6 висловів про українську мову: Слово наше рідне — слово українське!: Вислови про мову (до Дня української писемності та мови) – цитати та висловлювання відомих людей

Слово наше рідне — слово українське!: Вислови про мову (до Дня української писемності та мови)

Мова – це наша національна ознака, в мові — наша культура, сутність нашої свідомості.

(Іван Огієнко)

Мова вдосконалює серце і розум народу, розвиває їх.

(Олесь Гончар)

Щоб любити – треба знати, а щоб проникнути в таку тонку й неосяжну, величну й багатогранну річ, як мова, треба її любити.

(Василь Сухомлинський)

Бринить-співає наша мова,

Чарує, тішить і п’янить.

(Олександр Олесь)

Раби – це нація, котра не має Слова. Тому й не зможе захистить себе.

(Оксана Пахльовська, д-р філологічних наук)

Мова – це форма нашого життя, життя культурного й національного, це форма національного організування.

(Іван Огієнко)

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу.

(Ліна Костенко)

Доля нашої мови залежить і від того, як відгукнеться на рідне слово наша душа, як рідне слово бринітиме в цій душі, як воно житиме в ній.

(Олесь Гончар)

… Поки живе мова – житиме й народ, яко національність … От чому мова завжди має таку велику вагу в національному рухові, от чому ставлять її на перше почесне місце серед головних наших питань.

(Іван Огієнко‎)

Щоб мова тобі повністю відкрилася, маєш бути залюбленим в неї.

(Олесь Гончар)

Українська мова – божиста, богодана, богообрана.

(Мойсей Фішбейн)

Мов поганих не існує в світі,

Є лише погані язики.

(А. Бортняк)

Нам… пропонують офіційну двомовність, тобто, по суті, рівні права вовка і зайця з’їсти одне одного.

(Віталій Радчук)

Руйнування мови – основи національної культури – це вже не просто вина, а злочин держави перед народом.

(А. Мокренко)

Як парость виноградної лози,

Плекайте мову.

Пильно й ненастанно

Політь бур’ян.

Чистіша від сльози

Вона хай буде.

Вірно і слухняно

Нехай вона щоразу служить вам,

Хоч і живе своїм живим життям.

(Максим Рильський)

Рідна мова дається народові Богом, чужа – людьми, її приносять на вістрі ворожих списів.  

(В. Захарченко)

Кожен із нас має гордитися своєю чудовою мовою, адже вона того варта.

(Олесь Гончар)

Мова — душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб.

(Іван Огієнко)

Засвоюючи рідну мову, дитина засвоює не самі тільки слова, їх сполучення та видозміни, але безліч понять, поглядів на речі, велику кількість думок, почуттів, художніх образів, логіку і філософію мови…

(Костянтин Ушинський)

В землі віки лежала мова

І врешті вибилась на світ.

О мово, ночі колискова!

Прийми мій радісний привіт.

(Олександр Олесь)

Мова – це не тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції. В такому разі мова – це найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого психічного я…  

(Іван Огієнко‎)

Відчуваю й усвідомлюю, яка це красива й легка мова.

(І. Репін)

Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перла.

(М. Гоголь)

І возвеличимо на диво

І розум наш, і наш язик…

(Т. Шевченко)

Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння значення слів.

(В. Голобородько)

Мова – це глибина тисячоліть.

(М. Шумило)

Навіть така сувора наука, як кібернетика, і та знайшла в українській мові свою першодомівку, адже маємо факт унікальний – енциклопедія кібернетики вперше в світі вийшла українською мовою в Києві.

(Олесь Гончар)

Скільки української мовної території, стільки й української державності. (Іван Заєць)

Споконвіку було Слово.

(Старий Завіт)

… Без усякої іншої науки ще можна обійтися, без знання рідної мови обійтися не можна.

(І. Срезневський)

… Усі до єдиної мови в світі – надбання всього людства. Вони дозволяють на основі порівняння всіх рівнів мовної структури кожної мови виявити універсальні її властивості, які дали можливість виділитися із живої природи в homo sapiens.

(Нурмагомед ГАДЖИАХМЕДОВ, професор, декан факультету дагестанської філології ДДУ)

Рідна мова — мати єдності,

батько громадянства і сторож держави.

(Мікалоюс Даукша)

Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя.

(Франсуа Вольтер)

Бог створив народи різними і рівними. Він наділив кожного з нас не тільки розумом, але й призначив бути представником тої чи іншої нацї, народу, зі своєю мовою і національною культурою.

(Нурмагомед ГАДЖИАХМЕДОВ)

У мові, як загалом у природі, все живе, все рухається…
(Ян Нецислав Бодуен де Куртене)

Чужою мовою розмовляє у державі або гість, або найманець, або окупант, який нав’язує їй свою мову.

(Карл Маркс)

… Усі розмови чиновників про «прагматизм» і «врахування реальних можливостей», а також  судження і навіть теорії про те, що процеси вмирання мов нібито носять «природній» характер і що їм не потрібно перешкоджати, по суті означають намагання обґрунтувати ідеологію лінгвоциду та етноциду.

(Нурмагомед ГАДЖИАХМЕДОВ)

Эта мова величава и проста.

(Володимир Маяковський)

Доля народу нерозривно зв’язана з долею мови. В свою чергу, мова народу є тим стержнем, на якому формується культурна самобутність цього народу.

(Нурмагомед ГАДЖИАХМЕДОВ)

Нападати на мову народу – це означає нападати на його серце.

(Г. Лаубе)

Немає магії сильнішої, ніж магія слів.

(А. Франс)

Слово є вчинок.

(Л. Толстой)

Українці – стародавній народ, а мова «їхня багатша і всеосяжніша, ніж персидська, китайська, монгольська і всілякі інші.

(Е. Челебі)

Хай живе велика російська мова, але хай живе і солодко-співуча, ні з чим не зрівнянна українська мова.

(В. Солоухін)

Я дуже люблю … народну українську мову, звучну, барвисту й таку м’яку.

(Л. Толстой)

Народні прислів’я:

Птицю пізнати по пір’ю, а людину по мові.

Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

Рідна мова – не полова: її за вітром не розвієш.

Слово до слова – зложиться мова.


Підбірка висловів зібрана автором блогу. Окремі вислови взято із сайтів:

цитати та висловлювання відомих людей

мова

Мова – генетичний код будь-якого народу, серцевина його культури, історії та й загалом людської цивілізації. Про велике значення мови писали багато видатних людей, філософів, письменників, чия творча діяльність не аби як збагатила й нашу українську мову. Сьогодні ми підготували для вас збірку кращих висловів про рідну українську мову від видатних українців.

“Українці – стародавній народ, а мова їхня багатша і всеосяжніша, ніж персидська, китайська, монгольська і всілякі інші.”

Евлія Челебі

“Найбільше i найдорожче добро кожного народу – це його мова, та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя i своi сподiванки, розум, досвід, почування.”

Панас Мирний

“Мова – втiлення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любiмо її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борiмося за красу мови, за правильнiсть мови, за приступнiсть мови, за багатство мови…”

Максим Рильський

“Мова – це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова – це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам’ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, інтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу.”

Олесь Гончар

“Людина, яка втратила свою мову, – неповноцінна, вона другорядна в порiвняннi з носiєм рiдноi мови.”

Павло Мовчан

“Рiдна мова на чужинi
Ще милiшою стає.”

Павло Грабовський

“Мова – це великий дар природи, розвинутий i вдосконалений за тисячоліття з того часу, як людина стала людиною.”

Кiндрат Крапива

“Мова – далеко не тільки “засіб спілкування”, тобто передачі “вже готових думок”, як нас усіх учили в імперській школі. Куди серйозніша її місія – бути способом народження тих думок: коли “нема мови”, людині просто-напросто “нема чим думати”.”

Оксана Забужко

“А на москалiв не вважайте, нехай вони собi пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У iх народ i слово, i у нас народ i слово. А чиє краще, нехай судять люди.”

Тарас Шевченко. “Передмова до нeздiйсненного видання “Кобзаря”

“Мова вдосконалює серце і розум народу, розвиває їх.”

Олесь Гончар

“Кожен із нас має гордитися своєю чудовою мовою, адже вона того варта.”

Олесь Гончар

“Доля нашої мови залежить і від того, як відгукнеться на рідне слово наша душа, як рідне слово бринітиме в цій душі, як воно житиме в ній.”

Олесь Гончар

“Навіть така сувора наука, як кібернетика, і та знайшла в українській мові свою першодомівку, адже маємо факт унікальний – енциклопедія кібернетики вперше в світі вийшла українською мовою в Києві.”

Олесь Гончар

“Мова – душа кожної національності, її святості, її найцінніший скарб.”

Іван Огієнко

“Мова – це не тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції. В такому разі мова – це найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого психічного я… “

Іван Огієнко

“Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура, сутність нашої свідомості.”

Іван Огієнко

“Мова – це форма нашого життя, життя культурного й національного, це форма національного організування.”

Іван Огієнко

“Поки живе мова – житиме й народ, яко національність … От чому мова завжди має таку велику вагу в національному рухові, от чому ставлять її на перше почесне місце серед головних наших питань.”

Іван Огієнко

“Відчуваю й усвідомлюю, яка це красива й легка мова.”

Іван Репін

“Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перла.”

Микола Гоголь

“Скільки української мовної території, стільки й української державності.”

Іван Заєць

“Я дуже люблю … народну українську мову, звучну, барвисту й таку м’яку.”

Лев Толстой

“Щоб мова тобі повністю відкрилася, маєш бути залюбленим в неї.
Українська мова – божиста, богодана, богообрана.”

Мойсей Фішбейн

“Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос — більш нічого.
А серце б’ється — ожива,
Як їх почує!..”

Тарас Шевченко

“Слово — полова,
Але вогонь в одежі слова —
Безсмертна, чудотворна фея,
Правдива іскра Прометея.”

Іван Франко

“Бринить-співає наша мова,
Чарує, тішить і п’янить.”

Олександр Олесь

“Як добре на душі,
коли нема боязні
за слово праведне,
що визріло в тобі…”

Дмитро Павличко

“І возвеличимо на диво
І розум наш, і наш язик… “

Тарас Шевченко

“Слово — то мудрості промінь,
слово — то думка людська.”

Леся Українка

“Рідна мова на чужині
Ще милішою стає.”

Павло Грабовський

“Мова — це глибина тисячоліть.”

Микита Шумило

“Яке прекрасне рідне слово!
Воно — не світ, а всі світи.”

Володимир Сосюра

“Слово — то мудрості промінь,
слово — то думка людська.”

Олена Пчілка

“Мова – коштовний скарб народу.”

Іван Франко

“Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння значення слів. “

Василь Голобородько

“Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. “

Ліна Костенко

“Коли зникає народна мова — народу нема більше!..
Відберіть у народу все — і він усе може повернути, але відберіть мову, і він ніколи більше не створить її; нову батьківщину навіть може створити народ, але мови ніколи: вмерла мова в устах народу — вмер і народ.

Костянтин Ушинський

“Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів — скількома епітетами супроводяться визнання української мови… Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе.”

Олесь Гончар

“Якої великої ваги надавав наш народ у своїх приказках і повір’ях мові, людському слову! У народі вірили колись, що певним словом, яке мало хто й знає, можна й скарби в землі знаходити, й хвороби та всякі недуги лікувати, й від лихої людини та звіра оборонитись. «Ласкавим словом й гадюк чарують»,— каже одна українська приказка, а друга додає: «Слово — не стріла, а глибше ранить», «Гостре словечко коле сердечко», «Сказаного й сокирою не вирубаєш», «Що вимовиш язиком, того не витягнеш волом»,— запевняє народна мудрість.”

Борис Антоненко-Цавидович

мова

Автор: Павло Чайка, головний редактор журналу Пізнавайка

При написанні статті намагався зробити її максимально цікавою, корисною та якісною. Буду вдячний за будь-який зворотний зв’язок та конструктивну критику у вигляді коментарів до статті. Також Ваше побажання/питання/пропозицію можете написати на мою пошту [email protected] або у Фейсбук.

Вислови про мову — Наша сила

А на москалiв не вважайте, нехай вони собi пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У ïх народ i слово, i у нас народ i слово. А чиє краще, нехай судять люди.

Тарас Шевченко. 

«Передмова до нeздiйсненного видання «Кобзаря»


Мова — це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова — це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам’ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова — це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу.

Олесь Гончар

Людина, яка втратила свою мову, — неповноцiнна, вона другорядна в порiвняннi з носiєм рiдноï мови.

Павло Мовчан

Хто не любить своєï рiдноï мови, солодких святих звукiв свого дитинства, не заслуговує на iм’я людини.

Й. Г. Гердер


Рiдна мова на чужинi
Ще милiшою стає.

Павло Грабовський


Мова — це великий дар природи, розвинутий i вдосконалений за тисячолiття з того часу, як людина стала людиною.

Кiндрат Крапива


Поки жива мова в устах народу, до того часу живий i народ. I нема насильства нестерпнiшого, як те, що хоче вiдiрвати в народу спадщину, створену незчисленними поколiннями його вiджилих предкiв.

Костянтин Ушинський


Народ, що не усвiдомлює значення рiдноï мови для свого вищого духовного життя i сам ïï покидає й вiдрiкається, виконує над собою самовбивство.

Шафраник


Найбiльше i найдорожче добро кожного народу — це його мова, та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає I своє давнє життя i своï сподiванки, розум, досвiд, почування.

Панас Мирний


Хто ясно думає, той ясно i говорить.

Буало


Мова — духовне багатство народу.

Василь Сухомлинський


Мова — втiлення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любiмо ïï, вивчаймо ïï, розвиваймо ïï! Борiмося за красу мови, за правильнiсть мови, за приступнiсть мови, за багатство мови…

Максим Рильський

Крилаті вислови про українську мову, які актуальні досі

21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови. Зібрали для вас вислови, цитати та афоризми про мову від відомих українських письменників, які звертаються до кожного з нас. Ці влучні висловлювання треба знати!

Збережіть собі підбірку красивих цитати про мову, створену Радіо Максимум. Плекайте рідне слово!

Вислови про мову

Мов поганих не існує в світі, є лише погані язики (А. Бортняк).

***

Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя (Франсуа Вольтер).

***

У мові, як загалом у природі, все живе, все рухається… (Ян Нецислав Бодуен де Куртене).

***

Щоб любити – треба знати, а щоб проникнути в таку тонку й неосяжну, величну й багатогранну річ, як мова, треба її любити (Василь Сухомлинський).

***
Народ, що не усвідомлює значення рідної мови для свого вищого духовного життя і сам її покидає й відрікається, виконує над собою самовбивство (Шафраник).
***

Хто не любить своєї рідної мови, солодких святих звуків свого дитинства, не заслуговує на ім’я людини (Й. Г. Гердер).

***

Висловлювання відомих людей про мову

Раби – це нація, котра не має Слова. Тому й не зможе захистить себе (Оксана Пахльовська).

***

Найбiльше i найдорожче добро кожного народу – це його мова, та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє авнє життя i своï сподiванки, розум, досвiд, почування (Панас Мирний).

***

Мова – це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова – це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам’ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу (Олесь Гончар).

***
Рiдна мова на чужинi ще милiшою стає (Павло Грабовський).
***

Мова – далеко не тільки “засіб спілкування”, тобто передачі “вже готових думок”, як нас усіх учили в імперській школі. Куди серйозніша її місія – бути способомнародження тих думок: коли “нема мови”, людині просто-напросто “нема чим думати” (Оксана Забужко).

***

“Мова – втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за багатство мови… (Максим Рильський).

Вислови про мову від українських письменників

***

Яке прекрасне рідне слово!
Воно — не світ, а всі світи (Володимир Сосюра).

***

Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів – скількома епітетами супроводяться визнання української мови… Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе (Олесь Гончар).

***
Без усякої іншої науки ще можна обійтися, без знання рідної мови обійтися не можна (Олександр Олесь).
***

Мова росте елементарно, разом з душею народу (Іван Франко).

***

Вислови Тараса Шевченка про мову

***

Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється – ожива,
Як їх почує!..

***

І возвеличимо на диво
І розум наш, і наш язик…

***

Мова рідна,
слово рідне,
хто вас забуває,
той у грудях не серденько,
тільки камінь має.

***

Не одцуравсь того слова,
Що мати співала,
Як малого повивала.

***

А на москалiв не вважайте, нехай вони собi пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У ïх народ i слово, i у нас народ i слово. А чиє краще, нехай судять люди (“Передмова до нездійсненного видання “Кобзаря”).

***

5 висловів про мову від Ліни Костенко

***

Сім’я вже ж вільна і нова.
Та тільки мати ледь жива.
Вона була б і вмерла вже не раз,
Та все питає, і на смертнім ложі,
а де ж те Слово,
що його Тарас
коло людей поставив на сторожі?!.

***

Мова – це також обличчя народу, воно тяжко спотворене.

***
Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу.
***

У всіх народів мова – це засіб спілкування, у нас це – фактор відчуження. Не інтелектуальне надбання століть, не код порозуміння, не першоелемент літератури, а з важкої руки Імперії ще й досі для багатьох – це ознака націоналізму, сепаратизму, причина конфліктів і моральних травм. Людина розмовляє рідною мовою, а на неї озираються (…)

***

3 вислови про рідне слово від Лесі Українки

***

Слово – то мудрості промінь,
слово – то думка людська.

***

Слово, чому ти не твердая криця,
Що серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?

***

Хто нікчемну душу має, то така ж у нього мова.

Гарні вислови, афоризми про українську мову

книги, читает, чтение, учеба, школа, библиотека, учебникиНаш сайт Mamabook підготував корисну підбірку для школярів. Це вислови, цитати відомих людей, афоризми про рідну мову.

***
Рiдна мова на чужинi ще милiшою стає.
(Павло Грабовський)

***
Яке прекрасне рідне слово!
Воно — не світ, а всі світи.
(Володимир Сосюра)

***
Без усякої іншої науки ще можна обійтися, без знання рідної мови обійтися не можна.
(Олександр Олесь)

***
Мова рідна,
слово рідне,
хто вас забуває,
той у грудях не серденько,
тільки камінь має.
(Тарас Шевченко)

***
Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.
(Ліна Костенко)

***
Хто нікчемну душу має, то така ж у нього мова.
(Леся Українка)

***
Кожен із нас має гордитися своєю чудовою мовою, адже вона того варта.
(Олесь Гончар)

***
Людина, яка втратила свою мову, – неповноцiнна, вона другорядна в порiвняннi з носiєм рiдноï мови.
(Павло Мовчан)

***
Мова – духовне багатство народу.
(Василь Сухомлинський)

***
Нехай в твоїм серці любові
не згасне священний вогонь,
як вперше промовлене слово
на мові народу свого.
(Володимир Сосюра)

***
Не одцуравсь того слова,
Що мати співала,
Як малого повивала.
(Тарас Шевченко)

***
Ти зрікся мови рідної. Тобі
Твоя земля родити перестане,
Зелена гілка в лузі на вербі
Від доторку твого зів’яне!
(Дмитро Павличко)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 10 найкращих цитат Тараса Шевченка

Чашки для вчителів з різних предметів (Інтернет-магазин Tovarik.com.ua)

Чашки для вчителів з різних предметів (Інтернет-магазин Tovarik.com.ua)


Украинский сайт для родителей и детей Mamabook.com.ua.
Копирование материалов разрешено только с открытой ссылкой на наш портал!

День рідної мови 21 лютого: цікаві факти та вислови про нашу мову

Міжнародне свято, День рідної мови, святкується щорічно 21 лютого. Розповідаємо, як виникла ідея його створення, а також цікаві факти про українську мову. В кінці — додали вислови відомих людей про мову, які точно надихнуть вас до глибшого її вивчення.

Ідея створення Дня рідної мови

21 лютого всі країни світу святкують День рідної мови. Це свято започаткували у 1999 році, а святкують з 2000, тож йому вже 20 років. На сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у Парижі, постановили, що таке свято має існувати для підтримки багатомовності, а також, мовного і культурного різноманіття. Воно має стати ще одним поштовхом та нагадуванням про необхідність збереження мов, народностей та їх культурної спадщини.

Чому саме 21 лютого? Цю дату обрали, бо у 1952 році, пакистанська влада проголосила офіційною і єдиною державною мовою — урду. Проте, нею розмовляло лише 3% населення. На Сході країни, де всі говорили бенгальською, тож, саме 21 лютого почалися масові протести, організовані студентами. Поліцейські жорстоко розганяли протести і, навіть, вбили кількох молодих людей. В пам’ять тих, хто загинув у боротьбі за рідну мову, обрали таку символічну дату.

Цікаві факти про українську мову

1. Унікальна властивість української мови — двоїна. Зараз про неї мало кому відомо, адже її вилучили примусово у 1933 році, щоби наша мова не мала таких відмінних рис від російської.

Хоча, раніше, казали не «два слова», а «дві слові», не «дві руки», а «дві руці», не «чотири вікна», а «чотири вікні». Це яскравий приклад того, яких штучних змін зазнала наша мова через намагання її знищити чи замінити.

2. У 1918—1920 роках українська мова була офіційною мовою Кубанської Народної Республіки. А, ще раніше, якщо поглянути на мовну карту 1871 року, вона була поширена ще далі. Зараз навіть на території сучасної України не всі спілкуються українською.

3. Надавати усім словам зменшувально-пестливу форму – це не тільки особливість мови, а й особливість поведінки, рис притаманних українському народу. Навіть державний гімн містить пестливі слова типу «сторонці» чи, навіть, «воріженьки».

4. Найбільша кількість слів в українській мові починається з літери «П». А, найменше у нас слів, які починаються на «Ф». І, ті що є, у більшості випадків — запозичені з інших мов. Ця буква взагалі, специфічна, адже раніше, її вимовляли як «ХВ». Хвіртка, Хведір, Шахва тощо.

5. Українська мова має напівофіційний статус в США, а саме в окрузі Кук штату Іллінойс, до якого входить Чикаго. Наша мова там, виявляється, одна з найбільш вживаних.

А ще, нашу мову, протягом останніх чотирьох століть, намагалися знищити аж 134 рази! І, наскільки вона стійка, можна лише уявити, адже вона і досі в Україні. Нею розмовляють, навчаються, співають, пишуть поезію та прозу.

Відомі вислови та цитати про мову

1. Мова росте елементарно, разом з душею народу і мало дбає на граматичні правила (Іван Франко).

2. Мова перемагає своїх суперників не завдяки якимось внутрішнім якостям, а тому, що її носії є войовничіші, фанатичніші, культурніші, заповзятливіші (А. Мартіне).

3. Людина вища за тварину здатністю до мови, але нижча за неї, коли негідно поводиться з мовою (Сааді).

4. Якщо людина не знає мови народу, на землі якого проживає, то вона є або гостем, або окупантом, або не має розуму (Ш. Бернар).

5. Глибокі води — слова вуст людини (Соломон).

6. Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя (Франсуа Вольтер).

7. Щоб любити – треба знати, а щоб проникнути в таку тонку й неосяжну, величну й багатогранну річ, як мова, треба її любити (Василь Сухомлинський).

8. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. (Ліна Костенко)

9. Скільки української мовної території, стільки й української державності. (Іван Заєць)

Також, цікаві тематичні статті про мову читайте тут:

1. Ці факти доводять, що українська і російська мови не є братніми: http://vsviti.com.ua/ukraine/video/72841

2. Якою була українська мова 400 років тому: http://vsviti.com.ua/ukraine/53433

3. Українська – без помилок! ТОП сервісів для створення досконалих текстів: http://vsviti.com.ua/ukraine/81247

А, ви, якою мовою спілкуєтеся у побуті?

підготувала Вікторія Демидюк спеціально для vsviti.com.ua

Вислови про мову відомих людей

ВИСЛОВИ ПРО МОВУ ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ

 

Вислови про мову


 

«Споконвіку було Слово.»

Старий Завіт

 

* * *

 

«Хто не любить своєï рiдноï мови, солодких святих звукiв свого дитинства, не заслуговує на iм’я людини.»

Йоган Готфрід Гердер

 

* * *

 

«Нападати на мову народу — це означає нападати на його серце. » 

Генріх Лаубе  

 

* * *

 

«Хто ясно думає, той ясно i говорить.»

Нікола Буало

 

* * *

 

«Без усякої іншої науки ще можна обійтися, без знання рідної мови обійтися не можна.»

Ізмаїл Срезневський

 

* * *

 

«Усі до єдиної мови в світі – надбання всього людства. Вони дозволяють на основі порівняння всіх рівнів мовної структури кожної мови виявити універсальні її властивості, які дали можливість виділитися із живої природи в homo sapiens.»

Нурмагомед Гаджиахмедов, професор, декан факультету дагестанської філології ДДУ

 

* * *

 

«Бог створив народи різними і рівними. Він наділив кожного з нас не тільки розумом, але й призначив бути представником тої чи іншої нацї, народу, зі своєю мовою і національною культурою.»

Нурмагомед Гаджиахмедов

 

* * *


«Доля народу нерозривно зв’язана з долею мови. В свою чергу, мова народу є тим стержнем, на якому формується культурна самобутність цього народу.»

Нурмагомед Гаджиахмедов

 

* * *

 

«Рідна мова — мати єдності, батько громадянства і сторож держави.»

Мікалоюс Даукша

 

* * *

 

«Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя.»

Франсуа Вольтер

 

* * *

 

«Рідна мова дається народові Богом, чужа – людьми, її приносять на вістрі ворожих списів.»  

Василь Захарченко

 

* * *

 

«Немає магії сильнішої, ніж магія слів.»

Анатоль Франс

 

* * *

 

«Мова — духовне багатство народу. «

Василь Сухомлинський

 

* * *

 

«Щоб любити – треба знати, а щоб проникнути в таку тонку й неосяжну, величну й багатогранну річ, як мова, треба її любити.»

Василь Сухомлинський

 

* * *

 

«Поки жива мова в устах народу, до того часу живий i народ. I нема насильства нестерпнiшого, як те, що хоче вiдiрвати в народу спадщину, створену незчисленними поколiннями його вiджилих предкiв.»

Костянтин Ушинський

 

* * *

 

«Засвоюючи рідну мову, дитина засвоює не самі тільки слова, їх сполучення та видозміни, але безліч понять, поглядів на речі, велику кількість думок, почуттів, художніх образів, логіку і філософію мови…»

Костянтин Ушинський

 

* * *

 

«Раби – це нація, котра не має Слова. Тому й не зможе захистить себе.»

Оксана Пахльовська, доктор філологічних наук

 

За матеріалами:  http://slovokalinove

 

 

Дивіться також  на нашому сайті:

Вислови про українську мову Вислови про українську мову

«Українці – стародавній народ, а мова їхня багатша і всеосяжніша, ніж персидська, китайська, монгольська і всілякі інші.» (Евлія Челебі)

 

 

 

 

Вислови про рідну мову Вислови про рідну мову

«Мова — це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова — це всі  глибинні  пласти  духовного  життя  народу,  його  історична  пам’ять, найцінніше  надбання  віків,  мова  —  це  ще  й  музика,  мелодика,  фарби, буття, сучасна, художня, інтелектуальна і мисленнєва діяльність народу.» 

(Олесь Гончар)

Вислови про мову зі збірки Олекси Тихого «Мова — народ»

Мова народ Олекса Тихий

У книзі “Мова — народ” зібрано документи і висловлювання видатних людей про мову (понад 250 авторів та документів). Упорядник збірки, учитель і правозахисник Олекса Тихий (1927-1984), член-засновник Української Гельсінкської групи, закінчив роботу над рукописом у 1976 році, але невдовзі після того був засуджений за “антирадянську діяльність”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.