексти публіцистичного стилю для докладного переказу (усно) Там на горі, на Маківці Герой із Старосамбірщини Критикують друзі: корисно чи образливо? Якби не сонячний день Таємниця найбільшої книгозбірні Тексти наукового стилю для стислого переказу (усно) Секрет незвичайного впливу Багатофункціональний глід Більше рухайтесь Історія першого комп ютера КЛАС Перекази (навчальні та контрольні) за складним планом Розповідні тексти художнього стилю з елементами опису місцевості для стислого переказу (усно і письмово) Нелегка дорога до мрії До місця заслання Ох, ця Говерла! Символ незнищенності Образи минулого А Г Розповідні тексти публіцистичного та наукового стилів із елементами опису пам яток історії та культури для вибіркового переказу (усно і письмово) Прапор часів Хмельниччини Золоті ворота Собор Святого Юра Замок Любарта в Луцьку Операція «Дзвін» Майже за традицією Володарка часу Тексти художнього стилю для докладного переказу з творчим завданням (письмово) Степ горів Голос старого замку Не сучасний Експеримент У вас канікули? Тексти публіцистичного стилю для стислого переказу (усно) Що таке успіх? Подорож у підземний світ Засіб платежу чи Редакторові було дванадцять Капосна «мобілка» КЛАС Перекази (навчальні та контрольні) за складним планом

14 Зміст Тексти художнього стилю для вибіркового переказу (усно і письмово) Спогад про тридцяті Лабіринтами душі Гіппократ «Орхідея» Сонячна легенда Тексти наукового стилю для вибіркового переказу (письмово) Про запорожців Багатообіцяюча кріомедицина Лікарські рослини. Розповсюдження, збирання, заготівля Із секретів падаючої води Тексти публіцистичного стилю для докладного переказу із творчим завданням (письмово) Крізь одвічні протиріччя «Омелян» Пророцтво чи випадковість? Кілька рецептів проти стресу Будь-яка зрада злочин На все свій час Світла душа Василя Штернберга Тексти наукового стилю для стислого переказу (усно) Що відбувається з кліматом? Під владою марева Наука про сни Стратегія Сагайдачного Українська хата Тексти публіцистичного стилю для стислого переказу (усно) Україні бути українською Заборонений Шевченко «Не вмре, не загине»? Той, хто творить звуковий образ Для нарису і навіть більше КЛАСИ 1. Тексти художнього стилю для докладного переказу із творчим завданням (усно і письмово) Вибір Пішло за водою На кладовищі чужої любові Свята і будні Підпис Тексти художнього стилю для стислого переказу із творчим зав данням (усно і письмово) «Я лише втратив час» Коли рідна земля стає мачухою Помста Під захистом впливовості…307

15 3. Тексти публіцистичного стилю для докладного переказу із творчим завданням (усно і письмово) Батько електронного телебачення Богдан Лепкий: штрихи до політичного портрета Дорогами Галичини Знаходьмо час для ближнього Репортаж із останнього притулку Детектор брехні Не зайве нагадати Тексти публіцистичного стилю для стислого переказу із творчим завданням (усно і письмово) «Я вдячна долі» Свободу рок-музиці! Дружина поета Голосом тривоги та надії До таємниці слова Статті для конспектування (9-11кл) Тунель під Ла-Маншем Ці всюдисущі ГМО Великий поборник незалежності України Метр українського кіно Навчальне видання ПЕРЕЙМА Людмила Ярославівна Збірник переказів з української мови 5-11 класи Головний редактор Богдан Будний Редактор Надія Бульчак Художник Володимир Басалига Комп ютерна верстка Нелі Домарецької Підписано до друку Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Умовн. друк. арк. 20,46. Умовн. фарбо-відб. 20,46. Видавництво «Навчальна книга Богдан» Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців ДК 370 від р. Навчальна книга Богдан, просп. С. Бандери, 34а, м. Тернопіль, Навчальна книга Богдан, а/с 529, м. Тернопіль, тел./факс (0352) ; ;

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *