Переказ 5 клас українська мова: § 56. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму — Відомості із синтаксису і пунктуації | Решебник (ГДЗ) Українська мова 5 класс О. В. Заболотний, В. В. Заболотний 2018

Содержание

Конспект уроку української мови у 5 класі

Тема. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елемен­тами опису предмета

 

 

Мета: поглибити знання учнів про види описів та роль і місце їх у художньо­му творі, ознайомити з особливістю опису предмета, формувати вміння переказувати текст, що містить опис, складати план тако­го тексту; розвивати пам’ять, писемне мов­лення, навички самостійної роботи, уяву; виховувати любов до рідного слова, усві­домлення його багатства і краси, стимулю­вати прагнення більше читати, щоб осягну­ти безмежні можливості рідної мови.

 

Тип уроку: урок розвитку мовлення.

 

Обладнання: робочі зошити, підручник, дошка.

 

ХІД УРОКУ

 

І. Актуалізація опорних знань.

 

Бесіда

 • Назвіть типи мовлення.
 • На яке питання відповідає текст-опис?
 • Яке завдання цього типу мовлення?
 • Назвіть відомі вам види опису. (Опис при­роди – пейзаж, опис людини – портрет, опис приміщення, опис тварини.)

ІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

 

ІІІ. Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

 

Дослідження на основі аудіювання тексту.

 

Чайник

Ранок. В очікуванні сніданку я дивлюся, як на плиті закипає чайник. Він зараз подібний на кумедного товстобокого чоловічка із задертим догори носиком. На блакитному боці прила­штувалася рожева квіточка. Ручка чайника на­хилилася, ніби спочиває.

Сині язички полум’я починають кусатися, і чайник сердиться. Його шапочка-накривка підстрибує, злегка подзвякуючи, носик невдо­волено випускає пару, а сам чайник від легкого бурмотіння переходить до посвистування, ніби повідомляє: «Я вже виконав свою роботу!».

Я наливаю ароматний напій у горнятко й думаю, що цікаво, виявляється, спостерігати навіть за знайомим предметом (З учнівського твору).

Бесіда за прочитаним

 • У якому стилі написано учнівський твір?
 • Які типи мовлення поєднано в ньому?
 • Що описує учень?
 • З ким він порівнює чайник?
 • Які деталі опису особливо запам’яталися, сподобалися?
 • Пригадайте, як називається в літературі художній прийом, коли предмет набуває ознак живої істоти. (Персоніфікація.)
 • Чи доречно в тексті використано опис?
 • Що він допомагає зрозуміти?
 • У яких рядках висловлено основну думку твору? («Цікаво, виявляється, спостерігати на­віть за знайомим предметом».)
 • Якими рисами наділений автор твору? (Він спостережливий, уважний, уміє фантазу­вати.)

Робота над текстом переказу.

 Пись­менники нерідко вводять у свої твори опи­си предметів. Послухайте епізод із повісті В. Нестайка «Незнайомець з тринадцятої квартири». Героями твору є Павлуша і Ява. З ними ви познайомитеся на уроках української літератури у шостому класі. Так сталося, що хлопці розминулися із власником годинника, якого той попросив їх постерегти на пляжі. Ява й Павлуша вирішили розпочати пошуки незнайомця, щоб повернути йому цінну річ. Отож вихід знайдено, і хлопці можуть спокійно розди­витися годинника.

– Роздивимося гарненько, що то за годин­ник, – сказав Ява.

Стали ми під ліхтарем, бо їх уже засвітили, почали роздивлятися.

Ловкенький годинничок! Сам круглий, пла­ский, мов п’ятак, а циферблат чорний. А на ньо­му замість цифр рисочки золоті. І стрілки теж золоті. І стрілок не дві, а цілих три. Третя до­вга і тонка, як волосина, по всьому циферблату швидко бігає, секунди одміряє. Гарний годин­ник. Ми такого ще не бачили.

Ява взяв у мене годинник, начепив на руку й одразу став ніби на п’ять років старший. Навіть обличчя в нього посоліднішало – строге й сер­йозне стало. Він ішов і гордо ніс руку з годинни­ком, відставивши її убік, пряму й нерухому, як палка, і скоса поглядав на неї. Інколи він згинав руку у лікті і підносив до очей. Дивився, котра година.

Коли ми пройшли всю набережну й підійш­ли до моста імені Патона, я нарешті не втерпів і сказав:

– Досить! Знімай! А то ще зіпсуєш!

Зітхнувши, Ява неохоче зняв годинни­ка і знову став на п’ять років молодший і не­солідний, такий, як і був (За В. Нестайком) (170 слів).

Бесіда

 • Доведіть, що текст являє собою розповідь з елементами опису предмета.
 • Від чийого імені ведеться розповідь?
 • У якому місті і в яку пору дня відбува­ється подія? (У Києві, бо там є міст Патона. Увечері, бо вже засвітили ліхтарі.)
 • Які деталі опису вказують, що годинник був дорогим і красивим?
 • Доведіть, що Ява хотів мати такого самого годинника.
 • Як відомо, годинник є неодмінним атри­бутом солідної ділової людини. Чи натякає на це автор тексту?
 • Яке враження про твір склалося у вас на основі прочитаного епізоду? Чи виникло ба­жання прочитати повість?

Словникова робота.

 • У якому значенні автор уживає слово ловкенький (годинничок)? (Красивий, ори­гінальний.)
 • Що означає слово плаский(Який не має заглибин; приплюснутий.)
 • Виберіть лексично правильне про­довження словосполучення: Він дивився… (яка година; котра година; скільки годин).

Робота над запобіганням орфогра­фічним і пунктуаційним помилкам.

 • Запишіть на дошці Ява, міст імені Патона, несолідний, все-таки.
 • Поясніть орфограми у словах міст імені Патона, циферблат, вбік, обличчя.
 • Розкажіть, які розділові знаки став­ляться при прямій мові.

 

Складання плану переказу.

Орієнтовний план

 1. Хлопці роздивляються годинник.
 2. Гарний годинник.
 3. «Солідний» Ява.
 4. Ява знову стає самим собою.

 

Усне переказування тексту.

Робота на чернетках.

 

ІV. Домашнє завдання. Закінчити роботу над переказом (якщо є потреба). Написати невеликий твір з елементами опису пред­мета «Пенал», «Рюкзак» або «Циркуль».

 

Збірник переказів з української мови. 5–11 класи — ПЕРЕКАЗИ — ГОЛОВНА

загрузка…

Перейма Л.Я.
Збірник переказів з української мови. 5–11 класи. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2012. — 352 с.
У збірнику переказів подано тексти українських та зарубіжних майстрів слова, укладені відповідно до програмних вимог із вивчення української мови в 5-11-х класах.
Для вчителів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, батьків.

 

5 КЛАС 
Перекази (навчальні та конрольні) за простим планом
1. Художні тексти розповідного характеру з елементами   опису тварини для докладного переказу (усно і письмово)


Чайка, якої не любили є тут
Лісові розбишаки
Оверка 
Благородний Юко
Мужня пташина
Під орлиними крилами
Секрет недовір’я
2. Художні тексти розповідного характеру з елементами опису   предмета для докладного переказу (письмово)
Рушник Кобзареві 
Коричневі кульки
З доброти і безсмертя 
Квітка папороті (див. текст 2)
Підводні чайки
3. Художні тексти розповідного характеру з елементами роздуму для докладного переказу (усно)
За крок до мрії 
Він літає
Притча про досвід 
Коли перемагає страх
Вигадка майстра
4. Тексти наукового стилю для докладного переказу (усно) 
Чому восени опадає листя
Уміння боротися за життя 
Із життя комах-трудівниць 
Плід, яким не здивуємо
Пісня над колискою
6 КЛАС
Перекази (навчальні та контрольні) за простим і складним планом
1. Художні тексти розповідного характеру з елементами опису приміщення для докладного переказу (усно і письмово)
Дорога до рідного дому
Таємне помешкання 
Віяло 
Прощання зрадника 
Так було
2. Художні тексти розповідного характеру з елементами роздуму для докладного переказу (письмово)
Незгладимі сліди
Слово за людиною 
Справа гідності 
Брати
3. Тексти художнього стилю для докладного переказу із творчим завданням (письмово) 

Кола на воді 
Як народжується дружба
Твір на тему
Кого запросити? 
4. Художні тексти розповідного характеру з елементами опису природи для вибіркового переказу (письмово)
Золоті кучугури 
Знахідка 
Рятівниця
Ніби нічого не сталося
5. Художні тексти розповідного характеру з елементами опису природи для докладного переказу (усно)
Вишиття для панни
Різдвяне диво
Пригоди старого дерева
Хто такий соняшник?
Диво-камінці
Як народжуються мультфільми 
6. Тексти наукового стилю для вибіркового переказу (усно)
Із чорною ознакою і без неї
Про народний український танець 
Про деякі способи виживання рослин
Графіті — засіб спілкування
7 КЛАС 
Перекази (навчальні та контрольні) за простим і складним планом
1. розповідні тексти художнього стилю з елементами опису зовнішності людини для докладного перекладу (усно і письмово)
Із останніх сил 
У ворожому таборі
Святослав приймає бій 
Найкращий звіринець 
Сльози Ніваро
Рятівник.
2. Тексти-роздуми в художньому стилі для докладного переказу (усно) 
Невже не розуміють?
Зачарована земля
В очах дитини
Від невдахи до щасливця
3. розповідні тексти художнього стилю з елементами опису процесу праці для стислого переказу (письмово)
Не гірші за предків
Від фантазії до вічності
Краса, витята з паперу
Випробування на витривалість
«Київський» торт 
4. Тексти публіцистичного стилю для докладного переказу (усно) 
Там на горі, на Маківці
Герой із Старосамбірщини 
Критикують друзі: корисно чи образливо?
Якби не сонячний день
Таємниця найбільшої книгозбірні 
5. Тексти наукового стилю для стислого переказу (усно)
Секрет незвичайного впливу
Багатофункціональний глід 
Більше рухайтесь 
Історія першого комп’ютера
8 КЛАС 
Перекази (навчальні та контрольні) за складним планом
1. розповідні тексти художнього стилю з елементами опису місцевості для стислого переказу (усно і письмово)
Нелегка дорога до мрії переказ тут
До місця заслання 
Ох, ця Говерла! 
Символ незнищенності
Образи минулого 
А Г
2. Розповідні тексти публіцистичного та наукового стилів  із елементами опису пам’яток історії та культури для вибіркового переказу (усно і письмово)
Прапор часів Хмельниччини
Золоті ворота
Собор Святого Юра 
Замок Любарта в Луцьку
Операція «Дзвін» 
Майже за традицією
Володарка часу
3. Тексти художнього стилю для докладного переказу  з творчим завданням (письмово)
Степ горів
Голос старого замку
Не сучасний
Експеримент
У вас канікули?
4. Тексти публіцистичного стилю для стислого переказу (усно)
Що таке успіх?
Подорож у підземний світ
Засіб платежу чи…
Редакторові було дванадцять
Капосна «мобілка»
9 КЛАС 
Перекази (навчальні та контрольні) за складним планом
1. Тексти художнього стилю для вибіркового переказу (усно і письмово) 
Спогад про тридцяті
Лабіринтами душі 
Гіппократ
«Орхідея»  про хужожницю Марію Башкірцеву
Сонячна легенда 
2. Тексти наукового стилю для вибіркового переказу (письмово)
Про запорожців
Багатообіцяюча кріомедицина
Лікарські рослини. Розповсюдження, збирання, заготівля
Із секретів падаючої води 
3. Тексти публіцистичного стилю для докладного переказу із творчим завданням (письмово) 
Крізь одвічні протиріччя
«Омелян»
Пророцтво чи випадковість? 
Кілька рецептів проти стресу 
Будь-яка зрада — злочин 
На все свій час
Світла душа Василя Штернберга
4. Тексти наукового стилю для стислого переказу (усно)
Що відбувається з кліматом?
Під владою марева
Наука про сни
Стратегія Сагайдачного
Українська хата (дивіться тут Текст 5)
5. Тексти публіцистичного стилю для стислого переказу (усно)
Україні бути українською 
Заборонений Шевченко
«Не вмре, не загине»? 
Той, хто творить звуковий образ
Для нарису і навіть більше 
10-11 КЛАСИ
1. Тексти художнього стилю для докладного переказу із творчим завданням  (усно і письмово)
Вибір
Пішло за водою
На кладовищі чужої любові
Свята і будні
Підпис
2. Тексти художнього стилю для стислого переказу із творчим завданням (усно і письмово)
«Я лише втратив час…»
Коли рідна земля стає мачухою 
Помста 
Під захистом впливовості 
3. Тексти публіцистичного стилю для докладного переказу із творчим завданням (усно і письмово)
Батько електронного телебачення
Богдан Лепкий: штрихи до політичного портрета 
Дорогами Галичини
Знаходьмо час для ближнього
Репортаж із останнього притулку
Детектор брехні
Не зайве нагадати
4. Тексти публіцистичного стилю для стислого переказу із творчим завданням (усно і письмово)
«Я вдячна долі…» 
Свободу рок-музиці!.
Дружина поета
Голосом тривоги та надії 
До таємниці слова 
Статті для конспектування (9-11кл)
Тунель під Ла-Маншем 
Ці всюдисущі ГМО
Великий поборник незалежності України
Метр українського кіно

 

Конспект уроку українська мова 5 клас контрольний переказ

5048

10-04-2022

книга матем 6 клас. решебник українська мова 4 класс хорошковская онлайн ответы. гдз практикум з географії 6 клас бойко. гдз 9 клас укр мова с.я.ермоленко в.т.сичова. гдз по укр мови 9 клас заболотний. відповіді з англійської мови 6 клас алла несвіт робочий зошит відповіді. гзд 4 клас українська мова вашуленко. гдз природа 5 клас зошит демічева відповіді. лабораторна робота 10 клас по біології. алгебра і початки аналізу 10-11 клас решебник. гдз за 4 клас м.в.богданович. біологія ільченко рибалко півень 7 клас. гдз укр мова 4 класс захарійчук 2015. біологія 9 клас робочий зошит андерсон вихренко частина 2. відео урок з хімії 7 клас. завдання для державної підсумкової атестації з біології 9 клас. давня українська література тести. проект на тему опале листя користь 5 клас. визначення з економіки 11 клас. українська література авангардизм. тести українська література 9-11 класи завдання відповіді. гдз математика 6 клас мерзляк збірник 2014. гдз українська мова 6 класс нова програма 2014 глазова. дпа 2016 рік 9 клас купити. слюніна усі уроки української мови 10 клас. укр мова та література авраменко и блажко скачать. гдз 3 клас українська мова вашуленко відповіді зошит. офіційна мова австрії. твір весна прийшла 5 клас. гдз 6 клас біологія книжка 2014 костиков. українська мова плани-конспекти уроків. світова література ніколенко 6 клас гдз. план-конспект уроку з української літератури 5 клас. специально коррекционный клас. олена пчілка котова наука 4 клас конспект. гдз англ мова карпюк 11 клас стандарт. тести біологія 10 клас. адказы на пытанні па гісторыі беларусі 9 клас.

робочий зошит з біології 6 клас андерсон 2015 гдз

гдз історія україни 7 клас гупан 2015. . підручник логіка 4 клас митник онлайн. . презентація пори року 10 клас. . збірник задач з фізики ненашев 8 клас онлайн. . решебник українська мова 7. . гдз 9 клас хімія ярошенко гдз. . зборнік экзаменацыйных пераказаў па беларускай мове 11 клас 2015. . природа 4 клас підручник 2015 рік. мова українська конспект контрольний клас переказ 5 уроку. диктант дпа укр мова. . готові домашні завдання інформатика 5 клас. . скорочені твори з української літератури 8 клас. . англійська мова для повсякденного спілкування. в. к. шпак скачать. .

українська колиска, кантрольны пераказ 6 клас, сучасна українська родина твір, підручники 7 клас нова програма 2015-2016 образотворче, конспект з української мови 3 клас план тексту, вальс українська пісня, тексти англ мова 8 несвіт, тексти з німецької мови 3 клас, мова і нація тематичні виписки, гдз з англійської мови на 8 клас карпюк, гдз геометрiя 7 клас мерзляк 2015, гдз по литературе 4 клас, гдз 8 клас о.я.біляніна, дпа 9 клас по алгебре 2014, рідна мова 9 клас баран г.в, домашня завдання 3 клас українська мова вашуленко,

книжка з української літератури 7 клас нова програма авраменко готове домашнє завдання з англійської мови 6 клас робочий зошит карпюк українська та зарубіжна культура козира підручник фізика 7 клас сиротюк в д задачі та вправи леся українка презентація 2 клас конспект уроку 3 клас переставний закон множення математика 5 клас н а тарасенкова гдз 7 клас оксана карпюк пентилюк 9 клас укр мова гдз основні групи організмів 6 клас бланк відповідей дпа з історії україни 11 клас 2015 гдз геометрія 7 клас істер 2007 р контрольна робота з алгебри 8 клас 2 сценарій випускного вечора 9 клас аудио диктанти з української мови 5 клас гдз 7 клас по русскому языку програма вивчення англійської мови 2 клас українська література нова програма 7 клас авраменко конспекти уроків 9 клас англійська мова карпюк завдання 11 клас дпа 2013 хімія гдз 3 клас математика рівкінд оляницька 2013 решебник гдз англійська 5 клас карпюк книжка гдз англійська мова карпюк 10 дзеяслоў як часціна мовы 6 клас загальна географія 6 клас пестушко 2006 скачати пес 2010 українська ліга торент укр-мова 6 клас гдз сичова 2014 гдз решебник англ мова роб зош 5 клас несвіт учебники онлайн книга карпюк 6 клас гдз укр мова 5 клас глазова відповіді дпа 2013 рік математика 11 клас народная українська пісня лугом іду коня веду как считать баллы по зно укр мова гдз відповіді робочий зошит біологія 11 клас котик тагліна відповіді плотницька ділова українська мова скачать решебнік по русскому языку 5 клас 1 часть мерзляк алгебра 10 клас гдз конспекти уроків з музики 5 клас кондратова скачать зно 2014 українська мова завдання 2 сесія відповіді до геометрії 9 клас бурда

 • мова українська конспект контрольний клас переказ 5 уроку
 • мова українська конспект контрольний клас переказ 5 уроку
 • мова українська конспект контрольний клас переказ 5 уроку

новорічний флешмоб 6 клас. гдз природознавство 3 клас діптан відповіді. гдз геометрія збірник задач мерзляк. укр мов 4 клас захарійчук. олімпіадні завдання з української мови та літератури 8 клас 2014. українська революція 1917 1921 рр передумови. англ мова 9 дпа 2014. німецька мова 5 клас сотникова палій гдз. українська культура 20 ст реферат. пашковская 9 клас русский язык.

укр мова 7 клас розвиток мовлення. . доповідь на українську мову 11 клас. . гдз 7 клас фізика книга. . гдз до української мови 9 клас пентилюк. . математика 1 клас м.в.богданович скачати. . готові домашні завдання з математики 6 клас мерзляк 2014. . історія україни в.с.власов 5 клас відповіді. .

6 клас нова програма англійська мова карпюк. 2 клас англійська мова алла несвіт зошит. зошит для контролю знань з англійської мови 9 клас карпюк скачати. українська резервна армія. розвязник дпа з математики 9 клас. гдз онлайн готові домашні завдання 6 клас. несвіт англійська мова 7 клас онлайн. купити зошит для контрольних робіт з української мови 7 клас. гдз по російській мові 5 клас в а корсаков. завдання на літо з природознавства 3 клас. фізика збірник задач 7 клас і.м.гельфгат відповіді нова програма. книги для вчителя української мови 6 клас. дпа алгебра 9 клас 2014 завдання скачать. беларуская нацыянальная мова яе формы. функцыі мовы ў грамадстве. фонохрестоматія читання 3 клас. загальна географія 6 клас пугач відповіді. задачи по математика за 6 клас. зошит з розвитку писемного мовлення 4 клас гдз. світова література контрольна робота 1 8 клас. планування хімія 10 клас. гзд за 7 клас з української мови. зошит для контрольних робіт з алгебри 11 клас роганін. збірник рецептур шалимінов о.в. гдз з географії 6 клас зошит для практичних робіт топузов. продуктивне мислення 3 клас відповіді. лабораторний зошит з хімії 7 клас. програма на 7 клас з географії. гдз з укр.мови 5 клас олександра глазова. гдз 4 клас рідна мова вашуленка. гдз 6 клас математика мерзляк полонський якір 2014 онлайн. бурда тарасенкова геометрія 10 клас онлайн. англійська мова 7 класс читать карпюк. зошит для контрольних робіт з геометрії 11 клас роганін відповіді. укр література 7 клас слоньовська. гдз 3 клас математика лишенко робочий зошит відповіді. 14.06.2010 англійська мова.

 • уроки біології 6 клас будова кореня
 • антична грецька цивілізація класичної доби урок узагальнення 6 клас
 • гдз по укр мов 5 клас сичова
 • скачати підручники на 8 клас
 • інформатика 5 клас ривкінд зошит
 • елементи графічної грамоти трудове навчання 7 клас
 • 4 клас підручники за новою програмою на 2015-2016 н.р
комбайни клас б у. . зошит з біології 8 клас котик читать. . проект тарас григорович шевченко 4 клас. . план уроку з фізики 11 клас. . українська культура 15 ст презентація. . геометрія 9 клас гдз єршова. . класная гадзіна 4 клас. .

диктант мова шевченка

гдз німецька мова 5 клас сидоренко палій відповіді книжка. . дпа 2014 9 клас географія збірник онлайн. . підсумковий контроль з геометрії 8 клас. . виховна година правове виховання 7 клас відео. . конспекти уроків світова література 10 клас академічний рівень. . перекладач онлайн чеська мова. . олександра глазова 5 клас українська мова гдз. . українська наука на початку 20 століття. . твір на тему рідна мова 9 клас. . гдз 10 клас алгебра є п нелін. .
домашня робота з геометрії 7 клас г.п.бевз в.г.бевз н.г.владімірова

3 клас математика онлайн. фізика 9 клас божинова читать онлайн. в.короленко сліпий музикант конспект уроку 6 клас. жива народна мова фразеологізми. книжка англійська мова 6 клас за новою програмою. гдз руська мова 6 клас. українська швейцарія черкаська область. мова українська конспект контрольний клас переказ 5 уроку. 4 класс українська література. розробка уроку з української мови 4 клас. гдз для практичних робіт з географії 7 клас стадник. підручник з природознавства 4 клас читати онлайн гільберг. гдз онлайн українська мова 10 клас плющ тихоша. мова українська конспект контрольний клас переказ 5 уроку. мастер клас по поделкам. реферат по художній культурі 9 клас на тему архітектура. гдз 3 клас українська мова відповіді. скачати підручник 7 клас географія кобернік 2007. календарно-тематичне планування геометрія 7 клас за новою програмою. українська моя сторона. зроблене домашнє завдання з української мови 4 клас м с вашуленко. правознавство 9 клас дпа 2014 письмово відповіді 1 варіант. мерзляк геометрия 7 клас 2015 гдз. небесні тіла 5 клас конспект уроку. мова українська конспект контрольний клас переказ 5 уроку. гдз математика 6 клас робочий зошит. всі терміни з історії за 8 клас. домашне завдання з укр мови 3 клас.

9 клас укр мова ярмолюк. завдання для самоперевірки алгебра 9 клас. мова українська конспект контрольний клас переказ 5 уроку. у чому полягає небезпечність бактерій 3 клас. учебник художня культура 9 клас. гдз 6 клас інформатика робочий зошит морзе барна вембер. гдз по укр мове 9 клас пентилюк гайдаенко. англійська мова карпюк 9 клас. мова українська конспект контрольний клас переказ 5 уроку. збірник завдань для моніторингу з фізики. українська символіка стенди. мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. апостроф в українській мові 3 клас.

усі уроки української літератури 10 клас косогова 2 семестр онлайн, конспект уроку рідної мови 2 клас, гдз 7 клас англійська мова карпюк павлюк робочий зошит, підручник образотворче мистецтво 2 клас за новою програмою, гдз 10 клас алгебра онлайн, канспект па беларускай літаратуры 5 клас, складне синтаксичне ціле його основні ознаки 9 клас, семестрова контрольна робота з англійської мови 8 клас аудіювання, підручник англійська мова 4 клас видавництво лібра терра, гдз українська мова 4 клас богданович 2 частина,

Письмові перекази з української мови 5 клас

Скачать письмові перекази з української мови 5 клас fb2

§ Усний і письмовий докладні перекази художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини. § Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета. § Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму. § Усний докладний переказ тексту наукового стилю.

§ Діалог. Різновиди діалогів.  Такий посібник допоможе зі складними завданнями і посприяє у вирішенні заплутаних вправ з української мови 5 клас. З чого складається ГДЗ? Книги з готовими домашніми завданнями повністю повторюють структуру підручника шкільної програми, тому відповідають всім вимогам Міністерства освіти. Українська мова. Читання. 5 клас. Історія України.

Світова література.  Обладнання: текст для переказу. Хід уроку І. Організаційний момент ІІ. Повідомлення мети і завдань уроку.  Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням. Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням. Контрольний переказ із творчим завданням. Письмовий стислий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням. Всього коментарів: 0.

Увійдіть. 5 Клас украiнська мова письмовий переказ текста що таке страх. 0 голосов. 23 просмотров. 5 Клас украiнська мова письмовий переказ текста що таке страх. украiнська. письмовий.  3) Коли ми сиділи на березі, до нас підійшли школярі шостого класу. 4) Під’їхавши до свого села, я загубив бейсболку.

5) Дівчинка писала твір про зимову красуНа розі нашої вулиці й Верхнього провулка вимощеного бруківкою височить щойно відреставрований собор. Ответы. Українська мова. 5 Клас украiнська мова письмовий переказ текста що таке страх. Похожие вопросы. 5 Клас украiнська мова письмовий переказ текста що таке страх. 5 Клас украiнська мова письмовий переказ текста що таке страх.

5 Клас украiнська мова письмовий переказ текста що таке страх. Украiнська мова 5 клас Глазова вправа Украiнська мова 11 клас.  Правильные решения и ответы на любые задания для школьника или студента быстро онлайн. А если не нашли нужное решение или ответ, то задайте свой вопрос нашим специалистам.

5 Клас украiнська мова письмовий переказ текста що таке страх. 0 голосов. 5 Клас украiнська мова письмовий переказ текста що таке страх. украiнська. письмовий. Контрольний переказ тексту. 9 просмотра 9,8 тыс. просмотров. Розбір демонстраційного ЗНО Українська мова + текст + твір.

Назва: Перекази з української мови класи. Автор: Шабельник Т. М., Жовтобрюх В. Ф., Ліснича Л. Е. Видавництво: Ранок.  Мова: українська. Зміст. Методичні рекомендації щодо проведення переказу 4. Про структуру посібника 5 клас. Докладний переказ Австралійський ведмедик Мамонт 5 Клас украiнська мова письмовий переказ текста що таке страх.

0 голосов. 23 просмотров. 5 Клас украiнська мова письмовий переказ текста що таке страх. украiнська. письмовий.  3) Коли ми сиділи на березі, до нас підійшли школярі шостого класу. 4) Під’їхавши до свого села, я загубив бейсболку. 5) Дівчинка писала твір про зимову красуНа розі нашої вулиці й Верхнього провулка вимощеного бруківкою височить щойно відреставрований собор. Українська мова 5 клас гдз. (підручник за новою програмою року). Вправа Умова: Відповідь: Правила до параграфу.

«Усний та письмовий докладні перекази розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини». Вправа

rtf, EPUB, rtf, fb2

Похожее:

 • Види конденсаторів презентація
 • Сканаві збірник задач з математики 6 клас
 • Курсова робота увага дітей дошкільного віку
 • Презентація шевченко 200 років
 • Збірник завдань з математики 3 клас нова програма скачать
 • Творення прислівників 7 клас
 • Сортування і фільтрація даних 11 клас
 • Гдз німецька мова надія басай 9 клас
 • Нутрятко кузя переказ українська мова 5 клас

  Скачать нутрятко кузя переказ українська мова 5 клас fb2

  Українська мова. Як провчили пастуна переказ упр-мова 5 кл. Ответы и решения. Українська мова. Як провчили пастуна переказ упр-мова 5 кл. 0 голосов. 7 просмотров. Як провчили пастуна переказ упр-мова 5 кл. провчили. пастуна.  Здравствуйте! На сайте koohar.ru собраны ответы и решения на все виды школьных задач и университетских заданий.

  Мова: українська. Зміст. Методичні рекомендації щодо проведення переказу 4. Про структуру посібника 5 клас. Докладний переказ Австралійський ведмедик Мамонт Вовченя Нутрятко Кузя Що таке страх?

  Розробки уроків — Українська мова 5 клас І семестр — ЛЕКСИКОЛОГІЯ. УРОК РЗМ № 5. Письмовий переказ розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за індивідуально складеним планом).

  Мета: навчальна — навчитися письмово переказувати тексти розповідного характеру з елементами опису, використовуючи синоніми та антоніми, складати індивідуальний план розповіді, уникати мовних помилок; розвивальна — розвивати навички письмового мовлення, логічне та образне мислення; виховна — допомогти усвідомити багатство виражальних засобів української мови, зокрема багатство її лексичного складу; виховувати гуманне ставлення до тварин.

  Повні уроки>> Українська мова: РЗМ № Контрольний переказ тексту. Повні уроки. Тема уроку: Контрольний переказ тексту. Содержание. 1 Мета уроку.  3. Лазарчук Л.Ю., Українська мова.

  5 клас. Збірник завдань, вправ, диктантів, мовних ігор. – Тернопіль: Підручники і посібники, Мета: навчальна: виявити та оцінити рівень сформованості в учнів умінь і навичок письмово докладно відтворювати зміст прослуханого тексту художнього стилю з елементами опису тварин; розвивальна: розвивати зв’язне мовлення, аналітико-синтетичні мисленнєві навички, збагачувати словниковий запас; виховна: виховувати любов до живої природи.

  Внутрішньопредметні зв’язки: орфографія.

  Бібліотека Української Літератури. Українська література. Світова література. Навчання. Літературознавство. На русском. Українська література.  5 клас. 6 клас. 7 клас. 8 клас. 9 клас. 10 клас. 11 клас.  Стислий переказ, виклад змісту. Надіслати Розповісти Цвірінькнути. Розділ I.  УкрЛіб — читати повністю книги українською мовою. Сторінку згенеровано за сек. Категорія: 5 клас (українська мова) | Додав: StudentSun | Теги: Переглядів: | Завантажень: 0 | Рейтинг: / Всього коментарів: 0.

  Українська мова. Як провчили пастуна переказ упр-мова 5 кл. Ответы и решения. Українська мова. Як провчили пастуна переказ упр-мова 5 кл.

  0 голосов. 7 просмотров. Як провчили пастуна переказ упр-мова 5 кл. провчили. пастуна.  Здравствуйте! На сайте koohar.ru собраны ответы и решения на все виды школьных задач и университетских заданий.

  fb2, fb2, rtf, rtf

  Похожее:

 • Опорні конспекти з математики 5 клас
 • Захарійчук українська мова 4 клас підручник 2004
 • Гдз 5 клас інформатика 2013 морзе відповіді на практична робота 4
 • Контрольні роботи з фізики 11 клас 4 варіанта
 • Контрольна робота з хімії 10 клас 2 семестр рівень стандарту
 • Переказ тексту кріт 5 клас

  Скачать переказ тексту кріт 5 клас doc

  Єрмоленко С.Я. та Сичова В.Т. разом створили підручник «Українська мова», який стане в нагоді учням 5 класів загальноосвітніх закладів. Його рекомендує вчителям МОН України, високу якість книги підтверджує також експертиза НАН.

  зв’язна мова (мовлення). параграф усний і письмовий докладні перекази художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин. завдання   Єрмоленко С.Я. та Сичова В.Т. разом створили підручник «Українська мова», який стане в нагоді учням 5 класів загальноосвітніх закладів. Його рекомендує вчителям МОН України, високу якість книги підтверджує також експертиза НАН.

  Контрольний переказ тексту. 9 просмотра 9,8 тыс. просмотров.  5 клас. Дистанційне навчання. Наталія Кобець. Категорія: 5 клас (українська мова) | Додав: StudentSun | Теги: Переглядів: | Завантажень: 0 | Рейтинг: / Всього коментарів: 0. Нижче наведено текст про крота та його переказ.  Новою програмою 5 класу шкіл з українською мовою навчання передбачено написання письмового докладного переказу художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини.

  Нижче подано оригінальний текст-розповідь Г. Тютюнника, а після нього (дивіться далі) — переказ, в якому також наведено опис крота. Кріт. План. Гострий писок. Підземельник. Кріт після зимового сну. Веселий кріт. Ранньої весни ворухнулася раптом суха бур’янина, похиталася і впала. А на тому місці, де вона стояла, зробилася нора. Допомога учням — це веб-сайт, який допоможе учням у навчанні. Завдання podarki-smolensk.ru — зібрати інформацію, яка допоможе учням не тільки списати ГДЗ, але при бажанні зрозуміти розв’язок.

  Подані учнівські твори, написані учнями відповідного віку з їхн.

  Докладний письмовий переказ тексту-опису предмета Мета: навчити учнів складати письмові перекази текстів з елементами опису предмета; розвивати писемне мовлення, логічне мислення, творчу уяву. Обладнання: підручник, словники, текст для переказу. Автор: невідомий. Класи: 5 клас. ukrdoc — KB. Предмети: Українська мова. Уроки № Тема. Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварин, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом).

  Мета: перевірити, як учні вміють передавати зміст почутого, добирати відповідні мовні засоби, визначати стиль і тип мовлення тексту, складати простий план; удосконалювати навички самостійної роботи; розвивати, увагу, пам’ять, логічне мислення; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до всього живого. Тип у р о к і в: уроки перевірки та обліку здобутих знань, умінь і навичок.

  Перебіг уроків. Ознайом. Єрмоленко С.Я. та Сичова В.Т. разом створили підручник «Українська мова», який стане в нагоді учням 5 класів загальноосвітніх закладів. Його рекомендує вчителям МОН України, високу якість книги підтверджує також експертиза НАН.

  зв’язна мова (мовлення). параграф усний і письмовий докладні перекази художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин. завдання   Єрмоленко С.Я. та Сичова В.Т. разом створили підручник «Українська мова», який стане в нагоді учням 5 класів загальноосвітніх закладів.

  Його рекомендує вчителям МОН України, високу якість книги підтверджує також експертиза НАН.

  djvu, djvu, txt, txt

  Похожее:

 • Динаміка фізика 10 клас формули
 • Оголошення зразок написання на українській мові 6 клас
 • Контрольні роботи з англійської мови 8 клас карпюк відповіді
 • Лабораторна робота з фізики 11 клас відповіді божинова відповіді
 • Ділення з остачею 3 клас конспекти
 • Підручник українська мова 4 клас нова програма мовчун
 • Презентація 1 клас математика доба
 • Пересказ историй: грамматические и лексические меры для выявления одноязычных детей, говорящих по-испански, со специфическими языковыми нарушениями (SLI)

  Дети со специфическими нарушениями речи (SLI) испытывают грамматические и лексические трудности при рассказывании историй. Цель этой работы состояла в том, чтобы изучить, могут ли показатели языковой продуктивности, такие как средняя длина высказывания (MLU), процент неграмматических предложений (%UGS), общее количество слов (TNW) и количество различных слов (NDW), производиться с помощью детей младшего возраста во время задания по пересказу истории, можно использовать для точного дифференциации одноязычных испаноязычных детей с SLI от детей с типичным развитием речи (TLD).Пятьдесят одноязычных испаноязычных детей в возрасте от 4 лет; 0 и 6; 11 лет были отнесены к одной из двух групп: 25 детей с СЛИ и 25 сверстников с ТЛД. Каждому ребенку была прочитана книжка с картинками по сценарию, а затем ребенка попросили пересказать историю, используя картинки. Пересказы историй были проанализированы для MLU, %UGS, TNW и NDW. Результаты показали значительные различия между группами по всем четырем показателям. Дети с SLI показали значительно более низкие MLU, TNW и NDW и значительно более высокий% UGS по сравнению со сверстниками того же возраста с TLD.Результаты показывают, что показатели языковой продуктивности, полученные во время пересказа историй, могут быть использованы для точного выявления различий в языковых характеристиках и дифференциации одноязычных испаноязычных детей с SLI от их типичных сверстников. Результаты этого исследования имеют клиническое значение для оценки и выявления одноязычных испаноязычных детей с языковыми нарушениями.

  Ключевые слова: Разное количество слов; МЛУ; Процент неграмматических предложений; испаноязычные дети; специфические языковые нарушения; Рассказ-пересказ; Общее количество слов.

  Меч и лазер

  Мы обсуждаем нашего победителя Мартовского безумия, приветствуем Марту Уэллс и завершаем наши обильные размышления о Звезде Пандоры. Ты с мотайлами?

  Скачать прямо здесь!

  БЫСТРЫЕ Ожоги

  У НАС ПОБЕДИТЕЛЬ. «Повелитель джиннов» П. Джели Кларка опередил «Дети времени» Адриана Чайковского с 59,3% против 40,7%. И поздравляем «Джойс обычно делает плохой выбор», который выиграл прогнозы сетки с результатом 22, просто вытеснив кого-то, кто не назвал свою скобку, на одно очко.Еще раз спасибо Roberator за то, что держит всех в курсе прогресса на протяжении всего турнира! И помните, настоящим победителем стали наши списки для чтения

  Пол: Относительно финалистов премии Nebula Awards 2021
  Вот цитата с официального сайта:
  Автор Марта Уэллс любезно отказалась от своей номинации в качестве финалиста новеллы в этом году за Fugitive Telemetry: Murderbot Diaries, Book 6, опубликованный Tordotcom. Уэллс чувствовала, что серия «Дневников убийцы» уже получила невероятную похвалу от ее коллег по отрасли, и хотела дать слово сообществу, чтобы рассказать о других работах.

  Январь: Esquire опубликовал свой список 50 лучших фантастических романов всех времен.
  И их список 50 лучших научно-фантастических романов всех времен!

  Январь: Ассоциация романтических писателей (RNA) объявила победителей Премии романтических романов 2022 года.

  Январь: The Tolkien Estate добавил много нового неопубликованного искусства Дж. Р. Р. Толкина в свой недавно открытый архив веб-сайта, создав «пышную картину Средиземья.

  ОБНАЖИТЕ СВОЙ МЕЧ

  Брайан опубликовал это в Quick Burns, но это не новость. Однако это забавно.
  «Смутное фэнтези (своего рода), которым, казалось, стоит поделиться. угнетенные меньшинства, вынужденные жить в гетто Слоновье кладбище. Если вы поддерживали Симбу и считали Шрама злодеем, вы являетесь пешкой роялистской пропаганды и оскорбления величества». Ветка goodreads

  ОБСУЖДЕНИЕ КНИГИ МЕСЯЦА

  В следующем выпуске мы начнем «Повелитель джиннов» П.Джели Кларк

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  Звезда Пандоры Питера Ф. Гамильтона

  PS: мне очень нравится еще одна попытка (уже больше половины пути). Да, я понимаю, общество будущего, сексуальное освобождение, близкое к бессмертию освобождение от старых границ, хорошо. Дело не столько в наличии таких вещей, они вездесущи во многих жанрах, хотя да, некоторые возрастные различия немного неприятны, но дело не столько в том, что Гамильтон пишет и отношение, которое оно создает, намеренно или нет — я чувствую, что он косится каждый раз, когда представляет сексуальный контент.Возьмите случайный отрывок из описания женщины со страницы 395: «У нее была очень короткая кожаная юбка и белая блузка с глубоким вырезом спереди, демонстрирующим огромное декольте». Я имею в виду, разве вы не можете просто услышать эту последнюю фазу, произнесенную голосом Гомера Симпсона (тем же тоном, которым Гомер описывает пончики)? Я имею в виду, я ожидал бы этого от какого-нибудь шпионского романа Джима Томпсона 50-х годов в мягкой обложке или чего-то подобного, но здесь это кажется неуместным. Просто есть что-то в его манере письма. Слушайте, я думаю, это не имеет большого значения, даже я сомневаюсь в своем собственном мнении, я наслаждаюсь книгой, созданием мира и так далее

  onCham1nade в Discord:
  Я объяснял это себе так : это как есть домашнее шоколадное печенье с грецкими орехами, только домашний повар расколол свои собственные грецкие орехи, и часть скорлупы попала в печенье.Так что, если вы можете съесть кусочки скорлупы, само печенье вкусное.

  Я люблю детективные элементы, шпионские элементы и довольно много инопланетных элементов. И я заинтригован его исследованием того, какое влияние способность к регенерации окажет на общество. Я не уверен, что его понимание социологии и человеческих сообществ достаточно сильно, чтобы сделать это правдоподобной картиной, но там определенно есть несколько хороших вопросов и идей.Спасибо всем, кто поддерживает наше шоу, и если вы хотите поддержать шоу таким образом, отправляйтесь на patreon.com/swordandlaser

  . Вы также можете поддержать шоу, купив книги по нашим ссылкам! Найдите ссылки на книги, о которых мы говорим, и некоторые из наших любимых книг на сайте swordandlaser.com/picks

  .

  Beyond Bridgerton: на что на самом деле был похож роман эпохи Регентства | Книги

  Леди Уистлдаун не требует особого внимания, чтобы понять, почему в последнее время романы эпохи Регентства так популярны.Когда «Бриджертон», феноменально популярный исторический роман Netflix, впервые появился на наших экранах в 2021 году, мы были в темные дни зимней изоляции. Изголодавшиеся по человеческому общению и уставшие от созерцания собственных (ужасно не позолоченных) четырех стен, декадентские костюмы шоу, величественные груды, достойные обморока, и вечные сюжетные линии «любовь против долга» должны были покорить нас. «Бриджертон» — теперь уже второй сезон — это идеальное пенистое, эскапистское развлечение, уносящее нас от наших реальных забот за меньшее время, чем нужно, чтобы сказать «действительно, мой лорд».Это очень похоже на то, как один современный рецензент сказал о Джорджетте Хейер, без романов которой в стиле Регентства, вероятно, не было бы Бриджертона: «Вы покупаете не книгу, вы покупаете мир».

  Некоторая привлекательность этого жанра заключается в строгих правилах романтической помолвки эпохи Регентства. В то время, когда знакомства заключаются с помощью прикосновения к экрану, а флирт заключается не столько в долгих взглядах, сколько в обмене репликами в WhatsApp, начало 19 века выглядит как идиллическая эпоха ухаживаний. Все кажется более романтичным: это было время, когда погоня за партнером включала в себя бальные залы, залитые лестным светом свечей, битком набитые одиночками, ищущими не просто мимолетного свидания, но спутника на всю жизнь; когда полетели искры, потому что пары могли сделать немного больше, чем потрогать руки или посмотреть друг другу в глаза.Но стоит помнить, что большинство наших любимых романов эпохи Регентства состоят из нескольких частей фэнтези. На самом деле искать любовь в «свете» (термин Регентства для обозначения высшего общества) может быть так же сложно, как искать мистера или миссис Права в эпоху цифровых технологий, как я обнаружил, когда начал копаться в письмах и дневниках того периода. моя книга о его реальных романах.

  «Искры полетели, потому что пары могли сделать немного больше, чем потрогать руки или посмотреть друг другу в глаза»… Мэтью Макфадьен и Кира Найтли в «Гордости и предубеждении».Фотография: Alex Bailey/Working Title/Kobal/Shutterstock

  Особенно для женщин, с потоком новых, более молодых дебютанток, появляющихся на брачном рынке каждый год, может быть так же трудно выделиться в бальном зале, как и на приложение для знакомств. Помогли деньги, и, следовательно, подобно тому, как некоторые одинокие люди лгут о своем возрасте при знакомстве в Интернете, некоторые семьи чувствовали себя обязанными указать точную сумму дохода сына или приданого дочери. «В прошлом году они выдали, что у нее большое состояние», — простонала реальная недовольная мама, леди Аксбридж, после того, как стало известно о реальных размерах богатства ее новой невестки.

  И тогда поиск супруга требовал больших усилий. Для всех, кто намеревался сыграть в матче, сезон предполагал изнурительную гонку на как можно больше балов и обратно, встречи с как можно большим количеством подходящих партнеров и танцы на как можно большем количестве танцев. Дочь одного графа, о которой я читал, назвала это «весенней кампанией», настолько ей надоел бесконечный обмен банальностями о погоде и численности толпы.

  Считалось, что один из самых больших супружеских призов 1810-х годов был бы красивым, если бы он не потерял зубы

  Не думайте, что даты «призрака» или «игры на поле» тоже новы.Узнав о помолвке дворянина, леди Гарриет Кавендиш (дальняя родственница Дианы, принцессы Уэльской), наблюдая, как он флиртует и льстит на протяжении нескольких сезонов, язвительно заметила: «Надеюсь, это не сделает леди Марию несчастной или мисс Нейпир». или мисс Кру, или мисс Бекфорд, потому что, если верить слухам, сострадание к этому предмету должно быть очень широким.

  Светский мир тоже не был сплошным гламуром. В 1820-х годах богатый мистер Джордж Чолмондели совершил набег на брачный рынок, чтобы найти свою третью жену в возрасте 73 лет.Он нашел одного моложе его более чем на 40 лет. И считалось, что один из крупнейших супружеских призов 1810-х годов, наследник шахтерского состояния Джон Лэмбтон, был бы хорош собой, «если бы не потерял зубы» — нередкое последствие начала 19 века. уход за зубами века.

  Конечно, вряд ли кому-то захочется смотреть, как беззубый виконт Бриджертон с важным видом пробирается из бального зала в спальню. И действительно ли имеет значение, что романисты и телепродюсеры больше полагаются на романтику, чем на реальность? Ухаживание в стиле Регентства, возможно, не было столь желанным, как заставляют нас думать глянцевые костюмированные драмы и навязчивое чтение, но точно так же, как любовь может расцвести во времена Tinder, она расцвела в социальном водовороте сезона Регентства . Эта часть не просто вымысел.

  Любил Бриджертон? Вот пять книг, рекомендуемых к прочтению для поклонников романтики эпохи Регентства. Герой Котильона — любимец фанатов.

  2 Страсть Джуда Моргана
  Захватывающий вымышленный пересказ историй четырех женщин, чьи жизни были переплетены с судьбами романтических поэтов Регентства — Мэри Шелли, леди Кэролайн Лэмб, Августы Ли и Фанни Браун.

  3 Ангел и хам, Джеральдин Робертс
  Правдивая история злополучного романа эпохи Регентства между одной из самых богатых женщин Великобритании и бродягой, которую она выбрала себе в мужья. Захватывающий, как любой роман.

  4 Путеводитель по Британии времен эпохи Регентства, автор Ян Мортимер.

  5 Прогулка по Джейн Остин по Лондону Луизы Аллен
  Не так уж много осталось от лондонской среды обитания тонны, но для тех, кто хочет вызвать карету и совершить экскурсию по столице в стиле Регентства, это обязательное чтение .

  Фелисити Дэй — автор книги «Игра сердец: жизнь и любовь женщин Регентства», которая будет опубликована в сентябре издательством Bonnier.

  Детройт дает трагической классической опере «Богема» новую перезагрузку: City поставит постановку в REVERSE

  Детройтский оперный театр ставит классическую оперу Пуччини «Богема» в обратном порядке, чтобы придать ей более воодушевляющий финал, а четвертый акт будет первым в том, что говорит режиссер — более подходящая и обнадеживающая версия для постпандемической эпохи.

  Опера, написанная в начале 1890-х годов, рассказывает историю группы художников, музыкантов и писателей, живших в нищете в Париже 1830-х годов.

  Родольфо, поэт, встречает свою соседку Мими, швею, в канун Рождества, и пара влюбляется. Но туберкулез Мими, усугубленный ее жалкими условиями жизни, становится причиной ее трагической смерти в конце оперы.

  Эта история послужила источником вдохновения для бродвейского мюзикла Rent и фильма База Лурмана 2001 года «Мулен Руж».

  Юваль Шарон, художественный руководитель Детройтской оперы, которого газета The New York Times назвала «пожалуй, самым инновационным оперным режиссером в Соединенных Штатах», сказал, что хочет сделать этот шедевр более обнадеживающим.

  «Удивительно, как в конце подчеркивается надежда Родольфо», — сказала Шэрон, отметив, что опера обычно начинается с оптимизма в отношении любви, но заканчивается отчаянием.

  Сцена из спектакля Детройтской оперы «Богема» с Мими, борющейся с туберкулезом, которую играет Марлен Наххас. Ее возлюбленного Родольфо играет Мэтью Уайт

  Ливанско-мексиканское сопрано Марлен Наххас сыграет Мими, а Мэтью Уайт сыграет Родольфо

  до характеристик, чтобы справиться с этим.

  ‘Это может быть через надежду, через дружбу, через любовь.

  ‘Во многих отношениях, в отличие от более традиционной Богемы, что сделало жизнь стоящей жизни?’

  На веб-сайте оперы говорится: «От конца к началу, от смерти к обещанию новой любви, от одиночества и отчаяния к радости дружбы, вина и песен, эта инверсия представляет характеры и арии, которые мы любим, в освежающем, новое видение истории. Наши любимые голодающие молодые художники и влюбленные выживают, чтобы надеяться на новый день.’ 

  Опера будет показана трижды, 2, 6 и 10 апреля. 

  Юваль Шэрон, уроженец Чикаго, художественный руководитель Детройтской оперы, известен своими диковинными представлениями и необычными декорациями.

  Шэрон рассказала Detroit News, что у него была идея поставить это назад 15 лет назад, но все ему отказали.

  «В этот раз передо мной закрылись все двери, — сказала Шэрон. «Хорошие люди сказали бы: «Отличная идея, но не для нас».

  Уэйн Браун, президент и главный исполнительный директор Detroit Opera, сказал, что он открыт для этой идеи, добавив, что она «не была полностью нестандартной», потому что он знал, что Шэрон хотела играть оперу в необычных условиях и постановках.

  ‘Я подумал, что это необычно, смело. Я подумал, что было бы смело взяться за такую ​​задачу, — сказал Браун.

  ‘Но я хотел быть уверенным, что музыка не меняется. И музыка не изменится. Просто в другой последовательности. Любимые мелодии, это чувство эмоциональной связи остаются нетронутыми».

  В апреле Детройтский оперный театр представит необычную интерпретацию классической оперы.

  Браун считает, что реструктуризация была своевременной, поскольку она дает надежду после пандемии.

  «Если подумать о роли пандемии, об этом ощущении темноты и об этой паузе, которую мы переживаем, как только мы сможем выбраться из нее, у нас появится это чувство надежды, устремления и любви, а не смерть, — сказал Браун.

  Шэрон рассказала газете, что одной из основных проблем было заставить актеров и музыкантов понять, почему классическое произведение было изменено.

  ‘У нас был очень интересный диалог, который произошел в течение последних нескольких недель, люди говорят: «Ну, мы всегда делали это таким образом.’

  ‘И большая часть моей роли в этом произведении состоит в том, чтобы сказать: ‘То, что вы всегда делали это таким образом, не означает, что нет других способов сделать это или других способов исследовать’. ‘

  Он выразил надежду, что и знатоки оперы, и новички попробуют возрожденную классику.

  «Есть многое, что предстоит открыть, и многое они узнают, — сказал он.

  ‘Зрители все еще хотят видеть что-то, что резонирует с их собственной жизнью и нашим временем.’

  Может ли школьный тренер публично молиться на работе?

  Футбольный тренер Джо Кеннеди ведет игроков в молитве в 2015 году.Захват экрана видео

  (RNS) — Через пару недель Верховный суд заслушает устные аргументы по делу футбольного тренера средней школы штата Вашингтон, который был уволен за то, что молился на 50-ярдовой линии после игр. Судя по существующему прецеденту, у тренера нет дела. Но сохранение существующего прецедента не является целью этого упражнения.

  Джозеф Кеннеди был нанят в 2008 году помощником тренера в средней школе Бремертона. Христианин-евангелист Кеннеди стал молиться на поле после игр.Со временем несколько членов команды собрались вокруг него, и он начал вести вдохновляющие религиозные беседы. Он возглавил молитву в раздевалке.

  Эта религиозная деятельность продолжалась до сентября 2015 года, когда тренер противоположной команды сообщил директору средней школы Бремертона, что Кеннеди попросил свою команду присоединиться к нему в молитве на поле. После чего школьный округ Бремертона, обеспокоенный нарушением пункта об учреждении Первой поправки, приказал Кеннеди прекратить и воздержаться.

  «Религиозная деятельность учащихся, — заявил округ, — должна полностью и искренне инициироваться учащимися, и ее нельзя предлагать, поощрять (или препятствовать) или контролировать со стороны сотрудников округа.«Таково сегодняшнее состояние закона.

  Хотя Кеннеди был недоволен, сначала он следовал указаниям школы — перестал молиться в раздевалке, не упоминал религиозные мотивы в своих воодушевляющих речах и молился на поле только после того, как стадион опустел. Но затем школьный округ получил письмо от его адвокатов.

  Он утверждал, что его молитвы не были явно христианскими. Они произошли после прекращения его официальных обязанностей. Это были частные речи. Район не мог запретить ему молиться со студентами, если они присоединились добровольно.Он возобновил молитву на 50-ярдовой линии после игр.

  Кеннеди обратился к средствам массовой информации со своей позицией, отклонив предложение округа удовлетворить его потребность в молитве, предоставив ему личное пространство для этого. Он был отстранен от занимаемой должности и по окончании сезона повторно на нее не подавал. Однако он подал иск.

  Окружной судья США Рональд Б. Лейтон — для протокола, назначенный Джорджем Бушем — не был впечатлен:

  Подобно передней части классной комнаты или центру сцены, 50-ярдовая линия футбольного поля является выразительным фокусом, из которого регулярно исходят санкционированные школой сообщения.Если учитель задерживается перед классом после урока или режиссер занимает центральное место после спектакля, разумный наблюдатель интерпретирует их речь с этого места как продолжение разрешенной школой речи непосредственно перед ним. То же самое верно и для молитвы Кеннеди с 50-ярдовой линии.

  Удовлетворив ходатайство школьного округа о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства, Лейтон обнаружил, что религиозное поведение Кеннеди нарушало так называемый тест на одобрение. Впервые выдвинутый судьей Сандрой Дэй О’Коннор в 1984 году, он признает нарушением положения об установлении, если «разумный, информированный наблюдатель» придет к выводу, что какое-либо религиозное поведение или демонстрация указывают на общественное одобрение или неодобрение религии.

  «Но даже больше, чем восприятие школьного одобрения, — писал Лейтон, — самая большая угроза, исходящая от молитвы Кеннеди, — это ее способность незаметно принуждать к поведению учащихся, посещающих игры, добровольно или по требованию. Игроки (иногда через родителей) сообщали, что чувствовали себя обязанными присоединиться к Кеннеди в молитве, чтобы оставаться на связи с командой или обеспечить игровое время, и нет никаких свидетельств того, что спортсмены молились в отсутствие Кеннеди».

  Поддерживая решение Лейтона, 9-й окружной апелляционный суд заявил: «Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны изучить, увидит ли разумный наблюдатель, осведомленный об истории религиозной деятельности Кеннеди и его стремлении к общественной и национальной поддержке своих действий, разрешение [школьным округом Бремертона] поведения Кеннеди как одобрение религии.Хотя в прецедентном праве Верховного суда и в нашем текущем прецедентном праве по пункту об учреждении есть многочисленные близкие дела, это дело не является одним из них».

  Подав петицию в Верховный суд о пересмотре дела, Первый институт свободы, консервативная христианская юридическая организация, представляющая Кеннеди, опротестовала предложение школьного округа о размещении на том основании, что оно «фактически изгоняет религиозное выражение из поля зрения общественности». Как говорится в пресс-релизе, «запрещать тренеру молиться только потому, что его может увидеть публика, неправильно и нарушает Конституцию.”

  Тот факт, что суд согласился заслушать дело, свидетельствует о том, что по крайней мере четверо из шести его консервативных судей хотят изменить положение ворот, когда дело доходит до пункта об учреждении. Похоже, они хотели бы позволить учителям государственных школ публично пропагандировать религию на работе.

  Вы можете согласиться. Я не.

  Марк Силк, Служба религиозных новостей

  Смотреть Добро пожаловать в Вайкики | Netflix.Позже один из них, начинающий актер, начинает сниматься со своим кумиром.

  2. Эпизод 2

  64 м

  Попытка Хань Юн-а доказать, что она достойна семьи, имеет неприятные последствия. Задержка съемок вынуждает Ли Джун Ки жить в страшном гриме в течение 24 часов.

  3. Эпизод 3

  65 м

  Кан Со Джин узнает, что ее возлюбленная так же несовершенна, как и она сама. Джун Ки приносит болезненную жертву ради роли в кино. Юн-а раскрывает мечту своей жизни.

  4. Эпизод 4

  66 м

  Неловкое фото Дзюн-ки становится вирусным, но открывает возможность.Юн-а рассказывает соседям по дому о своем прошлом. Со Джин проходит собеседование на работу.

  5. Эпизод 5

  67 м

  СМС-сообщение ставит под угрозу шансы Бонг Ду-Сика на новую любовь. Юн-а и Кан Донг-гу заболевают гриппом и находятся на карантине в палатке.

  6. Эпизод 6

  65 м

  Однокурсник-кулинар проявляет интерес к Юн-а. Чтобы выиграть больше времени для оплаты аренды, Джун-ки лжет, что приводит к внезапной помолвке.

  7. Эпизод 7

  65 м

  Несчастье приводит Мин Су-а в гостевой дом.Ду-сик сталкивается со своей первой любовью. Отчаявшись расплатиться с хозяйкой, Джун-ки соглашается на сомнительную работу.

  8. Эпизод 8

  68 м

  Пока Ду-сик пытается выразить свои чувства Юн Мал Гым, Донг-гу изо всех сил пытается скрыть свои чувства от Юн-а. Чтобы заработать деньги, Джун-ки пробует свои силы в мокбанге.

  9. Эпизод 9

  69 м

  Дун-гу сталкивается с проблемами, когда присматривает за Хан Солом. Подорвав шансы Со Джин получить работу журналиста, Джун Ки намеревается все исправить.

  10. Эпизод 10

  66 м

  Со-Джин и Джун-ки мучаются из-за того, что произошло накануне вечером, но по совершенно другим причинам. Донг-гу приходит к пониманию Юн-а.

  11. Эпизод 11

  70 м

  Юн-а оставляет Донг-гу больше вопросов, чем ответов. Джун-ки прячется от бойца UFC, у которого он украл девушку. Работа Су-а под прикрытием окупается.

  12. Эпизод 12

  71 м

  Джун Ки пытается представить Со Джин женщиной, но воспоминания о ней как о девушке мешают.Ревнивый Донгу вызывает Сон Хён Джуна на своего рода дуэль.

  13. Эпизод 13

  67 м

  Су-а уговаривает Ду-Сика помочь ей открыть онлайн-магазин. Издалека Дун-гу замечает, что его сестра целует мужчину, и требует встречи с ним.

  14. Эпизод 14

  69 м

  Джун-ки и его коллега соревнуются за главную роль в рекламе. Ду-сик помогает Су-а практиковать свои навыки вождения. Донг-гу назначает обеденное свидание с Юн-а.

  15. Эпизод 15

  67 м

  Пока Со Джин и Джун Ки тайно отправляются вместе на выходные, остальные члены команды Вайкики отправляются в другой гостевой дом, чтобы почерпнуть идеи для себя.

  16. Эпизод 16

  68 м

  Когда Донг-гу отказывается говорить со своей сестрой, она заявляет, что собирается начать бритье, пока он этого не сделает. Хёнджун хочет что-то сказать Юн-а.

  17. Эпизод 17

  64 м

  Донг-гу и Юн-а идут на свое первое официальное свидание. Романтическое признание, которое Дусик делает новому украинскому гостю, теряется в переводе.

  18. Episode 18

  68m

  Одержимый фанат начинает преследовать Джун-ки.Дун-гу и Юн изо всех сил пытаются впервые поцеловаться. Су-а дает Ду-шику хорошие и плохие советы по свиданиям.

  19. Эпизод 19

  67 м

  Су-а запускает собственную линию одежды. Джун-ки дается рекламный трюк, включающий танец на пилоне. Юн-а встречает своего кумира, рэпера.

  20. Эпизод 20

  72 м

  Отец Сола умоляет Юн-а простить его. Со Джин просит у Джун Ки время, чтобы пересмотреть их отношения. Су-а признается Ду-сику.

  «Сага о Скайуокерах» обновляет «Лего Звездные войны»… В основном

  Саге «Звездные войны» не привыкать к вторым черновикам. Джордж Лукас лихо переиздал оригинальную трилогию, добавив новые визуальные эффекты и, возможно, чрезмерное количество спецэффектов. Учитывая эту историю, неудивительно, что Traveller’s Tales нанесли второй удар по франшизе «Lego Star Wars».

  Games поставили студию на карту, и с «Lego Star Wars: The Skywalker Saga» разработчики надеются снова произвести впечатление на фанатов. Проект представляет собой полную перезагрузку серии, и, как я уже упоминал ранее, это не видеоигра твоего отца.Современные визуальные эффекты и геймплей на световые годы опережают оригинальную игру «Lego Star Wars: The Video Game», выпущенную в 2005 году.

  Игроки побывают в таких местах, как Беспин, Облачный город в «Лего Звездные войны: Сага о Скайуокерах». (Warner Bros. Interactive Entertainment)

  Девять фильмов, вовлеченных в игру
  При сравнении двух фильмов становится очевидной разница между упрощенной работой старого и глянцевой краской нового. «Сага о Скайуокерах» состоит из трех трилогий, и игроки могут проходить их в любом порядке, но они должны начинать с первых фильмов и открывать более поздние фильмы.Выбор фильма погружает игроков в это приключение, хотя они могут переиграть предыдущие эпизоды, которые они закончили. Сам формат специально ограничен теми, кто хочет исследовать «далекую-далекую галактику» с самого начала.

  Те, кто отступит и пробежится по каждому фильму, найдут умный пересказ сериала. Traveler’s Tales обновили бой, сделав упор на больше комбо, позволяющих игрокам побеждать врагов или атаковать с разных сторон. Когда дело доходит до дальнего боя, игроки обнаружат систему, основанную на укрытиях, по сравнению с Gears of War.” Персонажи могут прятаться за стенами и углами и нацеливаться на ориентиры, чтобы победить полчища дроидов или штурмовиков.

  Одним из улучшений, которое действительно бросается в глаза, является Space Warfare, которая позволяет игрокам управлять космическими кораблями в трехмерной среде. Его просто и легко подобрать, но он работает невероятно хорошо, не будучи громоздким. Аркадное управление кораблями делает собачьи бои веселыми, даже если они хаотичны.

  Эти изменения геймплея приветствуются, но, как и во многих других играх, они не выглядят такими совершенными, как должны.Ближний бой более сытный, чем точный, в то время как дальний бой немного лучше. Для детей это будет хорошо, но игроки, которым нужны четкие и отзывчивые сражения, будут разочарованы.

  Игроки могут использовать «Обман разума джедая» Обивана Кеноби, чтобы управлять штурмовиками в «Лего Звездные войны: Сага о Скайуокерах». (Warner Bros. Interactive Entertainment)

  Девять квадратов и некоторые элементы ролевой игры
  Второе изменение заключается в том, как «Сага о Скайуокерах» делит огромный актерский состав на девять классов, каждый со своими особенностями и системами развития.У джедаев есть световые мечи и способности Силы, но у них нет крюков для захвата, чтобы добраться до высоких мест, как у героев. Охотники за головами полагаются на дальние атаки и способность уничтожать золотые предметы, в то время как протокольные дроиды важны в квестах побочных квестов, потому что они понимают множество языков, на которых NPC смешиваются в мире. Они также могут обращаться к внешним областям.

  Помимо этих основных компонентов, основным изменением в «Саге о Скайуокерах» является дизайн уровней. Кампания более открыта, поскольку игрокам предоставляется свобода бродить по миру хаба, пока они не доберутся до места для сюжетных миссий.Эти карты, охватывающие такие области, как Мос-Эйсли или Корусант, обширны и заполнены киберкирпичиками, которые жизненно важны для развития персонажа в игре.

  На протяжении девяти фильмов игроки будут собирать эти специальные кубики, которые используются для улучшения атак героя в ближнем или дальнем бою. Их также можно использовать, чтобы дать героям больше здоровья или улучшить классовые способности. Как бы то ни было, эти кайберкирпичики ценятся как золото, и именно за ними игроки будут охотиться, когда не будут проходить кинокампании.Привилегии, которые можно купить, того стоят для перфекционистов.

  Эти центральные миры, их действия и второстепенные персонажи не только дают игрокам больше возможностей, но и делают приключение более глубоким. Игроки будут выполнять побочные квесты, где они будут либо сопровождать дроида по имени Гронки, либо помогать избалованным дроидам принять масляную ванну на Татуине. Эти истории не совсем каноничны, но они добавляют текстуру огромному миру. Также стоит упомянуть, что некоторые из этих поворотов сохраняются на протяжении всего эпизода, поэтому, если игроки пропустили квест «Кибер-кирпич» на Корусанте, они могут взять его в другой главе.

  Игроки могут посетить более дюжины планет, появляющихся в фильмах «Звездные войны», в том числе Эндор в «Лего Звездные войны: Сага о Скайуокерах». (Warner Bros. Games)

  Юмор, который понравится фанатам
  С девятью фильмами «Звездных войн» в зеркале заднего вида «Сага о Скайуокерах» действует почти как современная ретроспектива сериала. Приквелы, которые изначально подверглись критике, набирают поклонников, развивают собственную культуру мемов. Кого игра использует, поскольку Оби-Ван никогда не упускает возможности сказать «Приветствую!» либо занять более высокое место.

  Это последняя крупная разница между «Сагой о Скайуокерах» и оригинальной игрой «Лего Звездные войны», и это озвучка. В старых играх этого элемента не было, поэтому в Traveller’s Tales пришлось творчески подходить к передаче важных сцен. Это породило несколько комичных моментов, которые помогли установить идентичность франшизы. Это было менее серьезно, чем предыдущие игры «Звездных войн», с более ироничным подходом.

  Эта озвучка утеряна в «Лего Звездные войны.Комедия отличается и больше полагается на случайный фарс и умные шутки, которые вызывают в воображении вселенную за пределами «Звездных войн». Особенно хорошим был Квай-Гон Джинн, который упомянул, что у него есть особый набор навыков, персонаж, которого изначально играл Лиам Нисон, ссылаясь на фильм Лиама Нисона «Похищенные». В игре также выделяются известные цитаты, содержащие всплывающие подсказки из собственной жизни.

  «Сага о Скайуокерах» блестит здесь и там умным сценарием, но самое лучшее в этой кампании — это то, как она в быстром темпе раскрутила четыре десятилетия материала «Звездных войн», что есть во всех фильмах.нельзя сказать за. Интерпретация Lego делает историю — даже темные части — семейной, показывая взлет и падение Энакина, арку искупления, сосредоточенную на Люке Скайуокере и Рей в главной роли, в соответствии с общей сутью саги, веселой, но запутанной. окончание. Последние два фильма также впервые основаны на Lego.

  В игре огромное количество контента, который не даст фанатам «Звездных войн» заняться поиском коллекционных предметов, но опять же, он не идеален. В «Саге о Скайуокерах» все еще есть ошибки, несколько разочаровывающих квестов и обновленная, но непробиваемая боевая система, которая не позволяет ей быть великолепной.


  «Лего Звездные войны: Сага о Скайуокерах»

  3 из 4 звезд
  Платформа: Xbox Series X и Series S, Xbox One, PlayStation 6, PlayStation 4, Nintendo Switch, ПК
  Рейтинг: Все от 10 лет

  .

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.

  2022 © Все права защищены.