Мова найважливіший засіб спілкування діалог: Урок на тему «Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу»

Содержание

Урок на тему «Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу»

Урок 1                                                                                               (8 клас)

Тема. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.

Мета: розкрити значення мови як найважливішого засобу людського спілкування, пізнання і впливу, її роль у людському житті; розвивати усне й писемне мов­лення; виховувати любов до рідної мови.

Обладнання: підручник, стенди «Мовні обов’язки громадян», «Культура мовлення», Конституція України.

ХІД УРОКУ

«Мова то цілюще джерело,

і хто не припаде до нього устами,

той сам всихає від спраги»

В.Сухомлинський

І. Організаційний момент.

1. Психологічний тренінг (самоналаштування).

Учитель. Сподіваюся, ми плідно попрацюємо сьогодні. А налаштуватися на серйозну роботу допоможе нам аутотренінг. Подивіться на плакат і прочитайте кожен для себе:

Я — творча особистість.

Я думаю, замислююся.

Я вчуся аналізувати, співставляти.

Я вмію висловлювати свої думки.

Я хочу знати і поділитися тим, що знаю.

Мені цікаво знати більше.

Я бажаю всім однокласникам успіхів на сьогоднішньому уроці.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Учитель. Усі живі істоти на землі спілкуються між собою. Хтось мовою звуків, хтось — жестів. Проте людям дано найбагатше багатство — мова. І в кожного народу вона своя. Згадаймо зворушливі слова Т. Шевченка:

Ну що б, здавалося, слова…

Слова та голос — більш нічого.

А серце б’ється — ожива,

Як їх почує!..

Але перш ніж перейдемо до вивчення нової теми, давайте пригадаємо, що ви засвоїли про мову з попередніх класів.

Бесіда.

— Яку роль виконує мова у нашому житті?

— Якими є функції мови?

— Чи тотожними є поняття «мова» і «мовлення»?

— Чи пов’язані мова і мислення?

IV. Мотивація навчальної діяльності школярів

Слово вчителя.

Діти, епіграфом нашого уроку будуть слова видатного педагога В. Сухомлинського. Прочитайте їх, поміркуйте, як ви зможете їх пояснити: «Мова то цілюще джерело, і хто не припаде до нього устами, той сам всихає від спраги». Дійсно, наша мова — невичерпна скарбниця, з якої ми здобуваємо знання, пізнаємо світ, спілкуємося. А яка ж роль мови в житті суспільства, які ще функції виконує вона? На ці та інші питання спробуємо сьогодні дати відповіді. Давайте поринемо у світ мови, щоб збагатити себе новими знаннями, які стануть нам у пригоді. Учитель оголошує тему уроку, учні записують у зошити.

V.   Опрацювання нового матеріалу

1. Робота з текстом. Прочитайте легенду та поміркуйте.

Свідчення віків

Якось один вельможа, зізвавши до себе гостей, поцікавився у мудреця, що на світі найкраще. Мудрець відповів:

— Найкраще у світі — це мова. За допомогою мови будуються міста, розвивається культура народів. За допомогою мови ми вивчаємо науки і одержуємо знання. За допомогою мови люди можуть зрозуміти одне одного, вирішувати різні питання, просити, вітати, миритися, виконувати прохання, надихати на подвиги, виражати радість, освідчуватися в коханні. Тому немає нічого кращого за мову.

Таке міркування сподобалося присутнім. Тоді вельможа поцікавився у мудреця, що на світі найгірше. Мудрець відповів:

— Найгірше у світі — це мова.

Усі здивувалися такій відповіді, а мудрець пояснив:

— За допомогою мови люди засмучують і розчаровують одне одного. За допомогою мови можна обманювати, хитрувати, сваритися. Мова може зробити людей ворогами, призвести до війни, нею наказують руйнувати міста і навіть цілі держави, вона може приносити в наше життя горе і зло, принижувати, ображати. Чи може бути щось гірше за мову?!

Не всім було приємно слухати цю відповідь.

Чому мудрець вважав, що на світі немає нічого кращого за мову?

Як мудрець обґрунтовує те, що на світі немає нічого гіршого за мову?

Які речення легенди характеризують мову як засіб спілкування, які — як засіб пізнання, а які — як засіб впливу?

Від чого залежить те, що буде нести мова — добро чи зло, красу чи потворність?

Могутній лідійський цар Крез напередодні походу на персів, згідно з традицією, вирішив звернутися до богів за порадою. Гінці вирушили

в Дельфи до храму Аполлона, щоб дізнатися думку оракулів про майбутній похід. Обидва віщуни дали однакову відповідь:

— Якщо цар піде війною на персів, то зруйнує велике царство…

Крез, упевнений у перемозі, вирушив у похід і зазнав жорстокої поразки, а сам потрапив у полон. Вважаючи себе обдуреним, лідійський цар знову послав гінців у Дельфи. Вони запитали, чи не соромно богам обманювати Креза. Оракули відповіли:

— Крез не зрозумів слів «зруйнує велике царство». Йому слід було б повернути послів і уточнити: яке саме царство мали на увазі — його, Креза, чи персидського царя Кіра. Оскільки Крез не зрозумів віщування оракулів, хай звинувачує в усьому самого себе.

  Як Крез зрозумів слова богів?

— Що спричинило загибель великого царства?

— Чого вчить нас ця легенда?

 2. Самостійне опрацювання таблиці

Функції мови

Комунікативна

За допомогою мови люди обмінюються думками й почуттями

Пізнавальна

Через мову людина пізнає світ, здобуває  знання про нього

Впливу

Засобами мови люди впливають одне на одного: переконують, спонукають, застерігають та ін.

Мислеоформлювальна

Думки формуються лише за допомогою мови

Називання

За допомогою мови всі предмети, особи, явища одержують свою назву

Виражальна

Через мову людина розкриває свій інтелект і реалізує здібності

Емоційна

За допомогою мови людина виражає свої почуття й переживання

Естетична

Через мову людина увиразнює свої смаки, уподобання, мова – основа мистецтва

Об’єднувальна

Мова об’єднує людей, робить їх причетними до однієї спільноти

3. Дослідження — характеристика з елементами  ранжування.

Записати в зошит подані функції, які виконує українська мова. Чи всі вони вам відомі? Виділіть лише три функції, які, на ваше переконання, є основними. Свій вибір обґрунтуйте.

4. Розповідь учителя.

«Мова — це великий дар природи, розвинутий і вдосконалений за тисячоліття з того часу, як людина стала людиною. У кожного народу своя мова. Це великий скарб, який треба шанувати, берегти.

Сучасна українська мова є багатовіковим надбанням українського народу. Вона створена зусиллями багатьох поколінь.

Мова — найважливіший засіб спілкування між людьми. Вона без­посередньо пов’язана з мисленням. Мова і мислення мають глибоко су­спільний характер — не лише за своєю природою, а й за своєю функцією в суспільстві. За допомогою мислення люди пізнають світ, об’єктивні закони природи й суспільства. Пізнавальна діяльність людини, її мис­лення можливі лише на базі мовного матеріалу, слів і речень. Кожний момент діяльності обумовлюється думкою та її носієм — мовою. Тіль­ки завдяки мові все здобуте попередніми поколіннями не гине марно, а служить фундаментом для подальшого розвитку людства.

Літературна мова — це мова державних, громадських, політичних’ установ, організацій, навчальних закладів, науки, художньої літерату­ри, ділового спілкування, театру, кіно, преси, телебачення.

В Україні державною є українська мова. Держава забезпечує всебіч­ний розвиток і функціонування мови в усіх сферах громадського жит­тя, сприяє розвитку української нації, її традицій і культури. І це га­рантує Конституція України.

5. Завдання учням.

1) Прочитайте текст Статті 10 Конституції України. Передайте зміст своїми словами. Яка роль цієї статті у розвитку української мови?

Стаття 10

Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

6. Прослухайте речення і скажіть, у яких із них ідеться про мову, у яких — про мовлення?

Рідна мова — не полова, її за вітром не розвієш. Багато знай, та ще питай. Слухай тисячу разів, а говори один раз. Хто своєї мови цурається, той сам себе встидається. Розумну річ приємно й слухати. Рука там не зуміє, де язик не діє. Треба знати, що де казати. У нього наче будяк у роті. Слово не мни — думку борони.

VІ.  Закріплення знань, умінь і навичок

1.  Диктант із завданням.

Запишіть прислів’я, додавши до першої частини кінцівку.

Свій розум май, а людей однаково… Розумний батько й сина спитати… Гостре словечко коле… Бджола жалить жалом, а людина… На грубе слово — не зважай, на улесливе — … Словом, як шовком, вишиває, а ділом, як шилом,… Великий рот у вола, а говорити… (Нар. творч.)

Довідка: питай, не соромиться, сердечко, словом, не здавайся, шпигає, не вміє.

2.   Навчальне редагування.

Як тільки буря вщухла, вони поверталися додому. Коли зайде сонце, швидко смеркалося. Незабаром до мене приїжджає приятель і розповідає про свої пригоди. Коли розмова починається, у приміщенні всі затихли.

3.   Творче завдання.

Складіть діалог (6–8 реплік) на тему «Культура спілкування школярів».

VІІ. Підбиття підсумків уроку

1. Оцінювання і самооцінювання.

2. Рефлексія (метод незакінченого речення).

Учитель називає початок речення, учні його повторюють і дають своє продовження:

—    На уроці я дізнався…

—    На уроці я зрозумів…

—    На уроці я навчився…

—    Найбільший мій успіх — це…

—    Найбільші труднощі я відчув…

—   Я не вмів, а тепер умію…

VIІІ. Домашнє завдання

 1. Виписати і вивчити 3-4 народні вислови про слово (мову) напам’ять.
 2. Скласти твір-мініатюру або листа нащадкам за одним із прислів’їв.

Що маєш казати — наперед обміркуй.

Говори мало, слухай багато, а думай ще більше.

Краще мовчати, ніж брехати.

Дав слово — виконай його.

Шабля ранить голову, а слово — душу.

І від солодких слів буває гірко.

 

 

Значения мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України

Вступ

Значения мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України

Прийняла я дарунок від нені – то мова,

Тому скарбу ніколи не скласти ціни.

Л. Забашта

Прочитайте висловлювання. Про що йдеться в кожному з них?

– Ми змалечку звикаємо до слів, як до повітря, як до хліба звикли… (Є. Летюк).

– Без мови людське спілкування неможливе, а без спілкування не може бути суспільства (А. Реформатський).

– Мова – це віконця, через які людина бачить світ (В. Сухомлинський ).

– Мова – єдине знаряддя

для засвоєння спадщини минулого, найвищих здобутків людської культури (І. Вихованець).

– Мова єднає між собою представників певного народу в часі та в просторі (В. Русанівський).

Прочитайте висловлювання і поміркуйте, яке значення має рідна мова в житті народу та кожної людини. Два висловлювання, які вам сподобалися найбільше, запишіть на першій сторінці свого зошита.

1. Мова – така ж жива істота, як і народ, що її витворив, і коли він кине свою мову, то вже буде смерть його душі, смерть усього того, чим він відрізняється від других людей (Панас Мирний). 2. Мова – то цілюще народне джерело, і хто не припадає

до нього вустами, сам висихає від спраги (В. Сухомлинський). 3. Ти наше диво калинове, кохана материнська мово! (Д. Білоус).

Мамина мова. Малюнок Алли Старенченко (12 років)

4. О мово українська! Ти – вода з кринички, над якою гнуться верби, холодна, і прозора, і проста, а без води я вже давно помер би… (Ю. Бедрик). 5. Я без тебе, мово, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва (Ю. Рибчинський).

У світі існує близько п’яти тисяч мов. Кожна з них є засобом спілкування в більшому чи меншому людському колективі. Крім того, за допомогою мови люди формують думки, пізнають світ, об’єднуються в одну спільноту, передають один одному досвід.

Без мови було б дуже важко обмінятися думками й найтоншими почуттями, досягти взаєморозуміння, налагодити виробництво необхідних матеріальних благ, створити духовні цінності, згуртуватися для подолання труднощів.

Для кожного народу рідна мова – найцінніший скарб. Її не можна забувати. Втрачаючи з певних причин рідну мову, її носій, народ, втрачає себе самого, свою духовну самобутність, стає іншим народом. Про бережне ставлення до рідної мови писав Максим Рильський:

Як парость виноградної лози,

Плекайте мову. Пильно й ненастанно

Політь бур’ян. Чистіша від сльози

Вона хай буде.

Мова – найважливіший засіб спілкування. Але це не єдина її функція. Спробуйте назвати ще одну. Для цього погляньте у вікно й подумайте, яка гарна зараз погода. Подумали? А тепер це саме зробіть, не вимовляючи слів і речень ні про себе, ні вголос. Чи вдалося вам сформувати думку без допомоги слів або речень? Про яку важливу функцію мови свідчить цей експеримент?

Поміркуйте над запитаннями.

– Є різні засоби спілкування: мова, жести, погляд, звукові та світлові сигнали (наприклад, сигнали світлофора), релігійні символи, державна символіка, дорожні знаки тощо. Чому мову називають найважливішим із цих засобів?

– Як за допомогою мови від покоління до покоління передається людський досвід, знання?

– Як за допомогою мови людина пізнає світ?

Чому суспільству було б важко без мови?

Чому потрібно берегти рідну мову?

Перемалюйте на дошці ланцюжок і колективно запишіть (1-2 словами) у порожні кільця продовження поданого твердження.

Українська мова

Українська мова одна з найдавніших, наймилозвучніших і найбагатших мов світу. Своїм корінням вона сягає глибини тисячоліть. Українською мовою створено понад двісті тисяч народних пісень, багато казок, переказів, легенд. Нею написано велику кількість творів художньої літератури та наукових праць.

Державна мова

Нині українська мова є державною мовою України. Це означає, що вона є офіційною мовою спілкування на території нашої держави, нею користуються в установах та організаціях, це мова науки, освіти, преси, телебачення. Тому українську мову повинен знати кожен, хто постійно живе в Україні.

Державний статус української мови закріплено статтею 10 Конституції України: “Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України”.

Дайте відповіді на запитання.

– Чому українською мовою варто пишатися?

Яка мова є державною в Україні? Що означає цей статус?

Прочитайте текст. Назвіть правила спілкування. Чи приймаєте ви наше запрошення до спілкування?

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІЛКУВАННЯ

“Нема більшої розкоші, ніж розкіш людського спілкування”, – стверджував відомий письменник Антуан де Сент-Екзюпері. Тому пропонуємо вам відчути красу цієї розкоші на уроках української мови – на хвилинках спілкування. Так, саме під час уроку ви зможете порозмовляти один з одним. А щоб ваше спілкування було змістовнішим, ми щоразу визначатимемо тему для розмови в рубриці “Поспілкуйтеся”.

Насамперед виробімо правила нашого спілкування. Частину з них запропонуємо ми, а решту – ви.

Правило 1. Думки висловлюйте щиро, дружелюбно.

Правило 2. Не перебивайте співрозмовника.

Правило 3. Кожен має право висловити власну думку.

Правило 4. Не ображайте своїми словами інших.

Правило 5._________________________

Правило 6.______________________________

Отже, якщо ви маєте бажання висловити власні міркування стосовно тієї чи іншої теми, почути думки своїх однокласників та погоджуєтесь із запропонованими правилами, тоді вправи з назвою “Поспілкуйтеся” саме для вас.

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. 1. Чи обов’язково, на вашу думку, знати мову того народу, серед якого живете? Чому?

2. Чи можна без мови побудувати собор, подолати стихійне лихо чи провести Олімпійські ігри?

Виступ

Уявіть, що вас запросили для участі в популярній радіо – чи телепередачі. Трансляція відбуватиметься в прямому ефірі, тобто без попереднього запису і редагування виступів. Підготуйте невеликий виступ на 1-2 хвилини на одну з тем.

1. Мова – найцінніший скарб, мудра берегиня народу.

2. Українська мова – моя рідна мова.

Моя сторінка

Як це було

РІДНА МОВА

Було це давно, ще за старої Австрії, у 1916 році. У купе першого класу швидкого потяга Львів-Відень їхало чотири пасажири: англієць, німець, італієць. Четвертим був відомий львівський юрист Богдан Косів. Розмовляли на різні теми. Нарешті заговорили про мови: чия краща, якій з них належить світове майбутнє. Першим заговорив англієць:

– Англія – країна великих завойовників і мореплавців, які рознесли славу англійської мови по всьому світі. Англійська мова – мова Шекспіра, Байрона, Діккенса, Ньютона та інших великих літераторів і вчених.

– У жодному разі, – гордовито заявив німець. – Німецька мова – це мова двох великих імперій – Німеччини й Австрії, які займають більше половини Європи… І тому, безперечно, німецька мова має світове значення.

Італієць усміхнувся і тихо промовив:

– Панове, ви обидва помиляєтеся. Італійська мова – це мова сонячної Італії, мова музики й кохання, а про кохання мріє кожен… Тому італійській мові належить бути провідною у світі.

Українець довго думав і нарешті промовив:

– Ви ж, по суті, нічого не сказали про багатство й можливості ваших мов… Я своєю мовою можу скласти… вірш, де всі слова будуть починатися на “С”. Якщо ваша ласка, прошу послухати:

САМІТНІЙ САД

Сонно сипляться сніжинки,

Струмінь стомлено сичить.

Стихли струни, стихли співи,

Срібні співи серенад.

Сріблом стеляться сніжинки.

Спить самітній сонний сад…

Сипле, стелить сад самітній

Сірий смуток – срібний сніг.

Сумно стогне сонний струмінь.

Серце слуха скорбний сміх.

Серед саду страх Сіріє.

Сад солодкий спокій снить.

– Геніально! Незрівнянно!..

Потім усі замовкли. Говорити не було потреби.

За П. Столярчуком

Скачати підручник 8 клас Українська мова Ворон 2016 рік

Л.Забашта. До щему у серці 3
Дорогі друзі! 5
§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу 6
Культура спілкування. Що таке літературна мова? 8
Культура спілкування. Говори тоді, коли маєш, що сказати 11

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
Частини мови. Їх значення та граматичні ознаки. Складні випадки правопису

§ 2. Самостійні частини мови 16
Ми діти твої, Україно! 19
Ми діти твої, Україно! 26
§ 3. Службові частини мови 28

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

§ 4. Словосполучення 32
Мовний розбір. Синтаксичний розбір словосполучення 37
§ 5. Речення 42
§ 6. Порядок слів у реченні. Логічний наголос 48
Ми діти твої, Україно! 52
Культура спілкування. Дещо про вміння жестикулювати 64
Контрольні запитання і завдання 66

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ І ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

§ 7. Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета 66
§ 8. Присудок. Типи присудків 59
Ми діти твої, Україно! 66
§ 9. Тире між підметом і присудком 68
Культура спілкування. У незнайомому місті 74

ОЗНАЧЕННЯ, ДОДАТОК І ОБСТАВИНА ЯК ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

§ 10. Означення 75
§ 11. Прикладка як різновид означення 78
§ 12. Додаток 83
§ 13. Обставина 87
Мовний розбір. Синтаксичний розбір простого речення 96
Ми діти твої, Україно! 96
§ 14. Порівняльний зворот 98
Контрольні запитання і завдання 100
Культура спілкування. На екскурсії 104

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

§ 15. Односкладні прості речення. Основні групи односкладних речень. Означено-особові речення 106
Ми діти твої, Україно! 109
§ 16. Неозначено-особові та узагальнено-особові речення 110
§ 17. Безособові речення 114
Ми діти твої, Україно! 119
§ 18. Називні речення 121
Мовний розбір. Синтаксичний розбір односкладних речень 124
Ми діти твої, Україно! 125

ПОВНІ ТА НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

§ 19. Повні ти неповні речення. Тире в неповних реченнях 128
Культура спілкування. Наукове повідомлення 132
Мовний розбір. Синтаксичний розбір неповних речень 133
Контрольні запитання і завдання 133

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

§ 20. Однорідні члени речення. Інтонація речень з однорідними членами 135
§ 21. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами 140
§ 22. Однорідні й неоднорідні означення 145
Ми діти твої. Україно! 148
§ 23. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 149
Мовний розбір. Синтаксичний розбір речень з однорідними членами 153
Ми діти твої, Україно! 155
Контрольні запитання і завдання 157

РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ. ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ. РЕЧЕННЯМИ)

§ 24. Звертання 159
Культура спілкування. Звертання 163
§ 25. Вставні слова (словосполучення, речення) 164
Культура спілкування. Я пишу тобі листа 170
Мовний розбір. Синтаксичний розбір речень зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) 174
Контрольні запитання і завдання 175
Ми діти твої, Україно! 176

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

§ 26. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Відокремлені означення 178
Ми діти твої. Україно! 184
§ 27. Відокремлені прикладки 186
§ 28. Відокремлені додатки 191
§ 29. Відокремлені обставини 193
Ми діти твої. Україно! 196
§ 30. Відокремлені уточнювальні члени речення 199
Мовний розбір. Синтаксичний розбір речень із відокремленими членами 201
Контрольні запитання і завдання 202

ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ

§ 31. Речення з прямою мовою. Інтонація та розділові знаки при прямій мові 203
Ми діти твої’, Україна! 208
§ 32. Діалог і полілог. Розділові знаки при діалозі та полілозі 210
§ 33. Заміна прямої мови непрямою 216
§ 34. Цитата як різновид прямої мови. Розділові знаки при цитаті 219
Культура спілкування. У бібліотеці 224
Мовний розбір. Синтаксичний розбір речень із прямою мовою 225
Контрольні запитання і завдання 227

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

Словосполучення і речення. Двоскладні речення. Односкладні речення 228
Однорідні члени речення 231
Звертання і вставні слова 233
Відокремлені члени речення 235
Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата 238

ДОДАТОК

Зразки мовних розборів 239
Тлумачний словник 246
Українсько-російський словник 250

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

1. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки 10
2. Повторення вивченого про текст, стилі і типи мовлення 22
3. Особливості опису місцевості. Переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості 39
4. Твір-опис місцевості 71
5. Особливості опису пам’ятки історії та культури 91
6. Твір-опис пам’ятки архітектури 101
7. Твір-опис пам’ятника 117
8. Переказ тексту наукового стилю 131
9. Переказ тексту публіцистичного стилю 144
10. Твір-роздум на морально-етичну тему 172
11. Офіційно-діловий стиль мовлення. Ділові папери. План робити 182
12. Твір-оповідання з обрамленням (на основі почутого) 214
13. Тематичні виписки як засіб засвоєння і запам’ятовування прочитаного 221

Мова є найважливіше знаряддя спілкування. Розповідь «Мова – найважливіший засіб людського спілкування

План розбору

 1. Вид пропозиції щодо мети висловлювання, щодо емоційного забарвлення.
 2. Прості пропозиції у складі складного, їх граматичні основи.
 3. Вид зв’язку між простими пропозиціями у складному.
 4. Головне та підрядне речення.
 5. Місце придаткового речення щодо головного.
 6. Особливості будови: до чого належить, чим прикріплюється підрядна пропозиція.
 1. Мовні засоби вираження смислових відносин між простими реченнями у складному (інтонація, спілки, союзні слова, вказівні слова).
 2. Вид складнопідрядної пропозиції.

Якщо у складнопідрядному реченні є більше двох придаткових речень, вказати спосіб з’єднання головного та придаткового: послідовне або паралельне підпорядкування.

Зразок розбору

Усний розбір

Ця пропозиція оповідна, непохитна. Складається з двох пропозицій, що мають граматичні основи: треба помітити і живе почуття. Пропозиція складна. Між простими пропозиціями у складному зв’язку оформлено за допомогою підпорядкового союзу. Отже, пропозиція складнопідрядна. Головна пропозиція До честі нашої народної гордості треба помітити і додаткову пропозицію, що в російському серці завжди мешкає прекрасне почуття взяти бік пригніченого.. Підрядне речення знаходиться після головного і відноситься до того, хто потребує пояснення присудка головного речення, від якого до підрядного можна поставити питання: треба помітити (у значенні «сказати») що? — що у російському серці… .

Сенсові, изъяснительные відносини між головним і підрядним пропозиціями виражаються з допомогою підпорядкового союзу як і інтонації.

За значенням та особливостями будови ця пропозиція складнопідрядна з підрядним пояснювальним.

Письмовий розбір

Пропозиція оповідна, неокликова, складна, складнопідрядна з додатковим з’ясовним.

176. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Ви пишете складнопідрядні пропозиціїі зробіть їх синтаксичний розбір.

Все, що люди роблять у світі людського, відбувається за участю та за допомогою мови. Без його допомоги жоден з нас не здатний працювати разом з іншими, не може ні на крок посунути вперед науку, техніку, мистецтво, життя.

Мова є найважливіше знаряддя спілкування для людей. Вміло і з найбільшою користю застосовувати будь-яку зброю може лише той, хто її глибоко, ретельно вивчив.

Мовазнавство вивчає всі види, зміни мови. Його цікавить усе, що з дивовижною здатністю говорити, з допомогою звуків передавати іншому свої думки.

Мововеди хочуть дізнатися, як люди опанували таку здатність, як створили вони свої мови, як ці мови живуть, змінюються, помирають. Яким законам підпорядковане їхнє життя?

Закінчуючи школу, кожен юнак і кожна дівчина мріє вибрати собі найживішу, найбільш цікаву і необхідну країні професію. Якщо в тебе є здатність до язика, якщо тобі хочеться розгадувати таємниці минулого, не помилишся, зупинившись на роботі лінгвіста. Жаліти тобі потім не доведеться!

(За Л. Успенським.)

177. Виклад. Прочитайте. Напишіть докладно, що ви дізналися про наукову діяльність та Тлумачний словникросійської С. І. Ожегова. Чи є словник С. І. Ожегова у шкільній чи вашій домашній бібліотеці? Чи користуєтеся цим словником?

Сергій Іванович Ожегов
(1900-1964)

Французький письменник Анатоль Франс точно і образно характеризував словники як всесвіт за абеткою. А. Франс писав: «Якщо добре подумати, словник — це книга книг. Він включає всі інші книги, потрібно лише витягти їх з нього ».

У Росії її лінгвістичні словники активно створюються починаючи з XVI-XVII століть. Проте якщо у XXI столітті запропонувати будь-якій людині, незалежно від професії, роду занять тощо, назвати відомі їй словники та прізвища їх творців, то швидше за все це будуть три словники: словник Володимира Івановича Даля, словник Дмитра Миколайовича Ушакова та словник Сергія Івановича Ожегова

Наш сучасник, один із провідних лінгвістів Л. І. Скворцов пише про С. І. Ожегову: «Ще хлопчиком Сергій Ожегов пристрастився до читання; книги та журнали супроводжували його з ранніх років до кінця життя. У ці ж дитячі роки прокинувся його живий інтерес до рідного слова. Чому, наприклад, так по-різному кажуть російські люди у місті та селі? Що означає імена людей? А їхні прізвища? Від батька він дізнався, що їхнє прізвище Ожегови походить від слова опік— дерев’яна пічна кочерга».

Наукова доля С. І. Ожегова склалася вдало: він був учнем філолога зі світовим ім’ям – Віктора Володимировича Виноградова. Коло наукових інтересів С. І. Ожегова дуже широке: йому належать праці з історії російської літературної мови, з лексикології та теорії лексикографії, з російської фразеології, культури мови та стилістики тощо.

Особливе місце у науковій діяльності С. І. Ожегова зайняли словники. Він брав участь, наприклад, у створенні чотиритомного «Тлумачного словника російської мови» за редакцією Д. Н. Ушакова. Головною ж працею вченого став однотомний «Словник російської», перше видання якого вийшло 1949 року. Масовим тиражем книга видається і понині як «Тлумачний словник російської мови» С. І. Ожегова (за участю Н. Ю. Шведової) і дає відповіді на різні лінгвістичні питання: про значення слів і висловів, їх написання і вимову, про стилістичне забарвлення та особливості вживання.

«Актуальність, наукова достовірність, нормативна визначеність і, нарешті, відносна компактність — всі ці якості забезпечують надійну довговічність книги, пояснюють її широку популярність, — пише Л. І. Скворцов. — Словник став настільною допомогою для багатьох, кому дорогий і кому потрібен мова».

178. Прочитайте речення. До якого стилю промови вони належать? Якою темою об’єднано? Перечитайте статті про В. І. Далі (упр. 6) та С. І. Ожегова (упр. 177).

Підготуйте доповідь на тему «Тлумачний словник – картина світу». Продумайте його початок, основну частину та висновок. Використовуйте як приклад тлумачний словник підручника (с. 200-201).

1. Одним із факторів, що дозволяють судити про культуру нації, вважається наявність академічного тлумачного словника національної літературної мови – фундаменту всіх лексикографічних побудов. Знаменно, що становлення європейських академій, гуманітарних наук загалом йшло паралельно зі створенням національних словників.

(По В. А. Кодирєву, В. Д. Черняк.)

2. Словник розгортає перед своїми читачами картину світу оскільки вона існує у свідомості носіїв даного мови, причому ця картина словником представляється у історичній перспективі. Коли читач занурюється у світ слів, він відкриває для себе живу картину суспільних відносин, побуту, національних знань та умінь, уявлень про навколишній світ, що закріпилися у народній свідомості оцінок та кваліфікацій. В історичній перспективі словники представляють зміни у суспільних пристроях, у стані наукових знань, у становленні та розвитку професій.

(По Н. Ю. Шведової.)

3. Термін «тлумачний словник» у застосуванні до словника введений В. І. Далем. Даль надав цьому поняттю нове значення, з старого, але забутого його вживання. «Словник названий розумним тому, що він не тільки перекладає одне слово іншим, але тлумачить, пояснює подробиці значення слів і понять, їм підлеглих», — писав Даль.

Найбільша цінність людства – мова. Членороздільною мовою, як найвищим даром, відрізняється людина від тварини.

Але люди намагалися вступати у діалог. Вони робили один для одного якісь нотатки у вигляді набору вузликів, черепашок, пізніше малювали малюнки (це був період піктографії). Поступово людство «дійшло» і до осмисленої мови.

Що таке мова?
Мова – це унікальний засіб спілкування. Без мови неможливо вчитися, опановувати професії, обмінюватися думками. Величезна роль мови у розвитку культури, науки, у вихованні.

Мова – це складна і досконала система знаків, точно пристосована передачі людських думок і почуттів.

Виникнення мови – одне з найтаємничіших подій, що з появою землі людини. Мова, на відміну інших складових людської культури, не можна зарахувати до винаходам людини. Але за допомогою мови люди вигадали безліч знакових систем.

Навіщо потрібна мова?
Мова потрібна для того, щоб люди могли зрозуміти одне одного.

Мова виникла тому, що в ній виникла потреба: на роботі та в побуті треба було спілкуватися, оперативно приймати рішення, давати відповіді на запитання. Мова – найдосконаліша комунікативна система.

Через мову духовний скарб одного покоління передається іншому.

Мова – це знаряддя мислення. Мислення індивіда спирається на мовні засоби.

Мова – потужний інструмент на шляху вдосконалення та прогресу.

Мова – найважливіший засіб людського спілкування.

Ще раз про головне
Найчастіше ми не думаємо про важливе, наприклад, про роль мови в нашому житті, про те, наскільки добре, що є мова. Ми не відчуваємо щастя від того, що є букви, склади, речення. Адже мова – це велике благо.

Людина так улаштована, що вона нагальна потреба ділитися своїми знаннями, думами, почуттями коїться з іншими людьми.

Змінювалися епохи, закони, уявлення про життя — але спілкування було завжди. Важливий інструмент, без якого неможливе це спілкування, неможливе мислення — це знак, тобто можливість наділяти якийсь зовнішній сигнал, предмет або зображення певним змістом. Це під силу зробити тільки людині. І людина постійно працює над створенням нових та покращенням старих знакових систем, щоб за їх допомогою задовольнити свої потреби у передачі та отриманні інформації.

Мова – сильний союзник і помічник людини у оволодінні світом.

Необхідно

Добре знати

Його, добре їм

Володіти»

(М. Горький)

« Мова – дивовижне знаряддя, з якого люди, спілкуючись між собою, передають одне одному свої думки».

(Л. Успенський).

«Головний характер нашої мови полягає у надзвичайній легкості, з якою все виражається в ньому».

(А. І. Герцен).

Російська мова – державна мова

Російської Федерації.

Ціль:

Дати учням уявлення про російську мову як державну мову РФ, про роль мови у житті суспільства; допомогти усвідомити важливість вмілого та дбайливого ставлення до рідної мови; виховувати гордість та повагу до російської мови; навіяти думку про користь володіння культурою мови.

Оформлення:

Висловлювання про російську мову відомих письменників.

Хід уроку.


 1. Слово вчителя.
— 2007 оголошено Роком російської мови. Тому сьогодні, 1 вересня, на першому уроці ми говоритимемо про російську мову як про державну мову Російської Федерації. Прочитайте записані висловлювання та згадайте відомі вам слова про російську мову.

3. Слово вчителя.

Наша держава багатонаціональна. І в будь-якій багатонаціональній державі існує необхідність вибору однієї з розвинених та поширених мов для подолання мовного бар’єру. Загальна всім мова дає кожному громадянинові країни, незалежно від національності, можливість постійно спілкуватися з представниками інших народів.

Таким загальним всім народів Росії стала російська мова. Російська мова – державна мова Російської Федерації. Це означає, що на ньому говорять усі люди, які живуть у Росії. Російською видаються державні документи (укази, закони, постанови тощо. буд.). Російська мова використовується в газетах, радіо та телебаченні. Його вивчають у школі.

Як ви думаєте, чому саме російська мова була обрана державною?

Велику роль грає те, що російською мовою говорить більшість населення нашої країни. Російський народ та його мова мають багату історію. Сама мова багата і різноманітна, вона постійно змінюється разом із життям народу. Але ще важливо і те, що найкращі представники російського народу збагатили світову науку і культуру відкриттями в науці та техніці, літературними, музичними та мальовничими прикладами, зробили величезний внесок у просвітництво свого народу.

Після 90-х років 20-го століття, тобто після розпаду Радянського Союзу, російську мову використовує населення країн СНД. Російська мова вважається другою державною мовою у багатьох колишніх союзних республіках.

Російська мова воістину заслуговує на повагу і захоплення. Багато поетів присвячували російській свої вірші. Вони звучить гордість за рідну мову, захоплення ним. І дуже часто звучить заклик берегти рідну мову, зберегти її у скрутний час.

5. Читання вірша І. А. Буніна «Слово».

Мовчать гробниці, мумії та кістки, —

Лише слово життя дане:

З давньої темряви, на світовому цвинтарі,

Звучать лише Письмена.

І немає в нас іншого надбання!

Хоч у міру сил, у дні злоби та страждання,

Наш дар безцінний – мова.

6. — Вірш А. Ахматової «Мужність» було написано в 1942 році, коли країна вела важку війну з фашистами. Ахматова вважає, що зберегти «велике російське слово» — означає зберегти саму націю, тому що мова – це символ народу.

Читання вірша А. Ахматової «Мужність».

Ми знаємо, що нині лежить на терезах

І що відбувається нині.

Година мужності пробила на нашому годиннику,

І мужність нас не покине.

Не страшно під кулями мертвими лягти,

І ми збережемо тебе, російська мова,

Велике російське слово.

Вільним і чистим тебе пронесемо,

І онукам дамо, і від полону врятуємо

7. Висновок.

Сьогодні ми з вами говорили про російську мову. Ви дізналися, що означає державна мова, чому саме російська мова стала державною мовою, як ставляться до своєї мови великі і відомі люди. Ставтеся і ви до рідної мови дбайливо та любовно. Думайте про нього, вивчайте його, пристрасно любіть його, і вам відкриється обличчя безмежних радощів, бо безмежні скарби російської. (В. Луговський).

Так, час наш так суворо.

Але ми маємо служити йому!

І нехай живе рідне слово,

І хай звучить на всю країну!

Мова рідна… Рідне слово…

Мова гідна будь-якої слави!

Повірте, думати так маю право.

Мова — це система змістовних форм, що історично сформувалася, з її допомогою люди можуть перетворювати свої думки на якесь суспільне надбання і навіть у духовне багатство суспільства.

Поняття «спілкування» може бути набагато ширше, глибше. Це стає зрозумілим, якщо зазирнути в минуле. Освічені люди, починаючи з шістнадцятого століття, спілкувалися на стільки високому рівні, на якому сьогодні спілкуватись просто не дано. Мова служила засобом спілкування, але не тільки — вона була засобом пізнання, справжнім мистецтвом. Сьогодні мова спілкування досить низькому, обмеженому рівні.

Такий засіб спілкування, як мова, сформувалося історично, з розвитком людського суспільства та його потреб. Природа мови знакова, це означає, що кожне слово, яке є знаком, має чіткий зв’язок із предметами та явищами зовнішнього світу. За кожним словом, як знаком, історично, протягом кількох тисячоліть закріплювалося певне значення, зрозуміле лише тій групі людей, яка знає та застосовує цю мову.

Природа мови виділяється у його двоїстої функції: він є знаряддям мислення та способом спілкування для людей. Мова ще й зберігає духовні цінності суспільства, працює як механізм соціальної, культурної спадковості.

У міру розвитку технічного та соціального прогресу людство повільно, але впевнено розширювало коло своїх потреб, через це мова теж удосконалювалась та розвивалася, збільшувався її словниковий запас, Граматична сутність його ставала більш досконалою. Все це сьогодні дозволяє суспільству передавати не тільки абсолютно будь-яку інформацію, а й безліч деталей об’єкта інформації, будь-які його відтінки.

Мова — засіб спілкування та пізнання, але не тільки. Він є і засобом накопичення, передачі соціального досвіду. Завдяки спілкуванню із застосуванням мови відображення дійсності у свідомості однієї особи доповнюється тим, що було у свідомості інших людей, через цей процес зростають можливості для обміну інформацією.

Головна, найдосконаліша форма спілкування за допомогою слів, так звана вербальна комунікація. Рівень володіння мовою, культура та багатство мови визначають можливості спілкування, його ефективність. Крім мови, є інші засоби спілкування, це: жести, міміка, паузи, інтонації, манери і навіть зовнішність людини. Спілкування, будучи живою комунікацією суб’єктів, цілком закономірно виявляє емоції тих, хто спілкується, у своїй створює невербальний аспект обміну відомостями, інформацією.

Особлива мова почуттів, продукт розвитку людей називається невербальною комунікацією. Вона має властивість значно посилювати змістовний ефект вербальної комунікації. Іноді за певних обставин невербальна комунікація здатна замінювати вербальну комунікацію. Наприклад, мовчання рідко може бути промовистіше слів, а погляди дозволяють передати більше почуттів, ніж речення. Також засобами спілкування можуть бути музичні звуки, вчинки та дії, образи, малюнки, креслення, символи, знаки та навіть математичні формули. Мова жестів глухонімих — також засіб спілкування. Головний засіб спілкування важливо зберігати ясність думки, і тоді мова спілкування буде зрозуміла завжди.

Мова є головним інструментом пізнання та освоєння зовнішнього світу. Він також є основним засобом спілкування людей. Так само мова робить можливим знайомство з іншими культурами. Будучи невіддільними від національних культур, мови проходять разом із ними через ті ж перипетії долі. Тому починаючи з Нового часу, у міру переділу миру на сфери впливу, багато мов потрапили в колоніальну та іншу залежність етносів і народів виявилися все більш тісними з історичної сцени. У наші дні подібна ситуація стала ще складнішою. Якщо у минулому проблема виживання стосувалася головним чином мов залежних країн, що відстали у своєму розвитку, і народів, то тепер вона торкається і розвинених європейських країн.

Кожна локальна культура формується у специфічних історичних та природних умовах, створює свою картину світу, свій образ людини та свою мову спілкування. Кожна культура має свою мовну систему, з допомогою якої носії спілкуються друг з одним, проте у цьому полягає призначення і роль мови у культурі. Поза мовою культура просто неможлива, оскільки мова утворює фундамент, внутрішній базис. За допомогою мови люди передають і фіксують символи, норми, звичаї. Передають інформацію, наукові знання та моделі поведінки, вірування, ідеї, почуття, цінності, установки. Так відбувається соціалізація, яка виявляється у засвоєнні культурних норм та освоєнні соціальних ролей, без яких людина не може жити у суспільстві. Завдяки мові у суспільстві досягаються узгодженість, гармонія та стабільність.

Роль мови у процесах людського спілкування стала предметом наукового аналізу початку Нового часу. Її вивчали Д. Віко, І. Гердер, У. Гумбольдт та інших., заклавши цим основи лінгвістики. Сьогодні мова вивчається також психолінгвістикою та соціолінгвістикою. Великі успіхи у вивченні мови та мовного спілкуванняприніс XX ст., коли вчені пов’язали мову та культуру. Піонерами у вивченні зв’язку мови та культури були американський культурний антрополог Ф. Боас та британський соціальний антрополог Б. Малиновський. Ф. Боас ще в 1911 р. вказав на цей зв’язок, проілюструвавши всі порівняння двох культур через їхній словниковий склад, де є важливим у кожній із різних культур.

Істотний внесок у розуміння зв’язку мови та культури внесла знаменита лінгвістична гіпотеза Сепіра-Уорфа, згідно з якою мова — це не просто інструмент для відтворення думок, він сам формує наші думки, більше того, ми бачимо світ так, як говоримо. Щоб дійти цієї ідеї, вчені проаналізували не склад різних мов, які структури, де пояснює зв’язок культури та мови.

Не варто перебільшувати значення гіпотези Сепіра-Уорфа: зрештою, зміст думок людини та її уявлень визначається їх предметом. Людина здатна жити в реальному світі саме тому, що життєвий досвід змушує її виправляти помилки сприйняття та мислення, коли вони суперечать. Тому культура живе та розвивається у «мовній оболонці», а не «оболонка» диктує зміст культури. Але не слід, і применшувати роль зв’язку мови, мислення та культури. Саме мова служить основою картиною світу, яка складається у кожної людини і упорядковує безліч предметів і явищ, що спостерігаються в навколишньому світі. Будь-який предмет або явище доступні для людини лише тоді, коли вони мають назву. В іншому випадку вони для нас просто не існують. Давши їм назву, людина включає нове поняття в ту сітку понять, що існує в її свідомості, іншими словами, вводить новий елемент у картину світу. Можна сказати, що мова – це не лише засіб комунікації чи збудник емоцій. Кожна мова не просто відображає світ, але створює ідеальний світ у свідомості людини, конструює дійсність. Тому мова та світогляд нерозривно пов’язані між собою.

У культурологічній літературі значення мови часто оцінюється як:

§ дзеркало культури, у якому відбивається як реальний, навколишній людини світ, а й менталітет народу, його національний характер, традиції, звичаї, мораль, система і цінностей, картина світу;

§ комора, скарбничка культури, оскільки всі знання, вміння, матеріальні та духовні цінності, накопичені народом, зберігаються в його мовній системі — фольклорі, книгах, в усній та письмової мови;

§ носій культури, оскільки саме за допомогою мови вона передасться з покоління до покоління;

§ інструмент культури, що формує особистість людини, яка саме через мову сприймає менталітет, традиції та звичаї свого народу, а також специфічний культурний образ світу.

Крім того, мова полегшує адаптацію людини в умовах довкілля, допомагає правильно оцінити об’єкти, явища та їх співвідношення, сприяє ідентифікації об’єктів навколишнього світу, їх класифікації та впорядкуванню відомостей про нього та сприяє організації та координації людської діяльності.

Культура передається у вигляді мови, здатність якого відрізняє людини від інших істот. Завдяки мові можлива культура як накопичення та акумуляція знань, а також їх передача з минулого до майбутнього. Тому людина на відміну тварин не починає наново свій розвиток у кожному наступному поколінні. Якби він не мав жодних навичок і вмінь, його поведінка регулювалася б інстинктами, а сам він практично не виділявся з-поміж інших тварин. Можна стверджувати, що мова є водночас і продуктом культури, і її важливою складова частина, та умова її існування.

Це означає також, що між мовою та реальним світом стоїть людина – носій мови та культури. Саме він усвідомлює і сприймає світ у вигляді органів чуття, створює на цій основі свої уявлення про світ. Вони у свою чергу раціонально осмислюються в поняттях, судженнях та висновках, які можна передати іншим людям. Отже, між реальним світом та мовою стоїть мислення.

Слово відображає не сам предмет або явище навколишнього світу, а те, як людина бачить цю картину, яка існує в її свідомості і детермінована її культурою. Свідомість кожної людини формується як під впливом її індивідуального досвіду, так і в результаті оволодіння досвідом попередніх поколінь. Можна сказати, що мова є не дзеркалом, яке точно відображає все навколишнє, а призмою, через яку дивляться на світ і яка в кожній культурі своя. Мова, мислення та культура настільки тісно взаємопов’язані, що практично становлять єдине ціле і не можуть функціонувати один без одного.

Шлях від реального світу до поняття та виразу цього поняття у слові різний у різних народів, будучи детермінований природними, кліматичними умовами, а також соціальним оточенням. Через ці обставини у кожного народу своя історія, своя культурна та мовна картина світу. При цьому культурна картина світу завжди багатша за мовну. Але саме у мові культурна картина світу реалізується, вербалізується, зберігається і передається з покоління до покоління.

У цьому процесі слова є не просто назви предметів і явищ, а фрагмент реальності, пропущений через призму культурної картини світу і завдяки цьому набуває специфічних, властивих цьому народу рис, де мова нав’язує людині певне бачення світу. Один і той же фрагмент реальності, те саме поняття має різні формимовного вираження у різних мовах. Тому при вивченні іноземної мови, слів цієї мови учень знайомиться з елементом чужої картини світу і намагається поєднати його зі своєю картиною світу, заданою рідною мовою. Це одна з головних труднощів у вивченні іноземної мови.

Мовна практика свідчить, що мова не є механічним придатком будь-якої культури, оскільки в цьому випадку потенціал мови обмежувався б рамками тільки однієї культури і мова не могла б використовуватись у міжкультурному спілкуванні. Насправді однією з провідних властивостей мови є її універсальність, що дозволяє людині використовувати мову як засіб спілкування в усіх потенційно можливих ситуаціях комунікації, зокрема стосовно іншим культурам. У міжкультурній комунікації найбільше проблем виникає під час перекладу інформації з однієї мови іншою. Очевидно, що абсолютно точний перекладнеможливий через різні картини світу, створюваних різними мовами. Найчастішим випадком мовного невідповідності виступає відсутність точного еквівалента висловлювання тієї чи іншої поняття і навіть відсутність самого поняття. Це викликано тим, що поняття або предмети, що позначаються такими термінами, унікальні для даної культури, в інших культурах відсутні і, отже, не мають термінів для їх вираження, де лексичних запозичень у лексиконі будь-якої мови не дуже багато (зазвичай не більше 6-7 %). Найскладнішими у міжкультурній комунікації виявляються ситуації, де одне й теж поняття по-різному виявляється у різних мовах. Проблема в тому, що значення слова не вичерпується одним лише лексичним поняттям (денотацією слова), а значною мірою залежить від його лексико-фразеологічної сполучності та конотації — культурного уявлення народу про ті чи інші предмети та явища реальності. Повний збіг названих аспектів слова практично неможливий, у зв’язку з чим не можна перекладати слова лише за допомогою словника, який дає довгий список можливих значень перекладеного слова. Вивчаючи іноземна моваі використовуючи його у спілкуванні, слід заучувати і вживати слова не окремо, за їх значеннями, а в природних, найбільш стійких поєднаннях, властивих даної мови.

Крім того, існує проблема невідповідності між культурними уявленнями різних народів про ті чи інші предмети та явища реальності, які позначені еквівалентними словами цих мов.

Слово як одиниця мови співвідноситься з предметом, що позначається, або явищем реального світу. Однак у різних культурахця відповідність може бути різною, оскільки різними можуть бути самі ці предмети або явища, і культурні уявлення про них.

В даний час загальноприйнято точку зору, згідно з якою в культурі та мові кожного народу присутні одночасно загальнолюдський та національний компоненти. Універсальні значення, однаково усвідомлювані всіма людьми у світі чи представниками окремих культур, створюють ґрунт для міжкультурної комунікації, без них міжкультурне порозуміння було б у принципі неможливим. У той самий час у культурі присутні специфічні культурні значення, закріплені у мові, моральних нормах, переконаннях, особливостях поведінки тощо. Продемонстрований вище зв’язок мови, мислення та культури є частиною розробленого у XX ст. семіотичного підходу до культури, що розглядає культуру як сукупність знаків та текстів.

Мова – основний засіб спілкування людей. За допомогою мови люди спілкуються один з одним, передають свої думки, почуття, бажання. «Мова,- писав У. І. Ленін,- є найважливіший засіб людського спілкування…» (Полн. зібр. тв., т. 25, з. 258).
Як засіб спілкування, мова пов’язана з життям суспільства, з народом — носієм цієї мови. Суспільство не може існувати без мови, як і мова поза суспільством. Разом з розвитком суспільства розвивається та змінюється мова. Зміни в суспільного життязнаходять відображення у мові.
Мова виникла в глибокій старовині в процесі спільної трудової діяльностілюдей. Він допомагав людям розуміти одне одного, спільно працювати, обмінюватися накопиченим досвідом та знаннями. «Мова,- писали До. Маркс і Ф. Енгельс,- виникає лише з потреби, з нагальної необхідності спілкування коїться з іншими людьми» (Собр. тв. 2-ге вид., т. 3, з. 29).
Мова тісно пов’язана з мисленням, свідомістю. Знання про навколишню дійсність, які люди набувають у процесі праці, закріплюються у мові — у словах, словосполученнях та реченнях. За допомогою мови люди передають свої знання, досвід від покоління до покоління.
К. Маркс і Ф. Енгельс вказували, що «мова так само древня, як і свідомість; мова є практична, існуюча й для інших людей і лише тим самим існуюча також і для мене сама, дійсна свідомість…» (т. 3, с. 29).
Кожна мова є складну систему. Елементами цієї системи є звуки, слова, речення, які тісно пов’язані між собою та утворюють системи у мові: фонетичну, морфологічну, лексичну та синтаксичну.

язык — Викисловарь

Английский

Произношение[править]

Этимология 1[править]

Из среднеанглийского langage , language , из старофранцузского language , из вульгарной латыни *linguāticum , из латинского lingua («язык, речь, язык»), из старолатинского dingua (« 0ua язык»), от протоиндоевропейского *dn̥ǵʰwéh₂s («язык, речь, язык»). Вытесненный родной староанглийский ġeþēode .

Существительное[править]

язык ( исчисляемый и неисчисляемый , множественное число языки )

Примеры

Английский Викисловарь использует английский язык для определения слов из всех языков мира .


Этот человек говорит «привет» на американском языке жестов .
 1. (исчисляемый) Набор слов и набор методов их комбинирования (называемых грамматикой), понятный сообществу и используемый в качестве формы общения.

  Английский язык и немецкий язык связаны между собой.

  Глухие и немые люди общаются на языках , таких как ASL.
  • 1867 , Отчет о системах обучения глухонемых, проводимых в Европе , цитируется в 1983 г. в История колледжа для глухих, 1857-1907 гг. → ISBN, стр. 2
   Следовательно, естественный язык немого в школах этого класса подавляется как можно скорее и насколько это возможно, и его существование как языка , способного стать надежным и точным средством для самого широкого круга мысли, игнорируется.
  • 2000 , Гири Хобсон, Последний из Офо , → ISBN , стр. 113:

   Мистер Дарко, которого обычно считают последним выжившим членом Племени Офо, также был последним оставшимся оратором языка племени .

 2. (неисчислимо) Способность общаться с помощью слов.

  дар язык

 3. (неисчисляемый) Подъязык: сленг определенного сообщества или жаргон определенной области знаний.
  • 1892 , Уолтер Безант, «Пролог: кто такой Эдмунд Грей?», в The Ivory Gate […] , Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Harper & Brothers, […], OCLC 16832619 :
   8 Так, когда он составлял инструкции на языке юриста , он обозначал важные слова начальным, средним или конечным согласным, а все слова между ними делал черточками; его клерки, однако, поняли его очень хорошо.

  • 1991 , Стивен Фрай, Лжец , с.35:
   И «блаббинг»… Блаббинг ушел с «приличным» и «рваным». Заметьте, неплохой новый язык для пуска. Школьный сленг двадцатых годов может возродиться.

  юридический язык ; язык химия

 4. (исчисляемое, неисчисляемое, образно) Выражение мысли (сообщение смысла) заданным способом; то, что сообщает что-то, как это делает язык.

  тело язык ; язык глаз

  • 2001 , Юджин С. Кеннеди, Сара С. Чарльз, О становлении советником → ISBN:
   Рассказ о себе [рассказывают] люди с помощью вселенских языков своих глаз, рук и даже ног-рубашек.
  • 2005 , Шон Дули, The Big Twitch , Сидней: Аллен и Анвин, стр. 231:

   Наблюдение за птицами стало для меня таким.Это язык , который, однажды выучив, я не смог разучить.

 5. (исчисляемый, неисчисляемый) Совокупность звуков, знаков и/или сигналов, с помощью которых общаются животные и, как иногда полагают, общаются растения.
  • 1983 , Слушатель , том 110, стр. 14:
   Более вероятная гипотеза заключалась в том, что пораженные листья передавали какой-то химический сигнал по воздуху, чтобы подать сигнал тревоги, подобно тому, как насекомые рассылают предупреждения […] .
  • 2009 , Животные в переводе , стр. 274:
   Луговые собачки используют свой язык для обозначения реальных опасностей в реальном мире, так что это определенно имеет смысл.
 6. (вычислительный, исчисляемый) Компьютерный язык; машинный язык.
  • 2015 , Кент Д. Ли, Основы языков программирования → ISBN, стр. 94
   На самом деле указатели называются ссылками в этих языках , чтобы отличать их от указателей в языках , таких как C и C++.
 7. (неисчисляемое) Способ выражения.
  • 1782 , Уильям Каупер, Хоуп
   Их язык прост, как их манеры кротки, […]
 8. (неисчисляемое) Определенные слова, используемые в речи или отрывке текста.

  Язык , используемый в законе, не допускает никакого другого толкования.

  Язык , на котором он говорил со мной, был непристойным.

 9. (неисчисляемое) Ненормативная лексика.
  • 1978 , Джеймс Кэрролл, Смертные друзья , → ISBN , стр. 500:

   «Где, черт возьми, Гораций?» ¶ «Вот он. Он идет. Вы не должны использовать язык

Синонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]
Производные термины[править]
Связанные термины[править]
Переводы[править]
Глагол[править]

язык ( третье лицо единственного числа простое настоящее языки , причастие настоящего язык , простое прошедшее и причастие прошедшего времени языковой )

 1. (редкий, сейчас нестандартный или технический) Для общения на языке; выразить на языке.
  • 1655 , Томас Фуллер, Джеймс Николс, редактор, The Church History of Britain, […] , том (пожалуйста, укажите |volume=I–III), новое издание, Лондон: […] [Джеймс Николс] для Томаса Тегга и сына, […], опубликовано в 1837 г., OCLC 913056315 :
   Другие были выражены в таких сомнительных выражениях, что имеют двойной смысл.
Междометие[править]

язык

 1. Предостережение, произнесенное в ответ на нецензурную лексику.
См. также[править]

Этимология 2[править]

Переделка языка .

Существительное[править]

язык ( множественное число языки )

 1. Лангет, плоская пластина в или под дымоходом органа.
  • 1896 , William Horatio Clarke, The Organist’s Retrospect , page 79:

   Дымовая труба — это труба, в которой воздух проходит через горловину или дымоход, представляющий собой узкое продольное отверстие между нижними губа и язык, или язык .[…] Язык регулируется, слегка приподнимая или опуская его, […]

Ссылки[править]

 • язык по адресу OneLook Dictionary Search
 • Язык
 • в Ключевые слова сегодняшнего дня: словарь 21 века , под редакцией The Keywords Project, Колин МакКейб, Холли Яначек, 2018.
 • «язык» в The Century Dictionary , New York, NY: The Century Co., 1911.

Существительное[править]

язык   m ( множественное число языки )

 1. Архаичное написание языка .

Среднеанглийский[править]

Существительное[править]

язык ( множественное число языки )

 1. Альтернативная форма langage

Среднефранцузский[править]

Альтернативные формы[править]

Этимология

Со старофранцузского языка .

Существительное[править]

язык   m ( множественное число языки )

 1. язык (стиль общения)
Родственные термины[править]
Потомки[править]

Старофранцузский[править]

Альтернативные формы[править]

Этимология

От вульгарной латыни *linguāticum , от классической латыни lingua («язык, язык»).

Произношение[править]

 • IPA (ключ) : (ранний) /lanˈɡʷa.d͡ʒə/
 • МФА (ключ) : (поздно) /lãnˈɡa.ʒə/

Существительное[править]

язык   f ( косвенное множественное число языки , именительный падеж единственного числа язык , именительный падеж множественного числа 9 0 0

 1. язык (стиль общения)
Родственные термины[править]
Потомки[править]

Как выучить язык жестов онлайн бесплатно

Итак, вы хотите выучить язык жестов с ограниченным бюджетом.Вы можете быть мотивированы желанием лучше понимать глухих друзей, общаться с родственниками, которые плохо слышат, или выражать себя после потери слуха. Независимо от того, что вызывает у вас интерес к американскому языку жестов (ASL), посещение очных занятий — это самый быстрый и надежный способ овладеть языком.

Но у многих людей просто нет ни времени, ни финансовых ресурсов, чтобы посещать уроки языка жестов. Хотя изучение ASL онлайн не может воспроизвести тонкий опыт личного общения, любознательные студенты, которые готовы потратить время, не должны платить деньги за уроки для начинающих.Все варианты обучения в нашем списке либо полностью бесплатны, либо предлагают большое количество контента перед их платным доступом.

Онлайн-программа ASL for Free от Gallaudet University не включена, поскольку она временно недоступна из-за реструктуризации учебного плана — ASL for Free может быть добавлена ​​в будущем обновлении. Для получения дополнительной информации об ASL, культуре и истории глухих посетите богатый ресурсами веб-сайт Национального центра образования глухих Лорана Клерка в Галлоде.

Университет ASL ​​

Если вы спрашиваете о бесплатных ресурсах по языку жестов, часто рекомендуется университет ASL ​​от Билла Викарса.Он выделялся из множества веб-сайтов как наиболее полный и организованный вариант. С 60 доступными уроками ASL University охватывает часто используемые темы, такие как еда, одежда и эмоции. Каждый урок сопровождается 40-минутным видео, в котором демонстрируется разговор двух человек с использованием словарного запаса. Когда вы нажимаете на словарные слова с гиперссылками, появляется короткое видео, демонстрирующее язык жестов.

Согласно его веб-сайту, Викарс глухой и много лет преподавал язык английского языка в Калифорнийском государственном университете в Сакраменто.Несмотря на то, что ASL University не является школой, это феноменальный веб-сайт с информативными и увлекательными уроками, которые идеально подходят для начинающих, которые ищут надежное место для старта.

StartASL

Не весь контент на StartASL бесплатен, но вы можете получить доступ к значительному количеству полезной информации, не платя ни копейки. Бесплатные уроки направлены на отработку разговорной речи и понимание структуры ASL, но не углубляются в изучение языка. Вы должны зарегистрироваться с адресом электронной почты, чтобы получить три рабочих тетради, которые сопровождают уроки.

Рабочие тетради отлично подходят для учащихся, у которых есть доступ к принтеру и которые хотят попрактиковаться в написании информации на языке ASL. Как следует из названия, этот вариант не предназначен для более продвинутых учащихся. Если ASL University слишком подробен на ваш вкус, StartASL может показаться менее обременительным и еще больше разожжет ваш интерес к языку жестов.

Приложение ASL

Многие ресурсы языка жестов предназначены для использования на настольном компьютере или ноутбуке. Если вам нужна гибкость изучения языка жестов на вашем смартфоне, стоит попробовать приложение ASL (для iPhone и Android).Хотя приложение ASL не такое интерактивное, как другие варианты, оно простое в использовании и доступно для младших учащихся.

Цифры, азбука и некоторые другие базовые уроки бесплатны. Пакеты, охватывающие определенные темы, можно разблокировать по 1 доллару каждый, или вы можете купить все за 10 долларов. Известная модель и активистка Найл ДиМарко — одна из демонстрантов языка жестов. Бесплатный контент приличный, а пакеты расширения включают темы, которые не часто освещаются в других ресурсах, например, отдых на свежем воздухе и месяц гордости ЛГБТ.

SignSchool

В зависимости от того, насколько вы уже знаете ASL, уровень сложности Sign School можно настроить между начальным, средним и продвинутым. Уроки включают в себя наблюдение за тем, как человек подписывает, и ответы на вопросы о том, что он сообщил. Этот ресурс предлагает больше, чем просто традиционные уроки, с инструментами для изучения вашего имени и игрой для тренировки дактилоскопии.

Несколько веб-страниц не загружались должным образом во время тестирования, но в целом SignSchool — хорошая платформа, которая может дополнить ваше изучение языка.Веб-сайт запрашивает вашу электронную почту для создания учетной записи, но ее можно использовать бесплатно. Вы можете выбрать отправку знака дня на свой почтовый ящик для дополнительной практики. Доступны приложения для iPhone и Android, поэтому вы можете брать уроки на ходу.

TikTok

Подписка на учетные записи в социальных сетях, которые публикуют контент на языке жестов, может быть отличным способом испытать ASL в непринужденной обстановке, но последние две рекомендации в нашем списке сопровождаются отказом от ответственности. Несмотря на то, что любительские видеоролики часто создаются с благими намерениями, вам следует проверять достоверность того, что вы узнаете, из внешних источников.

Поиск в TikTok по ключевым словам или хэштегам — это надежный способ найти новые учетные записи, связанные с вашими интересами. #LearnASL, #LearnToSign и #SignLanguage имеют миллионы просмотров и являются адекватной отправной точкой. Чтобы выделить свой контент, создатели часто собирают образовательные видео в плейлист, размещенный в верхней части страницы их профиля.

Плейлист Джона Уркхарта (@drunkcrier) под названием «Худшие ошибки в ASL» — это забавный способ обнаружить знаки со значениями PG-13.Зои Хендрикс (@zoeysensei) — преподаватель английского языка, которая создает видеоролики о том, как расписываться во всем, от диабета до астрологии. Фелан Конхэди (@signinngwolf) в основном не публикует учебные материалы на TikTok, но их видео дают ценную информацию от молодого члена сообщества глухих.

YouTube

Язык жестов — это визуальный метод общения, и многие преподаватели английского языка размещают свои видео на YouTube. Вы можете напрямую подписаться на канал Билла Викара на YouTube, если хотите смотреть более длинные уроки из Университета ASL на своем смарт-телевизоре.Несколько документальных фильмов, которые погружают в историю ASL и сообщества глухих, например, Signing Black in America и Through Deaf Eye s, доступны для потоковой передачи на YouTube.

Обладая обаятельным внешним видом и глубоким знанием языка жестов, ASLMeredith является одним из моих любимых каналов YouTube для практики жестов. На канале Learn How to Sign есть информативные видеоролики начального уровня, такие как «150 основных жестов ASL». Путешествие через пруд? Канал Commanding Hands познакомит вас с некоторыми элементами британского языка жестов.


Больше замечательных историй WIRED

«Режим гоблина» становится частью повседневного лексикона людей. Эксперты по языкам и мемам рассказывают, почему.

Термин «режим гоблина» возник как шутка. В отредактированном заголовке ложно утверждалось, что актриса Джулия Фокс рассталась со своим бывшим Йе, рэпером, ранее известным как Канье Уэст, потому что ему не нравилось, когда она переходила в «режим гоблина».

«Джулия Фокс рассказала о своих «трудных» отношениях с Канье Уэстом: «Ему не нравилось, когда я переходила в режим гоблина», — поддельный заголовок, опубликованный в Твиттере пользователем @meowmeowmeuw 2 февраля.15, читайте. Изображение также появилось на Reddit примерно в то же время.

Режим гоблина, который относится к человеку, который обычно неряшлив, вероятно, не принимает душ и ведет себя «дико» из-за лени или отвращения к выходу на улицу, уже много лет используется на таких сайтах, как Tumblr и Urban Dictionary. Но недавний мем Фокса придал этому термину новый импульс в сети.

Этот цикл шутливого термина, входящего в разговорный Интернет, а иногда и совершающего прыжок в словарный запас оффлайн, стал более распространенным.Новые термины, такие как «cheugy», все время случайно появляются в социальных сетях — независимо от того, используется ли это слово всерьез или в качестве сатиры.

Некоторые эксперты говорят, что это происходит из-за того, что слова, связывающие язык с чем-то, что ранее не имело выражения, могут стать популярными.

«Если вы используете слово, и люди видят, что оно так точно и лаконично передает ощущение момента, чувства или стиля, тогда это выражение действительно обретает силу, и за него очень легко ухватиться», — Кристен Сиретт. — сказал доцент кафедры лингвистики Университета Рутгерса.

Социальные сети — это питательная среда для новых слов

В «Городском словаре» ранняя запись для режима гоблина определяет его как термин, обозначающий, когда человек теряет себя и прибегает к превращению в гоблина. В некоторых записях этот термин описывается как означающий кого-то, кто стал озорным и похожим на гоблина, в то время как в других, более непристойных записях, это определяется как половой акт.

Термин также широко интерпретируется как способ описать кого-то неряшливого, неопрятного и ленивого. В то время как некоторые считают это безобидным способом описать беспорядочную фазу, некоторые считают, что эта фраза оскорбительна.Один из аргументов состоит в том, что некоторые люди с проблемами психического здоровья или инвалидами живут в «режиме гоблина» не по своему выбору, а в силу обстоятельств.

Широкое определение этого термина, вероятно, связано с тем фактом, что мем Фокса был приколом, который не предлагал конкретного определения того, что означает режим гоблина, оставляя его открытым для интерпретации. Расплывчатый характер фразы, в которую люди могут вставлять свое собственное определение, — это лишь один из способов, с помощью которого социальные сети могут породить новый термин.

Молодежь всегда была основной движущей силой языковых изменений, сказал Сиретт, но социальные сети были подобны бензину в пламени.

«То, что мы видим в онлайн-общении, — это молодое поколение, которое взяло под свой контроль эту среду, потому что это способ для них быстро выразить себя способом, который для них не определен», — сказал Сиретт.

Мемы также часто изобретают терминологию, которая становится частью нашего обычного словарного запаса. Помимо гоблинского режима и чеги, оскорбление «ОК, бумер» является продуктом мемов и интернета.

Эти фразы определяли неопределенность, и, возможно, именно поэтому гоблинский режим стал популярным, сказал Сиретт.

Если у вас есть слово для чего-то, им можно поделиться. Это становится реальностью.

Шейн Тилтон, автор книги «Жизнь мемов»

«Тот факт, что у вас может быть такой термин, как режим гоблина, и изображение, которое так точно передает это… ] «Я не могу определить это, но это то, что есть», — сказал Сиретт.

Хотя мемы, как правило, предназначены не более чем для шуток, стиль общения иногда может выражать абстрактное чувство, которое не выражает ни одно существующее слово.Поэтому, когда в меме случайно используется слово, которое превращает словарный запас в чувство, он быстро распространяется.

«Если у вас есть слово для чего-то, этим можно поделиться. Это становится реальностью», — сказал Шейн Тилтон, доцент кафедры письма и мультимедийных исследований в Северном университете Огайо и автор книги «Жизнь мемов». «Это было абстрактно, и вы сделали это реальным».

Сохранятся ли термины, созданные в Интернете?

Хотя эти фразы могут быстро распространяться в социальных сетях, Сиретт сказал, что настоящим испытанием является их стойкость.Многие слова исчезают или относятся к определенному периоду или нишевой группе в Интернете, и они не всегда выдерживают испытание временем.

Сиретт вспомнил дебаты членов Американского диалектного общества, посвященные именно этому вопросу. Выбирая слово, которое будет определять 2021 год, некоторые участники предположили, что cheugy лучше всего описывает год, в то время как другие были в ярости от этого предложения.

«Была действительно дихотомическая реакция на это конкретное слово, а именно: это действительно слово, которое люди используют, или оно используется таким образом, что не позволит ему быть продуктивным в течение следующего года или двух. ?» она сказала.

Тилтон утверждал, что такая фраза, как режим гоблина, которая может применяться ко многим ситуациям в жизни человека и может предложить способ описания чувства или ситуации, которые ранее имели мало дескрипторов, может иметь большую долговечность, чем некоторые могли бы ожидать.

Тем не менее, он сказал, что вполне вероятно, что конкретная фраза будет иметь циклы, то исчезающие, то исчезающие в просторечии.

Язык, сказал он, «исходит так быстро и так медленно, как мы можем объяснить наши переживания».

Примечание по теме: Сохранение почти утраченных языков

Просмотр спектакля на языке, который вы не совсем понимаете, может дезориентировать, но в конце « Song Of The Ghetto », спектакля на каннаде, который я смотрел в прошлые выходные, я обнаружил, что размышляю о силе рассказа истории на собственном языке. родной язык.Спектакль рассказывал о жизни далитов, проживающих в Диндагуре, примерно в 150 км от Бангалора, которым в 2021 году пришлось подать петицию, чтобы заявить о своем праве на использование общественных мест в деревне.

Читайте также: Миграция угрожает языкам?

Что делало повествование таким запоминающимся, так это подлинность мужчин, женщин и детей на сцене — они были не просто актерами, они были людьми, которые прожили истории, которые они рассказывали, и рассказывали о своем опыте в своих собственных слова и язык.Это было сильное заявление не только о неравенстве, но и о языке, о том, что это не просто набор слов для общения, но и мощный инструмент, даже архив памяти.

Около 200 языков в Индии находятся под угрозой исчезновения — дети больше не говорят на них, а даже пожилые люди помнят только отдельные слова и фразы. С потерей языка исчезает все, от определенного образа жизни до традиционной мудрости, как мы видим на этой неделе. Большинство людей помнят гибель андаманского языка бо с уходом из жизни его последнего носителя, Боа-старшего, более десяти лет назад.Менее известна опасность для многих языков Северо-Востока и Центральной Индии, которые быстро проигрывают миграции, государственной политике, гомогенизации и господству диалектов торговли и средств к существованию.

Наш писатель встретил последних носителей некоторых из этих языков, которые вместе с преданными исследователями пытаются сохранить их слова, песни, истории и мифы, стремясь не только сохранить свою культуру, но и обеспечить их существование не стирается. Или, как сказала афроамериканская писательница Тони Моррисон в своей нобелевской лекции в 1993 году: «Мы умираем.В этом может быть смысл жизни. Но мы делаем язык. Это может быть мерилом нашей жизни». По сути, до тех пор, пока мы не говорим об этом, пока мы не говорим это словами по нашему собственному выбору, становится ли опыт реальным? Это одна из бесчисленных причин для сохранения разнообразия и языков множества диалектов в Индии.

Пишите редактору Lounge по адресу [email protected]

@shalinimb

Читайте также: Познакомьтесь с людьми, которые оживляют утраченные языки

Страница в Instagram вызывает разговор о женщинах и чужом языке досуга

Страница в Instagram «Basanti: Women at Leisure» стала платформой для размышлений о глубоко укоренившемся сексизме социальных конструкций.

Страница в Instagram «Basanti: Women at Leisure» стала платформой для размышлений о глубоко укоренившемся сексизме социальных конструкций.

Для Сурабхи Ядав идея создания страницы в Instagram «Basanti: Women at Leisure» началась с желания задокументировать жизнь ее матери после ее смерти.Разговаривая со своими друзьями и родственниками, она натолкнулась на тени своей матери, которые ее удивили. Они рассказывали о ее глупости, пении и танцах, воспоминаниях, которые не были частью жизни Сурабхи.

Мы живем в обществе, где нормализовали контроль, ограничение и маневрирование жизнями женщин, от их тела до их существа. Одной из таких замаскированных форм повседневного угнетения, которую мы не замечаем дома, является отказ в праве на досуг.

Чем больше Сурабхи бродила вокруг идеи досуга, тем сильнее она чувствовала течения патриархата, капитализма, касты и класса.Итак, чтобы глубже изучить досуг и задокументировать больше женщин, она запустила визуальный проект в виде страницы в Instagram в 2018 году и назвала его в честь своей матери Басанти. «Все началось с глубокого желания узнать ее и больше таких женщин, как она», — говорит Сурабхи, которая в настоящее время живет в Кандари, штат Химачал-Прадеш.

Через страницу Сурабхи знакомит с языком досуга. В капиталистическом мире производство и стоимость идут рука об руку, а досуг неправильно понимается как «отдых для лучшей работы» или как вознаграждение.«Развязка досуга и продуктивности имеет решающее значение для понимания их важности. Досуг – это время для себя. Вам не нужно зарабатывать это», — говорит Сурабхи.

Со страницы Instagram «Basanti: Women at Leisure».

Доступ к отдыху ограничен полом, кастой, классом и финансовым положением. Существуют социально-политические причины, по которым женщина постоянно занята в производстве. Это особенно верно для домохозяек, которым постоянно говорят, что они непродуктивны, особенно в денежном выражении, подразумевая, что они бесполезны.Этот аргумент используется для оправдания лишения их власти и роли в их домашнем хозяйстве, часто даже становясь основанием для оправдания жестокого обращения.

Домохозяйки и выгорание

Недавний отчет Национального статистического управления показал, что средняя индийская женщина тратит 243 минуты на неоплачиваемую домашнюю работу или уход, что почти в 10 раз больше, чем 25 минут, которые тратит средний мужчина. Это показывает несоответствие во времени, остающемся для досуга или отдыха. Тем не менее, разговоров о домохозяйках и выгорании нет.«Сколько труда мы принимаем как должное? Есть ли истории о том, как матери выгорали, сдавались, а если нет, то почему?» — спрашивает Сурабхи.

Человека, читающего газету по утрам, так часто можно увидеть, что этот образ обычно используется для изображения патриарха в кино. Но что-то столь обычное кажется бунтом, когда это делают женщины. Физическое пространство и время должны идеально сочетаться, чтобы женщины могли заниматься досугом. Это должно быть на балконе или террасе, после обеда, но до ужина. «Если женщина будет сидеть на террасе утром, ее будут расспрашивать, смотреть на нее свысока, изображать безответственной», — говорит Сурабхи.

Вопрос «безопасности» часто используется для того, чтобы контролировать присутствие женщин в общественных местах, ограничивая их пространство и время для общения, занятий спортом или просто отдыха.

Женщины не должны появляться в общественных местах, особенно ночью. «Присутствие женщин в общественных местах не обязательно должно быть преднамеренно разрушительным, но результаты таковы, потому что они находятся в местах, где им не «предназначено» находиться, едят уличную еду после работы или направляются на пляж», — говорит Апарна Парих, ассистент преподавателя. профессор женских, гендерных и сексуальных исследований и азиатских исследований в Университете штата Пенсильвания, которая провела исследование того, как женщины проводят досуг в ночное время, сосредоточив внимание на женщинах, работающих в колл-центрах.

Коварно вопрос «безопасности» часто используется для того, чтобы контролировать присутствие женщин в общественных местах, ограничивая их пространство и время для общения, занятий спортом или просто прогулок. «Непонимание того, что присутствие женщин в общественных местах, особенно ночью, заставляет других женщин чувствовать себя в безопасности и комфортно», — говорит Апарна. Следующий вопрос заключается в том, насколько эти нормированные ограничения касаются безопасности и насколько чести. Долгое время политика респектабельности использовала честь для того, чтобы держать женщин в клетке.

Существуют также ограничения, определяемые кастами и классами. «Часто, особенно в деревнях и небольших городах, каста определяет, с кем и как можно разговаривать. Если две женщины разговаривают посреди дороги, саварны скажут: «Женщины из наших семей не делают этого». Честь и престиж связаны с элементарными действиями», — говорит Сурабхи.

Кадры со страницы Instagram «Basanti: Women at Leisure».

Багаж вины

Удобно, что количество «одобренных» мест, таких как религиозные учреждения, ограничено.«Это социально одобренное место, где могут собираться женщины. Некоторых привлекает религия, но для многих это также возможность оказаться в пространстве без груза вины», — объясняет она.

Страница Insta, предназначенная для визуального повествования о женщинах и досуге, теперь стала платформой для размышлений о глубоко укоренившемся сексизме социальных конструкций. С растущим пониманием языка досуга люди теперь осознают его отсутствие. Сурабхи говорит о том, как это стало легким толчком.«Я никого не прошу размышлять о своем вкладе в достижение гендерного равенства, но в конечном итоге они все равно оценивают свои отношения с окружающими их женщинами. Они рассказывают о своем детстве, о том, как их отцы разговаривали с их матерями, как они воспринимали работу своих матерей как должное». По ее словам, проект — это подлый феминизм, и он работает.

Страница также стала способом поделиться личными моментами, которые часто вас удивляют. Будь то две женщины, делящиеся шутками в тишине после похоронной молитвы, или мать, одержимо пишущая после потери ребенка.«Это моменты, наполненные эмоциями, которыми люди хотят поделиться, чтобы показать, как может выглядеть отдых», — говорит Сурабхи.

Доступ к досугу сам по себе является мощным фактором. «Например, — говорит Сурабхи, — один трансгендер говорил со мной о досуге как о личности. Если вы еще не вышли, если вы все еще раскрываете свою личность, то вы ищете места, где вы можете это сделать. Безопасные места, где вы можете просто быть».

Независимый журналист, специализирующийся на вопросах гендера, культуры и социальной справедливости.

Инфографика: поздравления с Рамаданом на 16 языках | Infographic News

Поскольку начался священный для мусульман месяц Рамадан, вот как пожелать кому-то Рамадан Мубарак на разных языках мира.

После цитирования полумесяца Рамадана Верховным судом Саудовской Аравии и исламскими комитетами в нескольких странах Ближнего Востока первым днем ​​Рамадана будет суббота, 2 апреля.

Многие мусульмане по всему миру готовятся к месяцу поста и сопутствующим ему праздникам.В течение месяца наблюдающие мусульмане просыпаются до восхода солнца, чтобы поесть перед постом или сухуром, и разговляются на закате ифтаром.

Пост является одним из пяти столпов ислама, наряду с декларацией мусульманской веры, ежедневными молитвами, благотворительностью и совершением хаджа в Мекку при наличии физических и финансовых возможностей.

Месяц начинается с появления новой луны и обычно сопровождается потоком приветствий в честь наступления нового месяца. Различные страны с мусульманским большинством имеют персонализированные приветствия на своих родных языках.

Вот как говорят Рамадан Карим по всему миру:

Среди самых распространенных поговорок – «Рамадан Мубарак» и «Рамадан Карим». Это арабские поговорки, которые переводятся как «благословенный Рамадан» и «щедрый Рамадан».

(Аль-Джазира)

Мусульмане верят, что Рамадан – это месяц, когда первые стихи Корана были ниспосланы Пророку Мухаммеду более 1400 лет назад.

В течение часов поста каждый день месяца наблюдение за мусульманами воздерживается от еды, питья, курения и половых отношений, чтобы достичь большей таквы, или сознания Бога.

(Аль-Джазира)

В мире насчитывается около 1,9 миллиарда мусульман, что составляет примерно 25 процентов населения мира. Индонезия — самая густонаселенная в мире страна с мусульманским большинством, в которой проживает около 230 миллионов мусульман. Пакистан занимает второе место с примерно 212 миллионами мусульман, за ним следуют Индия (200 миллионов), Бангладеш (154 миллиона) и Нигерия (100 миллионов).

Приветствия не ограничиваются разговорным языком. Они также распространяются на различные языки, такие как язык жестов и шрифт Брайля.В некоторых странах есть своя собственная версия языка жестов, но в большинстве стран принято проводить пальцем по губам, чтобы обозначить пост.

В конце Рамадана мусульмане празднуют Ураза-байрам. В переводе с арабского означает «праздник разговения».

В зависимости от наблюдения новолуния Курбан-Байрам в этом году, скорее всего, выпадет на 2 мая.

10 лучших языков программирования для структурирования данных в 2022 году

Вот лучшие языки программирования для структуры данных и алгоритмов в 2022 году

Языки программирования — это компьютерные языки, которые используются для реализации алгоритмов на компьютерах.Организация данных для решения конкретной проблемы известна как структура данных; это не зависит от языка. И это неотъемлемая часть каждого собеседования по программированию. Структура данных относится к хранению, расположению и организации данных. Структура данных важна для хранения, а также организации данных в дисковом пространстве компьютера. Для начала карьеры разработчика программного обеспечения достаточно изучения одного языка программирования. Итак, вот некоторые важные языки программирования, используемые для структурирования данных:

Python: Python чрезвычайно популярен среди программистов и специалистов по данным благодаря простоте использования и адаптивности.Простота Python помогает сосредоточиться на написании алгоритма, а не на синтаксисе, необходимом для этого. Его языковые конструкции и объектно-ориентированный подход призваны помочь программистам писать четкий, логичный код для небольших и крупных проектов.

C: Структуры данных в C используются для организованного и эффективного хранения данных. Это очень переносимый язык программирования, широко используемый в Windows. C использовался для создания корпоративных программ, игр, графики и вычислений, среди прочего.Он не имеет встроенных функций или абстрактных типов данных, таких как списки, очереди и т. д.

C++: C++ — это язык объектно-ориентированного программирования, императивного программирования и универсальный язык программирования. Он используется в каждой организации для решения проблем на основе структур данных и алгоритмов во время собеседования по программированию. Двумя основными характеристиками C++ являются скорость и эффективность. C++ создает высокопроизводительные приложения и обеспечивает высокий уровень контроля над вычислительными ресурсами.

C#: C# — это объектно-ориентированный язык программирования, ориентированный на компоненты.Он широко используется для разработки настольных приложений, веб-приложений и веб-сервисов. C# поставляется со многими другими базовыми структурами данных. Выбор правильной структуры данных для использования является частью написания хорошо структурированной и эффективной программы.

Java: Java — мощный язык программирования общего назначения. Он используется для разработки настольных и мобильных приложений, обработки больших данных и т. д. Java API обеспечивает встроенную поддержку общих структур данных для написания программ, таких как массив, связанный список, карта, набор, стек и очередь.Java уже давно является самым популярным языком программирования для разработки приложений для Android.

Java-скрипт: JavaScript имеет примитивные и не примитивные структуры данных. В JavaScript существует множество структур данных, таких как базовые массивы. Линейные, такие как связанный список, стек, очереди. Он также используется в искусственном интеллекте, веб-разработке.

Golang: Golang — это язык программирования с несколькими парадигмами, который содержит встроенные средства для создания параллельных приложений.Его скорость, простота и надежность делают его идеальным выбором для создания надежных приложений.

Swift: Swift — универсальный, мультипарадигменный, объектно-ориентированный, функциональный, императивный и блочно-структурированный язык. В основном он работает с массивами, словарями и наборами. Эти структуры данных и алгоритмы послужат основой для построения более сложных и специализированных конструкций.

R: R — это язык программирования для статистических вычислений и графики, который можно использовать для очистки, анализа и построения графиков данных.Базовые структуры данных R включают в себя вектор, список, матрицу, массивы, фрейм данных и факторы. Базовые структуры данных R часто организованы по размерности 1D, 2D или nD.

PHP: Препроцессор гипертекста (PHP) — очень популярный язык сценариев, на нем созданы миллиарды веб-сайтов и приложений. PHP имеет структуру данных Array. PHP предлагает структуры данных через базовое расширение Standard PHP Library (SPL).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.